събота, 30 август 2014 г.

РАЗТОВАРВАНЕ НА НАТОВАРЕНИЯМатей 11:25-30 - В онова време Исус проговори, казвайки: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, за гдето си утаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците.  Да, Отче, защото така Ти се видя угодно. Всичко Ми е предадено от Отца Ми; и, освен Отца, никой не познава Сина; нито познава някой Отца, освен Синът и оня, комуто Синът би благоволил да Го открие. Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.
Исая 53:4-6 - Той наистина понесе печалта ни, И със скърбите ни се натовари; А ние Го счетохме за ударен, Поразен от Бога, и наскърбен. Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.
Пример: Светът е оприличен на житейско море, а човек на ладия. Нека да видим предназначението на ладията или кораба. Той спира от пристанище на пристанище. Товарят го с различни товари, той ги разнася от място на място. Когато го претоварят, неочаквано потъва някъде заедно с товара си.
Точно това представлява човек. Той не трябва постоянно да се товари, но да знае кога и къде да се разтовари, за да не потъне кораба.
I. НАТОВАРЕНИЯТ ЧОВЕК
1. Кой ни натоварва?
А. Ние сами товарим себе си до изгърбване
Б. Близките ни
В. Светът, в който живеем
Г. Сатана
2. Характерът на товара ни:
А. Умствен товар
Б. Душевен товар
В. Физически товар
3. До колко се товарим?
II. ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПРЕКАЛЕНИЯ ТОВАР
1. Стандартите за натоварването
Всяко превозно средство има фабричен товарен габарит.
Ако е товарна кола има определен тонаж.
Ако е пътническо превозно средство има определен брой пътници.
2. Опасността от претоварване на животните
3. Опасността от претоварването на човека
А. Претовареното дете
Б. Претовареният младеж
В. Претовареният татко
Г. Претоварената майка
III. КАК И ПРЕД КОГО ЧОВЕК СЕ РАЗТОВАРВА?
1. Мястото за разтоварване на светския човек.
А. Барчето, кафенето, ресторанта
Б. Стадиона, киното, театъра
В. Телевизора, компютъра и пр.
2. Близките на човека - място за разтоварване
3. Бог - мястото за разтоварване на човека
А. Църквата - духовната рампа за разтоварване
Б. Библията - рампата за разтоварване
Исая 53:4-6 -Той наистина понесе печалта ни, И със скърбите ни се натовари; А ние Го счетохме за ударен, Поразен от Бога, и наскърбен. Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.
А. Той наистина понесе печалта ни
Б. И със скърбите ни се натовари
В. На Него дойде наказанието докарващо нашия мир
Г. Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.

1993 г.

петък, 29 август 2014 г.

