четвъртък, 29 септември 2016 г.

ВЕЛИКАТА ПОКАНА


Лука 14:15-24 ( Притчата за Голямата вечеря ) -„И като чу това един от седящите с Него, рече Му: Блажен онзи, който ще яде хляб в Божието царство. А Той му рече: Някой си човек даде голяма вечеря и покани мнозина. И в часа на вечерята изпрати слугата си да рече на поканените: Дойдете, понеже всичко е вече готово. А те всички почнаха единодушно да се извиняват. Първият му рече: Купих си нива и трябва да изляза да я видя; моля ти се, извини ме. Друг рече: Купих си пет чифта волове, и отивам да ги опитам; моля ти се извини ме. А друг рече: Ожених се, и за това не мога да дойда. И слугата дойде и каза това на господаря си. Тогава стопанинът разгневен рече на слугата си: Излез скоро на градските улици и пътеки, и доведи тука сиромасите, недъгавите, слепите и куците. И слугата рече: Господарю, каквото си заповядал стана, и още място има. И господарят рече на слугата: Излез по пътищата и по оградите, и колкото намериш накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми; защото ви казвам, че никой от поканените, няма да вкуси от вечерята ми.“
I. светската покана
1. Покана за среща
2. Покана за сватба
3. Покана за обяд или вечеря
4. Покана за бизнес
II. великата покана на Бога
Лука 14:17 –„ И в часа на вечерята изпрати слугата си да рече на поканените: Дойдете, понеже всичко е вече готово.
1.     Времето на поканата
Времето на поканата зависи от важността на срещата.
А. Има покана, която са прави веднага
Б. Има покана, която са прави една седмица напред
В. Има покана, която са прави един месец напред
Г. Има покана, която са прави една година напред
Д. Божията среща с човека във Вечността е най-важната среща,
затова поканата за нея е направена векове напред предварително
2.     Характерът на Божията покана
Божията покана е неприсъща за човека.
- Обикновено човек кани своите приятели, колеги, съмишленици, роднини.
- Божията покана е до всички (в това число и до враговете Му) – до грешниците, бедните и недостойните.
А. Божията Покана до грешника:
Исая 1:18 -„Дойдете сега, та да разискваме, казва Господ; Ако са   греховете ви като мораво,ще станат бели, като сняг; Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.“
Б. Божията Покана до обременените:
Матей 11:28 -"Дойдете при мене, всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.“
В. Божията Покана до гладуващите и жадуващите:
Исая 55:1 -„О вие, които сте жадни, дойдете  всички при водите; И вие, които нямате пари, дойдете, купете, та яжте; Да! Дойдете, купете вино и мляко, без пари и без плата.“
Йоан 7:37-38-„А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана и извика казвайки: Ако е някой жаден, нека дойде при мене и да пие. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от вътре му, както рече Писанието."
III. отхвърлената покана на бога
Лука 14:17-20 –„И в часа на вечерята изпрати слугата си да рече на поканените: Дойдете, понеже всичко е вече готово. А те всички почнаха единодушно да се извиняват. Първият му рече: Купих си нива и трябва да изляза да я видя; моля ти се, извини ме. Друг рече: Купих си пет чифта волове, и отивам да ги опитам; моля ти се извини ме. А друг рече: Ожених се, и за това не мога да дойда.“
1.     Отхвърлената Покана на Бога, поради заетостта на поканените
· Омаловажаване на Божията покана
2.     Отхвърлената Покана на Бога, поради трудности
Йоан 6:60 -„И тъй, мнозина от учениците му, като чуха това, рекоха: Тежко е това учение; кой може да го слуша?“
3.     Отхвърлянето на отхвърлилите Божията Покана
Йоан 1:11-13-„У своите си дойде, но своите му го не приеха. А на ония, които го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч на тия, които вярват в Неговото име; които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.“
Лука 14:24 -„...защото ви казвам, че никой от поканените (отхвърлилите поканата), няма да вкуси от вечерята ми.“
4.     Божията Покана до непоканените
Лука 14:21-23-„И слугата дойде и каза това на господаря си. Тогава стопанинът разгневен рече на слугата си: Излез скоро на градските улици и пътеки, и доведи тука сиромасите, недъгавите, слепите и куците. И слугата рече: Господарю, каквото си заповядал стана, и още място има. И господарят рече на слугата: Излез по пътищата и по оградите, и колкото намериш накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми;“
Псалми 39:4 –„Научи ме, Господи, за кончината ми, И за числото на дните ми, какво е; Дай ми да зная колко съм кратковременен.“

събота, 24 септември 2016 г.

