събота, 29 септември 2012 г.

ЛИПСВАЩИТЕ НЕЩА В СЪВЪРШЕНИЯ СВЯТ

Откровение 21:22 –"И храм не видях в него, защото неговия храм е Господ Бог Всемогъщий и Агнето."
I. ЛИПСВАЩИЯТ ХРАМ В СЪВЪРШЕНИЯ СВЯТ
1. Липсващият храм в съвършения свят, поради липсата на стария град
Липсата на стария град, в който ще липсва стария храм, си обясняваме чрез Божието Слово:"А вън са безнравствените, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклониците, и всеки, който обича лъжата и лъже."
( Откровение 22:15 )
2. Липсата на храм в съвършения свят, поради липсата на стария олтар
В съвършения свят ще липсва олтар, защото ще липсват грешниците, за които се казва: "А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците, и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт." ( Откровение 21:8 )
3. Липсващият храм в съвършения свят, поради липсата на старата завеса
Завесата в храма Господен имаше за цел да разделя Святото от Пресвятото място, което е символ на разделения от Бога човек. - А в съвършения свят нашият живот е описан по следния начин: "И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинята на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях."
( Откровение 21:3 )
II. ЛИПСВАЩОТО СЛЪНЦЕ В СЪВЪРШЕНИЯ СВЯТ

"И градът нямаше нужда от слънце нито от луна да го осветлява; защото Божията слава го осветляваше, и неговото светило е Агнето." (Откровение 21:23)
1. Липсващото слънце в съвършения свят, поради липсващата нощ
"Нощ не ще да има вече..." (Откровение 22:5)

2. Липсващото слънце в съвършения свят, поради липсата на старото небе -
за което се казва: "След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях." (Откровение 20:11)
3. Липсващото слънце в съвършения свят, поради липсата на стария човек
Слънцето ще липсва в съвършения свят, защото повече нашето естество няма да се нуждае от него. - В съвършения свят ние ще бъдем със съвършено естество, за което четем: "Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим." (1 Коринтяни 15:51)
III. ЛИПСВАЩИТЕ СТРАДАНИЯ В СЪВЪРШЕНИЯ СВЯТ
1. Липсващият автор на злото в съвършения свят
За неговата съдба са записани следните думи, които четем: "И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, дето са и звярът и лъжепророкът; и ще бъдат  мъчени ден и нощ до вечни векове."  
(Откровение 20:10)
2. Липсващата смърт в съвършения свят 
За това грозно всесветско зло Библията казва: "И Смъртта и Шеол бидоха хвърлени в огненото езеро..." Откровение 20:14
3. Липсващите страдания в съвършения свят
Този Славен живот, който ще бъде без скърби и страдания, е описан в Словото Божие така:"Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач ни болка; първото премина..." (Откровение 21:4)  АМИН!

петък, 14 септември 2012 г.

КРЪСТОВДЕН

ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ
НА ГОЛГОТСКИЯ КРЪСТ НА ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА
Йоана 3:14-16 –“И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син, та всеки, който вярва в Него [да не погине, но] да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
Кръстовден – Ден за възпоменание на Великото Божество чрез Голготския кръст на Господа Исуса Христа
1 Коринтяни 1:17-18 –“Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието; не с мъдри думи, да не се лиши Христовия кръст от значението си. Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.”
Нека да разгледаме този Християнски празник, не в светлината на религиозните традиции или суеверия, а чрез Божието Слово да успеем да проникнем в неговата същност!
Чрез празника Кръстовден, според Божието Слово, всъщност ние възпоменаваме Силата на Църквата.
За тази сила се отнасят думите на апостола:
“Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието; не с мъдри думи, да не се лиши Христовия кръст от значението си. Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.” (1Коринтяни 1:17-18)
I. ХАРАКТЕРЪТ НА РАЗЛИЧНИТЕ КРЪСТОВЕ НА ГОЛГОТА, ПРЕОБРАЗ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ КРЪСТОВЕ В ЖИВОТА
Лука 23:33, 39-43 –“И когато стигнаха на мястото наречено Лобно, там разпнаха Него и злодейците единия отдясно Му, а другия отляво... И един от обесените злодейци Го хулеше, казвайки: Нали си Ти Христос? Избави Себе Си и нас! А другият в отговор го смъмра, като каза: Ни от Бога ли се не боиш ти, който си под същото осъждение? И ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото от това, което сме сторили; а Този не е сторил нищо лошо. И каза: [Господи] Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си. А [Исус] му рече: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая.”
1. Кръстът на непокаяния разбойник, преобраз на кръста на непокаяния човек
2. Кръстът на покаялия се разбойник, преобраз на кръста на всеки Християнин (личният кръст)
Матея 10:38 –“и който не вземе кръста си и не върви след Мене, не е достоен за Мене”
3. Пророчеството за Христовия кръст
Йоана 3:14-16 –“И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син, та всеки, който вярва в Него [да не погине, но] да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. ”
4. Христовият кръст (познат, като Голготският кръст) - Кръстът на спасението
Йоана 19:17 –“И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота,”
Марка 10:33-34 –“Ето ние възлизаме за Ерусалим и Човешкият Син ще бъде предаден на главните свещеници и на книжниците; и те, като Го осъдят на смърт, ще Го предадат на езичниците; и ще Му се поругаят, и ще Го заплюват, ще Го бият и ще Го убият; а след три дни ще възкръсне.”
Словото Божие ни разкрива трите кръста, които стоят пред нас:
- Кръстът на насилника (непокаяният човек)
- Кръстът на човека, приел Христа (Християнина)
- Голготският кръст, на който бе разпнат Христос
Въпросът, на който всеки трябва да си отговори, е следният:
Кои и какви са кръстовете в нашия живот, и къде са поставени те?
II. КРЪСТОВ ДЕН - ДЕНЯТ ЗА ВЪЗПОМЕНАВАНЕ НА БОГА ОТЦА
Йоана 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
1. Кръстовден, ден за възпоменание на Божията любов
Йоана 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
2. Кръстов ден - ден за възпоменание на Божия Дар
Йоана 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
Битие 22:1-2 –“След тия събития Бог изпита Авраама, като му рече: Аврааме. А той рече: Ето ме. И рече Бог: Вземи сега единствения си син, когото любиш, сина си Исаака, та иди в естността Мория и принеси го там във всеизгаряне на един от хълмовете, за който ще ти кажа.”
Исая 53:6-7–“Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни. Той беше угнетяван, но смири Себе Си, И не отвори устата Си; Както агне водено на клане, И както овца, която пред стригачите си не издава глас, Така Той не отвори устата Си.”
3. Кръстовден - ден за възпоменание на духовното съединение -Съединението на Стария и Новия Завет
Йоан 3:14 –“И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син”
Числа 21:8 –“И Господ рече на Моисея: Направи си една горителна змия, и тури я на висока върлина; и всеки ухапан, като погледне на нея, ще остане жив.”
III. КРЪСТОВДЕН - ДЕНЯТ ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ХРИСТОС ЧРЕЗ ГОЛГОТСКИЯ КРЪСТ
Йоан 19:17-18 –“И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота, гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посред.”
Йоан 20:30-31 –“А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тая книга. А тия са написани за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име.”
1. Пророчеството за Кръстовден – денят, чрез който възпоменаваме Христовия кръст
Исая 53:5–“Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.
( Без Книгата на пророк Исая, ние не можем да получим виделина върху Новия Завет. Книгата на пророк Исая е, като Витлеемската звезда, звездата, която ни води при нозете на Христа.)
2. Кръстовден – денят, чрез който възпоменаваме Кръста на Господа - Кръст на спасението
1 Петрово 1:18-19 –“ като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист,”
А. На този кръст Христос бе наранен, заради нас
Б. На този кръст Христос проля кръвта си, заради нас
В. На този кръст Христос умря за нас
Йоан 19:34-37 –“Обаче, един от войниците прободе с копие ребрата Му; и веднага изтече кръв и вода. И тоя, който видя, свидетелствува за това, и неговото свидетелство е вярно; и той знае, че говори истината, за да повярвате и вие. Защото това стана, за да се изпълни написаното: "Кост Негова няма да се строши"; и пак на друго място писанието казва: "Ще погледнат на Него, Когото прободоха".”
За да се изпълни Словото: “Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир...” (Исая 53:5а)
3. Кръстовден – денят, чрез който възпоменаваме Кръста на Господа Исуса Христа - Кръст на изцелението
Христос бе прикован на Голготския кръст и с копие бе прободен, за да се изпълни Словото: “И с Неговите рани ние се изцелихме. ” (Исая 53:5б)
4. Кръстът на Господа, утробата на новото семейство
Матей 12:46-50 –“ Когато Той още говореше на народа, ето, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да Му говорят. И някой си Му рече: Ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Ти говорят. А Той в отговор рече на този, който Му каза, това: Коя е майка Ми? и кои са братята Ми? И като простря ръка към учениците Си рече: Ето майка Ми и братята Ми! Защото, който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата, той Ми е брат и сестра и майка.”
Йоан 19:25-27 –“А при кръста на Исуса стояха майка Му, и сестрата на майка Му, Мария Клеопова и Мария Магдалина. А Исус, като видя майка Си и ученика, когото обичаше, който стоеше близо, каза на майка Си: Жено, ето син ти! После каза на ученика: Ето майка ти! И от онзи час ученикът я прибра у дома си.”
Днес е Кръстовден! - На този празник ние, Християните, трябва да празнуваме Силата на Христовата Църква. Този празник не трябва да бъде празнуван по това време на годината, а на Велики Петък.
“Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.” (1Коринтяни 1:17-18)
Нека да помним:
1). Божията дъга е Божията застраховка на природата!
Битие 9:16-17 –“Дъгата ще бъде в облака; и ще я гледам, за да си напомням всегдашния завет между Бога и всичко живо от всяка твар, което е на земята. Каза Бог на Ноя: Това е белегът на завета, който установих между Мене и всяка твар, която е на земята.”
2). Голготският кръст (Новозаветната дъга) е Божията застраховка на света против погибелта
Йоан 13:14-16 –“И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син, та всеки, който вярва в Него [да не погине, но] да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
Затова, нека да не превръщаме Новозаветната дъга в трески от дърво, заровени в Кръстова гора!
Но нека чрез възпоменаване на Христовия кръст, да потърсим Силата Му чрез Възкръсналия Христос – Начинателят и Усъвършителят на нашата Вяра!
Евреи 12:2 –“като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на вярата ни, Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол.”

