събота, 29 октомври 2016 г.

ТОВА, КОЕТО ИСКАШ ДА КАЖЕШ С УСТАТА СИ - КАЖИ ГО С ДЕЛАТА СИЛука 6:46 -"И защо ме зовете: Господи, Господи! и не вършете това, което казвам."
I. ЧОВЕКЪТ И НЕГОВИТЕ МНОГОРАЗЛИЧНИ ЕЗИЦИ
Римляни 12:1 -"И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение."
1. Човек говори, не само с устата си - но и с очите си
Човек говори с очите си, понякога много по-добре, отколкото с устата си.
- Очната ставка
- Погледни ме в очите!
Матей 6:22-23 -"Окото е светило на тялото; и тъй, ако окото ти е здраво, цялото ти тяло ще бъде осветено. Но ако окото ти е болнаво, то цялото ти тяло ще бъде помрачено. Прочее, ако светлината в тебе е тъмнина, то колко голяма е тъмнината!"
2. Човек говори, не само с устата си, но и с ръцете си
Ръцете в много случаи говорят много по-добре от устата, която произнася думичките: "Обичам те, мамо, татко, синко, дъще, скъпа или скъпи!"
3. Човек говори, не само с устата си - но и с краката си
4. Човек говори,, не само с устата си - но и с облеклото си
5. Човек говори, не само с устата си - но и с походката си
6. Човек говори, не само с устата си - но и с държанието си
7. Човек говори, не само с устата си - но и с богатството си
Д.А.10:1-2 -"Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк. Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом, раздаваше много милостиня на людете, и  непрестанно се молеше на Бога."
II. ДНЕС ЧОВЕК Е СВИКНАЛ ДА ИСКА ПРОШКА С УСТАТА СИ, НО НЕ И С ДЕЛАТА СИ
Йоан 8:10-11 -"И когато се изправи, Исус й рече: Жено, къде са тези, [които те обвиняваха]? Никой ли не те осъди? И тя отговори: Никой, Господи. Исус рече: Нито Аз те осъждам; иди си, отсега не съгрешавай вече."
III. ДНЕС ХОРАТА ГОВОРЯТ МНОГО ЗА ВЯРАТА СИ, НО МНОГО МАЛКО СА ТЕЗИ, КОИТО ГОВОРЯТ, НЕ С УСТАТА СИ, А ЧРЕЗ ДЕЛАТА НА ВЯРАТА СИ
Евреи 11:2 -"Защото поради нея (вярата) за старовременните пророци добре се говореше."
IV. ДНЕС ИМА ХОРА, КОИТО ОБИЧАТ ДА ГОВОРЯТ ЗА ЛЮБОВТА, НО НЕ СЕ ВИЖДАТ ДЕЛАТА НА ТЯХНАТА ЛЮБОВ
1Коринтяни 13:1 -"Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед що звънти, или кимвал що дрънка."
1. Обществото се руши, поради лъжливи обещания, неподплатени с дела
2. Семейството се разпада, поради разминаването на думи и дела
3. Приятелството почти не съществува, поради много думи и малкото приятелски дела
VI. ДНЕС ЦЪРКВАТА ГУБИ АВТОРИТЕТА СИ, СИЛАТА СИ, ВЛИЯНИЕТО СИ - НЕ, ПОРАДИ ЛИПСА НА СЛОВО, ИЛИ НА ПРОПОВЕДНИЦИ, А - ПОРАДИ ЛИПСАТА НА ДЕЛА
1.     Светилото е под шиника
( Главата ни не е вдигната високо, а повалена на възглавницата. )
2.     Талантът е заровен в пръстта
3.     Подменените ценности в съвременната Църква –
причина за липсата на дела:
А. Вярата е заменена със суеверие
Б. Любовта е заменена с еснафщина
В. Пожертвователността е заменена с егоизъм

неделя, 23 октомври 2016 г.

