неделя, 27 януари 2019 г.

ПРИ ВИДА НА КРЪВТА


Изход 12:1 -"И кръвта на къщите, гдето сте, ще ви служи за белег, така че като видя кръвта, ще ви отмина и когато поразя Египетската земя, няма да нападне върху вас погубителна язва."
I. ПРИ ВИДА НА СТАРОЗАВЕТНАТА КРЪВ
Изход 24:7-8 -"После взе Книгата на Завета и я прочете, като слушаха людете, и те рекоха: Всичко, каквото е казал Господ ще вършим, и ще бъдем послушни. Тогава Мойсей взе кръвта и поръси с нея върху людете, ката казваше: Ето кръвта на Завета, който Господ направи с вас според всички тия условия."
1.     Не! - при вида на Авловата кръв
Битие 4:10 -"И рече Бог: Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята."
2.     Не! - при вида на кръвта, която братята на Йосиф проляха (чрез лъжа, измама и насилие)
Битие 37:31 -"Тогава взеха Иосифовата дрешка, заклаха козел и като натопиха дрешката в кръвта..."
3.     Не! - при вида на еврейската кръв, която египтяните насилствено проливаха по време на робството
Изход 1:15-16 -"При това Египетския цар заръча на еврейските баби, (от които едната се именуваше Шифра, а другата Фуа), като им каза: Когато бабувате на еврейките и видите, че раждат; ако родят син, убивайте го, но ако родят дъщеря, тогава, нека живее."
4.     Но! - при вида на кръвта на Пасхалното Агне
Изход 12:7, 13 -"После нека вземат от кръвта и турят на двата стълба и на горния праг на вратата на къщите, гдето ще го ядат... И кръвта на къщите, гдето сте, ще ви служи за белег, така че като видя кръвта, ще ви отмина и когато поразя Египетската земя, няма да нападне върху вас погубителна язва."
II. ПРИ ВИДА НА НОВОЗАВЕТНАТА КРЪВ НА ХРИСТА
Матей 26:28 -"Защото това е Моята кръв на [Новия] завет, която се пролива за прощаване на греховете."
Евреи 12:24 -"при Исуса Посредника на Новия завет и при поръсената кръв, която говори по-добри неща от Авеловата."
1Йоан 1:7 -"Но, ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях."
1.     Разликата помежду Старозаветната и Новозаветната кръв
Изход 24:8 -"Тогава Мойсей взе кръвта и поръси с нея върху людете, ката казваше: Ето кръвта на Завета, който Господ направи с вас според всички тия условия."
1Петрово 1:2 -"избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с
кръвта Исус Христова; Благодат и мир да ви се умножи...
Евреи 9:22 -"И почти мога да кажа, че по Закона всичко с кръв се очиства и без проливането на кръв няма прощение."
А. Старозаветната кръв – кръвта на различни животни (принесени при различни видове жертви)
· При вида на Старозаветната кръв на пасхалното агне – обещано от Бога спасение на евреите
Изход 12:7,13а -"После нека вземат от кръвта и турят на двата стълба и на горния праг на вратата на къщите, гдето ще го ядат...И кръвта на къщите, гдето сте, ще ви служи за белег, така че като видя кръвта, ще ви отмина..."
Б. Новозаветната кръв – Кръвта на Божия Агнец
Йоан 1:29 –"На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!"
·  При вида на Новозаветната Кръв на Божия Агнец – обещано от Бога спасение за всеки
Спасение на всеки, който вярва в силата на Христовата кръв – без значение цвят на кожата, раса, националност, богатство, социален статус. и пр.
Йоан 3:16 –"Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: "
Матей 26:28 -"Защото това е Моята кръв на [Новия] завет, която се пролива за прощаване на греховете."
2. Новозаветната Кръв на Христа – Белегът на спасението в Новозаветната диспенсация
Евреи 10:6-20 – "(5-6) Затова Христос, като влиза в света, казва: - "Жертва и принос не си поискал, Но приготвил си Ми тяло; 6 Всеизгаряния и приноси за грях не Ти са угодни...
(9-12) после казва: "Ето, дойдох да изпълня волята Ти". Ще каже: Той отмахва първото, за да постанови второто. С тая воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги. И всеки свещеник, като стои та служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове;  но Той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдясно на Бога...