неделя, 9 септември 2012 г.

ОСЪДЕН ОТ ЧОВЕЦИТЕ ДА УМРЕ -

НО ИЗБРАН ОТ БОГА ДА ЖИВЕЕ

Йоан 11:49-50 – А един от тях на име Каиафа, който беше първосвещеник през тая година, им рече: Вие нищо не знаете, нито вземате в съображение, че за вас е по-добре един човек да умре за людете, а не да загине целият народ.

Някой – някога – за някого (искрен Божий служител), каза думите: Нека да отрежем корените му и той неизбежно ще умре!
Колко наивно е подобно разсъждение, независимо от това - колко “силен на деня” е човекът, който го е казал! - Защо ли?!
- Защото Божият слуга не е бездушно дърво, нито човек със земни корени, за да успее някой да ги отреже!
- Защото Корените на истинския Божий слуга са Небесни и никой трион, дори и наточеният от човешката злоба, няма достъп до тях!
За някои от вас подобен изказ може да звучи наивно, но чуйте Словото Божие!
І. ОСЪДЕНИЯТ ЙОСИФ НА СМЪРТ ОТ ЧОВЕЦИТЕ, НО ИЗБРАН (АМНИСТИРАН) ОТ БОГА ДА ЖИВЕЕ
Битие 37:12-13, 18 – А когато братята му бяха отишли да пасат стадото на баща си в Сихем, Израил рече на Иосифа: Не пасат ли братята ти стадото в Сихем? Ела да те изпратя при тях. А той му рече: Ето ме… А те, като го видяха от далеч, доде още не беше се приближил при тях, сговориха се против него да го убият.
1. Йосиф - безпричинно намразен от братята си
Битие 37:8 –А братята му рекоха: Ти цар ли ще станеш над нас? Или господар ще ни станеш? И намразиха го още повече, поради сънищата му и поради думите му.
2. Йосиф - безпричинно продаден от братята си
Битие 37:26-28 –Тогава Юда рече на братята си: Каква полза, ако убием брата си и скрием кръвта му. Елате да го продадем на исмаиляните; Да не туряме ръка на него, защото е наш брат, наша плът. И братята му го послушаха. И като минаха мадиамските търговци, извлякоха и извадиха из рова и продадоха Иосифа на исмаиляните за двадесет сребърника; а те заведоха Иосифа в Египет.
3. Йосиф - несправедливо осъден от човеците на изгнание, но реабилитиран от Бога за Негова слава
Битие 38:6-16, 20-21а –А Петефрий остави всичко що имаше в Иосифовата ръка, и, освен хляба, който ядеше, не знаеше нищо за онова, което притежаваше. А Иосиф беше строен и красив. И след време, жената на господаря му хвърли очи на Иосифа и му рече: Легни с мене. Но той отказа и рече на жената на господаря си: Виж, господарят ми не знае нищо за онова, което е с мене в дома и предаде в моята ръка всичко що има. В тоя дом няма никой по-голям от мене, нито е задържал от мене друго нещо, освен тебе, защото си му жена; как, прочее, да сторя аз това голямо зло и да съгреша пред Бога? И при все, че тя говореше на Иосифа всеки ден, той не я послуша да лежи с нея, нито да бъде с нея. А един ден, като влезе Иосиф в къщи, за да върши работата си, а никой от домашните мъже не беше там в къщи, тя го хвана за дрехата му и му каза: Легни с мене. Но той остави дрехата си в ръката й, избяга и излезе вън. А като видя, че остави дрехата си в ръката й и избяха вън,тя извика домашните си мъже и им говори, казвайки: Вижте, доведе ни един евреин, за да се поругае с нас; той влезе при мене, за да ме изнасили; но аз извиках с висок глас. А той, като чу, че извиках с висок глас, остави дрехата си при мене и избяга, та излезе вън. И тя задържа дрехата му при себе си, докато си дойде господарят му в дома си… И господарят му взе Иосифа и го хвърли в крепостната тъмница, в мястото, гдето бяха запирани царските затворници; и той остана там в крепостната тъмница. Но Господ беше с Иосифа и показваше благост към него…”
ІІ. ОСЪДЕНИЯТ МОЙСЕЙ НА СМЪРТ ОТ ЧОВЕЦИТЕ, НО ИЗБРАН ОТ БОГА ДА ЖИВЕЕ
1. Осъденият на смърт Мойсей - от утробата на майка си
Изход 1:15-16 –При това, египетският цар заръча на еврейските баби, (от които едната се именуваше Шифра, а другата Фуа), като им каза: Когато бабувате на еврейките и видите, че раждат*(че са на столчетата за раждане), ако родят син, убивайте го, но ако родят дъщеря, тогава нека живее.
2. Осъденият от човеците на смърт Мойсей, като бебе - но определен от Бога да живее
Изход 2:1-3, 5-6, 9-10 – В това време отиде някой си човек от Левиевия дом, та взе за жена една от Левиевите жени. И жената зачна и роди син; и като видя, че беше красиво дете, кри го три месеца. Но понеже не можеше вече да го крие, взе му рогозен ковчежец, намаза го със смола и катран, тури детето в него и го положи в тръстиката при брега на реката... И Фараоновата дъщеря влезе да се окъпе в реката, а слугините й ходеха по брега на реката; и когато съгледа ковчежеца в тръстиката, тя прати слугинята си да го донесе. Като го отвори, видя детето, и ето, малкото плачеше; и пожали го и каза: От еврейските деца е това... И Фараоновата дъщеря й рече: Вземи това дете, ти ми го отдой, и аз ще ти заплатя. И жената взе детето и го доеше. И когато порасна детето, донесе го на Фараоновата дъщеря, и то стана неин син. И наименува го Мойсей (*Извлечен из вода); Понеже каза тя, извлякох го из вода.
3. Осъденият на смърт Мойсей от човеците, но избран от Бога за Специална Мисия
Изход 2:15 –А като чу това Фараон, търсеше случай да убие Моисея; но Моисей побягна от Фараоновото лице и се засели в Мадиамската земя. И седна до един кладенец.
Изход 3 глава
-...(4б) Бог го извика изсред къпината и рече: Моисее, Моисее! И той каза: Ето ме... ( 9-14 ) И сега, ето, вика на израилтяните стигна до Мене; още видях и притеснението, с което ги притесняват египтяните. Ела, прочее, сега, и ще те изпратя при Фараона, за да изведеш людете Ми израилтяните из Египет. А Моисей рече Богу: Кой съм аз та да ида при Фараона, и да изведа израилтяните из Египет? Рече му Бог: Аз непременно ще бъда с тебе, и ето ти знака, че Аз те изпратих; когато изведеш людете из Египет, ще послужите Богу на тая планина. А Моисей рече Богу: Ето, когато отида при израилтяните и им река: Бог на бащите ви ме изпрати при вас, и те ми кажат: Как Му е името? що да им кажа? И Бог рече на Моисея: Аз съм Оня, Който съм. Рече още: Така ще кажеш на израилтяните, Оня, Който съм, ме изпрати при вас...
ІІІ. ПРЕСЛЕДВАНИЯТ ДАВИД - ОСЪДЕН ОТ ЧОВЕЦИТЕ ДА УМРЕ, НО ИЗБРАН И ЗАКРИЛЯН ОТ БОГА
1. Давид – отхвърлен и презрян от най-близките си, но избран от Бога
1 Царе 16:10-12 - И Есей направи да минат седемте му сина пред Самуила; но Самуил каза на Есея: Господ не е избрал тия. Тогава Самуил рече на Есея: Присъствуват ли тук всичките ти чада? И той рече: Остава още най-младият; и, ето, пасе овцете. И Самуил каза на Есея: Прати да го доведат; защото няма да седнем около трапезата догде не дойде тук. И прати та го доведоха. И той беше рус, с хубави очи, и красив на глед. И Господ каза: Стани, помажи го, защото той е.
1 Царе 17:23-50 -
(23-24) И като се разговаряше с тях, ето юнакът, филистимецът от Гет, на име Голиат, излизаше от филистимските редове та говореше според същите думи; и Давид го чу. А всичките Израилеви мъже, като видяха тоя мъж, побягнаха от него и много се уплашиха... (26) И Давид проговори на стоящите при него мъже като каза: Какво ще се направи на онзи, който порази тоя филистимец и отмахне укора, от Израиля? защото кой е тоя необрязан филистимец та да хвърли презрение върху войските на живия Бог?... (28) А като чу Елиав, най-големият му брат, как говореше на мъжете, гневът на Елиава пламна против Давида, и рече: Защо си слязъл тук? и кому си оставил онези малко овци в пустинята? Аз зная гордостта ти и лукавщината на сърцето ти; ти си слязъл, за да видиш битката.
2. Преследваният Давид – на сцената
1Царе 18:10-11 – И на следния ден зъл дух от Бога нападна Саула, и той лудееше всред къщата си; и Давид свиреше с ръката си, както всеки ден, а Саул държеше копието си в ръка. И Саул хвърли копието, като каза: Ще закова Давида дори до стената. Но Давид се отклони от присъствието му два пъти.
3. Преследваният Давид – в леглото
1Царе 19:10-16 – И Саул поиска да закове Давида с копието до стената; но той се отклони от Сауловото присъствие, и Саул удари копието в стената; а Давид побягна, та се избави през оная нощ.Тогава Саул изпрати човеци в дома на Давида, за да го дебнат и да го убият на утринта; а Михала, жената на Давида, му извести, казвайки: Ако не избавиш живота си тая нощ, утре ще бъдеш убит. И Михала спусна Давида през прозореца, и той отиде, побягна и се избави. Тогава Михала взе един домашен идол, та го положи на леглото; тури под главата му възглавница от козина, и покри го с дреха. И когато Саул прати човеци, за да хванат Давида, и каза: Донесете ми го на леглото, за да го убия. А когато влязоха човеците, ето домашният идол беше на леглото с възглавница от козина под главата му.
4. Преследваният Давид – в пещерата
1 Царе 24 глава (1-2) След това Давид излезе от там и седна в недостъпните места на Ен-гади; и като се върна Саул от преследването на филистимците, известиха му, казвайки: Ето, Давид е в пустинята Ен-Гади. И тогава Саул взе три хиляди мъже избрани, измежду целия Израил, та отиде да търси Давида и мъжете му по скалите на дивите кози...”
ІV. ОСЪДЕНИЯТ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС НА СМЪРТ ОТ ЧОВЕЦИТЕ, НО ИЗБРАН ОТ БОГА ЗА СПАСИТЕЛ НА СВЕТА
Йоан 11:50 –нито вземате в съображение, че за вас е по-добре един човек да умре за людете, а не да загине целият народ.
1. Исус бе предаден да умре - срещу шепа сребърници, но избран от Бога да плати Спасителната цена за всички човеци
Матей 26:14-16 –“Тогава един от дванадесетте, наречен Юда Искариотски отиде при първосвещениците и рече: какво обичате да ми дадете и аз ще ви Го предам? И те му претеглиха тридесет сребърника. И от тогава той търсеше удибен случай да им Го предаде.”
2. Исус бе арестуван и осъден от човеците, но избран от Бога да пусне на свобода затворените
Исая 61:1 –“Духът на Господа Иеова е на мене. Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките. Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените. Да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните.”
3. Исус бе умъртвен от човеците, за да подари Вечен живот на всички, повярвали в Неговото име
Лука 23:40-43 -А другият в отговор го смъмра, като каза: Ни от Бога ли не се боиш ти, който си под същото осъждение? И ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото от това що сме сторили; а тоя не е сторил нищо неуместно. И каза: [Господи] Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в царството си. А [Исус] му рече: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мене в рая.
V. БЛАЖЕНСТВОТО НА ИЗБРАНИТЕ ОТ БОГА ДА ЖИВЕЯТ
Галатяни 2:20
– Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.
Евреи 11:32-34
– И какво повече да кажа? Защото не ще ми стигне време да приказвам за Гедеона, Варака, Самсона и Иефтае, за Давида още и Самуила и пророците; които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затуляха устата на лъвове, угасваха силата на огъня, избягваха острото на ножа, оздравяха от болести, ставаха силни във война, обръщаха в бяг чужди войски.
Времето няма да ни стигне да говорим за:
- Агар
- Пророк Илия
- Пророк Еремия
- Апостол Петър
- Апостол Павел и Сила
- и още много други Божии мъченици...
Цяла една плеада от Божии избрани, осъдени от човеците да умрат, но определени от Бога да живеят!!!
Матей 5:11-12 – Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене; радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.

