сряда, 31 януари 2018 г.

КОЙ КАКВОТО ПОСЕЕ, ТОВА ЩЕ И ДА ПОЖЪНЕГалатяни 6:7 -„Недейте се лъга; Бог не е за подиграване; понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне.“
Главна мисъл: Жътвата на онова, което е посято
I. СЕМЕТО НА СЕЯЧА
1.      Бог - Дарителят на семето за сеяча
2 Коринтяни 9:10 -А тоя, който дава семе на сеячът и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеяне, и ще прави да изобилват плодовете на вашата правда.
Исая 55:10 -Защото, както слиза дъждът и снегът от небето, И не се връща там, Но пои земята И я прави да произрастява и да напъпва, Та дава семе на сеещия и хляб на ядещия.
2.      Времето за сеене семето на живота
Еклесиаст 11:6 -Сей семето си заран, и вечер не въздържай ръката си; Защото не знаеш кое ще успее, това или онова, Или ще са и двете еднакво добри.
3.      Сатана - дарителят на семето
Осия 10:4 -Говорят празни думи, Като се кълнат лъжливо когато правят завети; За това осъждението пониква като отровна плевел В браздите на нивата.
Матей 13:24-25 -Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство се уприличава на човек, който е посеял добро семе на нивата си; но, когато спяха човеците, неприятелят му дойде та посея и плевели между житото, и си отиде.
4.      Целта на Сатанинските плевели:
Ø да заглушат
Ø да изсушат
Ø да отровят
Ø да умъртвят
5.      Времето за сеене семето на плевелите - през нощта
II. ПОЧВАТА НА СЕЯЧА
Лука 8:4-8И понеже се събра голямо множество, и дохождаха при него от всеки град, рече с притча: Сеячът излезе да сее семето си; и когато сееше, едно падна край пътя; затъпка се, и небесните птици го изкълваха. А друго падна на канарата; и щом поникна изсъхна, защото нямаше влага. Друго пък падна всред трънете; и заедно с него порастоха трънете та го заглушиха. А друго падна на добрата земя и, като порастна, даде стократен плод. Като каза това, извика: Който има уши да слуша нека слуша.
1.     Характерът на почвата:
А. Крайпътната почва
Лука 8:12 -А посеяното край пътя са тия, които са слушали; тогава дохожда дяволът и отнема словото от сърцата им, да не би да повярват и се спасят.
Б. Канаристата почва
Лука 8:13 -Падналото на канарата са тия, които, когато чуят, приимат словото с радост; но те, като нямат корен, за време вярват, а когато настане изпитание, отстъпват.
В. Трънливата почва
Лука 8:14 -Падналото всред трънете са ония,които са слушали, и, като си отиват, заглъхват от грижи, и богатства и житейски удоволствия, та не дават узрял плод.
Г. Добрата почва
Лука 8:15 -А посеяното на добрата земя са тия, които, като чуят словото, държат го в искрено и добро сърце, и дават плод с постоянство.
2.     Местонахождението на нивата (почвата):
А. Почвата, наречена дете, внук
Б. Почвата, наречена съпруга (съпруг)
В. Почвата, наречена ближен, приятел
Г. Почвата, наречена колега, познат, съсед и пр…
III. РЕКОЛТАТА НА СЕЯЧА
Галатяни 6:7 -Недейте се лъга; Бог не е за подиграване; понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне.
1.      Ако човек посее неверие - неверие ще и да пожъне!
Ø Неверни синове
Ø Неверни дъщери
(Нека да не прекарваме Библейските послания през физическите измерения на човека! - Моят син, моята дъщеря, моето дете и пр…В Библията всичко трябва да бъде приемано, не чрез физическия, а чрез духовния човек в нас! Само тогава тези истини могат да оживеят в нас и да се претворят в живот!)
2. Ако човек посее насилие - насилие ще и да пожъне!
3.     Ако човек посее омраза - омраза ще и да пожъне!
4.     Ако човек посее любов - любов ще и да пожъне!
5.     Ако човек посее нежност - нежност ще и да пожъне!
6.     Ако човек посее вяра - вяра ще и да пожъне!
Лука 8:15 -А посеяното на добрата земя са тия, които, като чуят словото, държат го в искрено и добро сърце, и дават плод с постоянство.
АМИН!!!

