вторник, 29 декември 2009 г.

БЛАГОСЛОВЕНА НОВА ГОДИНА

ЗАВЕТЪТ НА БОЖИЕТО БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Исая 54:10-11 –“Защото, ако и да изчезнат планините, и да се поместят хълмовете; пак Моята благост няма да се оттегли от тебе; И заветът Ми на мир, няма да се помести, казва Господ, Който ти показва милост. От наскърбена, смутена, безутешна, ето, Аз ще постеля камъните ти в красиви цветове, и ще положа основите ти от сапфири.”
І. МНОГОРАЗЛИЧНИТЕ ИМЕНА НА БОЖИЯ ЗАВЕТ
1. Старият завет
А. Ноевият завет
Б. Заветът на Авраам (Заветът на Вярата)
2. Новият завет
3. Заветът на Божията Благодат
4. Заветът на Божията Любов
5. Заветът на Божия Мир
Римляни 5:1 –“И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос.”
ІІ. ЗАВЕТЪТ НА БОЖИЯТА НЕПРОМЕНЯЕМА БЛАГОСТ (БЛАГОДАТ)
Исая 54:10 –“Защото, ако и да изчезнат планините, и да се поместят хълмовете; пак Моята благост няма да се оттегли от тебе; И заветът Ми на мир, няма да се помести, казва Господ, Който ти показва милост.”
1. Заветът на Божията непроменяема благост е в непроменяемото благо име на Бога
Псалми 52:9 –“Винаги ще Те славословя, защото ти си сторил това; И пред Твоите светии ще призовавам името Ти, защото е благо.”
2. Заветът на Божията непроменяема благост е в непроменяемия благий дух на Бога
Псалми 143:8 –“Дай ми да чуя рано гласа на милосърдието Ти, защото на Тебе уповавам. Дай ми да зная пътя, по който трябва да ходя, защото към Тебе издигам душата си.”
3. Заветът на Божията непроменяема благост е във вечно непроменяемия Бог
Откровение 1:8 –“Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е, и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.”
Евреи 13:8 –“ Исус Христос същий вчера, днес и до века.”
4. Поканата до неопиталите Божията непроменяема благост
Псалми 34:8 –“Вкусете и вижте, че Господ е благ. Блажен оня човек, който уповава на Него.”
ІІІ. ЗАВЕТЪТ НА БОЖИЯ НЕПРОМЕНЯЕМ МИР
Исая 54:10-11 -”Защото, ако и да изчезнат планините, и да се поместят хълмовете; пак Моята благост няма да се оттегли от тебе; И заветът Ми на мир, няма да се помести, казва Господ, Който ти показва милост. От наскърбена, смутена, безутешна, ето, Аз ще постеля камъните ти в красиви цветове, и ще положа основите ти от сапфири.”
1. Заветът на обединяващия мир на Христа
Римляни 5:1 –“И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос.”
А. Мирът с кого? – Мирът с Бога
Б. Мирът за кого? - Мирът за човека грешник
Римляни 3:9-18 –“Тогава що следва? Имаме ли някакво предимство над езичниците? Никак; защото вече обвинихме юдеи и гърци, че те всички са под грях. Както е писано:"Няма праведен ни един; Няма никой разумен; Няма кой да търси Бога; Всички се отклониха, заедно се развратиха; Няма кой да прави добро, няма ни един; Гроб отворен е гърлото им; С езиците си ласкаят, аспидова отрова има под устните им; Тяхните уста са пълни с клевета и горест; Нозете им бързат да проливат кръв; Опустошение и разорение има в пътищата им. И те не знаят пътя на мира. Пред очите им няма страх от Бога."А знаем, че каквото казва законът, казва го за ония, които са под закона, за да се затулят устата на всекиго и цял свят да се доведе под съдбата на Бога.”
В.Мирът чрез кого? – Чрез Господа Исуса Христа
2.“Шалом!” - Еврейският поздрав
А. Шалом, пророчеството за Христовия мир
Б. Шалом, пророчеството при рождението на Христа
Лука 2:14 –“Слава на Бога във висините. И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.”
В. Шалом, обещанието на Христа
Йоан 14:27 –“ Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.”
Г. Шалом, казаното от Христа слово за довиждане
Йоан 20:19 –“А на вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, гдето бяха учениците беше заключена, поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам!”
ІV. ПРЕОБРАЖНИЕТО ЧРЕЗ ЗАВЕТА НА МИРА
Исая 54:11, 26:3
–“Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Тебе уповава.”
1. Преображение на наскърбените
2. Преображение на смутените
3. Преображение на безутешните
4. Преображение на страхливите
5. Преображение на нашата вяра
6. Преображение на нашата сила
7. Преображение на нашия характер
8. Преображение на нашето семейство
9. Преображение на нашия народ
Преобразени чрез Завета на Божието благоволение!
Лука 2:14 -"Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение."

сряда, 23 декември 2009 г.

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВОСкъпи приятели, братя и сестри в Господа,
В навечерието на Рождество Христово (Зората или Утробата на Християнството) желанието ми е, не само да потърся сродни души (братя и сестри по Дух), за да се поздравим със светлия Празник и да си пожелаем здраве, щастие, благословение и пр...
Но желанието и молитвата ни (като Християни) трябва да бъде - Рождението на Христос да провокира Евангелския Дух (Духът на Благовестието) във всеки от нас, за да бъдем живи свидетели на Неговото Рождение. (“...и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби...“– Галатяни 2:20)
Благословени празници!
П-р Д-р Стефан Банков

