вторник, 30 декември 2008 г.

БЛАГОСЛОВЕНА НОВА ГОДИНА

ПРЕДАЙ НА ГОСПОДА ПЪТЯ СИ
БИБЛЕЙСКОТО НОВОГОДИШНО ПОЖЕЛАНИЕ

Псалом 37:5 –“Предай на Господа пътя си; И уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти;”
“Предай на Господа пътя си!”
– Божията заповед до простосмъртния човек
Пътят, най-старият приятел или враг на човека (в зависимост от това кой е пътят, по който той е избрал да върви)

I. ХАРАКТЕРЪТ НА ПРИРОДНИТЕ ПЪТИЩА
ПРЕОБРАЗ НА ДУХОВНИТЕ ПЪТИЩА НА ЧОВЕКА
Ние не можем да размишляваме за духовните пътища на човека, ако на първо място не размишляваме за природните пътища
1. Видовете пътища, според географското им предназначение
А. Международни пътища( Пътища, които свързват отделните държави една с друга )
Б. Държавни пътища (магистрали)
В. Районни (окръжни) пътища
Г. Селски (така наречените “черни”) пътища
Д. Пътеки
2. Видовете пътища, според характера им
А. Морски пътища
Б. Въздушни пътища
В. Земни пътища
3. Видовете пътища, според качествата им
А. Първокласни пътища
Б. Второкласни пътища
В. Третокласни пътища
(Виж легендата на всяка пътна карта!)

II. ОБЛЕКЛОТО НА ПЪТЕШЕСТВЕНИКА
1. Облеклото на пътешественика, според характера на пътя
Пътищата никога не са еднакви
Има:
А. Стръмен път
Б. Път в тъмнината
В. Път в пустинята
Г. Буренясали пътища
Д. Каменисти пътища
Е. Трънливи пътища
З. Има път, който минава през тъмен и мрачен тунел
Облеклото на пътешественика е съобразено с характера на пътя
Пример с облеклото на каубоя - Около краката си той поставя дълга и здрава кожа, която го предпазва по пътя от храсти, тръни и бодили
2. Облеклото и обувките на Божия пътешественик, според предстоящия му път
О! Колко подходящо е Словото, което ни запознава с облеклото, обувките и оръжието на Божия пътешественик
Ефесяни 6:14-18 –“Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия; вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово; молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии,”

III. НОВОГОДИШНАТА ЗАПОВЕД НА БОГ ДО НЕГОВИЯ ПЪТЕШЕСТВЕНИК
Псалом 37:5 –“Предай на Господа пътя си; И уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти;”
Всеки човек си прави многоразлични Новогодишни резолюции (т.е. решения). Най-добрата резолюция за човека през Новата година е – да предаде на Господа пътя си. Тази резолюция ще направи щастлив не само човека, не само семейството му, но и цялото човечество
Словото Божие ни приканва да предадем пътя си на Бога, защото светът, в който живеем е пълен с многоразлични пътища:
1. Има добър, но има и лош път
2. Има равен, но има и стръмен път
Пример: Наложи се да изкачвам една много висока планина. Пътят беше много стръмен. На върха на планината видях надпис: “Проверка на всички превозни средства, преди спускане по надолнището”. По пътя имаше направени рампи. Ако на превозното средство му откажат спирачките, водачът може да отбие по тази изкуствена рампа и да спре.
3. Има осветен път (по който движението е приятно), но има и тъмен път, за който цар Давид казва:”Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.” (Псалом 23:4)
За същия мрачен, хлъзгав и опасен път Христос ни предупреждава в Евангелието на Йоана: “Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.”(8гл.12 ст.)
Йоана 11:9-10 -"Исус отговори: Нали има дванадесет часа в деня? Ако ходи някой денем, не се препъва, защото вижда виделината на тоя свят. Но ако ходи някой нощем, препъва се, защото не е осветлен. "

IV. КАКВО ОЗНАЧАВА НОВОГОДИШНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ - ДА ПРЕДАДЕШ НА ГОСПОДА ПЪТЯ СИ
1. Това означава да предадеш на Бога:
А. Сърцето си
Б. Мислите си
В. Чувствата си
Г. Тревогите си
Матея 6:25, 33 –“Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната,и тялото от облеклото? ... Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.”

2. Помнете многоразличните пътища!
А. Има път на любовта, но има и път на омразата
Б. Има път на уважението, но има и път на арогантността
В. Има път на щедростта, но има и път на алчността

3. През Новата година какво ще си пожелаеш?
Ще се подчиниш ли на Библейския призив: “Предай на Господа пътя си”? Само Бог може да ти помогне, когато преминаваш през трудностите.
Пред прага на Новата година пред теб стои дилемата: Кой път ще избереш?
По кой път ще тръгнеш и с кого ще вървиш по избрания от тебе път?

Предай на Господа пътя си! – И Той ще те храни с най-диетичната храна.
Предай на Господа пътя си! – И Той ще те облече с най-прекрасния тоалет.
Предай на Господа пътя си! – И Той ще подновява силите ти, като на орел.

сряда, 24 декември 2008 г.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

ИЗЯВЛЕНИЕТО НА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ


Гал.4:4-7 –“а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона, за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението. И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни Духа на Сина Си, Който вика: Авва, Отче! Затова не си вече роб, но син; и ако си син, то си Божий наследник чрез Христа.”
Въплощението на Бога в човешка плът означава:
"Бог с нас."

I. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ИДВАНЕТО НА ХРИСТА - БОЖИЯТА БЛАГОДАТ

1. Пророчеството за целта на Христовото идване

Бит.3:14-15 –“ Тогава рече Господ Бог на змията: Понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид добитък и измежду всички полски зверове; по корема си ще се влачиш, и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си. Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.”
( В Стария Завет Бог воюва срещу Сатана чрез ангелите Си /Арахангел Михаил, Гавраил/, а в Новия Завет Бог воюва против Сатана чрез Своя Единороден Син )


2. Пророчеството за начина, по който трябваше да дойде Христос - Божията Благодат
Ис.7:14 –“Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил.”


3. Пророчеството за мястото, където трябваше да се роди Христос - Божията Благодат
Мих.5:2-5 –“ А ти, Витлеем Ефратов, Макар и да си малък за да бъдеш между Юдовите родове, От тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израиля, Чийто произход е от начало, от вечността. Затова ще ги остави До времето, когато раждащата ще роди; Тогава останалите от братята му Ще се върнат с израилтяните. И той ще стои и ще пасе стадото си чрез силата Господна, Чрез великото име на Господа своя Бог; И те ще се настанят; Защото сега той ще бъде велик до краищата на земята. И той ще бъде нашият мир. Когато дойде Асириеца в земята ни, И когато стъпи в палатите ни, Тогава ще подигнем против него седем пастири, И осем начални човека,”
Лк.2:1-7 -“ А в ония дни излезе заповед от Кесаря Августа да се запише цялата вселена. Това беше първото записване откакто Квириний управляваше Сирия. И всички отиваха да се записват, всеки в своя град. И тъй, отиде и Иосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, (понеже той беше от дома и рода Давидов), за да се запише с Мария, която беше сгодена за него, и беше непразна. И когато бяха там, навършиха се дните й да роди. И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.”
- Светът не беше изненадан тогава за Христовото рождение
- Светът беше предупреден чрез пророчествата

II. ЗАЕТИЯТ СВЯТ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
1. Заетата гостилница преди Рождество Христово
2. Заетото семейство преди Рождество Христово
3. Заетият град преди Рождество Христово
4. Заетият човек преди, на и след Рождество Христово
Йн.1:11 -“У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха.”

III. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - ИЗЯВЛЕНИЕТО НА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ
1. Личността, чрез която бе изявена Божията Благодат. Характерът на Божията Благодат
Лк.2:14 -“Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.”
2. Мястото на изявлението на Божията благодат
Лк.2:6-7 -“И когато бяха там, навършиха се дните й да роди. И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.”
А. Яслата , в която бе положена Божията Благодат - Божия Младенец - символ на Хляба на живота
Пс.100:3 -“Познайте, че Господ е Бог; Той ни е направил, и ние сме Негови; Негови люде сме и овце на пасбището Му.”
Йн.6:51 -“Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от тоя хляб, ще живее до века; да! и хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът [която Аз ще дам] за живота на света.”
Зависимостта между състоянието на организма на човека и храната, която консумира
- Храната, която ядеш може да те направи да се разболееш - от сърце, туберколоза, захарна болест; може да причини смърт
- Храната която ядеш може да те направи здрав, силен, щастлив, сияещ
Б. Яслата, в която бе положена Божията Благодат - Божият Младенец е символ на Агнеца Господен - Пасхалното Агне
В. Кошарата, в която бе изявена Божията Благодат - Христос Исус е символ на Христа, Който направи Себе Си беден, за да направи богати мнозина
Г. Кошарата, в която бе изявена Божията благодат е символ на рождението на Великия Пастир
Йн.10:11 -“Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.”
- Светът не беше изненадан тогава
- Светът не трябва да бъде в тъмнина и днес, относно Христовото рождение
От.3:20 -“Ето стоя на вратата и хлопам, ако чуе някой гласът ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с мене.”
- Къде ще оставиш Господа днес ?
- От коя страна на вратата ?

събота, 13 декември 2008 г.

ПРЕДИ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Лука 2:1-7 –“А в ония дни излезе заповед от Кесаря Августа да се запише цялата вселена. Това беше първото записване, откакто Квириний управляваше Сирия. И всички отиваха да се записват всеки в своя град. И тъй, отиде и Йосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, (понеже той беше от дома и рода Давидов,) за да се запише с Мария, която беше сгодена за него, и беше непразна. И когато бяха там, навършиха се дните й да роди. И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.”

І. ПРОРОЧЕСТВОТО ПРЕДИ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
1. Пророчеството след падението
Битие 3:15 –“ Ще поставя и вражда между тебе и жената, и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.”

2. Пророчеството за подарения от Бога ключ на Църквата Христова
Исая 22:22 –“И ще положа на рамото Му ключа на Давидовия дом; Той ще отваря и никой няма да затваря; и ще затваря, и никой няма да отваря.”
Матея 16:19 –“ Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.”

