неделя, 8 октомври 2017 г.

ЧОВЕКЪТ С ПРЕВЪЗХОДНИЯ ХАРАКТЕРПсалми 1 –„Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи; Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, Което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява. Не е така с нечестивите; Но те са като плявата, която вятърът отвява. Затова, нечестивите няма да устоят в съда, Нито грешните в събора на праведните;Защото Господ наблюдава пътя на праведните; А пътят на нечестивите ще бъде погибел.“
Какво наричаме характер ?
Характер наричаме: Резултатът от сбора на душевните, умствените, физическите и психологическите потенциали, изявени от човека. Ако тези потенциали са преобладаващо положителни, имаме положителен характер. Ако тези потенциали са преобладаващо отрицателни - отрицателен характер.
В разговорния гръцки език, като синоним на думата «характер» се използва думата «калъп» - форма, в която се излива даден предмет или фигура.
Точно това представлява нашият характер. Той е калъпът, формата, чрез която се излива вътрешната ни продукция, която предлагаме на нашите близки, познати и съграждани.
I. ЕВОЛЮЦИЯТА НА ХАРАКТЕРА
1. Оформянето на характера.
2. Обработването на характера
3. Каляването на характера
II. ЧОВЕКЪТ - ПОЧВАТА, В КОЯТО РАСТЕ ПЛОДОНОСНОТО ДЪРВО, НАРЕЧЕНО ХАРАКТЕР
Притчи 22:6 –„Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, И не ще се отклони от него, дори когато остарее.“
1.     Естеството на човека
Човекът е пръст:
·        И, като пръст, той е поле
·        И, като поле той е градина, в която се сеят семената на положителния и отрицателния характер
«Каквото посее човек, това ще и да пожъне.»
2.     Полето, в което расте положителния характер
Това поле, ако попадне в ръцете на добър градинар, може да бъде преобърнато на прекрасна градина.
Този градинар е Бог Отец.
Йоан 15:1 –
„Аз съм истинската лоза, и Отец ми е земеделецът“
3.     Полето, в което расте отрицателния характер
Човек, като поле, в което се сеят семената на живота, ако попадне в ръцете на лош стопанин, той ще го зарази с отровите и химикалите на Сатана.
Така Сатана трови, не само човека с лошия характер, но и близките му.
III. РЕСТАВРАЦИЯТА НА РАЗРУШЕНИЯ ХАРАКТЕР
Човекът с разрушения характер прилича на разрушен град, чиито скъпоценности са покрити с развалини.
Когато бях в Израил имах възможността да посетя един такъв старинен град, наречен Ерихон. В него ми направиха впечатление две неща.
Видях много хора, които минаваха през него и учудени разглеждаха развалините му.
В този старинен град видях само един човек, който внимателно се беше задълбочил; и с кирка и лопата внимателно разравяше всяка тухла, и изследваше всяко камъче, и всеки намерен предмет. Аз се спрях при него и го попитах какво прави. Той ми отговори: "Ние разкопаваме този старинен град и в скоро време ще го възстановим такъв, какъвто е бил."
Ти може би си този разрушен град. Много хора минават покрай тебе и ти се чудят как стана това пропадане, и нищо повече.
Но има Един, като археолога в град Ерихон, Който е готов да влезе в твоето сърце и да възстанови твоите морални, физически и духовни развалини. Реставрация, чрез която Той иска да възстанови твоя характер, на създаден по Божия образ и подобие човек. (Битие 1:26-27)
Езекиил 36:26-27 -„Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа Духа Си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията Ми, да пазите съдбите Ми, и да ги извършвате.
1992 г.