понеделник, 31 юли 2017 г.

ОГНЕНАТА ИЗПИТНЯОГНЕНОТО СТРАДАНИЕ

1Петрово 4:12-16 -"Любезни, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно; но радвайте се за дето с това имате общение в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава. Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име; защото Духът на славата и на Бога почива на вас. [Откъм тях се хули, а откъм вас се прославя]. Никой от вас да не страда, като убиец или крадец, или злодеец, или като такъв, който се бърка в чужди работи. Но, ако страда някой, като Християнин, да се не срамува, а нека слави Бога с това име."
I. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО ЗА ОГНЕНИТЕ СТРАДАНИЯ
( ИЗПИТАНИЯ )
1Петрово 4:12-13 -"Любезни, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно; но радвайте се за дето с това имате общение в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава."
1. Мразеното от човека страдание
Ø Човек се плаши от страданията
Ø Човек бяга от страданията
2. Различните видове страдания, според тяхното естество:
А. Физически страдания, причинявани от болестта
Б. Икономически страдания, причинявани от беднотията
В. Душевни страдания - когато душата на човека страда
3. Според обсега, страданията могат да бъдат:
А. Индивидуални страдания
Б. Семейни страдания
В. Обществени страдания
II. ХАРАКТЕРЪТ НА СТРАДАНИЯТА
1Петрово 4:15-16 -"Никой от вас да не страда, като убиец или крадец, или злодеец, или като такъв, който се бърка в чужди работи. Но, ако страда някой, като Християнин, да се не срамува, а нека слави Бога с това име."
1. Страдащ, като убиец
2. Страдащ, като крадец
3. Страдащ, като злодеец
4. Страдащ, като такъв, който се бърка в чуждите работи
5. Страдащ, като Християнин:
Ø Страдащ за истината
Ø Страдащ за правдата
Ø Страдащ за доброто
III. БЛАЖЕНСТВОТО, ПОРАДИ СТРАДАНИЕТО
1Петрово 4:14 -"Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име; защото Духът на славата и на Бога почива на вас. [Откъм тях се хули, а откъм вас се прославя].
1. Блажен ще бъдеш, ако някой ти открадне нещо, а проклет ще бъде крадеца
3. Блажен ще бъдеш, ако те бият, като Християнин, а проклет ще бъде насилника
4. Блажен ще бъдеш, ако правиш добро, а проклет ще бъде злодееца
5. Блажен ще бъдеш, като миротворец!
Проклет ще бъде този, който се бърка в чужди работи - сее плевелите на безмирието и на разцеплението.
1. Блаженството - утешението на страдащия
IV. ЦЕЛТА НА СТРАДАНИЕТО
1Петрово 5:10 -"А Бог на всяка благодат, Който ви е призвал в Своята вечна слава чрез Христа [Исуса], ще ви усъвършенствува, утвърди и крепи, [и направи непоколебими], след като пострадате малко."
1. Целта на страданието е - да усъвършенства Християнина
2. Целта на страданието е - да утвърди Християнина
3. Целта на страданието е - да укрепи Християнина
4. Целта на страданието е - да направи Християнина непоколебим
5. Страданието - причината за творението на Християнина:
А. Страданието - причината за поезията
Б. Страданието - причината за музиката
В. Страданието - причината за художественото творчество
Страданието - причината за песните, за картините, за скулптурите – т.е. причината за всички произведения на изкуството
V. ПОВЕДЕНИЕТО НА СТРАДАЩИЯ
1. Поведението на Христос - примерът на страдащия Християнин
1Петрово 2:23 -"Който, бидейки охулван, хула не отвръщаше; като страдаше, не заплашваше, но предаваше делото си на Тогова, който съди справедливо."
2. Уповаващият на Бога през времето на страданието
1Петрово 4:19а -"За това, и тия, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател..."
Д.А.7:59 -"И хвърляха камъни върху Стефана, който призоваваше Христа, казвайки: Господи Исусе, приеми духа ми."
3. Служители на доброто през времето на страданието
1Петрово 4:19б -"...като вършат добро."
Ø Единствено Християнинът може да върши добро в страданията си.
Ø В страданието си, човекът без Бога, е склонен да извърши най-голямата злина в живота си, воден от болката, гнева и чувството за мъст.
Притчи 20:22 –"Да не речеш: Ще въздам на злото; Почакай Господа и Той ще те избави. "
4. Изборът на Християнина
След това Слово какъв ще бъде нашият избор?
Ø Да бъдем причинители, инструменти на страданията, или:
Ø Да бъдем буфер* (отбивачка) на страданията (т.е. да понасяме страданието и да намаляваме сътресението)
----------------------------------------------------------
*Буфер - Приспособление към вагон, предназначено да пружинира при удар и да намалява сътресението от блъскането на вагоните.

