събота, 29 септември 2012 г.

ЛИПСВАЩИТЕ НЕЩА В СЪВЪРШЕНИЯ СВЯТ

Откровение 21:22 –"И храм не видях в него, защото неговия храм е Господ Бог Всемогъщий и Агнето."
I. ЛИПСВАЩИЯТ ХРАМ В СЪВЪРШЕНИЯ СВЯТ
1. Липсващият храм в съвършения свят, поради липсата на стария град
Липсата на стария град, в който ще липсва стария храм, си обясняваме чрез Божието Слово:"А вън са безнравствените, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклониците, и всеки, който обича лъжата и лъже."
( Откровение 22:15 )
2. Липсата на храм в съвършения свят, поради липсата на стария олтар
В съвършения свят ще липсва олтар, защото ще липсват грешниците, за които се казва: "А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците, и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт." ( Откровение 21:8 )
3. Липсващият храм в съвършения свят, поради липсата на старата завеса
Завесата в храма Господен имаше за цел да разделя Святото от Пресвятото място, което е символ на разделения от Бога човек. - А в съвършения свят нашият живот е описан по следния начин: "И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинята на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях."
( Откровение 21:3 )
II. ЛИПСВАЩОТО СЛЪНЦЕ В СЪВЪРШЕНИЯ СВЯТ

"И градът нямаше нужда от слънце нито от луна да го осветлява; защото Божията слава го осветляваше, и неговото светило е Агнето." (Откровение 21:23)
1. Липсващото слънце в съвършения свят, поради липсващата нощ
"Нощ не ще да има вече..." (Откровение 22:5)

2. Липсващото слънце в съвършения свят, поради липсата на старото небе -
за което се казва: "След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях." (Откровение 20:11)
3. Липсващото слънце в съвършения свят, поради липсата на стария човек
Слънцето ще липсва в съвършения свят, защото повече нашето естество няма да се нуждае от него. - В съвършения свят ние ще бъдем със съвършено естество, за което четем: "Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим." (1 Коринтяни 15:51)
III. ЛИПСВАЩИТЕ СТРАДАНИЯ В СЪВЪРШЕНИЯ СВЯТ
1. Липсващият автор на злото в съвършения свят
За неговата съдба са записани следните думи, които четем: "И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, дето са и звярът и лъжепророкът; и ще бъдат  мъчени ден и нощ до вечни векове."  
(Откровение 20:10)
2. Липсващата смърт в съвършения свят 
За това грозно всесветско зло Библията казва: "И Смъртта и Шеол бидоха хвърлени в огненото езеро..." Откровение 20:14
3. Липсващите страдания в съвършения свят
Този Славен живот, който ще бъде без скърби и страдания, е описан в Словото Божие така:"Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач ни болка; първото премина..." (Откровение 21:4)  АМИН!

петък, 14 септември 2012 г.