МИСИЯТА ЧРЕЗ ХРИСТОВОТО ВЪПЛОЩЕНИЕ

Исая 7:14 –“Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил.”
Исая 53:6 –“Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.”
Йоан 3:16
–“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
Рождество Христово, надеждата на света
Рождество Христово означава – Бог е бил с нас, Бог е с нас и Бог ще бъде с нас (Емануил)
I. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
1. Рождество Христово, предопределено в Стария завет
Няколко от многото празници в Старозаветната диспенсация са преминали и в Новозаветната диспенсация
А. Първият празник е празникът на Божието обещание
Битие 3:15 –“Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.”
Б. Вторият празник е наречен Великата Пасха (познат и практукуван от съвременните Християни под името Господна вечеря)
В. Третият празник, който Християните празнуват се нарича Петдсятница
1). Петдесятница не е Християнски празник, а еврейски
Левити 23:9-14 –“ Господ говори още на Моисея, казвайки: Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, и пожънете жетвата й, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жетвата си; и той да подвижи снопа пред Господа, за да ви бъде приет; на другия ден подир съботата да го подвижи свещеникът. И в деня, когато подвижите снопа, да принесете за всеизгаряне Господу едно едногодишно агне без порок; и хлебния му принос, две десети от ефа чисто брашно омесено с дървено масло, в жертва чрез огън Господу за благоухание; и възлиянието му, един четвърт ин вино. А хляб, или пържено жито, или пресни класове да не ядете до тоя ден, до деня, когато принесете приноса на вашия Бог. Това да бъде вечен закон във всичките ви поколения, във всичките ви жилища.”
2). Петдесятница става Християнски празник, но не на земния просперитет (какъвто е при евреите), а на духовния просперитет
Д.А.2 глава
Галатяни 5:22-23 –“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.”
Петдесятница е преобраз на въплощението на Бог Дух Святи в човешка плът
Г. Четвъртият празник е репетицията преди Рождество Христово
Битие 22:1-2 –“След тия събития Бог изпита Авраама, като му рече: Аврааме. А той рече: Ето ме. И рече Бог: Вземи сега единствения си син, когото любиш, сина си Исаака, та иди в местността Мория и принеси го там във всеизгаряне на един от хълмовете, за който ще ти кажа.”
2. Същността на Рождество Христово
Във връзка с централната мисъл: Рождество Христово - Емануил (Бог с нас), желая да кажа, че Рождество Христово е за нас, като сонда, чрез която проникваме не в недрата на земята, а в недрата на духовната история. От там проследяваме Великото Божество в Библейската история.
А. Рождество Христово не е детски празник – празник на елхата, сурвачката, подаръците; нито е празник на чревоугодниците
Б. Рождество Христово не е и Църковна икона
- Пълководец, облечен в бели дрехи
- Пълководец, възседнал на бял кон
- Пълководец, въоръжен с копие в въка
- Пълководец, воюващ против триглавия змей
(Тази иконата, която някои наричат “Иконата на свети Георги Победоносец”)
Това не е свети Георги Победоносец. Това е Господ Исус Христос, воюващ против Сатана, антихриста и лъжепророка, описан в Книгата
Откровение (19 глава)
3. Символът на Рождествената елха
А. Светлината и украсата на Рождествената елха са символ на Божията многоразлична благодат
Ефесяни 4:7-15 –“А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал; Затова казва: - "Като възлезе на високо, плени плен И даде дарове на човеците". (А това "възлезе" що друго значи, освен че бе и [по-напред] слязъл в местата по-долни от земята. Тоя, Който е слязъл, е същият, Който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко). И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите; докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота; за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости; но, действуващи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос,”
Б. Дървото на Рождествената елха, скрито под играчките и свелините, символ на Христовия кръст
4. Витлеемската звезда, символ на Пътеводителя до Бога
(Пътеводител - Словото Божие, Църквата Христова, благовестителят и пр.)
Рождество Христово, Витлеемската звезда и кръстът на Христа не могат да бъдат разделени. Те вървят заедно, обединени в единство.
II. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ЕМАНУИЛ – БОГ Е С НАС И ДНЕС
- Рождество Христово не е веднъж в годината
- Рождество Христово е всеки ден
Пример - Честито Рождество Христово през август!
След една от Рождествените служби при мен дойде млад човек със сияещо лице, стисна ми сърдечно ръката и развълнуван каза: Брат Банков, моето Рождество Христово беше през месец август, миналата година. Тогава Христос се роди в мен, така както се роди във Витлеемската кошара. До него момент, аз приличах на кошара, обиталище на крави, волове, коне, кози, овце, и други животни.
1. Грехът на човечеството, причина за Рождество Христово
Исая 7:14 –“Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил.”
Исая 53:6
–“Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.”
2. Любовта на Бог Отец, причината за рождество Христово
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
3. Рождество Христово, Божият дар на изкуплението по благодат
(Диспенсацията на благодатта)
Йоан 1:29 –“На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!”
(“Овенът” за интернационалния курбан)
III. МИСИЯТА НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Исая 61:1-4
–“Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните; Да проглася годината на благоволението Господно, И деня на въздаянието от нашия Бог; Да утеша всичките наскърбени; Да наредя за наскърбените в Сион, Да им дам венец вместо пепел, Миро на радост вместо плач, Облекло на хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на правда Насадени от Господа, за да се прослави Той. И ще се съградят отдавна запустелите места, Ще се издигнат досегашните развалини. И ще се обновяват пустите градове Опустошени от много родове.”
1. Изпратеният от Отца Месия (Божият Единороден Син)
2. Провъзгласеният от Святия Дух Месия (Исус Христос)
3. Освободителната мисия на Христос
4. Христос, Проповедникът на Великия и страшен съд на Бога
5. Христос, Утешителят
6. Христос, Добрият Пастир, който се грижи за нас
7. Чрез Христа, строители на запустелите места
8. Мисията на Рождество Христово е наша мисияВсеки Християнин трябва да има лична мисия:
А. Мисионер в собствения си живот
Б. Мисионер в своето семейство
В. Мисионер на работното си място
Г. Мисионер в обществото
Матей 5:13-16 –“Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.”
IV. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО ВО ВЕКИ
ЕМАНУИЛ - БОГ С НАС ВЪВ ВЕЧНОСТТА

Д.А. 1:10-11 –“И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето. ”
1. Утехата на Християнина
(Временно разделени, но не духовно)
Йоан 14:1-3 –“Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене. В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие. А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, гдето бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам!”
2. Надеждата на Християнина чрез Рождество Христово (Емануил) - Бог с нас, не само на тази земя, но и през Вечността
1 Коринтяни 2:9 –“А според както е писано: - "Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, И на човешко сърце не е дохождало, Всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят".”
1 Солунци 4:13-17
–“ А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.”
3. Божието обещание за Новото Рождество Христово във Вечността
Откровение 7:14 –“И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето.”
Откровение 19:11,13 –“След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно... и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово.”
Откровение 19:6 –“И чух като глас от много народ, и като глас от много води, и като глас от силни гърмежи, които казваха: Алилуя! Защото Господ, нашият Бог, Всемогъщият, царува.”


събота, 5 декември 2009 г.

СИЛАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО

Йн.1:1-4 –"В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците."
Йоан 2:1-7 –"На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и Исусовата майка беше там. И Исус и учениците Му бяха поканени на сватбата. И когато се свърши виното, майката на Исуса му казва: Вино нямат. А Исус й казва: Какво има между мене и тебе, жено? Часът ми още не е дошъл. Майка Му казва на слугите: Каквото ви рече, сторете. А там имаше шест каменни делви, поставени по обичая на Юдейското очищение, които побираха по две или три мери. Исус им казва: Напълнете делвите с вода. И напълниха ги до горе."

І. КАКВОТО ВИ КАЖЕ, СТОРЕТЕ - СИЛАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО, ИЗЯВЕНА ЧРЕЗ ТВОРЕНИЕТО НА НЕБЕСАТА, ЗЕМЯТА И ВСИЧКО, ЩО Е В ТЯХ
Битие 1 и 2 гл.
ІІ. КАКВОТО ВИ КАЖЕ, СТОРЕТЕ - СИЛАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО, ИЗЯВЕНА ПРЕДИ И СЛЕД ПОТОПА
Битие 6:5-8 –“И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и, че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята, и огорчи се в сърцето си. И рече Господ: Ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох, - човеци, зверове, гадини, и въздушни птици, - понеже се кая, че ги направих. А Ной придоби Господнето благоволение.”
ІІІ. КАКВОТО ВИ КАЖЕ, СТОРЕТЕ – ВЯРАТА В СИЛАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО, ИЗЯВЕНА ЧРЕЗ ПРИЗВАНИЕТО НА АВРАМ
Битие 12:1-3 –“Тогава Господа каза на Аврама: Излез из отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ; ще те благословя, и ще проглася името ти, и ще бъдеш за благословение. Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена.”
ІV. КАКВОТО ВИ КАЖЕ, СТОРЕТЕ – ВЯРАТА В СИЛАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО, ИЗЯВЕНА ЧРЕЗ ПРОРОК ИСАЯ
Исая 7:14 -“За това, сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, и ще Го нарече Емануил (*Бог с вас).”
V. КАКВОТО ВИ КАЖЕ, СТОРЕТЕ – ВЯРАТА В СИЛАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО, ИЗЯВЕНА НА ГРОБИЩАТА В СЕЛО ВИТАНИЯ
Йоан 11:25; 43-44 –“ Исус й рече: Аз съм Възкресението и Животът; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее… Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез вън! Умрелият излезе с ръце и нозе, повити в саван, и лицето му бе забрадено с кърпа. Исус им каза: Разповийте го и оставете го да си иде.”
VІ. КАКВОТО ВИ КАЖЕ, СТОРЕТЕ – ВЯРАТА В СИЛАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО, ИЗЯВЕНА В ЕРИХОН
Лука 18:35-43; 19:1-9 –“А когато Той се приближаваше до Ерихон, един слепец стоеше край пътя да проси. И като чу, че минава народ, попита какво е това. И казаха Му, че Исус Назарянинът минава. Тогава Той извика, казвайки: Исусе, Сине Давидов, смили се за мене... Исус му рече: Прогледай; твоята вяра те изцели. А тия, които вървяха отпред го смъмриха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се за мене! И тъй, Исус се спря и заповяда да Му Го доведат. И като се приближи, попита го: Какво искаш да ти сторя? А той каза: Господи, да прогледам. И Исус му рече: Прогледай! Твоята вяра те изцели. И той веднага прогледа, и тръгна след него, като славеше Бога. И всичките люде, като видяха това, въздадоха хвала на Бога…
Слез това Исус влезе в Ерихон и минаваше през града. И, ето, един човек, на име Закхей, който беше началник на бирниците, и богат, искаше да види Исус кой е, но не можеше, поради народа, защото беше нисък. И завтече се напред, та се покачи на една черница, за да го види; понеже през оня път щеше да мине. И Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Закхее, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти. И той побърза да слезе, и прие Го с радост. И като видяха това, всички роптаеха, казвайки: При грешен човек влезе да преседи. А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно. И Исус му рече: Днес стана спасение в този дом; защото и този е Авраамов син.”
VІІ. КАКВОТО ВИ КАЖЕ, СТОРЕТЕ – ВЯРАТА В СИЛАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО, ИЗЯВЕНА ЧРЕЗ НЕОБИЧАЙНИЯ РИБОЛОВ
Лука 5:4-6 –“И като престана да говори, рече на Симона: Оттегли ладията към дълбокото и хвърлете мрежите в ловитба. А Симон в отговор рече: Учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме; но по Твоята дума ще хвърля мрежите. И като сториха това, уловиха твърде много риба, така щото се прокъсваха мрежите им.”
Матей 17:27 –“ Но, за да не ги съблазним, иди на езерото, хвърли въдица, и измъкни рибата, която първо се закачи, и като разтвориш устата й ще намериш един статир; вземи го и дай им го за Мене и за тебе.”
VІІІ.КАКВОТО ВИ КАЖЕ, СТОРЕТЕ – ВЯРАТА В СИЛАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО, ИЗГОВОРЕНО ПРЕДИ НЕГОВОТО ВЪЗНЕСЕНИЕ
Марк 16:15-18 –“И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите; в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.”
Деяния на апостолите 1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
ІХ. СИЛАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО, ИЗЯВЕНА ЧРЕЗ ДУМИТЕ НА ХРИСТОС
Йоан 15:7 –“Ако пребъдете в Мене и думите ми пребъдат във вас, искайте, каквото и да желаете, и ще ви бъде.”

