четвъртък, 15 декември 2011 г.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО С БОНУС

Лука 2:6-7, 13-14 –“И когато бяха там, навършиха се дните й да роди. И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата... И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.”

Бог чрез Христос ( Божият Единороден Син ) дойде на тази земя, за да промени човека
- Пълна промяна на стария човек чрез Рождество Христово
- Промяната чрез Рождество Христово – промяна с вечна стойност
I. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, СПАСИТЕЛЯТ НА ЧОВЕШКАТА ДУША
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”- Чрез Рождество Христово ние приемаме Христа, като Спасител
- Чрез Спасителя ( Христос в нас ) ние приемаме, като бонус още много други неща, изразени чрез промяната на стария човек
II. ПРОМЯНА НА НАШАТА ВЯРА ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
1. Вяра, която ни води в деня на творението
Битие 1:26-27 –“И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.”
Евреи 11:3 –“С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, тъй щото видимото не стана от видими неща.”
2. Местонахождението на Божието Слово чрез Рождество Христово
Йоан 1:1, 9-13 –“В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог... Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна. У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха. А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име; които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.”
3. Оазисът на спасителната Вяра
Римляни 10:17-18 –“И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово. Но казвам: те не са ли чули? Наистина, чули са: - "По цялата земя е излязъл гласът им, И думите им до краищата на вселената".”
III. ПРОМЯНА НА НАШАТА НАДЕЖДА ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Евреи 6:18 –“така щото чрез две неизменими неща, в които не е възможно за Бога да лъже, да имаме голямо насърчение ние, които сме прибягнали да се държим за поставената пред нас надежда;”
IV. ПРОМЯНА НА НАШАТА ЛЮБОВ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби вета, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
1 Йоан 3:1-2 –“Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както е.”
V. ПРОМЯНА НА НАШИТЕ ГРЕХОВЕ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Исая 1:18 –“Дойдете сега та да разискаме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна.”
Йоан 1:8-9 –“ Не беше той светлината, но дойде да свидетелствува за светлината. Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света.”
Ефесяни 2:4-5 –“Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени),”
VI. ПРОМЯНА НА НАШЕТО СЪРЦЕ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Еремия 24:7 –“Ще им дам и сърце да познават, че Аз съм Господ; и те ще Ми бъдат люде и Аз ще им бъда Бог; защото ще се върнат при Мене с цялото си сърце.”
Езекиил 36:26 –“Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.”
Притчи 4:23 –“Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, Защото от него са изворите на живота.”
VII. ПРОМЯНА НА НАШИТЕ МИСЛИ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Римляни 12:2, 16 –“И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено... Бъдете единомислени един към друг; не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща; не считайте себе си за мъдри.”
VIII. ПРОМЯНА НА НАШЕТО ЗРЕНИЕ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
IX. ПРОМЯНА НА НАШИЯ СЛУХ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
X. ПРОМЯНА НА НАШИЯ ВЪРВЕЖ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
XI. ПРОМЯНА НА НАШИТЕ ДЕЛА ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
XII. ПРОМЯНА НА НАШИЯ ГОВОР ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
XIII. ПРОМЯНА НА НАШИТЕ ЧУВСТВА ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
XIV. ПРОМЯНА НА НАШАТА СОЦИАЛНА СРЕДА ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Промяната чрез Рождество Христово е изразена в стара евангелска песен:
“Радвайте се, братя, пейте вий сестри!
Славен ден настана – Бог ни посети!
Нявга бяхме чужди, ближни сме сега -
чрез Кръвта Христова – братя във Христа”