събота, 29 декември 2007 г.

НОВА ГОДИНА - ВРЕМЕ ЗА ЗАСТРАХОВКА НА МИНАЛОТО, НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО


Ис.52:12 -"Защото няма да излезете набързо, нито ще пътувате бежешком; Защото Господ ще върви пред вас. И Израилевият Бог ще ви бъде задна стража."
Евр.13:8 -"Исус Христос е същият вчера днес и до века."
Нова година - балансът на трите времена - на настоящето, на миналото и на бъдещето

I. ЗАСТРАХОВКАТА НА МИНАЛОТО

Ис.52:12-"...И Израилевият Бог ще ви бъде задна стража"
2Тим.1:12 -"За която причина и страдам. Но не се срамувам; защото зная в Кого съм повярвал, и съм уверен, че Той е силен да опази до оня ден онова, което съм му поверил."
1. Годината зад нас
А. Зад нас е нашият трудов стаж
Б. Зад нас е нашето работно време
2. На кого оставяш твоето минало?
3. Разсипаното минало е незастрахованото минало
А. Застраховката на нашето минало не от светските застрахователи
Б. Застраховано от Господа Исуса Христа
Ис.52:12 -"Защото няма да излезете набързо, нито ще пътувате бежeшком; Защото Господ ще върви пред вас. И Израилевият Бог ще ви бъде задна стража."

II. ЗАСТРАХОВКАТА НА НАСТОЯЩЕТО

Ис.52:12 -"Защото няма да излезете набързо, нито ще пътувате бежeшком..."
Гал.2:20 -"Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене."
1. Застрахованото здраве
2. Застрахованата песен
3. Застрахованата молитва
4. Застрахованата радост
5. Застрахованата вяра (спасение)
Мт.7:24-27 -"И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се уприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара; и заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тия Мои думи и не ги изпълнява, ще се уприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък. И заваля дъждът, придойдоха реките и духнаха ветровете, и устремиха се върху тая къща; и тя падна, и падането й бе голямо."

III. ЗАСТРАХОВАНОТО БЪДЕЩЕ С ГОСПОДА

Ис.52:12 -"...Защото Господ ще върви пред вас..."
Евр.13:8 -"Исус Христос е същият вчера днес и до века."
Мт.28:20 -"...И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века."
1. Повереното бъдеще на Христа
2. Повереното богатство
3. Поверените пари
4. Повереният живот
5. Свидетелството на застрахования от Бога човек
Рим.8:38-39 -"Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещото, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашият Господ."

сряда, 26 декември 2007 г.