четвъртък, 26 ноември 2009 г.

БЛАГОДАРНОСТТА, БОЖИЯ ПОВЕЛЯ

1 Солунци 5:16-18
“Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.”
Ефесяни 5:20 –“и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос,”
I. ХАРАКТЕРЪТ НА БЛАГОДАРНОСТТА КЪМ БОГА
1. Благодарността е Божествен атрибут
2. Благодарността е силата на Християнина
Благодарни, независимо (въпреки)от обстоятелствата
Пример за разликата между светски (невярващ) човек и Християнин, изпаднали в едни и същи обстоятелства
И двамата мъже бяха болни от рак и умираха в болките си. Във времето, за което говоря нямаше обезболяващи лекарства. Невярващият човек направо виеше от болки и огласяваше с виковете си квартала.
Физическите му болките бяха премесени с отчаяние, ужас и роптание.
Християнинът безмълвно понасяше болките. Веднъж, когато неговият син му поднасе чаша с лимонада, за да утоли жаждата си, той отказа с думите:”Благодаря, синко, но не от това се нуждая в момента. Това, за което ожидам е да видя моя Спасител, Който да ме заведе при реката на Живата вода. Там ще коленича и ще пия, ще пия...” Това бяха думите, с които този човек си премина с мир във Вечността.
3. Благодарността е оръжието на Християнина против кризите в живота
“Научил съм тайната – да съм сит и да съм гладен!”
4. Ден на Благодарността е ден за възпоменание
А. Възпоменание на Божиите милости в живота на човека
Текстът на стара евангелска песен апелира към Християнина:
"Милостите Божии припомни!
Всички поотделно повтори!
Припомни си какво е Той сторил;
и ще видиш колко благ към теб е бил!"
Нека Денят на благодарността провокира всеки Християнин да си припомни с благодарно сърце поне една Божия милост в своя живот!
Аз лично, в този възпоменателен ден възкресих в паметта си великата Божия милост, която Той показа към мен и моето семейство през далечната 1969 година. Трябваше да преминем нелегално границата между Югославия и Италия. Напрежението, неизвестността, страховете от многоразличен характер бяха толкова големи, че казах на децата си: “Деца, ако тази нощ не побелее косата ми, никога няма да побелее!” Но всичко мина благополучно. Днес, 40 години по-късно, когато се връщам мислено към това преживяване, мога само да възкликна: Благодаря Ти, Боже, за Твоята безгранична милост!
Дано този пример да провокира и други хора, да благодарят на Бога за свободата, която Бог ни е подарил! И молитвата ми е: Нека да посветим тази свобода в служба на Бога, а не на суетата и чревоугодничеството!
Б. Ден на благодарността, Ден за възпоменание на Божиите съработници на тази земя
По примера на Божията благодарност чрез възпоменание!
Евреи 6:10 –“Защото Бог не е неправеден, та да забрави това, което извършихте и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите.”
Благодарни на Бога чрез благодарността към посветените в служба на Бога хора, чрез които Той излива благословенията си на тази земя!
Деяния на апостолите 2:15 –“А Господ му рече: Иди, защото той ми е съд избран да разгласява Моето име пред народите и царе и пред израилтяните;”
Ефесяни 2:10 –“Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.”
5. Сърцето на благодарния човек
Псалми 23:5 –“чашата ми се прелива.”
II. БЛАГОДАРСТВЕНАТА ОДА НА ХРИСТИЯНИНА КЪМ БОГА
1. Благодарни сме ти, Боже, за Твоята любов
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
1 Йоаново –“Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна.”
А. Изявлението на благодарността към Бога за Неговата любов чрез любовта към ближния
Йоан 13:35 –“По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.”
Б. Благодарни на Бога, а неблагодарни към човека, израз на лицемерна благодарност (фарисейщина)
1Йоаново 4: 20 –“Ако рече някой: Любя Бога, а мразя брата си, той е лъжец; защото, който не люби брата си, когото е видял, не може да люби Бога, Когото не е видял.”
В. Истинската благодарност е благодарността, подплатена с дела
1 Йоана 3:17 –“Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога?”
Ако някой твърди, че е благодарен на Бога,а е неблагодарен към човека, истината не е в него
2. Благодарни сме ти, Боже, за Твоя Единороден Син, нашият Спасител, Лекар, Пастир
1 Петрово 1:18-19 –“като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист,”
Йоан 10:11 –“Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.”
Откровение 3:20 –“Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.”
3. Благодарни сме ти, Боже, за Твоето Слово
А. Благодарни за Светлината чрез Словото Божие
Псалми 119:105 –“Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.”
Б. Благодарни за Вярата чрез Словото Божие
Римляни 10:17 –“И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.”
В. Благодарни за поучението чрез Словото Божие
Псалми 1:1-3 –“Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И в събранието на присмивателите не седи; Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, Което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява.”
4. Благодарни сме ти, Боже, за Святия Дух
Д.А.1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
Йоан 16:7 –“Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.”
Д.А. 2:1, 4 –“И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място... И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.”
5. Благодарни сме ти, Боже, за Твоята Църква
Матей 16:18 “Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.”
Матей 5:13-16 –“Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град, поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са вкъщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.”
6. Благодарни сме ти, Боже, за Твоето творение
Псалми 19:1-3 –“За първия певец. Давидов псалом. Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им,”
III. БЛАГОДАРСТВЕН ДЕН ЧРЕЗ БЛАГОДАРСТВЕН ЖИВОТ
Благодарственият ден не трябва да бъде веднъж в годината, а всеки ден
1 Солунци 5:18 –“За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.”
Евреи 13:7 –“Помнете ония, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието слово; и като се взирате в сетнината на техния начин на живеене, подражавайте вярата им.”
Ефесяни 2:10 –“Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.”

събота, 21 ноември 2009 г.

ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

Марк 3:31-35 –“Дохождат, прочее, майка Му (на Исус) и братята Му, и като стояха вън пратиха до Него да Го повикат. А около Него седеше едно множество; и казват Му: Ето, майка Ти и братята Ти вън, търсят Те. И в отговор им каза: Коя е майка Ми? кои са братята Ми? И като изгледа седящите около Него каза: Ето майка Ми и братята Ми! Защото, който върши Божията воля, той Ми е брат, и сестра, и майка.”
Йоан 19:26-27 –“А Исус, като видя майка Си и ученика, когото обичаше, който стоеше близо, каза на майка Си: Жено, ето син ти! После каза на ученика: Ето майка ти! И от онзи час ученикът я прибра у дома си.”
Въпросът, който стои пред всеки Християнин на празника "Ден на Християнското семейство" е следният:
- Какво съдържание е вложено в Новозаветното понятие “Християнско семейство”?
Без осъзнаване същността и важността на това понятие, празнуването на празника е безсмислено и се превръща във формалност (традиция)
Нека в светлината на Библията да потърсим отговора на този въпрос!
За целта ще разгледаме понятието “семейство” в Сторозаветната и в Новозаветната диспенсация
1 Коринтяни 15:22 –“Защото, както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят.”
I. СЪЗДАДЕНОТО ОТ БОГ ТРАДИЦИОННО СЕМЕЙСТВО
Битие 1:26-29 –“И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята. И Бог рече: Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна.”
1. Създаденото от Бог традиционно семейство
“И Бог създаде човека по Своя образ... мъж и жена ги създаде.” (Битие 1:27)
2. Благословеното от Бог традиционно семейство
(Божието благословение е доверие, дадено на кредит)
“И Бог ги благослови...” (Битие 1:28)
“И Бог каза:... и стана... И Бог каза: ...и стана така...” (Битие 1:3, 9)
3. Неоправданото доверие, причината за Божието разочарование и огорчение
Битие 6:5-6 –“И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и, че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята, и огорчи се в сърцето Си.”
4. Преобразеното традиционно семейство, вследствие падението
Бог създаде традиционното семейство за утроба на доброто, но дяволът го преобрази в утроба и на злото
А. Раждането на страха в традиционното семейство
Б. Раждането на лицемерието в създаденото от Бог традиционно семейство
В. Раждането на лъжата в традиционното семейство
Г. Раждането на заблудата в традиционното семейство
Д. Раждането на безотговорността в традиционното семейство
1). Освобождаване от личната отговорност чрез прехвърляне на вината
- “тя ми даде от дървото, та ядох.” (Битие 3:12)
- ”Змията ме подмами, та ядох.”. (Битие 3:13)
- “пазач ли съм аз на брата си?” (Битие 4:9)
2). Вместо разкаяние - оправдания и обвинения към Бога
“Жената, която си ми дал за другарка,...” (Битие 3:12)
Прехвърлената вина на Бог, за нарушените от човека правила:
- създаденото от Бога дърво “приятно за очите, дърво желателно”
- сътворената от Бога Ева
- змията, проклятието и пр.
Е. Раждането на убийството в създаденото от Бога традиционно семейство
1). Раждането на духовното убийство в традиционното семейство
2). Раждането на физическото убийство в традиционното семейство
Битие 4:8 –“А Каин каза това на брата си Авела. И когато бяха на полето, Каин стана против брата си Авела и го уби.”
Ж. Създаденото от Бога традиционно семейство, превърнато чрез човешкото непослушание в утроба на греха и недоверие към Бога
Битие 3:1-11
5. Закриляното от Бога семейство
1Коринтяни 7:10-11 –“А на жените заръчвам, и то не аз, но Господ: Жена да не оставя мъжа си; (но, ако го остави, нека остане неомъжена, или нека се помири с мъжа си); и мъж да не напуща жена си.”
Разводите, най-силното оръжие на Сатана против създаденото от Бога семейство
- разводът помежду съпруг и съпруга
- разводът (раздялата) помежду родители и деца
Ако дяволът успее да разбие семейството, разбива всичко
II. СЪЗДАДЕНОТО ОТ ХРИСТОС НОВОЗАВЕТНО СЕМЕЙСТВО
1Коринтяни 15:21-22 –“Понеже, както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Защото, както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят.”
Марк 3:31-35 –“ Дохождат, прочее, майка Му и братята Му, и като стояха вън пратиха до Него да Го повикат. А около Него седеше едно множество; и казват Му: Ето, майка Ти и братята Ти вън, търсят Те. И в отговор (Исус) им каза: Коя е майка Ми? кои са братята Ми? И като изгледа седящите около Него каза: Ето майка Ми и братята Ми! Защото, който върши Божията воля, той Ми е брат, и сестра, и майка.”
Йоан 19:25-27 –“А при кръста на Исуса стояха майка Му, и сестрата на майка Му, Мария Клеопова и Мария Магдалина. А Исус, като видя майка Си и ученика, когото обичаше, който стоеше близо, каза на майка Си: Жено, ето син ти! После каза на ученика: Ето майка ти! И от онзи час ученикът я прибра у дома си.”
Чрез празника “Ден на Християнското семейство”, нека да възпоменем точно това семейство – семейството, създадено от Христос
1. Семейството, което върши Божията воля
2. Семейството, което се грижи за изпадналите в нужда
3. Семейството, което е създадено от Христос за храм на Бога
Филимон 1-3 –“Павел, затворник за Христа Исуса и брат Тимотей, до нашия любезен съработник Филимон и до сестра Апфия и до нашия сподвижник Архип и до твоята домашна църква: Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и Господа Исуса Христа.”
Деяния на апостолите 2:46-47 –“ И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие,”
III. НОВОТО СЕМЕЙСТВО, СЪЗДАДЕНО ОТ ХРИСТОС
1. Значението на семейството в обществото
В дома (семейството) се решават всички житейски дилеми
А. Вяра или неверие
1). Вяра в Бога, в Словото Божие
или:
2). Атеизъм, материализъм, суеверие, многобожие и пр.
Б. Любов или омраза
1Йоан 3:1-3 –“ Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както е. И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист.”
В. Мир или война
(Разбирателство или нестихващи семейни битки)
Г. Честност или корупция
Д. Добро или зло
(Морал или порочност)
Семейството е утробата на всепобеждаващата сила на доброто
2. Изгубеното значение на създаденото от Бога традиционно семейство, поради падението на членовете на семейството
А. Бог създаде традиционното семейство, като инструмент за благословение на целия човешки род
Б. Чрез падението, традиционното семейство се превърна в причина за проклятието на човешкия род
3. Проблемите в съвременния свят, вследствие деградирането на традиционното семейство
А. Проблемите, породени от липсата на “първите седем години”
Б. Проблемите, породени от липсата на Богобоязливия дом (семейство)
В. Проблемите породени от липсата на духовната Църква
“Вие сте солта на земята... Вие сте виделината на света.” (Матей 5:13, 14)
4. Възстановяване на изгубените от традиционното семейство ценности (поради падението) чрез създаденото от Христос Новозаветно (Християнско) семейство
Йоан 13:34 –“Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго.”
1Петрово 2:4-5 –“При Когото идвайки, като при жив камък, от човеците отхвърлен, а от Бога избран и скъпоценен, и вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа.”
А. Възвърнатото чрез Христос благословение в семейството
Римляни 8:2 –“Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. Понеже това, което бе невъзможно за закона, поради туй, че бе ослабнал чрез плътта, Бог го извърши като изпрати Сина Си в плът подобна на греховната плът и в жертва за грях, и осъди греха в плътта,”
Б. Плодовете на Святия Дух, поставеният от Христос белег за Християнското семейство
Матей 7:16 –“От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?”
Галатяни 5: 22 –“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.”
- Любовта в Христовото семейство
- Радостта в Христовото семейство
- Мира в Христовото семейство
- Грижовността в Христовото семейство
- Гостоприемството в Христовото семейство
Деяния на апостолите 4:32 –“А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа; и ни един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо.”
- Благодарността в семейството (задоволство, а не роптание)
Колосяни 3:14 –“А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенството. И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни.”
Филипяни 4:11б-13 –“Не казвам това поради оскъдност; защото се научих да съм доволен в каквото състояние и да се намеря. Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.”
IV. ДИЛЕМАТА В ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО
1. Разликата между традиционното и Христовото (Християнското) семейство
А. Създаденото от Бога традиционно семейство е преобраз на естественото (физическото, билогическото) семейство
1). Семейство, подчинено на биологичните (генетичните) закони или законите на физическото осиновяването
2). Семейство, в което непослушните наследници, обвинят за грешките си татко, че е създал и тях, и проблемите им
3). Семейство, чиито членове получават благата си не поради заслуги, а по наследсвено право
- “Ако имаш вуйчо владика, ще станеш поп!”
- Семейство, в което “Каин” очаква полагащото му се по закон наследство на първороден, независимо, че е братоубиец
Б. Христовото семейство е духовното семейство
Марк 3:35 –“Защото, който върши Божията воля, той Ми е брат, и сестра, и майка.”
1). Христовото семейство е подчинено не на биологични, а на духовни закони
1 Петрово 2:9 –“Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина:”
Йоан 3:3, 6 –“Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам,ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.”
2). Наследството в Христовото семейство не се дава по юридическо право, а по духовни заслуги
Матей 7:20 –“И тъй, от плодовете им ще ги познаете. Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! Ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата.”
2. Личната дилема в Ден на Християнското семейство
Кое семейството възпоменава Християнинът чрез празника - Ден на Християнското семейство?
- Биологичното си семейство (независимо дали е Християнско или не)
или:
- Христовото семейство (Новозаветното Божие семейство)
1 Петрово –“Вие, обаче, сте избран род...”
Ефесяни 2:19-20
–“Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство; понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е краеъгълен камък сам Христос Исус,”
Христос Исус – Крайъгълният камък, който свързва в едно Стария и Новия Завет (пророците и апостолите)
3. Равносметката на Христовата Църква в Ден на Християнското семейство
А. Равносметката на Пастира
Б. Равносметката на дякона
В. Равносметката на мисионера
Г. Равносметката на евангелизатора
Д. Равносметката на мирянина
Марк 3:34-35 –“И в отговор (Христос) им каза: Коя е майка Ми? кои са братята Ми? И като изгледа седящите около Него каза: Ето майка Ми и братята Ми! Защото, който върши Божията воля, той Ми е брат, и сестра, и майка.”

петък, 13 ноември 2009 г.

