понеделник, 22 февруари 2010 г.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Псалми 95:10 –“Четиридесет години негодувах против това поколение, И рекох: Тия люде се заблуждават в сърце, И не са познали Моите пътища;”
1Йоан 4:6 –“Ние сме от Бога; който познава Бога, нас слуша; който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблудата.”
Заблуждението, оръжието на дявола против човека
І. ХАРАКТЕРЪТ ИЛИ ВИДЪТ НА ЗАБЛУЖДЕНИЕТО
1. Материалистично заблуждение
А. Икономическо заблуждание
Б. Финансово заблуждание
В. Политическо заблуждение
2. Лично заблуждение
Яков 4:13-15 –“Слушайте сега вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой-си град, ще преседим там една година, и ще търгуваме и ще спечелим, - когато вие не знаете какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва. Вместо това, вие трябва да казвате: Ако ще Господ, ние ще живеем и ще направим това или онова.”
Притчи 1:10-19 –“Сине мой, ако грешните те прилъгват, Да се не съгласиш. Ако рекат: Ела с нас, Нека поставим засада за кръвопролитие. Нека причакаме без причина невинния, Както ада нека ги погълнем живи, Даже съвършените, като ония, които слизат в рова, Ще намерим всякакъв скъпоценен имот, Ще напълним къщите си с користи, Ще хвърлиш жребието си като един от нас, Една кесия ще имаме всички; - Сине мой, не ходи на пътя с тях, Въздържай ногата си от пътеката им, Защото техните нозе тичат към злото, И бързат да проливат кръв. Защото напразно се простира мрежа Пред очите на каква да било птица. И тия поставят засада против своята си кръв, Причакват собствения си живот. Такива са пътищата на всеки сребролюбец: Сребролюбието отнема живота на завладените от него.”
А. Заблуденият ум
Б. Заблуденото сърце
В. Заблудените чувства
3. Семейно заблуждение
Д.А.5:1-2 –“А някой си човек на име Анания, с жена си Сапфира, продаде имот, и задържа нещо от цената, със знанието на жена си; и донесе една част и я сложи пред нозете на апостолите.”
4. Обществено заблуждение
Заблуждението съпътства човека винаги и навсякъде - на пазара, в магазина, в сервиза, в ателието, в офиса и пр.
5. Международно заблуждение
Откровение 13:16 –17 –“И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им; за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име.”
ІІ. ЗАБЛУДЕНИЯТ ОТ ПРИРОДАТА ЧОВЕК
Веднъж реших да насърча собственика на едно прекрасно лозе и изразих възхищението си от външния вид на лозето, от плодородната почва, от кехлибареното сладко грозде, като не пестих похвалните думи. Имах намерение да използвам моя комплимент, като начало на един разговор за Бог и за Неговата благост и щедрост.
Намеренията ми бяха бързо осланени от гневните нотки, които долових в отговора на стопанина. Той ми каза:”Тези комплименти по отношение на лозето ми не ги чувам за първи път. Но трябваше да видиш същото това лозе преди две години, когато го купих. То беше напълно занемарено. Коловете бяха изпочупени, лозето беше буренясало, лозниците необрязани и не даваха плод. Това, което виждаш в момента е единствено в резултат на моя денонощен труд и пълно посвещение.”
Тези думи проникнаха в мен и ми дадоха повод за размишление. - Колко пъти ние постъпваме по същия начин и не отреждаме на Бог, полагащото Му се централно място, като основен фактор за качеството на нашето лозе (нашия живот). Вдъхновени от успехите в живота си, често пренебрегваме основната движеща сила, която ги обуславя. Може би причината за това се крие в склонността на човека да оценя благословенията си в живота, когато ги загуби.
Когато лозето ни е плодоносно, задаваме ли си въпросите:
- Кой изпраща дъжда на земята, за да пои лозето ни?
(За съжаление осъзнаваме Божието благословение чрез дъжда, обикновено по време на суша.)
- Кой огрява с животворните слънчеви лъчи нашето лозе?
- Кой го пази от болести и вредители?
- Кой ни дава здраве и сили да държим здраво мотиката, лопатата?
- Не ли Бог?
- Защо тогава, когато сме успешни не си задаваме тези въпроси?