КРЪСТОВДЕН

ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ
НА ГОЛГОТСКИЯ КРЪСТ НА ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА
Йоана 3:14-16 –“И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син, та всеки, който вярва в Него [да не погине, но] да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
Кръстовден – Ден за възпоменание на Великото Божество чрез Голготския кръст на Господа Исуса Христа
1 Коринтяни 1:17-18 –“Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието; не с мъдри думи, да не се лиши Христовия кръст от значението си. Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.”
Нека да разгледаме този Християнски празник, не в светлината на религиозните традиции или суеверия, а чрез Божието Слово да успеем да проникнем в неговата същност!
Чрез празника Кръстовден, според Божието Слово, всъщност ние възпоменаваме Силата на Църквата.
За тази сила се отнасят думите на апостола:
“Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието; не с мъдри думи, да не се лиши Христовия кръст от значението си. Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.” (1Коринтяни 1:17-18)
I. ХАРАКТЕРЪТ НА РАЗЛИЧНИТЕ КРЪСТОВЕ НА ГОЛГОТА, ПРЕОБРАЗ НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ КРЪСТОВЕ В ЖИВОТА
Лука 23:33, 39-43 –“И когато стигнаха на мястото наречено Лобно, там разпнаха Него и злодейците единия отдясно Му, а другия отляво... И един от обесените злодейци Го хулеше, казвайки: Нали си Ти Христос? Избави Себе Си и нас! А другият в отговор го смъмра, като каза: Ни от Бога ли се не боиш ти, който си под същото осъждение? И ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото от това, което сме сторили; а Този не е сторил нищо лошо. И каза: [Господи] Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си. А [Исус] му рече: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая.”
1. Кръстът на непокаяния разбойник, преобраз на кръста на непокаяния човек
2. Кръстът на покаялия се разбойник, преобраз на кръста на всеки Християнин (личният кръст)
Матея 10:38 –“и който не вземе кръста си и не върви след Мене, не е достоен за Мене”
3. Пророчеството за Христовия кръст
Йоана 3:14-16 –“И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син, та всеки, който вярва в Него [да не погине, но] да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. ”
4. Христовият кръст (познат, като Голготският кръст) - Кръстът на спасението
Йоана 19:17 –“И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота,”
Марка 10:33-34 –“Ето ние възлизаме за Ерусалим и Човешкият Син ще бъде предаден на главните свещеници и на книжниците; и те, като Го осъдят на смърт, ще Го предадат на езичниците; и ще Му се поругаят, и ще Го заплюват, ще Го бият и ще Го убият; а след три дни ще възкръсне.”
Словото Божие ни разкрива трите кръста, които стоят пред нас:
- Кръстът на насилника (непокаяният човек)
- Кръстът на човека, приел Христа (Християнина)
- Голготският кръст, на който бе разпнат Христос
Въпросът, на който всеки трябва да си отговори, е следният:
Кои и какви са кръстовете в нашия живот, и къде са поставени те?
II. КРЪСТОВ ДЕН - ДЕНЯТ ЗА ВЪЗПОМЕНАВАНЕ НА БОГА ОТЦА
Йоана 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
1. Кръстовден, ден за възпоменание на Божията любов
Йоана 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
2. Кръстов ден - ден за възпоменание на Божия Дар
Йоана 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
Битие 22:1-2 –“След тия събития Бог изпита Авраама, като му рече: Аврааме. А той рече: Ето ме. И рече Бог: Вземи сега единствения си син, когото любиш, сина си Исаака, та иди в естността Мория и принеси го там във всеизгаряне на един от хълмовете, за който ще ти кажа.”
Исая 53:6-7–“Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни. Той беше угнетяван, но смири Себе Си, И не отвори устата Си; Както агне водено на клане, И както овца, която пред стригачите си не издава глас, Така Той не отвори устата Си.”
3. Кръстовден - ден за възпоменание на духовното съединение -Съединението на Стария и Новия Завет
Йоан 3:14 –“И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син”
Числа 21:8 –“И Господ рече на Моисея: Направи си една горителна змия, и тури я на висока върлина; и всеки ухапан, като погледне на нея, ще остане жив.”
III. КРЪСТОВДЕН - ДЕНЯТ ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ХРИСТОС ЧРЕЗ ГОЛГОТСКИЯ КРЪСТ
Йоан 19:17-18 –“И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота, гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посред.”
Йоан 20:30-31 –“А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са вписани в тая книга. А тия са написани за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име.”
1. Пророчеството за Кръстовден – денят, чрез който възпоменаваме Христовия кръст
Исая 53:5–“Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.
( Без Книгата на пророк Исая, ние не можем да получим виделина върху Новия Завет. Книгата на пророк Исая е, като Витлеемската звезда, звездата, която ни води при нозете на Христа.)
2. Кръстовден – денят, чрез който възпоменаваме Кръста на Господа - Кръст на спасението
1 Петрово 1:18-19 –“ като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист,”
А. На този кръст Христос бе наранен, заради нас
Б. На този кръст Христос проля кръвта си, заради нас
В. На този кръст Христос умря за нас
Йоан 19:34-37 –“Обаче, един от войниците прободе с копие ребрата Му; и веднага изтече кръв и вода. И тоя, който видя, свидетелствува за това, и неговото свидетелство е вярно; и той знае, че говори истината, за да повярвате и вие. Защото това стана, за да се изпълни написаното: "Кост Негова няма да се строши"; и пак на друго място писанието казва: "Ще погледнат на Него, Когото прободоха".”
За да се изпълни Словото: “Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир...” (Исая 53:5а)
3. Кръстовден – денят, чрез който възпоменаваме Кръста на Господа Исуса Христа - Кръст на изцелението
Христос бе прикован на Голготския кръст и с копие бе прободен, за да се изпълни Словото: “И с Неговите рани ние се изцелихме. ” (Исая 53:5б)
4. Кръстът на Господа, утробата на новото семейство
Матей 12:46-50 –“ Когато Той още говореше на народа, ето, майка Му и братята Му стояха вън и искаха да Му говорят. И някой си Му рече: Ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Ти говорят. А Той в отговор рече на този, който Му каза, това: Коя е майка Ми? и кои са братята Ми? И като простря ръка към учениците Си рече: Ето майка Ми и братята Ми! Защото, който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата, той Ми е брат и сестра и майка.”
Йоан 19:25-27 –“А при кръста на Исуса стояха майка Му, и сестрата на майка Му, Мария Клеопова и Мария Магдалина. А Исус, като видя майка Си и ученика, когото обичаше, който стоеше близо, каза на майка Си: Жено, ето син ти! После каза на ученика: Ето майка ти! И от онзи час ученикът я прибра у дома си.”
Днес е Кръстовден! - На този празник ние, Християните, трябва да празнуваме Силата на Христовата Църква. Този празник не трябва да бъде празнуван по това време на годината, а на Велики Петък.
“Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.” (1Коринтяни 1:17-18)
Нека да помним:
1). Божията дъга е Божията застраховка на природата!
Битие 9:16-17 –“Дъгата ще бъде в облака; и ще я гледам, за да си напомням всегдашния завет между Бога и всичко живо от всяка твар, което е на земята. Каза Бог на Ноя: Това е белегът на завета, който установих между Мене и всяка твар, която е на земята.”
2). Голготският кръст (Новозаветната дъга) е Божията застраховка на света против погибелта
Йоан 13:14-16 –“И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син, та всеки, който вярва в Него [да не погине, но] да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
Затова, нека да не превръщаме Новозаветната дъга в трески от дърво, заровени в Кръстова гора!
Но нека чрез възпоменаване на Христовия кръст, да потърсим Силата Му чрез Възкръсналия Христос – Начинателят и Усъвършителят на нашата Вяра!
Евреи 12:2 –“като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на вярата ни, Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол.”

