петък, 27 февруари 2015 г.

НАДБЯГВАНЕEвреи 12:1-2 –„Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащето пред нас поприще, като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на вярата ни, Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол.“
·        Забравеното благовестие - благовестието за надбягването
·        Не конското надбягване, а Християнското надбягване
ВЪВЕДЕНИЕ:
ХАРАКТЕРЪТ НА МНОГОРАЗЛИЧНИТЕ ДНИ В БЪЛГАРСКИЯ КАЛЕНДАР:
Освен Светлите Християнски празници и бележитите исторически дни, българският календар изобилства от многоразлични суеверни празници.
Невъзможно е да бъдат изброени всички празнични или именни дни.
Но също така е невъзможно - при изброяване на именните дни, да бъде пропуснат Тодоровден. 
- В суеверието си нашият народ е отишъл толкова далече, че незнайно защо е нарекъл този ден: „Конският великден“. 
- Тодоровден е известен с конните надбягвания, които се организират на него.
Това е и заглавието на нашата проповед. – „НАДБЯГВАНЕ“
Надбягване, не на конете, а - Християнското надбягване.

I.ПРИЗВАНИЕТО НА БОЖИЯ АТЛЕТ
( Атлетът на всекидневното надбягване )
Тодоровден е веднъж в годината, докато:
Християнският ден на надбягванията е, всеки ден от годината!
1). Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
2). Матeй 11:28 –„Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.“
3). Йоан 15:16 –„Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.“
4). Д.А.19:13-17 –„А някои от юдейските скитници заклинатели предприеха да произнасят името на Господа Исуса на тия, които имаха зли духове, казвайки: Заклевам ви в Исуса, когото Павел проповядва. И между тия, които вършеха това, бяха седемте синове на някой си юдеин Скева, главен свещеник, Но еднаж злият дух в отговор им рече: Исуса признавам, и Павла зная; но вие кои сте? И човекът, в когото беше злият дух, скочи върху тях, и, като надви на двамата, превъзмогна над тях, така щото голи и ранени избягаха от оная къща. И това стана известно на всички ефески жители, и юдеи и гърци; и страх обзе всички тях,и името на Господа Исуса се възвеличаваше.“
·        Какво става с човека, когато не е призван от Бога?
·        Какво означава – човек да имитира призвание за надбягване?

II.ТРЕНИРОВКАТА (ПОДГОТОВКАТА) на божия аТлет за духовното надбягване
Eвреи 12:1-2 –„Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, (1) нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с (2) търпение нека тичаме на предлежащето пред нас поприще, като (3) гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на вярата ни, Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол.“
1. Публиката на стадиона (както на небето, така и на земята), която наблюдава Божиите атлети
Евреи 12:1а –„ Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели…“
2. Отхвърляне на теготите и грижите на Божия атлет
Евреи 12:1б –„нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита…“ (сплита – т.е. препъва)
3. Волята на Божия атлет
Евреи 12:1в –„… и с търпение нека тичаме на предлежащето пред нас поприще,“
2 Тимотей 4:7-8 –„Аз се подвизах в доброто войнствуване, попрището свърших, вярата опазих; отсега нататък се пази за мене венецът (правдата), който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в оня ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление.“
4. Условието за надбягването на Божия атлет
Римляни 8:11 –„И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.“
5. Дисциплината на Божия атлет
Евреи 12:2а –„ като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на вярата ни…“
6. Христос - примерът на Божия атлет
Евреи 12:2б –„Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол.“

III. СЛУЖЕНИЕТО НА БОЖИЯ АТЛЕТ
1 Коринтяни 9:24 –„Не знаете ли, че, които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Така тичайте, щото да я получите.
1. Наблюдаваният служител
А. Наблюдаван от небесния облак свидетели
Б. Наблюдаван от земния облак свидетели
Те всички очакват нещо от нас!
Помнете! – Няма нищо скрито в нашия живот!
2. Посветеният Божий служител
1 Коринтяни 9:24 –„Не знаете ли, че, които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Така тичайте, щото да я получите.“
3. Тичащият за наградата Божий служител
1 Коринтяни 9:24 –„Не знаете ли, че, които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Така тичайте, щото да я получите.“
2 Тимотей 4:7-8 –„Аз се подвизах в доброто войнствуване, попрището свърших, вярата опазих; отсега нататък се пази за мене венецът (правдата), който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в оня ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление.“
4. Ежедневното надбягване
България има само един ден за надбягване (така нареченият „Тодоровден“).
Докато - Християните се надбягваме със света всеки Божий ден!