ПО ДРУГИЯ ПЪТМатей 2:11-12 -"И като влязоха в къщата видяха детето с майка му Мария, и паднаха та му се поклониха; и отваряйки съкровищата си, принесоха му дарове - злато, ливан и смирна. А, понеже бяха предупредени от Бога насъне да се не връщат при Ирода, те си отидоха през друг път в своята страна."
I. НУЖДАТА НА ЧОВЕКА ОТ ДРУГИЯ ПЪТ, ПОРАДИ НУЖДАТА МУ ОТ РАЗВИТИЕ [ПРОГРЕС]
1. Навикът - причината за страданието и смъртта на човек
А. Наследеният навик от родителите
Б. Наследеният навик от приятелите
В. Наследеният навик от обществото
2. Нуждата на човека от другия път - пътят, който води до прогреса и развитието
А. Днес ние не орем, както оряха дедите ни - с рала, впрегнати в магарета и крави. Днес ние орем с трактори и жънем с комбайни.
Променихме ли с това България?
Б. Днес ние не тъчем и предем, както тъчаха и предяха с хурки майките ни. Ние тъчем с модерни станове.
Промени ли се с това България?
В. Днес ние пътуваме, както са пътували прародителите ни - пеша и с каручки. Днес ние пътуваме с коли, рейсове, влакове, самолети, ракети. Променили се с това живота ни? И ако се е променил, в каква насока се е променил? - Положително или отрицателно?
II. НУЖДАТА НА ЧОВЕК ОТ ДРУГИЯ ПЪТ, ПОРАДИ ПЪТЯ НА ОПАСНОСТТА
Притчи 14:12 -"Има път, който се вижда прав на човека; но краят му е пътища към смърт."
1. Пътят на заблуждението
2. Пътят на неизвестността
3. Пътят на катастрофите
4. Пътят на страданието
5. Пътят на неуспеха
III. ИЗБОРЪТ НА НАШИЯ ПЪТ
Матей 2:11-12 -"И като влязоха в къщата видяха детето с майка му Мария, и паднаха та му се поклониха; и отваряйки съкровищата си, принесоха му дарове - злато, ливан и смирна. А, понеже бяха предупредени от Бога насъне да се не връщат при Ирода, те си отидоха прездруг път в своята страна."
1. Воденият от Бога човек по другия път към Обещаната земя
Изход 13:17-18 -"А когато Фараон пусна людете, Бог не ги преведе през пътя за Филистимската земя, при все че това беше близкия път; защото Бог рече: Да не би се разкаяли людете, като видят война, и се върнат в Египет. Но Бог разведе людете по околен път през пустинята към Червеното море. А Израиляните излязоха из Египетската земя въоръжени."
2. Водените от Бога мъдреци по другия път
Матей 2:11-12 -"И като влязоха в къщата видяха детето с майка му Мария, и паднаха та му се поклониха; и отваряйки съкровищата си, принесоха му дарове - злато, ливан и смирна. А, понеже бяха предупредени от Бога насъне да се не връщат при Ирода, те си отидоха през друг път в своята страна."
3. Търсеният от пътешествениците друг път за Обещаната земя
Второзаконие 1:21-22 -"Ето, Господ твоят Бог туря пред тебе тая земя. Върви напред! Завладей я, както ти е говорил Господ Твоят Бог на бащите ти! Не бой се и  да не те бъде страх! Тогава вие всички дойдохте при мене и рекохте: Да изпратим мъже пред нас, за да съгледат за нас земята, и да ни донесат известие по кой път да отидем в нея, и в кои градове да идем."
4. Последиците от избора на нашия път
( 1995 г. )

сряда, 27 август 2014 г.

