събота, 25 юли 2015 г.

В ДЕН НА НАПАСТПсалми 40:1 –“Бог е нам прибежище и сила, Винаги изпитана помощ в напасти.”
Напаст – духовна и природна
І. БОЖИЕТО ПРИБЕЖИЩЕ В ДЕН НА НАПАСТ
1. Характерът на напастта
А. Икономическа: суша, насекоми, хора
Б. Телесна (физическа) : болести, старост
2. Скрит в Христа, моето прибежище
3. Христос живее в мен (отвън и отвътре)
Галатяни 2:20 -„Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.“
ІІ. БОЖИЯТА СИЛА В ДЕН НА НАПАСТ
1. Естествената сила на човека:
А. Сила на детето
Б. Сила на юношата
В. Сила на възрастния
2. Различната сила на човека:
А. Сила да воюваме
Б. Сила да побеждаваме
В. Сила да постоянстваме
3. Божествената сила
Захария 4:6 –„Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;“
Деяния на апостолите:1:8 –„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух…“
Филипяни 4:13 –„За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.“За вси
ІІІ. БОЖИЯТА ПОМОЩ В ДЕН НА НАПАСТ
Слабият нека каже: “Силен съм
Бедният да каже: “Богат съм!”
Болният нека каже: “Здрав съм!”
“Всичко в Тебе имам, о Христе!”
В Тебе е:
·        Моето спасение 
·        Моето церение            
·        Моят мир           
·        Моята радост              
·        Моето задоволство
·        Моето богатство
·        Моето прибежище
·        Моята сила
·        Моята помощ
·        Моята закрила
Псалми 50:15 –„И призови Ме в ден на напаст; И Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш.“

понеделник, 20 юли 2015 г.

ПРОРОК ИЛИЯПРЕДГОВОР
Разглеждайки характера и служението на пророк Илия, желая да започна с думите на древния мъдрец, който казва: Каквото е станало, това е, което ще стане; И каквото е било извършено, това е, което ще се извърши; И няма нищо ново под слънцето. Има ли нещо, за което може да се каже: Виж! това е ново? То е вече станало във вековете, които са били преди нас.(Еклесиаст 1:9-10)
Според характера и служението на Старозаветните пророци, ние ги разделяме на три групи, както следва:
·        Първата група са - така наречените “големи пророци”.
·        Втората група са - така наречените: “малки пророци”.
·        Към третата група принадлежат пророците, които не са причислени към първите две групи, но в същото време, не по-малко са били използвани от Бога.
Например - пророк Натан, пророк Самуил, пророк Елисей и др.
Тези пророци, както и пророк Илия, не са писали книги за своето служение, а други хора след тях са правили това. Историята е доказала, че те са били Божии пророци. Колко хубаво би било, ако между останалите Книги на Старозаветните пророци (големи и малки), в Библията има и Книга на пророк Илия!
Спираме се да размишляваме върху живота и служението на пророк Илия, защото няма друг пророк, който по характер да прилича толкова много на нас. Илия беше човек със същото естество като нас; (Яков 5:17)
Според характера и служението на пророк Илия, той може да бъде разглеждан, като универсалeн двузаветен Пророк на Бога.
Пророк Илия - в Старозаветната диспенсация:
·        На първо място - Той е безкопромисен във вярата.
·        На второ място - Той е икономически пророк.
Чрез него Бог контролира икономиката в Израил (казва кога да вали и кога да не вали дъжд).
А тесвиецът Илия, който бе от галаадските жители, рече на Ахаава: В името на живия Господ, Израилевия Бог, Комуто служа, заявявам ти че през тия години няма да падне роса или дъжд освен чрез дума от мене.(3 Царе 17:1)
·        На трето място - Той смело и безкомромисно се застъпва за справедливостта в Израил (непримирим към беззаконие и корупция).
·        На четвърто място - Пророк Илия е използван от Бога за политически промени, но самият той никога не е участвал в управлението или в политическия живот на Израил.
Пророк Илия – в Новозаветната диспенсация:
·        Пророк Илия - единственият двузаветен Пророк на Бога
Старозаветните пророци присъстват в Новозаветната диспенсация чрез пророчествата си, („писано чрез пророка, в книгата на пророка, речено чрез пророка, за която говори пророка, както казва пророка“и пр.)
Пророк Илия присъства чрез служението си и в Новозаветната диспенсация – от Христовото въплощение до Христовото пришествие.
·        Пророк Илия - символ на Христовата Църква:
На първо мястоНеуточненият произход на Пророка (знаем само родното му място - 3 Царе 17:1) е в унисон с Новозаветната доктрина за Новорожението, според която произходът е без значение.
Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христа Исуса. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание.“ (Галатяни 3:28-29)
Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство.(Йоан 3:3)
На второ място – Присъствието на пророк Илия в служението на Христовата Църква
Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Иоана; и, ако искате да го приемете, тоя е Илия, който имаше да дойде. Който има уши да слуша, нека слуша. (Матей 11:13-15)
И след шест дни Исус взема Петра, Якова и брата му Иоана, и ги завежда на една висока планина на саме. И преобрази се пред тях; лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината. И, ето, явиха им се Моисей и Илия, които се разговаряха с Него. (Матей 17:1-3)
На трето място – Пророк Илия е символ на славното Възнесение на Църквата Христова.
На четвърто място – Мисията на пророк Илия през голямата скръб
(Откровение 11:3-14 )
Съвременният пророк на Бога:
Илия беше човек със същото естество като нас; и помоли се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца; и пак се помоли и небето даде дъжд, и земята произведе плода си. (Яков 5:17-18)
ТАЙНСТВЕНИЯТ КОЖУХ НА ПРОРОКА

4 Царе 1:7-8 –“И рече им: Какъв беше на глед човекът, който излезе да ви посрещне и ви каза тия думи? И те му отговориха: Беше човек облечен в кожух и препасан около кръста си с кожен пояс. А той рече: Това е тесвиецът Илия.
Силата чрез кожуха на Пророка
I. Скритата сила на Бога в неодушевените предмети
Примерите, описани в Библията за скритата Сила на Бога в неодушевени предмети са неизброими
1. Скритата сила на Бога в жезъла на Мойсей
Изход 4:2-3 –“Тогава Господ му каза: Що е това в ръката ти? А той рече: Жезъл. И каза: Хвърли го на земята. И той го хвърли на земята, и стана змия...;
Изход 9:23 –“И Моисей простря жезъла си към небето и Господ прати гръм и град, и огън се спущаше по земята; Господ наваля град по Египетската земя.
2. Скритата сила на Бога в Самсоновата коса
Съдии 16:16-17 –“И понеже му досаждаше всеки ден с думите си, и толкоз настояваше пред него, щото душата му се притесни до смърт, той й откри всичкото си сърце като й рече: Бръснач не е минавал през главата ми, защото аз съм Назирей Богу още от утробата на майка си; ако се обръсна, тогава силата ми ще се оттегли от мене, та ще стана безсилен, и ще бъда като всеки друг човек.
3. Скритата сила на Бога в камъка и прашката на Давид
1 Царе 17:49-50 –“И Давид тури ръката си в торбата си та взе от там камък, и като го хвърли с прашката, удари филистимеца в челото му, така щото камъкът се заби в челото му; и той падна по лицето си на земята. Така Давид надви филистимеца с прашка и с камък, и удари филистимеца и го уби. Но нямаше меч в ръката на Давида;
4. Скритата сила на Бога в мътните води на реката Йордан
4 Царе 5:10 –“И Елисей прати до него човек да каже: Иди, окъпи се седем пъти в Иордан; и ще се обновят месата ти, и ще се очистиш.
5. Скритата целебна сила на Бога в солта на водата
4 Царе 5:10 –“И Елисей прати до него човек да каже: Иди, окъпи се седем пъти в Иордан; и ще се обновят месата ти, и ще се очистиш.
А. Легенът, преобраз на сградата на Църквата
Б. Солта, преобраз на вярващите в нея
6. Целебната сила на Христовата мантия
Матей 9:20-21 –“И, ето, една жена, която имаше кръвотечение дванадесет години, приближи се изотзад и се допря до полата на дрехата Му; защото си думаше: Ако се допра до дрехата Му, ще оздравея.
Марк 15:24 –“И като Го разпъват, разделят си дрехите Му, и хвърлят жребие за тях, кой какво да вземе.
7. Целебната сила на Бога в кърпички и дрехи
Д.А.19:12 –“дотолкоз щото, когато носеха по болните кърпи или престилки от неговото тяло, болестите се отмахваха от тях, и злите духове излизаха.
8. Целебната сила на маслото за помазание
Лука 4:14-15 –“А Исус се върна в Галилея със силата на Духа; и слух се разнесе за Него по цялата околност. И Той поучаваше по синагогите им; и всички Го прославяха.
9. Скритата сила на Бога в кожуха на пророк Илия
4 Царе 1:8 –“И те му отговориха: Беше човек облечен в кожух и препасан около кръста си с кожен пояс. А той рече: Това е тесвиецът Илия.
4 Царе 2:8 –“И като взе Илия кожуха си та го сгъна, удари водата; и тя се раздели на едната и на другата страна, така че двамата преминаха по сухо.