3. Пророчеството за характера на Божия Единороден Син
А. Пророчеството за единия Пастир
Еремия 34:23 –“ И ще поставя над тях един Пастир, слугата си Давида, който ще ги пасе; Той ще ги пасе и Той ще им бъде Пастир.”
Б. Пророчеството за изпратения от Бога Княз
Езекиил 34:24 -"Аз Господ ще има бъда Бог и слугата ми Давид Княз между тях; Аз Господ изговорих това."
В. Пророчеството за бъдещия Цар на вселената
Езекиил 37:24 37:24 –"И слугата ми Давид щe бъде Цар на тях; над всички тях ще има един Пастир; и те ще ходят в съдбите ми и ще пазят повеленията ми и ще ги извършват."
Г. Обединеното пророчество за Божия Единороден Син
Исая 9:6 –“Защото ни се роди дете, син ни се даде. И управлението ще бъде на рамото му. И името му ще бъде Чудесен, Съветник, Бог Могъщ, Отец на Вечността, Княз на Мира.”

ІІ. СВЕТЪТ ПРЕДИ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Лука 2:1-5 –“А в ония дни излезе заповед от Кесаря Августа да се запише цялата вселена. Това беше първото записване, откакто Квириний управляваше Сирия. И всички отиваха да се записват всеки в своя град. И тъй, отиде и Йосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, (понеже той беше от дома и рода Давидов,) за да се запише с Мария, която беше сгодена за него, и беше непразна."
1. Царската заповед преди Рождество Христово
Ст.1-2 –"А в ония дни излезе заповед от Кесаря Августа да се запише цялата вселена. Това беше първото записване, откакто Квириний управляваше Сирия."
2. Изцерението преди Рождество Христово
Ст.3 –"И всички отиваха да се записват всеки в своя град."
3. Божията тайна преди Рождество Христова
Ст.4-5 –“И тъй, отиде и Йосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, (понеже той беше от дома и рода Давидов,) за да се запише с Мария, която беше сгодена за него, и беше непразна.”

ІІІ. ДУХОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИЗРАИЛ, ПРЕДИ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Ст.6-7 –“И когато бяха там, навършиха се дните й да роди. И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.”

1. Духът на материализма и сребролюбието беше прогонил Духа на пожертвователността
( За тях нямаше място )
2. Духът на заблуждението беше прогонил духа на откровението
За Него нямаше място, защото го нямаше Духа на Елисавета
Лука 1:41-42 –“И щом чу Елисавета Марииния поздрав, младенецът заигра в утробата й; и Елисавета се изпълни със Святия Дух. И като извика със силен глас, рече: Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба.”
3. За Него нямаше място (егология )
А. Защото нямаше място в сърцата им
Б. Защото нямаше място в душите им
В. За Христа нямаше място в еврейската гостилница, защото за Бога нямаше място в живота им и в бизнеса им

вторник, 9 декември 2008 г.

ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ДУХОВНАТА СВЕТЛИНА

ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Йоана 1:1-9 -"В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко чрез него стана; и без него не е станало нищо от това, което е станало. В него бе животът и животът бе светлината на човеците. И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана. Яви се човек, изпратен от Бога, на име Иоан. Той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, за да повярват всички чрез него. Не беше той светлината, но дойде да свидетелствува за светлината. Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света."

I.ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ЕСТЕСТВЕНАТА СВЕТЛИНА ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
1. Търсената от човека светлина
Няма по-обичано и търсено нещо на този свят от светлината
2. Човек търси прозореца
3. Човек търси изложението
4. Човек търси общението със светлината
5. Месец декември - последният месец на годината е месец на празниците на светлината
А. Древните римляни са празнували на 24 декември Денят на бога на светлината
Б. Декември е празникът на евреите
Те празнуват знамението на светлината в Храма Господен, наречено "Ханука"
В. Християните на 25 декември празнуват Рождество Христово - рождението на светлината

II. ХРИСТОС, СВЕТЛИНАТА НА СВЕТА
Йн.1:9 -"Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света."

1. Пророчеството за идещата Светлина
Ис.42:6 -"Аз Господ те призвах в правда. И като хвана ръката ти, ще те пазя. И ще те поставя за завет на людете, за светлина на народите."
Ис.9:2 -"Людете, които ходеха в тъмнина, видяха голяма светлина. На ония, които седяха в земя на мрачна сянка, изгря им светлина."
Ис.60:19 -"Слънцето не ще ти бъде вече светлина деня, нито луната със сиянието си ще ти свети. Но Господ ще ти бъде вечна светлина, и твоят Бог твоя слава."

2. Пророчеството за целта на Рождество Христово, духовната Светлина
Лк.2:32 -"Светлина да просвещава народите, и слава на твоите люде Израил."
А. Светлина да озарява
Б. Светлина да води
В. Светлина да просвещава

III. РОЛЯТА НА ДУХОВНАТА СВЕТЛИНА
1. Тъмнината в света
А. Режимът на светлината в света
Б. Страхът от тъмнината в къщи:
- тъмното стълбище
- тъмният асансьор
- тъмните тавани
- тъмните мазета
В. Страхът от тъмната улица
Г. Страхът от тъмния град

2. Притежатели на Светлината
Примерът с джобното фенерче, като преобраз на човека
Джобното фенерче от самосебе си не е светлината. То притежава светлината и в дадено време, според волята на господаря си отразява светлината
Еф.5:8 -"Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се, като от рода на осветлените."
Мт.5:14-16 -"Вие сте виделината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. И, когато запалят светило, не го турят под шиника, но на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, който е на небесата."

3. Плодовете на духовната Светлина
Еф.5:9 -"Защото плодът на светлината се състои във всичко, що е благо, право и истинно."
Както в света (в природата) без светлина не може да има плодове, така и в духовен смисъл без Светлината Христос Исус, не може да има духовни плодове

4. Светлината, оръжието на Християнина
Рим.13:12 -"Нощта премина, а денят наближи; и тъй, нека отхвърлим делата на тъмнината, и да се облечем с оръжието на светлината."
Както тъмнината е оръжието на грешника (Той я търси, той бяга към нея, той я използва); така е Светлината за Християнина. В ден на нужда, той търси Светлината, той си служи със Светлината.
Йн.8:12 -"Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота."
Йн. 9:5 -"Когато съм на света, светлина съм на света."
Йн.12:46 -"Аз дойдох светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в Мене."

неделя, 7 декември 2008 г.

БИБЛИЯ (СЛОВО БОЖИЕ) - КАКВО Е ТОВА

Йоана 1:1-3, 14 –“В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало… И словото стана плът и пребива-ваше между нас; и видяхме славата Му, слава, като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.”
Евреи 13:8 –“Исус Христос е същият вчера, днес и до века.”

1). Библията е най-старата книга на планетата
2). Библията е книгата, преведена на най-много езици
3). Библията е била, е и ще бъде най-силно обичаната книга
4). Библията е в същия момент и най-силно мразената и преследвана книга на тази земя
Нейните почитатели в определени исторически епохи са били гонени, преследвани и наказвани със смърт

І. ТРИЛОГИЯТА НА БИБЛИЯТА
1. Библията вчера – Старият Завет
Словото Божие (Библията) в Старозаветната диспенсация
Изход 25:16 –“И да вложиш в ковчега плочите на свидетелството, което ще ти дам.”
Исус Навиев 1:8 –“Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко, каквото е написано в нея; защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех.”

2. Библията днес – Новият завет
Словото Божие (Библията) в Новозаветната диспенсация
Йоана 1:1-3, 14
Евреи 9:19-20 –“Защото, след като Мойсей изговори всяка заповед от закона пред всичките люде, взе кръвта на телците и на козлите, с вода и червена вълна, та поръси и самата книга и всичките люде, и казваше: Това е кръвта, проляна при завета, който Бог е заръчал, спрямо вас.”
Евреи 9:11-12 –“А понеже Христос дойде, като първосвещеник на бъдещите добрини, Той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч, не от настоящето творение, еднаж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със Собствената Си кръв, и придоби за нас вечно изкупление.”

3. Библията, Книгата на вечността
Словото Божие (Библията) в диспенсацията на Вечността (задгробния живот) – Книгата, запечатана със седемте Божии печата
Откровение 1:10-11; 5:1 –“В Господния ден бях в изтъпление чрез Духа; и чух зад себе си силен глас, като от тръба, който казваше: Каквото виждаш напиши на книга, и прати го до седемте църкви: до Ефес, до Смирна, до Пергам, до Тиатир, до Сардис, до Филаделфия и до Лаодикия… И видях в десницата на седещия на престола книга, написана отвътре и отвън запечатана със седем печата.”

ІІ. ЕСТЕСТВОТО НА БИБЛИЯТА (БОЖИЕТО СЛОВО)
БИБЛИЯТА (БОЖИЕТО СЛОВО) Е ЛИЧНОСТ


Йоана 1:14 –“И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава, като но Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.”

ІІІ. БИБЛИЯ (СЛОВО БОЖИЕ) - КАКВО Е ТОВА
НЕИЗМЕННИЯТ ХАРАКТЕР НА БИБЛИЯТА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

Йоана 1:1-3, 14 –“В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало… И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава, като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.”
Евреи 13:8 –“Исус Христос е същият вчера, днес и до века.”

1. Библията (Словото Божие) е Създателят на всичко видимо и невидимо
Евреи 11:3 –“ С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, тъй щото видимото не стана от видими неща.”
2. Библията (Словото Божие) е Живият Бог, Богът на просперитета
Йоана 1:1-3, 14
Йоана 15:1-5 –"Аз съм истинската лоза, и Отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и всяка що дава плод, очистя я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене. Аз съм лозата,вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото отделени от Мене, не можете да сторите нищо."

3. Библията (Словото Божие) е ръководство и гаранция за успешен живот
Исус Навиев 1:8 –“Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внима телно, според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех.”
Псалми 1:1-3 –“Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите; И в пътя на грешните не стои; И в събранието на присмивателите не седи; Но се наслаждава в закона на Господа; И в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде, като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко, що върши ще благоуспява. Не е така с нечестивите; Но те са като плявата, която вятърът отвява.”

4. Библията (Словото Божие) е светлина
Псалми 119:105 –“Твоето слово е светилник на нозете ми, и виделина на пътеката ми.”
Йоана 1:4-5, 9 –“В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана… Истинската светлина,която осветлява всеки човек, идеше на света.”
Йоана 8:12 –“Тогава Исус пак им говори казвайки: Аз съм светлината на света; който ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.”

5. Библията (Словото Божие) е живот
Йоана 6:68 –“Симон Петър Му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот.”

6. Библията (Словото Божие) е вяра
Римляни 10:17 –“И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.”

