събота, 27 април 2013 г.

ИСТИНАТА ЗА ЦВЕТНИЦА

СЪЩНОСТТА НА ЦВЕТНИЦА

Лука 19:41-44 “И като се приближи и видя града, плака за него и каза: Да беше знаел ти, да! ти, поне в този [твой] ден, това което служи за мира ти! но сега е скрито от очите ти. Защото ще дойдат върху тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат окопи около тебе, ще те обсадят, ще те отеснят отвред, и ще те разорят и ще избият жителите ти в тебе и няма да оставят в тебе камък на камък; защото ти не позна времето, когато беше посетен.”
Цветница - според Христос и според хората
I. СЪЛЗИТЕ НА ЦВЕТНИЦА, ПОРАДИ ГРЕХА
1. Цветница, според свет
ът
2. Духовното маскиране на греха
А. Духовното маскиране на греха чрез облеклото
Б. Духовното маскиране на греха чрез песните
В. Духовното маскиране на греха чрез върбовите клонки
3. Причината за Христовите сълзи на Цветница
( Цветница - според Исус )
Лука 19:41 -
“И като се приближи и видя града, плака за него...”
А. Исус се приближи
Б. Исус видя проблемите на града:
- Омразата          - Насилието         - Убийството
- Лъжата             - Кражбата          - Лицемерието
4. Цветята на Цветница, напоени със сълзите на Христа
II. МОЛИТВАТА НА ЦВЕТНИЦА, ПОРАДИ ГРЕХА
Лука 19:42 -(и каза:) Да беше знаел ти, да! ти, поне в този [твой] ден, това което служи за мира ти! но сега е скрито от очите ти.”
1. Молитвата, поради липсващото знание за Божието време
“Да беше знаел ти, да! ти, поне в този [твой] ден...”
2. Молитвата, поради липсващото знание за Божия мир
“Да беше знаел ти, да! ти, поне в този [твой] ден, това което служи за мира ти!”
Римляни 5:1 -И тъй, оправадани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос.
3. Молитвата, поради духовната слепота на Цветница
“Да беше знаел ти, да! ти, поне в този [твой] ден, това което служи за мира ти! но сега е скрито от очите ти.” – ст.42
III. ПРОРОЧЕСТВОТО НА ЦВЕТНИЦА, ПОРАДИ ГРЕХОПАДЕНИЕТО
Лука 19:43-44 -“Защото ще дойдат върху тебе дни, когато твоите неприятели ще издигнат окопи около тебе, ще те обсадят, ще те отеснят отвред, и ще те разорят и ще избият жителите ти в тебе и няма да оставят в тебе камък на камък; защото ти не позна времето, когато беше посетен.”
1. Пророчеството за идващите дни на страдание
2. Пророчеството за окопацията на Ерусалим
3. Пророчеството за разорението на Ерусалим
“и ще те разорят и ще избият жителите ти в тебе и няма да оставят в тебе камък на камък; защото ти не позна времето, когато беше посетен.”- ст. 44
4. Последната молитва на Цветница
Матей 23:37-39 -Ерусалиме! Ерусалиме! Ти, който избиваш пророците, и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чеда, както кокошка прибира пилците си под крилете си, но не искахте. Ето, вашият дом се оставя пуст. Защото казвам ви: От сега няма вече да ме видите, до когато речете: Благословен, Който иде в Господнето име.
Откровение 3:20 -Ето, стоя на вратата и хлопам, ако чуе някой гласът ми, и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.

вторник, 23 април 2013 г.