неделя, 9 септември 2012 г.

ОСЪДЕН ОТ ЧОВЕЦИТЕ ДА УМРЕ -

НО ИЗБРАН ОТ БОГА ДА ЖИВЕЕ

Йоан 11:49-50 – А един от тях на име Каиафа, който беше първосвещеник през тая година, им рече: Вие нищо не знаете, нито вземате в съображение, че за вас е по-добре един човек да умре за людете, а не да загине целият народ.

Някой – някога – за някого (искрен Божий служител), каза думите: Нека да отрежем корените му и той неизбежно ще умре!
Колко наивно е подобно разсъждение, независимо от това - колко “силен на деня” е човекът, който го е казал! - Защо ли?!
- Защото Божият слуга не е бездушно дърво, нито човек със земни корени, за да успее някой да ги отреже!
- Защото Корените на истинския Божий слуга са Небесни и никой трион, дори и наточеният от човешката злоба, няма достъп до тях!
За някои от вас подобен изказ може да звучи наивно, но чуйте Словото Божие!
І. ОСЪДЕНИЯТ ЙОСИФ НА СМЪРТ ОТ ЧОВЕЦИТЕ, НО ИЗБРАН (АМНИСТИРАН) ОТ БОГА ДА ЖИВЕЕ
Битие 37:12-13, 18 – А когато братята му бяха отишли да пасат стадото на баща си в Сихем, Израил рече на Иосифа: Не пасат ли братята ти стадото в Сихем? Ела да те изпратя при тях. А той му рече: Ето ме… А те, като го видяха от далеч, доде още не беше се приближил при тях, сговориха се против него да го убият.
1. Йосиф - безпричинно намразен от братята си
Битие 37:8 –А братята му рекоха: Ти цар ли ще станеш над нас? Или господар ще ни станеш? И намразиха го още повече, поради сънищата му и поради думите му.
2. Йосиф - безпричинно продаден от братята си
Битие 37:26-28 –Тогава Юда рече на братята си: Каква полза, ако убием брата си и скрием кръвта му. Елате да го продадем на исмаиляните; Да не туряме ръка на него, защото е наш брат, наша плът. И братята му го послушаха. И като минаха мадиамските търговци, извлякоха и извадиха из рова и продадоха Иосифа на исмаиляните за двадесет сребърника; а те заведоха Иосифа в Египет.
3. Йосиф - несправедливо осъден от човеците на изгнание, но реабилитиран от Бога за Негова слава
Битие 38:6-16, 20-21а –А Петефрий остави всичко що имаше в Иосифовата ръка, и, освен хляба, който ядеше, не знаеше нищо за онова, което притежаваше. А Иосиф беше строен и красив. И след време, жената на господаря му хвърли очи на Иосифа и му рече: Легни с мене. Но той отказа и рече на жената на господаря си: Виж, господарят ми не знае нищо за онова, което е с мене в дома и предаде в моята ръка всичко що има. В тоя дом няма никой по-голям от мене, нито е задържал от мене друго нещо, освен тебе, защото си му жена; как, прочее, да сторя аз това голямо зло и да съгреша пред Бога? И при все, че тя говореше на Иосифа всеки ден, той не я послуша да лежи с нея, нито да бъде с нея. А един ден, като влезе Иосиф в къщи, за да върши работата си, а никой от домашните мъже не беше там в къщи, тя го хвана за дрехата му и му каза: Легни с мене. Но той остави дрехата си в ръката й, избяга и излезе вън. А като видя, че остави дрехата си в ръката й и избяха вън,тя извика домашните си мъже и им говори, казвайки: Вижте, доведе ни един евреин, за да се поругае с нас; той влезе при мене, за да ме изнасили; но аз извиках с висок глас. А той, като чу, че извиках с висок глас, остави дрехата си при мене и избяга, та излезе вън. И тя задържа дрехата му при себе си, докато си дойде господарят му в дома си… И господарят му взе Иосифа и го хвърли в крепостната тъмница, в мястото, гдето бяха запирани царските затворници; и той остана там в крепостната тъмница. Но Господ беше с Иосифа и показваше благост към него…”
ІІ. ОСЪДЕНИЯТ МОЙСЕЙ НА СМЪРТ ОТ ЧОВЕЦИТЕ, НО ИЗБРАН ОТ БОГА ДА ЖИВЕЕ
1. Осъденият на смърт Мойсей - от утробата на майка си