7. Библията (Словото Божие) е храна
Матея 4:4 –“А Той в отговор каза: Писано е:"Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.”
Йоана 6:53 –“Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.”
8. Библията (Словото Божие) е Хлябът на Живота
Йоана 6:35 –“Исус им рече: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене, никак няма да огладнее, и който вярва в Мене, никак няма да ожаднее”

9. Библията (Словото Божие) е Книгата на Живата вода
Йоана 7:37-38 –“А в последния ден, великия ден на праздника, Исус застана та извика казвайки: Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие. Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от вътре му (от утробата му), както рече писанието.”
10. Библията (Словото Божие) е Божествено лекарство за церение
Псалми 107:20а –“Изпраща Словото Си, та ги изцелява; и оттървава от ямите, в които лежат.”

11. Библията (Словото Божие) е Божието семе
Марка 4:14 –“Сеячът сее словото.”
Лука 8:11 –“Прочее, ето значението на притчата: Семето е Божието слово.”

12. Библията (Словото Божие) е дъжд и сняг за човешката душа
Исая 55:10-11а –“Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми; Не ще се върне при Мене празно, Но ще извърши волята Ми; И ще благоуспее за онова, за което го изпращам.”

13. Библията (Словото Божие) е Божията истина
Йоана 17:17 –“ Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.”

14. Библията (Словото Божие) е Божият нож
Евреи 4:12 –“Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни,пронизва до разделяне душата и духа ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.”

15. Библията (Словото Божие) е Божият атлет
Псалми 147:15 –“Изпраща заповедта Си по земята; Словото Му тича много бързо.”
16. Библията (Словото Божие) е духовната (Божествената) сладост
Псалми 19:10 –“ Желателни са повече от злато, повече от изобилие чисто злато, И по-сладки от мед и от капките на медена пита.”

17. Библията (Словото Божие) е Оазисът на Божиите обещания
Йоана 8:31, 15:17 –“Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдете в Моето учение, наистина сте Мои ученици.”
1Йоана 2:14 –“Писах вам бащи, защото познавате Този,Който е отначало. Писах вам, младежи, защото сте силни, и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия.”
1. Оазисът на вярата
2. Оазисът на мира
3. Оазисът на нашата сила
Матея 4:4а, 7а, 10а 11–“А Той в отговор каза: Писано е:.. Исус му рече: Писано е още…Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано; защото е писано: »На Господа твоя Бог да се покланяш и само Нему да служиш.» “
18. Библията (Словото Божие) е освещението на Църквата
Йоана 17:17 –“ Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина”
19. Библията (Словото Божие) е ръката на Бога, чрез която Той държи всичко в едно
Евреи 1:9 –“Който, бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо Слово, след като извърши [чрез Себе Си] очищение на греховете, седна отдясно на Величието на високо,”

20. Библията (Словото Божие) е бранителят и съдията на света
2Петрово 3:7 –“Така със същото слово и днешното небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци.”

21. Библията (Словото Божие) е Словото на Завета
Матея 26:26-27 –“И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови, и го разчупи и като го даваше на учениците, рече: Вземете яжте; това е Моето тяло. Взе и чашата, и, като благодари, даде им, и рече: Пийте от нея всички! Защото това е Моята кръв на [Новия] завет, която се пролива за прощаване на греховете.”

22. Библията (Словото Божие) е небесният регистър
Откровение 17:8 –“ Звярът, който си видял, беше, но го няма; обаче, скоро ще възлезе из бездната и ще отиде в погибел. И земните жители, всеки, чието име не е написано в книгата на живота от създанието на света, ще се зачудят, когато видят, че звярът беше и го няма, но пак ще дойде.”

23. Библията (Словото Божие) е Книгата на блажените
Откровение 22:7 –“ И, ето, ида скоро. Блажен, който пази думите на написаното в тая книга пророчество.”

24. Библията (Словото Божие) е Книгата на пазителите
Откровение 22:9 –“Но той ми рече: Недей! Аз съм съслужител на тебе и на братята ти пророците, и на тия, които пазят думите на тая книга. Поклони се Богу.”
Евреи 11:32-40 –“И какво повече да кажа? Защото не ще ми стигне време да приказвам за Гедеона, Варака, Самсона и Иефтае, за Давида, още и Самуила, и пророците; които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затуляха устата на лъвове, угасваха силата на огъня, избягваха острото на ножа, оздравяваха от болести, ставаха силни във война, обръщаха в бяг чужди войски,. Жени приемаха мъртвите си възкресени; а други бяха мъчени, защото, за да получават по-добро възкресение, те не приемаха да бъдат избавени. Други пък изпитваха присмехи и бичувания, а още и окови и тъмници; с камъни биваха убити, с трион претрити, с мъки мъчени; умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи, и търпяха лишения, бедствия и страдания. Те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на земята. Но всички тия, ако и да бяха засвидетелствувани чрез вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието. Да не би да постигнат в съвършенство без нас, защото за нас Бог промисли нещо по-добро.”
25. Библията (Словото Божие) е Книгата на вечния съд
Откровение 21:11-12 –“и имаше божествена слава като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен, като кристал. Градът имаше голяма и висока стена, с дванадесет порти, и на портите дванадесет ангела, и надписани над портите имена, които са имената на дванадесетте племена на израилтяните.”

26. Библията (Словото Божие) е застрахованата от Бога Книга
Откровение 22:18-19 –“Аз свидетелствувам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга, и, ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дяла от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая книга.”

неделя, 30 ноември 2008 г.

ВИТЛЕЕМСКАТА РЕФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

От.21:5 -"И Седящият на престола рече: Ето, подновявам всичко. И каза: Напиши, защото тия думи са верни и истинни"
1). Реформация чрез кого
2). Реформация на какво
3). Реформация за кого

I. РЕФОРМАЦИЯТА, СТРЕМЕЖЪТ ИЛИ ОЩЕ НАДЕЖДАТА НА СВЕТА
1. Опитите на света за промяната му чрез реформации
Ние сме били свидетели на много опити за реформации в света
2. Търсените промени и успехи чрез политическите реформации
3. Търсените промени чрез реформациите в нашето правосъдие
4. Търсеният успех и жизнено богатство чрез икономически реформации
- Малко от тези реформации са се увенчавали с успех
- Претърпелите провал са били или безбожни, или противоприродни

II. РЕФОРМАЦИЯТА ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
1. Реформацията на Словото - от глина на хартия
Първата печатница е открита от Църквата за печатане на Светото писание
2. Реформацията на музиката и музикалните инструменти
3. Реформация на архитектурата
4. Реформация на художественото изкуство
5. Реформация на индустрията
6. Реформация на земеделието
7. Реформация на семейството
8. Реформация на образованието
9. Реформация на медицината

III. РЕФОРМАЦИЯТА ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО НА РЕЛИГИЯТА
1. Реформация на вярата
2. Реформация на любовта
3. Реформация на надеждата
4. Реформация на мисленето
5. Реформация на поклонението
6. Реформация на пороците – реформирането им в добродетели
7. Реформация на омразата – реформирането й в любов
8. Реформация на страха - реформирането му в смелост
9. Реформация на смъртта във вечен живот
10. Реформация на характера
11. Реформация на поведението
12. Реформация на чувствата
2Кор.4:16-18 -"Затова ние не се обезсърчаваме; но ако и да тлее външният наш човек, пак вътрешният всеки ден се подновява. Защото нашата привременна скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, но на невидимите; защото видимите са временни, а невидимите вечни."

IV. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, НАДЕЖДАТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
Рождество Христово ни говори за две неща:
1. Въплощението на нетленното в тленно - въплощението на Божия Единороден Син в човешка плът
2. Въплощението на тленното в нетленно
Възкресението на човека и обличането му в безсмъртие
Едно ново Рождество Христово по обратен път - Рождество Христово не във Витлеемската ясла, а в Новия Ерусалим

вторник, 11 ноември 2008 г.

ДЕРЗАЙ - НЕ СЕ ПРЕДАВАЙ

Д.А.23:11 -"И през следващата нощ Господ застана до него и рече: Дерзай, защото, както си свидетелствувал за Мене в Ерусалим, така трябва да свидетелствуваш в Рим."
Йн.16:33 -"Това ви казах за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте Аз победих света."

I. ДЕРЗАЙ - НЕ СЕ ПРЕДАВАЙ В БОРБАТА С ЖИВОТА

1. Загубеното дерзание, поради:
А. Загубената вяра
Б. Загубената любов
В. Загубената надежда
2. Дерзай - не се предавай в борбата с учението
3. Дерзай - не се предавай в борбата с бизнеса
4. Дерзай - не се предавай в борбата със слуховете

II. ДЕРЗАЙ - НЕ СЕ ПРЕДАВАЙ В БОРБАТА С БОЛЕСТТА

1. Болестта идва, като исполин срещу човека
Бог ти казва: Дерзай! Не се предавай в тази неравна борба!
2. Дерзай - не се предавай във времетраенето на тази борба
Борбата с болестта не е като времетраенето на спортната борба
3. Дерзай, не се предавай - в усилната борба срещу болестта ти не си сам
А. Има моменти, когато лекарят ти идва на помощ
Но много пъти в тази борба той отстъпва и те оставя сам
Б. Има моменти, в които лекарствата ти идват на помощ
Но много пъти в тази коварна борба и те са безсилни да ти помогнат
В. В тази борба често при тебе остава само Един - Господ Исус Христос
Затова дерзай! Не се предавай! Бог грижи се за теб!

III. ДЕРЗАЙ - НЕ СЕ ПРЕДАВАЙ В БОРБАТА СРЕЩУ ДЯВОЛА

От.2:10 -"Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще тури някои от вас в тъмницата, за да бъдат под изпитание, и ще имате скръб десет дни. Бъди верен до смърт, и Аз ще ти дам венеца на живота."

1. В борбата срещу дявола ние не се борим с нашите сили, умение и професионализъм
Еф.6:10-18 -"Най-после, *заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу всесветските управители на тая тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. За това, вземете си Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и, като надвиете на всичко да устоите. Стойте прочее препасани с истина през кръста си, и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това вземете си вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия; вземете тоже за шлем спасението, и мечът на Духа, който е Божието слово. Молещи се в Духа на всяко време, с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии."