Трябва ли да живеем в заблуждение, като моя събеседник, че единствено, или преди всичко, усърдният ни труд е причина за хубавото лозе?
Ние, българите, трябва да се освободим от заблудата, наследство от атеизма и да се замислим сериозно върху въпросите:
- От кой зависи качеството на нашия живот (на нашето лозе)?
- Трябва ли чакаме да настъпи суша, наводнение, градушка или друго природно бедствие и катаклизми, за да признаем Божия основен принос в успехите на нашия труд и пълната ни зависимост от Неговото благословение ?
Защото Той е Този, Който стои над природните стихии и ги контролира.
Второзаконие 28:12а–“Господ ще ти отвори доброто Си съкровище, небето, за да дава дъжд на земята ти на времето му, и да благославя всичките дела на ръцете ти…”
Лука 12:16-21 –“ И каза им притча, като рече: Нивите на един богаташ родиха много плод. И той размишляваше в себе си, думайки: Какво да правя? защото нямам где да събера плодовете си. И рече: Ето какво ще направя: ще съборя житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си. И ще река на душата си: Душо, имаш много блага натрупани за много години; успокой се, яж, пий, весели се. А Бог му рече: Глупецо! тая нощ ще ти изискат душата; а това което си приготвил, чие ще бъде? Така става с този, който събира имот за себе си, и не богатее в Бога.”
ІІІ. ЗАБЛУДЕНИЯТ ОТ ДЯВОЛА ЧОВЕК
1 Криещият се дявол
2. Какво представлява кукерът или кукеровден?
Неотдавна в пресата беше публикувано предание за кукеровден. - Когато България била под турско робство, султанът определил един ден, в който българите да имат право да се маскират и да изразят негативните си чувства към поробителите (чорбажии и турци). На този ден маскираните със страшни демонски маски българи влизали безнаказано в дворовете на тези, които мразят и плашели семействата им, децата им.
Дяволът днес няма определен ден в годината, през който има право да влиза в дома ти и да плаши децата ти. Но ако ти му позволиш, той има това право не само 24 часа , но и през цялата година.
Не вярвай в измислиците, свързани с кукеровден! Под кукерската маска се крие дяволът, който не може да ти донесе нищо добро.
Не вярвай, че кукерът ще изплаши болестите и ще ги прогони от твоя дом! Това е суеверие! Помни, че самият той носи болести!
Не вярвай, че кукерите ще изгонят беднотията от дома ти. Кукерът е по-беден и от теб.
Не позволявай дяволът да те заблуждава! Независимо под каква форма той идва при теб:
А. Скрит под маската на маскения бал
Б. Скрит под маската на хелуин
В. Скрит под кукерския тоалет
3. Нуждата от дарбата за разпознаване на духовете
А. Опитът за заблуждението на пророк Самуил
1Царе 15:14 –“Но Самуил каза: Що значи тогава това блеене на овци в ушите ми, и тоя рев на говеда, що слушам?”
Б. Заблуденият от дявола цар Давид
2 Царе12:1-2 –“След една година, във времето когато царете отиват на война, Давид прати Иоава и слугите си с него и целия Израил; и те разбиха амонците, и обсадиха Рава. А Давид остана в Ерусалим. надвечер Давид стана от леглото си и се разхождаше по покрива на царската къща; и от покрива видя една жена, която се къпеше; а жената бе много красива на глед.”
В. Заблуденото от дявола семейство
Д.А.5:1-2 –“А някой си човек на име Анания, с жена си Сапфира, продаде имот, и задържа нещо от цената, със знанието на жена си; и донесе една част и я сложи пред нозете на апостолите.”
Г. Заблудената от дявола Църква
Лука 6:39 –“Рече им една притча: Може ли слепец слепеца да води? Не ще ли паднат и двамата в яма?”
Откровение 3:17 –“Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол,”
Галатяни 1:6-7 –“Чудя се как вие оставяте Онзи, Който ви призова чрез Христовата благодат, и така скоро преминавате към друго благовестие; което не е друго благовестие, но е дело на неколцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие.”
Заблуждението е най-силното оръжие на дявола
Заблуждението е най-ефикасното оръжие
Заблуждението е оръжието с най-голям периметър на действие:
- Оръжие против малки и големи
- Оръжие против учени и прости
- Оръжие против бели и черни
- Оръжие против силни и слаби

