неделя, 30 май 2010 г.

ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА БОЖИЕТО ЛОЗЕ

ПРЕОБРАЗ НА ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА
Исая 5:1-7 –“Сега ще пея на възлюбения си, песен на обичния си за лозето Му: Възлюбеният ми имаше лозе на много плодородно бърдо. Окопа го и го очисти от камъните, и насади го с отбрана лоза, съгради кула сред него, изкопа още илин в него; и очакваше сладко грозде, но то роди диво. И сега, ерусалимски жители и Юдови мъже, съдете между Мене и лозето Ми. Какво повече бе възможно да се направи за лозето Ми, от това, което направих за него? Защо, тогава, докато очаквах да роди сладко грозде, то роди диво? И сега, ето, ще ви кажа какво ще направя на лозето Си: Ще махна плета му и то ще бъде опостушено; ще разбия оградата му и то ще бъде изпотъпкано; и ще го оставя да запустее - без да се подрязва или прекопава, и ще обрасне то с тръни и бодили, и ще заповядам на облаците да изливат дъжд върху него. Защото лозето на Господа на силите е Израилевия дом, а Юдовите мъже са градината, която Го радва. И Той очакваше от тях правосъдие, но видя кръвопролитие; праведност, но чу вопъл.”
Книгата на пророк Исая, за мен е, първото Евангелие от Новия Завет
Ние не можем да четем и размишляваме или да проповядваме Новия завет отделно от Книгата на пророк Исая
І. ХАРАКТЕРЪТ НА ПОСАДЕНОТО ОТ БОГА ЛОЗЕ -
СПОРЕД ДУМИТЕ НА ПРОРОК ИСАЯ
1. Избраното от Бога място
2. Избраната от Бога лозова пръчка
Йоан 13:18 –“ Не говоря за всички вас; Аз зная кои съм избрал; но това стана, за да се сбъдне писанието:»Който яде хляба Ми, той вдигна своята пета против Мене.»”
Йоан 15:16 –“Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви определих да навлезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.”
Йоан 15:5 –“Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото отделени от Мене, не можете да сторите нищо.”
3. Построената от Бога ограда на посаденото то Бога лозе
Оградата е Словото Божие
4. Поставената от Бога врата на посаденото от Бога лозе
Йоан 10:9 –“Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира.”
Вратата на посаденото лозе е Христос
5. Кулата или наблюдателницата на посаденото от Бога лозе
6. Изкопаният кладенец в посаденото от Бога лозе
Йоан 4:10 -“Исус в отговор й каза: Ако би знаела Божият дар, и Кой е Оня, Който ти казва, Дай Ми да пия, ти би поискала от Него, и Той би ти дал жива (*текуща) вода.”
Йоан 7:37 –“А в последния ден, великия ден на праздника, Исус застана та извика казвайки: Ако е някой жаден, нека дойде при мене и да пие.”
ІІ. БОЖИЯТ ПРИЗИВ ЗА ОБЩАТА НИ РАДОСТ, ПОРАДИ ПОСАДЕНОТО ОТ НЕГО ЛОЗЕ
1. Призивът за песента към земните жители
Исая 5:1 –“Сега ще пея на възлюбения си, песен на обичния си за лозето Му: Възлюбеният ми имаше лозе на много плодородно бърдо.”
2. Пеещото небе, поради посаденото от Бога лозе, преобраз на Църквата Христова
Йоан 15:1 –“Аз съм истинската лоза, и Отец ми е земеделецът.”
Йоан 15:7 –“Ако пребъдете в Мене и думите ми пребъдат във вас, искайте, каквото и да желаете, и ще ви бъде.”
Христос бе небесната пръчка, от която се роди истинската лоза
ІІІ. БОЖИЯТА НАДЕЖДА ЧРЕЗ ПОСАДЕНОТО ОТ НЕГО ЛОЗЕ
Исая 5:4 –“ Какво повече бе възможно да се направи за лозето Ми, от това, което направих за него? Защо, тогава, докато очаквах да роди сладко грозде, то роди диво?”
