вторник, 30 декември 2008 г.

БЛАГОСЛОВЕНА НОВА ГОДИНА

ПРЕДАЙ НА ГОСПОДА ПЪТЯ СИ
БИБЛЕЙСКОТО НОВОГОДИШНО ПОЖЕЛАНИЕ

Псалом 37:5 –“Предай на Господа пътя си; И уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти;”
“Предай на Господа пътя си!”
– Божията заповед до простосмъртния човек
Пътят, най-старият приятел или враг на човека (в зависимост от това кой е пътят, по който той е избрал да върви)

I. ХАРАКТЕРЪТ НА ПРИРОДНИТЕ ПЪТИЩА
ПРЕОБРАЗ НА ДУХОВНИТЕ ПЪТИЩА НА ЧОВЕКА
Ние не можем да размишляваме за духовните пътища на човека, ако на първо място не размишляваме за природните пътища
1. Видовете пътища, според географското им предназначение
А. Международни пътища( Пътища, които свързват отделните държави една с друга )
Б. Държавни пътища (магистрали)
В. Районни (окръжни) пътища
Г. Селски (така наречените “черни”) пътища
Д. Пътеки
2. Видовете пътища, според характера им
А. Морски пътища
Б. Въздушни пътища
В. Земни пътища
3. Видовете пътища, според качествата им
А. Първокласни пътища
Б. Второкласни пътища
В. Третокласни пътища
(Виж легендата на всяка пътна карта!)

II. ОБЛЕКЛОТО НА ПЪТЕШЕСТВЕНИКА
1. Облеклото на пътешественика, според характера на пътя
Пътищата никога не са еднакви
Има:
А. Стръмен път
Б. Път в тъмнината
В. Път в пустинята
Г. Буренясали пътища
Д. Каменисти пътища
Е. Трънливи пътища
З. Има път, който минава през тъмен и мрачен тунел
Облеклото на пътешественика е съобразено с характера на пътя
Пример с облеклото на каубоя - Около краката си той поставя дълга и здрава кожа, която го предпазва по пътя от храсти, тръни и бодили
2. Облеклото и обувките на Божия пътешественик, според предстоящия му път
О! Колко подходящо е Словото, което ни запознава с облеклото, обувките и оръжието на Божия пътешественик
Ефесяни 6:14-18 –“Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия; вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово; молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии,”

III. НОВОГОДИШНАТА ЗАПОВЕД НА БОГ ДО НЕГОВИЯ ПЪТЕШЕСТВЕНИК
Псалом 37:5 –“Предай на Господа пътя си; И уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти;”
Всеки човек си прави многоразлични Новогодишни резолюции (т.е. решения). Най-добрата резолюция за човека през Новата година е – да предаде на Господа пътя си. Тази резолюция ще направи щастлив не само човека, не само семейството му, но и цялото човечество
Словото Божие ни приканва да предадем пътя си на Бога, защото светът, в който живеем е пълен с многоразлични пътища:
1. Има добър, но има и лош път
2. Има равен, но има и стръмен път
Пример: Наложи се да изкачвам една много висока планина. Пътят беше много стръмен. На върха на планината видях надпис: “Проверка на всички превозни средства, преди спускане по надолнището”. По пътя имаше направени рампи. Ако на превозното средство му откажат спирачките, водачът може да отбие по тази изкуствена рампа и да спре.
3. Има осветен път (по който движението е приятно), но има и тъмен път, за който цар Давид казва:”Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.” (Псалом 23:4)
За същия мрачен, хлъзгав и опасен път Христос ни предупреждава в Евангелието на Йоана: “Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.”(8гл.12 ст.)
Йоана 11:9-10 -"Исус отговори: Нали има дванадесет часа в деня? Ако ходи някой денем, не се препъва, защото вижда виделината на тоя свят. Но ако ходи някой нощем, препъва се, защото не е осветлен. "

IV. КАКВО ОЗНАЧАВА НОВОГОДИШНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ - ДА ПРЕДАДЕШ НА ГОСПОДА ПЪТЯ СИ
1. Това означава да предадеш на Бога:
А. Сърцето си
Б. Мислите си
В. Чувствата си
Г. Тревогите си
Матея 6:25, 33 –“Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната,и тялото от облеклото? ... Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.”

