петък, 19 януари 2018 г.

ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА САТАНА2 Коринтяни 11:14 –„И не е чудно; защото сам Сатана се преправя на светъл ангел;“
Преображението на Сатана и на неговите служители
І. ПРЕОБРАЖЕНИЕ НА САТАНА – ОТ ЕДЕМСКАТА ГРАДИНА ДО ДНЕС
Битие 3:1 –„А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината?“
1.     Преображението на Сатана - в образа на многоразлични животни:
·        змии
·        свине
2.     Преображението на Сатана в образа на природни явления
·        в образа на огън
·        в образа на суша
·        в образа на наводнение и пр.
ІІ. ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА САТАНА – В ОБРАЗА НА КРИЛАТА ПТИЦА
Притчи 23:4-5 –„Не се старай да придобиеш богатство, Остави се от тая си мисъл. Хвърляш ли на него очите си, - то го няма! Защото наистина богатството си прави крила, Както орел що лети към небето.“
ІІІ. ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА САТАНА - В ОБРАЗА НА ЗЛАТО, СРЕБРО И ДРУГИ СКЪПОЦЕННОСТИ
Д.А. 17:29 –„И тъй, като сме Божий род, не бива да мислим, че Божеството е подобно на злато или на сребро, или на камък изработен с човешко изкуство и измишление.“
1 Тимотей 6:10 –„Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби,“
Сатана, в битка срещу човека, под прикритие на златото или среброто.
ІV. Преображението на сатана - в образа на суетата
Псалми 4:2 –„Човешки синове, до кога ще обръщате славата ми в безчестие? До кога ще обичате суета и ще търсите лъжа? (Села).“
Еклесиаст 5:10 –„Който обича среброто не ще се насити от сребро, Нито с доходи оня, който обича изобилието. И това е суета.“
V. ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА САТАНА, В БИТКАТА МУ С НОВОРОДЕНИТЕ - В ОБРАЗА НА РЕКАЕЩ ЛЪВ
1 Петрово 5:8 –„Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.“
VІ. ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА САТАНА, В БИТКАТА МУ СРЕЩУ БОЖИИТЕ ЧАДА – В ОБРАЗА НА СКИТАЩ СЕ КЛОШАР
Матей 12:43-45 –„Когато нечистият дух излезе из човека, той минава през безводни места да търси покой, и не намира. Тогава казва: Ще се върна в къщата си отгдето съм излязъл. И, като дойде намира я празна, пометена и наредена. Тогава отива и взема при себе си седем други духове, по-зли от него, и, като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и на това нечестиво поколение.“
VІІ. ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА САТАНА, В БИТКАТА МУ С НОВОРОДЕНИТЕ - В ОБРАЗА НА БОЖИЙ СЛУЖИТЕЛ
2 Коринтяни 11:13, 15 –„Защото такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници, които се преправят на Христови апостоли... тъй че, не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но тяхната сетнина ще бъде според делата им.“
VІІІ. ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА САТАНА - СКРИТ В ОБРАЗА НА БОЖИЙ АНГЕЛ
2 Коринтяни 11:14 –„И не е чудно; защото сам Сатана се преправя на светъл ангел;“
Във връзка с темата си спомних изказването на един Пастир, че числото на Сатана е 666, защото той имал 666 начина да се преобразява, в битката му срещу Божиите чада.
ЗАТОВА:
„Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата...“ (1 Петрово 5:8-9)

ГРОБИЩЕТО НА ЛАКОМИТЕ
четвъртък, 18 януари 2018 г.

ЧОВЕКЪТ СЪС ИЛИ БЕЗ КРИЛАПсалми 55:6 -И рекох: Дано да имах крила, като на гълъба! Щях да отлетя и да си почина.
I. МЕЧТАЕЩИЯТ ЧОВЕК ЗА ЛИПСВАЩИТЕ МУ КРИЛА НА ГЪЛЪБА
1. Човекът по природа е мечтател и това го разграничава от животинското царство
2. Мечтаещият човек за различни крила:
·        за крилата на орела
·        за крилата на лястовицата
·        за крилата на прилепа
·        за крилата на зората
Псалми 139:9 -Ако взема крилата на зората и се заселя в най-далечните краища на морето,
3. Човекът със, или без крила
Това е човекът със, или без Бога
Когато човек има Бога, той има крила и обратното - когато няма Бога, човек няма крила.
II. ОТНЕТИТЕ КРИЛА НА МЕЧТАЕЩИЯ ЗА ГЪЛЪБОВИТЕ КРИЛА ЧОВЕК
Искам да говоря, не за естествения гълъб, а за един друг гълъб и за едни други крила:
·        за отрязаните крила 
·        за счупените крила
·        за загубените крила
·        за изхвърлените крила
1.     Човекът има, дадени от Бога крила
2.     Божиите крила, дадени на човека са:
·        по-издържливи от гълъбовите
·        по-силни от орловите
·        по-бързи от лястовичите
·        по-маневрени от крилата на прилепа
3.     Причината за липсващите крила на човека
Ако днес ти нямаш крила; ако днес Църквата няма крила, не се дължи на това, че Бог не ни е дал крила, но на това, че:
·        Някой ни е отрязал крилата.
·        Някой ни е счупил крилата.
·        Или сами сме изгубили крилата си.
7. Какво наричаме крила?
А. Крилата са вярата на човека
Б. Крилата са надеждата на човека
В. Крилата са любовта на човека
Г. Крилата са Словото Божие
Д. Крилата е Святият Божий Дух, изпратен на Петдесятница
III. ОБЕЩАНИТЕ ОТ БОГА КРИЛА НА ЧОВЕКА
Д.А.1:8 -Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.
1. Обещаните от Бога крила чрез пророк Иоил, 800 години Преди Христа
Иоил 2:28-29 -И след това ще излея Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват; Старците ви ще виждат сънища; Юношите ви ще виждат видения; Още и на слугите, и на слугините ще изливам Духа Си в ония дни.
2. Обещаните крила от Христа на Църквата
Лука 24:49 -И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим], докато се облечете със сила отгоре.
3. Облеченият човек със силните Божии крила - на Петдесятница
Д.А.2:1-4 -И когато настана денят на Петдесятницата, те всички бяха  на едно място. И внезапно стана шум от небето, като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. И явиха им се езици, като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.“
Д.А. 1:8 –„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.

МЕЧТАТА ЗА ГЪЛЪБОВИТЕ КРИЛА