БЛАГОДАРСТВЕНИЯТ ДЕН1 Солунци 5:15-21 –„Внимавайте, никой да не връща никому зло за зло; но всякога търсете доброто един на друг и на всичките. Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса. Духа не угасвайте. Пророчества не презирайте. Всичко изпитвайте; дръжте доброто.“
2 Солунци 2:3 –„А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа братя, загдето Бог отначало ви е избрал за спасение чрез освещение на Духа и вярването в истината;“
·        Благодарственият ден не е веднъж в годината!
·        Благодарственият ден е всеки ден!
·        Думата „благодаря“ - една от най-дефицитните стоки на пазара
на съвременните интелектуалци.
I. ХАРАКТЕРЪТ НА БЛАГОДАРЕНИЕТО
1. Божият олтар на благодарението
·        Олтарът на Благодарението е нашето сърце.
·        На този Олтар трябва всекидневно да принасяме нашите благодарствени жертви.
1 Солунци 5:18 –„За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.“
2. Предназначението на благодарствената жертва
А. На Божия олтар на благодарението, ние полагаме благодарността си към нашите ближни
Б. Но на първо място, на Божия олтар на Благодарението, трябва да издигаме, като благоуханна жертва - благодарението си към Бога:
·        Благодарни на Бога за ежедневните грижи
( за нас и за близките ни )
·        Благодарни на Бога за Христа
·        Благодарни на Бога за Божието Слово
·        Благодарни на Бога за Святия Дух
·        Благодарни на Бога за Църквата
Матей 16:18 –„Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.“
II. УЧАСТВУВАЩИТЕ В БОГОСЛУЖЕНИЕТО, НАРЕЧЕНО БЛАГОДАРЕНИЕ
1. Пред Олтара на благодарението трябва да имат достъп - малки и големи
Матей 19:14 –„А Исус рече: Оставете дечицата, и не ги възпирайте да дойдат при Мене, защото на такива е небесното царство.“
2. Пред Олтара на благодарението трябва да дойдат и слаби, и силни
1 Коринтяни 1:26-29 –„Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога.“
3. Пред Олтара на благодарението трябва да идват - и здрави, и болни
Нека да благодарим на Бога за Неговото церение, вместо да принасяме курбан за здраве!
4. Пред Олтара на благодарността са поканени всички:
- Поканен е татко
- Поканена е майка
- Поканени са децата
- Поканени са държавниците
Т.е.
- Поканени са всички без изключение!
III. СИЛАТА ЧРЕЗ ДУХА НА БЛАГОДАРНОСТТА
1 Солунци 5:18 –„За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.“
1. Благодарността - Божествен Дух в нас
Когато човек благодари за нещо на някого, това не го снишава и не обезценява талантите му, а напротив – извисява го духовно.
2. Сърдечната благодарност - свидетелство за нашата връзка с Бога
Д.А. 17:28 –„защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както и някои от вашите поети са рекли: "Защото дори Негов род сме".“
Текстът на евангелска песен - апел за нашата благодарност:
„Милостите Божии припомни;
всички поотделно повтори!...
И ще видиш колко благ към теб е бил!“
Тази песен се отнася, не само за нашата благодарност към Бога, но и за благодарността ни към всички хора, чрез които Бог ни е помагал.
- Благодарността не е само индивидуална сила
- Благодарността е и семейна сила
- Благодарността е сила на Църквата ни
- Благодарността е сила на обществото, в което живеем
В заключение желая да кажа: Блажено нещо е да живееш с благодаренчовек, да живееш в благодарно семейство, да си част от благодарна Църква и да живееш в общество с благодарни хора.
Помнете! Благодарността отключва Божията щерна на благословения!
IV. УЧИЛИЩЕТО И УЧИТЕЛИТЕ НА БЛАГОДАРНОСТТА
1. Семейството - училището, а родителите – учителите на благодарността
Пример: Приятелка на семейството ни сподели с нас изненадата си за домакинските способности на дъщеря си (след като се отдели в отделен дом). Когато изразила пред нея недоумението си с думите:“Ти никога не си правила това в нашето семейство!“ - отговорът на дъщеря й бил:“Аз не съм правила, но съм гледала, когато ти го правеше!“
2. Църквата - училището, а Богомолците – учителите на Благодарността
3. Обществото, в което живеем – полето за изява на благодарността
(Полигонът и за обучение, и за тест на благодарността)
Дали това е кварталът, в който живеем; дали е болницата, която ни обслужва; дали е магазинът, от който пазарим; дали е банката, с която работим, дали това са някои други институции – това са професионалните училища за практическа благодарност.
Пример с шофьорските курсове: – Теорията и практиката вървят ръка
за ръка. Шофьорска книжка не може да се вземе, ако не се издържат и
двата изпита.
Няма смисъл да пожелаваме на нашите деца – да бъдат:
- по-благодеятелни
- по-благодарящи
- по-простителни
Вместо това, нека с нашия личен пример да им показваме това, и те ще последват примера ни!
„Каквото посееш, това ще пожънеш!“
Галатяни 6:7 –„Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне.“