Изход 1:15-16 –При това, египетският цар заръча на еврейските баби, (от които едната се именуваше Шифра, а другата Фуа), като им каза: Когато бабувате на еврейките и видите, че раждат*(че са на столчетата за раждане), ако родят син, убивайте го, но ако родят дъщеря, тогава нека живее.
2. Осъденият от човеците на смърт Мойсей, като бебе - но определен от Бога да живее
Изход 2:1-3, 5-6, 9-10 – В това време отиде някой си човек от Левиевия дом, та взе за жена една от Левиевите жени. И жената зачна и роди син; и като видя, че беше красиво дете, кри го три месеца. Но понеже не можеше вече да го крие, взе му рогозен ковчежец, намаза го със смола и катран, тури детето в него и го положи в тръстиката при брега на реката... И Фараоновата дъщеря влезе да се окъпе в реката, а слугините й ходеха по брега на реката; и когато съгледа ковчежеца в тръстиката, тя прати слугинята си да го донесе. Като го отвори, видя детето, и ето, малкото плачеше; и пожали го и каза: От еврейските деца е това... И Фараоновата дъщеря й рече: Вземи това дете, ти ми го отдой, и аз ще ти заплатя. И жената взе детето и го доеше. И когато порасна детето, донесе го на Фараоновата дъщеря, и то стана неин син. И наименува го Мойсей (*Извлечен из вода); Понеже каза тя, извлякох го из вода.
3. Осъденият на смърт Мойсей от човеците, но избран от Бога за Специална Мисия
Изход 2:15 –А като чу това Фараон, търсеше случай да убие Моисея; но Моисей побягна от Фараоновото лице и се засели в Мадиамската земя. И седна до един кладенец.
Изход 3 глава
-...(4б) Бог го извика изсред къпината и рече: Моисее, Моисее! И той каза: Ето ме... ( 9-14 ) И сега, ето, вика на израилтяните стигна до Мене; още видях и притеснението, с което ги притесняват египтяните. Ела, прочее, сега, и ще те изпратя при Фараона, за да изведеш людете Ми израилтяните из Египет. А Моисей рече Богу: Кой съм аз та да ида при Фараона, и да изведа израилтяните из Египет? Рече му Бог: Аз непременно ще бъда с тебе, и ето ти знака, че Аз те изпратих; когато изведеш людете из Египет, ще послужите Богу на тая планина. А Моисей рече Богу: Ето, когато отида при израилтяните и им река: Бог на бащите ви ме изпрати при вас, и те ми кажат: Как Му е името? що да им кажа? И Бог рече на Моисея: Аз съм Оня, Който съм. Рече още: Така ще кажеш на израилтяните, Оня, Който съм, ме изпрати при вас...
ІІІ. ПРЕСЛЕДВАНИЯТ ДАВИД - ОСЪДЕН ОТ ЧОВЕЦИТЕ ДА УМРЕ, НО ИЗБРАН И ЗАКРИЛЯН ОТ БОГА
1. Давид – отхвърлен и презрян от най-близките си, но избран от Бога
1 Царе 16:10-12 - И Есей направи да минат седемте му сина пред Самуила; но Самуил каза на Есея: Господ не е избрал тия. Тогава Самуил рече на Есея: Присъствуват ли тук всичките ти чада? И той рече: Остава още най-младият; и, ето, пасе овцете. И Самуил каза на Есея: Прати да го доведат; защото няма да седнем около трапезата догде не дойде тук. И прати та го доведоха. И той беше рус, с хубави очи, и красив на глед. И Господ каза: Стани, помажи го, защото той е.
1 Царе 17:23-50 -
(23-24) И като се разговаряше с тях, ето юнакът, филистимецът от Гет, на име Голиат, излизаше от филистимските редове та говореше според същите думи; и Давид го чу. А всичките Израилеви мъже, като видяха тоя мъж, побягнаха от него и много се уплашиха... (26) И Давид проговори на стоящите при него мъже като каза: Какво ще се направи на онзи, който порази тоя филистимец и отмахне укора, от Израиля? защото кой е тоя необрязан филистимец та да хвърли презрение върху войските на живия Бог?... (28) А като чу Елиав, най-големият му брат, как говореше на мъжете, гневът на Елиава пламна против Давида, и рече: Защо си слязъл тук? и кому си оставил онези малко овци в пустинята? Аз зная гордостта ти и лукавщината на сърцето ти; ти си слязъл, за да видиш битката.
2. Преследваният Давид – на сцената