2. Помнете многоразличните пътища!
А. Има път на любовта, но има и път на омразата
Б. Има път на уважението, но има и път на арогантността
В. Има път на щедростта, но има и път на алчността

3. През Новата година какво ще си пожелаеш?
Ще се подчиниш ли на Библейския призив: “Предай на Господа пътя си”? Само Бог може да ти помогне, когато преминаваш през трудностите.
Пред прага на Новата година пред теб стои дилемата: Кой път ще избереш?
По кой път ще тръгнеш и с кого ще вървиш по избрания от тебе път?

Предай на Господа пътя си! – И Той ще те храни с най-диетичната храна.
Предай на Господа пътя си! – И Той ще те облече с най-прекрасния тоалет.
Предай на Господа пътя си! – И Той ще подновява силите ти, като на орел.

сряда, 24 декември 2008 г.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

ИЗЯВЛЕНИЕТО НА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ


Гал.4:4-7 –“а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона, за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението. И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни Духа на Сина Си, Който вика: Авва, Отче! Затова не си вече роб, но син; и ако си син, то си Божий наследник чрез Христа.”
Въплощението на Бога в човешка плът означава:
"Бог с нас."

I. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ИДВАНЕТО НА ХРИСТА - БОЖИЯТА БЛАГОДАТ

1. Пророчеството за целта на Христовото идване

Бит.3:14-15 –“ Тогава рече Господ Бог на змията: Понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид добитък и измежду всички полски зверове; по корема си ще се влачиш, и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си. Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.”
( В Стария Завет Бог воюва срещу Сатана чрез ангелите Си /Арахангел Михаил, Гавраил/, а в Новия Завет Бог воюва против Сатана чрез Своя Единороден Син )


2. Пророчеството за начина, по който трябваше да дойде Христос - Божията Благодат
Ис.7:14 –“Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил.”


3. Пророчеството за мястото, където трябваше да се роди Христос - Божията Благодат
Мих.5:2-5 –“ А ти, Витлеем Ефратов, Макар и да си малък за да бъдеш между Юдовите родове, От тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израиля, Чийто произход е от начало, от вечността. Затова ще ги остави До времето, когато раждащата ще роди; Тогава останалите от братята му Ще се върнат с израилтяните. И той ще стои и ще пасе стадото си чрез силата Господна, Чрез великото име на Господа своя Бог; И те ще се настанят; Защото сега той ще бъде велик до краищата на земята. И той ще бъде нашият мир. Когато дойде Асириеца в земята ни, И когато стъпи в палатите ни, Тогава ще подигнем против него седем пастири, И осем начални човека,”
Лк.2:1-7 -“ А в ония дни излезе заповед от Кесаря Августа да се запише цялата вселена. Това беше първото записване откакто Квириний управляваше Сирия. И всички отиваха да се записват, всеки в своя град. И тъй, отиде и Иосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, (понеже той беше от дома и рода Давидов), за да се запише с Мария, която беше сгодена за него, и беше непразна. И когато бяха там, навършиха се дните й да роди. И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.”
- Светът не беше изненадан тогава за Христовото рождение
- Светът беше предупреден чрез пророчествата

II. ЗАЕТИЯТ СВЯТ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
1. Заетата гостилница преди Рождество Христово
2. Заетото семейство преди Рождество Христово
3. Заетият град преди Рождество Христово
4. Заетият човек преди, на и след Рождество Христово
Йн.1:11 -“У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха.”

III. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - ИЗЯВЛЕНИЕТО НА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ
1. Личността, чрез която бе изявена Божията Благодат. Характерът на Божията Благодат
Лк.2:14 -“Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.”
2. Мястото на изявлението на Божията благодат
Лк.2:6-7 -“И когато бяха там, навършиха се дните й да роди. И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.”
А. Яслата , в която бе положена Божията Благодат - Божия Младенец - символ на Хляба на живота
Пс.100:3 -“Познайте, че Господ е Бог; Той ни е направил, и ние сме Негови; Негови люде сме и овце на пасбището Му.”
Йн.6:51 -“Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от тоя хляб, ще живее до века; да! и хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът [която Аз ще дам] за живота на света.”
Зависимостта между състоянието на организма на човека и храната, която консумира
- Храната, която ядеш може да те направи да се разболееш - от сърце, туберколоза, захарна болест; може да причини смърт
- Храната която ядеш може да те направи здрав, силен, щастлив, сияещ
Б. Яслата, в която бе положена Божията Благодат - Божият Младенец е символ на Агнеца Господен - Пасхалното Агне
В. Кошарата, в която бе изявена Божията Благодат - Христос Исус е символ на Христа, Който направи Себе Си беден, за да направи богати мнозина
Г. Кошарата, в която бе изявена Божията благодат е символ на рождението на Великия Пастир
Йн.10:11 -“Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.”
- Светът не беше изненадан тогава
- Светът не трябва да бъде в тъмнина и днес, относно Христовото рождение
От.3:20 -“Ето стоя на вратата и хлопам, ако чуе някой гласът ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с мене.”
- Къде ще оставиш Господа днес ?
- От коя страна на вратата ?

