понеделник, 7 септември 2009 г.

ДЪСКАТА НА КОРАБОКРУШЕНЕЦА

Д.А.27:44 –“и останалите да се спасяват, кои на дъски, кои пък на нещо от кораба. И така стана та всички излязоха на сушата.” 
Яков 4:13-15 –“Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой-си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще спечелим, - когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва. Вместо това, вие трябва да казвате: Ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова.”
 Положителната и отрицателна дъска на корабокрушенеца
I. ПРИГОТОВЛЕНИЕТО ПРЕДИ КОРАБОКРУШЕНИЕТО
 1. Оборудването на рейса, предвидено в случай на катастрофа
Във всеки рейс има (или би трябвало да има) закачени на определени места чукчета и инструкции как точно да бъдат използвани те в случай на авария. Това са “спасителните дъски” за пътуващия в рейса човек.
2. Оборудването на влака, предвидено в случай на катастрофа
Почти всеки човек е виждал предвидените във влака “спасителни дъски”– пожарогасители, ръчни спирачки и пр., придружени с инструкции за тяхното ползване.
3. Оборудването на самолета, предвидено в случай на инцидент
Пътуващите със самолет отлично знаят, че преди началото на всеки полет, стюардесата задължително отделя време, за да запознае пътниците с предвидените “спасителни дъски” и начина на тяхното ползване.
- кислородната маска, “спасителна дъска” в самолета
- надуваемата жилетка, “спасителна дъска” в самолета
- аварийните изходи, “спасителна дъска” в самолета
- предпазните колани, “спасителна дъска” в самолета
- огнеопорното одеало, “спасителна дъска” в самолета
4. Оборудването на кораба, предвидено в случай на корабокрушение
Спасителни лодки, лични надуваеми жилетки, термокостюмите и пр - “спасителни дъски” в случай на корабокрушение
В обобщение можем да жажем следното: При всички видове превозни средства са предвидени “спасителни дъски” за осигуряване безопасността на човека в случай на физическа катастрофа
Това неизбежно води към въпроса, обект на нашите размишления:
Църквата предлага ли на човека “спасителна дъска” в случай на духовна катастрофа?
II. МНОГОРАЗЛИЧНИТЕ ДУХОВНИ КОРАБОКРУШЕНИЯ В ЖИВОТА
Ние няма да размишляваме върху физическите катастрофи на коли, рейсове, влакове; както и върху корабокрушенията на лодки, гемии или кораби
Ние няма да размишляваме и върху останалите многоразлични видове корабокрушения:
- Икономическото корабокрушение
- Финансовото корабокрушение
- Политическото корабокрушение
- Социалното корабокрушение и пр.
Ние ще насочим вниманието си върху духовната катастрофа (духовното корабокрушение на човек).
1. Видовете духовни корабокрушения, според засегнатите лица:
А. Лично корабокрушение
Б. Семейно корабокрушение
В. Църковно корабокрушение
Г. Национално корабокрушение
Когато националният кораб се разпадне на съставните си части, всеки търси спасителната дъска
Д. Световно корабокрушение
Лука 18:8б –“... Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?”
2. Различните причинители на духовното корабокрушение
А. Смъртта (физическа или духовна), причина за духовното корабокрушение
Б. Болестта, причина за духовното корабокрушение
В. Икономическото корабокрушение, причина за духовното корабокрушение (загубване на работата, фалит и пр.)
Г. Природните бедствия, причина за духовните корабокрушения (земетресения, наводнения, пожари и пр.)
Д. Разводът в семейството, раздялата с близки и приятели, причина за духовното корабокрушение
Е. Духовното корабокрушение може да бъде причинено от вълните на:
1). Лъжата 2). Клюката 3). Злобата 4). Омразата 5). Завистта
Всички тези неща дяволът преобръща на вълни срещу твоя кораб. Вълни, които причиняват духовното корабокрушение. Това са най-страшните и смъртоносни вълни!
Матей 10:28 –“Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от оногова, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла.” 
Матей 7:24-27 –“И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара; и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо.” 
III. НУЖДАТА ОТ СПАСИТЕЛНА ДЪСКА
1. Общото житейско море
Ние всички пътуваме към вечността в едно и също житейско море
2. Еднаквата заплаха от корабокрушение
Независимо от различните плавателни съдове (ладии, гемии, луксозни кораби и пр.) всички те са еднакво застрашени от корабокрушение
В корабокрушение попадат:
- малки и големи
- бедни и богати
- учени и прости
- силни и слаби
- бели и черни
3. Нуждата на всеки пътуващ от спасителна дъска е безспорна
Въпросът, който стои пред нас е: Коя е спасителната ни дъска?
IV. РАЗЛИЧНИТЕ СПАСИТЕЛНИ ДЪСКИ, ПРЕДЛАГАНИ НА КОРАБОКРУШЕНЕЦА
1. Предлаганата спасителна дъска от света
Притчи 1:10-11, 13-16 –“Сине мой, ако грешните те прилъгват, Да се не съгласиш. Ако рекат: Ела с нас, Нека поставим засада за кръвопролитие. Нека причакаме без причина невинния... Ще намерим всякакъв скъпоценен имот, Ще напълним къщите си с користи, Ще хвърлиш жребието си като един от нас, Една кесия ще имаме всички; - Сине мой, не ходи на пътя с тях, Въздържай ногата си от пътеката им, Защото техните нозе тичат към злото, И бързат да проливат кръв.”
2. Предлаганата спасителна дъска от дявола
Матей 4:1-10 –“Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня. И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син заповядай тия камъни да станат хлябове. А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Тогава дяволът Го завежда в светия град, поставя Го на крилото на храма и Му казва: Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: - "Ще заповяда на ангелите Си за Тебе: И на ръце ще Те дигат. Да не би да удариш о камък ногата Си". Исус му рече: Писано е още: "Да не изпитваш Господа твоя Бог". Пак Го завежда дяволът на една много висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му: Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш".”
3. Предлаганата спасителна дъска от Бога
Второзаконие 6:6-8 –“Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти; и на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Да ги връзваш за знак на ръката си, и да бъдат като надчелия между очите ти.”
“Тия думи... Да ги връзваш... на ръката си” – а не червения конец
“Тия думи... Да ги връзваш... на ръката си” – като спасителна дъска по примера на сърфиста
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
 Матей 14:30-32 –“Но като виждаше вятъра [силен], уплаши се и, като потъваше, извика, казвайки: Господи избави ме! И Исус веднага простря ръка, хвана го, и му рече: Маловерецо, защо се усъмни? И като влязоха в ладията, вятърът утихна.” 
Йоан 1:29 –“На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!”