1Царе 18:10-11 – И на следния ден зъл дух от Бога нападна Саула, и той лудееше всред къщата си; и Давид свиреше с ръката си, както всеки ден, а Саул държеше копието си в ръка. И Саул хвърли копието, като каза: Ще закова Давида дори до стената. Но Давид се отклони от присъствието му два пъти.
3. Преследваният Давид – в леглото
1Царе 19:10-16 – И Саул поиска да закове Давида с копието до стената; но той се отклони от Сауловото присъствие, и Саул удари копието в стената; а Давид побягна, та се избави през оная нощ.Тогава Саул изпрати човеци в дома на Давида, за да го дебнат и да го убият на утринта; а Михала, жената на Давида, му извести, казвайки: Ако не избавиш живота си тая нощ, утре ще бъдеш убит. И Михала спусна Давида през прозореца, и той отиде, побягна и се избави. Тогава Михала взе един домашен идол, та го положи на леглото; тури под главата му възглавница от козина, и покри го с дреха. И когато Саул прати човеци, за да хванат Давида, и каза: Донесете ми го на леглото, за да го убия. А когато влязоха човеците, ето домашният идол беше на леглото с възглавница от козина под главата му.
4. Преследваният Давид – в пещерата
1 Царе 24 глава (1-2) След това Давид излезе от там и седна в недостъпните места на Ен-гади; и като се върна Саул от преследването на филистимците, известиха му, казвайки: Ето, Давид е в пустинята Ен-Гади. И тогава Саул взе три хиляди мъже избрани, измежду целия Израил, та отиде да търси Давида и мъжете му по скалите на дивите кози...”
ІV. ОСЪДЕНИЯТ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС НА СМЪРТ ОТ ЧОВЕЦИТЕ, НО ИЗБРАН ОТ БОГА ЗА СПАСИТЕЛ НА СВЕТА
Йоан 11:50 –нито вземате в съображение, че за вас е по-добре един човек да умре за людете, а не да загине целият народ.
1. Исус бе предаден да умре - срещу шепа сребърници, но избран от Бога да плати Спасителната цена за всички човеци
Матей 26:14-16 –“Тогава един от дванадесетте, наречен Юда Искариотски отиде при първосвещениците и рече: какво обичате да ми дадете и аз ще ви Го предам? И те му претеглиха тридесет сребърника. И от тогава той търсеше удибен случай да им Го предаде.”
2. Исус бе арестуван и осъден от човеците, но избран от Бога да пусне на свобода затворените
Исая 61:1 –“Духът на Господа Иеова е на мене. Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките. Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените. Да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните.”
3. Исус бе умъртвен от човеците, за да подари Вечен живот на всички, повярвали в Неговото име
Лука 23:40-43 -А другият в отговор го смъмра, като каза: Ни от Бога ли не се боиш ти, който си под същото осъждение? И ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото от това що сме сторили; а тоя не е сторил нищо неуместно. И каза: [Господи] Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в царството си. А [Исус] му рече: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мене в рая.
V. БЛАЖЕНСТВОТО НА ИЗБРАНИТЕ ОТ БОГА ДА ЖИВЕЯТ
Галатяни 2:20
– Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.
Евреи 11:32-34
– И какво повече да кажа? Защото не ще ми стигне време да приказвам за Гедеона, Варака, Самсона и Иефтае, за Давида още и Самуила и пророците; които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затуляха устата на лъвове, угасваха силата на огъня, избягваха острото на ножа, оздравяха от болести, ставаха силни във война, обръщаха в бяг чужди войски.
Времето няма да ни стигне да говорим за:
- Агар
- Пророк Илия
- Пророк Еремия
- Апостол Петър
- Апостол Павел и Сила
- и още много други Божии мъченици...
Цяла една плеада от Божии избрани, осъдени от човеците да умрат, но определени от Бога да живеят!!!
Матей 5:11-12 – Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради Мене; радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.

