петък, 13 март 2009 г.

ПРЕБЪДВАНЕ

Йоан 15:1, 5 –“Аз съм истинската лоза, и Отец ми е земеделецът... Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо.”

I. СЪЩНОСТТА НА ПРЕБЪДВАНЕТО
1. Важността на пребъдването
Пребъдването отразява същността на човека
Какъв е обликът на даден човек зависи от това - в кой и в какво пребъдва
Затова след Новорождението, най-важният въпрос за Християнина е пребъдването, т.е. коя е неговата лоза
А. Пребъдването представлява ръката,която отваря или затваря вратата или прозореца на сърцето
Пребъдването определя общението на човека с външния свят
Само този, на когото отвори вратата тази ръка (пребъдването), той ще получи достъп до сърцето на човека.
Затова пребъдването е много важен фактор, от който зависи цялостния живот на Християнина (на този свят и във вечността)
Битие 4:7 –“...грехът лежи на вратата и към тебе се стреми; но ти трябва да го владееш. ”
Откровение 3: 20 –“Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.”
Б. Пребъдването е душевно преживяне
Преживните животни са създадени от Бога така, че поглъщат набързо несдъвкана храната, а след това я връщат обратно, за да я преработят.
Човекът също е създаден с преживни способности, относно душевната храна
Душевното преживяне на човека е обозначено в Библията с думата “пребъдване” – т.е. премисляне, преповтаряне, преживяване на нещо отново и отново...
Пребъдването е жизнено значимо за човека – това е безспорен факт
Въпросът е: “В какво пребъдва човек? Какво преживя, отново и отново, за да задоволява душевните си потребностите?”
2. Основните видове пребъдване
А. Положително пребъдване
Б. Отрицателно пребъдване
За разлика от преживните животни, душевно преживящият човек има създаден от Бога интелект, чрез който определя доброто и злото
Всеки човек (волно или неволно) поглъща непрекъснато, както полеза, така и вредна за духовното му здраве многоразлична информация
Свободната воля на човека определя коя “храна” ще допусне обратно за преживяне и коя ще отхвърли, като ненужна
Този избор е факторът, който разделя пребъдването на две основни групи:
- положително пребъдване
- отрицателно пребъдване
(полезно и вредно, съществено и нищожно, и пр.)
1Коринтяни 6:12 -“Всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно; всичко ми е позволено, но не ща да съм обладан от нищо.”
(Погрешното пребъдване е обладаването, за което говори апостолът)
3. Негативното пребъдване, духовното оръжие на дявола
А. Ева бе победена чрез непозволеното пребъдване (Битие 3гл.)
Тя не само видя и оцени привлекателността на забранената ябълка, но тя започна да пребъдва в копнежа по нея
Б. Давид бе победен чрез непозволеното пребъдване (2Царе 11гл.)
Той не само видя красотата на жената, но той започна да пребъдва в мисли и копнежи по нея (т.е. започна да преживя отново и отново гледката)
В. Ахаав не само видя привлекателността на чуждото лозето (3Ц.21гл.)
Но пребъдването в мисълта за това лозе направо го разболя и разби живота му
4. Положителното пребъдване, оазис на блаженство
Псалом 1:1-2 –“Блажен оня човек, Който ... се наслаждава (пребъдва) в закона на Господа...”
Изразът:”Той (тя) има излъчване” се отнася за позитивно пребъдващия човек
- Положителното пребъдване само по себе си е блаженство
- То се изписва на лицето на човека
Пример с влюбения човек, който пребъдващ в мислите за любимия, започва да сияе и се усмихва унесено
А. Положителното пребъдване, утроба на сила
Положително пребъдващият човек е силен, уравновесен, уверен човек
Б. Положителното пребъдване, утроба на мъдрост
В. Положителното пребъдване, утроба на благодарност
Г. Положителното пребъдване, утроба на радост
Д. Положителното пребъдване, утроба на мир
Пребъдването е като сън, който човек “сънува” в будно състояния
Пребъдващият човек живее в един свой личен свят, така както спящият човек се преселва в царството на своите лични сънища

