петък, 30 октомври 2015 г.

БУДИТЕЛИЛука 22:46 –„Защо спите? Станете и молете се, за да не паднете в изкушение.“
Ефесяни 5:14 –„Затова казва: Стани, ти, който спиш, И възкръсни от мъртвите, И ще те осветли Христос.“
МИСИЯТА НА БУДИТЕЛЯ
Пример с провалено занятие, поради заспал будител:
Когато бях войник, нашата танкова рота имашe предизвестено занятие за следващия ден. За целта трябваше да бъдем събудени по-рано от обикновено. Дневалният по рота, който беше натоварен със задължението да ни събуди в точния час, заспал и с това се провали цялото общо занятие. Нямаше кой да събуди ротата.
Дано днескашните будители, поставени от Бога, да не заспят, а да бдят, за да не се провали мисията на Църквата!
Матей 25:6 А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете!“
І. ХАРАКТЕРЪТ НА БУДИТЕЛИТЕ
1. Държавни будители
2. Политически (интернационални) будители
3. Икономически будители
4. Духовни будители
5. Природата в ролята на будител
Псалми 19:1-3 –„Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им,“
Матей 24:29-30 –„А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава.“
ІІ. СТАРОЗАВЕТНИТЕ БУДИТЕЛИ
1. Йов, Божият Старозаветен будител
·        Книгата Йов е една от най-старите Библейски книги.
·        Йов не е евреин.
·        Мойсей, когато написва Петокнижието, намира Книгата Йов и я поставя в Библията.
Божият Старозаветен будител Йов ни запознава със следното:
А. Взаимоотношенията помежду Бог, Сатана и човека
Б. Природното богатство на човека
В. Връзката на родителите с децата им
Г. Здравето на човека
Д. Приятелите на човека
Е. Поведението на съпругата (съпругът)
На седмо място, чрез многострадалния будител Йов, Словото Божие ни запознава със:
Ж. Всеможието (Всесилието) на Бога
2. Ной, Божият Старозаветен будител
3. Авраам, Божият Старозаветен будител
4. Йосиф, Божият Старозаветен будител
5. Яков (Израил), Божият Старозаветен будител
6. Мойсей, Божият Старозаветен будител
7. Исус Навиев, Божият Старозаветен будител
8. Давид, Божият Старозаветен будител
9. Соломон, Божият Старозаветен будител
10. Пророк Самуил, Божият Старозаветен будител
ІІІ. НОВИЯТ ЗАВЕТ, ЗАВЕТЪТ НА БУДИТЕЛИТЕ
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
Будителите в Новия Завет разделяме на няколко категории:
1. Христос – Божият Единороден Син
2. Ерата на апостолите, Божиите будители
3. Църквата Христова в ролята ѝ на Будител
Марка 16:15-16 –„И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.“
ІV. ОРЪЖИЕТО (КАМБАНАТА) НА БОЖИИТЕ БУДИТЕЛИ
1. Христос
2. Святият Дух
3. Библията – Божието Слово

събота, 24 октомври 2015 г.