2. В борбата с дявола ние се борим чрез силата на Словото Божие
3. В борбата с дявола ние се борим чрез силата на Святия Дух
Той ни помага:
- В нашите молитви
- В нашия мир
- В нашия път
4. В борбата с дявола ние се борим чрез силата на Христовия кръст
1Кор.1:18 -"Защото словото на кръста е безумие за тия, които погинват; а за нас, които се спасяваме,то е Божия сила."
Йн.16:33 -"Това ви казах за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте Аз победих света."

събота, 8 ноември 2008 г.

БЛАГОДАРЕНИЕТО, БЕЛЕГЪТ НА ДУХОВНАТА ЦЪРКВА

2Кор.4:15 -"Защото всичко това е заради вас, тъй щото благодатта, увеличена чрез мнозината, които са я получили, да умножи благодарението за Божията слава."
- Благодарението го олицетворяваме с благоуханен горящ темян пред Господа
- Оплакването е роптание, недоволство и обида пред Господа

I. БЛАГОДАРЕНИЕТО, СТАРОЗАВЕТНАТА ЖЕРТВА

1. Божията заповед за благодарствената жертва
Лев.22:21 -"Който, за изпълнение на обрек или за доброволен принос, принесе от говедата или от овците в примирителна жертва Господу, нека я принесе без недостатък, за да бъде приета; никакъв недостатък да няма в нея."
А. Примерът за приетата и неприета благодарствена жертва
1.) Примерът с Каин и Авел
2.) Примерът с притчата за бирника и фарисея

2. Службата на благодарение в Стария Завет
1Лет.16:4 -"И определи известни левити да служат пред Господния ковчег, да възпоменуват, да благодарят и да хвалят Господа Израилевия Бог."

3. Възстановяването на благодарствените служби от Неемия
Неем.12:46 -"Защото отдавна, в дните на Давида и на Асафа, имаше главни певци и пеения за хвала и благодарения Богу."

4. Търсената причина за благодарение
Иов 22:3 -"Ако си ти праведен, Всемогъщият има ли за какво да се благодари? Или ползува ли се Той, ако правиш пътищата си непорочни?"

II. БЛАГОДАРЕНИЕТО В ЖИВОТА НА ИСУСА

1. Христовото благодарение за спасението на човешката душа
Мт.11:25 -"В онова време Исус проговори, казвайки: Благодаря ти, Отче, Господи на небето и земята, за гдето си утаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците."

2. Христовото благодарение за хляба и рибата
Йн.6:11 -"Исус, прочее, взе хлябовете и, като благодари, раздаде ги на седналите; така и от рибите, колкото искаха."

3. Христовото благодарение преди възкресението на Лазар
Йн.11:41 -"И тъй отместиха камъка. А Исус подигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря Ти, че Ме послуша."

4. Христовото благодарение на Господната трапеза
Мт.28:27 -"Взе и чашата, и, като благодари, даде им и рече: Пийте от нея всички!"

III. ДОКТРИНАТА НА БЛАГОДАРЕНИЕТО В НОВИЯ ЗАВЕТ, БЕЛЕГЪТ НА ДУХОВНАТА ЦЪРКВА

1. Божията благодат, причината или утробата за благодарението, белегът на духовната Църква
2Кор.4:15 -"Защото всичко това е заради вас, тъй щото благодатта, увеличена чрез мнозината, които са я получили, да умножи благодарението за Божията слава."

2. Пожеланието на апостола за дарбата на благодарението
2Кор.9:10-12 -"А Тоя, Който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеене, и ще прави да изобилват плодовете на вашата правда, та да бъдете във всяко отношение богати във всякаква щедрост, която чрез вашето служение произвежда благодарение на Бога. Защото извършването на това служение не само запълва нуждите на светиите, но и чрез многото благодарения се излива и пред Бога."

3. Изобилващата вяра с благодарение
Кол.2:7 -"Вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени и изобилващи [в нея с] благодарение."

4. Молитвата с благодарение
Кол.4:2 -"Постоянствувайте в молrтва и бдете в нея с благодарение."
Църквата Христова е била и ще си остане най-доброто училище за възпитанието на човека, изграждане на неговата култура, етики и добродетели.
Благодарението не е продукт на човешкия ум. Ние можем да имаме един много учен човек и той да бъде неблагодарен човек.
Благодарението е духовен атрибут, диктуван от сърцето и душата на човека. А сърцето и душата се култивират и възпитават само по духовен път

вторник, 4 ноември 2008 г.

ИЗОБИЛЕН ЖИВОТ

Йн.10:10 –“Крадецът дохожда само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат изобилно.”

І. ХРИСТОВОТО ЕВАНГЕЛИЕ ДО ДУХОВНО БЕДНИЯ СВЯТ
1. Днес светът е обеднял духовно, защото изобилства с:
А. Омраза
Б. Егоизъм
В. Завист
Д. Кръвопролитие
Е. Грехопадение
Ж. Пороци
З. Криминални деяния
И. Зло
Й. Разврат

2. Днес светът е беден и става все по-беден, защото е беден във:
А. Вярата
Б. Молитвата
В. Любовта Агапе
Г. Служението
Д. Дарението
Е. Гостопримството
Ж. Песента
З. Уважението

3. Днес много Църкви икономически са много богати, а духовно много бедни
От.3:17 –“Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол,”

И обратно: Църквата икономически може да бъде бедна, но духовно да бъде богата
От.2:9 –“Зная (твоите дела), твоята скръб и сиромашия (но пак си богат), и как те клеветят ония, които наричат себе си юдеи, но не са, а са сатанинската синагога.”
( Това е Петровата Църква )

ІІ. ПРЕДЛАГАНОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ПРОСПЕРИТЕТА
Йн.10:10 –“Крадецът дохожда само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат изобилно.”

1. Опасността от крадеца –“Внимавайте!”
- Той е навсякъде
- Неговото име е Сатана
- Той обира джобовете, чантите, домовете, църквите, държавата
2. “Аз дойдох” - казва Христос
Христос дойде за мене и за тебе
3. Подареният от Христа живот
4. Животът на изобилието (икономическо и духовно)
5. Предлаганият плод от Дървото на Живота
От.2:7 –“Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите: На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е [всред] Божия рай.”
6. Предлаганата манна от Бога
От.2:11а –“Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите:…”

ІІІ. ДИЛЕМАТА ПОМЕЖДУ КРАДЕЦА И ХРИСТОС
Йн.18:39-40 –“А у вас има обичай да ви пущам по един на пасхата; желаете ли, прочее, да ви пусна юдейския цар? Тогава те пак закрещяха, казвайки: Не Тоя, но Варава. А Варава беше разбойник.”

1. Изборът на крадеца
А. Ти избираш да живееш с крадеца
Б. Ти избираш да работиш с крадеца
В. Ти избираш да приемеш крадеца в къщата си
Г. Тогава напразно са секретните брави, поставени на нашите врати

2. Изборът на Христа е изборът на изобилния живот
А. Икономическо изобилие
Б. Физическо изобилие
В. Духовно изобилие

Кого ще избереш: Варава или Христос?

понеделник, 27 октомври 2008 г.

КАКВО МОЖЕ БОГ ДА НАПРАВИ ЗА ТЕБЕ

Мих.7:8-9, 15, 18-20 -"Не злорадствувай, заради мене, неприятелко моя; Ако падна, ще стана; Ако седна в тъмнина, Господ ще ми бъде светлина, Ще нося гнева на Господа, Защото Му съгреших, Догдето отсъди делото ми и извърши съдба за мене, Като ме изведе на видело; Тогава ще видя правдата Му... Ще му покажа чудесни неща, Както в дните на излизането ти из Египетската земя,... Кой е Бог, като Тебе, Който прощава беззаконие, И не се взира в престъплението на останалите от наследството Си? Не държи гнева Си винаги, Защото Му е угодно да показва милост. Изново Той ще се смили за нас, Ще стъпче беззаконията ни; И Ти ще хвърлиш всичките им грехове в морските дълбочини. Ще покажеш верност към Якова, И милост към Авраам, Както си се клел на бащите ни от древните дни."

I. КОГАТО ПАДНЕ ЧОВЕК, БОГ МОЖЕ ДА ГО ИЗПРАВИ

Мих.7:8а -"Не злорадствувай, заради мене, неприятелко моя; Ако падна, ще стана;"

II. БОГ МОЖЕ ДА ПРЕОБРАЗИ ТЪМНИНАТА НА СВЕТЛИНА ОКОЛО ТЕБ

Мих.7:8б -"Ако седна в тъмнина, Господ ще ми бъде светлина,"

III. БОГ МОЖЕ ДА ТЕ ИЗВЕДЕ ОТ РОБСТВОТО НА ДУХОВНАТА ТЪМНИНА

Мих.7:9б -"...извърши съдба за мене, Като ме изведе на видело; Тогава ще видя правдата Му. "

IV. БОГ МОЖЕ ДА ПРОСТИ БЕЗЗАКОНИЯТА ТИ

Мих.7:18 -"Кой е Бог, като Тебе, Който прощава беззаконие, И не се взира в престъплението на останалите от наследството Си? Не държи гнева Си винаги, Защото Му е угодно да показва милост."

V. БОГ МОЖЕ ОТНОВО И ОТНОВО ДА СЕ СМИЛИ ЗА НАС

Мих.7:19а -"Изново Той ще се смили за нас,..."

VI. БОГ МОЖЕ ДА ДАДЕ ПОБЕДА В КОНФЛИКТА С ГРЕХА

Мих.7:19б -"...Ще стъпче беззаконията ни; И Ти ще хвърлиш всичките им грехове в морските дълбочини..."

VII. БОГ ДА ТИ ПОКАЖЕ СВОИТЕ ЧУДЕСА

Мих.7:15 -"Ще му покажа чудесни неща, Както в дните на излизането ти из Египетската земя,"

събота, 27 септември 2008 г.

ЖИВОТОДАРЯВАЩАТА КРЪВ

1Йн.1:6-7 –“Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действуваме според истината.Но, ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях.”

І. ЖИВОТОДАРЯВАЩАТА КРЪВ В СТАРИЯ ЗАВЕТ
1. Божието слово за животодаряващата кръв в Стария завет
Второзаконие 12:23 –“Само строго да се вардиш да не ядеш кръвта; защото кръвта е животът, и не бива да ядеш живота с месото.”

2. Гласът на животодаряващата кръв в Стария завет
Битие 4:9-10 –“И Господ рече на Каина: Где е брат ти Авел? А той рече: Не зная; пазач ли съм аз на брата си?- И рече Бог: Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята.”