четвъртък, 6 септември 2012 г.

СЪЕДИНЕНИЕ - КАКВО Е ТОВА?

Йоан 17:11, 21-22 –“Не съм вече на света, а тия са на света, и Аз ида при Тебе. Отче святи, пази в името Си тия, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние… да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва света, че Ти Си Ме пратил. И славата, която Ти ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и ние сме едно. “
Ефесяни 4:3-6 –“И се стараете в свръзката на мира да упазите единството, което имате в Духа. Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призвани към една надежда на званието ви; един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички, и във всички.“
2 Коринтяни 5:17-21 –“За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново. А всичко е от Бога, който ни примири със Себе Си чрез [Исуса] Христа, и даде на нас да служим за примирение, сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението. И тъй, от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога. Който за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него
праведни пред Бога.“
І. МНОГОРАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СЪЕДИНЕНИЯ
Съединението, което не е обект на нашите размишления:
1. Не е обект на нашите размишления политическото съединение
2. Не е обект на нашите размишления икономическото съединение (СИВ, Международен валутен фонд и пр...)
3. Не е обект на нашите размишления военното съединение (Варшавски договор, НАТО и пр.)
4. Не е обект на нашите размишления и съединението, наречено “Европейска общност”
5. Не е обект на нашите размишления и съединението, наречено “църковно” съединение (алианси, фондации, асоциации и пр.)
6. Опасността от този вид съединения
1Солунци 5:3 –“Когато казват: Мир и безопасност! Тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избегнат.“
- Какви са предпоставките за осъществяване на истинското съединение?
- Истинското съединение е това съединение, от което зависят всички останали съединения!
- Истинското съединение е съединението на човека с Бога и чрез Бога !


Ние днес няма да размишляваме за съединението чрез примера на Кубрат за снопа пръчки.
Няма да размишляваме и за съединението чрез лозунга над Народното ни събрание “Съединението прави силата”.
Днес желая да говорим за истинското съединение – Съединението чрез Божието Триединство ( Бог Отец, Бог Син и Бог Дух Святи )!
ІІ. БОГ ОТЕЦ - БОГЪТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО
Ефесяни 2:14-15 –“Защото Той (Бог) е нашият мир, Който направи (съедини) двата отдела едно, и развали средната стена, която ги разделяше. Като в плътта си унищожи враждата, сиреч, закона със заповедите Му, изразени в постановления, за да създаде в Себе Си двата в един нов човек, и тъй да направи мир.“
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде своя Единороден Син,за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”
ІІІ. ХРИСТОС - БОГЪТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО
Галатяни 3:28 -“Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христа Исуса.”
Йоан 15:1-2 –“Аз съм истинската лоза, и Отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и всяка що дава плод, очистя я, за да дава повече плод.“

Извън тази Лоза човек е:
1. Безплоден
2. Отрязан
3. Изсъхнал
4. Обречен на изгаряне
Лозата - истинският Герб на съединението !
ІV. БОГ ДУХ СВЯТИ - ДУХЪТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО
Битие 1:1-2 –“В начало Бог създаде небето и земята. А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.“
Иоил 2:28 –“И след това ще излея Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват; Старците ви ще виждат сънища; Юношите ви ще виждат видения.”
Филипяни 1:27 –“Само се обхождайте достойно на Христовото благовестие, тъй щото, било че дойда и ви видя, или че не съм при вас, да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и се подвизавате единодушно за вярата на благовестието.”
V. СЛОВОТО НА СЪЕДИНЕНИЕТО
Йоан 1:1-5 –“В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало.В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана.”
1Йоан 1:1-3 –“Това, което беше от начало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме, и ръцете ни попипаха за Словото на Живота,(защото животът се яви, и ние видяхме и свидетелствуваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви на нас. Това, което сме видяли и чули, него възвестяваме и на вас, та да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос.”
VІ. ВЯРАТА НА СЪЕДИНЕНИЕТО
Ефесяни 4:5 –“един Господ, една вяра, едно кръщение.”
Римляни 4:12 –“и отец на ония обрязани, които не само са обрязани, но и ходят по стъпките на оная вяра, която нашият отец Авраам е имал, когато бе необрязан. ”
VІІ. ПЪТЯТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО
Марк 1:3 –“Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа. Прави направете пътеките за Него.”
Йоан 14:6 –“Исус му казва: Аз съм Пътят, Истината и Животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.”
VІІІ.ЛЮБОВТА НА СЪЕДИНЕНИЕТО
1Коринтяни 13:1-3 –“Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед що звънти, или кимвал що дрънка. И ако имам пророческа дарба, и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва.”
ІХ. ДЕЛОТО НА СЪЕДИНЕНИЕТО
Деяния на апостолите 4:32 –“А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа; и ни един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо.”
Х. ГРИЖОВНОСТТА НА СЪЕДИНЕНИЕТО
Римляни 12:10-13 –“В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници; изпреваряйте да си отдавате един на друг почит. В усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като служите на Господа. Радвайте се в надеждата; в скръб бивайте твърди; в молитва постоянни. Помагайте на светиите в нуждите им; предавайте се на гостолюбието.”

събота, 25 август 2012 г.

ИЗОПАЧЕНОТО ЕВАНГЕЛИЕ В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ

2Петрово З:12-18 –“като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат! А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си. И считайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение; както любезният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост. както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи; в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания, за своята погибел. И тъй, вие, възлюбени, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните и да отпаднете от утвърждението си. Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега и до вечния ден. Амин.”
I. АПЕЛЪТ ДО ХРИСТИЯНИНА В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
- ЗА РОЛЯТА НА НЕГОВИЯ УМ
2Петрово З:12-18
Промяната при Новорождението:
Римляни 12:2 –“И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познавате от опит що е Божията воля - това, което е добро, благоугодно Нему, и съвършено.”
1 Коринтяни 2:16 – “Защото, кой е познал ума на Господа, за да може да го научи?" А ние имаме умът на Христа.”
Ефесяни 4:23 –“И да се подновявате от обитаващия във вашия ум Дух.”
1. Новото сърце
2. Новият живот
3. Новороденият ум на Християнина
II. ИЗОПАЧИТЕЛИТЕ НА ЖИВОТО ЕВАНГЕЛИЕ В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
1. Историята на изопачението
[Изопачението на Божието Слово започна от Сатана в Едемската градина]
Битие З:1-5 –“А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем; но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената: Никак няма да умрете; но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото.”
2Петрово З:4-5 –“Где е обещаното Му пришествие? защото, откак са се поминали бащите ни всичко си стои така както от началото на създанието. Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието слово от начало е имало небе и земя сплотена от водата, и всред водата,”
2. Изопаченото Евангелие от неновородените проповедници
2Петрово З:14-16 –“Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си. И считайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение; както любезният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост. както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи; в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания, за своята погибел.”
2Тимотей З:1-9 –“А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни. Защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти, които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в познание на истината. И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Моисея, така и те се противят на истината, човеци с покварен ум, извратени във вярата. Но те няма да успеят повече; защото безумието им ще стане известно на всичките, както се откри безумието и на тия двама.”
III. РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ЖИВОТА, ЖИВЯН СПОРЕД ИЗОПАЧЕНОТО ЕВАНГЕЛИЕ
1. Беззаконието в Църквата, поради изопаченото Евангелие
2Петрово З:17 –“И тъй, вие, любезни, като сте предизвестени за това, пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните, и да отпаднете от утвърждението си.”
2. Смъртта поради живота, живян според изопаченото Евангелие
2Петрово З:16 –“Както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи; в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания, за свое погубление.”
IV. СЪВЕТЪТ НА БОЖИЕТО СЛОВО ДО ХРИСТИЯНИНА В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
1. Предизвестеният Християнин за опасността в последното време
2Петрово З:17а –“И тъй, вие, любезни, като сте предизвестени за това...”
2. Съветът за бдителността на Християнина в последното време
2Петрово З:17б –“...пазете се да не би да се завлечете от заблуждението на беззаконните, и да отпаднете от утвърждението си.”
3. Съветът за духовния растеж на Християнина в последното време
2Петрово З:18 –“Но растете в благодатта и познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде слава и сега , и до вечния ден. Амин.”

