петък, 7 септември 2018 г.

НЕПОСЛУШАНИЕТО И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕГО


1Царе 15:10-24 -„Тогава Господното слово дойде към Самуила и каза: Разкаях се, гдето поставих Саула цар, понеже той се отвърна от да Ме следва, и не извърши повеленията Ми. А това нещо възмути Самуила, и той викаше към Господа цялата нощ. И на утринта като стана Самуил рано, за да посрещне Саула, известиха на Самуила, казвайки: Саул дойде в Кармил, и, ето, като си издигна паметник (*ръка), обърна се, та замина и слезе в Галгал. И когато Самуил дойде при Саула, Саул му каза: Благословен да си от Господа! Изпълних Господната заповед! Но Самуил каза: Що значи тогава това блеене на овци в ушите ми, и тоя рев на говеда що слушам? И Саул отговори: От амаличаните ги докараха; защото людете пощадиха по-добрите от овцете и от говедата, за да пожертвуват на Господа твоя Бог; а другите обрекохме на изтребление. Тогава Самуил каза на Саула: Почакай, и ще ти известя какво ми говори Господ нощес. А той му рече: Казвай. И рече Самуил: Когато ти беше малък пред собствените си очи, не стана ли глава на Израилевите племена? Господ те помаза цар над Израиля, и Господ те изпрати на път и рече: Иди та изтреби грешните амаличани, и воювай против тях, догде се довършат. Защо, прочее, не послуша Господния глас, но се нахвърли на користите, та стори това зло пред Господа? А Саул каза на Самуила: Да! Послушах Господния глас, и отидох по пътя, по който Господ ме изпрати, и доведох амаличкия цар Агаг, а амаличаните обрякох на изтребление. Но людете взеха от користите овце и говеда, по-добрите от обречените неща, за да пожертват на Господа твоя Бог в Галгал. И рече Самуил: Всеизгарянията и жертвите угодни ли са тъй Господу, както слушането Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата, и покорността - от тлъстината на овни. Защото непокорството е като греха на чародейството, и упорството, като нечестието и идолопоклонничеството. Понеже ти отхвърли словото на Господа, то и Той отхвърли тебе да си цар. Тогава Саул каза на Самуила: Съгреших; защото престъпих Господното повеление и твоите думи, понеже се убоях от людете и послушах техния глас.“
I. НЕПОСЛУШАНИЕТО - ПРИЧИНАТА ЗА ДУХОВНОТО ПАДЕНИЕ
1Царе 15:22 -„И рече Самуил: Всеизгарянията и жертвите угодни ли са тъй Господу, както слушането Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата, и покорността - от тлъстината на овни.“
1.     Непослушанието е гордост
1Царе 15:12 -„И на утринта като стана Самуил рано, за да посрещне Саула, известиха на Самуила, казвайки: Саул дойде в Кармил, и, ето, като си издигна паметник (*ръка), обърна се, та замина и слезе в Галгал.“
2.     Непослушанието е надменност
3.     Непослушанието е непокорство
4.     Непослушанието води до безбожие
5.     Непослушанието - причината за грехопадението
1Царе 15:13-15 -„И когато Самуил дойде при Саула, Саул му каза: Благословен да си от Господа! Изпълних Господната заповед! Но Самуил каза: Що значи тогава това блеене на овци в ушите ми, и тоя рев на говеда що слушам? И Саул отговори: От амаличаните ги докараха; защото людете пощадиха по-добрите от овцете и от говедата, за да пожертвуват на Господа твоя Бог; а другите обрякохме на изтребление.“
II. ЦЕНАТА НА НЕПОСЛУШАНИЕТО
1. Личната цена на непослушанието
А. Саул умря духовно
1Царе 16:14-15 -„А Господният Дух беше се оттеглил от Саула, и зъл дух от Господа го смущаваше. И така, слугите на Саула му рекоха: Ето сега, зъл дух от Бога те смущава.“
Б. Саул умря социално
1Царе 15:35б -„И Господ се разкая, за гдето беше поставил Саула цар над Израиля.“
1Цар.16:1 -„Тогава Господ каза на Самуила: До кога ще плачеш за Саула, тъй като Аз го съм отхвърлил да не царува над Израиля? Напълни рога си с миро, та иди; аз те изпращам при Витлеемеца Есей; защото си промислил цар измежду неговите синове.“