Исая 61:1-3 –“Духът на Господа Иеова е на мене. Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките. Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените. Да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните. Да проглася годината на благоволението Господне и денят на въздаянието на нашия Бог. Да утеша всичките наскърбени. Да наредя за наскърбените в Сион. Да им дам венец вместо пепел ; миро на радост вместо плач облекло на хваление вместо унил дух. За да се наричат дървета на правда, насадени от Господа, за да се прослави Той.”
Матей 5:13-16 –“Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило не го турят под шиника, но на светилника, и то свети на всички вкъщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела,и да прославят вашия Отец, който е на небесата.”
ІV. ПОВЕДЕНИЕТО НА ДНЕСКАШНИТЕ ЛОЗАРИ, СЛУЖЕЩИ В ПОСАДЕНОТО ОТ БОГА ЛОЗЕ
Тук желая да започна с мисълта: “Божието дело в човешки ръце”
1. Захвърлената мотика при обработването на Божието лозе
Днес много служители търсят писалката, а не мотиката
Помнете: Лозето не иска само молитва, а и мотика!
2. Съборената ограда
Днес Библията много малко се използва, като ограда на Божието лозе
3. Изгорените врати на Божието лозе
4. Съборената вишка или наблюдателница в Божието лозе
Йоан 17:15 –“Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия.”
Йоан 15:17 -“Това ви заповядвам, да се любите един друг.”
5. Лозе без пазач
Лука 22:31 –“[И рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее, като жито”
6. Лозе, преобразено от дявола на дивачка
7. Запълнените с пръст кладенци, от които е текла Живата вода
Йоан 7:37 –“А в последния ден, великия ден на праздника, Исус застана та извика казвайки: Ако е някой жаден, нека дойде при мене и да пие.”
V. СКРИТИЯТ АПЕТИТ КЪМ ПЛОДА НА БОЖИЕТО ЛОЗЕ
1. Апетитът на лисиците
Песен на Песните 2:15 –“Хванете ни лисиците, малките лисици, които опостушават лозята; защото лозята ни са цъфнали.”
2. Апетитът на земните царе
3Царе 21:1-4 –“След тия събития, понеже езраелецът Нвавутей имаше лозе в Израел , близо до палата на самарийския цар Ахаава, Ахаав говори на Навутея, казвайки: Дай ми лозето си да го имам за бостан* (градина за зеленчук), понеже е близо до къщата ми; и вместо него ще ти дам лозе по-добро от него, или, ако ти се види добро, ще ти дам стойността му в пари. 3а Навутей рече на Ахаава: Да ми не даде Господ да ти дам бащиното си наследство. И Ахаав дойде у дома си тъжен и огорчен, поради думата, която израелецът Навутей му каза, като рече: Не ща да ти дам бащиното си наследство. И като легна на леглото си, отвърна лицето си и не яде хляба.”
3Царе 21:7 –“А жена му Езавел му рече: Царуваш ли ти наистина над Израиля? Стани, яж хляб, и нека е весело сърцето ти; аз ще ти дам лозето на Езраелеца Навутей.”
VІ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО НА БОГ ЗА СЪДБАТА НА НЕГОВОТО ЛОЗЕ, ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА
Исая 5:5-7 –“И сега, ето, ще ви кажа какво ще направя на лозето Си: Ще махна плета му и то ще бъде опостушено; ще разбия оградата му и то ще бъде изпотъпкано; и ще го оставя да запустее- без да се подрязва или прекопава, и ще обрасне то с тръни и бодили, и ще заповядам на облаците да изливат дъжд върху него. Защото лозето на Господа на силите е Израилевия дом, а Юдовите мъже са градината, която Го радва. И Той очакваше от тях правосъдие, но видя кръвопролитие; праведност, но чу вопъл.”
Йоан 15:6 –“Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън, като пръчка; и изсъхва; и събират ги, та ги хвърлят в огън, и те изгарят.”