ВРЕМЕТО НА РАЗЯРЕНИЯ ДЯВОЛОткровение 12:11-12 -"А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт. За това, веселете се, небеса, и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земьо и море, защото даволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време."
Пример с добрия лекар:
Неговата цел е, не само да открие болестта и да предпише лекарства.
Неговата цел е - след като открие болестта, да открие и причината за заболяването, за да предпази човека от друго заболяване.
Така е и с проблемите в света. Трябва не само да лекуваме проблемите,
но да открием причинителя на проблемите и да воюваме против него.
I. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА РАЗЯРЕНИЯ ДЯВОЛ
От падението на човека до последното време (днес), дяволът се е явявал на човека и е воювал против него под многоразлични имена, като например:
·        Лукавият
·        Баща на лъжата
·        Измамник
·        Изкусител
·        Нечестив дух
·        Съблазнител и пр., и пр…
Пророчеството за разярения дявол ни го разкрива, като: агресор, насилник,
убиец в последното време.
II. ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ - ВРЕМЕТО НА РАЗЯРЕНИЯ ДЯВОЛ
*
Времето на разярения дявол е - времето, в което живеем.
1. Разяреният дявол в Америка
Бомбеният атентат в щата Оклахома. Загинаха повече от 260 човека
( в това число двадесет деца от детската градина).
2. Разяреният дявол в Япония
Обгазяване на метрото в Токио с нервнопаралитичен газ. Имаше десетки невинни жертви.
3. Разяреният дявол в Англия
Нападнат с нечестив дух англичанин, влиза в училище и избива повече
от 40 деца.
4. Разяреният дявол в Русия
Канибалист убивал хора и ги е ядял.
5. Разяреният дявол в Египет
Безпричинно избиване на повече от 18 туристи от Гърция.
6. Разяреният дявол в Австралия
Човек, нападнат от нечестив дух убива повече от 40 човека. *
7. Разяреният дявол в семейството - причината за домашното насилие
·        Побоищата в семейството
·        Убийствата в семейството
·        Страданията в семейството
8. Разяреният дявол по улицата ни – битката по пътищата
9. Разяреният дявол в училището – безпричинната агресия
10. Разяреният дявол върху добитъка ни
[Лудата крава в Англия]
11. Разяреният дявол във всички сфери на живота - духовна, социална, обществена и пр.
III. ИЗБАВЛЕНИЕТО ИЛИ ВОЮВАНЕТО СРЕЩУ РАЗЯРЕНИЯ ДЯВОЛ
Ефесяни 6:14-18 -"Стойте прочее препасани с истина през кръста си, и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовост чрез благовестието на мира. А освен всичко това вземете си вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия; вземете тоже за шлем спасението, и мечът на Духа, който е Божието слово. Молещи се в Духа на всяко време, с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии."
1. Избавлението от разярения дявол - чрез истината
"Стойте прочее препасани с истина през кръста си..." – стих 14
Препасани с Истината означава - препасани с Христа.
2. Избавлението от разярения дявол - чрез правдата
"И облечени в правдата за бронен нагръдник." - стих 14б
Правда означава – живот в Христа.
Ефесяни 4:24 –"и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и светост на истината. "
3. Избавлението от разярения дявол - чрез вярата в Бога
"А освен всичко това вземете си вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия."
- стих 16
Без вяра в Бога, войната срещу разярения дявол е немислима.
4. Избавлението от разярения дявол - чрез меча на Духа
"Вземете тоже за шлем спасението, и мечът на Духа, който е Божието слово." – стих 17
5. Избавлението от разярения дявол - чрез молитвата
"Молещи се в Духа на всяко време, с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии." – стих 18
Молитвата - оръжието против разярения дявол!

*Проповедта е написана и проповядвана през 1993, затова примерите за атентатите (наречени по-късно – «терористични актове») са толкова стари. Днес, този списък за съжаление е много дълъг и нескончаем.

неделя, 18 септември 2016 г.

