събота, 31 октомври 2009 г.

ТЪРСЕНИЯТ БУДИТЕЛ

Будители за какво, на кого и къде
Ефeсяни 5:14 –“Затова казва: Стани, ти, който спиш, И възкръсни от мъртвите, И ще те осветли Христос.”
Исая 51:17
–“Събуди се, събуди се, стани, дъщерьо ерусалимска, Която си пила от ръката на Господа чашата на яростта Му; Пила си, и изпразнила си до дъно Чашата на омайването.”
І. НУЖДАТА ОТ БУДИТЕЛИ

Търсеният будител:
1. Търсеният физически будител
2. Търсеният социален будител
3. Търсеният духовен будител
Ако се обърнем назад към историята, ще установим, че през различните векове хората са си служили с различни средства за пробуждане - петлите, тръбата, звънеца, камбаната, сирената, часовника, телефона, радиото и пр. Ролята на тези “будители” е била от изключително значение, затова и са усъвършенствани.
Днес сме свидетели на най-разнообразни средства за събуждане.
Неотдавна видях изобретение за събуждане, което в определеното време, освен избрания музикален сигнал, съобщава предстоящите задачи за деня, температурата и налягането на въздуха и пр. А има и комични изобретения, като например следния "будител": В определения за събуждане час, след предупредителен сигнал, матракът на леглото се завърта по дължина около оста си и изхвърля спящия от леглото.
Безспорно ролята на будителите в нашия живот е огромна. Тяхното значение е еднакво по важност, както в материалния, така и в духовния живот на човека.
- Ако ние не се събудим навреме, можем да закъснеем за училище, за работа и пр.
- Ако ние не се пробудим навреме духовно, морално, има опасност да опропастим целия си живот.
Първите духовни будители в нашия живот са мама, татко, баба, дядо и пр. Често те са и най-сигурните физически будители в живота ни.
Пример: Бях гост в едно семейство. Дъщерята на домакина сподели, че докато живеела в семейството на родителите си, нямала проблем със събуждането. Сутрин мама влизала в стаята й толкова пъти, колкото е необходимо, за да се увери, че е успяла не само да събуди дъщеря си, но и да я вдигне от леглото. Тя сподели, че откакто се е отделила от семейството си, винаги използва за събуждане два будилника. Първият от тях навива 15 минути преди определеното от нея време за ставане. Неговата роля била да я събуди, но и да й даде определен толеранс от време за излежаване, протягане, през което време да се разсъни. Вторият часовник гарантирал, че това време е използвано по предназначение, а не за обръщане на другата страна и за продължаване на съня. Звукът на вторият часовник, за разлика от първия, не бил пожелателен, а задължителен за ставане. Неговото незачитане носело негативни последствия от многоразличен характер.
Позната ли ни е тази картина? Кой от нас не е включвал в действие целия си арсенал от оръдия против успиването?
ІІ. ХАРАКТЕРЪТ НА БУДИТЕЛЯ
1. Будителят трябва да бъде точен
2. Будителят трябва да бъде независим
Той не трябва да бъде обременен дори и емоционално.
Пример: Моя близка ми сподели, че в определен момент от живота си решила за улеснение да използва, като будител член от семейството си, на който вярвала и който ставал по-рано от нея. Когато заявката й била изпълнявана, тя се събуждала с мисълта, че това е определения от нея час за ставане и с благодарност посрещала събуждането. Веднъж с изненада установила, че е била събудена с 20 минутно закъснение. Обяснението на “будителят” било изключително мило и затрогващо: “Така сладко спеше, че ми стана съвестно!” Но, уви! Емоционалните мотиви не омаловажили създадения от закъснението проблем. В заключение тя сподели, че за следващите си събуждания избрала независим, безпристрастен, т.е. по- сигурен будител.
3. Будителят трябва да бъде безстрашен
Матей 14:3-4 –“Защото Ирод беше хванал Иоана и беше го вързал и турил в тъмница, поради Иродиада, жената на брат си Филипа; понеже Иоан му казваше: Не ти е позволено да я имаш.”
Деяния на апостолите 5:28-29 –“Строго ви запретихме да не поучавате в това име; но ето напълнили сте Ерусалим с учението си, и възнамерявате да докарате върху нас кръвта на тоя човек. А Петър и апостолите в отговор рекоха: Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците.”
4. Будителят трябва да заслужи доверие
Дали е часовник, камбана, GSM, човек и пр.
Т.е. преди да се доверим на будителя, той трябва да бъде проверен и изпитан.
5. Значението на будителя
Да продължи да изпълнява нашите функции, когато са приспани (уморени, безпомощни) сетивата ни
А. Да ни предупреди, че времето ни за сън е изтекло