БОЖИЯТА ЗЕНИЦАВторозаконие 32:10 -"Намери го в пуста земя, Да! в пуста дива и виеща; Огради го, настави го, Опази го като зеницата на окото си."
  I. ТАЙНАТА НА БОЖИЯТА ЗЕНИЦА
1. Устройството на зеницата
А. Човешката зеница е:
а). най-старата фотографска камера
б). най-старият цветен филм
в). най-старата цветна снимка
Б. Човешката зеница е единствената
зеница от животинския свят, която се движи от шест различни мускула, разположени около нея.
Само човек може да си върти очите в кръг наляво или надясно.
За да погледнат към небето животните трябва да си повдигат главата.
В. Защитният механизъм на човешката зеница
Човешката зеница е защитена от горен и долен клепач, които се контролират вън от съзнанието на човека. Учените казват,че клепачите на човека се отварят и затварят през деня около 30 000 пъти. Тяхното предназначение е да защитават окото, да го смазват и да го прочистват.
2. Самоличността чрез човешката зеница
А. Физическата самоличност чрез зеницата на човека
а). зеницата на човека - бъдещият пропуск
Учените са открили, че зеницата на всеки един човек е напълно различна и крие в себе си изумителни белези.
б). духовната самоличност на човека
Зеницата показва не само кой си ти, но още какъв си ти - радостен или ядосан, обичащ или мразещ, миротворен или милитаристичен, праведен виновен.
3. Словото Божие ни запознава със самоличността на човека чрез неговото око:
А. Окото на свирепия човек
Второзаконие 28:50 - "Народ с свиреп поглед, който не ще почете стар, нито пожали млад;"
Б. Окото на ненаситния човек
Притчи 27:20 - "Шеол и погибелта не се насищат; Така и човешките очи не се насищат."
В. Окото на прелюбодееца
Притчи 23:33 -"Очите ти ще гледат чужди жени, И сърцето ти ще изригва развратни неща;"
Г. Окото на трудолюбивия
Притчи 20:13 -"Не обичай спането, да не би да осиромашееш; Отвори очите си, и ще се наситиш с хляб."
Д. Окото на щедрия човек (щедрото око)
Притчи 22:9 -"Който има щедро око ще бъде благословен,Защото дава от хляба си на сиромаха."
4. Цената на зеницата
А. Цената на естествената или физическата зеница
Човешкото тяло е сглобено от тайнствени органи и един такъв орган е човешкото око. На медицинския пазар едно око за присаждане се продава за повече от 100 000 долара, цена която ни напомня да се замислим за цената на духовното око.
Б. Цената на духовната зеница
1Петрово 1:18-19 -"Като знаете, че не с тленни неща сте изкупени...- не с сребро или злато, но с скъпоценната кръв на Христа, като агнец без недостатък и пречист,"
След размишленията ни във връзка с устройството на човешката зеница като преобраз на духовната зеница; нека никой да не те заблуди с учението си,че ти не си продукт на Бога, а  на животинската еволюция !
За ролята на човешкото око Христос казва следните думи:
Лука 11:34 - "Светило на тялото ти е твоето око; когато окото ти е здраво, то и цялото ти тяло е осветлено (здраво); а когато е болнаво, и тялото ти е в мрак( болно)."
- Ти си или щедра зеница, или свидлива зеница
- Ти си или миролюбива зеница, или милитаристична зеница
- Ти си или праведна зеница, или порнографна зеница
II. ЗАКРИЛАТА НА БОЖИЯТА ЗЕНИЦА
1. Местонахождението на зеницата
А. Окото стои най-високо от останалите четири сетива на човека
Словото Божие за местонахождението на Божията зеница:
Матей 5:14 -"Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие."
Б. Окото се намира на лицето на човека, за да „свети“ на всички органи едновременно
Матей 5:15-16 -"И когато запалят светило не го турят под шиника, но на светилника, и то свети на всички в къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела,и да прославят вашия Отец, който е на небесата."
Християнинът, като Божия зеница, представлява точно това. Той е създаден от Бога, за да свети на всички в света.
Чрез Христа аз съм зеницата на заблудилия се в света, на слепия в света, на духовния далтонист в света, за да може да разграничи светлината от тъмнината, доброто от злото.