Растете в Божията благодат чрез откровението на Словото Божие!

четвъртък, 16 август 2012 г.

МОЙСЕЕВИЯТ КОВЧЕГ

Изход 2:3 –“Но понеже не можеше вече да го крие, взе му рогозен ковчежец, намаза го със смола и катран, тури детето в него и го положи в тръстиката при брега на реката.”
І. КОВЧЕГЪТ НА РОБСТВОТО
Изход 1:13-14
–“Затова египтяните караха жестоко израилтяните да работят; огорчаваха живота им с тежка работа, да правят кал и кирпичи и да вършат всякакъв вид полска работа, всичките работи, с които ги караха да работят, бяха твърде тежки.”
ІІ. КОВЧЕГЪТ НА СМЪРТТА
(Еничери)
Изход 1:15-16 –“При това, египетският цар заръча на еврейските баби, от които едната се именуваше Шифра, а другата Фуа), като им каза: Когато бабувате на еврейките и видите, че раждат*(че са на столчетата за раждане), ако родят син, убивайте го, но ако родят дъщеря, тогава нека живее.”
ІІІ. КОВЧЕГЪТ НА ЛЮБОВТА
Изход 2:1-3 –“В това време отиде някой си човек от Левиевия дом, та взе за жена една от Левиевите жени. И жената зачна и роди син;и като видя, че беше красиво дете, кри го три месеца. Но понеже не можеше вече да го крие, взе му рогозен ковчежец, намаза го със смола и катран, тури детето в него и го положи в тръстиката при брега на реката”
Исая 49:15 –“Може ли жена да забрави сучещото си дете, та да се не смили за чадото на утробата си? Обаче те, ако и да забравят, Аз все пак няма да те забравя.”
ІV. КОВЧЕГЪТ НА ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО
Изход 2:5-10 –“И Фараоновата дъщеря влезе да се окъпе в реката, а слугините й ходеха по брега на реката; и когато съгледа ковчежеца в тръстиката, тя прати слугинята си да го донесе. Като го отвори, видя детето, и ето, малкото плачеше; и пожали го и каза: От еврейските деца е това. Тогава сестра му рече на Фараоновата дъщеря: Да отида ли да ти повикам доилка от еврейките, за да ти дои детето? И Фараоноватат дъщеря й рече: Иди. И тъй, момичето отиде, та повика майката на детето. И Фараоновата дъщеря й рече: Вземи това дете, ти ми го отдой, и аз ще ти заплатя. И жената взе детето и го доеше. И когато порасна детето, донесе го на Фараоновата дъщеря, и то стана неин син. И наименува го Мойсей (*Извлечен из вода); Понеже каза тя, извлякох го из вода.”
Мойсей - олицетворение на Божието предопределение
1. Бог имаше план с Мойсей от утробата на майка му
2. Бог имаше план в реката Нил
3. Бог имаше план в египетския дворец
4. Бог имаше план при овцете
5. Бог имаше план при Фараона
6. Бог имаше план до Обещаната земя
7. Бог има план с теб!
Помни! - Божиите планове не са, като нашите планове!
Ние мислим едно, а става съвсем друго, защото Бог го иска така!

неделя, 8 юли 2012 г.

КЪДЕ СА ДЕВЕТИМАТА

Лука 17:11-18 –“И в пътувануето си към Ерусалим Той минаваше границата между Самария и Галилея. И като влизаше в едно село, срещнаха Го десетина прокажени, които, като се спряха отдалеч, извикаха със силен глас, казвайки: Исусе, наставниче, смили се за нас! И като ги видя, рече им: Идете, пощажете се на свещениците. И като отиваха, очистиха се. И един от тях, като видя, че изцеля, върна се и със силен глас славеше Бога, и падна на лице при нозете на Исуса и Му благодареше. И той бе самарянин. А Исус в отговор му рече: Нали се очистиха десетимата? А где са деветимата?”
І. БИБЛЕЙСКАТА ДЕСЯТКА
Десет - едно от съвършените числа на Бога:
1. Десет девици
2. Десет рога
3. Десет таланта
4. Десет драхми
5. Десет мнаси
6. Десет прокажени
7. Десет града
Лука 19:17 –“И рече му: Хубаво, добри слуго! Понеже на твърде малкото се показа верен, имай власт над десет града. ”
ІІ. ДЕСЕТТЕ ПРОКАЖЕНИ, ПРИЯТЕЛИ ПО СЪДБА
1. Те всички бяха болни от една и съща болест
2. Те всички бяха анатемосани от обществото
3. Те всички молеха еднакво за Божията милост
4. Те всички бяха съвършено изцерени – на мига
5. На всички тях се каза едно и също слово
6. Но не всички се върнаха при Бога
ІІІ. ДЕСЕТТЕ ПРОКАЖЕНИ, ПРЕОБРАЗ НА РАЗДЕЛЕНИЯ СВЯТ
1. Разделен социално
2. Разделен духовно
3. Разделен във вечността
ІV. ТЪРСЕНИТЕ ОТ БОГА ПРОКАЖЕНИ
1. Бог не търси банкерите
2. Бог не търси богатите
3. Бог търси болните, за да ги изцери
4. Бог търси изцерените, за да провери дали са съвършено изцерени:
- изцерени физически
- изцерени духовно
5. Господ пита за теб, един от деветимата - не, за да си платиш или да те направи длъжник
- Той пита за теб, защото е загрижен за състоянието ти след изцерението
- Той потърси деветимата изцерени прокажени
- Днес Той търси теб!

събота, 30 юни 2012 г.

ГОСПОДНА ТРАПЕЗА - КАКВО Е ТОВА?

ТРИУМФ ИЛИ ТРАУР
Матей 26:26-28а –“И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови, и го разчупи и като го даваше на учениците, рече: Вземете яжте; това е Моето тяло. Взе и чашата, и, като благодари, даде им, и рече: Пийте от нея всички! Защо-то това е Моята кръв на [Новия] завет, която се пролива за прощаване на греховете. ”
Лука 24:29-32 –“Но те Го нудеха, казвайки: Остани с нас, защото е привечер, и денят вече е превалил. И Той влезе да остане с тях. И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и даде им. И очите им се отвориха и Го познаха; а Той стана невидим за тях.И рекоха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията?”
Псалми 118:24 –“Тоя е денят, който Господ е направил; Нека се радваме и се развеселим в Него.”
І. ГОСПОДНА ТРАПЕЗА - КАКВО Е ТОВА - ТРИУМФ ИЛИ ТРАУР?
ТРИУМФ, ЗАЩОТО ТОВА Е ПЕЧАТЪТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТ БОГА
ДЕН
Псалми 118:24 –“Тоя е денят, който Господ е направил; Нека се радваме и се развеселим в Него. ”
1. Господната трапеза е триумф ( не траур ), защото е денят за възпоменание на Великата пасха
Матей 26:17 –“А в първия ден на празника на безквасните хлябове учениците отидоха при Исуса и рекоха: Где искаш да Ти приготвим, за да ядеш пасхата?”
2. Господната трапеза е триумф ( не траур ), защото чрез нея ние възпоменаваме деня на Христовото разпятие
Йоан 19:14-17 –“Беше денят на приготовление за пасхата, около шестия час; и той казва на юдеите: Ето вашият цар! А те извикаха: Махни Го! Махни! Разпни Го! Пилат им казва: Вашия цар ли да разпна? Главните свещеници отговориха: Нямаме друг цар, освен Кесаря. Затова той им Го предаде да бъде разпнат. И така, взеха Исуса; и Той сам, носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото, наречено Лобно, което по Еврейски се казва Голгота. ”
3. Господната трапеза е триумф ( не траур ), защото чрез нея ние възпоменаваме деня на Христовото възкресение
Матей 28:1-2, 5-6 -“А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него. А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма го тука; защото възкръсна, както и рече: Дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ. ”
ІІ. ГОСПОДНАТА ТРАПЕЗА – ТРИУМФ ИЛИ ТРАУР?
ТРИУМФ ( НЕ ТРАУР ), ПОРАДИ БОЖИЯТА БЛАГОДАТ
Псалми 103:1-5 –“Благославяй, душе моя, Господа! И всичко що е вътре в мене, нека хвали святото Му име! Благославяй, душе моя, Господа! И не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния! Той е, Който прощава всичките ти беззакония; Изцелява всичките ти болести; Който изкупва от ров живота ти, Венчава те с милосърдие и благи милости; Който насища с блага душата ти, тъй щото младостта ти се подновява като на орел. ”
1. Господната трапеза не е траур, а триумф - поради Божието спасение
2. Господната трапеза не е траур, а триумф - поради Божието церение
3. Господната трапеза не е траур, а триумф - поради Божието изкупление
4. Господната трапеза не е траур, а триумф - поради Божията венчавка
5. Господната трапеза не е траур, а триумф - поради Божията грижа
6. Господната трапеза не е траур, а триумф - поради Божията сила
ІІІ. ГОСПОДНАТА ТРАПЕЗА – ТРИУМФ ИЛИ ТРАУР?
ТРИУМФ ЧРЕЗ ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА БОЖИЕТО ИМЕ
Псалми 20:7-8 -“Едни споменават колесници, а други коне. Но ние ще споменем името на Господа нашия Бог. Те се спънаха и паднаха; А ние станахме и се изправихме. ”
1. Господната трапеза е траур за всички, които не възпоменават Бога, а възпоменават:
- конете си
- колесниците си
- бойните си лъкове
- бойните си стрели
- оръжието си и пр.
2. Траурът отнема:
- силите на човека
- радостта на човека
- песента на човека
- вярата на човека
- надеждата на човека и пр.
3. Господната трапеза не е траур, а триумф - за тези, които възпоменават Господното име
Лука 22:19-20 -“И взе хляб и като благодари, разчупи го, даде им, и рече: Това е Моето тяло, което за вас се дава; това правете за Мое възпоменание. Така взе и чашата подир вечерята, и рече: Тази чаша е новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива. ”
А. Чрез възпоменаване на Христовото име ние възпоменаваме Христовото тяло
Б. Чрез възпоменаване на Христовото име ние възпоменаваме Христовата кръв
В. Чрез възпоменаване на Христовото име ние възпоменаваме Христовото Слово
Г. Чрез възпоменаване на Христовото име ние възпоменаваме Христовия Дух