ИЗПИТАНИЕТО НА ПЪРВОРОДНИТЕ1Коринтяни 3:10-15 –“Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител аз положих основа; а друг гради на нея. Но всеки нека внимава как гради на нея. Защото никой не може да положи друга основа, освен положената , която е Исус Христос. И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, всекиму работата ще стане явна каква е; защото Господният ден ще я изяви; понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита работата на всекиго каква е. Тоя, комуто работата, която е градил, устои, ще получи награда. А тоя, комуто работата изгори, ще претърпи загуба; а сам той ще се избави, но тъй като през огън.”
1 Коринтяни 3:6 –„Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте.“
І. ИЗПИТАНИЕТО НА АДАМОВОТО ПЪРВОРОДСТВО
Битие 2:15-17 –“ И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш; но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.”
ІІ. ИЗПИТАНИЕТО НА КАИНОВОТО ПЪРВОРОДСТВО
Битие 4:1-10 –“ И Адам позна жена си Ева; и тя зачна и роди Каина; и каза: С помощта на Господа придобих човек. Роди още и брата му Авела. Авел пасеше стадо, а Каин беше земледелец. И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа. Тъй също и Авел принесе от първородните на стадото си и от тлъстината му. И Господ погледна благосклонно на Авела и на приноса му; а на Каина и на приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. И Господ рече на Каина: Защо си се разсърдил? и защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми; но ти трябва да го владееш. А Каин каза това на брата си Авела. И когато бяха на полето, Каин стана против брата си Авела и го уби. И Господ рече на Каина: Где е брат ти Авел? А той рече: Не зная; пазач ли съм аз на брата си? И рече Бог: Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята.”
ІІІ. Изпитанието на Исавовото първородство
Битие 25:29-34, 29:15-20 –“Eдин ден Яков си вареше вариво, а Исав дойде от полето изнемощял. И Исав каза на Якова: Я ми дай да ям от червеното, това червено вариво, защото съм изнемощял; (затова той се нарече Едом *т.е."червен"). И рече Яков: Най-напред ми продай първородството си.А Исав рече:Виж аз съм на умиране; за какво ми е това първородство? И Яков рече: Най-напред закълни ми се; и той му се закле, и продаде първородството си на Якова. Тогава Яков даде на Исава хляб и вариво от леща; и той яде и пи, и стана и си отиде. Така Исав презря първородството си… След това Лаван рече на Якова: Нима, като си ми брат, ти ще ми работиш безплатно? Кажи ми каква да ти бъде заплатата? А Лаван имаше две дъщери. Името на по-старата беше Лия, а името на по-младата Рахил. На Лия очите не бяха здрави; а Рахил имаше хубава снага и хубаво лице. И Яков понеже обикна Рахил, рече:Ще ти работя седем години за по-малката ти дъщеря, Рахил. И рече Лаван: По-добре да я дам на тебе, отколкото да я дам на друг мъж; живей при мене. И тъй, Яков работи за Рахил седем години, но, поради любовта му към нея, те му се видяха, като няколко дни.”
ІV. ИЗПИТАНИЕТО НА ИОСИФОВОТО ПЪРВОРОДСТВО
Битие 39:6-9 –“А Петефрий остави всичко що имаше в Иосифовата ръка, и, освен хляба, който ядеше, не знаеше нищо за онова, което притежаваше. А Иосиф беше строен и красив. И след време, жената на господаря му хвърли око на Иосифа и му рече: Легни с мене. Но той отказа и рече на жената на господаря си: Виж, господарят ми не знае нищо за онова, което е с мене в дома и предаде в моята ръка всичко що има. В тоя дом няма никой по-голям от мене, нито е задържал нещо освен тебе, защото си му жена; как прочее да сторя аз това голямо зло и да съгреша пред Бога.”
V. ИЗПИТАНИЕТО НА ХРИСТОВОТО ПЪРВОРОДСТВО
