неделя, 24 януари 2016 г.

БОЖИЯТА БЛАГОДАТЗахария 12:10 -"А на Давидовия дом и на Ерусалимските жители ще излея дух на благодат и на моление; и те ще погледнат на Мене, Когото прободоха; и ще плачат за Него, както плаче някой за едничкия си син, и ще скърбят горчиво за Него, както скърби някой за първородния си."
I. НУЖДАТА НА ЧОВЕКА ОТ БОЖИЯТА БЛАГОДАТ
1. Грехът - причината за Божията благодат
Исая 53:6 -"Чрез угнетителен съд биде грабнат. А кой от Неговия род разсъждаваше, че биде отсечен отсред земята на живите, поради престъплението на Моите люде, върху които трябваше да падне ударът?"
2."Око за око" - причината за Божията благодат
Не, за да отнеме вината на този, който изважда очите на брата си, но чрез Божията благодат да го промени - за да не вади очите на хората, но да ги отваря!
3."Зъб за зъб" - причината за Божията благодат
4."Живот за живот" или "кръв за кръв" - причината за Божията благодат – да се спре кръвопролитието на земята
5. Проклятието, поради греха - причината за Божията благодат
Както човек, след телесната си смърт замирисва, започва да се разлага на следващия час; така след съгрешението (духовната смърт), човек замирисва и започва духовно и морално да се разлага.
Днес, Бургас и София не са по-добри от Содом и Гомор, но стоят (не са унищожени) - само поради Божията благодат.
II. РЕВОЛЮЦИЯТА ЧРЕЗ БОЖИЯТА БЛАГОДАТ
Тази главна точка ще разгледаме чрез една друга мисъл на заглавие:
Характерът на Божията благодат:
1. Божията благодат е спасителна благодат
2. Божията благодат е образователна благодат
1Коринтяни 15:10 -"Но с Божията благодат съм каквото съм; и дадената на мене Негова благодат не бе напразно, но трудих се повече от всички тях - не аз обаче, но Божията благодат, която беше с мене."
Божията благодат ни прави:
- учители
- проповедници
- писатели
- певци и пр.
3. Божията благодат е целебна благодат
Исая 53:5 -"Но Той биде наранен, поради нашите престъпления; Бит биде, поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието, докарващо нашия мир; И с Неговите рани ние се изцелихме."
4. Божията благодат е помирителна благодат
Римляни 5:1 -"И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос."
5. Божията благодат е икономическа благодат
Филипяни 4:19 -"А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в слава в Христа Исуса."
1 Петрово 4:10; 5:10 -"Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг, като добри настойници на многообразната Божия благодат... А Бог на всяка благодат, който ви е призвал в Своята вечна Слава чрез Христа Исуса, ще ви усъвършенствува, утвърди и крепи, [и направи непоколебими], след като пострадате малко."
III. ОТПЛАТА ЗА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ
Може би от време на време се питаш: “Що да въздам на Бога свой за милости без чет, които е показал Той на мен и на цял свят?"( както някога авторът на една наша Евангелска песен се е питал с тези думи).
Ето какво можеш да дадеш на Бога в отплата на Неговата благодат:
·        Хваление на Бога - отплатата за Благодатта
·        Славословие на Бога - отплатата за Благодатта
·        Поклонението пред Бога - отплатата за Благодатта
·        Признателността към Бога - отплатата за Благодатта
·        Песнопеенето на Бога - отплатата за Благодатта                                      

1993 г.

събота, 16 януари 2016 г.