3. Закрилата чрез животодаряващата кръв в Стария завет
Изход 12:13 –“И кръвта на къщите, гдето сте, ще ви служи за белег, така че като видя кръвта, ще ви отмина и когато поразя Египетската земя, няма да нападне върху вас погубителна язва.”

ІІ. ЖИВОТОДАРЯВАЩАТА КРЪВ В НОВИЯ ЗАВЕТ

1. Христовото слово за животодаряващата кръв в Новия завет
Йоана 6:53-54 –“Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот в себе си.”

2. Гласът на Новозаветната животодаряващата кръв
Евреи 12:24 –“ при Исуса Посредника на Новия завет и при поръсената кръв, която говори по-добри неща от Авеловата.”
Лука 23:34 –“ А Исус каза: Отче, прости им, защото не знаят що правят. И като разделиха дрехите Му, хвърлиха жребие за тях.”

3. Вечният завет чрез животодаряващата кръв на Новия завет
Евреи 13:20 –“А Бог на мира, Който чрез кръвта на единия вечен завет е въздигнал от мъртвите великия Пастир на овцете, нашия Господ Исус,”
Откровение 19:11, 13 –“След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно… и беше облечен в дреха, напръскана с кръв; и името Му беше Божието слово.”

ІІІ. ЗНАЧЕНИЕТО НА ЖИВОТОДАРЯВАЩАТА КРЪВ В НОВИЯ ЗАВЕТ

1. Спасението на всеки човек чрез животодаряващата кръв
Ефесяни 1:7 –“В Него имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат;”
Това е кръв:
- за всяка кръвна група
- за малки и големи
- за бели и черни
-за бедни и богати

2. Магнетизмът на животодаряващата кръв
Ефесяни 2:13 –“ А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа.”

3. Мирът на животодаряващата кръв
Колосяни 1:20 –“и чрез Него да примири всичко със Себе Си, и земните и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст.”

4. Общението на вярващите чрез животодаряващата кръв
1Коринтяни 10:16 –“ Чашата, която биде благословена, и която ние благославяме, не е ли това да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло?”

5. Освещението на вярващите чрез животодаряващата кръв
Евреи 13:12 –“За това, и Исус, за да освети людете чрез собствената си кръв, пострада вън от градската порта. ”

четвъртък, 18 септември 2008 г.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЧОВЕКА

С ПОСТОЯННАТА БОЛКА И НЕИЗЦЕРИМАТА РАНА

Ер.15:18-20 -"Защо е постоянна болката ми; и раната ми, тъй тежка, щото не приема изцеление? Ще ми станеш ли, като измамлив поток, като непостоянни води? За това, така казва Господ: Ако се върнеш от тоя си ум, тогава пак ще те възстановя, за да стоиш пред Мене. И, ако отделиш скъпоценното от нищожното, тогава ще те направя да бъдеш, като моите уста. Те нека се обърнат към тебе, но ти не се обръщай към тях. И ще те направя срещу тия люде яка медна стена. Те ще воюват против тебе, но няма да ти надвият, защото аз съм с тебе, за да те избавям и да те отървавам, казва Господ."

I. ВИКЪТ НА БОЛЕДУВАЩИЯ ЧОВЕК

1. Човекът с постоянната болка
Ст.18а -"Защо е постоянна болката ми?"

2. Човекът с тежката рана
Ст.18б -"Защо е постоянна болката ми и раната ми, тъй тежка?...

3. Човекът с неизцеримата рана
Ст.18в -"Защо е постоянна болката ми; и раната ми, тъй тежка, щото не приема изцеление?"

II. ОТГОВОРЪТ НА БОГА ДО ПОСТОЯННО БОЛЕДУВАЩИЯ ЧОВЕК С НЕИЗЦЕРИМАТА РАНА

Ст.19а -"За това, така казва Господ: Ако се върнеш от тоя си ум..."

1. Умът на човека - причината за постоянната болка
2. Умът на човека - причината за тежката рана на човека
3. Умът на човека - причината за неизцеримата рана на човека

III. ПРЕДЛАГАНОТО ОТ БОГА ЦЕРЕНИЕ ДО ПОСТОЯННО БОЛЕДУВАЩИЯ ЧОВЕК С НЕИЗЦЕРИМАТА РАНА

1. Освобождаването на човека от стария ум - условието за неговото възстановяване Ст.19а-"За това, така казва Господ: Ако се върнеш от тоя си ум, тогава пак ще те възстановя."
А. Ще възстановя здравето ти
Б. Ще възстановя силите ти
В. Ще възстановя развалините ти

2. Отделяне на скъпоценното от нищожното - условието за церението на раната, която не приема церението
Ст.19б -"Ако отделиш скъпоценното от нищожното, тогава ще те направя да бъдеш, като моите уста." (като Мене здрав)

3. Ако ти не се обръщаш към злото, когато се обръща към тебе - условието за церението на неизцеримата рана
Ст.19в -"Те нека се обърнат към тебе, но ти не се обръщай към тях."

4. Обещанието на Бога до боледуващия човек с неизцеримата му болест
Ст.20 -"И ще те направя срещу тия люде яка медна стена. Те ще воюват против тебе, но няма да ти надвият, защото Аз съм с тебе, за да те избавям и да те отървавам, казва Господ."
А. Ще те направя срещу тия люде яка медна стена
Б. Те ще воюват против тебе, но няма да ти надвият
В. Защото Аз съм с тебе, за да ти помагам

събота, 30 август 2008 г.

БОЖИЯТ ОТВЕС

Амос 7:7-8 –“Това е, което ми показа: Ето, Господ стоеше при стена, съградена с отвес, като държеше отвеса в ръката Си. И Господ ми рече: Що виждаш, Амосе? И рекох: Отвес. Тогава рече Господ: Ето, Аз ще туря отвес всред людете Си Израиля; За напред няма вече да ги щадя.”

І. НУЖДАТА ОТ БОЖИЯ ОТВЕС

1. Нуждата от отвеса в света
(Широката употреба на отвеса в строителството на сгради, огради, фабрични комини и пр.)
За пример желая да си послужа със спомен от моя живот. Като дете заедно с приятелчета наблюдавах строителството на един заводски комин. Строителната бригада беше съставена от членовете на едно семейство, което се беше специализирало в изграждането само на заводски комини и обикаляше страната.
Те редяха тухлите със завидна бързина и умение. Ден след ден високият комин се издигаше пред очите ни абсолютно прав и със съвършено обла форма. Майсторите не пускаха никой външен човек в обекта. Един ден любопитството ни надделя и когато строителите си тръгнаха, ние се промъкнахме във вътрешната част на комина, за да разгадаем тайната им. Изумени видяхме изключително елементарно приспособление. На земята, в центъра на окръжността на комина, имаше забит един голям гвоздей. В центъра на най-горната площадка на скелето имаше поставена една кръстачка и от нея, завързан с дебел канап се спускаше отвес, чийто връх сочеше главичката на гвоздея. Този отвес служеше за ориентир на майсторите зидари и гарантираше качественото изпълнение на комина.
2. Нуждата от Божия отвес в нашия личен живот
Днес човек ще трябва да ходи не с кантарче в джоба си (за да не се прекара), а с отвес, с който да проверява себе си (не другите)
3. Нуждата от Божия отвес в нашето семейство
4. Нуждата от Божия отвес в нашата Църква
А. Секти
Б. Лъжливи учения
В. Отвесът против антихриста
5. Нуждата от Божия отвес в нашето общество
(Отвесът във вестниците, списанията, радиото, телевизията и пр.)
6. Нуждата от Божия отвес в нашата държава
7. Нуждата от Божия отвес в света
Светът се нуждае не от една Църква, а от Божия отвес
ІІ. ХАРАКТЕРЪТ НА БОЖИЯ ОТВЕС

Ам.7:8 –“И Господ ми рече: Що виждаш, Амосе? И рекох: Отвес. Тогава рече Господ: Ето, Аз ще туря отвес всред людете Си Израиля; За напред няма вече да ги щадя.”

1. Словото Божие, Божият отвес
Йн.1:1-2 –“В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога.”
2Тим.3:16 –“Всичкото писание е Боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение,за поправление,за наставление в правдата;”

2. Святият Дух, Божият отвес
Йн.14:13-18 –“ И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя. Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди. И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва във вас, и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.”

3. Църквата Христова, Божият отвес
Мт.5:13-14 –“Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие.”

4. Изборът на Божия отвес
Д.А.6:3-4 –“ И тъй, братя, изберете между вас седем души с одобрен характер, изпълнени с Духа и с мъдрост, които да поставим на тая работа. А ние ще постоянстваме в молитвата и в служение на словото.”

5. Непопулярността на стария отвес
Йн.15:18-19 –“Ако светът ви мрази, знайте, че Мене е намразил преди вас. Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази.”

ІІІ. МЯСТОТО НА БОЖИЯ ОТВЕС

Мт.5:13-14 –“Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие.”

1. В сърцето на човека
2. В семейството на човека
3. В нашето общество
ІV. ЦЕЛТА НА БОЖИЯ ОТВЕС
1. Значението на естествения отвес за строителя
А. Да провери
Б. Да коригира
В. Да открие
Г. Да гради
2. Един отвес за всички
Един отвес за всички социални съслойки на обществото:
А. Отвесът на бедните и на богатите
Б. Отвесът на малките и големите
В. Отвесът на учените и простите
Г. Отвесът на белите и на черните

петък, 29 август 2008 г.

АКО НЕ БЕШЕ ГОСПОД С НАС

Пс.124:2-3 -“Ако не беше Господ с нас (Нека рече сега Израил!); ако не беше Господ с нас, когато се надигнаха човеците против нас, тогава те биха ни погълнали живи, когато яростта им пламтеше против нас.”

I. ЧОВЕКЪТ БЕЗ БОГА

1. Човекът без Бога във фабриката
2. Човекът без Бога на полето
3. Човекът без Бога в супермаркета
4. Човекът без Бога на телевизията
5. Човекът без Бога, когато печата вестниците
6. Човекът без Бога в рейса
7. Човекът без Бога във влака
8. Човекът без Бога по улицата
9. Човекът без Бога вкъщи (в семейството)
10. Човекът без Бога в сърцето си
11. Човекът без Бога в душата си
12. Човекът без Бога в ума си
Днес човек е с всичко друго, но не и с Бога.
Той става ортак с дявола, поклонник на суеверието и строител на паметници на идолите. Това можем да видим във всеки град и село.

