неделя, 25 ноември 2018 г.

РЪКА ЗА РЪКА


Псалми 98:1; 73:23 -Пейте Господу нова песен, защото Той извърши чудесни дела; Неговата десница и Неговата свята мишца Му спечелиха победа...
Обаче аз винаги съм с Тебе, Ти ме хвана за дясната ръка.
I. ХАРАКТЕРЪТ НА РЪКАТА, КОЯТО ТЕ ДЪРЖИ
Въпросът е:
- Чия е тази ръка, която те държи?
- Защо те държи тази ръка?
- До кога ще те държи тази ръка?

Ръката на членовете на семействата ни:
1.     Ръката на мама
2.     Ръката на татко
3.     Ръката на баба
4.     Ръката на дядо
5.     Ръката на брат
6.     Ръката на сестра и пр.
- Тази ръка те държи, докато пораснеш.
- Тази ръка ще те държи, докато ходиш на училище.
- Тази ръка ще те държи, докато ти се отскубнеш от нея.
II. РЪКАТА НА ПРИЯТЕЛЯ ИЛИ ПРИЯТЕЛКАТА
1. Тази ръка те държи до олтара
2. Тази ръка те държи, докато има нещо в твоята шепа
·        професия
·        пари
·        наследство и пр.
Щом вземе, каквото му трябва; или види, че в ръката, която държи няма нищо, много лесно я пуска и тръгва да търси друга ръка.
III. ДЪРЖАНИЯТ ЧОВЕК ЧРЕЗ РЪКАТА НА ДЯВОЛА
Ръка за ръка с дявола, водени към греха:
1. Една от ръцете на дявола се казва порок
2. Друга от ръцете му се казва изкушение
3. Трета от ръцете му се казва съблазън
4. Четвърта от ръцете му се казва неверие
5. Пета от ръцете му се казва сребролюбие
6. Шеста от ръцете му се казва славолюбие, друга идолопоклонство, суеверие и пр., и пр.
Числото на дявола е 666, което ще рече, че той има 666 ръце, чрез
които държи хората.
IV. РЪКА ЗА РЪКА С БОГА
1.     Държан ръка за ръка с Ръката, от Която си направен
Исая 64:8 -Но сега, Господи, Ти Си наш Отец; Ние сме глината, а Ти грънчарят ни; И всички сме дело на Твоята ръка.
2.     Държан ръка за ръка с Ръката на Бога, чиято Шепа е пълна с блага
Псалми 48:10 -Според името Ти, Боже, е и хвалата Ти до краищата на земята; Десницата Ти е пълна с правда.
Псалми 104:28 –„Каквото им даваш те го събират; Отваряш ръката Си, и те се насищат с блага,“
3.     Държан ръка за ръка от Ръката на Бога, Която не се е съкратила, та да не може да благославя
Исая 59:1 -Ето, ръката на Господа не се е скъсила, та да не може да спаси; Нито ухото Му отъпяло, та да не може да чува;
4.     Държан за ръка от Ръката, на чиято Длан е записано името ти
Исая 49:15-16 -„Може ли жена да забрави сучещото си дете Та да се не смили за чадото на утробата си? Обаче те, ако и да забравят, Аз все пак няма да те забравя. Ето, на дланите Си съм те врязал...“
5.     Държан ръка за ръка с Добрата Ръка на Бога
Ездра 8:18 -И понеже добрата ръка на нашия Бог беше над нас, те ни доведоха един разумен човек от потомците на Маалия, син на Левия, син на Израиля; също и Саравия от синовете му и братята му, осемнадесет души.
6.     Държан ръка за ръка с Ръката на Създателя
Исая 45:12 -Аз създадох земята, и сътворих човека на нея; Аз, да! Моите ръце разпростряха небето. Аз дадох заповеди на цялото му множество.
7.     Протегнатата към нас Ръка на Бога (Добрият Пастир), за Която да се хванем - ръка за ръка
Исая 65:2 -Простирах ръцете си цял ден към бунтовнически люде, които ходят по недобър път след своите помисли.
Псалми 95:6-7 –„Дойдете да се поклоним и да припаднем, Да коленичим пред Господа нашия Създател; Защото Той е наш Бог, И ние сме люде на пасбището Му и овце на ръката Му,“
Псалми 73:23-25 -Обаче аз винаги съм с Тебе, Ти ме хвана за дясната ръка. Чрез съвета Си ще ме водиш, И подир това ще ме приемеш в слава. Кого имам на небето освен Тебе? И на земята не желая другиго освен Тебе.“