петък, 30 декември 2016 г.

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО И ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА !Един и същи празник, празнуван по два различни начини?!

Лука 2:10-12 –„Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец повит и лежащ в ясли.“

„За много години!“– на Рождество Христово (след полунощ на 24 декември)
„За много години!“ – на Нова година (след полунощ на 31 декември)

І. ПРИЧИНАТА ЗА ДВУСТРАННОТО ПРАЗНУВАНЕ – НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО И НА НОВА ГОДИНА
1. Причината за двойното празнуване ( на Рождество Христово и на Нова година) е обяснено в Божието Слово – чрез двете естества на човека:
А. Духовното естество – естеството на Вярата, на Надеждата и на Любовта
( Духовният човек в нас празнува само Рождество Христово!)
Б. Честита Нова година! – празникът на суеверието и суетата
Римляни 7:22-23 –„Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон; но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми, и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми.“
2. Причината за двойното празнуване (на Рождество Христово и на Нова година) е - грехът, за който Господ, чрез Словото Си, казва на Каин:
Битие 4:7 -„Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми; но ти трябва да го владееш.“
3. Пророчеството за духовната борба на човека с дявола
Ефесяни 6:12 –„Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.“
4. Грехът причината за разделението:
Ø на хората помежу си
Ø на хората и Бога
ІІ. ДВУСТРАННОТО ЧЕСТИТЕНЕ – НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО И НА НОВА ГОДИНА
Защо се нарича Нова година, а си честитим Рождество Христово -
и обратно?
Начинът, по който хората си честитят Нова година или Рождество Христово, ги разделя на две.
1. Честита Нова година чрез суеверния човек:
А. Дряновата сурвачка
Б. Новогодишната баница с късметчета
В. Богатата трапеза с изобилен алкохол
Новогодишните наздравици за това и онова, за този и за онзи; и резултатът често е: ЧНГ - под масата или в Пирогов...
Г. Специално подбраната музика, според интелекта на компанията
Д. Фоерверки и гърмежи – често с фатален край (ЧНГ – без пръст или без ръка...)
Е. Новогодишните речи и пр...
Резултатът от цялото това непремерено суеверие и суета, е следният: Какъвто си бил преди първи януари, такъв ще си останеш и след втори януари (без значение какво късметче ти се е паднало от баницата).
„Пременил се Илия, погледнал се - пак в тия“
Мой приятел (колега-пастир), който е вече във Вечността, често обичаше да казва това на руски:“Какие был, таким и остался“
2. Духовното празнуване на Рождество Христово – Новата година, Новата ера, Новата диспенсация
·        На този ден Църквата Христова празнува:
А. Вярата
Б. Надеждата
В. Любовта Агапе, по примера  на Бога Отца
Йоан 3:16– Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
·        На този ден Църквата Христова празнува - Въплощението на Бог в човешка плът.
На Рождество Христово празнуваме идването помежду нас на:
А. Спасителят
Матей 1:21 –„Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им.“
Б. Пастироначалникът
1 Петрово 5:4 –„И когато се яви Пастироначалникът, ще получите венеца на славата, който не повяхва.“
В. Лекарят
Исая 53:5 -„Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.“
Г. Наставникът
Лука 17: 12-13 –„И като влизаше в едно село, срещнаха Го десетина прокажени, които, като се спряха отдалеч, извикаха със силен глас, казвайки: Исусе наставниче, смили се за нас!“
Д. Осиновителят
Ефесяни 1: 3-6 –„Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места; както ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов; като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля, за похвала на славната Си благодат, с която ни е обдарил във Възлюбения Си,“
Е. Утешителят
Еклисиаст 4:1 –„Тогава, като изново размишлявах всичките угнетения, които стават под слънцето, И видях сълзите на угнетяваните, че нямаше за тях утешител, И че силата беше в ръката на ония, които ги угнетяваха, А за тях нямаше утешител,“
Исая 9: 6 –„Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира. Управлението Му и мирът непрестанно ще се увеличават На Давидовия престол и на неговото царство, За да го утвърди и поддържа, Чрез правосъдие и чрез правда, от сега и до века. Ревността на Господа на Силите ще извърши това.“
2 Солунци 2:16 –„А сам нашият Господ Исус Христос и нашият Бог и Отец, Който ни възлюби и по благодат ни даде вечна утеха и добра надежда, да утеши сърцата ви и да ги утвърди във всяко добро дело и слово.“
Ж. Приятелят
Йоан 15:14-16–„Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае що върши Господарят му; а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко що съм чул от Отца Си. Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.“
Г. Пътеводителят на човечеството:
Ø Пътят на Истината
Ø Пътят на Живота
Йоан 14:6 –„Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“
Д. Светлината на света
Йоан 1:1-5, 14 „В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана.. И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина..“

ІІІ. ДО КОГА ЧОВЕЧЕСТВОТО ЩЕ ПРАЗНУВА ДВУСТРАННО НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ
До кога човечеството ще си честити отделно от Рождество Христово и отделно - Новата година?
Д.А.1:9-11 –„И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето.“
1. Въплощението на земния човек в Небесно тяло
Едно от най-големите Божии знамения ще бъде това – Въплощението
на земния човек в Небесно тяло – по примера на Христовото Въплощение.
1 Коринтяни 15:51-54 –„Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим, в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това смъртното да се облече в безсмъртие. А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: "Погълната биде смъртта победоносно".“
2. Атрибутите на въплотения човек в Небесно тяло
Моята лична вяра е, че:
Ø След това Въплощение, човек ще бъде всесилен, като Бог
Ø След това Въплощение, човек ще бъде всеможещ, като Бог
Ø След това Въплощение, човек ще бъде весдесъщ, като Бог
3. Какво означава – „Честита Нова Година!“ - отделено от: „Честито Рождество Христово!“
Нека всеки един от нас да се спре и да се замисли:
·        Какво всъщност празнуваме на 31 декември?
·        Какво „ново нещо“ посрещаме?
Ø Не посрещнахме ли вече на Рождество Христово - началото на Новозаветната диспенсация, началото на Новата ера – част от които е Новата година (миг от Вечността)
Ø Не празнувахме ли вече на Рождество Христово – Рождението на Спасителят на човешката душа?
Ø Не празнувахме ли вече на Рождество Христово – Рождението на
Лекарят, чрез Чиито рани ние се изцелихме?
Ø Не посрещнахме ли вече на Рождество Христово – Рождението на Този, Който снабдява всяка наша нужда
Филипяни 4:19 –„А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.“

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО И БЛАГОСЛОВЕНА 2017 ГОДИНА – СЛЕД ХРИСТА!

Матей 1:21:23 –„Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им. А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка който казва: "Ето девицата ще зачне и ще роди син; И ще го нарекат Емануил"- (което значи,
Бог с нас).“

БОГ С НАС! – И ПРЕЗ 2017 г. СЛЕД ХРИСТОВОТО ВЪПЛОЩЕНИЕ!