Матей 4:1-11 –“Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости четиридесет дена и четиридесет нощи, най-после огладня. И тъй, изкусителят дойде и му рече:»Ако си Божий Син, заповядай тия камъни да станат хлябове.» А Той в отговор каза: Писано е:»Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.» Тогава дяволът го завежда в светия град, поставя го на крилото на храма, и му казва: «Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано:- «Ще заповяда на ангелите си за тебе; и на ръце ще те дигат. Да не би да удариш о камък ногата си.» Исус му рече: Писано е още:»Да не изпитваш Господа твоя Бог.» Пак Го завежда дяволът на една много висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му: «Всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш.» Тогава Исус му каза: «Махни се, Сатано; защото е писано:»На Господа твоя Бог да се по-кланяш и само Нему да служиш.» Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха, та Му прислужваха.”
VІ. ИЗПИТАНИЕТО НА АПОСТОЛСКОТО ПЪРВОРОДСТВО
Лука 22:31-32 –“[И рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее, като жито;- но Аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра; и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си.”
1. Изберете между вас
Д.А.6:1-3 –“А през тия дни, когато се умножаваха учениците, възникна ропот от гръцките юдеи против еврейските, загдето във всекидневното раздаване на потребностите техните вдовици били пренебрегвани. -"Тогава, дванадесетте свикаха всичките ученици и рекоха:  Не е добро ние да оставим Божието слово и да прислужваме на трапези." И тъй, братя, изберете между вас седем души с одобрен характер, изпълнени с Духа и с мъдрост, които да поставим на тая работа.”
2. За толкова ли продадохте нивата
Д.А.5:7-10 –“И като се минаха около три часа, влезе и жена му, без да знае за станалото. И Петър я попита: Кажи ми за толкова ли продадохте нивата? И тя рече: За толкова. А Петър й рече: Защо се съгласихте да изкусите Господния Дух? Ето нозете на тия, които погребаха мъжа ти са на вратата и ще изнесат и тебе. И тя начаса падна до нозете му и издъхна. А момците, като влязоха, намериха я мъртва, изнесоха я, та я погребаха до мъжа й.”
3. Парите ти с тебе заедно да погинат
Д.А.8:18 -20 –“А Симон, като видя, че с полагането на апостолските ръце се даваше Святия Дух, предложи им пари, казвайки: Дайте и на мене тая сила щото, на когото положа ръце, да приема Святия Дух. А Петър му рече: Парите ти с тебе заедно да погинат, защото си помислил да придобиеш Божия дар с пари.”
VІІ. ИЗПИТАНИЕТО НА НАШЕТО ПЪРВОРОДСТВО
Лука 22:31 -„[И рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито;“
Ефесяни 6:10-12 –„Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.“
Йоан 17:15 –„Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия.“
Д.А.8:18-19 –„А Симон, като видя, че с полагането на апостолските ръце се даваше Светия Дух, предложи им пари, казвайки: Дайте и на мене тая сила щото, на когото положа ръце, да приема Светия Дух.“
1Петрово 4:12-13 –“Възлюблени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно; но радвайте се за гдето с това вие имате общение в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава.”
1. Огнено изпитание
- Изпитанието на златото чрез огъня
- Изпитанието на среброто чрез огъня
- Изпитанието на строителните материали чрез огъня
1Коринтяни 3:10-15 –“Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител аз положих основа; а друг гради на нея. Но всеки нека внимава как гради на нея. Защото никой не може да положи друга основа, освен положената , която е Исус Христос. И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, всекиму работата ще стане явна каква е; защото Господният ден ще я изяви; понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита работата на всекиго каква е. Тоя, комуто работата, която е градил, устои, ще получи награда. А тоя, комуто работата изгори, ще претърпи загуба; а сам той ще се избави, но тъй като през огън.
1Петрово 5:8 –“които с Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време. В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, (ако е потребно), в разни изпитни, с цел: изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава, и почест, когато се яви Исус Христос; Когото любите без да сте Го видяли; в Когото, като вярвате, без сега да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост,”
2. Изпитанието на нашата вяра
3. Изпитанието на нашата любов
4. Изпитанието на нашия мир
5. Изпитанието на нашето търпение