вторник, 18 май 2010 г.

ЦЪРКВАТА СЪС И БЕЗ ПЕТДЕСЯТНИЦА

Йоан 16:7-16 –“Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба; за грях, защото не вярват в Мене; за правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате; а за съдба, защото князът на тоя свят е осъден. Имам още много неща да ви кажа; но не можете да ги понесете сега. А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща. Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява. Всичко, що има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето като взема, ще ви известява. Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко и ще Ме видите.”
Деяния на апостолите 19:2 –“И рече им: Приехте ли Светия Дух като повярвахте? А те му отговориха: Даже не сме чули дали има Светия Дух.”

- Рождество Христово е сърцето, душата на Християнството
- Великден и Петдесятница са обувките на Християнина
- Без тези обувки човек не може да се движи успешно в този свят
I. ПЕТДЕСЯТНИЦА - СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ
1. Петдесятница не е сектантска измишльотица, а е реалност
2. Петдесятница не е име на деноминация
3. Петдесятница е Еврейският Ден на Благодарността
Левит 23:16-19 –“Господ говори още на Моисея, казвайки: Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, и пожънете жетвата й, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жетвата си; и той да подвижи снопа пред Господа, за да ви бъде приет; на другия ден подир съботата да го подвижи свещеникът.
След Петдесятница, чрез Святия Дух, Новороденият човек принася на Бога вече - не земни плодове, а духовни
(Петдесятница - новата духовна реколта)
Галатяни 5:22-23 –“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон. ”Филипяни1:11 -“изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа, за слава и хвала на Бога.”
4. Петдесятница е изпълнението на Старозаветното пророчество
Йоил 2:28-29 -“И след това Ще излея Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Старците ви ще виждат сънища, Юношите ви ще виждат видения; Още и на слугите и на слугините Ще изливам Духа Си в ония дни.”
 5. Петдесятница е изпълнение на Христовото обещание
Лука 24:49 –“И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.”
6. Без Петдесятница е невъзможна физическа и духовна промяна на земята
Битие 1:1-2 –“В начало Бог създаде небето и земята. А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.”
Ако Бог вдигне Святия Си Дух от земята, ще настане пълен хаос
7. Петдесятница означава:
А. Възраждане
Б. Култура
В. Цивилизация
Г. Свобода
Д. Сила
II. ПЕТДЕСЯТНИЦА - НАДЕЖДАТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО 
Галатяни 5:5 -“Защото ние чрез Духа ожидаме оправданието чрез вяра, за което се надяваме.”
1 Коринтяни 1:26-31 –“Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога. А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление; тъй щото, както е писано, "който се хвали, с Господа да се хвали".”
1. Петдесятница - надежда, не само за мъдрите, силните и благородните
2. Петдесятница - надежда за всички Новородени
А. Петдесятница - надежда за глупавите
Б. Петдесятница - надежда за немощните
В. Петдесятница - надежда за долните
Г. Петдесятница - надежда за презрените
Д. Петдесятница - надежда за обезличените
3. Петдесятница - Празникът на недискриминиращата Божия благодат
1 Коринтяни 1:30 –“А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление;”
А. Петдесятница - надежда за всички, поради Божията мъдрост
Б. Петдесятница - надежда за всички, поради Божията правда
В. Петдесятница - надежда за всички, поради Божието освещение
Г. Петдесятница - надежда за всички, поради Божието изкупление чрез Христа
4. Петдесятница - ден за равносметка
За мен и за теб - Петдесятница факт ли е или имитация?
А. Много от Християните вярват в силата на Петдесятница, но на теория, а не на практика
Б. Петдесятница не се изразява чрез шум, имитиран от човеци, а чрез изявление на Божията сила
Д.А.1:8а –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух...” 
Д.А. 2:2 –“И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха.”
Д.А.4:31а –“И като се помолиха, потресе се мястото, гдето бяха събрани; и всички се изпълниха със Светия Дух...”
5. Конфликтът на Петдесятница
- Няма по-конфликтна тема от темата за Петдесятница
- Конфликтът на Петдесятница не е помежду света и Християнството
- Петдесятната война е между Християните от различните деноминации
Д.А.19:2 –“И рече им: Приехте ли Светия Дух като повярвахте? А те му отговориха: Даже не сме чули дали има Светия Дух.”
III. ПЕТДЕСЯТНИЦА - БОЖИЯТ ПРОЖЕКТОР ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