събота, 23 юни 2012 г.

НАДЕЖДА - КАКВО Е ТОВА?

Евреи 6:18-20 –“Така щото чрез две неизменими неща, в които не е възможно за Бога да лъже, да имаме голямо насърчение ние, които сме прибягнали да се държим за поствената пред нас надежда, която имаме за душата, като здрава и непоколебима котва, която прониква в това, което е отвътре завесата; гдето Исус, като предтеча влезе за нас, и стана първосвещеник до века, според Мелхиседековия чин.”
Колосяни 1:27 –“на които Божията воля беше да яви какво е между езичниците превъзходната слава на тая тайна, (*богатството на славата) сиреч, Христос между вас надеждата на славата.”
Надежда, какво е това? - В света има многоразлични надежди, които объркват човека в търсенето на верния отговор.
І. ЗЕМНА [ПРИРОДНАТА] НАДЕЖДА НА ЧОВЕКА
1Коринтяни 9:10 –“или го казва несъмнено, заради нас? Да; заради нас е писано това; защото, който оре, с надежда трябва да оре; и който вършее, трябва да вършее с надежда, че ще ще участва в плода.”
1. Надеждата е ръката, която държи ралото
(С надежда човек оре.)
2. Надеждата е ръката, която пръска семената
(С надежда човек сее.)
3. Надеждата е ръката, с която човек държи сърпа
(С надежда човек жъне.)
4. Надеждата на безумния богаташ:
- Той беше богат с материални блага
- Той беше богат в егоизъм
- Той беше богат в омраза към другите
- Той беше богат в саможивост
Надеждата на безумния богаташ беше свързана само с личното му благополучие и с нищо друго.
ІІ. СУЕТНА НАДЕЖДА
Ефесяни 2:12 –“В онова време бяхте отделени от Христа, странни на Израилевото гражданство, и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда, и без Бога на света.”
1. Суетната надежда е надеждата без Бога
Яков 4:13-17 –“Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще спечелим, когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява и после изчезва. Вместо това, вие трябва да казвате: Ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова. Но сега славно ви е да се хвалите. Всяка такава хвалба е зло. Прочее, ако някой знае да прави добро и го не прави, грях е нему.”
2. Суетната надежда е надеждата на егоистичния човек
Лука 12:15-21 –“И каза им: Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му. И каза им притча, като рече: Нивите на един богаташ родиха много плод. И той размишляваше в сърцето си, думайки: Какво да правя, защото няма где да събера плодовете си? И рече: Ето, как ще направя: Ще съборя житниците си и ще построя по-големи и там ще събера всичките си жита и благата си. И ще река на душата си: Душо, имаш много блага, натрупани за много години; успокой се, яж, пий, весели се. А Бог му рече: Глупецо! Тая нощ ще ти изискат душата ти: а това, което си приготвил, чие ще бъде? Така става с този, който събира имот за себе си и не богатее в Бога.”
3. Суетната надежда е корестолюбивата надежда
Деяния на апостолите 16:19 –“А господарите й, като видяха, че излезе надеждата им за печалба, хванаха Павла и Сила, та ги завлякоха на пазара пред началниците.”
IІІ. САТАНИНСКА НАДЕЖДА

1. Сребролюбието, сатанинска надежда
1Тимотей 6:10 –“Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което, като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби.”
2. Славолюбието, сатанинска надежда
Матей 4:8-9 –“ Пак Го завежда дяволът на една много висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му: Всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш.”
3. Материализмът (материалолюбието), сатанинска надежда
Марк 8:36 –“Понеже какво се ползва човек, като спечели целия свят, а изгуби живота си (*душата си)?”
ІV. БОЖЕСТВЕНА НАДЕЖДА
1. Бог, Оазисът на истинската надежда
Римляни 15:13а –“А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването…”
Колосяни 1:27 –“на които Божията воля беше да яви какво е между езичниците превъзходната слава на тая тайна, (*богатството на славата) сиреч, Христос между вас надеждата на славата.”
2. Святият Дух, Оазисът на истинската надежда
Римляни 15:13б –“…тъй щото чрез силата на Святия Дух да се преумножи надеждата ви.”
3. Словото Божие, Оазисът на истинската надежда
Римляни 15:4 –“всичко, що е било от по-напред писано, писано е било за наша поука, та чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда.”
4. Християнската надежда е жива надежда
1Петрово 1:3 –“ Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите,”
5. Божествената надежда е спасителна надежда
Римляни 8:24 –“Защото с тая надежда ние се спасихме; а надежда, когато се вижда изпълнена, не е вече надежда; защото кой би се надявал за това, което вижда?”
6. Божествената надежда е утроба на Радостта
Римляни 5:2 –“Посредством Когото ние чрез вяра придобихме и достъп чрез тая благодат, в която стоим, и се радваме, поради надеждата за Божията слава.”
Римляни 12:12 –“Радвайте се в надеждата; в скръб бивайте твърди; в молитва постоянни.”
7. Божествената надежда е по-добрата надежда
Евреи 7:19 –“(понеже законът не е усъвършенствувал нищо), и се въвежда една по-добра надежда, чрез която се приближаваме при Бога.”
8. Божествената надежда е пребъдваща надежда
Йоан 15:4 –“Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене.”
1 Йоаново 2:28 –“Дечица, и сега пребъдвайте в Него, та когато се яви, да имате дръзновение, и да се не посрамим пред Него в пришествието Му.”
9. Божествената надежда е неугасваща надежда, независеща от обстоятелствата
Римляни 5:3-5 -“И не само това, но нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта изпитана правда; а изпитаната правда надежда. А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свети Дух.”
V. НАДЕЖДА - КАКВО Е ТОВА?
НУЖДАТА НА ЧОВЕКА ОТ БОЖЕСТВЕНА НАДЕЖДА
Човекът без надежда е, като кораб без котва!
Ефесяни 4:14 –“за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости;...”
Евреи 6:18б-19а –“...да се държим за поствената пред нас надежда, която имаме за душата, като здрава и непоколебима котва...”

събота, 16 юни 2012 г.

СЪН - КАКВО Е ТОВА?

Притчи 6:9-11 –“До кога ще спиш, ленивецо? Кога ще станеш от съня си? Още малко спане, малко дрямка, малко сгъване на ръце за сън, - Така ще дойде сиромашия върху тебе, като разбойник; и немотия, като въоръжен мъж.”
Сънят – неговото положително и отрицателно влияние върху човека
І. СЪН - КАКВО Е ТОВА?
НУЖДАТА ОТ СЪН
1. Прогресът чрез съня
На тази земя всичко по своему спи своя сън
А. Спи природата
Б. Спи животинското царство
В. Спи човекът
Сънят е основен решаващ фактор за правилното развитие на флората и фауната на земята
2. Сънят, според природоучителите:
А. Сънят е храна
Б. Сънят е почивка
Еклесиаст 5:12 –“Сънят на работника е сладък…”
В. Сънят е лекарство
3. Сънят е дар от Бога
ІІ. СЪН - КАКВО Е ТОВА?
СИЛАТА НА СЪНЯ

1. Сънят приспива цялата природа
2. Сънят приспива и най-кръвожадните зверове
3. Сънят побеждава и най-силния човек
4. Сънят побеждава и най-въоръжения човек
( Заспалият войник на поста си )
ІІІ. СЪН - КАКВО Е ТОВА?
ХАРАКТЕРЪТ НА СЪНЯ
1. Сънят може да е нощен или дневен
(За някои хора сънят може да бъде денонощен)
2. Сънят може да е физически (естествен) или духовен
3. Характерът на духовния сън:
А. Сънят може да се казва мързел
Б. Сънят може да се казва страх
В. Сънят може да се казва индиферентност
Г. Сънят може да се казва отчаяние (живот в просъница)
Псалми 102:1,3,7–“Молитва на скърбящия, когато тъжи и излива жалбата си пред Господа... дните ми изчезват като дим, И костите ми изгарят като огнище...Лишен от сън станал съм като врабче Усамотено на къщния покрив.”
Д. Сънят може да се казва материализъм
Е. Сънят за много хора се нарича атеизъм (сънят на дявола)
ІV. СЪН - КАКВО Е ТОВА?
ВИДОВЕТЕ ЛЮЛКИ ЗА ПРИСПИВАНЕ
1. Потребността на човека от люлка за приспиване:
- Майчината люлка
- Люлката - физическа умора
Еклесиаст 5:12 –“Сънят на работника е сладък…”
- Люлката - хапче за сън и пр.
2. Божията люлка
- Библията – Божията люлка за здравословен сън
Винаги съм препоръчвал на измъчваните от безсъние хора: Чети, преди лягане Словото Божие и дяволът ще престане да смущава съня ти! Това е изпитана рецепта! Тя е записана в Божието Слово:
Матей 4:1-11 –“...Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш". Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.”
Защото е писано: “и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. (Филипяни 4:7)
- Молитвата - Божията люлка за здравословен сън
Яков 5:15 –“И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца...”
3. Дяволската люлка
2 Тимотей 3:1-5а –“ А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му;...”
- Люлката – наркотици
- Люлката – алкохол
- Люлката – суета
- Люлката – материализъм
- Люлката – алчност, егоизъм, себичност, лицемерие и пр.
ІV. СЪН - КАКВО Е ТОВА
ИЗПОЛЗВАНИЯТ СЪН