2. Закрилата на зеницата чрез нейното прибежище
А. Прибежището на естествената зеница - черепът на човека
Зеницата на човека, като най-нежният и уязвим орган на човешкото тяло е и защитена най-добре от Създателя си. Тя не случайно е положена в черепната кухина, в специално изработено за нея място, място, което й служи за прибежище.
Б. Прибежището на духовната зеница
Псалми 71:3 -"Бъди ми канара за прибежище, към което винаги да се обръщам. Ти си разрешил спасението ми, Защото канара моя и крепост моя си Ти"
Бог в преобраза Му на Канара, преобразена на прибежище, представлява за нас Божията зеница - точно това, което черепната кухина представлява за естествената зеница.
3. Закрилата на зеницата чрез клепачите на човека
А. Предназначението на естествените клепачи:
а). да я пазят
Те се отварят и затварят по 30 000 пъти на ден с изумителна скорост и точност, за да бранят нашата зеница.
б). да я прочистват
Ролята на естествените клепачи е на всяка половин минута да промиват зеницата на човека и да я смазват, осигурявайки й плавно функциониране.
в). да я топлят
Ние всички сме изпитвали- кой повече, кой по-малко, студа по лицето си. Можем ли да си представим, ако нашата зеница не е снабдена от Създателя си с този естествен кожух, как ние ще се чувстваме в зимната виелица?
Б. Свидетелството на Словото Божие за закрилата на Божията зеница чрез Божиите клепачи:
- Божиите клепачи са по-различни от естествените клепачи.
- Те са Божиите крила.
Псалми 17:8 -"Пази ме като зеница на око; Скрий ме под сянката на крилете си"
Псалми 36:7 -"Колко е скъпоценно твоето милосърдие, Боже! Затова човешките  чада прибягват под покрова на крилата Ти."
Псалми 57:1 -"Смили се за мене, о Боже, смили се за мене. Защото при тебе прибягва душата ми; Да! Под сянката на твоите крила ще прибягна. Докато преминат тия бедствия."
Както естествената зеница в миг на буря, хвърляща пясък в очите ни, се скрива под клепачите ни; така ние - Божията зеница-във време на духовна буря, се крием под Божиите крила - клепачите на Божията зеница.
В. Обещанието на Бога за защитата на Божията зеница
Псалми 91:4 -"С перата си ще те покрива И под крилата Му (т.е.под клепачите Му) ще прибегнеш ; Неговата верност е щит и закрила."
Захарий 2:8 -"Защото така казва Господ на Силите: След възстановяването на славата Той ме изпрати при народите, които ви ограбиха; понеже, който докача вас, докача зеницата на окото Му."
III. ЦЕЛТА НА БОЖИЯТА ЗЕНИЦА
1. Предназначението на естествената зеница
А. Зеницата е нашия живот
- Ние общуваме чрез зеницата
- Ние творим чрез зеницата
- Ние се пазим чрез зеницата
- Ние се движим чрез зеницата
Б. Жаждата на човек да гледа
Желанието на човек да гледа е станало причината той да открие:
очилата, бинокъла, микроскопа и телескопа.
2. Християнинът - зеницата или окото на Бога
Дали вярваш или не ти си Божията зеница и чрез тебе Бог гледа.
- Зеницата на пастира
- Зеницата на дякона
- Зеницата на духовния съвет
3. Целението на Божията зеница
Уязвимостта на зеницата:
- Зеница без прибежище
- Зеница без клепачи
Спомням си своята трудност преди време да запаля печката с въглища. След продължителния ми неуспешен опит, чрез духане да разпаля полузагасналите въглени, реших да прибегна до помощта на малко газ. Щом налях газта, започнаха да се образуват пари. В момента, в който приближих лицето си, за да духна, изведнъж печката избухна в пламъци и изгори клепачите ми. За кратко време не можех да виждам. До тогава не се бях замислял каква роля играят клепачите за очите на човека.
Днес ние можем да видим много хора, чиито духовни клепачи са изгорели от пламъците на греха. И независимо какви изкуствени клепачи ще си поставят, те пътуват в този свят с повредени зеници. Зеници, които не са в състояние да разграничат тъмнината от светлината, бялото от черното.
1993