1. Без Петдесятница, Божият прожектор, човек не може да види:
А. Божието обещание в Стария Завет
Б. Истинското Рождество Христово
В. Ангелския хор и да чуе песента му:”Мир на земята”
Г. Витлеемската звезда
Д. Агнеца Божий
2. Без Петдесятница, Божият прожектор, човек не може да види Голгота
(Преди и след Петдесятница)
А. Не може да види предателството на Христа
Б. Не може да види осъждането на Христа
В. Не може да види разпятието на Христа
Г. Не може да види пролятата кръв на Христа
Д. Не може да види Голготския кръст, на който Христос бе разпнат за нас
3. Без Петдесятница, Божият прожектор, човек не може да види Възкръсналия Христос
IV. ПЕТДЕСЯТНИЦА - БОЖИЯТ ПЪТЕВОДИТЕЛ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ 
Йоана 16:13 –“А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща.”
1. Без Петдесятница човек не може да повярва в Бога
2. Без Петдесятница човек не може да бъде облечен в Божията сила
3. Без Петдесятница човек не може да бъде Божий служител
4. Без Петдесятница човек не може да участва в грабването на Църквата
5. Без Петдесятница човек не може да участва в небесната награда
V. НУЖДАТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ОТ ПЪЛНА ПРОМЯНА ЧРЕЗ ПЕТДЕСЯТНИЦА
Не битието определя съзнанието, а съзнанието определя битието!
1. Страхът на човечеството, поради динамичните промени в съвременния свят
А. Страхът от промените в климата
Б. Страхът от промените в растителното царство
В. Страхът от промените на животинското царство
Г.Страхът от бързо променящия се в негативна посока човек
2. Човекът в ролята му на бог-създател на живот по изкуствен път
- Фаталните последици от създаване чрез модифициране и клонене не само на нови сортове плодове и зеленчуци, но и на животни и хора
3. Търсената от човека пълна промяна в живота по неправилен начин
А. Чрез промяна в местоживеенето
Б. Чрез промяна във външността
В. Чрез парите
Г. Чрез богатството
Д. Чрез насилието
4. Без Петдесятница истинска промяна е напълно невъзможна
А. Без Петдесятница е невъзможна външната промяна
- Промяна на природата
- Промяна на храната
- Промяна на водата
- Промяна на въздуха
Б. Без Петдесятница (без Святият Дух) е невъзможна истинската вътрешна (духовна) промяна
- Промяна на суеверната вяра
- Промяна на празната надежда без Бога
- Промяна на безплодната любов
- Промяна на суетния живот
- Промяна на негостоприемството
- Промяна на егоизма
- Промяна на прегорялата съвест и пр.
Без Петдесятница всяка промяна е само суета и гонене на вятъра!
5. Ролята на Святия Дух в живота на човека
Йоан 14: 16 –“И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде.”
А. Ходещи по Духа
Галатяни 5:25 –“Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим.”Б. Осиновени чрез Духа
Галатяни 4:6 –“И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни Духа на Сина Си, Който вика: Авва, Отче!”В. Освободени чрез Духа
Галатяни 5: 18 –“Но ако се водите от Духа, не сте под закон.”
Г. Съживени чрез Духа
Римляни 8:6 –“Понеже копнежът на плътта значи смърт; а копнежът на Духа значи живот и мир.”
Д. Утешени чрез Духа
Йоан 14: 16а – “И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител ...”
Е. Заредени със сила чрез Духа
Д.А.1:8а –“ Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух...”
Ж. Осветени чрез Духа
