неделя, 17 юни 2018 г.

ТРЪН В ПЛЪТТА


2 Коринтяни 12:2-10 -„Познавам един човек в Христа, който, преди четиридесет години, (в тялото ли, не зная, вън от тялото ли, не зная, Бог знае), бе занесен до третото небе. И такъв човек, познавам, (в тялото ли, без тялото ли, не зная; Бог знае), който бе занесен в рая, и чу неизразими думи, които на човека не е позволено да изговори. С такъв човек ще се похваля; а със себе си няма да се похваля; освен с немощите си. (Защото, даже ако поискам да се похваля за други неща, не ще бъда безумен, понеже ще говоря истината; но въздържам се, да не би някой да помисли за мене повече от каквото вижда, че съм или каквото чува от мене). А за да се не превъзнасям поради премногото откровения, даде ми се трън в плътта, пратеник от Сатана да ме мъчи, та да се не превъзнасям. Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мене; и Той ми рече: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И тъй, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа; защото, когато съм немощен, тогава съм силен.“
I. характерът на тръна в плътта
1.     Естественият трън в света
А. Появата на естествения трън в света
Битие 3:17-18 -„А на човека рече: Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и бодли ще ти ражда; и ти ще ядеш полската трева. “
Ø Трънът - емблема на проклятието
Б. Разнообразието в света на тръните:
Ø малки
Ø големи
Ø тръни на дървета
Ø бодили
Ø ниски, пълзящи по земята
Ø високи
2.     Душевният трън
А. Душевният трън може да е - болест
Б. Душевният трън може да е - порок
В. Душевният трън може да е- лош характер и пр.
II. причината за тръна в плътта
1.     Личните причини за тръна в нашата плът
А. Отстъплението от Бога - причината за тръна в плътта
Ø Вплитане на душата в тръните на света.
Б. Грехът - причината за тръна в плътта
Псалми 51:5-„Ето родих се в нечестие, И в грях ме зачна майка ми.“
Ø Трън в сърцето
Ø Трън в душата
Ø Трън в мозъка
2.     Страничните ( външните ) сили - причина за тръна в нашата плът:
Сатана, приятели, съпруг, съпруга, деца и пр.
3.     Бог и трънът в плътта
Много често Бог допуска трън в плътта ни с определена цел.
Ø Да ни накара да се смирим
Ø Да ни накара да коленичим
Ø Да ни накара да потърсим Бога
Яков 4:6 –„Но Той дава една по-голяма благодат; затова казва: "Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. "
III. реакцията на човека, поради тръна в плътта
1.     Болките, поради тръна в плътта
2.     Роптанието, поради тръна
А. В нашата лична плът
Б. В нашата семейна плът
("Господи, защо ми даде такъв съпруг, такава съпруга, такова дете, такава снаха, такава свекърва...?" )
3.     Заболяването, поради тръна в плътта
IV освобождението от тръна в плътта
1.     Личният опит за освобождаване от тръна в плътта
2.     Търсената от човека помощ за отстраняването на тръна от плътта
3.     Призоваването на Бога за отстраняването на тръна от плътта ни
2 Коринтяни 12:7-10 -„А за да се не превъзнасям поради премногото откровения, даде ми се трън в плътта, пратеник от Сатана да ме мъчи, та да се не превъзнасям. Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мене; и Той ми рече: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И тъй, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа; защото, когато съм немощен, тогава съм силен.
Ø Всеки от нас има някакъв трън в плътта си.
Някои от тези тръни се отстраняват, а други не.
Дилемата е:
·   С трън в плътта - без Бога
·   С трън в плътта - с Бога
Божията благодат действува, като лекарство, което не ни позволява да чувствуваме болките от тръна в плътта.
Филипяни 4:13 –„За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.
Римляни 8:26-28 –„Така също и Духът ни помага в нашата немощ: понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания; а тоя, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайствува за светиите по Божията воля. Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.“

понеделник, 11 юни 2018 г.