В. Саул умря физически
1Царе 31:4 -„Тогава Саул каза на оръженосеца си: Изтегли меча си, та ме прободи с него, за да не дойдат тия необрязани, та ме прободат и се поругаят с мене. Но оръженосецът му не прие, защото много се боеше. Затова Саул взе меча си, та падна върху него.“
Ø Саул се самоуби
Ø Саул умря без чест
Ø Саул бе погребан без царски почести
1Царе 31:12б -„...и като дойдоха в Явис, там ги изгориха.“
2. Семейната цена на непослушанието
А. Семейната измама чрез дъщерята на Саул
1 Царе 18:20-23 -„А Сауловата дъщеря Михала обичаше Давида, и като известиха това на Саула, стана му угодно. И рече Саул: Ще му я дам; за да му бъде примка, и за да се вдигне върху него ръката на филистимците. Затова Саул каза на Давида втори път: Днес ще ми станеш зет. И Саул заповяда на слугите си, казвайки: Говорете тайно на Давида и кажете: Ето, благоволението на царя е към тебе. И всичките му служители те обичат. Сега, прочее, стани зет на царя. И тъй Сауловите служители говореха тия думи в ушите на Давида. Но Давид рече: Лесно нещо ли ви се вижда да стане някой царски зет, аз съм човек сиромах и нищожен.“
1). Дъщерята на Саул се присмя на Давид
2Царе 6:16, 18-23 -„А като влизаше Господният ковчег в Давидовия град, Михала, Сауловата дъщеря, погледна от прозореца, и като видя, че цар Давид скачаше и играеше пред Господа, презря го в сърцето си... И когато Давид свърши принасянето на всеизгарянията и примирителните приноси, благослови людете в името на Господа на Силите. И раздаде на всичките люде, сиреч, на цялото множество Израилтяни, мъже и жени, на всеки човек по един хляб и по една мяра вино, и по една низеница сухо грозде. Тогава всичките люде си отидоха, всеки в къщата си. А когато Давид се връщаше, за да благослови дома си, Михала, Сауловата дъщеря излезе да посрещне Давида, и рече: Колко славен беше днес Израилевия цар, който се съблече днес пред очите на слугините на служителите си, както се съблича безсрамно един никакъв човек! А Давид каза на Михала: Пред Господа, който предпочете мене пред баща ти и пред целия негов дом, за да ме постави вожд над Господните люде, над Израиля. Да! Пред Господа играх. И ще се унижа още повече и ще се смиря пред собствените си очи, а от слугините, за които ти говори, от тях ще бъда почитан. Затова Михала Сауловата дъщеря остана бездетна до деня на смъртта си.“
2). Дъщерята на Саул, Давидовата жена умря бездетна
2Царе 6:23 -„Затова Михала Сауловата дъщеря остана бездетна до деня на смъртта си.“
Б. Смъртта на Сауловите синове
1Царе 31:2 -„И филистимците настигнаха Саула и синовете му; и филистимците убиха Сауловите синове Ионатана, Авинадава и
3. Националната цена на непослушанието
1Царе 8:4-10, 18-19 -„Тогава всичките Израилеви старейшини се събраха, та дойдоха при Самуила в Рама и му рекоха: Ето, ти остаря, и синовете ти не ходят в твоите пътища; постави ни, прочее, цар, който да ни съди. И Самуил се помоли на Господа. А Господ каза на Самуила: Послушай гласа на людете за всичко, що ти говорят, защото не отхвърлиха тебе, а Мене отхвърлиха, за да не царувам над тях. Според всичките дела, които те са вършили от деня, когато съм ги извел от Египет дори до тоя ден, като са ме оставяли и са служили на други богове, така правят и на тебе. Сега, прочее, слушай гласа им, обаче тържествено протестирай пред тях и покажи им как ще постъпва царят, който ще царува над тях. Самуил, прочее, каза всичките Господни думи на людете, които искаха цар от него... В оня ден ще викате поради царя си, когото ще сте си избрали; но Господ няма да ви послуша в оня ден. Обаче, людете не искаха да послушат Самуиловия глас, а рекоха: Не, но цар нека има над нас.“