II. ВИДОВЕ ПРЕБЪДВАНЕ
1. Пребъдването в богатството (пари, имоти и пр.)
А. Разлката между богатството и пребъдването в богатството
Псалом 62:10б –“Богатство ако изникне, не прилепявайте към него сърцето си.”
Б. Опасността от пребъдването в богатството
- Пребъдването в богатството представлява многобожие
Изход 20:3 –“Да нямаш други богове освен Мене.”
- Пребъдването в богатството унищожава човека, семейството, Църквата, обществото
Яков 4:13-14 –“Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой-си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще спечелим, - когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва.”
2. Пребъдващият човек чрез духа на страха
А. Пребъдването чрез негативния страх
Матей 6:31 –“И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво ще ядем? или: Какво ще пием? или: Какво ще облечем?”
Б. Пребъдването чрез страха от Господа
Притчи 23:17 –“Сърцето ти да не завижда на грешните, Но да пребъдва в страх от Господа цял ден,”
3. Пребъдващият човек в суетата
Псалом 78:33
-“Затова Той изнуряваше дните им със суета, И годините им с ужас.”
4. Пребъдващият човек чрез негативните чувства
А. Пребъдващият човек чрез духа на завистта
Б. Пребъдващият чрез духа на съмнението
В. Пребъдващият човек чрез духа на егоизма
Г. Пребъдващият човек чрез духа на канибализма
- Пребъдването в негативните чувства е като изсушителен вятър, който изсмуква духовната влага и жизнените сили на човека
Псалом 1: 4 –“Не е така с нечестивите; Но те са като плявата, която вятърът отвява.”
5. Пребъдващият в Бога човек
Пребъдващият в Бога човек е, като дърво, посадено при потоци води
Псалом 1:3 –“Ще бъде като дърво посадено при потоци води, Което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява.”
Йоан 7:37-38 –“А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана и извика казвайки: Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие. Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието.”
А. Пребъдващ чрез Словото Божие
Б. Пребъдващ чрез Святия Дух
В. Пребъдващ чрез песента, чрез хвалението
Г. Пребъдващ чрез молитвата
Д. Пребъдващ чрез Любовта, утробата на добрите дела и пр.
III. СИЛАТА НА ПРЕБЪДВАЩИЯ В БОГА ЧОВЕК
1. Силата на човека зависи от вида на пребъдването му
А. Негативното пребъдване унищожава силата на човека
Яков 1: 15 –“и тогава страстта (негативното пребъдване) зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно ражда смърт.”
Пребъдването чрез негативните чувства представлява преживяне и усвояване на отровна духовна храна
Б. Пребъдването в Бога е сила за живот
Филипяни 4:13 –“За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.”
Пребъдването в Бога е като преживяне и усвояване на жизнено необходима за духовното здраве на човека храна
2. Силата на пребъдващия в Бога човек чрез Словото Божие
А. Освободени чрез пребъдване в Словото
(Когато няма свобода, не можем да говорим за сила)
Йоан 8:31-32 –“Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици; и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.”
Б. Добрата почва, преобраз на пребъдващия в Бога човек чрез Словото
Притчата за сеяча (Матей 13:3-8) –“Ето, сеячът излезе да сее; и като сееше някои зърна паднаха край пътя: птиците дойдоха и ги изкълваха. А други паднаха на канаристите места, гдето нямаше много пръст; и твърде скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва; а като изгря слънцето, пригоряха, и понеже нямаха корен изсъхнаха. Други пък паднаха между тръните; тръните пораснаха и ги заглушиха. А други паднаха на добра земя, и дадоха плод, кое стократно, кое шестдесет, кое тридесет.”
При пребъдването Словото оживява (покълва) в човека и дава траен и изобилен плод.
Пример от моето служение:
Преди много години бях поканен да проповядвам в продължение на една седмица в Холандска Църква.
Още по време на първата проповед, бях впечатлен от липсата на каквато и да е реакция от страна на публиката. Признавам си, че пълната тишина малко ме смути, защото разтълкувах погрешно мълчанието. Затова, преди втората служба прекарах деня в пост и молитва - Бог да отвори сърцата на вярващите и те да приемат Словото. Но същата картина се повтори. Никой не помръдна на стола си. Преводачът ми (брат J.) забеляза смущението ми и ми разясни реакцията на публиката. Той твърдеше, че присъстващите в залата много внимателно слушат и поемат всяка дума от амвона, но едва, когато се приберат вкъщи, разсъждават, осмислят чутото и правят преценка за качеството на предложената им духовна храна. Затова липсват каквито и да е емоционални реакции по време на проповедта. Подобна публика има затруднението да откликва бързо на спонтанни призиви от амвона (за покаяние, за помазание и пр.).
Братът добави, че по тази причина известни Богослови отказвали да провеждат
евангелизаторски служби в тази страна и даде пример със световно известeн евангелизатор (B.G.).
В. Пример за пребъдване в Словото между тръните
Разказът (свидетелството или изповедта) на един възрастен брат (Й.) от с.Александрово, Бургаско.
Един ден вярващите на селото били посетени от бургаски Пастир (бр. Х.П.). Преди службата домакинът качил госта на каруцата, за да го поразходи из селото. Когато разглеждали една нива на домакина, граничеща с река, Пастирът изразил мнението, че тази почва е подходяща за отглеждане на тикви.
Братът разказваше:“:“Въображенето ми на мига нарисува картина на поле, пълно с прекрасни тикви, и от този момент нататък, те се наместиха в ума ми.
Започнах да мисля (да пребъдвам) само за тях. - Как ще ги продам, колко пари ще взема, какво ще направя с парите, как чрез тиквите ще стана известен в селото и пр. Тиквите се въртяха непрекъснато в главата ми и по време на проповедта. Те ми попречиха да вникна задълбочено в Словото.” Братът се изповядва, че и през следващите няколко дни чувствал главата си пълна с тикви - и през деня, и през нощта.
Всеки човек е имал подобни “сънища” (пребъдвания) в будно състояние
3. Силата на пребъдващия в Бога човек чрез молитвата
Молитвата е ефективна, само тогава, когато молителят пребъдва в Бога по време на молитвата
Пример за непребъдващ в Бога молител:
По време на молитвена служба в Бургаска Църква, след свършването на молитвата, един активен и авторитетен брат (П.Х), направи изповед пред присъстващите.
Той сподели, че когато всички коленичили за молитва, видял подметките на мъжа пред него. На една от обувките, налчето на тока било съвсем изтрито. Това пренесло мислите му при неговите паднали налчета и той започнал да “обхожда” обущарите в града. Най-напред отхвърлил мисълта да посети собствения си обущар, защото последния път му взел скъпо за ремонта. Когато се спрял на идеята да посети случаен обущар, осенила го мисълта, че той може да работи с некачествен материал и налчетата му да се износват бързо. Умът му започнал да отработва следващи варианти. Така в пребъдване за налчетата минала молитвата.
Това не е единичен случай. Всеки е имал в живота си моменти, когато е коленичил за молитва, а мислено пребъдва в несъществени и незначителни неща.
4. Силата на пребъдващия в Бога човек чрез Святия Дух
Агей 2:5
–“Според думата на завета ми с вас, когато излязохте от Египет, Духът Ми ще пребъдва между вас; не бойте се.”
Йоан 14:16 –“И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века.”

