неделя, 9 юли 2017 г.

ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ОСКЪДНИТЕ ПОСЛЕДНИ ВРЕМЕНА1Тимотей 4:1-2 -„А Духът изрично казва, че в последните дни ще настанат усилни времена. Някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамителни духове и бесовски учения, чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е пригоряла.“
I. ОСКЪДНИТЕ БЛАГА В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
1. Оскъдната вода
2. Оскъдното жито (хляб)
3. Оскъдният фураж
4. Оскъдният въздух
5. Оскъдните жилища
II. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ОСКЪДНАТА ЛЮБОВ В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
Матей 24:11-12 -„И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.“
1. Оскъдна ще бъде Божествената любов, но не ще бъде оскъдна порнографната любов
2. Оскъдна ще бъде любовта на човека към Бога, но не и суетната любов (любовта към този свят)
3. Оскъдна ще бъде пожертвователната любов, но не и сребролюбието
4. Причината за оскъдната любов на човека - към Бога, към Църквата, към Словото и към човека
Ø Гордостта
Ø Алчността
Ø Егоизмът
Ø Омразата
Ø Завистта
Ø Подменената ценностна система на човека в последното време
Усилните времена, поради усилните (духовно обеднели, оскотели) човеци.
5. Нуждата, породена от оскъдната любов в последното време
Ø Любовта Агапе (Божествената любов) е дрехата, която топли човека
Ø Любовта Агапе е въжето, което ни свързва в едно
Ø Любовта Агапе е тръбопроводът, който преминава през всички нас и, по който тече Божията благодат
III. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ОСКЪДНАТА ВЯРА В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
Лука 18:7-8 -„А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият син ще намери ли вяра на земята?“
1Тим.4:1-2 -„А Духът изрично казва, че в последните дни ще настанат усилни времена. Някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамителни духове и бесовски учения, чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е пригоряла.“
1. Оскъдната вяра в Бога
2. Оскъдната вяра в Словото Божие
3. Оскъдната вяра в Църквата
4. Оскъдната вяра в човека
5. Оскъдната вяра в семейството
6. Оскъдната вяра в обществото
IV. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ОСКЪДНАТА ВЯРА В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
2 Тимотей 3:1-9 -„А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не Боголюбиви; имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива се отвращавай. Защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти, които всякога се учат, но никога не могат да дойдат до познание на истината. И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Мойсея, така и те се противят на истината, човеци с покварен ум, извратени във вярата. Но те няма да успеят повече, защото безумието им ще стане известно на всичките, както това стана и безумието на тия двама.“
1. Моралната биография на Християнството в последното време
2. Нужното знание за оскъдния морал в последното време
Стих 1 -„А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена...“
3. Причината за оскъдния морал в последното време
Стих 2-5 -„Защото човеците ще бъдат:
1. себелюбиви                         2. сребролюбиви
3. надменни                           4. горделиви
5. хулители                           6. непокорни на родителите
7. неблагодарни                    8. нечестиви
9. без семейна обич            10. непримирими                 
11. клеветници                  12. невъздържни    
13. свирепи                         14 неприятели на доброто
15. предатели                    16. Буйни
17. надути                         18. повече сластолюбиви
19. а не Боголюбиви        20. имащи вид на
благочестие
21.но отречени от силата му; тоже от такива се отвращавай.“
4. Последиците от оскъдния духовен морал в последното време
Стих 6-7 -„Защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти, които всякога се учат, но никога не могат да дойдат до познание на истината.“
5. Обещанието на Бога до страдащите, поради оскъдния духовен морал
Стих 8-9 -„И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Мойсея, така и те се противят на истината, човеци с покварен ум, извратени във вярата. Но те няма да успеят повече, защото безумието им ще стане известно на всичките, както това стана и безумието на тия двама.“
6. Апелът на Божието слово до страдащите от усилните времена в последните дни
2 Тимотей 3:1, 10-12 -„А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена... А ти си последвал моето учение, поведение, прицелна точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта, гоненията, страданията; какви неща ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра; какви гонения издържах; и от всички тях ме избави Господ. Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. “

събота, 1 юли 2017 г.

