събота, 24 януари 2015 г.

КАКТО ЕЛЕНЪТПсалми 42:1 –“Както еленът пъхти за водните потоци, Така душата ми въздиша за Тебе, Боже
І. ЗАЩО, КАКТО ЕЛЕНЪТ?
ХАРАКТЕРЪТ НА ЕЛЕНА
1. Еленът е едно от най-красивите животни
2. Еленът е едно от най-чистите животни
3. Еленът е едно от най-силните животни
4. Еленът е едно от най-издръжливите животни
5. Грациозността на елена
(Еленът е пример за съчетанието на красота и грациозност със сила и издръжливост. )
6. Миграцията на елена
(От полските животни,единствено еленът мигрира да търси сочните пасбища.)
7. Любовта на елена (пожертвователността му за останалите)
А. Той пръв се хвърля в дълбоките води
Б. Той безразсъдно се опълчва против зверовете и защитава останалите
ІІ. ЗАЩО, КАКТО ЕЛЕНЪТ?
- ЖАЖДАТА НА ЕЛЕНА
Псалми 42:1 –“Както еленът пъхти за водните потоци, Така душата ми въздиша за Тебе, Боже.
1. Пъхтенето на елена за водните потоци
·        Еленът не прилича на бивола
·        Еленът не прилича на прасето
·        Еленът не прилича на слона
Еленът, когато ожаднее, не търси просто вода (да се налочи), но той търси извора на бистрия поток, независимо колко далече или високо е той.
2. Еленът не само пъхти, но той пръхти
А. Пъхтенето е от умора
Б. Пръхтенето е демонстриране на сила, на живот, на удовлетворение…
(Пухтенето е определено неприсъщо за елена!)
ІІІ. ЗАЩО, КАКТО ЕЛЕНЪТ?
- ХРАНАТА НА ЕЛЕНА
1. Еленът - животното, което е останало да живее на северния полюс
- Не слонът
- Не конят
- Не камилата
- Но еленът
2. Защо, както еленът?
Приспособяването на елена
Никое друго животно не може да оцелее при оскъдната храна - в студа и в дълбокия сняг,така както еленът!
ІV. ЗАЩО, КАКТО ЕЛЕНЪТ?
- БОЖИЕТО ОБЕЩАНИЕ КЪМ ЧОВЕКА ЧРЕЗ СЪЧЕТАНАТА ГРАЦИОЗНОСТ И ИЗДРЪЖЛИВОСТ НА ЕЛЕНА
(Филипяни 4:12)
Исая 35:6 –“Тогава куцият ще скача, като елен. И езикът на немия ще пее. Защото в пустата земя ще избликнат води, и потоци в пустинята.”
1. За елена няма пътека, по която да не може да се изкачи (независимо колко стръмна е тя)
2. За еленът няма връх, който да не може да изкачи (независимо колко висок е той)
3. За елена не съществува глад, който да не може да преодолее
4. За елена няма жажда, която да може да го задържи
5. Уповаващите на Бога ще бъдат повече от елена!

Проповедта е публикувана в книгата „КАКТО“-2004

събота, 17 януари 2015 г.

ЕСТЕСТВЕНИЕСТЕСТВЕНИЯТ ЧОВЕК
Лука 8:9-14 -И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни, и презираха другите, каза тая притча: Двама души възлязоха в храма да се помолят, единият фарисей, а другият бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм, като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци, и особено не като тоя бирник. Постя дваж в седмицата, давам десятък от всичко що придобия. А бирникът, като стоеше издалеч, не щеше нито очите си да подигне към небето, но удряше се в гърдите и казваше: Боже, бъди милостив към мене грешника. Казвам ви, че този слезе у дома си оправдан, а не онзи; защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири и всеки, който смирява себе си, ще се възвиши.
I. КАЧЕСТВОТО НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ
1. На първо място важността от запознаване
2. На второ място важността от общение
3. На трето място важността да бъде човек естествен в общението
II. МОДАТА В СВЕТА
ЗАМЯНАТА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ НЕЩА С НЕЕСТЕСТВЕНИ (ИЗКУСТВЕНИ
)
1. Замяната на естествените плодове с отглеждане по изкуствен път (употребата на химикали))
2. Замяната на естествените платове с изкуствени
3. Замяната на естествените цветя с изкуствени и пр.
III. БОГАТСТВОТО НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ НЕЩА
1. Цената на естествените неща
Примерът с хранителните магазини и щандове, които продават само естествено отглеждани продукти - месо, плодове, зеленчуци и пр.
2. Естествената вода
Бутилираната от извора, а не от чешмата, която е произведена по изкуствен път ( чрез язовира )
3. Богатството на естествения човек
(Без лицемерна козметика)
Матей 5:37 -„Но говорът ви да бъде:"Да, да! Не, не!" А каквото е повече от това, е от лукавия.“
IV. ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕЕСТЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ
1. Последиците от яденето на неестествена храна
2. Последиците от неестественото приятелство
3. Последиците от неестественото общение в семейството
4. Последиците от неестественото общение в Църква
5. Последиците от неестественото общение с Бога
Откровение 3:15-16 -„Зная делата ти, че не си студен, нито  топъл. Дано да беше ти студен или топъл. Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата Си.
6. Последиците от неестествения секс
Римляни 1:25-27 -Те, които замениха истинския Бог с лъжлив, и предпочетоха да се покланят и служат на тварта, а не на Твореца, Който е благословен до века. Амин! Затова Бог ги предаде на срамотни страсти като и жените им измениха естественото потребление на тялото в противоестествено. Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздаяние на своето нечестие.

Кажи си истината, независимо колко грозна е тя!
Ако си естествен, Бог ще те приеме такъв, какъвто си -
и ще те благослови!