събота, 13 февруари 2010 г.

ЧОВЕКЪТ НА ПЕРОНА

Лука 13:16 –“А тая, като е Авраамова дъщеря, която Сатана е държал цели осемнадесет години, не трябваше ли да бъде развързана от тая връзка в съботен ден?”

I. ЧОВЕКЪТ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ПЕРОН
Спомням си случай от моите младежки години. Чаках мой близък на перона на железопътната гара в град Сливен. Изведнъж забелязах необичаен млад мъж.
1. По облеклото му личеше, че той беше арестант или затворник
2. На краката му имаше тежка верига, която не му позволяваше да върви, а още по-малко - да бяга
3. До него стоеше въоръжен милиционер, който го придружаваше
4. На лицето на този, окован във веригите човек, се четяха няколко неща:
А. Срам – някой познат дане го види
Б. Унижение – погледите на всички хора бяха спряни върху него
В. Страх - само една малка грешка и той всеки момент можеше да бъде убит
Г. Безпомощност – ръцете му бяха заключени с белезници, нозете му оковани в тежки вериги. За всичко той разчиташе на придружаващия го милиционер
До мен стоеше един възрастен човек, който ми каза: "Младежо! В този свят, без Бога, всички сме арестанти, като този човек. На ръцете и краката си ние също носим вериги, но не физически, а духовни."
Този спомен породи желанието в мен, да спрем вниманието си върху човека, стоящ на духовния перон, окован с белезници на ръцете и с тежки вериги на краката, чакащ влака за вечността.
Духовните вериги могат да бъдат поставени на краката на всички хора:
- малки и големи
- бедни и богатни
- учени и прости
- бели и черни
II. ДУХОВНИТЕ ВЕРИГИ НА ЧОВЕКА, ЧАКАЩ НА ПЕРОНА СВОЯ ВЛАК ЗА ВЕЧНОСТТА
1. За някои тези вериги или белезници могат да бъдат Сребролюбие
2. За други тези вериги или белезници могат да се казват Богатство
3. За трети, веригите или белезниците могат да се казват Земна слава
4. За четвърти, веригите на нозете и белезниците на ръцете могат да се казват Алкохол, Наркотици
5. За пети, веригите на нозете и белезниците на ръцете могат да се казват Мързел
6. За шести, веригите на нозете и белезниците на ръцете могат да се казват:
А. Страх
Б. Гордост
В. Различни пороци
Защо пиша имената на видовете вериги с главни букви? Защото това не са просто черти от характера на човека, а това са духове, които живеят в човека и го владеят.

III. ОСВОБОДИТЕЛЯТ НА ЧОВЕКА, ОКОВАН ВЪВ ВЕРИГИТЕ НА ДЯВОЛА
1. Освободителят на човека, окован във веригите на дявола, по примера на апостолите
Д.А.12:6-7 –“През същата нощ, когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама войника, окован с две вериги; и стражари пред вратата вардеха тъмницата. И, ето, един ангел от Господа застана до него, и светлина осия килията; и като побута Петра по ребрата, разбуди го и рече му: Ставай бърже. И веригите паднаха от ръцете му...”
Д.А. 16:25-26 –“Но по среднощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха, внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха, и оковите на всичките се развързаха.”
2. Животът на човека, освободен чрез Христа от веригите на дявола
Марка 5:1-4 –“И тъй минаха отвъд езерото в гадаринската страна. И като излезе от ладията, на часа Го срещна от гробищата човек с нечист дух. Той живееше в гробищата, и никой вече не можеше да го върже нито с верига; защото много пъти бяха го връзвали с окови и с вериги; но той бе разкъсвал веригите и счупвал оковите; и никой нямаше сила да го укроти. И всякога, нощем и денем, в гробищата и по бърдата, той викаше и се изпосичаше с камъни. А като видя Исуса отдалеч, затече се и Му се поклони; и изкрещя със силен глас и рече: Какво имаш Ти с мен, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Заклевам Те в Бога, недей ме мъчи.”
Лука 13:16 –“А тая, като е Авраамова дъщеря, която Сатана е държал цели осемнадесет години, не трябваше ли да бъде развързана от тая връзка в съботен ден?”
Матей 12:43-45 –“Когато нечистият дух излезе из човека, той минава през безводни места да търси покой, и не намира. Тогава казва: Ще се върна в къщата си отгдето съм излязъл. И, като дойде намира я празна, пометена и наредена. Тогава отива и взема при себе си седем други духове, по-зли от него, и, като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и на това нечестиво поколение.”
Откровение 1:4 –“Иоан до седемте църкви, които са в Азия: Благодат и мир да бъде на вас от Онзи, Който е, и Който е бил, и Който иде, и от седемте духове, които са пред неговия престол,”
Ако състоянието на обладания човек става седем пъти по-лошо, то колко повече се подобрява духовното състояние на човека чрез седемте Божии Духове.
3. Христос, Освободителят на човека, окован с веригите на Суеверието
Исая 55:1 –“О вие, които сте жадни, дойдете всички при водите; И вие, които нямате пари, дойдете купете, та яжте; Да! дойдете, купете вино и мляко, Без пари и без плата.”
1). Ела при Бога!
2). Извикай към Бога!
3). Погледни към Христа!
(По примера на разбойника от кръста!)
Лука 23:42 –“И каза: [Господи] Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си.”

четвъртък, 11 февруари 2010 г.

ПРОБОДЕНОТО СЪРЦЕ

1Тимотей 6:10 –“Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби,”
Духовният проблем с прободеното сърце е прехвърлен на учените в света, които по своему обясняват тази човешка трагедия, като казват: Днес от сърдечни болести боледуват най-много хора в света, и за съжаление, броят на младите нараства. Болестта "сърдечен удар" започва от 45 години и умъртвява милиони души. Във връзка с нашата тема: “Прободеното сърце” нека да чуем чрез Словото Божие истинската причина за боледуващото сърце.