II. АКО БЕШЕ ГОСПОД С НАС

Йн.11:21 -“Тогава Марта рече на Исуса: Господи, да беше ти тука, не щеше да умре брат ми.”

1. Ако беше Господ с нас, българинът нямаше да бъде духовно мъртъв
2. Ако беше Господ с нас, децата ни нямаше да са мъртви
3. Ако беше Господ с нас, семейството ни нямаше да е разбито
4. Ако беше Господ с нас, седалките ни нямаше да бъдат изрязани
5. Ако беше Господ с нас, влаковете ни нямаше да бъдат в това окаяно състояние
6. Ако беше Господ с нас, в супермаркета цените на месото, сиренето, олиото нямаше да бъдат такива

III. АКО НЕ БЕШЕ ГОСПОД С НАС

Пс.124:2-3 -“Ако не беше Господ с нас (Нека рече сега Израил!); ако не беше Господ с нас, когато се надигнаха човеците против нас, тогава те биха ни погълнали живи, когато яростта им пламтеше против нас.”

1. Ако не беше Бог с нас чрез Исуса Христа, ние щяхме да бъдем още грешници
2. Ако не беше Бог с нас, ние нямаше да пеем
3. Ако не беше Бог с нас, ние нямаше да се молим
4. Ако не беше Бог с нас, ние нямаше да служим на Бога
5. Ако не беше Господ с нас, ние нямаше да имаме Святия Дух
6. Ако не беше Господ с нас, ние щяхме да бъдем мисионери на тъмнината

понеделник, 25 август 2008 г.

А СЕГА

Ис.43:1-2 –“А сега, така казва Господ, Творецът ти, Якове, И Създателят ти, Израилю: Не бой се, защото Аз те изкупих, Призовах те по име; Мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките, те не ще те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш, И пламъкът не ще те опали. ”

"А сега?!"
- Много често сме слушали тези думи. Те отбелязват края на нещо и поставяне началото на нещо ново.
Например:
- А сега - да те видя какво ще правиш!
- А сега - да те видя къде ще отидеш!
- А сега - дойде ли при мене ?!
Точно това Бог има предвид, като казва: “А сега?!”. Той казва това на един смутен, уплашен народ, който е загубил ума и дума. Такива сме ние днес.
Ние се питаме -"А сега?!"
- Какво ще ядем?
- Какво ще облечем?
- Какво ще пием?
- Къде и как ще живеем?

І. "А СЕГА" - ТАКА КАЗВА ГОСПОД, СЪЗДАТЕЛЯТ ТИ
Бит.1:27 –“И Бог създаде човека по своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. ”

ІІ. "А СЕГА" - ТАКА КАЗВА ГОСПОД, ТВОРЕЦЪТ ТИ
Бит.2:7 –“И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа. ”

ІІІ. "А СЕГА" - ТАКА КАЗВА ГОСПОД, СЪЗДАТЕЛЯТ И ТВОРЕЦЪТ ТИ -
"НЕ БОЙ СЕ!"
2Тим.1:7 –“ Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение."

ІV. "А СЕГА" - ТАКА КАЗВА ГОСПОД, СЪЗДАТЕЛЯТ И ТВОРЕЦЪТ ТИ -
"НЕ БОЙ СЕ! АЗ ЩЕ ТЕ ИЗКУПЯ"
Из. 12:1, 3, 7, 13 –“Тогава Господ говори на Мойсея и Аарона в Египетската земя, казвайки:... Говорете на цялото Израилево общество, като им кажете да си вземат на десетия ден от тоя месец, всеки по едно агне, според бащините си домове, по едно ягне за всеки дом... После нека вземат от кръвта и турят на двата стълпа и на горния праг на вратата на къщите, гдето ще го ядат... И кръвта на къщите, гдето сте, ще ви служи за белег, така че като видя кръвта, ще ви отмина и когато поразя Египетската земя, няма да нападне върху вас погубителна язва."

V. "А СЕГА" - ТАКА КАЗВА ГОСПОД, СЪЗДАТЕЛЯТ И ТВОРЕЦЪТ ТИ - "
НЕ БОЙ СЕ! ПРИЗВАХ ТЕ ПО ИМЕ"
( Цитат от стара Християнска песен:“По име знае Господ възлюбените вси” )
Ис.49:16 –“ Ето, на дланите Си съм те врязъл; Твоите стени са винаги пред Мене. ”

VІ. "А СЕГА" - ТАКА КАЗВА ГОСПОД СЪЗДАТЕЛЯТ И ТВОРЕЦЪТ ТИ -
"НЕ БОЙ СЕ! КОГАТО МИНАВАШ ПРЕЗ ДЪЛБОКИТЕ ВОДИ, ТЕ НЯМА ДА ТЕ ПОКРИЯТ."
Из.14:15-16 –“Тогава рече Господ на Мойсея: Защо викаш към Мене? Кажи на Израилтяните да вървят напред. А ти вдигни жезъла си и простри ръката си над морето, та го раздели, и израилтяните ще преминат през морете по сухо.”

VІІ. "А СЕГА" - ТАКА КАЗВА СЪЗДАТЕЛЯТ И ТВОРЕЦЪТ ТИ - "
НЕ БОЙ СЕ!КОГАТО МИНАВАШ ПРЕЗ РЕКИТЕ, ТЕ НЕ ЩЕ ТЕ ПОТОПЯТ"
И.Н.3:9-13 –“И рече на мъжете: Зная, че Господ ви даде тая земя, и страх от вас ни нападна, и всичките жители на тая земя се стопиха пред вас; понеже чухме как Господ пресуши водата на Червеното море пред вас; когато излязохте из Египет, и какво направихте на двамата аморейски царе, които бяха оттатък (*на изток от) Йордан – на Сиона и на Ога, които изтребихте. Като чухме, сърцата ни се стопиха, и в никого не остана вече душа, поради вас; защото Господ вашият Бог, Той е Бог на небето горе и на земята долу. И сега, моля, закълнете ми се в Господа, че, както аз показвах милост към вас, ще покажете и вие милост към бащиния ми дом; и дайте ми знак за уверение. ”

VІІІ. "А СЕГА" - ТАКА КАЗВА ГОСПОД, СЪЗДАТЕЛЯТ И ТВОРЕЦЪТ ТИ -
"НЕ БОЙ СЕ! КОГАТО ХОДИШ ПРЕЗ ОГЪНЯ, ТИ НЯМА ДА СЕ ИЗГОРИШ, И ПЛАМЪКЪТ МУ НЕ ЩЕ ТЕ ОПАЛИ."
Дан.3:19-20, 24-25 –“Тогава Навуходоносор се изпълни с ярост, и изгледът на лицето му се измени против Седраха, Мисаха и Авденаго, та проговаряйки заповяда да нагорещят пещта седем пъти повече отколкото обикновено се нагорещяваше. И на някои силни мъже от войската си заповяда да вържат Седраха, Мисаха и Авденаго и да ги хвърлят в пламенната огнена пещ… Тогава цар Навуходоносор ужасен, стана бърже, и като продума рече на съветниците си: Не хвърлихме ли всред огъня трима мъже вързани? Те отговаряйки рекоха на царя: Верно е, царю. В отговор той рече: Ето, виждам четирима мъже развързани, които ходят всред огъня, без да имат някаква повреда; и по изгледа си четвъртият прилича на син на боговете.”

понеделник, 7 юли 2008 г.

АПОСТОЛСКИЯТ ЗОВ

АПЕЛЪТ ЗА МОЛИТВАТА НА ХРИСТИЯНИНА

Еф.6:18-20 –“Молещи се в Духа на всяко време, с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии, и за мене, да ми се даде израз да отворя устата си, за да оповестя дързостно тайната на благовестието, за което съм посланик в окови, да говоря дързостно, както прилича да говоря.”

I. НАЧИНЪТ НА ПРОИЗНАСЯНЕ НА МОЛИТВАТА

1. Молещият се човек с ума си
1Кор.14:14-15 -“Защото, ако се моля по непознат език, духът ми се моли, а умът ми не дава плод. Тогава що? Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си; ще пея с духа си, но ще пея и с ума си.”

2. Молещият се човек с устата си
[Папагалската молитва]
Ис.29:13 -“За това, Господ каза: Понеже тия люде се приближават при мене с устата си; И ме почитат с устните си;Но са отстранили сърцето си далеч от мене; И благословението им към Мене е по човешки поучения изучени папагалски.”

3. Молещият се човек с душата си
Пс.84:2 -“Копнее и даже премира душата ми за дворовете Господни; Сърцето ми и плътта ми викат към Живия Бог.”

4. Молещият се човек с Духа си
Рим.8:26 -”Така също и Духът ни помага в нашата немощ; понеже не знаем да се молим, както трябва; но самият Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания.”
Еф.6:18а - "Молещи се в Духа..."

II. ВРЕМЕТО НА МОЛИТВАТА

Ст.18б - "... на всяко време..."
1. Човек може да се моли на Църква
2. Човек може да се моли в къщи
3. Човек може да се моли на работа
4. Човек може да се моли на полето

III. ХАРАКТЕРЪТ НА МОЛИТВАТА
Ст.18в - "... с всякаква молитва и молба..."
1. Молитва за прощение
2. Молитва за церение
3. Молитва за благословение
4. Молитвата е уред, чрез който ние говорим на Бога и на хората

IV. ПОВЕДЕНИЕТО НА МОЛИТЕЛЯ
Еф.6:18-20 -“Молещи се в Духа на всяко време, с всякаква молитва молба, бидейки бодри в това с неуморно остоянство и моление за всичките светии, и за мене, да ми се даде израз да отворя устата си, за да оповестя дързостно тайната на благовестието, за което съм посланик в окови, да говоря дързостно, както прилича да говоря.”
1. Бодрият молител
“... бидейки бодри...”
2. Неуморният молител
“...с неуморно постоянство...”
3. Постоянният молител
“... с неуморно постоянство...”
4. Служението чрез молитвата
Ст.18б-19 -“...моление за всичките светии, и за мене, да ми се даде израз да отворя устата си, за да оповестя дързостно тайната на благовестието.”

събота, 14 юни 2008 г.

ПЕТДЕСЯТНИЦА

1Коринтяни 12:28-31 –“И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други с дарби на помагания, на управлявания, на говорене разни езици.”