1 Петрово 1:2а –“избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа...”
З. Просветени чрез Духа
( Сондьори чрез Духа в Божиите дълбочини )
1 Коринтяни 2:10 –“А на нас Бог откри това чрез Духа; понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини.”
И. Умъдрявани с Божествена мъдрост чрез Духа
1 Коринтяни 2:13 –“което и възвестяваме, не с думи научени от човешка мъдрост, но с думи научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци.”
К. Подкрепяни чрез Духа – физически и духовно
Римляни 8:26а –“Така също и Духът ни помага в нашата немощ...”
Л. Насърчавани чрез Духа
Галатяни 5:5 –“Защото ние чрез Духа ожидаме оправданието чрез вяра, за което се надяваме.”
М. Свидетели за Бога чрез Духа
Д. А.1:8б –“и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
Н. Молещи се чрез Духа
Римляни 8:26 –“понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания;”
О. Обичащи чрез Духа
Римляни 15:30б ––“... и заради любовта, която е плод на Духа...”
П. Пребъдващи в Бога чрез Духа
1 Йоаново 4:13 -“По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, гдето ни е дал от Духа Си.”
Р. Утвърдени чрез Духа
2 Коринтяни 1:21-22 –“А тоя, Който ни утвърждава заедно с вас в Христа, и Който ни е помазал, е Бог, Който ни е запечатил, и е дал в сърцата ни Духа в залог.” 
VII. СЛУЖЕНИЕТО НА ЦЪРКВАТА
СЛЕД ПЕТДЕСЯТНИЦА
1. Дръзновеното свидетелство на Църквата чрез Духа на Петдесятница
Д.А.2:14-15 –“ А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа и и им проговори, казвайки: Юдеи, и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане знайно, това, и внимавайте в моите думи. Защото тия не са пияни, както вие мислите, понеже е едвам третият час на деня;”Д.А.4:7-10 –“И като поставиха Петра и Иоана насред, питаха ги: С каква сила, или с кое име, извършихте това? Тогава Петър, изпълнен със Светия Дух, им рече: Началници народни и старейшини, ако ни изпитвате днес за едно благодеяние сторено на немощен човек, чрез какво биде той изцелен, да знаете всички вие и всичките Израилеви люде, че чрез името на Исуса Христа Назарянина, Когото вие разпнахте, Когото Бог възкреси от мъртвите, чрез това име тоя човек стои пред вас здрав.”
2. Дръзновенната молитва на Църквата след Петдесятница
Д.А.4:31 –“И като се помолиха, потресе се мястото, гдето бяха събрани; и всички се изпълниха със Светия Дух, и с дързост говореха Божието слово.”
3. Служението чрез Дарбите на Святия Дух след Петдесятница
1 Коринтяни 12:8 –“Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия Дух;
4. Любовта на Християните след Петдесятница
Д.А.2:43-46 –“ И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо; и продаваха стоката и имота си, и разпределяха парите на всички, според нуждата на всекиго. И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие,”
5. Воюващата Църква чрез Духа на Петдесятница
Ефесяни 6:17 –“вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;”
 6. Петдесятница, духовният адреналин на Църквата, тогава и днес
Д.А.1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”  
VIII. ПЕТДЕСЯТНИЦА – НЕДИСКРИМИНИРАЩАТА БОЖИЯ БЛАГОДАТ 
1.      Петдесятница е за малки и големи 
2.      Петдесятница е бедни и богати 
3.      Петдесятница е за учени и прости 
4.      Петдесятница е за евреи, гърци, африканци и пр.