ГОСПОД МИ Е ПОМОЩНИК - НЯМА ДА СЕ УБОЯЕвреи 13:5-6 “Не се впримчвайте в сребролюбието; задоволявайте се с това, що имате, защото сам Бог е рекъл: "Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя"; така щото дързостно казваме: "Господ ми е помощник; няма да се убоя; Какво ще ми стори човек?"”
I. ЗАПЛАШВАНИЯТ ЧОВЕК
(Заплахите и страхът, като последица от тях.)
1. Характерът на заплашването:
А. Душевни заплахи и страхът от тях
Б. Физически заплахи и страхът от тях
В. Икономически заплахи и страхът от тях
2. Заплахите и страхът от тях - оръжието на дявола
Ние живеем във време на заплахи (страх).
А. Заплахи (страх) отвътре
Б. Заплахи (страх) отвън
3. Заплахите (страхът), поради интригантите
Дяволът работи най-много чрез интриганти. Той изпраща да ти кажат:
·        «Чух да се говори : Така и така - против тебе…»
·        «Чух да казват: Така и така - ще ти направят…»
4. Насилието в последното време, причина за страха (заплахите)
А. В Стария Завет се казва: «Око за око; зъб за зъб или кръв за кръв»
Б. В Новозаветния свят - без да си извадил око, вадят твоето око; без да си избил на някого зъба, избиват твоите зъби; без да си пролял на някого кръвта, проливат твоята кръв…
II. ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ СТРАХА
1. Страхът заслепява човека
2. Страхът парализира човека
3. Страхът сковава човека
4. Страхът отнема силата на човека
5. Поради страха, човек допуска много грешки
6. Поради страха, царе убиват най-верните си
7. Поради страха, човек прекарва много безсънни нощи
8. Поради страха, човек се разболява
9. Поради страха, ученикът напуска училището си
10. Поради страха, човек напуска работата си
11. Поради страха, човек напуска семейството си и пр.
III. ПОБЕДАТА НАД СТРАХА
1. Подценените заплахи (страхът) и последиците от това
Ние не трябва да се отнасяме към опасностите с пренебрежение и да ги подценяваме!
Трябва да бъдем:
А. Мъдри
Б. Внимателни
В. Предпазливи
Г. Бдителни
Когато се срещнем със страха, не трябва да бягаме, а да търсим оръжието против него!
2. Търсените от човека средства за защита против заплахите (страха)
А. Укрепените домове – търсената защита
- Решетки и специални брави
- Охрана
- Застраховки и пр.
Б. Въоръженият човек – терсеното средство за защита
В Вярата в Бога – защита против заплахите (страха)
3. Бог - оръжието против страха:
Евреи 13:6 -"Така щото дързостно казваме: Господ ми е помощник! Няма да се убоя! Какво ще ми стори човек?"
А. Защото Бог ми е помощник
Б. Защото Бог ме предпазва
В. Защото Бог разкрива злите планове на дявола и човеците
Г. Защото Бог осуетява намеренията на врага
Д. Защото Бог обърква враговете ни
Битие 28:15 -"Ето, Аз съм с тебе и ще те пазя, където  и да идеш, и ще те върна пак в тая земя; защото няма да те оставя, докле не извърша това, за което ти говорих."
Второзаконие 31:6, 8 -"Бъдете силни и дързостни! Не бойте се, нито да се страхувате от тях; защото Господ твоят Бог, Той е, Който върви пред тебе; не ще отстъпи от теб, нито ще те остави... Господ, Той е, Който ходи пред тебе. Той ще бъде с тебе; не ще отстъпи от тебе, нито ще те остави. Не бой се, нито се страхувай!"
Йсус Навин 1:5 -"Никой не ще може да устои против тебе през всичките дни на живота ти. Както бях с Мойсея, така ще бъда и с тебе. Няма да отстъпя от тебе, нито ще те оставя."
4. Условието за победата над страха
Яков 4:7 – "И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас. "
1 Петрово 5:8-10 "Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света. А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христа [Исуса], ще ви усъвършенствува, утвърди, укрепи [и направи непоколебими], след като пострадате малко. "
През време на страх:
- При кого отиваш?
- За какво се хващаш?
- Какво казваш?
- Каква е защитната ти реакция против страха?
Оплакване, самосъжаление, вайкане, отчаяние, униние, депресия ?
или
Упование в Бога - молитва, хваление, благодарение, съпротива против злото?

Отговорът на тези въпроси ще определи, отговорът на друг един въпрос:
Дали ти ще победиш страха или страхът ще те победи?
Евреи 13:5-6 –„…защото сам Бог е рекъл: "Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя"; така щото дръзновено казваме: "Господ ми е помощник; няма да се убоя; Какво ще ми стори човек?"”

( Проповедта е проповядвана през 1997 г.)

неделя, 10 януари 2016 г.

ПОВЯРВАХ, ЗАТОВА И ГОВОРЯ2Коринтяни 4:13 -"А като имаме същия дух на вяра, според писаното:"Повярвах, за това и говорих", то и ние, понеже вярваме, затова и говорим;"
I. ПОВЯРВАХ, ЗАТОВА И ГОВОРЯ -
ГОВОРЯ ЗА БОЖИЯТА ЛЮБОВ
Йоан 3:16 -"Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде Своя Единороден Син,за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот."
II. ПОВЯРВАХ, ЗАТОВА И ГОВОРЯ –
ГОВОРЯ ЗА БОЖИЕТО СПАСЕНИЕ
Лука 19:9-10 -"И Исус му рече: Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов син. Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото. "
II. ПОВЯРВАХ, ЗАТОВА И ГОВОРЯ –
ГОВОРЯ ЗА БОЖИЕТО ПРОЩЕНИЕ
Римляни 10:9-10 -"Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш с сърцето си, че Бог го е възкръсил от мъртвите, ще се спасиш. Защото с сърце човек вярва и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява. Защото писанието казва:"Никой, който вярва в него, не ще се посрами."
III. ПОВЯРВАХ, ЗАТОВА И ГОВОРЯ -
ГОВОРЯ ЗА БОЖИЯТА СИЛА
Деяния на апостолите 1:8 -"Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята."
IV. ПОВЯРВАХ, ЗАТОВА И ГОВОРЯ -
ГОВОРЯ ЗА БОЖИЯТА ГРИЖА
Филипяни 4:19 -"А Моят Бог ще снабди всяка ваша нужда, според Своето богатство в слава в Христа Исуса."
V. ПОВЯРВАХ, ЗАТОВА И ГОВОРЯ -
ГОВОРЯ ЗА БОЖИЕТО ЦЕРЕНИЕ
Марк 16:17-18б -"И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име... на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват."
VI. ПОВЯРВАХ, ЗАТОВА И ГОВОРЯ -
ГОВОРЯ ЗА БОЖИЕТО ВЕЛИЧИЕ
Псалми 121 -"Издигам очите си към хълмовете, отдето иде помощта ми. Помощта ми е от Господа, Който е направил небето и земята. Той няма да остави да се поклати ногата ти. Оня, Който те пази, няма да задреме, нито ще заспи Оня, Който пази Израиля. Господ ти е пазач; Господ е Твой покров отдясно ти. Слънцето няма да те повреди денем, нито луната нощем. Господ ще те пази от всяко зло; Ще пази душата ти. Господ ще пази излизането ти и влизането ти от сега и до века."

ПОВЯРВАХ, ЗАТОВА И ГОВОРЯ!!!