(19-20) И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да влезем в светилището, през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч, плътта Си,“
А. При вида на Христовата Кръв, пролята в Гетсиманската градина
Лука 22:44 -"И като беше на мъка, молеше се по-усърдно, и потта Му стана, като големи капки кръв, които капеха на земята."
Б. При вида на Новозаветната кръв, пролята под трънения венец на Христа (венецът на унижението)
Йоан 19:5 -"Исус, прочее, излезе вън, носещ трънения венец и моравата дреха. Пилат им казва: Ето човекът!"
В. При вида на Новозаветната жертвена Кръв, пролята на Голготския кръст от Христовите рани
Йоан 19:34 -"Обаче един от войниците прободе с копие ребрата му; и веднага изтече кръв и вода.
·  При вида на Кръвта от Христовите рани!
Не! - При вида на кръвта от различни животни – агнета, прасета, костенурки, къртици, или чрез кръв, пролята от други хора…
Исая 1:11 –"Защо Ми е множеството на жертвите ви? Казва Господ; Сит съм от всеизгаряне на овни И от тлъстина на угоени; И не Ми е угодна кръв от юнци, Или от агнета, или от едри козли. "
Исая 53:5 -"Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме. "
3.     Какво означават в Новозаветната диспенсация думите:
«като видя кръвта, ще ви отмина»?
·   Къде е поставен кръвният спасителен белег в Новозаветната диспенсация?
- Не! – на челата ни, или тези на децата ни, за да ни пази от болести
- Не! – на праговете на домовете ни, като застраховка против бедствия
- Не! - на колите ни, вместо пътна застраховка и пр…
- Но! – В СЪРЦАТА НИ !!!
Псалми 51:16-17 –"Защото не щеш да Ти принеса жертва; Всеизгаряния не Ти са угодни. Жертви на Бога са дух съкрушен; Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш."
4. СЪЖИВЕНИ ЧРЕЗ НОВОЗАВЕТНАТА (ХРИСТОВАТА) КРЪВ
Евреи 9:13-14 -"Защото, ако кръвта от козли и от юнци и пепелта от юница, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистването на тялото, то колко повече кръвта на Христа, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог!"
III. ПРИ ВИДА НА КРЪВТА - В ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО
Матей 26:27-29 -"Взе и чашата, и, като благодари, даде им, и рече: Пийте от нея всички! 28 Защото това е Моята кръв на [новия] завет, която се пролива за прощаване на греховете. Но казвам ви, че от сега няма вече да пия от тоя плод на лозата, до оня ден, когато ще го пия с вас нов в царството на Отца Си. "
Откровение 19:11-16 -"След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, само Той; и беше облечен в дреха, напръскана с кръв; и името Му беше Божието слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне. Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий. И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете, и Господ на господарите." 
1. Ние ще бъдем познати на земята и на небето, чрез кръвта на Христа
А. Ако сме потопени в Кръвта на Христа
Б. Ако сме измити в кръвта на Храста
В. Ако сме поръсени чрез кръвта на Христа
1Петрово 1:2 -"избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта Исус Христова; Благодат и мир да ви се умножи..."
4.     Ние ще познаем Христос чрез Неговата Кръв
5.     Откровение 19:13 -"и беше облечен в дреха, напръскана с кръв; и името
Му беше Божието слово."
6.     Ние ще тържествуваме на Небето чрез Кръвта на Христа
Матей 26:29 -"Но казвам ви, че от сега няма вече да пия от тоя плод на лозата, до оня ден, когато ще го пия с вас нов в царството на Отца Си.
Откровение 19:6-9 -"И чух, като глас от силни гърмежи, които казваха: Алилуя! Защото Господ, нашият Бог Всемогъщият царува. Нека се радваме и се веселим, и нека отдадем Нему слава, защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила, и на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон, защото висонът е праведните дела на светиите. И каза ми: Напиши! Блажени тия, които са призвани на свадбената вечеря на Агнето. И казва ми: Тия думи са истинни Божии думи."

