понеделник, 7 юли 2008 г.

АПОСТОЛСКИЯТ ЗОВ

АПЕЛЪТ ЗА МОЛИТВАТА НА ХРИСТИЯНИНА

Еф.6:18-20 –“Молещи се в Духа на всяко време, с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии, и за мене, да ми се даде израз да отворя устата си, за да оповестя дързостно тайната на благовестието, за което съм посланик в окови, да говоря дързостно, както прилича да говоря.”

I. НАЧИНЪТ НА ПРОИЗНАСЯНЕ НА МОЛИТВАТА

1. Молещият се човек с ума си
1Кор.14:14-15 -“Защото, ако се моля по непознат език, духът ми се моли, а умът ми не дава плод. Тогава що? Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си; ще пея с духа си, но ще пея и с ума си.”

2. Молещият се човек с устата си
[Папагалската молитва]
Ис.29:13 -“За това, Господ каза: Понеже тия люде се приближават при мене с устата си; И ме почитат с устните си;Но са отстранили сърцето си далеч от мене; И благословението им към Мене е по човешки поучения изучени папагалски.”

3. Молещият се човек с душата си
Пс.84:2 -“Копнее и даже премира душата ми за дворовете Господни; Сърцето ми и плътта ми викат към Живия Бог.”

4. Молещият се човек с Духа си
Рим.8:26 -”Така също и Духът ни помага в нашата немощ; понеже не знаем да се молим, както трябва; но самият Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания.”
Еф.6:18а - "Молещи се в Духа..."

II. ВРЕМЕТО НА МОЛИТВАТА

Ст.18б - "... на всяко време..."
1. Човек може да се моли на Църква
2. Човек може да се моли в къщи
3. Човек може да се моли на работа
4. Човек може да се моли на полето

III. ХАРАКТЕРЪТ НА МОЛИТВАТА
Ст.18в - "... с всякаква молитва и молба..."
1. Молитва за прощение
2. Молитва за церение
3. Молитва за благословение
4. Молитвата е уред, чрез който ние говорим на Бога и на хората

IV. ПОВЕДЕНИЕТО НА МОЛИТЕЛЯ
Еф.6:18-20 -“Молещи се в Духа на всяко време, с всякаква молитва молба, бидейки бодри в това с неуморно остоянство и моление за всичките светии, и за мене, да ми се даде израз да отворя устата си, за да оповестя дързостно тайната на благовестието, за което съм посланик в окови, да говоря дързостно, както прилича да говоря.”
1. Бодрият молител
“... бидейки бодри...”
2. Неуморният молител
“...с неуморно постоянство...”
3. Постоянният молител
“... с неуморно постоянство...”
4. Служението чрез молитвата
Ст.18б-19 -“...моление за всичките светии, и за мене, да ми се даде израз да отворя устата си, за да оповестя дързостно тайната на благовестието.”