четвъртък, 19 февруари 2015 г.

МОЯТА ИЗПОВЕД(Проповед за моя 80 годишен юбилей)
Моята изповед - продължение от изповедта на Яков
Битие 48:8-16„И като съгледа Иосифовите синове, рече Израил: Кои са тия? А Иосиф каза на баща си: Тия са синовете, които Бог ми даде тука. А той рече: Моля, доведи ги при мене, за да ги благословя. А очите на Израиля бяха помрачени от старост, та не можеше да вижда. И тъй, Иосиф ги приближи при него; а той ги целуна и ги прегърна. И рече Израил на Иосифа: Не се надявах да видя лицето ти; но, ето, Бог ми показа и потомството ти. И Иосиф, като ги махна отмежду колената си, поклони се с лицето до земята. После Иосиф ги взе двамата, Ефрема с дясната си ръка към лявата на Израил, а Манасия с лявата си ръка към дясната на Израил, та ги доведе при него. А Израил простря дясната си ръка и я възложи на главата на Ефрема, който беше по-младият, а лявата ръка на Манасиевата глава, като нарочно кръстоса ръцете си; (защото Манасия беше първородният). И като благослови Иосифа рече: Бог, пред Когото ходиха бащите ми Авраам и Исаак, Бог, Който ме е пасъл през целия ми живот до тоя ден; ангелът, който ме избавя от всяко зло, нека благослови момчетата; и нека се наричат с моето име и с името на бащите ми Авраама и Исаака; и нека нарастат в множество всред земята.“
І. МОЯТА ИЗПОВЕД (ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ ИЗПОВЕДТА НА ЯКОВ)
ЗА ДАРА НА МНОГОРАЗЛИЧНАТА БОЖИЯ БЛАГОДАТ
Битие 48:15а –„И като благослови Иосифа рече:…
·        Търсеното от Йосиф благословение
·        Откровението за петата Божия заповед
Изход 20:12 –„Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог.“
Моята изповед:
Йоан 1:16 –„Защото ние всички приехме от Неговата пълнота, и благодат върху благодат;“
1. Ние сме спасени по благодат
2. Ние сме призвани в това служение чрез Божията благодат
Тита 2:11-15 –„Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци, и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, ожидайки блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, Който даде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за Себе Си люде за Свое притежание, ревностни за добри дела. Така говори, увещавай и изобличавай с пълна власт. Никой да те не презира.“
Тита 3:4-8 –„Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към човеците, Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия Дух, когото изля изобилно върху нас чрез Исуса Христа, нашия Спасител, та, оправдани чрез Неговата благодат, да станем, според надеждата, наследници на вечния живот. Вярно е това слово. И желая да настояваш върху това, с цел ония, които са повярвали в Бога, да се упражняват старателно в добри дела. Това е добро и полезно за човеците.“
3. Ние сме церени чрез Божията благодат
Галатяни 1:6 –„Чудя се как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго благовестие;“
4. Ние материално сме благословени от Бога по благодат
Матей 5:45 –„за да бъдете чада на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните.“
Филипяни 4:19 –„А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.“
Битие 42:1-2 –„А като видя Яков, че в Египет се намира жито, Яков рече на синовете си: Защо се гледате един друг? Рече още: Ето, чух, че в Египет се намира жито; слезте там та ни купете от там, за да живеем и да не измрем.“
ІІ. МОЯТА ИЗПОВЕД ЗА БОЖИЯ ПЪТ, СПОРЕД ИЗПОВЕДТА НА ЯКОВ
Битие 48:15б –„…Бог, пред Когото ходиха бащите ми …
Деяния на апостолите 9:2 –„и поиска от него писма до синагогите в Дамаск, че, ако намери някой от тоя Път, мъже или жени, да ги докара вързани в Ерусалим.“
1. Моята изповед за многоразличните пътища на Бога
А. Пътят на Мира
Йоан 14:27 –„Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.“
Б. Пътят на Любовта
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
В. Пътят на Божията грижа
Йоан 10:11 –„Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.“