10. Скритата сила на Бога в малките неща, употребени в Неговото име
1 Царе 17:45, 47 –“А Давид каза на филистимеца: Ти идеш против мене с меч и копие и сулица; а аз ида против тебе в името на Господа на Силите, Бога на Израилевите войски, върху които ти хвърли презрение... и да познаят всички тук събрани, че Господ не избавя с меч и копие; защото боят е на Господа, и Той ще ви предаде в нашата ръка... “
В унисон с казаното до тук е текстът на стара евангелска песен:
“Бог по претайни начини Си върши чудеса
Върви по морските вълни и язди бурята”
Матей 19:26 –“А Исус ги погледна и рече им: За човеците това е невъзможно; но за Бога всичко е възможно.
II. СКРИТАТА СИЛА НА БОГА В НЕОДУШЕВЕНИЯ КОЖУХ НА ПРОРОК ИЛИЯ
1. Пророк Илия не се разделяше с кожуха си, нито през зимата, нито през лятото.
Нека да си преставим за миг, как бихме реагирали, ако подобен човек посети нашата Църква!?
-         Кожухът му непочистен
-         Ризата му неизпрана 40 денонощия
Навярно ще го помислим за бездомник и най-вероятно ще се подвоумим дали да го пуснем вътре, защото може да изцапа луксозните ни тапицирани столове.
А ако все пак го допуснем да влезе, то със сигурност няма да му позволим да се качи на амвона в този му вид!
(Трябва да се замислим, дали имаме право да ограничаваме достъпа до Божия дом, по наша преценка!)
2. Чрез този кожух пророк Илия бе разпознаван от съгражданите си.
4 Царе 1:7-8 –“рече им: Какъв беше на глед човекът, който излезе да ви посрещне и ви каза тия думи? И те му отговориха: Беше човек облечен в кожух и препасан около кръста си с кожен пояс. А той рече: Това е тесвиецът Илия.
3. С кожуха си пророк Илия покри лицето си, когато Бог минаваше на планината.
3 Царе 19:13 –“И Илия, като го чу, покри лицето си с кожуха си, излезе и застана при входа на пещерата. И, ето, глас дойде към  него, който рече: Що правиш тук, Илие?
4. Чрез този кожух пророк Илия призова своя последовател
А. Призова, не сина си
Б. Призова, не дъщеря си
В. Призова този, който Бог определи за негов наследник
3 Царе 19:19-20 –“И тъй, Илия тръгна от там и намери Елисея Сафатовия син, който ореше с дванадесет двойки волове пред себе си; и сам бе с дванадесетата; и Илия мина към него и хвърли кожуха си върху него. А той остави воловете та се завтече подир Илия и рече: Нека целуна, моля, баща си и майка си, и тогава ще те последвам. А Илия му каза: Иди, върни се, защото какво съм ти сторил?
III. ТАЙНАТА НА ПАДАЩИЯ КОЖУХ ОТ ОГНЕНАТА КОЛЕСНИЦА
Царе 2:13-14 –“И като дигна кожуха на Илия, който падна от него, върна се и застана на брега на Иордан. И взе кожуха, който падна от Илия, та удари водата и рече: Где е Господ Израилевият Бог? И като удари и той водата, тя се раздели на едната и на        другата страна; и Елисей премина.
1. Кожухът бе единственото облекло и всичкото богатство на Пророка
2. Значението на падналия от огнената колесница кожух
А. Божият белег, че Неговото дело на тази земя продължава
Б. Белегът за изпълненото желание на Елисей да бъде духовният наследник на пророк Илия
4 Царе 2:9 –“И когато преминаха, Илия каза на Елисея: Искай  какво да ти сторя преди да бъда отнет от тебе. И рече Елисей: Моля, нека бъде в мене двоен дял от духа ти. А той рече: Мъчно нещо поиска ти; но, ако ме видиш, когато ме отнемат от тебе, ще ти бъде така; но ако не, не ще бъде. И докато те още ходеха и се разговаряха, ето огнена колесница и огнени коне, които ги разделиха един от друг; и Илия възлезе с вихрушка на небето. А Елисей, като гледаше, извика: Татко мой, татко мой, колесницата Израилева и конница негова! И не го видя вече. И хвана дрехите си та ги разкъса на две части. И като дигна кожуха на Илия, който падна от него, върна се и застана на брега на Иордан.
В. Падналият от огнената колесница кожух, физическото наследство на Елисей от пророк Илия
Кожухът беше единственото богатство на Пророка
Изкушавам се да си представя реакцията на съвременния Елисей при подобно наследство.