четвъртък, 6 септември 2012 г.

СЪЕДИНЕНИЕ - КАКВО Е ТОВА?

Йоан 17:11, 21-22 –“Не съм вече на света, а тия са на света, и Аз ида при Тебе. Отче святи, пази в името Си тия, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние… да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва света, че Ти Си Ме пратил. И славата, която Ти ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и ние сме едно. “
Ефесяни 4:3-6 –“И се стараете в свръзката на мира да упазите единството, което имате в Духа. Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призвани към една надежда на званието ви; един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички, и във всички.“
2 Коринтяни 5:17-21 –“За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, [всичко] стана ново. А всичко е от Бога, който ни примири със Себе Си чрез [Исуса] Христа, и даде на нас да служим за примирение, сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението. И тъй, от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога. Който за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него
праведни пред Бога.“
І. МНОГОРАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СЪЕДИНЕНИЯ
Съединението, което не е обект на нашите размишления:
1. Не е обект на нашите размишления политическото съединение
2. Не е обект на нашите размишления икономическото съединение (СИВ, Международен валутен фонд и пр...)
3. Не е обект на нашите размишления военното съединение (Варшавски договор, НАТО и пр.)
4. Не е обект на нашите размишления и съединението, наречено “Европейска общност”
5. Не е обект на нашите размишления и съединението, наречено “църковно” съединение (алианси, фондации, асоциации и пр.)
6. Опасността от този вид съединения
1Солунци 5:3 –“Когато казват: Мир и безопасност! Тогава ще ги постигне внезапно погубление, като болките на непразна жена, и никак няма да избегнат.“
- Какви са предпоставките за осъществяване на истинското съединение?
- Истинското съединение е това съединение, от което зависят всички останали съединения!
- Истинското съединение е съединението на човека с Бога и чрез Бога !