А. Спасителната дъска, наречена Бог Отец
Даниил 3:17-18 –“Ако е така нашият Бог, Комуто ние служим, може да ни отърве от пламенната огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави; но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим, и на златния образ, който си поставил няма да се кланяме.
Б. Спасителната дъска, наречена Господ Исус Христос
Матей 8:26-27 –“А Той им каза: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмра ветровете и вълните, и настана голяма тишина. А човеците се чудеха и казваха: Какъв е Тоя, че и ветровете и вълните Му се покоряват?”
В. Спасителната дъска, наречена Святия Божий Дух
Захарий 4:6 –„Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите;“
Д.А.1:8 –„Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух,“
Г. Спасителната дъска, наречена Словото Божие
Псалми 119:105 –„ Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.“
Нуждата на корабокрушенеца от виделина.
4. Правилният избор на спасителна дъска - от жизненоважно значение за живота на  корабокрушенеца
Помнете!
- В това житейско море еднакво застрашени от потъване са всички.
- Потъват малките лодки, потъват гемии, потъват и супер луксозните кораби, като например „непотъващият“ Титаник.
В житейското море, на палубата на всеки плавателен съд, трябва да бъде поставена на централно място “спасителната дъска”, наречена: Спасителната вяра в Христа Исуса!
Д.А.4:12 –„И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.“
Примерът с бедния рибар и професора
Един професор всяка година през лятото напускал щумния град, в който живеел и прекарвал отпуската си в тихо морско градче. От всички занимания най-много обичал разходките в морето след залез слънце.
Верен на традицията той отишъл до рибарския кей и наел за морската разходка стара рибарска лодка. Рибарят в първия момент отказал, защото бил смутен от бързо придвиждащи се облаци, но в крайна сметка отстъпил пред настойчивото желание за разходка на професора.
Морето изглеждало спокойно и по нищо не подсказвало за    приближаващата буря. Слънцето залязло и започнали да се появяват на небосклона първите звезди. Професорът посочил една звезда и попитал рибаря, знае ли името й. Рибарят отговорил, че не знае имената на звездите, но безпогрешно ги използва, като ориентир, когато е в открито море.
Професорът с насмешка казал на рибаря:”Ами ти си загубил една трета от живота си!” Рибарят подминал забележката с мълчание.
Професорът продължил с въпросите. Той попитал рибаря - знае ли състава на водата. Рибарят отговорил, че не знае. Професорът се подсмихнал и отбелязал иронично:”Ами ти си изгубил половината си живот!”
Изведнъж небето притъмняло, духнал силен вятър и морето започнало да се вълнува. Рибарят обърнал лодката и започнал усилено да гребе към брега. Той погледнал притихналия професор и загрижено го попитал - умее ли да плува. Професорът отговорил с нескрито безпокойство, че не може да плува. Рибарят казал:”Опасявам се, че ти си изгубил целия си живот.”
Без “спасителната дъска”, наречена Вярата в Христос, без умението да си служим с нея, за да достигнем спасителния бряг - животът ни е обречен на смъртоносна опасност, независимо от знанията ни, от ерудицията ни, от образованието ни.

V. СЛУЖЕНИЕТО ЧРЕЗ СПАСИТЕЛНАТА ДЪСКА
1. Спасителната дъска, наречена Страх Божий
Второзаконие 10:12 –“А сега, Израилю, какво иска от тебе Господ твоят Бог, освен да се боиш от Господа твоя Бог, да ходиш във всичките Му пътища, да Го любиш и да слугуваш на Господа твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си душа,
2. Спасителната дъска, наречена Вяра
3. Спасителната дъска, наречена Надежда
4. Спасителната дъска, наречена Любов
Римляни 15:1-2 –Прочее, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си. Всеки от нас да угождава на ближния си, с цел към това, което е добро за назиданието му.
5. Спасителната дъска, наречена Божията сила
Откровение 12:11 –„А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване;...“
Текстът на популярна евангелска песен е в унисон с темата: “Дъската на корабокрушенеца“.
„Как лесно да вярваш и следваш Христа,
когато мирно плуваш по тиха вода.
Но щом, като вълните кораба страшат,
Тогава иска вяра да стигнеш брега.
О, Господи, Ти помогни!
В кръвний извор вси съмнения бързо да изчезват!
Дай, Господи, Живи струи,
            всякога – на вяра в мен – да влезват!“ АМИН!