СЛАМКАТА НА УДАВНИКА


Лука 1:77 -„За да дадеш на Неговите люде да познаят спасение чрез прощаване греховете им.“
Лука 2:25-32 -„И, ето, имаше в Ерусалим един човек на име Симеон; и тоя човек бе праведен и благочестив, и чакаше утешението на Израиля; и Святият Дух беше на него. Нему бе открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докле не види Господния Помазаник. И по внушението на Духа той дойде в храма; и когато родителите внесоха детенцето Исуса, за да сторят за него по обичая на закона, той го взе на ръката си и благослови Бога, като каза: Сега, Владико, отпущаш слугата си с мир, според думата си. Защото видяха очите ми спасението, което си приготвил пред всичките люде. Светлина да просвещава народите и слава на твоите люде Израил.“
Народната поговорка гласи: "Държи се, като удавник за сламка."
I. ПЪТУВАЩИЯТ ЧОВЕК ПРЕЗ ЖИТЕЙСКОТО МОРЕ
1.     Алегорично представеният човек в Библията:
А. Като трева
Исая 40:6 –„Всяка твар е трева, И всичката й слава като полския цвят;“
Б. Като пара*
Яков 4:14 –„Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва.“
(* бел.ред. - Като па̀ра, не, като пара̀; независимо, че и двете думи са еднакво верни в нашия ред на мисли:която се явява, и после изчезва.“)
В. Като лозова пръчка
Йоан 15:5 –„Аз съм лозата, вие сте пръчките;... “
Г. Като червей
Псалми 22:6 -„А аз съм червей, а не човек...“
2. Алегоричната житейска представа за човека, според неговата съдба
А. Представен, като самотна чайка
Б. Представен, като ладия в развълнуваното море
Човекът е представен по този начин, поради няколко причини:
·        Бързата, ненадейната, неочакваната промяна на динамичното време, в което живеем
Сутринта, когато излизаме, времето може да бъде слънчево, тихо, приятно. След обяд, или още на следващия час, времето може да се промени, небето да се покрие с мрачни облаци и да забушуват бури
·        Изненадите в живота на човека - причината за вълненията и корабокрушенията
·        Изненадите в живота – причината, човек да се окаже самотен, като чайка или, като блъскана от вълните ладия
Пример с Притчата за блудния син. Докато беше богат (чрез наследството на баща си) имаше много приятели.
Когато изпадна в корабокрушение, оказа се сам всред вълните (в случая – всред свините). – Лука 15:11-16
II. ПРЕДВИЖДАНАТА ЖИТЕЙСКА СЛАМКА ЗА ПЪТУВАЩИЯ ЧОВЕК
1. Задължителната екипировка на всеки кораб със сламки за удавниците - спасителните лодки
·        Всеки кораб задължително трябва да бъде оборудван със спасителни лодки, достатъчни на брой, за да бъде застрахован живота на всички пътници.
Трагедията на кораба "Титаник" не е била причинена от грешка в конструирането или в изпълнението му.
Нито в това, че корабът се е сблъскал неочаквано с ледник и се е разбил.
Трагедията е била в това, че корабът не е бил оборудван с необходимия брой спасителни лодки, достатъчни за всички пътници.
Т.е. Някои от пътниците са се оказали без спасителни сламки, поради подценяване на опасността от изненадите в открито море.
2. Задължителната екипировката на всеки самолет, който лети през океана - спасителните жилетки (сламки на удавниците)
Пример с катастрофата на самолет, непосредствено след излитането му от летището на Вашингтон-град (Washington, D.C.)
Самолетът е извършвал вътрешни полети и по тази причина не са били предвидени сламките за удавници, предназначени за презокеанските полети – спасителните жилетки.
Екипажът е успял да приводни самолета невредим, но в дълбока река и подценяването на спасителните мерки срещу удавяне, се оказало фатално.
III. ЕКИПИРОВКАТА НА ЖИТЕЙСКАТА ЛАДИЯ СЪС СЛАМКАТА НА УДАВНИКА
1. Предлаганите от света "сламки" на удавника:
Ø "Сламката" – пари
Ø "Сламката" – богатство
Ø "Сламката" – кражба, грабеж
Ø "Сламката" – измама, шмекеруване, безчестие
Ø "Сламката" – убийство и пр.
Житейският опит е доказал, че всеки, който при корабокрушението си е прибягвал и се е хващал за подобни гнили (уж спасителни) "сламки", е загивал – попадал е на дъното на житейския океан.
2. Предлаганите от Бога сламки на удавника
Лука 8:22-25 -„А в един от тия дни Той влезе в ладия с учениците си, и рече им: Да минем на отвъдната страна на езерото. И отплуваха. А като плуваха, Той заспа; и ветрена буря се устреми върху езерото, и вълните ги заливаха, така щото бяха в опасност. И дойдоха, та го разбудиха и казаха: Наставниче! Наставниче, загинваме! А Той се събуди, та смъмра вятъра и развълнуваната вода; и уталожиха се, и настана тишина. И рече им: Де е вярата ви? А те уплашени се чудеха, и казваха един на друг: Кой ли ще е тоя, който заповядва и на ветровете и на водата, и те му се покоряват.“
А. Сламката на спасението, наречена - вяра в Бога
Яков 5:15И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне, и, ако е извършил грехове, ще му се простят.“
Яков 1:6-7Но да проси с вяра без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа.“
Б. Сламката на спасението - Словото Божие, Библията
Псалми 119:105 -„Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.“
( Библията е Светилник, както морския фар. )
Г. Сламката на спасението - Исус Христос, Божият Единороден Син
Матей 14:25-33 -„А в четвъртата стража на нощта, Той дойде към тях, като вървеше по езерото. И учениците, като Го видяха, ходещ по езерото,  смутиха се и думаха, че е призрак, и от страх извикаха. А Исус веднага им проговори, казвайки: Дерзайте! Аз съм; не бойте се! И Петър в отговор Му рече: Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Тебе по водата. А Той рече: Дойди! И ПЕтър слезе от ладията, та ходеше по водата да иде при Исуса. Но, като виждаше вятъра силен, уплаши се, и, като потъваше, извика, казвайки: Господи, избави ме! И  Исус веднага простря ръка, хвана го и му рече: Маловерецо, защо се усъмни? И като влязоха в ладията, вятърът утихна. А ония, които бяха в ладията, Му се поклониха, и казаха: Наистина Ти Си Божий Син.
Д.А. 4:10-12 -да знаете всички вие и всичките Израилеви люде, че чрез името на Исуса Христа Назарянина, Когото вие разпнахте, Когото Бог възкреси от мъртвите, чрез това име тоя човек стои пред вас здрав. Той е камъкът, който вие зидарите презряхте, който стана глава на ъгъла. И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.“
В. Сламката на спасението - Святият Божий Дух
Д.А.1:8 –„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух...“
Святият Божий Дух означава – Божието реално присъствие в нашия живот!

