неделя, 25 януари 2009 г.

ОАЗИСЪТ НА РАДОСТТА

1Йоана 1:1-5 –“Това, което беше от начало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме, и ръцете ни попипаха за Словото на Живота, - (защото животът се яви, и ние видяхме и свидетелствуваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам), - това, което сме видяли и чули, него възвестяваме и на вас, та да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос. И това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост. И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина.”
І. СВЕТЪТ БЕЗ РАДОСТ
1. Без радост е човекът
2. Без радост е нашето семейство
3. Без радост е Църквата
4. Без радост е нашето общество
Ние не говорим за професионалистите (имитаторите на радостта), които са се научили как и кога да се усмихват, а гръдният им кош е превърнат на аквариум, в който плуват жаби, гущери, змии.
ІІ. ОАЗИСЪТ НА СВЕТСКАТА РАДОСТ
1. Характерът на радостта, която светът ни предлага
А. Светът ни предлага радост, но тази радост е временна радост, защото всичко в света е временно
1). Временни са цветята, на които се радваме
2). Временна е тревата, на която обичаме да сядаме
3). Временно е богатството
4). Временен е самият живот
Б. Светът ни предлага радост, но тя е непълноценна радост
(Светската радост ползва частично човека, задоволявайки предимно плътските му потребности)
2. Оазисът на временната светска радост е променлив (сезонен) оазис
А. Като тревата
Б. Като цветята
В. Като заклано угоено животно
( Изяжда се и се забравя )
Г. Като запален огън
Бързо изгаря и оставя след себе си не жарава, не пламъци, а пепел
Д. Като променлив непълноводен поток
ІІІ. ОАЗИСЪТ НА БОЖЕСТВЕНАТА РАДОСТ
Заветът на Божествената (Небесната) Радост
Лука 2:10
–“Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде на всичките люде.”
1. Божествената Радост, бе оповестена на земята от ангелите
2. Божествената Радост бе предадена на овчарите
3. Божествената Радост стана апостолската Радост
4. От апостолите тази Радост се предаде на Църквата
1Солунци 5:16 –“Винаги се радвайте.”
IV. ХАРАКТЕРЪТ НА БОЖИЯТА РАДОСТ
1. Бог ни предлага не временна радост, а вечна Радост; защото Той е вечен
(Радостта в Него и чрез Него никога не умира)
Галатяни 5:22 –“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, верност… ”
1Йоана 1:1-5 –“Това, което беше от начало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме, и ръцете ни попипаха за Словото на Живота, - (защото животът се яви, и ние видяхме и свидетелствуваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви на нас. Това, което сме видяли и чули, него възвестяваме и на вас, та да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос. И това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост. И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, че Боге светлина, и в Него няма никаква тъмнина.”
2. Бог ни предлага пълноценна Радост, чрез Неговата благодат
А. Радостни от това, че имаме привилегията да виждаме Бог
Псалом 19:1-3 –“Небесата разказват славата Божия; И Просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; и нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласа им. ”
Б. Радостни от това, че ние имаме привилегията да докосваме Бога
1). Чрез прощението – ти сега можеш да бъдеш докоснат от Бога
2). Чрез церението – ти сега можеш да бъдеш докоснат от Бога
3). Чрез удовлетворяване на твоята нужда – ти сега можеш да бъдеш докоснат от Бога
4). С ръката на вярата ти винаги може да се докоснеш до Бога

3. Бог ни предлага Радост, основана в Неговите обещания
А. Радостни, поради обещаната и дадена от Него сила на Църквата (Святият Дух)
Деяния на апостолите 1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
Б. Радостни, поради очакването на Христовото пришествие (Мараната)
Деяния на апостолите 1:9-11 –“И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях. Които и рекоха: Галилеяни, защо стоите, та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето.”
1Солунци 4:17 –“после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.”
В. Радостни, поради увереността (чрез Божията благодат), че нашите имената ни са записани в Книгата на Живота
Откровение 20:12 –“Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е Книгата на Живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.”
Г. Радостни, поради Божието обещание, че с Него ще прекараме Вечността
Йоан 14:2-4 –“ В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй щото дето съм аз да бъдете и вие. И вие знаете за къде отивам [знаете].”
Пътят минава през Божия Оазис на Радостта
V. ИЗБОРЪТ НА ОАЗИСА НА НАШАТА РАДОСТ
Изборът помежду:
1. Радостта или скръбта
2. Радостта или болките
3. Радостта или оплакването
4. Радостта или мъката
5. Радостта или греха
6. Изборът между вечната или преходната радост
(Изборът помежду духовната радост или молеца и ръждата)
Матей 6:19-21 –“Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат; защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.”
Кой е избраният от нас оазис?
Оазисът на радостта, която светът ни предлага или Божественият Оазис на Радостта?
Запомнете! Единствено от този избор зависи дали ще бъде пълноценна нашата радост
!

вторник, 20 януари 2009 г.