РЕФОРМАЦИЯ2 Тимотей 4:3-5 –„Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти, и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. Но ти бъди разбран във всичко, понеси страдание, извърши делото на благовестител, изпълнявай службата си.“
РЕФОРМАЦИЯТА И НЕЙНАТА РОЛЯ В НОВОЗАВЕТНАТА ДИСПЕНСАЦИЯ
І. ИСТОРИЯ НА РЕФОРМАЦИЯТА
1. Новият Завет – Заветът на духовната реформация
2. Христос – Божият реформатор, изпратен от Бога на тази земя
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
3. Христовата Църква – Божият реформатор на тази земя
Матей 16:18 –„Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.“
4. Апостолите - първите реформатори на тази земя
5. Богомилите – Божиите реформатори, които са се борели против смесването на Църквата и Божието вероучение
6. Мартин Лутер, един от първите реформатори на Църквата и Божието вероучение
7. Божиите благовестители в ролята им на реформатори
ІІ. НУЖДАТА ОТ ДУХОВНА РЕФОРМАЦИЯ (ТОГАВА И ДНЕС)
1. Реформация на нашата вяра
(Библейската, Божествената вяра)
2. Реформацията на нашата надежда
(Надеждата в Бога, а не в света)
3. Реформацията на нашата любов
Бог (чрез гръцкия език) ни запознава с многоразличните видове любов, всяка от които се нуждае от реформация.
А. Реформация на любовта ерос – животинска любов
(Любов, която изнасилва, убива, граби, измъчва и пр.)
Б. Реформация на любовта филио
(Любов, не само към нашето семейство, но и към другите семейства. В това се изразява Божията реформация на любовта филио!)
В. Реформация на любовта филантропио (Любов към човека и към човечеството, изразявана и под формата на благотворителност.)
Реформацията на любовта филантропио означава пречистване и освобождаване от духа на алчността, егоизма и себичността.
Г. Реформация на любовта, наречена филалгурион
(Любов, зад която стои сребролюбието.)
Д. Реформация на любовта филаделфия (братската любов)
Е. Реформация (прочистване, рафиниране) на многоразличните видове любов, докато се изравнят по чистота с Божията любов Агапе
4. Реформация на нашата молитва
(Утробата на реформираната молитва не е молитвеникът, а сърцето на човека.)
5. Реформация на нашето мислене
6. Реформация на нашето облекло
7. Реформация на нашия поглед
8. Реформация на нашия говор
9. Реформация на нашия апетит
(Апетит, който трябва да бъде контролиран от нас, а не ние от него. Това се отнася, не само за апетита към храната, но и за апетита към всички видове изкушения, различни за всеки отделен човек.)
10. Реформация на нашите дела и пр.
ІІІ. БЛАГОВЕСТИЕТО – МИСИЯТА НА БОЖИИТЕ РЕФОРМАТОРИ
1. Мисията на Божиите реформатори, по примера на пророк Иона
Йон 3:1-4 –„И Господното слово дойде втори път към Иона и рече: Стани, иди в големия град Ниневия, и възгласи му проповедта, която ти казвам. И тъй, Иона стана и отиде в Ниневия според Господното слово. А Ниневия бе твърде голям град, който изискваше три дни за да се обходи. И Иона, като започна да върви през града един ден път, викаше и казваше: Още четиридесет дни и Ниневия ще бъде съсипана.“
2. Мисията на Варнава, Божият реформатор
Деяния на апостолите 9:27 –„Но Варнава го взе та го доведе при апостолите, и разказа им как бил видял Господа по пътя, и че му говорил, и как в Дамаск дързостно проповядвал в Исусовото име.“
Деяния на апостолите 13:1-2 –„А в антиохийската църква имаше пророци и учители: Варнава, Симеон, наречен Нигер, киринеецът Луций, Манаин, който беше възпитан заедно с четверовластника Ирод и Савел. И като служеха на Господа и постеха, Светият Дух рече: Отделете ми Варнава и Савла за работата, на която съм ги призовал.“
3. Мисията на апостол Павел, Божият реформатор
Деяния на апостолите 19:1-7 –„А когато Аполос беше в Коринт, Павел, след като беше минал през горните страни, дойде в Ефес, гдето намери някои ученици. И рече им: Приехте ли Светия Дух като повярвахте? А те му отговориха: Даже не сме чули дали има Светия Дух. И рече: А в що се кръстихте? А те рекоха: В Иоановото кръщение. А Павел рече: Иоан е кръщавал с кръщението на покаяние, като е казвал на людете да вярват в Този, Който щеше да дойде подир него, сиреч, в Исуса. И като чуха това, кръстиха се в името на Господа Исуса. И като положи Павел ръце на тях, Светият Дух дойде на тях; и говореха други езици и пророкуваха. И те всички бяха около дванадесет мъже.“
4. Мисията на Божия реформатор, по примера на Мартин Лутер
„Мартин Лутер чувства, че главното учение на Библията трябва да бъде добре познато на всички християни… Лутеровата вяра се основава единствено на Божието Слово… През 1542 г. Лутер пише: "На мене, бедния, незначителен, окаян грешник, Бог, Отец на милостта, ми повери Евангелието на Своя скъп Син и ме запази истинен и предан в това. В резултат мнозина в света получиха Евангелието и ме смятат за учител на истината, независимо от папи, императори, царе, принцове, свещеници и цялата ярост на дявола."
Чрез делото на Мартин Лутер, Бог слага край на средновековния мрак и помага за прогресивното развитие на Европа в духовен, а оттам и в културен и икономически план.“
5. Мисията на Новозаветния реформатор
Марк 16:15-20 –„И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват. И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога. А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.“
Лука 10:2-3 –„И каза им: Жетвата е изобилна, а работниците малко; затова молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници в жетвата Си. Идете: ето, Аз ви изпращам като агнета посред вълци.“
Матей 24:14 –„И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.“