Псалми 23:1-2 –„Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява; При тихи води ме завежда.“
Г. Пътят на Безопасността
Псалми 23:4 –„Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.“
Матей 28:20б –„…и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].“
2. Маркировката на Божия път
Йоан 14:6 –„Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“
Йоан 8:12 –„Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.
ІІІ. МОЕТО СВИДЕТЕЛСТВО НА БЛАГОДАРНОСТ, ПОРАДИ ГРИЖАТА НА ВЕЛИКИЯ ПАСТИРОНАЧАЛНИК В МОЯ ЖИВОТ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ЯКОВА)
Битие 48:15г –„…Бог, Който ме е пасъл през целия ми живот до тоя ден;“
Филипяни 4:12-13, 19 –„Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява… А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.“
ІV. МОЯТА ИЗПОВЕД (В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЯКОВОВАТА ИЗПОВЕД) – ЗА СПАСЕНИЕТО В ХРИСТА ИСУСА
Битие 48:16а –„… ангелът, който ме избавя от всяко зло…
1 Петрово 1:18-19 –„ като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист,“
В този дух ние пеем една евангелска песен:
„Изкупен – о, истина чудна!
Спасен чрез кръвта на Христа;“
Лука 22:31 –„[И рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито;“
V. МОЯТА ИЗПОВЕД ( В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЯКОВОВАТА ИЗПОВЕД ) - ЗА КРЪЩЕНИЕТО НА ЕВРЕИТЕ
Битие 48:16б –„…и нека се наричат с моето име и с името на бащите ми Авраама и Исаака; и нека нарастат в множество всред земята.“
Йоан 1:42 –„Като го заведе при Исуса, Исус се вгледа в него и рече: Ти си Симон, син Ионов; ти ще се наричаш Кифа, (което значи Петър).“
Матей 16:18 –„Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.“
Деяния на апостолите 11:26 –„и като го намери, доведе го в Антиохия, та, като се събираха в църквата цяла година, научиха значително множество. И първо в Антиохия учениците се нарекоха християни.“
Откровение 2:17 –„ Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите: На тогова, който победи, ще дам от скритата манна; ще му дам и бяло камъче, и на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен оня, който го получава.  
VІ. МОЯТА ИЗПОВЕД ЗА СПИСЪКА НА ПЛЕАДАТА ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ КЪМ ВЕЧНОСТТА
Битие 48:15в –„…Бог, пред Когото ходиха бащите ми Авраам и Исаак…
·        Моята изповед за числото на Божиите светии
Откровение 7:9-10 –„ След това видях, и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ, и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си, и викаха с висок глас, казвайки: Спасение на нашия Бог, Който седи на престола и на Агнето!“
 VІ. МОЯТА ИЗПОВЕД ( В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЯКОВОВАТА ИЗПОВЕД) - ЗА МНОЖЕСТВОТО БОЖИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
Битие 48:16в –„…и нека нарастат в множество всред земята.“
1. Заветът за множеството
Битие 22:14-18 –„И Авраам наименува това място Иеова-ире; и според това се казва и до днес: На хълма Господ ще промисли. Тогава втори път ангел Господен викна на Авраама от небето и рече: В Себе Си се заклевам, казва Господ, че понеже си сторил това нещо и не пожали сина си, единствения си син, ще те благословя премного и ще умножа и преумножа потомството ти като небесните звезди и като пясъка на морския бряг; и потомството ти ще завладее портата на неприятелите си; в твоето потомство ще се благословят всичките народи на земята, защото си послушал гласа Ми.“
2. Съборът на множеството
Откровение 7:9-10 –„След това видях, и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ, и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си, и викаха с висок глас, казвайки: Спасение на нашия Бог, Който седи на престола и на Агнето!“
3. Условието за включване в събора на множеството
Откровение 3:5 –„Който победи, ще се облече така в бели дрехи; и Аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред Отца Си и пред Неговите ангели.“