Б. Да ни предупреди за приближаваща опасност
- уредите за предупреждаване за опасността от пожар
- сирените за обявяване на бомбандировки, природни бедствия и пр.
Т.е. ролята на будителя е да изостри сетивата ни или да възстанови тяхната дейност, ако са “изключени” (заспали)
6. Антихристът ще дойде, като будител:
- Социален
- Политически
- Религиозен
ІІІ. ХРИСТОС, БУДИТЕЛЯТ НА ВСИЧКИ БУДИТЕЛИ
1. Христос, Будителят на всички времена
А. Будителят вчера
Б. Будителят днес
В. Будителят утре
Евреи 13:8 –“Исус Христос е същият вчера днес и до века.”
2. Христос, интернационалният Будител
Христос, Будителят на всички хора по лицето на земята:
А. Будителят на всички възрасти - малки и големи
Б. Будителят на всички класи и прослойки:
1). Будителят на учените
Матей 2:1-2 –“А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним.”
2). Будителят на простосърдечните
Лука 2:8-12 –“И на същото място имаше овчари, които живееха в полето, и пазеха нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия; и те се уплашиха много. Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец повит и лежащ в ясли.”
3. Христос, Будителят на грешниците
1Йоан 3:8 -“Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.”
Лука 15:18-24
4. Христос, Будителят на поробените
Христос, радетел за равенство, братство, свобода
Римляни 8: 15 –“Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва Отче!”
5. Христос, Будителят на нуждаещите се (социално слабите)
А. Христос, Будителят на гладните
Йоан 6:35 –“Исус им рече: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее.”
Б. Христос, Будителят на жадните
Йоан 4:10 –“Исус в отговор й каза: Ако би знаела Божия дар, и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода?”
В. Христос, будителят на живеещите в тъмнина
Йоан 8:12 –“Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.”
Г. Христос, Будителят на трудещите се
Ефесяни 6:6 –“Не работете само пред очи като човекоугодници, но като Христови слуги изпълнявайте от душа Божията воля;”
Д. Христос (Словото Божие), Будителят на мързеливите (ленивите)
Притчи 24:33-34 –“Още малко спане, малко дрямка, Малко сгъване на ръце за сън, - И сиромашията ще дойде върху тебе, като крадец И немотията - като въоръжен мъж,”
Е. Христос, Будителят на коравосърдечните
Лука 19:5 –“ Исус като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Закхее, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти.”
1Йоан 3:17 –“Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога? Дечица, да не любим с думи нито с език, но с дело и в действителност.”
ІV. СЛОВОТО НА БУДИТЕЛЯ
Йоан 1:4-5 –“В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана.”
Йоан 1:11-12 –“У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха. А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име;”
Псалме 119:105 – “Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.”
V. ДУХЪТ НА БУДИТЕЛЯ
Исая 61:1 -“Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните;”
1. Пророчеството за Духа на Будителя
Иоил 2:28-29 –“И след това Ще излея Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Старците ви ще виждат сънища, Юношите ви ще виждат видения; Още и на слугите и на слугините Ще изливам Духа Си в ония дни”
2. Явлението на Духа на Будителя
Матей 3:16-17 –“И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.”
VІ. ОБЕЩАНИЕТО НА БУДИТЕЛЯ
1. Будител на всички будители
Матей 5:13-16 –“Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.”
Лука 10:1-3 -”След това Господ определи други седемдесет души, и ги изпрати по двама пред Себе Си във всеки град и място гдето сам Той щеше да отиде. И каза им: Жетвата е изобилна, а работниците малко; затова молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници в жетвата Си. Идете: ето, Аз ви изпращам като агнета посред вълци.”
2. Обещаното Слово на Божиите будители
Марк 16:15-16 –“И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.”
3. Обещаният Дух на Божиите будители
Лука 24:49 –“И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.”
Деяния на апостолите 1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
Деяния на апостолите 2:1-4 –“И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.”
2Коринтяни 5:18-20 –“А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез [Исуса] Христа, и даде на нас да служим за примирение; сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението. И тъй от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога,”

неделя, 25 октомври 2009 г.