понеделник, 25 август 2014 г.

ЛОШО Е!

ВРЕМЕНАТА СТАНАХА МНОГО ЛОШИ

Даниил 12:1-4 И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люде, ще се подигне; и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало откак народ съществува до онова време; и в онова време твоите люде ще се отърват, - всеки, който се намери записан в книгата. И множеството от спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. Разумните ще сияят със светлостта на простора, и ония, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове. А ти, Данииле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват, и знанието за нея ще се умножава.
I. оплакващият се човек:
лошо е! времената станаха много лоши!
1. Оплакващите се от лошите времена:
·        Оплакващата се съпруга
·        Оплакващият се съпруг
·        Оплакващите се деца
·        Оплакващите се пенсионери
·        Оплакващият се търговец
·        Оплакващите се курортисти и пр., и пр…
2. Лошите времена, поради лошата икономика
·        Цената на храната
·        Цената на жилищата
·        Цената на облеклото
·        Цената на електричеството и пр.
Много ли е лошо всичко това?
Ако на това казваш:"Лошо нещо!", то тогава ти наистина не знаеш какво означава лошо нещо.
Всички ние признаваме, че от ден на ден става все по-лошо и все по-често си спомняме с носталгия за миналите добри дни.
Но Библейската прогноза е, че светът го очакват много по-лоши времена.
Откровение 6:1-8 „И видях, когато Агнето отвори един от седемте печата, и чух едно от четирите живи същества да казва като с глас от гръм: Дойди [и виж]! И видях, и ето бял кон; и яздещият на него имаше лък; и даде му се корона и той излезе побеждаващ и да победи. И когато отвори втория печат, чух второто живо същество да казва: Дойди [и виж]! и излезе друг кон, червен; и на яздещия на него се даде да вдигне мира от земята, тъй щото човеците да се избият един друг; и даде му се голяма сабя. И когато отвори третия печат, чух третото живо същество да казва: Дойди [и виж]! И видях, и ето черен кон, и яздещият на него имаше везни в ръката си. И чух нещо като глас отсред четирите живи същества, който казваше: Един хиникс пшеница за динар, и три хиникса ечемик за динар; а дървеното масло и виното не повреждай. И когато отвори четвъртия печат, чух гласа на четвъртото живо същество, което казваше: Дойди [и виж]! И видях, и ето блед кон и името на яздещия на него беше смърт, и адът вървеше подире му; и даде им се власт над четвъртата част от земята да умъртвят с меч, с глад, с мор и със земните зверове.“
А. Конникът на белия кон
Б. Конникът на червения кон
В. Конникът на черния кон (който ще държи контрола на пазара)
Г. Конникът на бледия кон (името на яздещия на него беше смърт)
3. Отечеството с безплатния пазар
Търсиш ли добрата икономика, добрия евтин пазар, ти ще го намериш във Вечността.
Откровение 22:1-2 -„И видях, когато Агнето отвори един от седемте печата, и чух едно от четирите живи същества да казва като с глас от гръм: Дойди [и виж]! И видях, и ето бял кон; и яздещият на него имаше лък; и даде му се корона и той излезе побеждаващ и да победи.“
II. оплакващият се човек:
лошо е! хората станаха много лоши!
1. Днес много ли са лоши хората? - Отговорът на всички е:"Да!"
И в подкрепа на своите думи използват данните на статистиката за:
А. Криминалността
Б. Насилието
В. Изневярата
Г. Омразата
Д. Егоизма
Е. Злобата и пр.
2. Да лошо е! Но помни идва още по-лошо!
Ако на това ти казваш:"Лоши хора", чуй каква е прогнозата на Библията за хората на последното време!
Лука 12:52-53 -„Защото от сега нататък петима в една къща ще бъдат разделени, трима против двама, и двама против трима. Ще се разделят баща против син, и син против баща; майка против дъщеря и дъщеря против майка; свекърва против снаха си, и снаха против свекърва си.“
2Тимотей 3:1-5 -„А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни.“
3. Ако ти търсиш по-добро Отечество с по-добри хора (честни, справедливи) - ти ще го намериш само в Царството Небесно.
Това Царство ще бъде пречистено от криминалистите, кръвожадните, алчните елементи.
Откровение 21:8 „И видях, и ето блед кон и името на яздещия на него беше смърт, и адът вървеше подире му; и даде им се власт над четвъртата част от земята да умъртвят с меч, с глад, с мор и със земните зверове.“
Откровение 22:15 -„А отвън са псетата, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже.“
III.оплакващият се човек:
лошо е! природата стана много лоша!
1. Лошо е! Водата се зарази!
2. Лошо е зеленчуците и плодовете са повредени!
3. Лошо е ! Въздухът е замърсен!
4. Много ли е лошо всичко това?!
Ако на това ти казваш:"Лошо нещо", ти още нищо не знаеш!
Библейската прогноза е, че ни очаква ОЩЕ ПО-ЛОШО НЕЩО:
А. По-лоша вода
Откровение 8:10 -„И като затръби третият ангел, падна от небето голяма звезда, която гореше като светило, и падна върху третата част от реките и върху водните извори.“
Търсиш ли чиста вода?
Откровение 22:1 -„След това, ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше всред улицата му.“
Б. По-лоши плодове и зеленчуци
Откровение 8:7 -„Като затръби първият ангел, настана град и огън, размесени с кръв, които бидоха хвърлени на земята; и третата част на земята изгоря, също и третата част от дърветата изгоря, изгоря и всяка зелена трева.“
Търсиш ли чисти плодове?
Откровение 22:2 -„И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец; и листата на дърветата бяха за изцеление на народите.“
В. По-лош въздух
Откровение 8:12 -„И като затръби четвъртият ангел, третата част от слънцето, и третата част от луната, и третата част от звездите биде поразена, тъй щото да потъмнее третата част от тях, и третата част от деня да не свети, така и третата част от нощта.“
IV. съветът на бога до оплакващия се човек
Лука 21:28 -„А когато почне да става това, изправете се и подигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.“       1993г.