I. БОРБАТА ЗА ЧОВЕШКОТО СЪРЦЕ, ПРИЧИНАТА ЗА ПРОБОДЕНОТО СЪРЦЕ
1. Дяволската борба за човешкото сърце, първопричината за прободеното сърце
А. Борбата на дявола да прободе Иововото сърце
Иов 1:7-10 –“И Господ рече на Сатана: От где идеш? А Сатана в отговор на Господа рече: От обикаляне земята и от ходене насам натам по нея. После Господ рече на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Иов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото? А Сатана в отговор на Господа рече: Дали без причина се бои Иов от Бога? Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко що има? Благословил си делата на ръцете му, и имота му се е умножил на земята.”
Б. Борбата на дявола да прободе Христовото сърце
Матей 4:1-3 –“Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня. И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син заповядай тия камъни да станат хлябове.”
В. Борбата на дявола да прободе:
1). Сърцето на блудния син
Лука 15:11-12 –“Каза още: Някой си човек имаше двама сина. И по-младият от тях рече на баща си: Тате, дай ми дела, който ми се пада от имота. И той им раздели имота.”
2). Сърцето на Юда Искариотски
Матей 26:14-16 –“Тогава един от дванадесетте, наречен Юда Искариотски отиде при първосвещениците и рече: Какво обичате да ми дадете и аз ще ви Го предам? И те му претеглиха тридесет сребърника. И от тогава той търсеше удобен случай да им Го предаде.”
3). Сърцето на Симон Магьосника
Д.А.8:18-19 –“А Симон, като видя, че с полагането на апостолските ръце се даваше Светия Дух, предложи им пари, казвайки: Дайте и на мене тая сила щото, на когото положа ръце, да приема Светия Дух.”
4). Сърцето на Димас
2 Тимотей 4:10 –“защото Димас ме остави, като обикна сегашния свят; той отиде в Солун, Крискент в Галатия, а Тит в Далмация.”
Човекът с прободено сърце прилича на ранена птица.
Ранената птица не може да се храни, не може да пие вода, не може да тича, нито да лети. Тя бавно, но сигурно умира.
Така е и с човек, чието сърце по един или друг начин е прободено от дявола.

II. ХАРАКТЕРЪТ НА СТРЕЛИТЕ, КОИТО СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПРОБОЖДАНЕ НА ЧОВЕШКОТО СЪРЦЕ
1. Сребролюбието
1 Тимотей 6:10 –“Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби,”
2. Богатстволюбието ( Може да няма точно такива словосъчетания в българския език, но има стрели с точно такива имена, които пробождат сърцето на българина )
3. Омразолюбие( Омразата, оазисът на клюките )
4. Алчност (малко повече)
Алчността в сърцето, като шило в торба
5. Суетолюбие
6. Славолюбие
7. Семейството, стрелите, които дяволът използва за пробождане на:
1). Майчиното сърце 2). Татковото сърце
3). Съпружеското сърце 4). Детските сърца
8. Приятелите, стрелите, които дяволът използва за пронизване на човешкото сърце

III. ЛЕКУВАНЕ НА ПРОБОДЕНОТО СЪРЦЕ
1. Лекарството, наречено съвременна медицина
Ние благодарим на Бога, както за добрите лекари по сърдечни болести, така и за развитието на кардиологията. Но има рана в човешкото сърце, която не се лекува чрез добрата медицина, а с Божествено лекарство
2. Божият призив към човека, преди сърцето му да бъде прободено
Притчи 4:23 –“Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, Защото от него са изворите на живота.”
Притчи 23:26 –“Обмисляй внимателно пътеката на нозете си, И всичките ти пътища нека бъдат добре уредени.”
3. Вярата в Бога, лекарството против прободеното сърце
Римляни 10:9-10 –“Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.”
4. Святият Дух, лекарството на прободеното сърце
Д.А.19:1-2, 6 –“А когато Аполос беше в Коринт, Павел, след като беше минал през горните страни, дойде в Ефес, гдето намери някои ученици. И рече им: Приехте ли Светия Дух като повярвахте? А те му отговориха: Даже не сме чули дали има Светия Дух... И като положи Павел ръце на тях, Светият Дух дойде на тях; и говореха други езици и пророкуваха.”
5. Словото Божие (Библията), лекарството на прободеното сърце
Псалми 19:7, 10-11 –“Законът Господен е съвършен, възвръща душата; Изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия;... Желателни са повече от злато, Повече от изобилие чисто злато, И по-сладки от мед и от капките на медена пита. Слугата Ти още се и предупреждава чрез тях; В опазването им има голяма награда. ”