П-р Д-р Стефан Банков - 20.08.93г. (проповядвана в ЕПЦ-Бургас)
Публикувана в том 17 (50 Библейски проповеди – 2017 г.- електронно издание)

петък, 19 януари 2018 г.

ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА САТАНА2 Коринтяни 11:14 –„И не е чудно; защото сам Сатана се преправя на светъл ангел;“
Преображението на Сатана и на неговите служители
І. ПРЕОБРАЖЕНИЕ НА САТАНА – ОТ ЕДЕМСКАТА ГРАДИНА ДО ДНЕС
Битие 3:1 –„А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината?“
1.     Преображението на Сатана - в образа на многоразлични животни:
·        змии
·        свине
2.     Преображението на Сатана в образа на природни явления
·        в образа на огън
·        в образа на суша
·        в образа на наводнение и пр.
ІІ. ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА САТАНА – В ОБРАЗА НА КРИЛАТА ПТИЦА
Притчи 23:4-5 –„Не се старай да придобиеш богатство, Остави се от тая си мисъл. Хвърляш ли на него очите си, - то го няма! Защото наистина богатството си прави крила, Както орел що лети към небето.“
ІІІ. ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА САТАНА - В ОБРАЗА НА ЗЛАТО, СРЕБРО И ДРУГИ СКЪПОЦЕННОСТИ
Д.А. 17:29 –„И тъй, като сме Божий род, не бива да мислим, че Божеството е подобно на злато или на сребро, или на камък изработен с човешко изкуство и измишление.“
1 Тимотей 6:10 –„Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби,“
Сатана, в битка срещу човека, под прикритие на златото или среброто.
ІV. Преображението на сатана - в образа на суетата
Псалми 4:2 –„Човешки синове, до кога ще обръщате славата ми в безчестие? До кога ще обичате суета и ще търсите лъжа? (Села).“
Еклесиаст 5:10 –„Който обича среброто не ще се насити от сребро, Нито с доходи оня, който обича изобилието. И това е суета.“
V. ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА САТАНА, В БИТКАТА МУ С НОВОРОДЕНИТЕ - В ОБРАЗА НА РЕКАЕЩ ЛЪВ
1 Петрово 5:8 –„Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.“
VІ. ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА САТАНА, В БИТКАТА МУ СРЕЩУ БОЖИИТЕ ЧАДА – В ОБРАЗА НА СКИТАЩ СЕ КЛОШАР
Матей 12:43-45 –„Когато нечистият дух излезе из човека, той минава през безводни места да търси покой, и не намира. Тогава казва: Ще се върна в къщата си отгдето съм излязъл. И, като дойде намира я празна, пометена и наредена. Тогава отива и взема при себе си седем други духове, по-зли от него, и, като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и на това нечестиво поколение.“
VІІ. ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА САТАНА, В БИТКАТА МУ С НОВОРОДЕНИТЕ - В ОБРАЗА НА БОЖИЙ СЛУЖИТЕЛ
2 Коринтяни 11:13, 15 –„Защото такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници, които се преправят на Христови апостоли... тъй че, не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата. Но тяхната сетнина ще бъде според делата им.“
VІІІ. ПРЕОБРАЖЕНИЕТО НА САТАНА - СКРИТ В ОБРАЗА НА БОЖИЙ АНГЕЛ
2 Коринтяни 11:14 –„И не е чудно; защото сам Сатана се преправя на светъл ангел;“
Във връзка с темата си спомних изказването на един Пастир, че числото на Сатана е 666, защото той имал 666 начина да се преобразява, в битката му срещу Божиите чада.
ЗАТОВА:
„Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата...“ (1 Петрово 5:8-9)

ГРОБИЩЕТО НА ЛАКОМИТЕ