МОЯТА ВЯРАЕвреи 11:1 -А вярата е даване същественост на ония неща, за които се надяваме - имаме убеждение за неща, които не се виждат.
Матей 16:13-28 -А Исус, като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците си, казвайки: Според, както казват хората, Човешкият Син кой е? А те рекоха: Едни казват, че е Иоан Кръстител; други пък, Илия; а други Еремия, или един от пророците. Казва им: Но според както вие казвате, Кой съм Аз? Симон Петър в отговор рече: Ти си Христос (*Месия, Помазаник), Син на живия Бог. Исус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец ми, Който е на небесата. Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър (*Канара) и на тая канара ще съградя Моята Църква; и портите на ада няма да й надделеят. Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата. Тогава заръча на учениците, никому да не казват, че Той е Исус Христос. От тогава Исус почна да известява на учениците Си, че трябва да отиде в Ерусалим, и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да бъде възкресен. Тогава Петър Го взе и почна да Го мъмри, като казваше: Бог да Ти се смили, Господи; това никак няма да стане с Тебе. А Той се обърна и рече на Петра: Махни се зад Мене, Сатано; ти Ми си съблазън; защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките. Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си, и така нека Ме последва. Защото, който иска да спаси живота (*душата) си, и така нека Ме последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери. Понеже какво ще се ползва човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна за живота си? Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Отца Си със Своите ангели; и тогава ще въздаде всекиму според делата му. Истина ви казвам: Има някои от стоящите тука, които никак няма да вкусят смърт, докле не видят Човешкият син идещ в царството Си.
Ефесяни 1:3-14 -Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места. Както ни е избрал в Него преди създанието на света, да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов; като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля, за похвала на славната Си благодат, с която ни е обдарил във Възлюбления Си. В Него имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат; която е направил да доставя нам изобилно всяка мъдрост и разумение. Като ни е открил тайната на Своята воля според благото намерение, което е направил в Себе си, което да се приложи, когато се изпълнят времената, сиреч да събере в Христа всичко - това, което е на небесата, и това, което е на земята - в Него казвам, в Когото станахме и наследство, като бяхме предопределени на това според намерението на Бога, който действува всичко по решението на своята воля, тъй щото да бъдем за похвала на Неговата слава ние, които отнапред се надеехме на Христа; В Когото и вие, като чухте Словото на истината, сиреч благовестието на вашето спасение - в Когото, като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Святи Дух, Който е залог на нашето наследство, догде бъде изкупено притежанието на Бога, - да бъдете за похвала на Неговата слава.
I. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЯРАТА
1. Вярата - Княгинята (Царицата) в живота на човека
Пример: Ролята на царицата в пчелния кошер – да поддържа живота и да обединява кошера.
„Пчелата майка изпълнява две основни функции в пчелното семейство: да снася яйца и да крепи целостта му.“ ( Уикипедия, свободната енциклопедия )
Вярата контролира:
- Възраждането на човека
- Новорождението на човека
- Промяната в живота на човека
2. Различните видове вяра:
1). Бесовска вяра
Яков 2:19 -Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш; и бесовете вярват и треперят.
2). Суетна вяра
1Коринтяни 15:17- И, ако Христос не е бил възкръсен, суетна е вашата вяра, вие сте още в греховете си.
3). Празна вяра
1Коринтяни 15:14 -И, ако Христос не е бил възкръсен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра.
4). Лицемерна вяра
1Тимотей 1:5 -А целта на това заръчване е чистосърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра.
5). Извратена вяра
2Тимотей 3:8 -И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Мойсея, така и те се противят на истината, човеци с покварен ум, извратени във вярата.
6). Спасителна вяра
Ефесяни 2:8 -Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас. Това е дар от Бога."
Римляни 5:1 -И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос.
7). Целебна вяра
Матей 15:28 -Тогава Исус в отговор й рече: О, жено, голяма е твоята
вяра. Нека ти бъде според желанието. И дъщеря й оздравя в същия