5. Силата на пребъдващия в Бога човек чрез Господната вечеря
Йоан 6:56 –“Който се храни с Моята плът и пие Моята кръв, той пребъдва в Мене, и Аз в него.”
6. Силата на пребъдващия в Бога човек чрез песента, молитвата, хвалението
Ефесяни 5: 19
–“и разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си,”
7. Силата на пребъдващия в Бога човек чрез Любовта, утробата на добрите дела
1Йоана 4:16
-"И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него."
8. Силата на пребъдването в Бога е сила против самотата
Лекарите (психоаналитици) препоръчват на самотните хора домашни любимци (куче, котка, птички и пр.), като средство против самотата. Това на пръв поглед е един добър и безопасен съвет, в който няма нищо грешно.
Опасност има тогава, когато човек вярва, че чрез това животно ще запълни вакуума в душата си, породен от липсата на пребъдване в Бога .
-Духовният вакум, вследствие на липсата на пребъдване с Бога, е причина за обожествяване на различни животни (превръщането им в идоли) - свещени крави, змии, , леяни телета и пр.
-Духовният вакуум от липсата на пребъдване в Бога е станал причина за създаване на доктрината за прераждането, т.е. за изопачаване на Живото Евангелие.
9. Силата на пребъдването в Бога е сила за победа над тъмните сили
(Непребъдващият в Бога човек е като разграден двор)
А. Атакуваният от дявола Християнин
1Петрово 5:8 –“Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.”
Б. Браненият от Бога Християнин чрез пребъдването
1 Йоан 2:14 –“...Писах вам, младежи, защото сте силни, и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия.”
Примерът, който следва, звучи, като приказка, но отразява реалността
Сатана решил да превземе един град и рапределил демоните си на различни места и при различни хора. Когато се завърнали от мисията, всички докладвали за успешно изпълнената задача. Само демонът, който трябвало да атакува Пастира на Църквата бил много смутен. Той си признал, че е претърпял пълен провал. Обяснението му било следното: “Първият път, когато отидох при Пастира, той четеше Библията и нямаше начин да го атакувам. Опитах втори път, но той се молеше. Когато го посетих трети път, пееше и славеше Бога. Опитвах отново и отново, но всичките ми опити бяха неуспешни.” - Пребъдването представлява ръката, която отваря или затваря вратата за общението на човека с външния свят
IV. ОПАСНОСТТА ОТ ЛИПСАТА НА ПРЕБЪДВАНЕ
Опасността от липсата на пребъдване е еднакво опасна с опасността от неправилното пребъдване
Матей 12:43-45 –“Когато нечистият дух излезе из човека, той минава през безводни места да търси покой, и не намира. Тогава казва: Ще се върна в къщата си отгдето съм излязъл. И, като дойде намира я празна, пометена и наредена. Тогава отива и взема при себе си седем други духове, по-зли от него, и, като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и на това нечестиво поколение.”
1. Непреживящата крава, преобраз на непребъдващия (непреживящия) човек
А. Опасността за кравата от липсата на преживяне
Когато кравата не преживя, погълнатата, но непреработена чрез преживяне храна, започва да ферментира и кравата се надува, като балон. Ветеринарният лекар се принуждава да пробие с шило търбуха на кравата, за да спаси живота й. Ставал съм нееднократно личен свидетел на тази грозна картина.
Б. Опасността за непреживящия (непребъдващия човек)
Всеки човек непрекъснато поглъща (волно или неволно) безразборна информация. Ако не преработи погълнатата храна, за да отдели отровната или ненужната, душата му ще се затлачи и фаталният край е неизбежен
2. Непребъдващият човек е индиферентен (неутрален, безразличен) човек
Откровение 3:16 –“Зная делата ти, че не си студен нито топъл. Дано да беше ти студен, или топъл. Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата Си.”
3. Непребъдващият в нищо човек е безсилен човек (без духовен имунитет)
Той не оказва никакво съпротивление, а се оставя да бъде носен от течението на живота
4. Непребъдващият човек е безотговорен човек
5. Непребъдващият човек е неблагодарен човек
6. Непребъдващият човек е безплоден човек
Както непреживящата крава не може да даде мляко, така и непреживящият (непребъдващият) човек не може да даде плод
Йоан 15:4-5 –“Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо.”

неделя, 1 март 2009 г.

ОТВОРЕНО НЕБЕ

(Бях провокиран, да напиша и да проповядвам тази проповед, от един подарък – парфюм с името “Open heaven” )

Лука 3:21-22 –“И когато се кръстиха всичките люде, като се кръсти и Исус и се молеше, отвори се небето; и Святият Дух слезе върху Него в телесен образ, като гълъб, който казваше: Ти си Моят възлюбен Син; в Тебе е Моето благоволение.”

І. СВИДЕТЕЛСТВОТО НА СЛОВОТО БОЖИЕ ЗА ОТВОРЕНИТЕ НЕБЕСА
1. Свидетелството на Стария Завет за отворените небеса
Битие 18:12 –“И тъй Сара се засмя в себе си, като думаше: Като съм остаряла, ще има ли за мене удоволствие, като и господарят ми е стар?”
2. Свидетелството на Новия Завет за отворените небеса
Лука 1:26-27, 30-31 –“ А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в Галилейския град наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария…И ангелът й рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение. И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус.”
Матей 28:1-2 –“А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него.”
3. Свидетелството на Църквата за отворените небеса
Д.А.7:55 –“А Стефан, бидейки пълен със Святия Дух, погледна на небето, и видя Божията слава и Исуса, стоящ отдясно на Бога;”

ІІ. БЛАГОСЛОВЕНИЕТО СЛЕД ОТВОРЕНИТЕ НЕБЕСА
Д.А.1:10-11 –“ И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях.Които и рекоха: Галилеяни, защо стоите, та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето.”
1. Съвършеният дар след отворените небеса
Яков 1:17 –“ Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение, или сянка на промяна.”
2. Изпращането на Святия Дух след отворените небеса
Д.А.2:2 –“И внезапно стана шум от небето, като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха.”
3. Благословената смърт чрез отворените небеса
Д.А.7:55 –“А Стефан, бидейки пълен със Святия Дух, погледна на небето, и видя Божията слава и Исуса, стоящ отдясно на Бога;”

ІІІ. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ОТВОРЕНИТЕ НЕБЕСА
1. Не отвореното шише с парфюм “Open heaven”, а отвореното сърце за Господа
Филипяни 4:18 –“Но получих всичко, и имам изобилно; наситих се, като получих от Епафродита, изпратеното от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна на Бога.”
2. Не отвореният парфюм, а отворената душа за Господа
Яков 5:17-18 –“ Илия беше човек със същото естество, като нас; и помоли се усърдно да не вали дъжд, и не валя дъжд на земята три години и шест месеца;и пак се помоли и небето даде дъжд,и земята произведе плода си.”
3. Отворените небеса за Църквата
Матей 16:18а –“Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър (*Канара) и на тая канара ще съградя Моята Църква;…”
Евреи 4:16 –“ За това нека пристъпваме с дързост към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно.”
Йоан 14:1, 3 –“ Да се не смущава сърцето ви! Вие вярвате в Бога; вярвайте и в мене…И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй щото дето съм аз да бъдете и вие.”
1Солунци 4:13, 16 –“А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите, както другите, които нямат надежда… Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред;”
(2003г.)