вторник, 29 юли 2014 г.

ЦЕРЕНИЕТО ЧРЕЗ ИЗПРАТЕНИЯ ОТ БОГА ПАРТНЬОРЛука 10:1-3, 9 -"След това Господ определи други седемдесет души, и ги изпрати по двама пред себе си във всеки град и място, гдето сам Той щеше да отиде. И каза им: Жетвата е изобилна, а работниците малко; за това молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници в жетвата си. Идете; ето, Аз ви изпращам, като агнета посред вълци... и изцелявайте болните в него, и казвайте им: Божието царство е наближило до вас."
Петстранното церение на човека:
I. ЦЕРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА ПО ЕСТЕСТВЕН ПЪТ
Псалми 139:14 -"Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; Чудни са Твоите дела, И душата ми добре знае това."
Човешкото тяло така е създадено от Бога, че в повечето случаи само се цери.
И най-добрият хирург за успешната операция разчита на себецерящото се тяло.
II. ЦЕРЕНИЕТО ЧРЕЗ ПРИРОДАТА И ЧРЕЗ ЧОВЕКА
Псалми 19:1-4а -"Небесата разказват славата Божия; И Просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден, казва слово ; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя..."
1. Церението чрез многоразличните билки
( Билките – Божията аптека )
2. Церението чрез минералните води
3. Церението чрез чистия въздух
4. Церението чрез добрите лекари
5. Церението чрез различните лекарства
III. ЦЕРЕНИЕТО ЧРЕЗ СЛОВОТО БОЖИЕ (КНИГАТА БИБЛИЯ)
Псалми 107:20 -"Изпраща Словото Си, та ги изцелява; И оттървава от ямите, в които лежат."
Церението чрез вярата, която е от Словото Божие
Римляни 10:17 -"И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово."
IV. ЦЕРЕНИЕТО ЧРЕЗ ХРИСТОВОТО ИМЕ
Д.А.9:32-35 -"И Петър, като обикаляше всичките вярващи, слезе и до светиите, които живееха в Лида. И там намери един човек на име Еней, който бе пазил легло осем години, понеже беше парализиран. И Петър му рече: Енее, Исус Христос те изцелява; стани направи леглото си. И веднага той стана. И всички, които живееха в Лида и в Саронското поле, го видяха, и се обърнаха към Господа."
1. Обещаното церение в Исусовото име
Марк 16:15-18 -"И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите; в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват."
2. Церението чрез името на Исуса Христа, в Което вярваме и изговаряме
Д.А.3:6 -"Но Петър рече: Сребро и злато аз нямам; но каквото имам, това ти давам; в името на Исуса Христа Назарянинът, стани и ходи."
V. ЦЕРЕНИЕТО ЧРЕЗ СИЛАТА НА СВЯТИЯ ДУХ
1Коринтяни 12:7-9 -"А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза. Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори с знание, чрез същия Дух; на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг ИЗЦЕЛИТЕЛНИ ДАРБИ чрез единия Дух."
Днес ние притежаваме и петте сили за церение:
·        Себецерящото тяло
·        Целебната сила на природата и медицината
·        Целебната сила на Божието Слово (Библията)
·        Целебната сила на Христовото име
·         Целебната сила Святия Божий Дух

събота, 26 юли 2014 г.

ЕДИНСТВОТО Е НАШАТА СИЛАНие сме слушали за:
- Обединението на фирми, на предприятия
- Обединението на България
- Обединението на САЩ
- Обединението на Европа
- Защо да не чуем и за обединението на Църквата Христова
Йоан 17:20-21 –“И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение,  да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва света, че Ти Си Ме пратил.
І. ОБРАЗЕЦЪТ НА НАШЕТО ОБЕДИНЕНИЕ (ИЛИ ЕДИНСТВО) ПО ПРИМЕРА НА БОЖИЕТО ТРИЕДИНСТВО
1. Бог Отец
2. Бог Син
3. Бог Дух Святи
ІІ. ТЪРСЕНОТО ОТ ХРИСТОС ЕДИНСТВО В ЦЪРКВАТА
Йоан 17:20-21 –“И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение,  да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва света, че Ти Си Ме пратил.
Християнското единство – силата на Църквата
ІІІ. НУЖДАТА ОТ ХРИСТИЯНСКОТО ЕДИНСТВО
1. Доктрината на дявола е: Разделяй и владей!
2. Доктрината на Бога: Бъдете едно!
А. Единни чрез Словото
Б. Единни чрез вярата
В. Единни чрез служението
Г. Единни чрез Божия път
Д. Единни чрез Църквата
3. Силни чрез единството
4. Помагащи чрез единството
5. Служещи чрез единството
Д.А.13:1-3 –“В Антиохийската църква имаше пророци и учители: Варнава, Симеон, наречен Нигер, Киринеецът Луций, Манаин, който беше възпитан заедно с четверовластника Ирода и Савел. И като служеха на Господа и постеха,  Святия Дух рече: Отделетеми Варнава и Савла за работата, на която съм ги призвал.Тогава, като постиха и се помолиха, положиха на тях ръце и ги изпратиха.”
ІV. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА НАШЕТО ЕДИНСТВО
Йоан 15:1-5 –“Аз съм истинската лоза, и Отец ми е земеделецът. Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и всяка що дава плод, очистя я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене. Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много  плод; защото отделени  от Мене, не можете да сторите нищо.
1. Единството чрез нашето местонахождение
2. Единството чрез Божия избор
Йоан 15:16 –“Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви определих да навлезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.
3. Единни чрез Божията любов Агапе
Йоан 13:35 –“По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си.