Най-вероятно тя ще бъде израз на разочарование:
- Защо не падна от огнената колесница портомоне с пари или кесия със злато
- Защо не падна някоя луксозна кола или още по-добре джип
- Защо не падна някоя яхта, а защо не и някой частен самолет
Звучи смешно, но отразява същността на човеците в усилните времена, на които сме свидетели!
Г. Падналият от огнената колесница кожух, духовното наследство на Елисей от пророк Илия
Кожухът остана на тази земя и чрез него пророк Елисей продължи служението на пророк Илия
4 Царе 2:14-15 –“И взе кожуха, който падна от Илия, та удари водата и рече: Где е Господ Израилевият Бог? И като удари и той водата, тя се раздели на едната и на другата страна; и Елисей премина. А пророческите ученици, които бяха в Ерихон, като го видяха отсреща рекоха: Илиевият дух остава на Елисея. И дойдоха да го посрещнат, и му се поклониха до земята..”
Д. Каква ще бъде съдбата на съвременното ни духовно наследство?
Въпросът е двупосочен:
1). Когато дойде време, ти и и аз да бъдем преселени във вечността, какво наследство ще оставим на съвременния Елисей?
Съхранили сме кожуха си или сме го изоставили някъде по пътя?
2). Ако поверим на духовния си наследник “кожуха си”, той как ще постъпи с него?
- Ще го приеме с необходимата отговорност, като духовна щафета и ще продължи служението, или:
- Ще го захвърли с пренебрежение и ще го стъпче в калта, неосъзнавайки вечната му стойност
3. Кожухът на пророк Илия, преобраз на Божията щафета
А. Чрез духовната щафета Божието дело е преминало от Старозаветната в Новозаветната диспенсация.
Б. Чрез Божията щафета Християнството се роди и се разпространи по лицето на земята
2 Тимотей 2:1-2 –“Ти, прочее, чадо мое, заяквай в благодатта, която е в Христа Исуса. И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат.
В. Чрез Божията щафета Християните очакват Христовото пришествие
Г. Дръзновеното щафетно надбягване, разковничето за успешния живот на Християнина.
Евреи 12:1 –“Следователно и ние, като сме обиколени от такъв  голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащето пред нас поприще,
Нека да не заменяме щафетното духовно тичане със суетното материално надбягване!
Защото разочарованието ще бъде огромно!
IV. КОЖУХЪТ НА СЪВРЕМЕННИЯ ПРОРОК ЕЛИСЕЙ
1. Кожухът на пророк Илия остана на тази земя
- Това беше символ, че Божието дело на тази земя продължава
- Пророк Елисей вдигна високо кожуха (както се вдига знаме), удари с дръзновение водата и извърши същото знамение, каквото извърши с кожуха си пророк Илия.
Щафетата беше поета от духовния наследник на Пророка!
4 Царе 2:8 –“И като взе Илия кожуха си та го сгъна, удари водата; и тя се раздели на едната и на другата страна, така че двамата преминаха по сухо.
4 Царе 2:12-13 –“А Елисей, като гледаше, извика: Татко мой, татко мой, колесницата Израилева и конница негова! И не го видя вече. И хвана дрехите си та ги разкъса на две части. И като дигна кожуха на Илия, който падна от него, върна се и застана на брега на Иордан. И като удари и той водата, тя се раздели на едната и на другата страна; и Елисей премина.
2. Дрехите и погребалната плащеница на Христос също останаха на тази земя (както кожуха на пророк Илия)
Това е символ, че Христовото дело не е завършило, а продължава
Матей 24: 14 –„И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките  народи; и тогава ще дойде свършекът.
А. Днес Божият “кожух” за нас е Словото Божие
Йоан 1:1, 14 –“В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог... И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.
Б. Днес Божият “кожух” за нас е Святият Дух, Който слезе от Небето
Йоан 14:16 –“И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века.
В. Днес Божият “кожух” е невидим и силата му непозната за невярващия човек
Йоан 14:17 –“Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде.
1 Коринтяни 1:18 –“Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.
3. Скритата сила на Бога в “кожуха”, останал на тази земя след Христовото възнесение
Ефесяни 6:10-18 -“Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите. Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия;  вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово; молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии, (Ефесяни 6:10-16)
Това е нашият “кожух”!
Нека да не го събличаме, нито зиме нито лете, по примера на пророк Илия!
Нека да не го събличаме, независимо от това, колко горещо ще стане в духовната Палестина.

За нашия “кожух” Господ Исус Христос казва:
И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе. (Лука 24:49)

Из книгата:“ПРОРОК ИЛИЯ“ - П-р Д-р Стефан Банков