събота, 30 август 2008 г.

БОЖИЯТ ОТВЕС

Амос 7:7-8 –“Това е, което ми показа: Ето, Господ стоеше при стена, съградена с отвес, като държеше отвеса в ръката Си. И Господ ми рече: Що виждаш, Амосе? И рекох: Отвес. Тогава рече Господ: Ето, Аз ще туря отвес всред людете Си Израиля; За напред няма вече да ги щадя.”

І. НУЖДАТА ОТ БОЖИЯ ОТВЕС

1. Нуждата от отвеса в света
(Широката употреба на отвеса в строителството на сгради, огради, фабрични комини и пр.)
За пример желая да си послужа със спомен от моя живот. Като дете заедно с приятелчета наблюдавах строителството на един заводски комин. Строителната бригада беше съставена от членовете на едно семейство, което се беше специализирало в изграждането само на заводски комини и обикаляше страната.
Те редяха тухлите със завидна бързина и умение. Ден след ден високият комин се издигаше пред очите ни абсолютно прав и със съвършено обла форма. Майсторите не пускаха никой външен човек в обекта. Един ден любопитството ни надделя и когато строителите си тръгнаха, ние се промъкнахме във вътрешната част на комина, за да разгадаем тайната им. Изумени видяхме изключително елементарно приспособление. На земята, в центъра на окръжността на комина, имаше забит един голям гвоздей. В центъра на най-горната площадка на скелето имаше поставена една кръстачка и от нея, завързан с дебел канап се спускаше отвес, чийто връх сочеше главичката на гвоздея. Този отвес служеше за ориентир на майсторите зидари и гарантираше качественото изпълнение на комина.
2. Нуждата от Божия отвес в нашия личен живот
Днес човек ще трябва да ходи не с кантарче в джоба си (за да не се прекара), а с отвес, с който да проверява себе си (не другите)
3. Нуждата от Божия отвес в нашето семейство
4. Нуждата от Божия отвес в нашата Църква
А. Секти
Б. Лъжливи учения
В. Отвесът против антихриста
5. Нуждата от Божия отвес в нашето общество
(Отвесът във вестниците, списанията, радиото, телевизията и пр.)
6. Нуждата от Божия отвес в нашата държава
7. Нуждата от Божия отвес в света
Светът се нуждае не от една Църква, а от Божия отвес
ІІ. ХАРАКТЕРЪТ НА БОЖИЯ ОТВЕС

Ам.7:8 –“И Господ ми рече: Що виждаш, Амосе? И рекох: Отвес. Тогава рече Господ: Ето, Аз ще туря отвес всред людете Си Израиля; За напред няма вече да ги щадя.”

1. Словото Божие, Божият отвес
Йн.1:1-2 –“В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога.”
2Тим.3:16 –“Всичкото писание е Боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение,за поправление,за наставление в правдата;”

2. Святият Дух, Божият отвес
Йн.14:13-18 –“ И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя. Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди. И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва във вас, и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.”

3. Църквата Христова, Божият отвес
Мт.5:13-14 –“Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие.”

4. Изборът на Божия отвес
Д.А.6:3-4 –“ И тъй, братя, изберете между вас седем души с одобрен характер, изпълнени с Духа и с мъдрост, които да поставим на тая работа. А ние ще постоянстваме в молитвата и в служение на словото.”

5. Непопулярността на стария отвес
Йн.15:18-19 –“Ако светът ви мрази, знайте, че Мене е намразил преди вас. Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази.”

ІІІ. МЯСТОТО НА БОЖИЯ ОТВЕС

Мт.5:13-14 –“Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие.”

1. В сърцето на човека
2. В семейството на човека
3. В нашето общество
ІV. ЦЕЛТА НА БОЖИЯ ОТВЕС
1. Значението на естествения отвес за строителя
А. Да провери
Б. Да коригира
В. Да открие
Г. Да гради
2. Един отвес за всички
Един отвес за всички социални съслойки на обществото:
А. Отвесът на бедните и на богатите
Б. Отвесът на малките и големите
В. Отвесът на учените и простите
Г. Отвесът на белите и на черните

петък, 29 август 2008 г.