БРАНИТЕЛИ НА ДУХОВНИЯ МОРАЛ

Марк 11:12-19 -"А на сутринта, когато излязоха от Витания, Той огладня. И като видя отдалеч една разлистила се смоковница, дойде дано би намерил нещо на нея; но като дойде до нея, не намери нищо, само едни листа, защото не беше време за смокини. И Той проговори, думайки й: Отсега нататък никой да не яде плод от тебе до века. И учениците Му чуха това.И дойдоха в Ерусалим; Исус като влезе в храма, почна да изпъжда ония, които продаваха, и ония, които купуваха в храма , и прекатури масите на среброменителите и столовете на ония, които продаваха гълъбите. И не позволяваше да принесе някой какъвто и да било съд през храма. И поучаваше, казвайки им: Не е ли писано:"Домът Ми ще се нарече Молитвен дом за всичките народи?" а вие го направихте "разбойнически вертеп". И главните свещеници и книжниците чуха това; и търсиха начин как да го погубят, защото се боеше от Него, понеже целият народ се чудеше на учението Му. А всякога на мръкване Той излизаше вън от града."
I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ХРАМА ГОСПОДЕН
Храмът Господен (Църквата Христова) наричаме Божието посолство на земята
В това "посолство" Небесният Посланик (Святият Дух) урежда дипломатическите отношения между двете царства
1. Архитектурата на храма Господен
А. Дворът на Храма - символ на човешкото сърце
Б. Святото място - символ на човешката душа
В. Пресвятото място - символ на човешкия дух
2. Триединният храм е служел и служи за следните цели:
А. Присъствието на Бога в пресвятото място
Б. Служението на свещеника в святото място
В. Служението на грешника в двора на скинята Господня
II. ПОЛИТИКА (БИЗНЕС) И РЕЛИГИЯ
Марк 11:12-19
1. Политика (бизнес) и религия
( Дяволът и Бог - под един покрив )
Матей 6:24 –"Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона."
2. Лаудикийската църква, преобраз на тогавашното състояние на храма
Откровение 3:14 –"До ангела на лаодикийската църква пиши: Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. 15 Зная делата ти, че не си студен нито топъл. Дано да беше ти студен, или топъл. 16 Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата Си. 17 Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол, 18 то съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колурий, за да помажеш очите си, та да виждаш. 19 Ония, които любя, Аз ги изобличавам и наказвам; затова бъди ревностен да се покаеш. "
3. Политика (бизнес) и Църква, преобраз на вълка в овча кожа
III. БОГ И НЕГОВИЯТ ХРАМ
1. Земният храм на Бога
Деяния на апостолите 2:46 -"И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие,"
2. Телесният храм на Бога
Римляни 12:1 -"И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение."
1Коринтяни 3:16 -"Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас?"
3. Семейният храм на Бога
Филимон 1:1-2 -"Павел, затворник за Христа Исуса и брат Тимотей, до нашия любезен съработник Филимон и до сестра Апфия и до нашия сподвижник Архип и до твоята домашна църква."
IV. ЧИСТАЧИТЕ НА БОЖИЯ ХРАМ
1. Постоянната нужда от поддържане чистотата на храма
А. Пример с ДНА - Бургас
В годините, когато бях Пастир на ЕПЦ-Бургас, предвид на увеличения брой на децата в Неделното училище и недостатъчната материална база на Църквата, наех под наем зала в Дома на народната армия в града. Докато уреждах подробностите по договора с директора, в коридорите срещах предимно лица с пагони, които си отдаваха чест, като се разминаваха. Непосредствено след подписването на договора, посетих децата, за да се уверя лично, че условията отговарят на договорените. С голяма изненада установих, че коридорите бяха превърнати в търговски базар.
За един ден всичко бе генерално променено. Помещението бе изпълнено със сергии, търговци и клиенти
Б. Точно това представлява нашето сърце
За един ден (или миг) дяволът може да разпъне сергиите си
- на сребролюбието
- на материализма
- на славолюбието
- на комарджийството
- на суетата и пр.
2. Себеназначилият се чистач на чуждия храм
Матей 7:3-5 -"И защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не внимаваш на гредата в твоето око. Или как ще речеш на брата си: Остави ме да извадя съчицата из окото ти; а ето гредата в твоето око. Лицемерецо, първом извади гредата от своето око, и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от братовото си око."
От това погрешно себеназначение идват всичките ни проблеми
3. Себечистачът на храма
( Всеки за себе си )
1Коринтяни 3:16 –"Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас?"

понеделник, 9 ноември 2009 г.

ОТМЕСТЕТЕ КАМЪКА

Йоан 11:38-39 -"Исус прочее, като тъжеше пак в Себе Си, дохожда на гроба. Беше пещера, и на нея бе привален камък. Казва Исус: Отместете камъка. Марта, сестрата на умрелия Му казва, Господи, смърди вече, защото е от четири дена в гроба."
I. ЧОВЕКЪТ ПОД КАМЪКА
Характерът на камъка, похлюпил човека днес
- Камъкът на отчаянието
- Камъкът на депресията
- Камъкът на беднотията
- Камъкът на болестта
- Камъкът на унижение
- Камъкът на страха
- Камъкът на лъжата
- Камъкът на омразата
- Камъкът на гордостта
- Камъкът на насилието
- Камъкът на простотията
- Камъкът на надменността
II. ЖИВОТЪТ ПОД КАМЪКА
Йоан 11:39б -"Марта, сестрата на умрелия Му казва, Господи, смърди вече, защото е от четири дена в гроба."
(Миризмата на похлупения с надгробния камък)
III. ЗАПОВЕДТА НА БОГА ДА ОТМЕСТИШ КАМЪКА, ПРЕДИ ДА ЧУЕШ СЛОВОТО МУ
Йоан 11:39а, 41, 43 -"Казва Исус: Отместете камъка...И тъй, отместиха камъка. А Исус подигна нагоре очи и рече: Отче, благодаря Ти, че Ме послуша... Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез вън!"
1. Словото към апостолите
Йоан 11:11б -"...Нашият приятел Лазар заспа; но Аз отивам да го събудя."
2. Словото към Марта
Йоан 11:25 -"Исус й рече: Аз съм Възкресението и Животът. Който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее."
3. Словото към гробарите
Йоан 11:39а -"...Отместете камъка..."
4. Словото към Отца
Йоан 11:40б -"Отче, благодаря Ти, че Ме послуша..."
5. Словото към народа
Йоан 11:42б -"...Това казах, заради народа, който стои наоколо, за да повярват, че Ти Си Ме пратил."
6. Словото към Лазар
Йоан 11:43 -"Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез вън!
7. Словото на Христа до близките на покойника
Йоан 11:44б -"...Разповийте го и оставете го да си иде."
А. "Разповийте го" :
- от одеждата на смъртта
- от одеждата на суеверието
- от одеждата на материализма
Б. "и оставете го да си иде":
- оставете го да пее
- оставете го да се моли
- оставете го да свидетелства (да благовества)
- оставете го да проповядва
IV. ЖИВОТЪТ СЛЕД СМЪРТТА
Йоан 11:43-44а -"Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез вън! Умрелият излезе..."

събота, 7 ноември 2009 г.

АНГЕЛИТЕ, БОЖИИТЕ СЛУЖЕБНИ ДУХОВЕ

АНГЕЛИТЕ В НОВОЗАВЕТНАТА ДИСПЕНСАЦИЯ
Евреи 1:14 –“Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасение?”
І. АНГЕЛИТЕ, БОЖИИТЕ СЛУЖЕБНИ ДУХОВЕ
ОТ РОЖДЕНИЕТО ДО ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА ХРИСТА