събота, 19 юли 2014 г.

КРЪСТОСАНИТЕ РЪЦЕ НА БОГА


Битие 48:3-22 
I. КРЪСТОСАНИТЕ РЪЦЕ НАД ЙОСИФОВИТЕ СИНОВЕ
1. Волята на Яков да благослови Йосифовите синове
Битие 48:3-5 -"И Яков каза на Иосиф: Бог Всемогъщи ми се яви в Луз, в Ханаанската земя, и благослови ме, като каза: Ето, Аз ще те наплодя, ще те размножа, и ще те направя да произлезат много народи от тебе; и ще дам на тая земя на потомството ти след тебе за всегдашно притежание. И сега, двата ти сина, които ти се родиха вЕгипетската земя, преди да дойда аз при тебе в Египет са мои; Ефрем и Манасия ще бъдат мои също, както Рувим и Симеон…"
2. Търсеното от Йосиф благословение за синовете си, според традициите
Битие 48:13 –"После Иосиф ги взе двамата, Ефрема с дясната си ръка към лявата на Израил, а Манасия с лявата си ръка към дясната на Израил, та ги доведе при него."
3. Физически слепият Яков, воден чрез духовните си очи
Битие 48:10-11, 14-16 –"А очите на Израиля бяха помрачени от старост, та не можеше да вижда. И тъй, Иосиф ги приближи при него; а той ги целуна и ги прегърна. И рече Израил на Иосифа: Не се надявах да видя лицето ти; но, ето, Бог ми показа и потомството ти…А Израил простря дясната си ръка и я възложи на главата на Ефрема, който беше по-младият, а лявата ръка на Манасиевата глава, като нарочно кръстоса ръцете си; (защото Манасия беше първородният). И като благослови Иосифа рече: Бог, пред Когото ходиха бащите ми Авраам и Исаак, Бог, Който ме е пасъл през целия ми живот до тоя ден;  ангелът, който ме избавя от всяко зло, нека благослови момчетата; и нека се наричат с моето име и с името на бащите ми Авраама и Исаака; и нека нарастат в множество всред земята. "
4. Неодобрението и намесата на Иосиф, поради съзнателно кръстосаните ръце на баща му
Битие 48:13 -"Но като видя Иосиф, че баща му възложи дясната си ръка на Ефремовата глава, не одобри;  и дигна ръката на баща си, за да я премести от Ефремовата глава на Манасиевата глава."
5. Възмущението на Йосиф от нарочно кръстосаните ръце на баща му
Битие 48:17-18 -"Иосиф рече на баща си: Не така, тате, защото
ето първородният, възложи дясната си ръка на неговата глава. но баща му отказа,"
6. Яков, покорен на Божието водителство
Битие 48:19-22 –"Но баща му отказа, като рече: Зная синко, зная; и той ще стане племе; и той ще бъде велик; но по-младият му брат ще бъде по-голям от него, и потомството му ще стане множество народи. И тъй, в същия ден ги благослови, казвайки: С твоето име Израил ще благославя, като казва: Бог да те направи като Ефрема и като Манасия! - като постави Ефрема пред Манасия. След това Израил рече на Иосифа: Ето, аз умирам; но Бог ще бъде с вас, и ще ви върне пак в отечеството ви. Впрочем, аз на тебе давам един дял повече отколкото на братята ти, който дял взех от ръцете на аморейците със сабята си и с лъка си. "
II. КРЪСТОСАНИТЕ РЪЦЕ НА ПАТРИАРХ ЯКОВ, ПРЕОБРАЗ НА КРЪСТОСАНИТЕ РЪЦЕ НА БОГА РЪЦЕ - ТОГАВА И ДНЕС
1. Кръстосаните ръце на Бога, преобраз на Божието Всезнание и предопределение
2. Конфликтът на човека с Бога, поради кръстосаните ръце на Бога
Битие 48:17-19а -"Но като видя Иосиф, че баща му възложи дясната си ръка на Ефремовата глава, не одобри ; и дигна ръката на баща си, за да я премести от Ефремовата глава на Манасиевата глава. И Иосиф рече на баща си: Не така, тате, защото ето първородният, възложи дясната си ръка на неговата глава. но баща му отказа, като рече: Зная синко, зная..."
3. Кръстосаните ръце на Бога помежду Каин и Авел
4. Кръстосаните ръце на Бога помежду Давид и братята му
5. Кръстосаните ръце на Бога помежду фарисеите и рибарите
6. Кръстосаните ръце на Бога в нашето семейство
7. Кръстосаните ръце на Бога в Църква
8. Кръстосаните ръце на Бога в България
9. Кръстосаните ръце на Бога в света
III. БОЖИЯТА СПРАВЕДЛИВОСТ ЧРЕЗ КРЪСТОСАНИТЕ РЪЦЕ НА БОГА
1. Съвременният Йосиф в семейството
2. Съвременният Йосиф в Църква
3. Съвременният Йосиф в деноминацията
4. Йосиф - преобраз на съвременния човек, който иска да наложи своята воля над Божията
А. Кой син или дъщеря от коя страна на Бога ще застане?
Б. Кой син или дъщеря с какво благословение ще бъде благословен?
5. Не роптай, поради кръстосаните ръце на Бога!
6. Не учи Бог върху коя глава да полага Ръката Си на Благословение!


 КРЪСТОСАНИТЕ РЪЦЕ НА БОГА
   АУДИОПРОПОВЕД