четвъртък, 13 май 2010 г.

ТОЯ ИСУС

ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Деяния на апостолите 1:6-14 -"И тъй, еднъж, като се събраха, те Го попитаха, казвайки: Господи, сега ли ще възвърнеш на Израиля царството? А Той им рече: Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята. И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях. Които и рекоха: Галилеяни, защо стоите, та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето. Тогава се върнаха в Ерусалим от хълма, наречен Елионски, който е близо до Ерусалим, на растояние един съботен ден път. И когато влязоха в града, качиха се в горната стая, дето живееха; сиреч, Петър и Иоан, Яков и Андрей, Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зилот, и Юда Яковов.Всички тия единодушно бяха в постоянна молитва [и моление] с някои жени и Мария, майката на Исуса, и с братята Му. "
I. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ТОЯ ИСУС
ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
1. Как щеше да се роди Тоя Исус
Исая 7:14 -"За това, сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, и ще Го нарече Емануил (*Бог с вас)." 2. Кой щеше да бъде тоя Исус?"
2. Кой щеше да бъде Тоя Исус
Исая 9:6-7 -"Защото ни се роди дете, син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог Могъщ, Отец на вечността, Княз на Мира. Управлението Му и мира непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол и на Неговото царство; за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и правда, от сега и до века."
3. Къде щеше да се роди Тоя Исус
Михей 5:2 -"А ти, Витлеем Ефрато, Ако и да си малък, за да бъдеш между Юдовите родове, От тебе ще излезе за Мене един, който ще бъде владетел на Израил; Чийто произход е от начало, от вечността."
4. Защо щеше да се роди Тоя Исус
Исая 53:5-6 -"Но Той биде наранен, поради нашите престъпления; Бит биде, поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир. И с Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя си път; И Господ възложи на Него беззаконието на всинца ни."
II. ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ТОЯ ИСУС
ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
1. Тоя Исус бе изявен чрез Божия ангел
Лука 1:26-33 -"А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в Галилейския град наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария. И като дойде ангелът при нея, рече: Здравей благодатна! Господ е с тебе! [Благословена си ти между жените!] А тя много се смути от думата му; и в недоумение беше, като какъв ли ще бъде тоя поздрав. И ангелът й рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение. И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида. Ще царува над Якововия дом до века; и царството му не ще има край."
2. Тоя Исус бе изявен чрез свидетелството на Иосиф
Матей 1:20-23 -"Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото от нея е от Святия Дух. Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус (Спасител); защото Той е, Който ще спаси людете Си от греховете им. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: "Ето, девица ще зачне и ще роди син, и ще Го нарекат Емануил (което значи, Бог с нас)."
3. Тоя Исус бе изявен чрез Иоан Кръстител
Йоан 1:29 -"На утрешния ден Иоан вижда Исуса идещ към него, и казва: Ето Божият Агнец, който носи греха на света!"
4. Тоя Исус бе изявен чрез Петровия брат на име Андрей
Йоан 1:40-41 -"Единият от двамата, които чуха от Йоана за него и го последваха, беше Андрей, брат на Симона Петра. Той първом намира своя си брат Симона и му казва: Намерихме Месия (което значи Помазаника)."
III. ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА ТОЯ ИСУС, БОЖИЯТ ЕДИНОРОДЕН СИН
Д.А.1:11 -"Които и рекоха:Галилеяни, защо стоите, та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето,така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето."
1. Мястото на Възнесение Христово
Д.А.1:12 -"Тогава се върнаха в Ерусалим от хълма, наречен Елионски, който е близо до Ерусалим, на разстояние един съботен ден път."
2. Знамението при Възнесението на Тоя Исус
Д.А.1:8-11 -"Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята. И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях. Които и рекоха: Галилеяни, защо стоите, та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето."
3. Отчаянието при Възнесението на Тоя Исус
Д.А.1:10-11 -"И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях. Които и рекоха: Галилеяни, защо стоите, та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето."
4. Обещанието при Възнесението на Тоя Исус
Д.А.1:11б -"Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето."

сряда, 5 май 2010 г.

ОТКРОВЕНИЕТО НА СЛОВОТО БОЖИЕ

ЗА ИСТИНСКИЯ "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ"

Откровение 19:11-16 –“След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той; и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне. Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий. И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете, и Господ на господарите.”

Ако Гергьовден не беше религиозен празник, не бих дръзнал да насочвам вниманието на Църквата върху темата “Гергьовден” - Гергьовден, не според религиозните предания, а според Словото Божие.
Кой всъщност е изобразен на православната икона – Свети Георги Победоносец или Божият Единороден Син, Господ Исус Христос?
I. ОТКРОВЕНИЕТО ЧРЕЗ БОЖИЕТО СЛОВО
ЗА ТРИГЛАВИЯ ЗМЕЙ И НЕГОВАТА МИСИЯ НА ТАЗИ ЗЕМЯ