събота, 13 декември 2008 г.

ПРЕДИ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Лука 2:1-7 –“А в ония дни излезе заповед от Кесаря Августа да се запише цялата вселена. Това беше първото записване, откакто Квириний управляваше Сирия. И всички отиваха да се записват всеки в своя град. И тъй, отиде и Йосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, (понеже той беше от дома и рода Давидов,) за да се запише с Мария, която беше сгодена за него, и беше непразна. И когато бяха там, навършиха се дните й да роди. И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.”

І. ПРОРОЧЕСТВОТО ПРЕДИ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
1. Пророчеството след падението
Битие 3:15 –“ Ще поставя и вражда между тебе и жената, и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.”

2. Пророчеството за подарения от Бога ключ на Църквата Христова
Исая 22:22 –“И ще положа на рамото Му ключа на Давидовия дом; Той ще отваря и никой няма да затваря; и ще затваря, и никой няма да отваря.”
Матея 16:19 –“ Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.”

3. Пророчеството за характера на Божия Единороден Син
А. Пророчеството за единия Пастир
Еремия 34:23 –“ И ще поставя над тях един Пастир, слугата си Давида, който ще ги пасе; Той ще ги пасе и Той ще им бъде Пастир.”
Б. Пророчеството за изпратения от Бога Княз
Езекиил 34:24 -"Аз Господ ще има бъда Бог и слугата ми Давид Княз между тях; Аз Господ изговорих това."
В. Пророчеството за бъдещия Цар на вселената
Езекиил 37:24 37:24 –"И слугата ми Давид щe бъде Цар на тях; над всички тях ще има един Пастир; и те ще ходят в съдбите ми и ще пазят повеленията ми и ще ги извършват."
Г. Обединеното пророчество за Божия Единороден Син
Исая 9:6 –“Защото ни се роди дете, син ни се даде. И управлението ще бъде на рамото му. И името му ще бъде Чудесен, Съветник, Бог Могъщ, Отец на Вечността, Княз на Мира.”

ІІ. СВЕТЪТ ПРЕДИ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Лука 2:1-5 –“А в ония дни излезе заповед от Кесаря Августа да се запише цялата вселена. Това беше първото записване, откакто Квириний управляваше Сирия. И всички отиваха да се записват всеки в своя град. И тъй, отиде и Йосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, (понеже той беше от дома и рода Давидов,) за да се запише с Мария, която беше сгодена за него, и беше непразна."
1. Царската заповед преди Рождество Христово
Ст.1-2 –"А в ония дни излезе заповед от Кесаря Августа да се запише цялата вселена. Това беше първото записване, откакто Квириний управляваше Сирия."
2. Изцерението преди Рождество Христово
Ст.3 –"И всички отиваха да се записват всеки в своя град."
3. Божията тайна преди Рождество Христова
Ст.4-5 –“И тъй, отиде и Йосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, (понеже той беше от дома и рода Давидов,) за да се запише с Мария, която беше сгодена за него, и беше непразна.”

ІІІ. ДУХОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИЗРАИЛ, ПРЕДИ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Ст.6-7 –“И когато бяха там, навършиха се дните й да роди. И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.”

1. Духът на материализма и сребролюбието беше прогонил Духа на пожертвователността
( За тях нямаше място )
2. Духът на заблуждението беше прогонил духа на откровението
За Него нямаше място, защото го нямаше Духа на Елисавета
Лука 1:41-42 –“И щом чу Елисавета Марииния поздрав, младенецът заигра в утробата й; и Елисавета се изпълни със Святия Дух. И като извика със силен глас, рече: Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба.”
3. За Него нямаше място (егология )
А. Защото нямаше място в сърцата им
Б. Защото нямаше място в душите им
В. За Христа нямаше място в еврейската гостилница, защото за Бога нямаше място в живота им и в бизнеса им

вторник, 9 декември 2008 г.

ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ДУХОВНАТА СВЕТЛИНА

ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Йоана 1:1-9 -"В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко чрез него стана; и без него не е станало нищо от това, което е станало. В него бе животът и животът бе светлината на човеците. И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана. Яви се човек, изпратен от Бога, на име Иоан. Той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, за да повярват всички чрез него. Не беше той светлината, но дойде да свидетелствува за светлината. Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света."

I.ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ЕСТЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
1. Търсената от човека светлина
Няма по-обичано и търсено нещо на този свят от светлината
2. Човек търси прозореца
3. Човек търси изложението
4. Човек търси общението със светлината
5. Месец декември - последният месец на годината е месец на празниците на светлината
А. Древните римляни са празнували на 24 декември Денят на бога на светлината
Б. Декември е празникът на евреите
Те празнуват знамението на светлината в Храма Господен, наречено "Ханука"
В. Християните на 25 декември празнуват Рождество Христово - рождението на светлината

II. ХРИСТОС, СВЕТЛИНАТА НА СВЕТА
Йн.1:9 -"Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света."

1. Пророчеството за идещата Светлина
Ис.42:6 -"Аз Господ те призвах в правда. И като хвана ръката ти, ще те пазя. И ще те поставя за завет на людете, за светлина на народите."
Ис.9:2 -"Людете, които ходеха в тъмнина, видяха голяма светлина. На ония, които седяха в земя на мрачна сянка, изгря им светлина."
Ис.60:19 -"Слънцето не ще ти бъде вече светлина деня, нито луната със сиянието си ще ти свети. Но Господ ще ти бъде вечна светлина, и твоят Бог твоя слава."

2. Пророчеството за целта на Рождество Христово, духовната Светлина
Лк.2:32 -"Светлина да просвещава народите, и слава на твоите люде Израил."
А. Светлина да озарява
Б. Светлина да води
В. Светлина да просвещава

III. РОЛЯТА НА ДУХОВНАТА СВЕТЛИНА
1. Тъмнината в света
А. Режимът на светлината в света
Б. Страхът от тъмнината в къщи:
- тъмното стълбище
- тъмният асансьор
- тъмните тавани
- тъмните мазета
В. Страхът от тъмната улица
Г. Страхът от тъмния град

2. Притежатели на Светлината
Примерът с джобното фенерче, като преобраз на човека
Джобното фенерче от самосебе си не е светлината. То притежава светлината и в дадено време, според волята на господаря си отразява светлината
Еф.5:8 -"Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се, като от рода на осветлените."
Мт.5:14-16 -"Вие сте виделината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. И, когато запалят светило, не го турят под шиника, но на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, който е на небесата."

3. Плодовете на духовната Светлина
Еф.5:9 -"Защото плодът на светлината се състои във всичко, що е благо, право и истинно."
Както в света (в природата) без светлина не може да има плодове, така и в духовен смисъл без Светлината Христос Исус, не може да има духовни плодове

4. Светлината, оръжието на Християнина
Рим.13:12 -"Нощта премина, а денят наближи; и тъй, нека отхвърлим делата на тъмнината, и да се облечем с оръжието на светлината."
Както тъмнината е оръжието на грешника (Той я търси, той бяга към нея, той я използва); така е Светлината за Християнина. В ден на нужда, той търси Светлината, той си служи със Светлината.
Йн.8:12 -"Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота."
Йн. 9:5 -"Когато съм на света, светлина съм на света."
Йн.12:46 -"Аз дойдох светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в Мене."

неделя, 7 декември 2008 г.

БИБЛИЯ (СЛОВО БОЖИЕ) - КАКВО Е ТОВА

Йоана 1:1-3, 14 –“В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало… И словото стана плът и пребива-ваше между нас; и видяхме славата Му, слава, като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.”
Евреи 13:8 –“Исус Христос е същият вчера, днес и до века.”

1). Библията е най-старата книга на планетата
2). Библията е книгата, преведена на най-много езици
3). Библията е била, е и ще бъде най-силно обичаната книга
4). Библията е в същия момент и най-силно мразената и преследвана книга на тази земя
Нейните почитатели в определени исторически епохи са били гонени, преследвани и наказвани със смърт

І. ТРИЛОГИЯТА НА БИБЛИЯТА
1. Библията вчера – Старият Завет
Словото Божие (Библията) в Старозаветната диспенсация
Изход 25:16 –“И да вложиш в ковчега плочите на свидетелството, което ще ти дам.”
Исус Навиев 1:8 –“Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко, каквото е написано в нея; защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех.”