ПЪЛНА ПРОМЯНА ЧРЕЗ ПЕТДЕСЯТНИЦА

I. НУЖДАТА НА ЧОВЕКА ОТ ПРОМЯНА
(Причината за необходимостта от промяна)
Битие 3:17-19 –“А на човека рече: Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и бодли ще ти ражда; и ти ще ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш.”

1. Появата на тръните и бодлите
2. Появата на трудностите (потта)
3. Появата на насилието (т.е. на греха)
4. Появата на неразораната целина
(Ние ще говорим за неразораната целина в духовен смисъл)
Остави едно дете да расте без Бога и то ще се превърне в неразорана целина
5. Нуждата на човек от промяна
А. Търсената от човека външна промяна
1). Промяна на косата
Присаждане на коса, удължаване на косата, промяна на цвета, на прическата
2). Промяна на лицето
(С цел корегиране на недостътъци или с цел подмладяване)
3). Промяна на ръста на човека
Вече рекламират удължаване на ръста до 5 см. - чрез счупване на костта под или над коляното
Б. Нуждата на човек от вътрешна промяна
1). Промяна на сърцето
2). Промяна на душата
3). Промяна на мисленето
4). Промяна на говора
5). Промяна на обходата
Днес ние чувстваме нужда не само от индивидуална промяна (промяна на детето, на младежа, на възрастния); но чувстваме нужда от положителна промяна най-вече на семейството ни
6. Промяната в семейството на човека
А. Промяна в отношенията между членовете в семейството
1). Промяна в отношенията между съпруг и съпруга
2). Промяна в отношенията между братя и сестри
3). Промяна в отношенията между родители и деца
Б. Промяна на семейната трапеза
В. Промяна на семейното богатство
Опасността от превръщането на човек в “Мъртво море”, ако само поглъща (т.е.егоистично заграбва)
7. Промяна в Църквата
1Коринтяни 2:26-29 –“Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога.”
А. Промяна на вярата ни
Б. Промяна на надеждата ни
В. Промяна на любовта ни
Г. Промяна на молитвата ни
Д. Промяна на хвалението ни
Е. Промяна на свидетелството
Ж. Промяна на проповядването
8. Промяна в обществото
9. Промяна на нашата природа
Римляни 8:22-26 –“Понеже знаем, че цялото създание съвокупно въздиша и се мъчи до сега. И не то само, но и ние, които имаме Духа в начатък, и сами ние въздишаме в себе си и ожидаме осиновението си, сиреч, изкупването на нашето тяло.

II. ТЪРСЕНАТА ОТ ЧОВЕКА ПРОМЯНА
1. Търсена промяна, но от кого:
А. От Бога?
Б. От дявола
2. Търсена промяна, но за какво:
А. За добро?
Б. За лошо?
3. Какво е естеството на търсената от нас промяна
А. Промяна чрез пластична операция?
Б. Промяна чрез фитнес центрове и пр.
Исая 55:1-3 –“Слушайте Мене, вие, които следвате правдата, Които търсите Господа; Погледнете на канарата, от която сте отсечени, И в дупката на ямата, из която сте изкопани. Погледнете на баща си Авраама, И на Сара, която ви е родила; Защото, когато беше само един го повиках, Благослових го и го умножих. Защото Господ ще утеши Сиона Той ще утеши всичките му запустели места, И ще направи пустотата му като Едем, И запустялостта му като Господната градина; Веселие и радост ще се намери в него, Славословие и глас на хваление.”
В. Стремежът на човек за суетна промяна, а не за духовна

III. НЕРАЗОРАНАТА ДУХОВНА ЦЕЛИНА, ПРИЧИНА ЗА НУЖДАТА ОТ ПЪЛНА ПРОМЯНА НА ЧОВЕКА
Матея 13:3-9 –“И говореше им много с притчи, казвайки: Ето, сеячът излезе да сее; и като сееше някои зърна паднаха край пътя: птиците дойдоха и ги изкълваха. А други паднаха на канаристите места, гдето нямаше много пръст; и твърде скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва; а като изгря слънцето, пригоряха, и понеже нямаха корен изсъхнаха. Други пък паднаха между тръните; тръните пораснаха и ги заглушиха. А други паднаха на добра земя, и дадоха плод, кое стократно, кое шестдесет, кое тридесет. Който има уши [да слуша], нека слуша.”

1. Пълната (външна и вътрешна) промяна на човека чрез Петдесятница
- Промяна от Бога, а не от дявола
- Промяна за доброто на човечеството

2. Пълната промяна на човек чрез Святия Дух
А. Промяна, изявена чрез Плодовете на Святия Дух
Галатяни 5:22-23 –“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.”
Б. Промяна, изявена чрез Дарбите на Святия Дух
1Кор.12:28 –“И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други с дарби на помагания, на управлявания, на говорене разни езици”
3. Петдесятница на всички езици означава “Пълна промяна ”
(Петдесятница, недискриминиращото училище по чужди езици)
1Коринтяни 12:7-12 –“А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза. Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия Дух; на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух; на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици. А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по особено, както му е угодно. Защото, както тялото е едно, а има много части, и всичките части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос.”
Петдесятница, пълна промяна за всички:
А. Промяна за малки и големи
Б. Промяна за слаби и силни
В. Промяна за бедни и богати
Г. Промяна за бели и черни

4. Мразеният човек, поради пълната промяна чрез Петдесятница
Промяната чрез Петдесятница, която отличава човек от неговите братя, причина за омраза
Йоана 17:14 –“Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него.”
А. Мразеният Йосиф, поради пълната промяна
Битие 37:3-4 –“А Израил обичаше Иосифа повече от всичките си чада, защото беше син на старостта му; и му беше направил шарена дрешка. Но братята му, като гледаха, че баща им го обичаше повече от всичките му братя, намразиха го и не можеха да му говорят спокойно.”
(Шарената дрешка, преобраз на Святия Дух)
Б. Мразеният Мойсей, поради пълната промяна
В. Мразеният Христос, поради пълната промяна
Матея 13:54 –“ И като дойде в родината Си, поучаваше ги в синагогите им, така щото те се чудеха и думаха: От къде са на Тогова тая мъдрост и тия велики дела? Не е ли Тоя син на дърводелеца? Майка Му не казва ли се Мария, и братята Му Яков и Иосиф, Симон и Юда? И сестрите Му не са ли всички при нас? От къде е, прочее, на този всичко това? И съблазняваха се в Него.”

5. Святият Дух, ралото за разораване на неразораната духовна целина
А. Резултатът зависи не от този, който оре
Б. Резултатът зависи не от този, който сее
В. Резултатът зависи не от този, който пои
Г. Резултатът зависи от този, който оживотворява и прави да расте
1Коринтяни 3:7-9 –“И тъй, нито който сади е нещо, нито който пои, а Господ, Който прави да расте. Прочее, тоя, който сади, и тоя, който пои, са равни, обаче, всеки според своя труд ще получи своята награда; защото сме съработници на Бога, като вие сте Божия нива, Божие здание.”

6. Петдесятница означава глобална промяна
А. Търсената чрез пари промяна - при продажбата на Йосиф
Б. Търсената чрез пари промяна - при продажбата на Христос
В. Търсената чрез пари промяна от Симон (Магьосника)
Деянията на апостолите 8:18 –“А Симон, като видя, че с полагането на апостолските ръце се даваше Светия Дух, предложи им пари, казвайки: Дайте и на мене тая сила щото, на когото положа ръце, да приема Светия Дух. А Петър му рече: Парите ти с тебе заедно да погинат, защото си помислил да придобиеш Божия дар с пари.”
Г. Търсената промяна в Църквата днес чрез пари, а не чрез силата на Петдесятница
1). Търсената промяна в Църква чрез голямата сграда
2). Търсената промяна в Църква чрез голямата заплата
3). Търсената промяна в Църква чрез светското влияние
Днес е Петдесятница!
Глобалната промяна чрез Петдесятница се съдържа в текст от Словото Божие, записан от Пророк Захария (4:6)
“Тогава отговаряйки говори ми, като каза: Ето Господното слово към Зоровавела, което казва: Не чрез сила, нито чрез мощ, (казва Господ на Силите), Но чрез Духа ми” - Духът на Петдесятница!

петък, 6 юни 2008 г.

АЗ БЯХ ЗАБРАВИЛ

НЕОПРАВДАНОТО ИЗВИНЕНИЕ

Ис.1:3-4 –“Волът познава стопанина си, И оселът яслите на господаря си; Но Израил не знае. Людете Ми не разсъждават. Уви, грешни народе, люде натоварени с беззаконие, Роде на злодейци, чада, които постъпвате разтлено! Оставиха Господа, Презряха Светия Израилев, Отделиха се и се върнаха назад.”

Човекът по природа (без изключение кой е той), лесно забравя добрите неща, а в замяна на това дълго помни лошите неща.
I. ПРИЧИНАТА ЗА ЗАБРАВАТА НА ЧОВЕКА

Болестта, чийто симптом е проблем с паметта, се нарича атеросклероза. Болният от тази болест забравя лесно.
Духовната забрава се дължи на една друга болест, наречена «грях».

1. Грижите, причината за забравата на човека
Мт.13:22 –“А посеяното между тръните е оня, който чува словото; но светските грижи и примамката на богатството заглушават словото, той става безплоден.”

2. Липсата на любов, причината за забравата
Любовта е, която стимулира паметта на човека
Има оправдание, ако не сме съвършени
1Йн.1:10 -“Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в нас.”
Но няма оправдание, ако не сме любвеобилни
Липсата на любов, причината съпругът да забрави:
- съпругата си
- децата си
- задълженията си в семейството
- родителите си

3. Необходимостта от проверка паметта на шофьорите
Човек лесно забравя какво означава даден знак или правило. А колата се движи много бързо и това може да стане причина за катастрофа.

4. Неоправданото извинение:"Ох! Аз бях забравил."

II. ЗАБРАВЕНИЯТ ДЪЛГ

1. Забравената благодат
А. Забравеният Създател
Б. Забравената любов
В. Забравеното трапеза
Г. Забравената кошара - Църквата
Д. Забравената неделя

2. Забравеният дълг към Бога
А. Забравеното хваление
Б. Забравеното благодарение
В. Забравеното жертвоприношение
Г. Забравената почивка
- Когато забравиш Господа, забравяш всичко добро
- Когато възпоменеш Господа, възпоменаваш себе си

3. Забравеният дълг към ближния
Лк.6:31 -“И както желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях.”

5. Неоправданото извинение:"Ох!Аз бях забравил."