ХРИСТИЯНИН - КАКВО Е ТОВА

Йоан 15:1-5 –“Аз съм истинската лоза, и Отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и всяка що дава плод, очистя я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото отделени от Мене, не можете да сторите нищо.”
Въплощението на Бог в човешка плът
Бог с нас
Бог чрез нас

І. ХРИСТИЯНИН, КАКВО Е ТОВА - 
НОВОРОЖДЕНИЕТО, БЕЛЕГЪТ НА ХРИСТИЯНИНА

Йоан 3:3-5 –“ Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре (*изново), не може да види Божието царство. Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре (*изново), не може да види Божието царство. Никодим му казва: Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух , не може да влезе в Божието царство.”
1.Християнин не е този, който, като бебе е бил кръстен, а е приел кръщението, като осъзнал се вече човек
2. Номиналните Християни искат религия или Християнство, което изисква от тях да отидат само три пъти през живота си на Църква:
А. Като се родят – някой са ги кръсти
Б. Когато се оженят – някой да ги венчее
В. Когато умрат – някой да ги погребе
3. Християнин е, не този, който по насилствен начин приеме Христа, а чрез Новорождението
Йоан 3:3-5 –“ Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре (*изново), не може да види Божието царство. Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре (*изново), не може да види Божието царство. Никодим му казва: Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух , не може да влезе в Божието царство.”

ІІ. ХРИСТИЯНИН, КАКВО Е ТОВА -
КРЪЩЕНИЕТО НА ХРИСТИЯНИНА

Матей 3:11 –“Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Оня, Който иде след мене, е по-силен от мене, Комуто не съм дстен да поднеса обущата, Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън.”
1. Обещаното от Бога кръщение
Иоил 3:27-32а –“ И ще познаете, че аз съм всред Израиля, и че съм Господ вашият Бог, и че няма друг; И людете Ми няма никога да се посрамят. И след това ще излея Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват; Старците ви ще виждат сънища; Юношите ви ще виждат видения. Още и на слугите и на слугините ще изливам Духа Си в ония дни. И ще покажа чудеса на небето и на земята – кръв, огън и стълбове от дим. Слънцето ще се обърне в тъмнина, И луната в кръв, преди да дойде великият и страшен ден Господен. И всеки, който призове името Господно ще се избави.”
2. Изявеното чрез Христа кръщение
Матей 3:13-17 –“Тогава идва Исус от Галилея на Иордан при Иоана, за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше, казвайки: Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, и Ти ли идеш при мене? А Исус в отговор Му рече: Остави Ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко що е право. Тогава Иоан Го остави. И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и, ето, отвориха Му се небесата, и видя Божият Дух, че слиза като гълъб и се спускаше на Него; и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение”3. Пророчеството за новото кръщение
А. Водното кръщение
Матей 3:11 –“ Аз ви кръщавам с вода за покаяние; а Оня, Който иде след мене, е по-силен от мене, Комуто не съм дстен да поднеса обущата, Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън”
Б. Кръщението в Святия Дух
Йоан 14:15-18, 16:7 –“ Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди. И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва във вас, и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас… Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, щи ви го изпратя.”
Д.А.1:5 –“Защото Иоан е кръщавал с вода; а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни.”
В. Кръщението в Исусовото име
Д.А.2:38-39 –“ А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Святия Дух.” 
Д.А.2:39 -"Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при Себе Си.”
Кръщение в Исусовото име означава, да бъдеш, като Исуса

ІІІ. ХРИСТИЯНИН, КАКВО Е ТОВА -
ХРИСТИЯНИН ОЗНАЧАВА СЛУЖЕНИЕ
Йоан 15:16 –“ Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви определих да навлезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.”

Служението, белегът на Християнина чрез:
1. Солта
2. Светлината
3. Вярата
4. Надеждата
5. Любовта
6. Пребъдването
7. Силата

ІV. ХРИСТИЯНСТВО, КАКВО Е ТОВА -
ХРИСТИЯНИН ОЗНАЧАВА СИЛА
Д.А.1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”

1. Сила да се противопостави на греха
2. Сила да изцерява
3. Сила да проповядва
4. Сила да претърпява
5. Сила да прощава
6. Сила да се радва
7. Сила да жертва
8. Сила да се съпротивява на дявола

понеделник, 19 януари 2009 г.