2. Библията днес – Новият завет
Словото Божие (Библията) в Новозаветната диспенсация
Йоана 1:1-3, 14
Евреи 9:19-20 –“Защото, след като Мойсей изговори всяка заповед от закона пред всичките люде, взе кръвта на телците и на козлите, с вода и червена вълна, та поръси и самата книга и всичките люде, и казваше: Това е кръвта, проляна при завета, който Бог е заръчал, спрямо вас.”
Евреи 9:11-12 –“А понеже Христос дойде, като първосвещеник на бъдещите добрини, Той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч, не от настоящето творение, еднаж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със Собствената Си кръв, и придоби за нас вечно изкупление.”

3. Библията, Книгата на вечността
Словото Божие (Библията) в диспенсацията на Вечността (задгробния живот) – Книгата, запечатана със седемте Божии печата
Откровение 1:10-11; 5:1 –“В Господния ден бях в изтъпление чрез Духа; и чух зад себе си силен глас, като от тръба, който казваше: Каквото виждаш напиши на книга, и прати го до седемте църкви: до Ефес, до Смирна, до Пергам, до Тиатир, до Сардис, до Филаделфия и до Лаодикия… И видях в десницата на седещия на престола книга, написана отвътре и отвън запечатана със седем печата.”

ІІ. ЕСТЕСТВОТО НА БИБЛИЯТА (БОЖИЕТО СЛОВО)
БИБЛИЯТА (БОЖИЕТО СЛОВО) Е ЛИЧНОСТ


Йоана 1:14 –“И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава, като но Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.”

ІІІ. БИБЛИЯ (СЛОВО БОЖИЕ) - КАКВО Е ТОВА
НЕИЗМЕННИЯТ ХАРАКТЕР НА БИБЛИЯТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

Йоана 1:1-3, 14 –“В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало… И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава, като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.”
Евреи 13:8 –“Исус Христос е същият вчера, днес и до века.”

1. Библията (Словото Божие) е Създателят на всичко видимо и невидимо
Евреи 11:3 –“ С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, тъй щото видимото не стана от видими неща.”
2. Библията (Словото Божие) е Живият Бог, Богът на просперитета
Йоана 1:1-3, 14
Йоана 15:1-5 –"Аз съм истинската лоза, и Отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и всяка що дава плод, очистя я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене. Аз съм лозата,вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото отделени от Мене, не можете да сторите нищо."

3. Библията (Словото Божие) е ръководство и гаранция за успешен живот
Исус Навиев 1:8 –“Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внима телно, според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех.”
Псалми 1:1-3 –“Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите; И в пътя на грешните не стои; И в събранието на присмивателите не седи; Но се наслаждава в закона на Господа; И в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде, като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко, що върши ще благоуспява. Не е така с нечестивите; Но те са като плявата, която вятърът отвява.”

4. Библията (Словото Божие) е светлина
Псалми 119:105 –“Твоето слово е светилник на нозете ми, и виделина на пътеката ми.”
Йоана 1:4-5, 9 –“В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана… Истинската светлина,която осветлява всеки човек, идеше на света.”
Йоана 8:12 –“Тогава Исус пак им говори казвайки: Аз съм светлината на света; който ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.”

5. Библията (Словото Божие) е живот
Йоана 6:68 –“Симон Петър Му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот.”

6. Библията (Словото Божие) е вяра
Римляни 10:17 –“И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.”

7. Библията (Словото Божие) е храна
Матея 4:4 –“А Той в отговор каза: Писано е:"Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.”
Йоана 6:53 –“Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.”
8. Библията (Словото Божие) е Хлябът на Живота
Йоана 6:35 –“Исус им рече: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене, никак няма да огладнее, и който вярва в Мене, никак няма да ожаднее”

9. Библията (Словото Божие) е Книгата на Живата вода
Йоана 7:37-38 –“А в последния ден, великия ден на праздника, Исус застана та извика казвайки: Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие. Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от вътре му (от утробата му), както рече писанието.”
10. Библията (Словото Божие) е Божествено лекарство за церение
Псалми 107:20а –“Изпраща Словото Си, та ги изцелява; и оттървава от ямите, в които лежат.”

11. Библията (Словото Божие) е Божието семе
Марка 4:14 –“Сеячът сее словото.”
Лука 8:11 –“Прочее, ето значението на притчата: Семето е Божието слово.”