Проповедта е проповядвана през 1996 г.
При подобни проповеди, проповедникът не трябва да очаква много:“Амин!“ и „Алилуя!“! (бел.ред.)

неделя, 23 юли 2017 г.

МОЯТА МЕЧТАПсалми 27:4-9 –„Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся, - Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си. За да гледам привлекателността на Господа. И да Го диря в храма Му. Защото в зъл ден ще ме скрие под покрова Си, Ще ме покрие в скривалището на шатъра Си, Ще ме издигне на канара. И сега главата ми ще се издигне Над неприятелите ми, които ме окръжават; И ще принеса в скинията Му жертва на възклицания, Ще пея, да! ще славословя Господа. Слушай, Господи, гласа ми, когато викам; Смили се тоже за мене, и отговори ми. Когато Ти рече: Търсете лицето Ми, Моето сърце Ти каза: Лицето Ти ще търся, Господи. Да не скриеш от мене лицето Си; Да не отхвърлиш с гняв слугата Си; Ти ми стана помощ; недей ме отхвърля, И недей ме оставя, Боже, Спасителю мой;“
МЕЧТАТА НА БОЖИЯ СЛУГА
І. Преживяната РАДОСТ - ЧРЕЗ ЛЮБОВТА МИ ЗА ДОМА ГОСПОДЕН
Псалми 122:1-2 –„Зарадвах се, когато ми рекоха: Да отидем в дома Господен. Ето, нозете ни стоят Отвътре портите ти, Ерусалиме.“
1.     Домът Господен – Кладенецът на Радостта
2.     Домът Господен – Кладенецът на Мира
3.     Домът Господен – Приемната на Царя на царете и Господ
на господарите
ІІ. Зарадвах се, когато ми рекоха: Да отидем в Дома господеН ЗАРАДВАХ СЕ, ПОРАДИ ХВАЛЕНИЕТО – БОЖИЯТА КЪПАЛНЯ
Псалми 135:1-2 –„Алилуя. Хвалете името Господно. Хвалете Го, вие слуги Господни, Които престоявате в дома Господен, В дворовете на дома на нашия Бог.“
ІІІ. ЗАРАДВАХ СЕ, КОГАТО МИ РЕКОХА: ДА ОТИДЕМ В ДОМА ГОСПОДЕН ЗАРАДВАХ СЕ, ЧЕ БОГ НИ Е ПОСАДИЛ, КАТО ПЛОДНИ ДРЪВЧЕТА В НОВОЗАВЕТНАТА ЕДЕМСКА ГРАДИНА – ДОМЪТ ГОСПОДЕН
Псалми 92:12-15 –„Праведният ще цъфти като палма, Ще расте като кедър в Ливан; Насадени в дома Господен Ще цъфтят в дворовете на нашия Бог. Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост, Ще бъдат сочни и зелени; За да възвестят, че е праведен Господ, Моята канара, у Когото няма неправда.“
ІV. ЗАРАДВАХ СЕ, КОГАТО МИ РЕКОХА: ДА ОТИДЕМ В ДОМА ГОСПОДЕН ЗАЩОТО БОГ Е ГОСПОДАР НА ТОЯ ДОМ
3 Царе 6:1-11-12 „...Соломон почна да строи Господния дом... Тогава Господното слово дойде до Соломона, и рече: Относно тоя дом, който строиш, казвам ти:...“
1.     Бог е Господар на хвалението в тоя дом