неделя, 20 януари 2019 г.

ПЕСЕНТА НА ЗАТВОРНИЦИТЕ


Д.А.16:20-26 И като ги изведоха при градските съдии, рекоха: Тия човеци са юдеи и смущават града ни, като проповядват обичаи, които не е позволено на нас, като римляни да приемаме или да пазим. На това народът купно се подигна против тях, градските съдии им разкъсаха дрехите и заповядаха да ги бият с тояги. И като го биха много, хвърлиха ги в тъмница, и заръчаха на тъмничния началник да ги варди здраво. Но посред нощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха, и оковите на всичките се развързаха.
- Има ли за Християнина песен, извън църковната сграда?
- Има ли за Християнина песен в тежкия семеен живот?
- Има ли за Християнина песен на непоносимото работно място?
  Отговорът е: Да, има! И трябва да има!
- Защото, не условията диктуват Християнския живот,
  а Християнският живот диктува условията!
  Една стара евангелска песен казва: «Тъмница ми става палат –
  ако там намеря Христа.»
І. СЪНОВИДЕНИЕТО - ПРЕДИ ПЕСЕНТА В ЗАТВОРА
Д.А.16:9-10 И яви са на Павла нощем видение: един Македонец стоеше, та му се молеше, казвайки: Дойди в Македония и помогни ни. И като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в Македония, като дойдохме до заключение, че Бог ни призовава да проповядваме благовестието на тях. ”
1. Божият служител е, като войник
2Тимотей 2:3-4 -“Съучаствай в страданията, като добър войник Исус Христов. Никой служещ, като войник, не се вплита в житейските работи, за да угоди на оня, който го е записал за войник.
2. Божият служител е винаги в бойна готовност (като войник)
·        Той спи с облеклото си
·        Той спи с обувките си
·        Той винаги носи със себе си личната си раница и чака Божия призив
Ефесяни 6:14-18 –„Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия; вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово; молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии“
ІІ. ИЗНЕНАДАТА В ГРАД ФИЛИПИ
1.     Посрещането във Филипи, не от македонеца, изявен в съновидението, а от македонката на име Лидия
Д.А.16:12-15 и оттам във Филипи, който е главният град на оная част от Македония, и римска колония. В тоя град преседяхме няколко дни. А в събота излязохме вън от портата край една река, гдето предполагахме, че става молитва; и седнахме, та говорихме на събралите се там жени. И някоя си богобоязлива жена на име Лидия от град Тиатир, продавачка на морави платове, слушаше и Господ отвори сърцето й да внимава на това, което Павел говореше. И като се кръсти тя и домът й, помоли ни казвайки: Ако ме признавате за вярна Господу, влезте в къщата ми и седете. И принуди ни.
2.     Посрещането на апостолите, не от македонеца, който ги покани в съновидението, а от едно момиче, обладано от нечист дух
Д.А.16:16-18 -И един ден, като отивахме на молитвеното място, срещна ни една мома, която имаше предсказвателен дух и чрез прокобяването си докарваше голяма печалба на господарите си. Тя вървеше подир Павла и нас, та викаше, казвайки: Тия човеци са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение. Това тя правеше много дни наред. А понеже твърде дотегна на Павла, той се обърна и рече на духа: Заповядвам ти в името на Исуса Христа да излезеш от нея. И излезе в същия час.
3.     Посрещнатите апостоли от македонеца, началникът на затвора
Апостол Павел никога нямаше да стигне до него, ако не бяха попаднали със Сила в затвора
ІІІ. ЗНАМЕНИЕТО ЧРЕЗ ПЕСЕНТА В ЗАТВОРА
Д.А.16:25-26 Но посред нощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха, и оковите на всичките се развързаха.
1. Песента през нощта
2. Слушателите на песента
3. Трусът в затвора
4. Отворените врати на затвора
5. Развързаните окови
6. Спасението на истинския македонец и семейството му чрез една песен
Д.А.16:27-34 –„И началникът, когато се събуди и видя тъмничните врати отворени, измъкна ножа си и щеше да се убие, мислейки че затворниците са избягали. Но Павел извика със силен глас, думайки: Недей струва никакво зло на себе си, защото всички сме тука. Тогава началникът поиска светила, скочи вътре, и разтреперан падна пред Павла и Сила; и изведе ги вън и рече: Господа, що трябва да сторя, за да се спася? А те казаха: Повярвай в Господа, Исуса [Христа], и ще се спасиш, ти и домът ти. И говориха Господното учение на него и на всички, които бяха в дома му. И той ги взе в същия час през нощта та им изми раните; и без забава се кръсти, той и всичките негови. И като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза; и, повярвал в Бога, зарадва се с целия си дом.“
ІV. ПЕСЕНТА В МОЯ ЗАТВОР
1.     Затворът на мислите ми
2.    
Затворът на чувствата ми
3.    
Затворът, наречен семейство
4.    
Затворът, наречен бизнес и пр.

Из книгата "Практично Християнство "- П-р Д-р Ст.Банков – 2004
Част Седма - "Хвалението на Бога чрез песента"