1. Христовото въплощение бе обявено чрез ангела Господен
Лука 1:30-31 –“И ангелът й рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение. И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус.”
2. Христовото име бе дадено чрез ангела Господен
Матей 1:21 –“Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус (Спасител); защото Той е, Който ще спаси людете Си от греховете им.”
3. Христовото рождение бе изявено чрез ангела Господен
Лука 2:10-12 –“Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде на всичките людe. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Помазаник Господ. И това ще ви бъде знака: ще намерите младенец, повит и сложен в една ясла.”
4. Христос бе обслужван чрез ангелите Господни
Матей 4:11 -“Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха, та Му прислужваха.”
5. Христос бе укрепван от ангела Господен
Лука 22:43 –“И яви му се ангел от небето, та Го укрепяваше.”
6. Христос бе възкресен чрез ангела Господен
Матей 28:2-3 –“А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него. Изгледът му беше, като блескавица, и облеклото му бяло, като сняг.”
7. Христовото възнесение, придружено чрез ангелите Господни
Д.А. (Деяния на апостолите) 1:9-11 –“И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето.”
ІІ. АНГЕЛИТЕ, БОЖИИТЕ СЛУЖЕБНИ ДУХОВЕ В ЖИВОТА НА ЦЪРКВАТА
1. Ангелът Господен в служението на евангелист Филип
Д.А.8:26 –“А ангел от Господа говори на Филипа, казвайки: Стани, иди към юг по пътя, който слиза от Ерусалим през пустинята за Газа”
2. Ангелът Господен в служението на Корнилий
Д.А.10:1-3 –“Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк. Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом, раздаваше много милостиня на людете, и непрестанно се молеше на Бога. Около деветия час през деня той видя ясно във видение един ангел от Бога, който влезе при него и му рече: Корнилие!”
3. Ангелът Господен при апостол Петър в затвора
Д.А.12:6-7 –“И през същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама войника, окован с две вериги; и стражари пред вратата вардеха тъмницата. И, ето, един ангел от Господа застана пред него, и светлина осия килията; и като побута Петра по ребрата, разбуди го и рече му: Ставай бърже. И веригите паднаха от ръцете му.”
4. Ангелът Господен в мисионерското пътуване на апостол Павел
Д.А.27:23-24 –“Защото ангел от Бога , Чийто съм аз и Комуто служа, застана до мене тая нощ и рече: Не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред Кесаря; и ето, Бог ти подари всички, които плуват с тебе.”
ІІІ. АНГЕЛИТЕ, БОЖИИТЕ СЛУЖЕБНИ ДУХОВЕ ПРЕДИ И СЛЕД ГРАБВАНЕТО НА ЦЪРКВАТА
Деянието на ангелите, Божиите служебни духове
В Книгата Откровение – от 1 гл. до 22 гл. се споменават 56 пъти Божиите ангели
- Ангелите на печата
- Ангелите на язвите

събота, 31 октомври 2009 г.

ТЪРСЕНИЯТ БУДИТЕЛ

Будители за какво, на кого и къде
Ефeсяни 5:14 –“Затова казва: Стани, ти, който спиш, И възкръсни от мъртвите, И ще те осветли Христос.”
Исая 51:17
–“Събуди се, събуди се, стани, дъщерьо ерусалимска, Която си пила от ръката на Господа чашата на яростта Му; Пила си, и изпразнила си до дъно Чашата на омайването.”
І. НУЖДАТА ОТ БУДИТЕЛИ

Търсеният будител:
1. Търсеният физически будител
2. Търсеният социален будител
3. Търсеният духовен будител
Ако се обърнем назад към историята, ще установим, че през различните векове хората са си служили с различни средства за пробуждане - петлите, тръбата, звънеца, камбаната, сирената, часовника, телефона, радиото и пр. Ролята на тези “будители” е била от изключително значение, затова и са усъвършенствани.
Днес сме свидетели на най-разнообразни средства за събуждане.
Неотдавна видях изобретение за събуждане, което в определеното време, освен избрания музикален сигнал, съобщава предстоящите задачи за деня, температурата и налягането на въздуха и пр. А има и комични изобретения, като например следния "будител": В определения за събуждане час, след предупредителен сигнал, матракът на леглото се завърта по дължина около оста си и изхвърля спящия от леглото.
Безспорно ролята на будителите в нашия живот е огромна. Тяхното значение е еднакво по важност, както в материалния, така и в духовния живот на човека.
- Ако ние не се събудим навреме, можем да закъснеем за училище, за работа и пр.
- Ако ние не се пробудим навреме духовно, морално, има опасност да опропастим целия си живот.
Първите духовни будители в нашия живот са мама, татко, баба, дядо и пр. Често те са и най-сигурните физически будители в живота ни.
Пример: Бях гост в едно семейство. Дъщерята на домакина сподели, че докато живеела в семейството на родителите си, нямала проблем със събуждането. Сутрин мама влизала в стаята й толкова пъти, колкото е необходимо, за да се увери, че е успяла не само да събуди дъщеря си, но и да я вдигне от леглото. Тя сподели, че откакто се е отделила от семейството си, винаги използва за събуждане два будилника. Първият от тях навива 15 минути преди определеното от нея време за ставане. Неговата роля била да я събуди, но и да й даде определен толеранс от време за излежаване, протягане, през което време да се разсъни. Вторият часовник гарантирал, че това време е използвано по предназначение, а не за обръщане на другата страна и за продължаване на съня. Звукът на вторият часовник, за разлика от първия, не бил пожелателен, а задължителен за ставане. Неговото незачитане носело негативни последствия от многоразличен характер.
Позната ли ни е тази картина? Кой от нас не е включвал в действие целия си арсенал от оръдия против успиването?
ІІ. ХАРАКТЕРЪТ НА БУДИТЕЛЯ
1. Будителят трябва да бъде точен
2. Будителят трябва да бъде независим
Той не трябва да бъде обременен дори и емоционално.
Пример: Моя близка ми сподели, че в определен момент от живота си решила за улеснение да използва, като будител член от семейството си, на който вярвала и който ставал по-рано от нея. Когато заявката й била изпълнявана, тя се събуждала с мисълта, че това е определения от нея час за ставане и с благодарност посрещала събуждането. Веднъж с изненада установила, че е била събудена с 20 минутно закъснение. Обяснението на “будителят” било изключително мило и затрогващо: “Така сладко спеше, че ми стана съвестно!” Но, уви! Емоционалните мотиви не омаловажили създадения от закъснението проблем. В заключение тя сподели, че за следващите си събуждания избрала независим, безпристрастен, т.е. по- сигурен будител.
3. Будителят трябва да бъде безстрашен
Матей 14:3-4 –“Защото Ирод беше хванал Иоана и беше го вързал и турил в тъмница, поради Иродиада, жената на брат си Филипа; понеже Иоан му казваше: Не ти е позволено да я имаш.”
Деяния на апостолите 5:28-29 –“Строго ви запретихме да не поучавате в това име; но ето напълнили сте Ерусалим с учението си, и възнамерявате да докарате върху нас кръвта на тоя човек. А Петър и апостолите в отговор рекоха: Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците.”
4. Будителят трябва да заслужи доверие
Дали е часовник, камбана, GSM, човек и пр.
Т.е. преди да се доверим на будителя, той трябва да бъде проверен и изпитан.
5. Значението на будителя
Да продължи да изпълнява нашите функции, когато са приспани (уморени, безпомощни) сетивата ни
А. Да ни предупреди, че времето ни за сън е изтекло
Б. Да ни предупреди за приближаваща опасност
- уредите за предупреждаване за опасността от пожар
- сирените за обявяване на бомбандировки, природни бедствия и пр.
Т.е. ролята на будителя е да изостри сетивата ни или да възстанови тяхната дейност, ако са “изключени” (заспали)
6. Антихристът ще дойде, като будител:
- Социален
- Политически
- Религиозен
ІІІ. ХРИСТОС, БУДИТЕЛЯТ НА ВСИЧКИ БУДИТЕЛИ
1. Христос, Будителят на всички времена
А. Будителят вчера
Б. Будителят днес
В. Будителят утре
Евреи 13:8 –“Исус Христос е същият вчера днес и до века.”
2. Христос, интернационалният Будител
Христос, Будителят на всички хора по лицето на земята:
А. Будителят на всички възрасти - малки и големи
Б. Будителят на всички класи и прослойки:
1). Будителят на учените
Матей 2:1-2 –“А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним.”
2). Будителят на простосърдечните
Лука 2:8-12 –“И на същото място имаше овчари, които живееха в полето, и пазеха нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях, и Господната слава ги осия; и те се уплашиха много. Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът: ще намерите Младенец повит и лежащ в ясли.”
3. Христос, Будителят на грешниците
1Йоан 3:8 -“Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.”
Лука 15:18-24
4. Христос, Будителят на поробените
Христос, радетел за равенство, братство, свобода
Римляни 8: 15 –“Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва Отче!”
5. Христос, Будителят на нуждаещите се (социално слабите)
А. Христос, Будителят на гладните
Йоан 6:35 –“Исус им рече: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее.”
Б. Христос, Будителят на жадните
Йоан 4:10 –“Исус в отговор й каза: Ако би знаела Божия дар, и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода?”
В. Христос, будителят на живеещите в тъмнина
Йоан 8:12 –“Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.”
Г. Христос, Будителят на трудещите се
Ефесяни 6:6 –“Не работете само пред очи като човекоугодници, но като Христови слуги изпълнявайте от душа Божията воля;”
Д. Христос (Словото Божие), Будителят на мързеливите (ленивите)
Притчи 24:33-34 –“Още малко спане, малко дрямка, Малко сгъване на ръце за сън, - И сиромашията ще дойде върху тебе, като крадец И немотията - като въоръжен мъж,”
Е. Христос, Будителят на коравосърдечните
Лука 19:5 –“ Исус като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Закхее, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти.”
1Йоан 3:17 –“Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога? Дечица, да не любим с думи нито с език, но с дело и в действителност.”
ІV. СЛОВОТО НА БУДИТЕЛЯ
Йоан 1:4-5 –“В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана.”
Йоан 1:11-12 –“У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха. А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име;”
Псалме 119:105 – “Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.”
V. ДУХЪТ НА БУДИТЕЛЯ
Исая 61:1 -“Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните;”
1. Пророчеството за Духа на Будителя
Иоил 2:28-29 –“И след това Ще излея Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Старците ви ще виждат сънища, Юношите ви ще виждат видения; Още и на слугите и на слугините Ще изливам Духа Си в ония дни”
2. Явлението на Духа на Будителя
Матей 3:16-17 –“И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.”
VІ. ОБЕЩАНИЕТО НА БУДИТЕЛЯ
1. Будител на всички будители
Матей 5:13-16 –“Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.”
Лука 10:1-3 -”След това Господ определи други седемдесет души, и ги изпрати по двама пред Себе Си във всеки град и място гдето сам Той щеше да отиде. И каза им: Жетвата е изобилна, а работниците малко; затова молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници в жетвата Си. Идете: ето, Аз ви изпращам като агнета посред вълци.”
2. Обещаното Слово на Божиите будители
Марк 16:15-16 –“И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.”
3. Обещаният Дух на Божиите будители
Лука 24:49 –“И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.”
Деяния на апостолите 1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
Деяния на апостолите 2:1-4 –“И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.”
2Коринтяни 5:18-20 –“А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез [Исуса] Христа, и даде на нас да служим за примирение; сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението. И тъй от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога,”