2.     Бог е Господар на молитвата в тоя дом
3.     Бог е Господар на песента в тоя дом
4.     Бог е Господар на словата ( на проповедта ) в тоя дом
Псалми 105:21-22 –„Постави го господар на дома си, И управител на всичкия си имот, За да връзва първенците му по волята си, И да поучава старейшините му на мъдрост.“
V. ЗАРАДВАХ СЕ, КОГАТО МИ РЕКОХА: ДА ОТИДЕМ В ДОМА ГОСПОДЕН ЗАРАДВАХ СЕ, ПОРАДИ ХАРАКТЕРА НА ХОДЕЩИТЕ В ДОМА ГОСПОДЕН
Псалми 101:1-2 –„Милост и правосъдие ще възпея; На Тебе, Господи, ще пея хваления. Ще внимавам на пътя на непорочността. Кога ще дойдеш при мене? Ще ходя с незлобиво сърце всред дома си.“
VІ. ЗАРАДВАХ СЕ, КОГАТО МИ РЕКОХА: ДА ОТИДЕМ В ДОМА ГОСПОДЕН ЗАРАДВАХ СЕ, ПОРАДИ БОЖИИТЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ В ДОМА ГОСПОДЕН
Псалми 118:26 –„Благословен да бъде оня, който иде в името Господно; Благославяме ви от дома Господен.“
1.     Благославяме ви от Дома Господен – т.е. – Ние се молим за вас!
2.     Молитвата в Дома Господен:
А. Молитва за неповярвали и повярвали, близки и познати
Б. Молитва за управниците ни
В. Молитва за предотвратяване на природни бедствия и пр.
VІІ.ЗАРАДВАХ СЕ, КОГАТО МИ РЕКОХА: ДА ОТИДЕМ В ДОМА ГОСПОДЕН ЗАРАДВАХ СЕ, ПОРАДИ БОЖИЯ ХАНААН – ДОМЪТ ГОСПОДЕН
Псалми 65:4 –„Блажен човекът, когото избираш И приемаш, за да живее в Твоите дворове; Ще се наситим от благата на Твоя дом На светия Ти храм.“
1.     Бог е обещал духовни блага на пребиваващите в Дома Господен
2.     Бог е обещал физически (материални) блага на пребиваващите в Дома Господен
VІІІ.ЗАРАДВАХ СЕ, КОГАТО МИ РЕКОХА: ДА ОТИДЕМ В ДОМА ГОСПОДЕН ЗАРАДВАХ СЕ, ПОРАДИ БОЖИИТЕ ОБЕЩАНИЯ ЗА ХОДЕЩИТЕ НА ЦЪРКВА
Псалми 36:8-9 –„Ще се напоят от най-доброто (*тлъстината) на дома Ти. И от ръката на Твоите сладости ще им дадеш да пият. Защото у Тебе е изворът на живота, В Твоята светлина ще видим светлина.“
ІХ. ЗАРАДВАХ СЕ, КОГАТО МИ РЕКОХА: ДА ОТИДЕМ В ДОМА ГОСПОДЕН ЗАРАДВАХ СЕ, ПОРАДИ ЖИВЕЕЩИТЕ В НЕГО
Псалми 23:6 –„Наистина благост и милост ще ме следват През всичките дни на живота ми; И аз ще живея за винаги в дома Господен.“
Откровение 21:22 –„И храм не видях в него, защото неговият храм е Господ Бог Всемогъщият и Агнето.“
Х. ЗАРАДВАХ СЕ, КОГАТО МИ РЕКОХА: ДА ОТИДЕМ В ДОМА ГОСПОДЕН!
ТИ РАДВАШ ЛИ СЕ, ИЛИ СИ ЗАБРАВИЛ БОЖИЯ ДОМ?

ДОМЪТ ГОСПОДЕН Е МОЯТА МЕЧТА!

26.10.2016