1. Използваният от човека сън
А. Естествен ежедневен сън - за поддържане функциите на организма
Б. Сън чрез упойка при операция
В. Принудителен сън, използван от криминалистите
2. Използваният от Бога сън
Псалми 127:2б –“...и в сън Господ дава на възлюбения си.”
А. Сънят на Адам
Битие 2:21-22а –“Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън, и той заспа; и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека...”
Б. Сънят на Яков
Битие 28:10-15 –“Яков, прочее, излезе от Вирсавее и отиде към Харан. И, като стигна на едно място, пренощува там, защото слънцето беше залязло; и взе от мястото един камък, та го тури за възглавница, и легна да спи на това място. И сънува, и ето стълба изправена на земята, чийто връх стигаше до небето; и Божиите ангели се качваха и слизаха по нея. И Господ стоеше над нея, и каза: Аз съм Господ, Бог на баща ти Авраама, и Бог на Исаака;земята, на която лежиш ще дам на тебе и на потомството ти.Твоето потомство ще бъде многочислено, като земния пясък; ти ще се разшириш към запад и към изток, към север и юг; и чрез тебе и чрез твоето потомство ще се благославят всички племена на земята. Ето, Аз съм с тебе и ще те пазя, където и да идеш, и ще те върна пак в тая земя; защото няма да те оставя, докле не извърша това, за което ти говорих.”
В. Сънят на Йосиф
Битие 37:5-9 –“А Йосиф видя сън и го разказа на братята си и те го намразиха още повече. Той им рече: Чуйте, моля, той сън, който видях: Ето ние връзвахме снопи на полето; и моят сноп стана и се изправи и вашите снопи се наредиха наоколо и се поклониха на моя сноп. А братята му рекоха: Ти цар ли ще станеш над нас? Или господар ще ни станеш? И намразиха го още повече, поради сънищата му и поради думите му. А той видя и друг сън и го разказа на братята си, казвайки: Ето, видях още един сън, че слънцето и луната, и единадесет звезди ми се поклониха.”
Г. Сънят на Фараон
Битие 41:1-7 –“Като изминаха две години Фараон сънува, че стоеше при Нил(*Еврейски: реката). И, ето, седем крави, хубави и тлъсти, излизаха из реката и пасяха в тръстиката. А, ето, след тях излизаха из реката други седем крави, грозни и мършави, и стояха при първите крави на речния бряг. И грозните, мършави крави изядоха седемте хубави и тлъсти крави. Тогава Фараон се пробуди. А като заспа сънува втори път; и, ето, седем класа пълни и добри израстнаха из едно стъбло. А, ето, след тях израстнаха други седем класа тънки и прегоряли от източния вятър. И тънките класове погълнаха седемте дебели и пълни класове. А като се събуди Хараон, ето, беше сън.”
2. Използваният от дявола сън
А. Използваният от дявола сън за победата над Самсон
Съдии 16:16-20 –“И понеже му досаждаше всеки ден с думите си, и толкоз настояваше пред него, щото душата му се притесни до смърт, той й откри всичкото си сърце, като й рече: Бръснач не е минавал през главата ми, защото аз съм Назирей Богу още от утробата на майка си; ако се обръсна, тогава силата ми ще се оттегли от мене, та ще стана безсилен, и ще бъда, като всеки друг човек. И като видя Далила, че й откри цялото си сърце, прати да повикат филистимските началници, като каза: Дойдете и тоя път, защото той ми откри цялото си сърце. Тогава филистимските началници дойдоха при нея, та донесоха и парите в ръцете си. И тя го приспа на коленете си, па повика човек та обръсна седемте плитки на главата му; и тя започна да го оскърбява. И силата му се оттегли от него. Тогава тя рече: Филистимците връх тебе, Самсоне! И той се събуди от съня си и си каза: Ще изляза, както друг път и ще се отърся. Но той не знаеше, че Господ беше се оттеглил от него.”
Б. Използваният от дявола сън в Гетсиманската градина, като оръжие срещу Христовите апостоли
Матей 26:40, 43-45а –“Дохожда при учениците, намира ги заспали, и казва на Петра; Как! Не можахте ли ни един час да бдите с Мене?... И като дойде пак намери ги заспали; защото очите им бяха натегнали. И пак ги остави и отиде да се помоли трети път, като каза пак същите думи. Тогава дохожда при учениците и казва им: Още ли спите и почивате?”
В. Използваният от дявола сън за ограбване на човека
Лука 12:39 –“Но това да знаете, че ако домакинът беше знаял в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би и не би оставил да му подкопаят къщата ”
V. СЪН - КАКВО Е ТОВА?
СЪНЯТ - БЕЛЕГЪТ НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
1. Спящата Църква в последното време
Матей 25:5 –“И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките и заспаха.”
Какво прави човек, като спи?- Нищо!
- Спящата Църква не се моли
- Спящата Църква не пее
- Спящата Църква не свидетелствува (не говори)
- Спящата Църква не живее
2. Божието предупреждение до духовно спящия човек
Матей 24:42 –“Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ”
3. Божият зов до духовно спящия човек
Ефесяни 5:14 –“Затова казва: Стани, ти, който спиш! И възкресни от мъртвите! И ще те осветли Христос.”

понеделник, 21 май 2012 г.

ПЕТДЕСЯТНИЦА – БОЖИЯТ ДУХОВЕН УРОЖАЙ

Йоан 16:7-16 –“Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба; за грях, защото не вярват в Мене; за правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате; а за съдба, защото князът на тоя свят е осъден. Имам още много неща да ви кажа; но не можете да ги понесете сега. А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща. Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява. Всичко, що има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето като взема, ще ви известява. Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко и ще Ме видите.”
Лука 24:49 –“И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.”
Дeяния на апостолите 2:1-4 –“И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. Явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.”
I. ИСТОРИЯТА НА ПЕТДЕСЯТНИЦА – БОЖИЯТ ДУХОВЕН УРОЖАЙ
1. Обратно към корените на Петдесятница - чрез Словото Божие
Левит 23:9-14 –“Господ говори още на Моисея, казвайки: Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, и пожънете жетвата й, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жетвата си; и той да подвижи снопа пред Господа, за да ви бъде приет; на другия ден подир съботата да го подвижи свещеникът. И в деня, когато подвижите снопа, да принесете за всеизгаряне Господу едно едногодишно агне без порок; и хлебния му принос, две десети от ефа чисто брашно омесено с дървено масло, в жертва чрез огън Господу за благоухание; и възлиянието му, един четвърт ин вино. А хляб, или пържено жито, или пресни класове да не ядете до тоя ден, до деня, когато принесете приноса на вашия Бог. Това да бъде вечен закон във всичките ви поколения, във всичките ви жилища.”
2. Петдесятница – Благодарственият ден на eвреите
Левит 23:10-11 –“Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, и пожънете жетвата й, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жетвата си; и той да подвижи снопа пред Господа, за да ви бъде приет;на другия ден подир съботата да го подвижи свещеникът.”
А. Когато влезете в земята, която Аз ви давам - Божието обещание до израилтяните
Б. Когато... пожънете жетвата й - Обещанието за Божия природен урожай
В. Когато... пожънете жетвата й,тогава да донесете - Божието изискване от израилтяните
Г. Подвиженият сноп пред Господа – символ на живот ( и той да подвижи снопа пред Господа, за да ви бъде приет)
3. Старозаветната Петдесятница – световният събор на евреите
Деяния на апостолите 2:5-12 –“А тогава престояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци, от всеки народ под небето. И като се чу тоя шум, една навалица се събра; и смутиха се, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език. И всички, смаяни и зачудени, си думаха: Ето, всички тия, които говорят, не са ли галилеяни? Тогава как ги слушаме да говорят всеки на собствения наш език, в който сме родени? Партяни, мидяни и еламити и жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия, Понт и Азия, Фригия и Памфилия, от Египет и ония страни от Ливия, които граничат с Киринея, и посетители от Рим - и юдеи и прозелити, критяни и араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела. И те всички се смаяха, и в недоумение си думаха един на друг: Какво значи това?”
А. Съборът на евреите в Ерусалим
Б. Старозаветната Петдесятница – Благодарственият ден на евреите за икономическия просперитет в Обещаната земя
II. ХАРАКТЕРЪТ НА СТАРОЗАВЕТНАТА ПЕТДЕСЯТНИЦА – БОЖИЯТ ДУХОВЕН УРОЖАЙ
Левит 23:9-11 –“Господ говори още на Моисея, казвайки: Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, и пожънете жетвата й, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жетвата си; и той да подвижи снопа пред Господа, за да ви бъде приет; на другия ден подир съботата да го подвижи свещеникът. ”
1. Многоразличният характер на Старозаветната Петдесятница
А. Теократичният характер на еврейската Петдесятница
Б. Икономическият характер на еврейската Петдесятница е възпоменание на природния просперитет
В. Националният характер на Старозаветната Петдесятница
Старозаветната Петдесятница се отнасяше само за евреите (и то за всички евреи – независимо къде бяха те)
2. Липсващият духовен характер на Старозаветната Петдесятница
А. Разклащането от свещеника на житния сноп ( или сноп от първите плодове) има само икономически характер
- Колко тежи снопът от житните класове?
Подобен обичай в България имаше на Гергьовден.
Традицията повеляваше: Всеки човек да се претегли на кантара, за да види колко тежи.
3. Старозаветната Петдесятница – сянка на Божиите добрини
Евреи 8:4-6 –“А ако беше на земята, Той не щеше нито да бъде свещеник, защото има такива, които принасят даровете според закона; (които служат на онова, което е само образ и сянка на небесните неща, както бе заповядано на Моисея, когато щеше да направи скинията; защото: "Внимавай", му каза Бог, "да направиш всичко по образеца,който ти бе показан на планината")”
III. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ДУХОВНАТА ПЕТДЕСЯТНИЦА В НОВОЗАВЕТНАТА ДИСПЕНСАЦИЯ – БОЖИЯТ ДУХОВЕН УРОЖАЙ
1. Старозаветното пророчество за характера на Новозаветната Петдесятница
Йоил 2:28 –“ И след това Ще излея Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Старците ви ще виждат сънища, Юношите ви ще виждат видения;”
2. Пророчеството на Христос за характера на Новозаветната Петдесятница
Йоан 16:7-16 –“ Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба; за грях, защото не вярват в Мене; за правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате; а за съдба, защото князът на тоя свят е осъден. Имам още много неща да ви кажа; но не можете да ги понесете сега. А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща. Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява. Всичко, що има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето като взема, ще ви известява. Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко и ще Ме видите.”
Лука 24:49
–“И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.”
Деяния на апостолите 1:8 –“ Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”