неделя, 25 октомври 2009 г.

СТЕНИТЕ В НАШИЯ ЖИВОТ


І. РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СТЕНИ В НАШИЯ ЖИВОТ
1. Различните видове стени в нашия живот,
според характера им:
А. Стената, наречена Отчаяние
Б. Стената, наречена Депресия
В. Стената, наречена Усамотение
Г. Стената, наречена Изолация
Д. Стената, наречена Съмнение
Е. Стената, наречена Неверие
Ж. Стената, наречена Страх
З. Стената, наречена Вяра
И. Стената, наречена Любов
Й. Стената, наречена Доверие
К. Стената, наречена Упование
2. Различните видове стени в моя живот, според тяхния майстор
А. Човешката стена
- Ерихонската стена
- Ерусалимската стена
- Вавилонската стена
Всички тези стени паднаха, защото са човешки стени
Б. Дяволската стена
В. Божията стена

IІ. ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ СТЕНИТЕ НА КРАЙНОСТИТЕ В НАШИЯ ЖИВОТ
( Стените, с които ние доброволно се ограждаме )

1. Отслабване или напълняване (липса на апетит или прекалено голям апетит)
2. Алкохолизъм или фанатизъм
(Няма да пия дори или лекарства, поради "религиозни" убеждения)
3. Безсъние или много спане
4. Страх или безразличие
5. Безпокойствие или безгрижие
6. Слуга или роб
Разруши (прескочи) човешките и дяволските стени и бъди свободен нормален човек!

ІІІ. ПОБЕДАТА НАД ЧОВЕШКИТЕ ИЛИ ДЯВОЛСКИТЕ СТЕНИ
2Царе 22:30 –“Защото чрез Тебе разбивам полк; Чрез Бога мой прескачам стена.”
Чрез крилата (нозете) на Божията благодат ние имаме власт и сила да прескочим всички различни видове дяволски или човешки стени, и да се освободим от дяволския затвор

петък, 9 октомври 2009 г.

БОЖИЯТ ПАРАДОКСАЛЕН ИЗБОР

1Коринтяни 1:26-31 -"Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупа-вите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! И ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога. А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление; тъй щото, както е писано:"Който се хвали, с Господа да се хвали!"
I. ИЗБОРЪТ НА СВЕТА В ПРОТИВОРЕЧИЕ С БОЖИЯ ИЗБОР
1. В света хората се избират да бъдат силни
2. В света хората се избират да бъдат богати
3. В света хората се избират да бъдат учени
4. В света хората се избират да бъдат красиви
5. В света се избират хора, които могат да обещават, независимо от това дали изпълняват обещанията си
[Пример с избора на Саул за цар]
II. БОЖИЯТ ИЗБОР Е СВРЪХЕСТЕСТВЕН ИЗБОР
[Парадокс наричаме изказване или деяние, което на пръв поглед противоречи на естествените норми и закони и което не е в хармония с естествения начин на мислене и разбирания; но независимо от това противоречие, изказването е истинно.]
1. Призванието на глупавите
Божият парадоксален избор - изборът на глупавите
Ст.26-27 -"Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните;"
Бог избра глупавите, не за да продължават да бъдат глупави, а чрез Словото Божие и мъдростта на Святия Дух, да станат по-мъдри от мъдреците на този свят.
2. Призванието на немощните
Божият парадоксален избор - изборът на немощните
Бог избра немощните, не защото никой в този свят не ги избира. Бог избра немощните на света, не за да продължават да живеят в немощ, а за да ги облече със сила и да посрами силните.
3. Призванието на долните, презрените
Божият парадоксален избор - изборът на долните, презрените
Бог избра долните, презрените, не да продължават да бъдат долни и презрени, но за да бъдат поставени нависоко, да бъдат направени царско свещенство, свят народ.
Йоан 10:34 -"Исус им отговори: Не е ли писано във вашия закон:"Аз рекох, богове сте вие?"
1Петрово 2:9 -"Вие, обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходството на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина."
III. ЦЕЛТА НА БОЖИЯ ПАРАДОКСАЛЕН ИЗБОР
1Коринтяни 1:29-30 -"...за да не се похвали ни една твар пред Бога. А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление; тъй щото, както е писано:"Който се хвали, с Господа да се хвали!".
1. Новородени от Бога
2. Благословени от Бога
Ст.30 -"А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление;"
3. Прославящи Бога
Ст.31 -"...тъй щото, както е писано:"Който се хвали, с Господа да се хвали!"

понеделник, 7 септември 2009 г.