събота, 13 април 2013 г.

ПРИТЧАТА ЗА ВРАБЧЕТОЛука 12:6-7 –“Не продават ли се пет врабчета за два асария? - и ни едно от тях не е забравено пред Бога. Но вам и космите на главата са всички преброени. Не бойте се; вие сте много по-скъпи от врабчета.
І. ЧОВЕКЪТ, РАЗГЛЕЖДАН В СВЕТЛИНАТА НА ПОМНЕНОТО ОТ БОГА ВРАБЧЕ
1. Врабчето е най-непопулярната птица на нашата планета
Всеки предпочита да проповядва или да слуша за по-атрактивните или по-мощните животински видове (за слона, коня, лъва, щъркела, орела, лястовицата и пр.), но не и за врабчето.
В Стария Завет врабчето също не е споменато, като жертва пред Бога.
2. Многообразният образ на човека
А. Той е създаден по Божия образ
Битие 1:27 –“И Бог създаде човека по своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.
Б. Той е създаден малко по-долен от ангелите
Псалми 8:3-8 –“Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил; Казвам си: Що е човек, та да го помниш? Или човешки син, та да го посещаваш? А Ти си го направил само малко по-долен от ангелите (*Божеството), И със слава и чест си го увенчал. Поставил си го господар над делата на ръцете Си; Всичко си подчинил под  нозете му. Всичките овце и говеда, още и животните на полето, въздушните птици, морските риби; и всичко, що минава през морските пътища.”
В. Той е силен, като орела
Псалми 103:5 –“Който насища с блага душата ти, тъй щото младостта ти се подновява като на орел.
Г. Той е много по-скъпоценен от врабчето
Лука 12:7б –“Не бойте се; вие сте много по-скъпи от врабчета.
За никое друго творение не се казва това, освен за човека.
II. ХРИСТОВАТА ПРИТЧА ЗА ПОМНЕНОТО ОТ БОГА ВРАБЧЕ
Лука 12:6-7 –“Не продават ли се пет врабчета за два асария? - и ни едно от тях не е забравено пред Бога. Но вам и космите на главата са всички преброени. Не бойте се; вие сте много по-скъпи от врабчета.
1. Притчата за врабчето, адресирана към безбожния човек
-         Врабчето няма житници
-         Врабчето няма мелници
-         Врабчето няма фурна
-         Врабчето няма кухня
-         Врабчето не трупа за утре
-         Врабчето взема само това, което му е нужно за днес
Лука 12:15-21 –„И каза им: Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му. И каза им притча, като рече: Нивите на един богаташ родиха много плод. И той размишляваше в себе си, думайки: Какво да правя? защото нямам где да събера плодовете си. И рече: Ето какво ще направя: ще съборя житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си. И ще река на душата си: Душо, имаш много блага натрупани за много години; успокой се, яж, пий, весели се. А Бог му рече: Глупецо! тая нощ ще ти изискат душата; а това което си приготвил, чие ще бъде? Така става с този, който събира имот за себе си, и не богатее в Бога.
2. Притчата за врабчето, адресирана към отчаяния и обременен човек
-         Врабчето не оре, не сее, не вършее
-         Врабчето не ходи на училище
-         Врабчето няма домашен лекар
-         Врабчето няма шивач, няма обущар
-         Врабчето няма учител по пеене
-         Врабчето е най-евтината птица
И това пренебрегнато от всички врабче, чрез Божията закрила, оцелява и през най-суровата и дълга зима, и при най-трудните обстоятелства
Лука 12:22 –„Рече още на учениците Си: Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете, нито за тялото си, какво ще облечете. Защото животът е повече от храната, и тялото от облеклото. Разгледайте враните, че не сеят, нито жънат; те нямат нито скривалище, нито житница, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците! И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си? И тъй, ако и най-малкото нещо не можете стори, защо се безпокоите за друго? Разгледайте кремовете как растат; не се трудят нито предат; но казвам ви, нито Соломон във всичката си слава не се е обличал както един от тях. И ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, колко повече ще облича вас, маловери! И тъй, не търсете какво да ядете и какво да пиете, и не се съмнявайте; защото всичко това търсят народите на света; а Отец ви знае, че се нуждаете от това. Но търсете [Божието] царство и [всичко] това ще ви се прибави.
Псалми 37: 3, 25 –„Уповавай на Господа и върши добро; Така ще населиш земята и ще се храниш с увереност… Млад бях, ето, остарях, Но не съм видял праведният оставен, Нито потомството му да проси хляб.
3. Врабчето - пример за човека, създаден по Божия образ и по Божието подобие
Бог се грижи за малкото врабче, но помни: Ти си по-скъпоценен от това врабче!
1 Йоана 3:1 -„Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна.
ІІІ. СКЪПОЦЕННИЯТ ПРЕД БОГА ЧОВЕК
1. Скъпоценен, поради Любовта, с която е възлюбен
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде своя
Единороден Син,за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.
2. Скъпоценен, поради цената, с която е изкупен
1Петрово 1:18-19–“като знаете, че не с тленни неща – сребро, или злато – сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист,
3. Скъпоценен, поради скъпоценния Святи Дух
Д.А.8:18-19 –“А Симон, като видя, че с полагането на апостолските ръце се даваше Святия Дух, предложи им пари, казвайки: Дайте и на мене тая сила щото, на когото положа ръце, да приема Святия Дух.”
4. Скъпоценен, поради скъпоценната вяра в Бога
Вяра, която идва, не чрез врачки и гледачки, не чрез суеверни предания, а директно чрез Словото на Бога.
Ефесяни 3:12 –„ И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.“
5. Скъпоценни, поради определената ни от Бога цена
Лука 12:6-7 –“Не продават ли се пет врабчета за два асария? - и ни едно от тях не е забравено пред Бога. Но вам и космите на главата са всички преброени. Не бойте се; вие сте много по-скъпи от врабчета.
1 Петрово2:9 –„ Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина:“