III. ЗАБРАВЕНАТА ВЕЧНОСТ
Ис.1:3-4 –“Волът познава стопанина си, И оселът яслите на господаря си; Но Израил не знае. Людете Ми не разсъждават. Уви, грешни народе, люде натоварени с беззаконие, Роде на злодейци, чада, които постъпвате разтлено! Оставиха Господа, Презряха Светия Израилев, Отделиха се и се върнаха назад.”

1. Забравената поканата за вечността
Пример със забравената покана за сватбата
2. Забравеното време за отлитането във вечността
Пример със забравеното разписание за самолета, причина за изпускане на полета.

IV. СЪВЕТЪТ ДО ЗАБРАВЛИВИТЕ
Пример: Връзването на конец на пръста или на ръката на човек, за да помни дадено нещо.

Пример: След пристигането ми в непознат далечен град, където трябваше да търся един познат, установих, че съм забравил адреса му. Помнех само името му. По името чрез телефонната книга успях да намеря адреса на човека. За нас тази "телефонна книга" е Библията.
Трябва да помним само Името на Този, който казва:"Нежна майка може да забрави чадото си. Аз обаче,тебе не!"

V. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО ДО ЗАБРАВЛИВИТЕ

Вт.4:23-24 -“но да умра в тая земя; аз няма да премина Иордан; а вие ще преминете и ще завладеете оная добра земя. Внимавайте на себе си да не забравяте завета, който Господ вашият Бог направи с вас, да не би да си правите идол, подобие на нещо, което Господ твоят Бог ти е запретил;”

събота, 26 април 2008 г.

ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ

ВЕЛИК ДЕН

Матея 28:1-8 –“А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него. Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви. А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви. И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост, и завтекоха се да известят на учениците Му.”

Скъпи приятели,
В заглавието на нашата проповед няма правописна грешка. Зная, че е прието тези две думи да се пишат слято. Но така ние неволно превръщаме този Велик Ден в един от многото празници (Ивановден, Стефановден, Димитровден, Гергьовден и пр.). По този начин написан и произнасян, Празникът над всички празници загубва своята вселенска значимост, своето величие, сила, могъщество. Изгубва се блясъкът на Христовото Възкресението, което прави този Ден Велик и по-различен от всички останали дни в живота на човечеството.
Великият Ден, в който Христос победи смъртта е неразделно свързан с три важни думи, които ще бъдат обект на нашите размишления. Това са думите, отражение на Великденските чувства, а именно: сила, страх и радост.

I. ВЕЛИКДЕНСКАТА СИЛА
Матея 28:2 –“А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него.”

1. Христос значи сила
А. Христос бе зачнат чрез Божията сила
Лука 1:35 –“И ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.”
Б. Христос служи на Бога и човеците чрез Божията сила
Марка 6:1-14 –“И Той излезе оттам и дойде в Своята родина; и учениците Му вървяха подир Него. И когато настана събота, почна да поучава в синагогата; и мнозина, като Го слушаха, се чудеха и думаха: Откъде има Тоя всичко това? и: Каква е дадената на този мъдрост, и какви са тези велики дела извършени от ръцете Му? Тоя не е ли дърводелецът, син на Мария, и брат на Якова и Иосия, на Юда и Симона? и сестрите Му не са ли тука между нас? И те се съблазниха в Него. А Исус им каза: Никой пророк не е без почит, освен в своята родина, и между своите сродници, и в своя си дом. И не можеше да извърши там никакво велико дело, освен дето положи ръце на малцина болни и ги изцели. И чудеше се за тяхното неверие. И обикаляше околните села и поучаваше. И като повика дванадесетте, почна да ги разпраща двама по двама, и даде им власт над нечистите духове. И заповяда им да не вземат нищо за път освен една тояга; ни хляб, ни торба, ни пари в пояса; но да се обуват със сандали: И, рече Той, не се обличайте с две дрехи. И каза им: В която къща влезете, оставайте в нея докле си излезете оттам. И ако в някое място не ви приемат, нито ви послушат, като излизате оттам отърсете праха из под нозете си като свидетелство против тях. И те излязоха и проповядваха, че човеците трябва да се покаят. И изгонваха много бесове, и мнозина болни помазваха с масло и ги изцеляваха. И цар Ирод чу за Исуса, (защото името Му стана известно), и думаше: Иоан Кръстител е възкръснал от мъртвите и за това тия велики сили действуват чрез Него.”
В. Христос бе разпнат на Голготския кръст чрез Божията сила
Лука 23:44-45 –“ А беше вече около шестият час, и тъмнина покриваше цялата земя до деветия час, като потъмня слънцето; и завесата на храма се раздра през средата.”
1). Тъмнина покриваше цялата земя
2). Завесата на храма се раздра на две
3). Земята се разтресе чрез Божията сила
4). Мъртвите в Христа възкръснаха

2. Великденската сила, Божието обещание
Деянието на апостолите 1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
Лука 24:49 –“И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.”

3. Великденската сила, силата на Христовата Църква
Римляни 8:11 –“И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.”
А. Великденската сила, възкресителната сила на нашата вяра
Б. Великденската сила, възкресителната сила на нашата надежда
В. Великденската сила, възкресителната сила на нашата любов
Г. Великденската сила, възкресителната сила на нашите телеса
Днес е Велик Ден!
Велик Ден е не само защото на този ден възкръсна Христос, но и защото на този ден заедно с Христа възкръсна и нашата вяра, нашата надежда, нашата любов, нашият ум, ръце, нозе, сърце, слух, очи и пр.

4. Великденската сила, сила против дявола
Лука 21:26 –“ Човеците ще примират от страх и от очакване онова, което ще постигне вселената, защото небесните сили ще се разклатят.”
Небесните сили ще се разклатят - Ще се разклати дяволът
Великденската сила разклаща поднебесните сили (Сатана и неговите “ангели”) така, както се разклаща дърво от вятъра; и всичко, което е на него – плодове, листа, или сухи клони, падат и биват унищожени; а дървото – изкоренено.

5. Великденската сила, утроба на дръзновението
1 Коринтяни 15:12-14, 55-57 –“Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите? Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен; и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра... О смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото? Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът; но благодарение Богу, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос.”

Велик Ден, утробата на Християнския адреналин
А. Адреналинът на молещия се Християнин
Б. Адреналинът на пеещия Християнин
В. Адреналинът на хвалещия Бога Християнин
Г. Адреналинът на служещия на Бога Християнин

II. ВЕЛИКДЕНСКИЯТ СТРАХ

Великденският положителен и отрицателен страх на човека

1. Отрицателният (демонски) страх, поради Великия Ден на Христовото Възкресение
Матея 28:4 –“И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви... ”

2. Великденската лъжа на дявола
Матея 28:11-13 –“Когато те отидоха, ето, някои от стражата дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко що бе станало. И те, като се събраха със старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците доволно пари, и рекоха: Кажете, че учениците Му дойдоха през нощта и Го откраднаха, когато ние спяхме. ”
Йоана 8:44 –“Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.”

3. Подкупът на дявола, поради страха от Великия Ден на Христовото Възкресение
А. Христос бе предаден за пари
Матея 26:14-15 –“Тогава един от дванадесетте, наречен Юда Искариотски отиде при първосвещениците и рече: Какво обичате да ми дадете и аз ще ви Го предам? И те му претеглиха тридесет сребърника.”
Б. Дяволският подкуп с цел опорочаване Великия Ден на Христовото Възкресение Матея 28:12-15 –“12 И те, като се събраха със старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците доволно пари, и рекоха: Кажете, че учениците Му дойдоха през нощта и Го откраднаха, когато ние спяхме. И ако слух за това стигне до управителя, ние ще го убедим, а вас ще направим да нямате грижа. Те, прочее, взеха парите, и постъпиха както бяха научени. И това що те казаха се разнесе между юдеите, и продължава даже и до днес.”
В. Дяволският подкуп с цел купуване на Христовата Възкресителна сила
Деяния на апостолите 8:18-19 –“А Симон, като видя, че с полагането на апостолските ръце се даваше Светия Дух, предложи им пари, казвайки: Дайте и на мене тая сила щото, на когото положа ръце, да приема Светия Дух.”
4. Великденският Божествен страх
Матея 28:5-7 –“А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ. Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви. И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост, и завтекоха се да известят на учениците Му”
Великденският страх Господен, дефицитът на Християнството днес

III. ВЕЛИКДЕНСКАТА РАДОСТ

Матея 28:8 –“И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост, и завтекоха се да известят на учениците Му.”
1. Велик Ден, Денят на РадосттаВелик Ден, Ден за радост на всички по лицето на земята:
А. Радост за малки и за големи
Б. Радост за учени и за прости
В. Радост за бедни и за богати
Г. Радост за болни и за здрави
Д. Радост за бели и черни

2.Кратковременната Великденска радост на дявола
А. Радост чрез лъжа
Б. Радост чрез измама
В. Радост чрез подкуп

3. Великденската радост, белегът на Християнина
А. Християнинът се радва не поради червените яйца и козунаците
Б. Християнинът се радва не поради богатата трапеза
В. Християнит се радва, не поради скъпите тоалети
Г. Християнинът се радва чрез радостта, която е обещана от Бога
Лука 2:10 –“Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде.”
Д. Християнинът се радва, поради спасението от Бога
Лука 10:19-20 –“Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди. Обаче, недейте се радва на това, че духовете ви се покоряват; а радвайте се, че имената ви са написани на небесата.”
Е. Християнинът се радва чрез радостта, която е плод на Святия Дух
Галатяни 5:22 –“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност,”Ж. Християнинът се радва чрез Великденската радост в служението
1Петрово 1:8 –“с цел: изпитването на вашата вяра, като е по- скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос; Когото любите без да сте Го видели; в Когото като вярвате, без сега да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост,”
4. Велик Ден, оазисът на Радостта
Римляни 15:13 –“А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването, тъй щото чрез силата на Светия Дух да се преумножава надеждата ви.”

Днес е Велик Ден!
Денят е Велик, не само защото на този Ден Ангелът Господен отвали камъка на гроба, в който беше положен Христос.
Но Денят е Велик, защото на този Ден беше отвален надгробния камък, поставен от дявола върху всеки един от нас.
Днес е Велик Ден за всеки, който може да се присъедини към Църквата на Възкресението чрез думите:
“Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.” (Галатяни 2:20)

Христос възкресе! Наистина Възкресе!