СТЕНИТЕ В НАШИЯ ЖИВОТ


І. РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СТЕНИ В НАШИЯ ЖИВОТ
1. Различните видове стени в нашия живот,
според характера им:
А. Стената, наречена Отчаяние
Б. Стената, наречена Депресия
В. Стената, наречена Усамотение
Г. Стената, наречена Изолация
Д. Стената, наречена Съмнение
Е. Стената, наречена Неверие
Ж. Стената, наречена Страх
З. Стената, наречена Вяра
И. Стената, наречена Любов
Й. Стената, наречена Доверие
К. Стената, наречена Упование
2. Различните видове стени в моя живот, според тяхния майстор
А. Човешката стена
- Ерихонската стена
- Ерусалимската стена
- Вавилонската стена
Всички тези стени паднаха, защото са човешки стени
Б. Дяволската стена
В. Божията стена

IІ. ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ СТЕНИТЕ НА КРАЙНОСТИТЕ В НАШИЯ ЖИВОТ
( Стените, с които ние доброволно се ограждаме )

1. Отслабване или напълняване (липса на апетит или прекалено голям апетит)
2. Алкохолизъм или фанатизъм
(Няма да пия дори или лекарства, поради "религиозни" убеждения)
3. Безсъние или много спане
4. Страх или безразличие
5. Безпокойствие или безгрижие
6. Слуга или роб
Разруши (прескочи) човешките и дяволските стени и бъди свободен нормален човек!

ІІІ. ПОБЕДАТА НАД ЧОВЕШКИТЕ ИЛИ ДЯВОЛСКИТЕ СТЕНИ
2Царе 22:30 –“Защото чрез Тебе разбивам полк; Чрез Бога мой прескачам стена.”
Чрез крилата (нозете) на Божията благодат ние имаме власт и сила да прескочим всички различни видове дяволски или човешки стени, и да се освободим от дяволския затвор

петък, 9 октомври 2009 г.

БОЖИЯТ ПАРАДОКСАЛЕН ИЗБОР

1Коринтяни 1:26-31 -"Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупа-вите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! И ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога. А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление; тъй щото, както е писано:"Който се хвали, с Господа да се хвали!"
I. ИЗБОРЪТ НА СВЕТА В ПРОТИВОРЕЧИЕ С БОЖИЯ ИЗБОР
1. В света хората се избират да бъдат силни
2. В света хората се избират да бъдат богати
3. В света хората се избират да бъдат учени
4. В света хората се избират да бъдат красиви
5. В света се избират хора, които могат да обещават, независимо от това дали изпълняват обещанията си
[Пример с избора на Саул за цар]
II. БОЖИЯТ ИЗБОР Е СВРЪХЕСТЕСТВЕН ИЗБОР
[Парадокс наричаме изказване или деяние, което на пръв поглед противоречи на естествените норми и закони и което не е в хармония с естествения начин на мислене и разбирания; но независимо от това противоречие, изказването е истинно.]
1. Призванието на глупавите
Божият парадоксален избор - изборът на глупавите
Ст.26-27 -"Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните;"
Бог избра глупавите, не за да продължават да бъдат глупави, а чрез Словото Божие и мъдростта на Святия Дух, да станат по-мъдри от мъдреците на този свят.
2. Призванието на немощните
Божият парадоксален избор - изборът на немощните
Бог избра немощните, не защото никой в този свят не ги избира. Бог избра немощните на света, не за да продължават да живеят в немощ, а за да ги облече със сила и да посрами силните.
3. Призванието на долните, презрените
Божият парадоксален избор - изборът на долните, презрените
Бог избра долните, презрените, не да продължават да бъдат долни и презрени, но за да бъдат поставени нависоко, да бъдат направени царско свещенство, свят народ.
Йоан 10:34 -"Исус им отговори: Не е ли писано във вашия закон:"Аз рекох, богове сте вие?"
1Петрово 2:9 -"Вие, обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходството на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина."
III. ЦЕЛТА НА БОЖИЯ ПАРАДОКСАЛЕН ИЗБОР
1Коринтяни 1:29-30 -"...за да не се похвали ни една твар пред Бога. А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление; тъй щото, както е писано:"Който се хвали, с Господа да се хвали!".
1. Новородени от Бога
2. Благословени от Бога
Ст.30 -"А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление;"
3. Прославящи Бога
Ст.31 -"...тъй щото, както е писано:"Който се хвали, с Господа да се хвали!"