ОТ КОЯ СТРАНА НА ПЪТЯ ВЪРВИШПРЕД СОЦИАЛНАТА ДИЛЕМА
Лука 10:25-37 -"И ето, някой законник стана и Го изпитваше, казвайки: Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот? А Той  му рече: Какво е писано в закона, как четеш? А той в отговор каза: "Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялата си душа, с всичката си сила, и с всичкия си ум, и ближния си, както себе си. Исус му рече: Право си отговорил; това стори, и ще живееш. Но той, понеже искаше да оправдае себе си, рече на Исуса: А кой е моят ближен? В отговор Исус каза: Някой си човек слизаше от Ерусалим в Ерихон; и налетя на разбойници, които го съблякоха и нараниха; и отидоха си, като го оставиха полумъртъв. А случайно някой си свещеник слизаше по оня път, и, като го видя, замина си от срещната страна. Също и един Левит, като стигна на това място и го видя, замина си от срещната страна. Но един Самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, дето беше той, и като го видя, смили се; и се приближи, та превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница, и се погрижи за него. И на утрешния ден извади два динари, та ги даде на гостилничаря и рече: Погрижи се за него; и каквото повече иждивиш, на връщане аз ще ти заплатя. Кой от тоя трима ти се вижда да се е показал ближен на попадналия между разбойниците? Той рече: Оня, който му показа милост. Исус му каза: Иди , и ти прави така."
I. РАЗЛИЧНИТЕ ПЪТНИЦИ - ТОГАВА И ДНЕС
1.     Неизвестният пътник от Ерусалим до Ерихон
Ø Този пътник (тогава и днес) - символ на отстъплението от Бога
Пътникът отстъпва от Ерусалим (преобраз на Бога) и отива към Ерихон (символ на света).
2.     Разбойниците по пътя за Ерихон
Ø Пътят на опасността
3.     Свещеникът по пътя
За този пътник не се уточнява към коя посока пътуваше - към Ерусалим или към Ерихон.
Можем само да предположим, че свещеникът бързаше за Богослужение в Ерусалим и това за него бе по-важно от всичко на света.
4.     Левитът по пътя за Ерусалим
Левитите бяха управляващата политическа партия в Израил, наречена "фарисеи."
Както тогава, така и днес - политическите партии са разделени:
Ø Десница - партия, която върви от дясната страна на пътя
Ø Левица - партия, която върви от лявата страна на пътя
Ø Независими (център) - партия, която претендира, че върви по средата на пътя
5.     Добрият Самарянин по пътя
Добрият Самарянин е преобраз на Христа и на Християнина
6.     Любопитните зрители (сеирджиите)
Въпросът е:
Кой от тези многоразлични пътници сме аз и ти?
Днес всички ние сме пътници, но разликата помежду ни се определя от отговора на въпроса:
От коя страна на пътя вървим и с каква цел вървим по пътя?
II. РАЗЛИЧНИТЕ СТРАНИ НА ПЪТЯ ТОГАВА И ДНЕС
1. Всеки път има три страни
Изборът на една от трите страни на пътя:
А. Дясна страна
Б. Лява страна
В. Център
(средата на пътя)
2. Различните изходи на пътя, тогава и днес:
А. Изходът, наречен - Страх
Б. Изходът, наречен - Егоизъм
В. Изходът, наречен - Индиферентност
Г. Изходът, наречен – Свидливост
Оправданията са еднакви, тогава и днес – нямаме време, нямаме средства, нямаме място в къщи, уморени сме, болни сме и пр…
3. Опасността по пътя за Ерихон
А. Опасността за пътника, който ходи сам (без Бога)
Б. Опасността за тези, които ходят
, не в центъра на пътя, а по неговите ръбове, независимо от коя страна (лявата или дясната)
Опасността се състои в това, че близо до канавката има риск от преобръщане (излизане от пътя)
4. Средата на пътя, страна на пожертвователността
Средата на пътя ще рече, когато видиш някой, който да е в нужда, не да го заобиколиш отляво или отдясно, но да се спреш при него и да му помогнеш.
III. РАЗЛИЧНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ПЪТЯ ТОГАВА И ДНЕС
1. Светският служител
А. Стремежът към печалба
- Режийните разноски на живота
- Данъците, които често надвишават печалбата
Днес никой не иска да бъде на губещата страна.
Всеки гледа каква е печалбата му за деня, седмицата, месеца, годината.
Б. Извинението на светския служител
Изморен съм! Нямам време! Времето е пари!
2. Опасността за светския служител
Всичко това е ходене по ръба, по опасната страна на пътя
(лявата или дясната – близо до канавката)
Земната печалба- временна печалба
3. Служението на Добрия Самарянин
Лука 10:33-35 -"Но един Самарянин, като пътуваше, дойде на мястото дето беше той, и като го видя, смили се, и се приближи та превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница, се погрижи за него. И на утрешния ден извади два динари, та ги даде на гостилничаря и рече: Погрижи се за него; и каквото повече иждивиш, на връщане аз ще ти заплатя."
Ø Той видя страдащия
Ø Той се смили над страдащия
Ø Той дойде при страдащия
Ø Той не го попита от коя партия е
Ø Той не го попита от коя деноминация е
Ø Той изми раните му
Ø Той превърза раните му
Ø Той го качи на собственото си добиче
Ø Той го заведе на сигурно място
Ø Той се погрижи, не само за физическите му нужди, но и за материалните  
Лука 10:35а -"И на утрешния ден извади два динари, та ги даде на гостилничаря..."
Ø Той се погрижи за него до края на лечението му
Лука 10:35б - "...И рече: Погрижи се за него; и каквото повече иждивиш, на връщане аз ще ти заплатя."
4. Нуждата от Добрия Самарянин
А. Добрият Самарянин в семейството
Б. Добрият Самарянин в Църква
В. Добрият Самарянин в обществото
5. Християнино, Бог те пита:
- По кой път вървиш ?
- По коя посока на пътя вървиш? - С Христа или срещу Него?
- По коя страна на пътя вървиш? - Отбиването отляво или отдясно, е отбиване от Бога.
6. Заповедта на Христа
Лука 10:37 -"...Исус му каза: Иди, и ти прави така!"