неделя, 7 август 2016 г.

ЧИСТОТАТА, ОТ КОЯТО ЗАВИСИ ВСЯКА ДРУГА ЧИСТОТАПсалми 51:10 –„Сърце чисто сътвори в мене, Боже, И дух постоянен обновявай вътре в мене,“
Чистотата, от която зависи всяка друга чистота – дали тя е лична, семейна, обществена, държавна или интернационална, е: Духовната чистота
І. ХАРАКТЕРЪТ НА ДУХОВНАТА ЧИСТОТА
Римляни 12:1-2 –„ И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.“
1. Чистотата, от която зависи всяка друга чистота – започва от нашия поглед (нашите очи)
2. Чистотата, от която зависи всяка друга чистота е – чистотата на нашия слух (нашите уши)
3. Чистотата, от която зависи всяка друга чистота е – чистотата на нашия говор (език)
4. Чистотата, от която зависи всяка друга чистота е – чистотата на нашата съвест
5. Христос – Инспекторът на духовната чистота
Още от началото желая да кажа: Ако ние нямаме духовна метла, с която да метем и да поддържаме лична, семейна, обществена чистота – има опасност нашата метла да бъде заменена с бич, направен от Бога. С този бич Бог ще почисти нашия личен, семеен, църковен и държавен храм.
Йоан 2:15-16 –„И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби, и тия, които седяха и разменяха пари; и направи бич от върви и изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловете; изсипа парите на среброменителите, и прекатури трапезите им; и на тия, които продаваха гълъбите, рече: Дигнете ги оттук; не правете Бащиния Ми дом, дом на търговия.“
ІІ. СЪРДЕЧНАТА ЧИСТОТА, ОТ КОЯТО ЗАВИСИ ВСЯКА ДРУГА ЧИСТОТА
Притчи 4:23 –„Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, Защото от него са изворите на живота.“
1. Битката на дявола за човешкото сърце, от което зависи всяка друга чистота
Псалми 51:10 –„Сърце чисто сътвори в мене, Боже, И дух постоянен обновявай вътре в мене,“
Притчи 23:24 –„Бащата на праведния ще се радва много, И който ражда мъдро чадо ще има радост от него.“
Притчи 4:23 –„Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, Защото от него са изворите на живота.“
2. Атеистичното сърце е – сърцето, което се опитва без Бог (с плътски усилия) да поддържа лична, семейна, църковна, държавна чистота
Това е провалена кауза! Това е Мисия – невъзможна!
Псалми 14:1 –„Безумният рече в сърцето си: Няма Бог. Поквариха се; сториха развалени дела; Няма кой да прави добро.“
3. Восъчното сърце е – сърцето на попадналия в долината на мрачната сянка Християнин – отчаян, уплашен, изтощен от духовната война
Псалми 22:14 –„...Разлях се като вода, И разглобиха се всичките ми кости; Сърцето ми стана като восък, Разтопява се всред вътрешностите ми...“
4. Вечно скърбящото сърце е – сърце, от което не може да се направи духовна метла за почистване на боклука
Притчи 15:13 –„Весело сърце прави засмяно лице, А от скръбта на сърцето духът се съкрушава.“
5. Молитвата за чистото сърце, от което зависи нашата лична, семейна, църковна и държавна чистота
Псалми 20:4 –„Да ти даде според желанието на сърцето ти, И да изпълни всяко твое намерение!“
Псалми 51:10 –„Сърце чисто сътвори в мене, Боже, И дух постоянен обновявай вътре в мене,“
ІІІ. ДУШЕВНАТА ЧИСТОТА, ОТ КОЯТО ЗАВИСИ ВСЯКА ДРУГА ЧИСТОТА
Битие 2:7 –„И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа.“
1. Заболялата от скръб душа, поради грехопадението
Псалми 31:9 –„Смили се за мене, Господи, защото съм в утеснение, Чезне от скръб окото ми, душата ми, и снагата ми.“
2. Светската суета – духовният боклук, причината за смъртта на нашата душа
Псалми 24:4 –„Оня, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, Който не е предал на суета душата си, и не се е клел на лъжа.“
3. Душевната смърт, поради боклука, наречен „грях“
Яков 1:14-15 –„ А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст; и тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно ражда смърт.
4. Новорождението (покаянието пред Бога) – условието за възкресението на мъртвата душа
Псалми 41:1-4 –„Чаках с търпение Господа; И Той се преклони към мене; и послуша вика ми, И изведе ме из гибелната яма, из тинята и калта И постави на скала нозете ми, та утвърди стъпките ми; тури още в устата ми нова песен, хваление към нашия Бог; Мнозина ще видят и ще се убоят, и ще уповават на Господа. Блажен оня човек, който възлага упованието си на Господа, И не е склонил към горделивите нито към ония, които коварно отстъпват,“
5. Божието обещание към обичащата Бога душа
Псалми 35:1, 9-10 –„Бори се, Господи, с ония, които се борят с мене; Воювай против ония, които воюват против мене.... А моята душа ще се весели в Господа, Ще се радва в избавлението Му. Всичките ми кости ще рекат; Господи, кой е подобен на Тебе, Който избавяш сиромаха от по-силния от него, Да! сиромаха и немощния от грабителя му?“
ІV. ДУХОВНАТА ЧИСТОТА НА ЕДИН ЧОВЕК, НА ЕДНО СЕМЕЙСТВО, НА ЕДНА ЦЪРКВА, НА ЕДИН НАРОД Е – ЧИСТОТАТА, СЪБРАНА ОТ ВСИЧКИ ПО–ГОРНИ ЧИСТОТИ
 Днес ние се нуждаем от:
1.     Чисти очи
2.     Чист слух
3.     Чист език
4.     Чиста съвест
5.     Чист ум
6.     Чисто сърце
7.     Чиста душа
8.     Чисти нозе
9.     Чисти ръце
10. Чист път
Притчи 6:16-20 –„Шест неща мрази Господ, Даже седем са мерзост за душата Му: Надменни очи, лъжлив език, Ръце, които проливат невинна кръв, Сърце, което крои лоши замисли, Нозе, които бърже тичат да вършат зло, Неверен свидетел, който говори лъжа, И оня, който сее раздори между братя. Сине, мой, пази заповедта на баща си, И не отстъпвай от наставлението на майка си,“