· БИБЛЕЙСКИ ПРИМЕР ЗА БОЖИЯТА СПАСИТЕЛНА СЛАМКА ПО ВРЕМЕ НА КОРАБОКРУШЕНИЕ - Д.А. 27 глава

Четиридесет дни в открито море, лашкани и блъскани от вълните.
„И понеже за много дни не се виждаше ни слънце ни звезди, и силната буря напираше, то изчезна вече всяка надежда да бъдем спасени. А подир дълго неядене Павел застана между тях и рече: Господа, трябваше да ме слушате да се не дигаме от Крит, та да не ни постигнеше тая повреда и пагуба. Но и сега ви съветвам да сте бодри, защото ни една душа от вас няма да се изгуби, но само корабът; защото ангел от Бога, Чийто съм аз и Комуто служа, застана до мене тая нощ и рече: Не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред Кесаря; и ето, Бог ти подари всички, които плуват с тебе. Затова, господа, бъдете бодри; защото вярвам в Бога, че ще бъде тъй както ми бе казано. (Ст.20-25)

Обърнете внимание на финала на картината! „и останалите да се спасяват, кои на дъски, кои пък на нещо от кораба. И така стана та всички излязоха на сушата.“(Ст.44)
„Допотопният“ александрийски кораб - на фона на „Титаник“, гордостта на корабоплаването.
Изводите нека да си ги направим сами!


3. Апелът на Бога чрез Словото Му - до нуждаещия се удавник от сламката на спасението
А. Не вземайте сламката на спасението от децата ни!
Б. Не горете сламката на давещото се семейство и Отечество!
·        Кой от нас не се нуждае от спасение?
·        Има ли някой, който да не е застрашен от удавяне в развълнуваното житейско море?
Затова:
Нека всички да се хванем за предлаганата ни от Бога Сламка на Спасението!
Йоан 14:26 –„А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.“
Ефесяни 4:14-15 -„...да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости; но, действуващи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос.“

 И всеки, който призове името Господно, ще се спаси.“ (Д.А. 2:21)