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО


РОЖДЕНИЕТО НА НОВОТО ПОСЛАНИЕ

Йоан 3:16 –“Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”
І. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ОБЕЩАНИЯ СПАСИТЕЛ
Битие 3:15 –“Ще поставя и вражда между тебе и жената, и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.”1. Пророчеството за Небесния призив
Исая 6:8а –“После чух гласа на Господа, Който казваше: Кого да пратя? И кой ще отиде за Нас?”2. Пророчеството за Неговата готовност
Исая 6:8б –“…Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.”
3. Пророчеството за Неговото рождение
Исая 7:14 –“За това, сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, и ще Го нарече Емануил (*Бог с вас).”4. Пророчеството за Неговото приготовление
Исая 6:6-7 –“Тогава долетя при мене един от серафимите, като държеше в ръката си разпален въглен, що бе взел с щипци от олтаря. И като го допря до устните ми, рече: Ето, това се допря до устните ти; и беззаконието ти се отне, и грехът ти се умилостиви.”5. Пророчеството за Неговото служение
Исая 9:6-7 –“Защото ни се роди дете, син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде": Чудесен, Съветник, Бог Могъщ, Отец на вечността, Княз на Мира. Управлението Му и мира непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол и на Неговото царство; за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и правда, от сега и до века.”Исая 53:5 –“Но той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На него дойде наказанието докарващо нашият мир. И с Неговите рани ние се изцелихме.”Исая 61:1-3 –“Духът на Господа Иеова е на мене. Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките. Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените. Да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните. Да проглася годината на благоволението Господне и денят на въздаянието на нашия Бог. Да утеша всичките наскърбени. Да наредя за наскърбените в Сион. Да им дам венец вместо пепел ; миро на радост вместо плач облекло на хваление вместо унил дух. За да се наричат дървета на правда, насадени от Господа, за да се прослави Той.”6. Пророчеството за Неговото месторождение
Михей 5:2-4 –“А ти, Витлеем Ефрато, Ако и да си малък, за да бъдеш между Юдовите родове, От тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел на Израил; Чийто произход е от начало, от вечността. Затова, ще ги остави до времето, когато раждащата ще роди; Тогава останалите от братята Му ще се върнат с Израиляните. И Той ще стои и ще пасе стадото Си чрез силата Господня, чрез великото име на Господа Своя Бог и те ще се настанят, защото сега Той ще бъде велик до краищата на земята.”Лука 2:4-7 –“И тъй, отиде и Йосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, (понеже той беше от дома и рода Давидов,) за да се запише с Мария, която беше сгодена за него, и беше непразна. И когато бяха там, навършиха се дните й да роди. И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.”ІІ. БЛАГОВЕСТИЕТО НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО1. Благовестието на ангел Гавриил
Лука 1:26-32 –“А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в Галилейския град наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария. И като дойде ангелът при нея, рече: Здравей благодатна! Господ е с тебе! [Благословена си ти между жените!] А тя много се смути от думата му; и в недоумение беше, като какъв ли ще бъде тоя поздрав. И ангелът й рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение. И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида.”2. Благовестието на Божиите ангели
Лука 2:13-14 –“И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: - Слава на Бога във висините. ”3. Благовестието на мъдреците
Матей 2:1-2 –“ А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? Защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним.”4. Благовестието на благочестивия Симеон
Лука 2:25-31 –“И ето, имаше в Ерусалим един човек на име Симеон; и тоя човек бе праведен и балгочестив, и чакаше утехата на Израиля; и Святият Дух беше в него. Нему бе открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докле не види Христа Господен. И по внушението на Духа той дойде в храма; и когато родителите внесоха детенцето Исус, за да сторят за Него по обичая на закона, той го взе на ръцете си и благослови Бог, като каза: Сега, Владико, отпущаш слугата Си в мир. Според думата Си; Защото видяха очите ми спасението, Което си приготвил пред всички люде.”ІІІ. СИЛАТА НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВОФилипяни 2:9-11 –“Затова и Бог Го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име; така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.”
1. Рождество Христово, Рождението над всички рождения
Рождението на Името, Което е над всички имена
Преди Христа и след Христа много хора са се раждали, но има само едно Име, чийто рожден ден се празнува за повече от 2000 години
2. Рождество Христово, Рождението на новото Послание
А. Посланието на Любовта
1). Послание на Пожертвователната (Божията) любов
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде своя Единороден Син,за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”
2). Посланието на човеколюбието (обикновената човешка доброта)
Рождението на Добрия самарянин
Лука 10:33-34 –“Но един самарянин, като пътуваше дойде на мястото, дето беше той, и като го видя, смили се, приближи се и превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него.”
3. Рождество Христово, рождението на Посланието на вярата
4. Рождество Христово, рождението на Посланието на надеждата
Пример с детския филм “Хрониките на Нарния”
А. На първия от героите се даде меч
/Символ на Словото Божие - вярата/
Йоан 1:1-2 –“В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога.”Б. На втория се даде лък със стрели
/Символ на надеждата/
В. На третия се даде шишенце пълно с елей
/Символ на любовта/
Г. На всички тях /и на всички нас/ се даде закрилата и пълната победа чрез жертвата на Лъва от Юдовото племе
Когато Христос изпълняваше жертвената си мисия на тази земя, Той вземаше със себе се:
- Апостол Петър, символ на вярата
- Апостол Яков, символ на надеждата
- Апостол Йоан, символ на любовта

ІV. ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Днес е Рождество Христово, Денят Който чрез силата на пожертвователността, вярата, надеждата и любовта се превърна в Рожден ден на Новата ера на човечеството
1. Рожденият ден на Канарата, върху която се построи Църквата
2. Рожденият ден на Крайъгълния камък
3. Рожденият ден на Пътя, Истината и Животът
4. Рожденият ден на Светлината на света