Из том 16 – 50 Библейски проповеди– П-р Д-р Ст.Банков - 2017

неделя, 2 септември 2018 г.

ПОКЛОННИЦИ


Йоан 4:19-24 -„Казва Му жената: Господине, виждам, че Ти си пророк. Нашите бащи в тоя хълм са се покланяли; а вие казвате, че в Ерусалим е мястото, гдето трябва да се покланяме. Казва й Исус: Жено, вярвай Ме, иде час, когато нито само в тоя хълм, нито в Ерусалим ще се покланяте на Отца. Вие се покланяте на онова, което не знаете; Ние се покланяме на Онова, което знаем; защото Спасението е от юдеите. Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с Дух и Истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. Бог е Дух; и ония, които Му се покланят, с Дух и Истина трябва да се кланят.“
I. ДИАЛОГЪТ ЗА ИСТИНСКИТЕ ПОКЛОННИЦИ
1.     Погрешните поклонници
Йоан 4:20 -„Нашите бащи в тоя хълм са се покланяли; а вие казвате, че в Ерусалим е мястото, гдето трябва да се покланяме.“
А. Поклонниците на хълмовете
Б. Поклонниците на морето (водата)
В. Поклонниците на слънцето
Г. Поклонниците на луната
Д. Поклонниците на животните
Е. Поклонниците на камъните
Ж. Поклонниците на човеци
и пр. и пр.
Т.е. поклонниците на творението, а не на Твореца...
2.     Учението за истинските поклонници
Йоан 23-24 -„Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с Дух и Истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. Бог е Дух; и ония, които Му се покланят, с Дух и Истина трябва да се кланят.“
·        Истинските поклонници не са - по ъглите на улиците
Матей 6:5 -„И когато се молите не бивайте, като лицемерите; защото те обичат да се молят, стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат човеците. Истина ви казвам: Те са получили вече своята награда.“
·        Истинските поклонници не са - по площадите
·        Истинските поклонници не са - в шумните зали
3.     Откровението за служението на истинските поклонници
Осия 6:6 –„Защото милост искам, а не жертва. И познаване Бога повече от всеизгаряния.“
II. ОБРАЗЕЦЪТ НА ИСТИНСКИЯ ПОКЛОННИК
1.     Духът и Истината на поклонника
А. Истината идва чрез Божието Слово
Йоан 1:1-4, 14 –„В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците... И Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.“
·        Истината е Христос:
Йоан 14:6 –„Исус му казва: Аз съм Пътят, и Истината, и Животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“
Галатяни 2:19 –„Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.“
Б. Духът идва чрез Кръщението
В. Кръщението идва в резултат на Покаянието
·        Какво наричаме Покаяние?
·        Пред кого се извършва Покаянието?
·        За какво се покайва човек?
2. Църквата не е място за развлечение, а за Поклонение
3. Църквата не е място за срещи - с приятел, роднина, познат, бизнес партньор и пр...
4. Църквата е определеното от Бога място за среща с Него
Т.е. Църквата е място за Богопоклонение!
III. проблемът сЪС СЪВРЕМЕННИТЕ поклонници
1.     Поклонниците - по примера на Тома
Тези хора, които, като Тома, си стоят в къщи и си мислят, че сами, ще могат по-добре да се покланят на Бога; трябва да са наясно, че това крие опасност.
Отделеният от стадото, лесно може да изгуби ориентир за Пътя и да се оплете в драките (по примера на загубената овца).
Йоан 20:24-26-„А Тома, един от дванадесетте наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам. И подир осем дни учениците Му пак бяха вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключена вратата, застана насред, и рече: Мир вам!“
Матей 18:20 –„Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.“
2.     Поклонниците - по примера на апостол Петър
Йоан 21:3 -„Симон Петър им казва: Отивам да ловя риба. Казват му: Ще дойдем и ние с тебе. Излязоха и се качиха на ладията; и през оная нощ не уловиха нищо.“
А. Апостол Петър се самозалъгваше, че и по време на работа може да се покланя на Бога (затова избра бизнеса, вместо поклонението).
·        Кой от нас не е пренебрегвал Богослужение, приспан от самозаблудата:
“И там мога да се моля!“
„Там“ - на градинката, на работата, на разходката – в планината, в парка, на морето...
Там-навсякъде, наистина може, и трябва да се молим; но това не е Богопоклонение.
Защо ли? - Защото в центъра на това поклонение сме издигнали, не Бог, а себе си – нашите нужди, нашата сигурност, нашето благополучие, нашата себеправедност...
Това е, не – Богопоклонение (т.е. преклонение пред Бога),а - себепоклонение.
Б. Подмененото от апостолите поклонение
Матей 4:18 –„И като ходеше край галилейското езеро, видя двамата братя, Симона, наречен Петър и брат му Андрея, че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари. И казва им: Дойдете след Мене и Аз ще ви направя ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.“
·        Поклонението на Бога е - служение за другите, а не за себе си
„Защото милост искам, а не жертва...“ (Осия 6:6)
·        Разочарованите апостоли, поради изопаченото поклонение
„...и през оная нощ не уловиха нищо.“ (Йоан 21:3)
3.     Поклонниците - по примера на учениците от Емаус
А. Те отстъпиха от призванието си
Т.е. - те побягнаха от Христос...
Матей 28:18-20 –„Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].“
Б. Те (Христовите ученици) напуснаха Ерусалим
( Ерусалим – преобраз на Църквата )
Те побягнаха от Църквата, водени от мисълта, че вън от определеното от Бога място, няма пречка да бъдат Богопоклонници, но... човешките им планове се провалиха, защото...
„Защото Моите помисли не са като вашите помисли. Нито вашите пътища като Моите пътища, казва Господ.“ (Исая 55:8 )
Лука 24:13-32 -(13-16) И ето в същия ден двама от тях отиваха в едно село, наречено Емаус, шестдесет стадии далеч от Ерусалим. И те се разговаряха помежду си за всичко онова, що бе станало. И като се разговаряха и разискваха, сам Исус се приближи и вървеше с тях, но очите им си удържаха, да Го не познаят... (30-32) И като седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и даде им. И очите им се отвориха и Го познаха; а Той стана невидим за тях. И рекоха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията?“

Йоан 4:23-24 -„Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се кланят.“

Лука 24:49 –„И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.“