1. Сатана - богът на този свят
2. Антихристът – световен религиозен ръководител, представител на земните царе
3. Лъжепророкът – богът на суеверието
4. Мисията на сатанинското триединство (триглавият змей)
Сатанинското триединство, имитиращо Божието триединство
- Сатана, имитаторът на Бог Отец
- Антихристът, имитаторът на Бог Син
- Лъжепророкът, имитаторът на Бог Дух Святи
II. ОТКРОВЕНИЕТО ЧРЕЗ БОЖИЕТО СЛОВО ЗА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО И МИСИЯТА НА САТАНА (СТАРОВРЕМЕННАТА ЗМИЯ) 
Откровение 12:9 –“И свален биде големият змей, оная старовременна змия която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.”1. Сатана (дяволът) – клеветник на братята
Откровение 12:10 –“И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.”2. Сатана (дяволът) – изкусител на Християните
Лука 22:31 –“[И рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито;”
3. Сатана (дяволът) – измамник на братята
Откровение 20:10 –“И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето са и звярът и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.”4. Сатана (дяволът) – сеяч на плевели (сплетни и клюки)
Матей 13:39 –“неприятелят, който ги пося, е дяволът; жетвата е свършекът на века; а жетварите са ангели.”
5. Сатана, баща на лъжата
Йоан 8:44 –“ Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.”6. Битката на Християнините със Сатана
Лука 10:17-20 –“И седемдесетте се върнаха с радост, и казаха: Господи, в Твоето име и бесовете се покоряват на нас. А Той им рече: Видях Сатана паднал от небето като светкавица. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди. Обаче, недейте се радва на това, че духовете ви се покоряват; а радвайте се, че имената ви са написани на небесата.”Яков 4:7 –“И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.” 
III. ОТКРОВЕНИЕТО ЗА ВОЮВАЩИЯ ХРИСТОС (АГНЕЦЪТ БОЖИЙ) НАД ТРИГЛАВИЯ ЗМЕЙ
Воюващият Христос чрез раните на Голготския кръст и пролятата кръв
Откровение 17:14 –“те ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги победи, защото е Господ на господарите и Цар на царете; тоже и ония, които са с Него, ще победят, които са звани, избрани и верни.”Откровение 19:11-16 –“След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той; и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне. Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий. И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете, и Господ на господарите.” 
IV. ОТКРОВЕНИЕТО ЧРЕЗ БОЖИЕТО СЛОВО
ЗА ПОБЕДАТА НА ХРИСТИЯНИТЕ НАД ТРИГЛАВИЯ ЗМЕЙ
Откровение 12:11 –“А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване;.”
1. Божието Слово, оръжието на Християнина срещу триглавия змей
Откровение 19:13 –“и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово.”
Ефесяни 6: 17 –“вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;”2. Кръвта на Христа, оръжието на Християнина, срещу триглавия змей
Откровение 12:11 –“А те го победиха чрез кръвта на Агнето...”1 Петрово 1:18-19 –“като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист,”В заключение желая да се обърна към Християните в България с думите:
В празниците, които посвещаваме за възпоменание на посветения жертвен живот на отделни изявени личности, няма нищо грешно. Грешното идва в изопаченото съдържание, което влагаме в подобни чествания, и най-вече в обожествяването на човека.
(“Аз съм Господ; това е Моето име; И не ща да дам славата Си на друг, Нито хвалата Си на изваяните идоли.”- Исая 42:8)1). Няма нищо грешно във възпоменанието на мъчениците за Християнската вяра, какъвто е Свети Георги
- Грешното е, когато обожествяваме този наистина велик победен мъж и го превръщаме от Победител в Христовото име и от Победоносец, Вестител на Божията правда (какъвто в действителност е бил) - в езически идол за поклонение.
2). Няма нищо грешно и в печеното агне на Християнската трапеза
- Грешното е, когато превръщаме това агне във жертвено и очакваме то да донесе на нас, на децата ни, на селото, на града ни, на Отечеството ни здраве, щастие и берекет.
Колкото имаме право да критикуваме празника на мюсюлманите Курбан Байрам, малко повече имаме право да критикуваме българския празник Гергьовден, ако превърнем този ден, вместо ден на възпоменание и благодарност - в ден на жертвоприношение!


Помнете!
Не, чрез кръвта на гергьовското агне, а чрез Кръвта на Агнеца Божий, разпнат на Голготския кръст - идва победата в нашия живот!

Нека да не превръщаме гергьовското агне в предпазно средство (муска) против болести и злополуки, защото това е мерзост Господу!
Нека да не обезсмисляме с поведението си Христовата жертва на Голготския кръст!
Откровение 2:7 –“ Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите: На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е [всред] Божия рай.”