събота, 27 септември 2014 г.

БРАКЪТ – БОЖИЕТО ТВОРЕНИЕБитие 2:24 –„Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще се привърже към жена си; и те ще бъдат една плът.“
Бракът помежду мъжа и жената е една от най-важните институции, основана от Бога при създаването на човека.
І. БОГ – ТВОРЕЦЪТ НА СЕМЕЙСТВОТО
1. Създаденото от Бога семейство
·        - Както Бог създаде Вселената (земята, водата, слънцето, луната, звездите и пр.) – така Бог създаде и семейството
·       -  Както Бог създаде растителното и животинското царство – така Бог създаде и семейството
·       -  Както Бог създаде човека (мъж и жена ги създаде) - така Бог създаде и семейството
2. Божият закон за семейството
( Божият Брачен кодекс )
Битие 2:24 –„Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще се привърже към жена с; и те ще бъдат една плът.“
ІІ. ДЯВОЛЪТ – ВРАГЪТ НА СЕМЕЙСТВОТО
Битие 3:4-7 –„А змията рече на жената: Никак няма да умрете; но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото. И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде. Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха голи; и съшиха смокинови листа та си направиха препаски.“
1. Въплощението на дявола – в природни бедствия
·       Пожари
·       --  Бури и водни стихии (наводнения,градушки)
·        - Земетресения и пр.
2. Въплощението на дявола в животински образ – в борбата му срещу семейството
„А змията рече на жената: Никак няма да умрете; но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото. “ ( Битие 3:4-7 )
Отворените от дявола очи на алчността:
·         Икономическа алчност – материализъм, сребролюбие
·        - Алчност за земна слава – славолюбие, кариеризъм
·        Суетна алчност – цялата палитра на неконтролираната суета
ІІІ. ДУХОВНАТА БРАЧНА ЛОТАРИЯ
Пример: - Сватбен обичай на Балканите:
При венчавката, който от младоженците пръв настъпи брачния си партньор, той ще го владее до живот.
А Словото Божие казва:
„В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници; изпреваряйте да си отдавате един на друг почит.“Римляни 12:10
1. Печалбата в духовната семейна лотария е мечта и на мъжа, и на жената
(Търсеният добродетелен партньор)
Притчи 31:10 -„Кой може да намери добродетелна жена? Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни.“
Това Слово се отнася еднакво и за двамата брачни партньори!
2. Двамата партньори (мъжът и жената) са равнопоставени пред Бога
„И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.“ (Битие 1:27)
ІV. ДУХОВНИЯТ ИЗБОР НА НОВОТО СЕМЕЙСТВО – УСЛОВИЕТО ЗА ЩАСТЛИВИЯ БРАК
1. Изборът на строителя
Матей 16:18 –„Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.“
Христос – Строителят на Живата Църква:
·        - Лична Църква
·        - Семейна Църква
·        - Обществена
1 Коринтяни 3:16-17 –„Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свет, който храм сте вие.“
2. Изборът на основата, върху която младото семейство ще гради своя живот
Матей 7:24-25 –„И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара; и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара.“
3. Изборът на материалите, с които младото семейство ще гради своя живот
1 Коринтяни 3:10-17 –„Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител аз положих основа; а друг гради на нея. Но всеки нека внимава как гради на нея. Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, всекиму работата ще стане явна каква е; защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита работата на всекиго каква е. Тоя, комуто работата, която е градил, устои, ще получи награда. А тоя, комуто работата изгори, ще претърпи загуба; а сам той ще се избави, но тъй като през огън. Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свет, който храм сте вие.“
4. Изборът на осветлението и неговото място в новия дом
Матей 5:14-15 –„Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи.“
А. Татко трябва да бъде светило в семейството
Б. Майка трябва да бъде светило в семейството
Татко и майка са това светилото, за което говори Божието Слово, че мястото му не е под шиника, а на светилника, за да осветява целия дом.
4. Изпитанието на брака (семейството)
1 Коринтяни 3:12-15 –„И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, всекиму работата ще стане явна каква е; защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива; и самият огън ще изпита работата на всекиго каква е. Тоя, комуто работата, която е градил, устои, ще получи награда. А тоя, комуто работата изгори, ще претърпи загуба; а сам той ще се избави, но тъй като през огън.“
V. СЕМЕЙСТВОТО – ИНКУБАТОРЪТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
*Инкубатор - място, в което съществуват или са създадени благоприятни условия за развитието на някого или нещо.
1. Семейството – инкубаторът, чрез който се ражда доброто и злото
2. Семейството – инкубаторът на истината и лъжата
3. Семейството – инкубаторът на светлината и тъмнината
4. Семейството – инкубаторът на любовта и омразата
5. Семейството – инкубаторът, чрез който се ражда крадеца и добрия самарянин (добродетелния човек)
VІ. ЗЛАТНИЯТ БРАЧЕН ПРЪСТЕН НА СЪТВОРЕНОТО ОТ БОГА СЕМЕЙСТВО
Откровение 1:8 –„Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е, и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.“
Изместеният Бог в символа на брачните пръстени.
Традиционно при венчавките и бракосъчетанията младоженците чуват думите:„Окръжността е символ на безкрайност - така да бъде безконечна обичта и разбирателството между двамата.“
·   - Ако ние търсим някой или нещо без начало или без край, то това е Бог – Безначален и Безкраен.
·    -  Безименният пръст, на който се поставя по традиция пръстена – символизира смирението на човека пред Бога.
·   - Златото е символ на морална и физическа чистота, обединени със спасение, слава и Вечност.
·   - Всъщност брачният пръстен символизира Божието присъствие в живота на младото семейство.