12. Библията (Словото Божие) е дъжд и сняг за човешката душа
Исая 55:10-11а –“Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми; Не ще се върне при Мене празно, Но ще извърши волята Ми; И ще благоуспее за онова, за което го изпращам.”

13. Библията (Словото Божие) е Божията истина
Йоана 17:17 –“ Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.”

14. Библията (Словото Божие) е Божият нож
Евреи 4:12 –“Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни,пронизва до разделяне душата и духа ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.”

15. Библията (Словото Божие) е Божият атлет
Псалми 147:15 –“Изпраща заповедта Си по земята; Словото Му тича много бързо.”
16. Библията (Словото Божие) е духовната (Божествената) сладост
Псалми 19:10 –“ Желателни са повече от злато, повече от изобилие чисто злато, И по-сладки от мед и от капките на медена пита.”

17. Библията (Словото Божие) е Оазисът на Божиите обещания
Йоана 8:31, 15:17 –“Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдете в Моето учение, наистина сте Мои ученици.”
1Йоана 2:14 –“Писах вам бащи, защото познавате Този,Който е отначало. Писах вам, младежи, защото сте силни, и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия.”
1. Оазисът на вярата
2. Оазисът на мира
3. Оазисът на нашата сила
Матея 4:4а, 7а, 10а 11–“А Той в отговор каза: Писано е:.. Исус му рече: Писано е още…Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано; защото е писано: »На Господа твоя Бог да се покланяш и само Нему да служиш.» “
18. Библията (Словото Божие) е освещението на Църквата
Йоана 17:17 –“ Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина”
19. Библията (Словото Божие) е ръката на Бога, чрез която Той държи всичко в едно
Евреи 1:9 –“Който, бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо Слово, след като извърши [чрез Себе Си] очищение на греховете, седна отдясно на Величието на високо,”

20. Библията (Словото Божие) е бранителят и съдията на света
2Петрово 3:7 –“Така със същото слово и днешното небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци.”

21. Библията (Словото Божие) е Словото на Завета
Матея 26:26-27 –“И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови, и го разчупи и като го даваше на учениците, рече: Вземете яжте; това е Моето тяло. Взе и чашата, и, като благодари, даде им, и рече: Пийте от нея всички! Защото това е Моята кръв на [Новия] завет, която се пролива за прощаване на греховете.”

22. Библията (Словото Божие) е небесният регистър
Откровение 17:8 –“ Звярът, който си видял, беше, но го няма; обаче, скоро ще възлезе из бездната и ще отиде в погибел. И земните жители, всеки, чието име не е написано в книгата на живота от създанието на света, ще се зачудят, когато видят, че звярът беше и го няма, но пак ще дойде.”

23. Библията (Словото Божие) е Книгата на блажените
Откровение 22:7 –“ И, ето, ида скоро. Блажен, който пази думите на написаното в тая книга пророчество.”

24. Библията (Словото Божие) е Книгата на пазителите
Откровение 22:9 –“Но той ми рече: Недей! Аз съм съслужител на тебе и на братята ти пророците, и на тия, които пазят думите на тая книга. Поклони се Богу.”
Евреи 11:32-40 –“И какво повече да кажа? Защото не ще ми стигне време да приказвам за Гедеона, Варака, Самсона и Иефтае, за Давида, още и Самуила, и пророците; които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затуляха устата на лъвове, угасваха силата на огъня, избягваха острото на ножа, оздравяваха от болести, ставаха силни във война, обръщаха в бяг чужди войски,. Жени приемаха мъртвите си възкресени; а други бяха мъчени, защото, за да получават по-добро възкресение, те не приемаха да бъдат избавени. Други пък изпитваха присмехи и бичувания, а още и окови и тъмници; с камъни биваха убити, с трион претрити, с мъки мъчени; умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи, и търпяха лишения, бедствия и страдания. Те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на земята. Но всички тия, ако и да бяха засвидетелствувани чрез вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието. Да не би да постигнат в съвършенство без нас, защото за нас Бог промисли нещо по-добро.”
25. Библията (Словото Божие) е Книгата на вечния съд
Откровение 21:11-12 –“и имаше божествена слава като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен, като кристал. Градът имаше голяма и висока стена, с дванадесет порти, и на портите дванадесет ангела, и надписани над портите имена, които са имената на дванадесетте племена на израилтяните.”

26. Библията (Словото Божие) е застрахованата от Бога Книга
Откровение 22:18-19 –“Аз свидетелствувам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга, и, ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дяла от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая книга.”