НЕБЕСНИЯТ КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК

Лука 20:7 –“А Той ги погледна и рече: Тогава що значи това, което е писано: "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла?”
Матея 21:42 –“Исус им каза: Не сте ли никога прочели в писанията тая дума: - "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла; От Господа е това. И чудно е в нашите очи"?”
Марка 12:10 –“Не сте ли прочели нито това писание:- «Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла.»”
І. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА НЕБЕСНИЯ КАМЪК
Псалом 118:22 –“Камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана глава на ъгъла;”
ІІ. ИЗПРАТЕНИЯТ ОТ БОГА НЕБЕСЕН КАМЪК
Римляни 9:33 –“както е писано: -"Ето полагам в Сион камък, о който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват; И който вярва в Него не ще се посрами.”
1. Този камък е:
А. Личен Г. Обществен
Б. Семеен Д. Международен
В. Църковен Е. Този камък е за всички
ІІІ. ЦЕЛТА НА ИЗПРАТЕНИЯ ОТ БОГА НЕБЕСЕН КАМЪК
1. Съединени чрез крайъгълния небесен камък
2. Държани в едно чрез крайъгълния небесен камък
ІV. ОТХВЪРЛЕНИЯТ НЕБЕСЕН КАМЪК
1. Отхвърлен от личния живот на човека
2. Отхвърлен от семейния живота на човека
3. Отхвърлен от училището
4. Отхвърлен от бизнеса
5. Отхвърлен от Църквата
6. Отхвърлен от държавата
7. Отхвърлен от света
V. ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ОТХВЪРЛЕНИЯ КАМЪК
1. Без крайъгълния камък всичко се пука
2. Без крайъгълния камък всичко се руши
3. Без крайъгълния камък всичко пада
4. Ние сме свидетели на две неща:
А. На голямо съживление
Б. На голямо падение от световен характер
5. Нека потърсим този камък
6. Нека изровим този камък, който бащите ни са погребали
VІ. ХАРАКТЕРЪТ НА ОТХВЪРЛЕНИЯ КАМЪК
1. Той е жив Камък
1Петрово 2:4 –“При когото идвайки, като при жив камък, от човеците отхвърлен, а от Бога избран и скъпоценен,”
2. Той е небесен Камък
Даниил 2:34-35 –“Ти си гледал, догдето се е отсякъл камък , не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал, и ги е строшил. Тогава желязото, калта, медта и среброто са се строшили изведнъж, и са станали, като прах по гумното лете; вятърът ги е отнесъл, и за тях не се е намерило никакво място. А камъкът, който ударил образа, е станал голяма планина и е изпълнил целия свят.”
3. Той е говорящ Камък
Авакум 2:11 –“Защото камък ще извика из стената, и гредата из дърветата ще му отговори.”
4. Той е оживотворяващ Камък
1Петрово 2:5 –“и вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа.”
Не само, че Той е жив, но дава живот и на останалите “камъни”, с които е свързан

събота, 10 януари 2009 г.

С БОГА

Мт.10:38 -"И, който не вземе кръста си, и не върви след Мене, не е достоен за Мене."

I. С БОГА ЛЕСНО СЕ ВЯРВА
Йоана 20:24-29 -"А Тома, един от дванадесетте, наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. За това другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не тура ръката си в ребрата Му, няма да повярвам. И подир осем дни учениците му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана посред тях, и рече: Мир вам! Тогава каза на Тома: Дай си пръста тук и виж ръцете Ми, и дай ръката си и тури я в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ. Тома в отговор Му рече: Господ мой и Бог мой! Исус му казва: Понеже ме видя, {Томо] ти повярва. Блажени ония, които, без да видят са повярвали."

II. С БОГА ЛЕСНО СЕ ВЪРВИ В ЖИВОТА
Лука 24:32 -"И рекоха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя, тълкувайки нам писанията?"
Мат. 2:9 -"А те, като изслушаха царя, тръгнаха си; и, ето, звездата, която бяха видяли на изток, вървеше пред тях, докато дойде и спря над мястото, дето беше детето."

III. С БОГА ЛЕСНО СЕ ЖИВЕЕ
Галатяни 2:20 -"Съразпнах се с Христа, и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе си за мене."

IV. С БОГА ЛЕСНО СЕ ЗАБРАВЯ ЗЛОТО
Матея 6:9, 12 -"А вие се молете така: "Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име... и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници."

V. С БОГА ЛЕСНО СЕ ПЕЕ
Д.А.16:23, 25(26) -"И, като ги биха много, хвърлиха ги в тъмница, и заръчаха на тъмничния началник да ги варди здраво;... Но посред нощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога, та затворниците се ослушваха в тях, (внезапно стана голям трус, така щото основите на тъмницата се поклатиха; и веднага всичките врати се отвориха, и оковите на всичките се развързаха."

VI. С БОГА ЛЕСНО СЕ МОЛИ ЧОВЕК
Римляни 8:26 -"Така също и Духът ни помага в нашата немощ; понеже не знаем да се молим, както трябва, но самият Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания."

VII. С БОГА ЛЕСНО СЕ ПОБЕЖДАВА
Йоана 16:33 -"Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дързайте, Аз победих света."
1Йоана 4:4 -"Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги, защото по-велик е Оня, Който е във вас, от оногова, който е в света."
1Йоана 5:4-5 -"Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. И кой побеждава света, ако не тоя, който вярва, че Исус е Божият Син?"

VIII. С БОГА ЛЕСНО СЕ РАБОТИ
Неемия 2:20 -"А аз, като им отговорих, рекох им: Небесният Бог, Той ще ни направи да благоуспеем; за това ние, слугите Му ще станем и ще градим..."
Яков 4:13-15 -"Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди кой си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме, и ще спечелим; когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която за малко се явява, и после изчезнува. Вместо това, вие трябва да казвате: Ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова."