вторник, 9 юли 2019 г.

БОЖИЯТА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ


Исая 1:8 –„Дойдете сега та да разискаме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна.“
Препредавам ви думите на мой училищен преподавател:
„Завърших инженерство в Германия. Един професор, университетски преподавател, ни каза, че водата на нашата планета се употребява вече за четвърти път. Затова са необходими пречиствателни станции във всеки град на земното кълбо.“
Днес ние няма да говори за необходимостта от пречиствателни станции на водата. Но ще използваме пречиствателните станции на водата, за основа, върху която ще изградим нашата проповед - за нуждата от духовна пречиствателна станция.

І. НУЖДАТА ОТ ЛИЧНА ДУХОВНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ В НАШИЯ ЖИВОТ
1.     Нуждата от лична духовна пречиствателна станция - на нашия ум, превърнат на боклукчийски кош
2.     Нуждата от лична духовна пречиствателна станция - на нашите очи (поглед)
3.     Нуждата от лична духовна пречиствателна станция - на нашия език
Яков 3:7-9 –„Защото всякакъв вид зверове, птици, гадини и морски животни се укротяват и укротени са били от човечеството; но езика никой човек не може да укроти; буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова. С него благославяме Господа и Отца, и с него кълнем човеците създадени по Божие подобие!“
4.     Нуждата от лична духовна пречиствателна станция - на нашето сърце
Притчи 4:23 –„Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, Защото от него са изворите на живота.“
5.     Нуждата от лична духовна пречиствателна станция - на нашата душа
6.     Нуждата от лична духовна пречиствателна станция - на нашите чувства
7.     Нуждата от лична духовна пречиствателна станция за ръкоделието - на нашите ръце (делото на ръцете ни)
ІІ. ХАРАКТЕРЪТ НА БОЖИЯТА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ
1.     Бог Отец
Божията Любов – основата на Божията пречиствателна станция
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
2.     Бог Син, Господ Исус Христос
Неговото жертвоприношение - естеството на Божията пречиствателна станция
А. Тялото на Христа
Б. Кръвта на Христа
В. Пътеводителството на Христа
Г. Църквата на Христа
Йоан 6:53 –„Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.“
Матей 16:18 –„Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.“
3.     Бог Дух Святи
Божиите дезинфекциращи материали в процеса на Божията пречиствателна станция
4.     Божието Слово
Всекидневната Му употреба, като духовен водопровод до Божията пречиствателна станция.
След личната духовна пречиствателна станция, ще спрем погледът си върху:
ІІІ. СЕМЕЙНАТА ДУХОВНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ
1.     Семейството (независимо в кой континент, в кой град или в кое село е) се превръща на духовно блато без Бога
2.     Морално замърсеното семейство
·        Днес в семейството има лъжи
·        Днес в семейството има клетви
·        Днес в семейството има изневяра
·        Днес в семейството има кражби, от различен характер
·        Днес в семейството има насилие, убийство
3.     Нуждата на семейството от духовна пречиствателна станция
Днес повече от всеки друг път, нашето семейство (независимо в кой континент, в кой град, в кое село е) се нуждае от Божията пречиствателна станция
А. Нуждаещият се татко от духовна пречиствателна станция
Б. Нуждаещата се майка  от духовна пречиствателна станция
В. Нуждаещите се деца (независимо от възрастта им) - от духовна пречиствателна станция и пр.
ІV. НУЖДАТА НА ЦЪРКВАТА ОТ ДУХОВНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ
Десетте Божиите заповеди – Духовната пречиствателна станция
Вечната пречиствателна станция на Бога
1. Духовна пречиствателна станция - вчера
2. Духовна пречиствателна станция - днес
3. Духовна пречиствателна станция – утре
Откровение 22:12-13 –„Ето, ида скоро; и у Мене е наградата, която давам, да отплатя на всекиго, според каквито са делата му. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят.“
V. ОБЩЕСТВЕНАТА НУЖДА ОТ ДУХОВНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ
Всяко общество (независимо кое е то) се нуждае от духовна пречиствателна станция
1.     Нашето гето се нуждае от духовна пречиствателна станция
2.     Нашите буржоазни квартали се нуждаят от духовна пречиствателна станция
3.     Нашите училища се нуждаят от духовна пречиствателна станция
4.     Нашият пазар се нуждае от духовна пречиствателна станция и пр...
VІ. НУЖДАТА НА ДЪРЖАВАТА ОТ ДУХОВНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ
Всяка държава, независимо коя е тя и къде се намира, се нуждае от Божията пречиствателна станция
Веднъж, когато бях в канцеларията на нашия районен прокурор, той ми каза:
„Д-р Банков, България има едни от най-хубавите закони в света.
Въпросът при нас не е, какви закони имаме, а как ги прилагаме.
За жалост ние ги прилагаме с двоен стандарт - на наши и ваши....“
1.     Търсената чиста храна
Днес, ние всички търсим еко храна - еко плодове, еко месо, еко вода, еко въздух...
2.     Пренебрегната духовна чистота
Търсим ли със същото усърдие – еко Църкви, еко човеци, еко семейство, еко народ...?
Днес, ако нямаме духовна пречиствателна станция, нека задружно да я изградим!
Бог - духовната пречиствателна станция -
лична, семейна, обществена!

понеделник, 6 май 2019 г.

РЕЦЕПТИ


Откровение 21:6-7 –„И рече ми: Сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Който побеждава, ще наследи тия неща; Аз ще му бъда Бог, и той ще Ми бъде син.“
Матей 24:35„Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.“
Библията – Книгата на Божиите Рецепти
( Божият Рецептурник )
За да разберем необходимостта от Библейски рецепти, трябва да разгледаме значението на различни видове рецепти.
І. ХАРАКТЕРЪТ НА МНОГОРАЗЛИЧНИТЕ РЕЦЕПТИ И ТЯХНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
1.     Готварски рецепти и тяхното предназначение
В едно и също ястие може да бъдат сложени едни и същи продукти, но ако не се спазва рецептата (кое, кога и как да се сложи), ястието ще стане различно.
2.     Рецептите при производството на хляба
Производството на различния хляб става по различна рецепта.
·        Хляб за здрави
·        Хляб за болни
·        Хляб за деца
·        Хляб за възрастни и пр.
За различните видове хляб има различни рецепти, които трябва стриктно да бъдат спазвани.
3.     Строителство по рецепта
В строителството, освен проекти и различни правилници, също се използват рецепти.
Например - рецептата за бетона уточнява съотношението между
съставните му части:
·        Пясък
·        Чакъл
·        Цимент
·        Вода
По рецепта се приготвят и различните видове мазилки, и пр...
4.     Предназначението на лекарската рецепта
Така, както за физическото си здраве човек се нуждае от точна рецепта, така и за духовното здраве е нужна Библейска рецепта.
ІІ. БИБЛЕЙСКАТА РЕЦЕПТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА
1.     Апостолската рецепта
Д.А.1:21-26 –„И тъй, от човеците, които дружеха с нас през всичкото време, когато Господ Исус влизаше и излизаше между нас, като почна от времето, когато Иоан кръщаваше и следва до деня, когато се възнесе от нас, един от тях трябва да стане свидетел с нас на възкресението Му. И така, поставиха на сред двама, Иосифа, наречен Варсава, чието презиме бе Юст, и Матия. да вземе мястото в това служение и апостолство, от което отстъпи Юда, за да отиде на своето място. И хвърлиха жребие за тях, и жребието падна на Матия; и той се причисли към единадесетте апостоли.“
2.     Рецептата на апостолската Църква
Чувал съм, че някъде имало Църкви, наричани Апостолски.
Ако се съди по името, би следвало да се очаква, такава Църква да бъде изграждана по рецептата на апостолите от Ранната Църква
Д.А.6:1-3 –„А някой си човек на име Анания, с жена си Сапфира, продаде имот, и задържа нещо от цената, със знанието на жена си; и донесе една част и я сложи пред нозете на апостолите. А Петър рече: Анание, защо изпълни Сатана сърцето ти, да излъжеш Светия Дух и да задържиш от цената на нивата?“
3.     Рецептата за строителството на Църквата Христова
Матей 16:18–„Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.“
А. Архитектът на Църквата Христова
Б. Строителят на Църквата Христова
В. Основата на Църквата Христова
Г. Материалът за изграждането на Църквата Христова
1 Петрово 2:5 –„и вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа.“
4.     Духовната рецепта за Божиите епископи (пастири)
1 Тимотей 3:1-7 –„Вярно е това слово: Ако се ревне някому епископство, добро дело желае. Прочее, епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, честолюбив, способен да поучава, не навикнал на пияни разправии, не побойник, а кротък, не крамолник, не сребролюбец; който управлява добре своя си дом и държи чадата си в послушание с пълна сериозност; (защото ако човек не знае да управлява своя си дом, как ще се грижи за Божията църква?) да не е нов във вярата, за да се не възгордее и падне под същото осъждане с дявола. При това, той трябва да се ползува с добри отзиви и от външните, за да не падне в укор и в примката на дявола.“
5.     Духовната рецепта за избора на Божиите дякони
1 Тимотей 3:8-11 –„Така и дяконите трябва да бъдат сериозни, не двуезични, да не обичат много вино, да не бъдат лакоми за гнусна печалба, да държат с чиста съвест тайната на вярата. Също и те първо да се изпитват и после да стават дякони, ако са непорочни. Тъй и жените им трябва да бъдат сериозни, не клеветници, самообладани, верни във всичко.“

ІІІ. НЕПРОМЕНЯЕМИЯТ РЕЦЕПТУРНИК НА БОГА

Библията – Книгата на Божиите Рецепти!
Матей 24:35 –„Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.“
Думите на популярна евангелска песен:
„Вчера, днеска и във веки Исус същий е,
Всичко тук се променява - Той не се мени.“
·        Променя се хлябът
·        Променя се храната
·        Променя се водата
·        Променя се човекът
·        Променя се климатът и пр...

·        Само Бог не се мени и Неговото Слово е с Вечна стойност!
Откровение 22:19 –„И, ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая книга.“

Непроменяемите Библейски рецепти!
Левит 19:36-37 -„Верни везни, верни теглилки, вярна ефа и верен ин да имате. Аз съм Господ вашият Бог, Който ви изведох из Египетската земя. Да пазите всичките Ми повеления и всичките Ми съдби, и да ги извършвате. Аз съм Господ.“

Нека ние, родителите, както обучаваме децата си да ползват готварските рецепти, така да създаваме в тях навици - да четат и да прилагат непроменяемите Библейски рецепти!