АКО НЕ БЕШЕ ГОСПОД С НАС

Пс.124:2-3 -“Ако не беше Господ с нас (Нека рече сега Израил!); ако не беше Господ с нас, когато се надигнаха човеците против нас, тогава те биха ни погълнали живи, когато яростта им пламтеше против нас.”

I. ЧОВЕКЪТ БЕЗ БОГА

1. Човекът без Бога във фабриката
2. Човекът без Бога на полето
3. Човекът без Бога в супермаркета
4. Човекът без Бога на телевизията
5. Човекът без Бога, когато печата вестниците
6. Човекът без Бога в рейса
7. Човекът без Бога във влака
8. Човекът без Бога по улицата
9. Човекът без Бога вкъщи (в семейството)
10. Човекът без Бога в сърцето си
11. Човекът без Бога в душата си
12. Човекът без Бога в ума си
Днес човек е с всичко друго, но не и с Бога.
Той става ортак с дявола, поклонник на суеверието и строител на паметници на идолите. Това можем да видим във всеки град и село.

II. АКО БЕШЕ ГОСПОД С НАС

Йн.11:21 -“Тогава Марта рече на Исуса: Господи, да беше ти тука, не щеше да умре брат ми.”

1. Ако беше Господ с нас, българинът нямаше да бъде духовно мъртъв
2. Ако беше Господ с нас, децата ни нямаше да са мъртви
3. Ако беше Господ с нас, семейството ни нямаше да е разбито
4. Ако беше Господ с нас, седалките ни нямаше да бъдат изрязани
5. Ако беше Господ с нас, влаковете ни нямаше да бъдат в това окаяно състояние
6. Ако беше Господ с нас, в супермаркета цените на месото, сиренето, олиото нямаше да бъдат такива

III. АКО НЕ БЕШЕ ГОСПОД С НАС

Пс.124:2-3 -“Ако не беше Господ с нас (Нека рече сега Израил!); ако не беше Господ с нас, когато се надигнаха човеците против нас, тогава те биха ни погълнали живи, когато яростта им пламтеше против нас.”

1. Ако не беше Бог с нас чрез Исуса Христа, ние щяхме да бъдем още грешници
2. Ако не беше Бог с нас, ние нямаше да пеем
3. Ако не беше Бог с нас, ние нямаше да се молим
4. Ако не беше Бог с нас, ние нямаше да служим на Бога
5. Ако не беше Господ с нас, ние нямаше да имаме Святия Дух
6. Ако не беше Господ с нас, ние щяхме да бъдем мисионери на тъмнината

понеделник, 25 август 2008 г.

А СЕГА

Ис.43:1-2 –“А сега, така казва Господ, Творецът ти, Якове, И Създателят ти, Израилю: Не бой се, защото Аз те изкупих, Призовах те по име; Мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките, те не ще те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш, И пламъкът не ще те опали. ”

"А сега?!"
- Много често сме слушали тези думи. Те отбелязват края на нещо и поставяне началото на нещо ново.
Например:
- А сега - да те видя какво ще правиш!
- А сега - да те видя къде ще отидеш!
- А сега - дойде ли при мене ?!
Точно това Бог има предвид, като казва: “А сега?!”. Той казва това на един смутен, уплашен народ, който е загубил ума и дума. Такива сме ние днес.
Ние се питаме -"А сега?!"
- Какво ще ядем?
- Какво ще облечем?
- Какво ще пием?
- Къде и как ще живеем?

І. "А СЕГА" - ТАКА КАЗВА ГОСПОД, СЪЗДАТЕЛЯТ ТИ
Бит.1:27 –“И Бог създаде човека по своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. ”

ІІ. "А СЕГА" - ТАКА КАЗВА ГОСПОД, ТВОРЕЦЪТ ТИ
Бит.2:7 –“И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа. ”

ІІІ. "А СЕГА" - ТАКА КАЗВА ГОСПОД, СЪЗДАТЕЛЯТ И ТВОРЕЦЪТ ТИ -
"НЕ БОЙ СЕ!"
2Тим.1:7 –“ Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение."

ІV. "А СЕГА" - ТАКА КАЗВА ГОСПОД, СЪЗДАТЕЛЯТ И ТВОРЕЦЪТ ТИ -
"НЕ БОЙ СЕ! АЗ ЩЕ ТЕ ИЗКУПЯ"
Из. 12:1, 3, 7, 13 –“Тогава Господ говори на Мойсея и Аарона в Египетската земя, казвайки:... Говорете на цялото Израилево общество, като им кажете да си вземат на десетия ден от тоя месец, всеки по едно агне, според бащините си домове, по едно ягне за всеки дом... После нека вземат от кръвта и турят на двата стълпа и на горния праг на вратата на къщите, гдето ще го ядат... И кръвта на къщите, гдето сте, ще ви служи за белег, така че като видя кръвта, ще ви отмина и когато поразя Египетската земя, няма да нападне върху вас погубителна язва."

V. "А СЕГА" - ТАКА КАЗВА ГОСПОД, СЪЗДАТЕЛЯТ И ТВОРЕЦЪТ ТИ - "
НЕ БОЙ СЕ! ПРИЗВАХ ТЕ ПО ИМЕ"
( Цитат от стара Християнска песен:“По име знае Господ възлюбените вси” )
Ис.49:16 –“ Ето, на дланите Си съм те врязъл; Твоите стени са винаги пред Мене. ”

VІ. "А СЕГА" - ТАКА КАЗВА ГОСПОД СЪЗДАТЕЛЯТ И ТВОРЕЦЪТ ТИ -
"НЕ БОЙ СЕ! КОГАТО МИНАВАШ ПРЕЗ ДЪЛБОКИТЕ ВОДИ, ТЕ НЯМА ДА ТЕ ПОКРИЯТ."
Из.14:15-16 –“Тогава рече Господ на Мойсея: Защо викаш към Мене? Кажи на Израилтяните да вървят напред. А ти вдигни жезъла си и простри ръката си над морето, та го раздели, и израилтяните ще преминат през морете по сухо.”

VІІ. "А СЕГА" - ТАКА КАЗВА СЪЗДАТЕЛЯТ И ТВОРЕЦЪТ ТИ - "
НЕ БОЙ СЕ!КОГАТО МИНАВАШ ПРЕЗ РЕКИТЕ, ТЕ НЕ ЩЕ ТЕ ПОТОПЯТ"
И.Н.3:9-13 –“И рече на мъжете: Зная, че Господ ви даде тая земя, и страх от вас ни нападна, и всичките жители на тая земя се стопиха пред вас; понеже чухме как Господ пресуши водата на Червеното море пред вас; когато излязохте из Египет, и какво направихте на двамата аморейски царе, които бяха оттатък (*на изток от) Йордан – на Сиона и на Ога, които изтребихте. Като чухме, сърцата ни се стопиха, и в никого не остана вече душа, поради вас; защото Господ вашият Бог, Той е Бог на небето горе и на земята долу. И сега, моля, закълнете ми се в Господа, че, както аз показвах милост към вас, ще покажете и вие милост към бащиния ми дом; и дайте ми знак за уверение. ”

VІІІ. "А СЕГА" - ТАКА КАЗВА ГОСПОД, СЪЗДАТЕЛЯТ И ТВОРЕЦЪТ ТИ -
"НЕ БОЙ СЕ! КОГАТО ХОДИШ ПРЕЗ ОГЪНЯ, ТИ НЯМА ДА СЕ ИЗГОРИШ, И ПЛАМЪКЪТ МУ НЕ ЩЕ ТЕ ОПАЛИ."
Дан.3:19-20, 24-25 –“Тогава Навуходоносор се изпълни с ярост, и изгледът на лицето му се измени против Седраха, Мисаха и Авденаго, та проговаряйки заповяда да нагорещят пещта седем пъти повече отколкото обикновено се нагорещяваше. И на някои силни мъже от войската си заповяда да вържат Седраха, Мисаха и Авденаго и да ги хвърлят в пламенната огнена пещ… Тогава цар Навуходоносор ужасен, стана бърже, и като продума рече на съветниците си: Не хвърлихме ли всред огъня трима мъже вързани? Те отговаряйки рекоха на царя: Верно е, царю. В отговор той рече: Ето, виждам четирима мъже развързани, които ходят всред огъня, без да имат някаква повреда; и по изгледа си четвъртият прилича на син на боговете.”