час.
8). Чудотворна вяра
Матей 17:20 -Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото истина ви казвам: Ако имате вяра, колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: Премести се от тука там, и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно.
 II. ИЗТОЧНИЦИТЕ НА НАШАТА ВЯРА
1. Светът - източникът ( генераторът ) на моята вяра
Матей 16:13-14 -А Исус, като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците си, казвайки: Според, както казват хората: Човешкият Син кой е? А те рекоха: Едни казват, че е Иоан Кръстител; Други пък Илия; а други Еремия, или един от пророците.
Влияещият се човек от вярата на другите:
А. Вярата, която идва от вестника, телевизора
Б. Вярата, която идва от свидетелството на другите – други хора, други народи, други религии и предания
В. Вярата, която идва от внушението на Сатана
Различни от Словото Божие (Библията) източници на вяра – причина за появяването на секти.
2. Бог - Източникът ( Генераторът ) на нашата вяра
Матей 16:15-17 -Казва им: Но според, както вие казвате, кой съм аз? Симон Петър в отговор рече: Ти си Помазаникът (*Месия-Христос), Син на Живия Бог. Исус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, сине Ионов, защото плът и кръв не ти е открила това, но Отец ми, който е на небесата.
Откровението на Бога чрез Словото Му (Библията) за утробата на нашата вяра:
А. Божието творение - Утробата на вярата в Бога
Псалми 19:1 -"Небесата разказват славата Божия; И Просторът известява делото на ръцете Му.
Б. Словото Божие (Библията) – Утроба на нашата вяра
Римляни 10:17 -И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.
В. Святият Дух - Утробата на вярата в Бога
Д.А.4:8, 13:9 -Тогава Петър, изпълнен със Святия Дух, им рече:
Началници народни и старейшини... Но Савел, който се наричаше и
Павел, изпълнен със Святия Дух, се вгледа в него и рече:...
Родената чрез Святия Дух вяра е:
- Чиста, свята вяра
- Непроменяема вяра
«Блажен си, Симоне, сине Ионов, защото плът и кръв не ти е открила това…»
III. ВЯРАТА - ИКОНОМИКАТА НА ЖИВОТА
Матей 16:24-27 -Тогава Исус каза на учениците си: Ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си, и така нека ме последва. Защото, който иска да да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради мене, ще го намери. Понеже какво ще се ползува човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна на живота си? Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Отца си със своите ангели; и тогава ще въздаде всекиму според делата му.
1. Пожертвователността чрез вярата в Бога:
А. Себеотрицанието на човека чрез Божествената вяра
Б. Кръстоносецът чрез вярата
В. Последователите на Христа:
Не с виждане - с вярване
„(защото с вярване ходим, а не с виждане).“– 2 Коринтяни 5:7
2. Вдъхновението на човека чрез вярата
1Тимотей 3:13 -Защото тия, които са служили добре, като дякони, придобиват за себе си добро положение и голямо дръзновение във вярата в Христа Исуса.
Дързостта чрез вярата в Бога:
А. Вярата ме прави - да вярвам в себе си
Б. Вярата ме прави - да вярвам в ближния си
В. Вярата ме прави - да вярвам в Бога
3. Заплатата ( плодовете ) на моята вяра
Матей 25-26 -Защото, който иска да да спаси живота си, ще го изгуби;
а който изгуби живота си, заради мене, ще го намери. Понеже какво
ще се ползува човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби?
Или какво ще даде човек в замяна на живота си?
А. Заплатата ( плодовете ) на материалистичната вяра
Б. Заплатата ( плодовете ) на вярата в Бога
4. Животът, живян чрез вяра в Бога
Евреи 10:38 -А който е праведен пред Мене, ще живее чрез вяра; Но, ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата ми.
А. Любов с вяра
1Коринтяни 13:7 -Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко
се надява, всичко търпи.
Б. Надежда с вяра
В. Учение с вяра
Г. Работа с вяра
Д. Женитба с вяра
Е. Сеитба с вяра
Ж. Приятелство с вяра
З. Семейство с вяра
И. Църква с вяра
К. Бизнес с вяра
Л. Правителство с вяра
5. Човек без вяра е:
А. Човек без любов
Б. Човек без надежда
В. Човек без упование
Г. Човек без мир
Д. Човек без радост
Е. Човек без сила
6. Вярата - магнетизмът, който обединява
А. Обединява вътрешно човека:
·        Умът
·        Душата
·        Тялото
Б. Обединява външно човек  - с други хора, с други народи
7. Вярата е семето, което ражда други семена
[Вярата на татко, на майка]
8. Опасността от липсата на вяра
Лука 18:8б -Когато дойде Човешкият Син, ще намери ли вяра на земята?
ГОСПОДИ, Предай ни вяра!

( Из книгата "ЛЕКЦИИ ЗА ДОМАШНИ ГРУПИ" - 2002 г. )