ДЪСКАТА НА КОРАБОКРУШЕНЕЦА

Д.А.27:44 –“и останалите да се спасяват, кои на дъски, кои пък на нещо от кораба. И така стана та всички излязоха на сушата.” 
Яков 4:13-15 –“Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой-си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще спечелим, - когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва. Вместо това, вие трябва да казвате: Ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова.”
 Положителната и отрицателна дъска на корабокрушенеца
I. ПРИГОТОВЛЕНИЕТО ПРЕДИ КОРАБОКРУШЕНИЕТО
 1. Оборудването на рейса, предвидено в случай на катастрофа
Във всеки рейс има (или би трябвало да има) закачени на определени места чукчета и инструкции как точно да бъдат използвани те в случай на авария. Това са “спасителните дъски” за пътуващия в рейса човек.
2. Оборудването на влака, предвидено в случай на катастрофа
Почти всеки човек е виждал предвидените във влака “спасителни дъски”– пожарогасители, ръчни спирачки и пр., придружени с инструкции за тяхното ползване.
3. Оборудването на самолета, предвидено в случай на инцидент
Пътуващите със самолет отлично знаят, че преди началото на всеки полет, стюардесата задължително отделя време, за да запознае пътниците с предвидените “спасителни дъски” и начина на тяхното ползване.
- кислородната маска, “спасителна дъска” в самолета
- надуваемата жилетка, “спасителна дъска” в самолета
- аварийните изходи, “спасителна дъска” в самолета
- предпазните колани, “спасителна дъска” в самолета
- огнеопорното одеало, “спасителна дъска” в самолета
4. Оборудването на кораба, предвидено в случай на корабокрушение
Спасителни лодки, лични надуваеми жилетки, термокостюмите и пр - “спасителни дъски” в случай на корабокрушение
В обобщение можем да жажем следното: При всички видове превозни средства са предвидени “спасителни дъски” за осигуряване безопасността на човека в случай на физическа катастрофа
Това неизбежно води към въпроса, обект на нашите размишления:
Църквата предлага ли на човека “спасителна дъска” в случай на духовна катастрофа?
II. МНОГОРАЗЛИЧНИТЕ ДУХОВНИ КОРАБОКРУШЕНИЯ В ЖИВОТА
Ние няма да размишляваме върху физическите катастрофи на коли, рейсове, влакове; както и върху корабокрушенията на лодки, гемии или кораби
Ние няма да размишляваме и върху останалите многоразлични видове корабокрушения:
- Икономическото корабокрушение
- Финансовото корабокрушение
- Политическото корабокрушение
- Социалното корабокрушение и пр.
Ние ще насочим вниманието си върху духовната катастрофа (духовното корабокрушение на човек).
1. Видовете духовни корабокрушения, според засегнатите лица:
А. Лично корабокрушение
Б. Семейно корабокрушение
В. Църковно корабокрушение
Г. Национално корабокрушение
Когато националният кораб се разпадне на съставните си части, всеки търси спасителната дъска
Д. Световно корабокрушение
Лука 18:8б –“... Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?”
2. Различните причинители на духовното корабокрушение
А. Смъртта (физическа или духовна), причина за духовното корабокрушение
Б. Болестта, причина за духовното корабокрушение
В. Икономическото корабокрушение, причина за духовното корабокрушение (загубване на работата, фалит и пр.)
Г. Природните бедствия, причина за духовните корабокрушения (земетресения, наводнения, пожари и пр.)
Д. Разводът в семейството, раздялата с близки и приятели, причина за духовното корабокрушение
Е. Духовното корабокрушение може да бъде причинено от вълните на:
1). Лъжата 2). Клюката 3). Злобата 4). Омразата 5). Завистта
Всички тези неща дяволът преобръща на вълни срещу твоя кораб. Вълни, които причиняват духовното корабокрушение. Това са най-страшните и смъртоносни вълни!
Матей 10:28 –“Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от оногова, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла.” 
Матей 7:24-27 –“И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара; и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо.” 
III. НУЖДАТА ОТ СПАСИТЕЛНА ДЪСКА
1. Общото житейско море
Ние всички пътуваме към вечността в едно и също житейско море
2. Еднаквата заплаха от корабокрушение
Независимо от различните плавателни съдове (ладии, гемии, луксозни кораби и пр.) всички те са еднакво застрашени от корабокрушение
В корабокрушение попадат:
- малки и големи
- бедни и богати
- учени и прости
- силни и слаби
- бели и черни
3. Нуждата на всеки пътуващ от спасителна дъска е безспорна
Въпросът, който стои пред нас е: Коя е спасителната ни дъска?
IV. РАЗЛИЧНИТЕ СПАСИТЕЛНИ ДЪСКИ, ПРЕДЛАГАНИ НА КОРАБОКРУШЕНЕЦА
1. Предлаганата спасителна дъска от света
Притчи 1:10-11, 13-16 –“Сине мой, ако грешните те прилъгват, Да се не съгласиш. Ако рекат: Ела с нас, Нека поставим засада за кръвопролитие. Нека причакаме без причина невинния... Ще намерим всякакъв скъпоценен имот, Ще напълним къщите си с користи, Ще хвърлиш жребието си като един от нас, Една кесия ще имаме всички; - Сине мой, не ходи на пътя с тях, Въздържай ногата си от пътеката им, Защото техните нозе тичат към злото, И бързат да проливат кръв.”
2. Предлаганата спасителна дъска от дявола
Матей 4:1-10 –“Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня. И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син заповядай тия камъни да станат хлябове. А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Тогава дяволът Го завежда в светия град, поставя Го на крилото на храма и Му казва: Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: - "Ще заповяда на ангелите Си за Тебе: И на ръце ще Те дигат. Да не би да удариш о камък ногата Си". Исус му рече: Писано е още: "Да не изпитваш Господа твоя Бог". Пак Го завежда дяволът на една много висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му: Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш".”
3. Предлаганата спасителна дъска от Бога
Второзаконие 6:6-8 –“Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти; и на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Да ги връзваш за знак на ръката си, и да бъдат като надчелия между очите ти.”
“Тия думи... Да ги връзваш... на ръката си” – а не червения конец
“Тия думи... Да ги връзваш... на ръката си” – като спасителна дъска по примера на сърфиста
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
 Матей 14:30-32 –“Но като виждаше вятъра [силен], уплаши се и, като потъваше, извика, казвайки: Господи избави ме! И Исус веднага простря ръка, хвана го, и му рече: Маловерецо, защо се усъмни? И като влязоха в ладията, вятърът утихна.” 
Йоан 1:29 –“На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!”

А. Спасителната дъска, наречена Бог Отец
Даниил 3:17-18 –“Ако е така нашият Бог, Комуто ние служим, може да ни отърве от пламенната огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави; но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим, и на златния образ, който си поставил няма да се кланяме.
Б. Спасителната дъска, наречена Господ Исус Христос
Матей 8:26-27 –“А Той им каза: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмра ветровете и вълните, и настана голяма тишина. А човеците се чудеха и казваха: Какъв е Тоя, че и ветровете и вълните Му се покоряват?”
В. Спасителната дъска, наречена Святия Божий Дух
Захарий 4:6 –„Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;“
Д.А.1:8 –„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух,“
Г. Спасителната дъска, наречена Словото Божие
Псалми 119:105 –„ Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.“
Нуждата на корабокрушенеца от виделина.
4. Правилният избор на спасителна дъска - от жизненоважно значение за живота на  корабокрушенеца
Помнете!
- В това житейско море еднакво застрашени от потъване са всички.
- Потъват малките лодки, потъват гемии, потъват и супер луксозните кораби, като например „непотъващият“ Титаник.
В житейското море, на палубата на всеки плавателен съд, трябва да бъде поставена на централно място “спасителната дъска”, наречена: Спасителната вяра в Христа Исуса!
Д.А.4:12 –„И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.“
Примерът с бедния рибар и професора
Един професор всяка година през лятото напускал щумния град, в който живеел и прекарвал отпуската си в тихо морско градче. От всички занимания най-много обичал разходките в морето след залез слънце.
Верен на традицията той отишъл до рибарския кей и наел за морската разходка стара рибарска лодка. Рибарят в първия момент отказал, защото бил смутен от бързо придвиждащи се облаци, но в крайна сметка отстъпил пред настойчивото желание за разходка на професора.
Морето изглеждало спокойно и по нищо не подсказвало за    приближаващата буря. Слънцето залязло и започнали да се появяват на небосклона първите звезди. Професорът посочил една звезда и попитал рибаря, знае ли името й. Рибарят отговорил, че не знае имената на звездите, но безпогрешно ги използва, като ориентир, когато е в открито море.
Професорът с насмешка казал на рибаря:”Ами ти си загубил една трета от живота си!” Рибарят подминал забележката с мълчание.
Професорът продължил с въпросите. Той попитал рибаря - знае ли състава на водата. Рибарят отговорил, че не знае. Професорът се подсмихнал и отбелязал иронично:”Ами ти си изгубил половината си живот!”
Изведнъж небето притъмняло, духнал силен вятър и морето започнало да се вълнува. Рибарят обърнал лодката и започнал усилено да гребе към брега. Той погледнал притихналия професор и загрижено го попитал - умее ли да плува. Професорът отговорил с нескрито безпокойство, че не може да плува. Рибарят казал:”Опасявам се, че ти си изгубил целия си живот.”
Без “спасителната дъска”, наречена Вярата в Христос, без умението да си служим с нея, за да достигнем спасителния бряг - животът ни е обречен на смъртоносна опасност, независимо от знанията ни, от ерудицията ни, от образованието ни.

V. СЛУЖЕНИЕТО ЧРЕЗ СПАСИТЕЛНАТА ДЪСКА
1. Спасителната дъска, наречена Страх Божий
Второзаконие 10:12 –“А сега, Израилю, какво иска от тебе Господ твоят Бог, освен да се боиш от Господа твоя Бог, да ходиш във всичките Му пътища, да Го любиш и да слугуваш на Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа,
2. Спасителната дъска, наречена Вяра
3. Спасителната дъска, наречена Надежда
4. Спасителната дъска, наречена Любов
Римляни 15:1-2 –Прочее, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си. Всеки от нас да угождава на ближния си, с цел към това, което е добро за назиданието му.
5. Спасителната дъска, наречена Божията сила
Откровение 12:11 –„А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване;...“
Текстът на популярна евангелска песен е в унисон с темата: “Дъската на корабокрушенеца“.
„Как лесно да вярваш и следваш Христа,
когато мирно плуваш по тиха вода.
Но щом, като вълните кораба страшат,
Тогава иска вяра да стигнеш брега.
О, Господи, Ти помогни!
В кръвний извор вси съмнения бързо да изчезват!
Дай, Господи, Живи струи,
            всякога – на вяра в мен – да влезват!“ АМИН!