IV. НУЖДАТА ОТ ДУХОВНАТА ПЕТДЕСЯТНИЦА В НОВОЗАВЕТНАТА ДИСПЕНСАЦИЯ

1. Нуждата на Христос от Святия Дух в Новозаветната диспенсация
Матей 3:16 –“И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него;”
Христовото кръщение бе изгревът на Витлемската Петдесятна звезда, обявяваща Новозаветната диспенсация
2. Нуждата на апостолите от Святия Дух в Новозаветната диспенсация
Марк 16:19 –“И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога. А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.”
Деяния на апостолите 4:12 –“И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.”
3. Нуждата на Църквата от Святия Дух в Новозаветната диспенсация
Матей 16:18 –“Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.”
Деяния на апостолите 1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
1 Коринтяни 1:26-31 –“Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога. А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление; тъй щото, както е писано, "който се хвали, с Господа да се хвали".”
Деяния на апостолите 19:1-6 –“А когато Аполос беше в Коринт, Павел, след като беше минал през горните страни, дойде в Ефес, гдето намери някои ученици. И рече им: Приехте ли Светия Дух като повярвахте? А те му отговориха: Даже не сме чули дали има Светия Дух. И рече: А в що се кръстихте? А те рекоха: В Иоановото кръщение. А Павел рече: Иоан е кръщавал с кръщението на покаяние, като е казвал на людете да вярват в Този, Който щеше да дойде подир него, сиреч, в Исуса. И като чуха това, кръстиха се в името на Господа Исуса. И като положи Павел ръце на тях, Светият Дух дойде на тях; и говореха други езици и пророкуваха.”
А. Чрез Святия Дух Бог общува с човек
Б. Чрез Святия Дух човек общува с Бога
В. Чрез Святия Дух човек служи на Бога
Г. Чрез Църквата Си Бог общува със света
В заключение на нашите размишления във връзка Новозаветната Петдесятница, желая да кажа:
- Новозаветната Петдесятница не се изразява в люлеене на Старозаветния житен сноп пред Господа (от Първосвещеника)
- Новозаветният житен сноп е съставен от живи “класове” – Божият Новозаветен плод ( Новородените Негови чада )
- Новозаветният житен сноп се разлюлява в този свят за Слава Божия от Великия Първосвещеник – Господ Исус Христос
- Новозаветната Петдесятница е онова старо железарско точило, на което Християнинът трябва да наточва своя духовен меч, в битката против тъмните сили
Ефесяни 6:17 –“вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;”
Евреи 4:12 –“Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.”

V. ПЕТДЕСЯТНИЦА – УТРОБАТА НА ДУХОВНИТЕ БУДИТЕЛИ И РЕФОРМАТОРИ

1. Бог Дух Святий – обещаният от Бога Будител, изявен на Петдесятница
Йоан 16:7-14 –“Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба; за грях, защото не вярват в Мене; за правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате; а за съдба, защото князът на тоя свят е осъден. Имам още много неща да ви кажа; но не можете да ги понесете сега. А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща. Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява.”
Деяния на апостолите 2:1-4 –“И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място.И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.”
Нуждата от духовен Будител:
- на малки и големи
- на учени и прости
- на бедни и богати
2. Духовната реформация на човечеството чрез Божието Триединство
А. Духовната реформация чрез Бог Отец
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
Б. Духовната реформация чрез Божия Единороден Син
1 Петрово 1:18-19 –“като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист,”
В. Духовната реформация чрез Бог Дух Святи
1 Коринтяни 1:26-31 –“ Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога. А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление; тъй щото, както е писано, "който се хвали, с Господа да се хвали".”
Г. Духовната реформация чрез Божието Слово (Библията)
Йоан 1:1-3 –“В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.”
Псалми 119:105 –“ Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.”
3. Църквата Христова, Божият Будител и Реформатор през вековете чрез Святия Божий Дух, изявен на Петдесятница
А. Църквата Христова, Божият Будител и Реформатор чрез дарбите на Святия Дух
1 Коринтяни 12:7-11 -“А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза. Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия Дух; на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух; на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по особено, както му е угодно.”
Б. Църквата Христова, Божият Будител и Реформатор чрез плодовете на Святия Дух
Галатяни 5:22-23 –“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание;...”
В. Църквата Христова, Божият Будител и Реформатор чрез силата на Бог Дух Святи
Деяния на апостолите 1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
- Сила, чрез която да се молим
- Сила, чрез която да пеем
- Сила, чрез която да благовестваме
- Сила, чрез която да хвалим Бог
- Сила, чрез която да служим на Бог

събота, 21 април 2012 г.

ХРИСТОВИТЕ ЯВЛЕНИЯ СЛЕД НЕГОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ

БОГОЯВЛЕНИЕ - СЛЕД ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
1 Коринтяни 15:1-8 -“Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, чрез което се и спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, - освен ако сте напразно повярвали. Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията; че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията; и че се яви на Кифа, после на дванадесетте, че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха; че после се яви на Якова, тогава на всичките апостоли; а най-после от всички яви се и на мене, като на някой изверг.”
Матей 26:31 –“Тогава Исус им казва: Вие всички ще се съблазните в Мене тая нощ, защото е писано: "Ще поразя пастира; и овците на стадото ще се разпръснат".”
I. ХРИСТОВОТО ЯВЛЕНИЕ СЛЕД НЕГОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ - ПРЕД ЖЕНИТЕ, ПОСЕТИЛИ ГРОБА МУ
1. Чувствата на жените, преди Христовото явление:
- скръб
- съмнение
- страх (безпокойство) - трепет и ужас...
Марк 16:1-8 –“А когато се мина съботата, Мария Магдалина, Мария Якововата майка, и Саломия купиха аромати за да дойдат и го помажат. И в първия ден на седмицата дохождат на гроба много рано, когато изгря слънцето. И думаха помежду си: Кой ще ни отвали камъка от гробната врата? - защото беше твърде голям, А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът бе отвален. И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша седеше отдясно, облечен в бяла одежда; и много се зачудиха. А той им казва: Недейте се учудва; вие търсите Исуса Назарянина, разпнатия. Той възкръсна; няма Го тука; ето мястото гдето Го положиха. Но идете, кажете на учениците Му и на Петра, че отива преди вас в Галилея; там ще Го видите, както ви каза. И те излязоха и побягнаха от гроба, понеже трепет и ужас бяха ги обзели; и никому не казаха нищо, защото се бояха.”
2. Преобразените (възкресените) чувства при Христовото явление
Йоан 20:16-18 –“Казва й Исус: Марийо! Тя се обърна и Му рече на еврейски: Равуни! което значи, Учителю! Казва й Исус: Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Отца; но иди при братята Ми и кажи им: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог. Мария Магдалина дохожда и известява на учениците, че видяла Господа, и че Той й казал това.”
Първите благовестители след Христовото Възкресение
Матей 28:10 –“Тогава Исус им рече (на жените): Не бойте се; идете кажете на братята Ми да идат в Галилея, и там ще Ме видят.”
Лука 24:9
–“И като се върнаха от гроба, известиха всичко това на единадесетте и на всичките други.”
II. ХРИСТОВОТО ЯВЛЕНИЕ СЛЕД НЕГОВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ - ПРЕД УЧЕНИЦИТЕ