Ние днес няма да размишляваме за съединението чрез примера на Кубрат за снопа пръчки.
Няма да размишляваме и за съединението чрез лозунга над Народното ни събрание “Съединението прави силата”.
Днес желая да говорим за истинското съединение – Съединението чрез Божието Триединство ( Бог Отец, Бог Син и Бог Дух Святи )!
ІІ. БОГ ОТЕЦ - БОГЪТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО
Ефесяни 2:14-15 –“Защото Той (Бог) е нашият мир, Който направи (съедини) двата отдела едно, и развали средната стена, която ги разделяше. Като в плътта си унищожи враждата, сиреч, закона със заповедите Му, изразени в постановления, за да създаде в Себе Си двата в един нов човек, и тъй да направи мир.“
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде своя Единороден Син,за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”
ІІІ. ХРИСТОС - БОГЪТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО
Галатяни 3:28 -“Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христа Исуса.”
Йоан 15:1-2 –“Аз съм истинската лоза, и Отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и всяка що дава плод, очистя я, за да дава повече плод.“

Извън тази Лоза човек е:
1. Безплоден
2. Отрязан
3. Изсъхнал
4. Обречен на изгаряне
Лозата - истинският Герб на съединението !
ІV. БОГ ДУХ СВЯТИ - ДУХЪТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО
Битие 1:1-2 –“В начало Бог създаде небето и земята. А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.“
Иоил 2:28 –“И след това ще излея Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват; Старците ви ще виждат сънища; Юношите ви ще виждат видения.”
Филипяни 1:27 –“Само се обхождайте достойно на Христовото благовестие, тъй щото, било че дойда и ви видя, или че не съм при вас, да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и се подвизавате единодушно за вярата на благовестието.”
V. СЛОВОТО НА СЪЕДИНЕНИЕТО
Йоан 1:1-5 –“В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало.В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана.”
1Йоан 1:1-3 –“Това, което беше от начало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме, и ръцете ни попипаха за Словото на Живота,(защото животът се яви, и ние видяхме и свидетелствуваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви на нас. Това, което сме видяли и чули, него възвестяваме и на вас, та да имате и вие общение с нас; а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос.”
VІ. ВЯРАТА НА СЪЕДИНЕНИЕТО
Ефесяни 4:5 –“един Господ, една вяра, едно кръщение.”
Римляни 4:12 –“и отец на ония обрязани, които не само са обрязани, но и ходят по стъпките на оная вяра, която нашият отец Авраам е имал, когато бе необрязан. ”
VІІ. ПЪТЯТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО
Марк 1:3 –“Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа. Прави направете пътеките за Него.”
Йоан 14:6 –“Исус му казва: Аз съм Пътят, Истината и Животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.”
VІІІ.ЛЮБОВТА НА СЪЕДИНЕНИЕТО
1Коринтяни 13:1-3 –“Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед що звънти, или кимвал що дрънка. И ако имам пророческа дарба, и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва.”
ІХ. ДЕЛОТО НА СЪЕДИНЕНИЕТО
Деяния на апостолите 4:32 –“А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа; и ни един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо.”
Х. ГРИЖОВНОСТТА НА СЪЕДИНЕНИЕТО
Римляни 12:10-13 –“В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници; изпреваряйте да си отдавате един на друг почит. В усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като служите на Господа. Радвайте се в надеждата; в скръб бивайте твърди; в молитва постоянни. Помагайте на светиите в нуждите им; предавайте се на гостолюбието.”