1. Чувствата на учениците, преди Христовото явление
- скръб
- страх (безпокойство)
- разклатена вяра, съмнение
- объркани чувства
Лука 24: 9-12 –“И като се върнаха от гроба (жените), известиха всичко това на единадесетте и на всичките други. А бяха Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария Якововата майка и другите жени с тях, които казаха тия неща на апостолите. А тия думи им се видяха като празни приказки, и не вярваха. А Петър стана и изтича на гроба, и, като надникна, видя саваните сложени отделно; и отиде у дома си, чудейки се за станалото.”
Матей 28:16 –“А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на бърдото, гдето Исус им определи. И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха...”
Лука 24:33-40 –“И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, гдето намериха събрани единадесетте и тия, които бяха с тях, които и казаха: Господ наистина възкръснал и се явил на Симона. Те пък разправиха станалото по пътя, и как Го познаха, когато разчупваше хляба. И когато говореха за това, сам Исус застана посред тях и каза им: Мир вам! А те се стреснаха и се уплашиха, като мислеха, че виждат дух. И Той им рече: Защо се смущавате? и защо се пораждат такива мисли в сърцата ви? Погледнете ръцете Ми и нозете Ми, че съм Аз същият; попипайте Ме и вижте, защото дух няма меса и кости, както виждате, че Аз имам. И като рече това, показа им ръцете и нозете Си.”
2. Преобразените (възкресените) чувства на Христовите ученици след Неговото явление - при заключена врата
Йоан 20:19-20 -“А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, гдето бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам! И като рече това, показа им ръцете и ребрата Си. И зарадваха се учениците като видяха Господа.”
“Мир вам!” – духовният поздрав
Лука 24:44-49 –“И рече им: Тия са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за Мене в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите. Тогава им отвори ума, за да разберат писанията. И рече им: Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите в третия ден, и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всичките народи, като се започне от Ерусалим. Вие сте свидетели на това. И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.”
III. ХРИСТОВОТО ЯВЛЕНИЕ ПО ПЪТЯ ЗА ЕМАУС
1. Чувствата на учениците, пътуващи за Емаус - преди Христовото явление
- скръб и отчаяние
- страх и безпокойство
- разклатена вяра, разочарование
- объркани чувства
Лука 24:13-14 –“И, ето, в същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, шестдесет стадии далеч от Ерусалим. И те се разговаряха помежду си за всичко онова що бе станало.”
Лука 24: 21-24 –“А ние се надявахме, че Той е Онзи, Който ще избави Израиля. И освен всичко това, вече е трети ден откак стана това. При туй и някои жени измежду нас ни смаяха, които като отишли отзарана на гроба, и не намерили тялото Му, дойдоха и казаха, че видели и видение на ангели, които казали, че Той бил жив. И някои от ония, които бяха с нас, отидоха на гроба, и намериха тъй както рекоха жените; а Него не видели.”
Любовта на Добрия Пастир
Лука 24:15-17 –“И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях; но очите им се удържаха да Го не познаят. И рече им: Какви са тия думи, които разменяте помежду си, като пътувате? И те се спряха натъжени.”
Матей 18:12 –“Как ви се вижда? Ако някой човек има сто овце и едната от тях се заблуди, не оставя ли деветдесетте и девет, и не отива ли по бърдата да търси заблудилата се?”
2. Преобразените (възкресените) чувства на Христовите ученици, пътуващи за Емаус - след Неговото явление
Лука 21:30-35 –“И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и даде им. И очите им се отвориха и Го познаха; а Той стана невидим за тях. И рекоха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията? И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, гдето намериха събрани единадесетте и тия, които бяха с тях, които и казаха: Господ наистина възкръснал и се явил на Симона. Те пък разправиха станалото по пътя, и как Го познаха, когато разчупваше хляба.”
V. ХРИСТОВОТО ЯВЛЕНИЕ ПРЕД АПОСТОЛ ТОМА
1. Чувствата на апостол Тома, преди Христовото явление – аналогични с чувствата на останалите апостоли
Йоан 20:24-25 –“А Тома, един от дванадесетте наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.”
Марк 16:9-11 –“И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем беса. Тя отиде и извести на тия, които бяха Го придружавали, и които Го жалееха и плачеха. Но те, като чуха, че бил жив, и че тя Го видяла, не повярваха.”
2. Преобразените (възкресените) чувства на апостол Тома след Христовото явление
Йоан 20:26-28 –“И подир осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред, и рече: Мир вам! Тогава каза на Тома: Дай си пръста тука и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. Тома в отговор Му рече: Господ мой и Бог мой!”
Апостол Тома несправедливо е получил прякора “Тома Неверни”, защото всъщност неговото поведение не беше по-различно от поведението на всички останали свидетели на Христовото Възкресение.
Според Словото Божие - Тома Близнак е просто един от нас!
IV. ХРИСТОВОТО ЯВЛЕНИЕ ПРЕД ОБЕЗСЪРЧЕНИТЕ АПОСТОЛИ
Йоан 21:1-14 –“Подир това Исус пак се яви на учениците на Тивериадското езеро; и ето как им се яви: там бяха заедно Симон Петър, Тома наречен Близнак, Натанаил от Кана галилейска, Заведеевите синове, и други двама от учениците Му. Симон Петър им казва: Отивам да ловя риба. Казват му: Ще дойдем и ние с тебе. Излязоха и се качиха на ладията; и през оная нощ не уловиха нищо. А като се разсъмваше вече Исус застана на брега; учениците, обаче, не познаха, че е Исус. Исус им казва: Момчета, имате ли нещо за ядене? Отговориха Му: Нямаме. А Той им рече: Хвърлете мрежата отдясно на ладията и ще намерите. Те, прочее, хвърлиха; и вече не можаха да я извлекат поради многото риби. Тогава оня ученик, когото обичаше Исус, казва на Петра: Господ е...”
1. Отчаянието, преди Христовото явление –
- Разочарованието от бизнеса без Исуса
Псалми 16:8 –“Винаги турям Господа пред себе си; Понеже Той е от дясно ми, аз няма да се поклатя.”
2. Благословението след Христовото явление:
- Духовен просперитет
Йоан 20:21-22 –“И Исус пак им рече: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас. И като рече това, духна върху тях и им каза: Приемете Светия Дух.”
- Земен просперитет
Йоан 21:6, 9-14 –“А Той им рече: Хвърлете мрежата отдясно на ладията и ще намерите. Те, прочее, хвърлиха; и вече не можаха да я извлекат поради многото риби... И като излязоха на сушата, видяха жарава положена, и риба турена на нея и хляб. Исус им казва: Донесете от рибите, които сега уловихте. Затова Симон Петър се качи на ладията та извлече мрежата на сушата, пълна с едри риби на брой сто и петдесет и три; и при все, че бяха толкова, мрежата не се съдра. Исус им казва: Дойдете да закусите. (И никой от учениците не смееше да Го попита: Ти Кой си? понеже знаеха, че е Господ). Дохожда Исус, взема хляба, и им дава, също и рибата. Това беше вече трети път как Исус се яви на учениците след като възкръсна от мъртвите.”
V. ХРИСТОВОТО ЯВЛЕНИЕ ПРЕД АПОСТОЛ ПАВЕЛ

1. Апостол Павел, преди Христовото явление - Савел, гонителят на Християните
Деяния на апостолите 9:1 –“А Савел, като още дишаше заплашване и убийство против Господните ученици, отиде при първосвещеника и поиска от него писма до синагогите в Дамаск, че, ако намери някой от тоя Път, мъже или жени, да ги докара вързани в Ерусалим. И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето. И като падна на земята, чу глас, който му каза: Савле, Савле, защо Ме гониш? А той рече: Кой си Ти, Господи? А Той отговори: Аз съм Исус, Когото ти гониш. Но стани, влез в града, и ще ти кажа какво трябва да правиш. А мъжете, които го придружаваха, стояха като вцепенени, понеже чуха гласа, а не видяха никого.”
2. Преобразеният Савел след Христовото явление
Посланието на апостол Павел до Галатяни 2:20 –“Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.”
Деяния на апостолите 9:15-18 –“А Господ му рече: Иди, защото той ми е съд избран да разгласява Моето име пред народите и царе и пред израилтяните; защото Аз ще му покажа, колко много той трябва да пострада за името Ми. И тъй Анания отиде и влезе в къщата; и като положи ръце на него, рече: Брате Савле, Господ ме изпрати, - същият Исус Който ти се яви на пътя, по който ти идеше, - за да прогледаш и да се изпълниш със Светия Дух. И начаса паднаха от очите му като люспи, и той прогледа; и стана та се кръсти.”
V. НУЖДАТА НА СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ ОТ ХРИСТОВОТО ЯВЛЕНИЕ
1. Нуждата от Благовестие – Христовият апел при Велиденското Му явление
Йоан 20:16-18 –“Казва й Исус: Марийо! Тя се обърна и Му рече на еврейски: Равуни! което значи, Учителю! Казва й Исус: Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Отца; но иди при братята Ми и кажи им: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог. Мария Магдалина дохожда и известява на учениците, че видяла Господа, и че Той й казал това.”
Матей 24:14 –“И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.”

2. Нуждата от Мир – Христовото благословение при Велиденското явление
Йоан 20:19-20 –“Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам! И като рече това, показа им ръцете и ребрата Си...”
Филипяни 4:6 –“Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.”
3. Нуждата от Радост чрез Христовото явление
Йоан 20:19-20 -“Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам! И като рече това, показа им ръцете и ребрата Си. И зарадваха се учениците като видяха Господа.”
4. Нуждата от Божието помазание чрез Христовото явление
Йоан 20:21-22 –“И Исус пак им рече: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас. И като рече това, духна върху тях и им каза: Приемете Светия Дух.”
Марк 16:15-18, 20 –“И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват... А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.”
5. Нуждата от вяра чрез Христовото явление - Божието слово
Римляни 10:17 –“И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.”
Йоан 20:29-31 –“Исус му казва: Понеже Ме видя, [Томо], ти повярва, блажени ония, които, без да видят, са повярвали. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тая книга. А тия са написани за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име.”
6. Нуждата на съвременния свят от Преображение чрез Христовото явление:
- Възкръсналият Христос се явява по различен начин на всеки човек - на жените при гроба, на учениците, на Тома, на отчаяните апостоли, на апостол Павел, на мен и на теб...
- Еднаквото е това, че Христос преобразява живота на всеки, на когото се яви
А. Личната нужда от преображение чрез Христовото явление
Б. Семейната нужда от преображение чрез Христовото явление
В. Църковната нужда от преображение чрез Христовото явление
Г. Обществената нужда от преображение чрез Христовото явление:
- нуждата на училището, на бизнеса
- нуждата на града, селото, Отечеството ни
Единствено чрез Преображението, което настъпва в живота на човека при Христовото явление, България може - не само да бъде почистена за един ден, но и да бъде съхранена красотата й чрез преобразените ум, сърце, съвест и съзнание! Защото Чистотата настъпва отвътре навън!
Нека Възкръсналият Христос да се яви в живота на всеки човек, за да го изпълни с Небесно съдържание!
Поуката от Великденската епопея е:
Без Христовото явление в живота на човека - няма Преображение, няма Християнство!