неделя, 21 февруари 2016 г.

НЕОПРАВДАНОТО ИЗВИНЕНИЕНеоправдано извинение е - извинението пред Бога, за неспазване на Неговите заповеди ( под каквато и форма да бъде направено то– тайно или явно ).
I. НЕОПРАВДАНОТО ИЗВИНЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИСТИЧНОТО СЪРЦЕ
1. Извинението, което поставя Божията работа на последно място
Агей 1:1-2 -"Във втората година на цар Дария, в шестия месец, на първия ден от месеца, Господното слово дойде чрез пророк Агея към управителят на Юда Зоровавел Салатииловия син, и към великият свещеник Исус Иоседековия син и рече: Така говори Господ на Силите, казвайки: Тия люде думат: Не е още времето, което щяло да дойде, времето да се построи Господният дом. "
2. Извинението за стремежа към лично забогатяване
Агей 1:3-4 -"Затова Господното слово дойде чрез пророк Агея и рече: Време ли е сами вие да живеете в своите с дъски обковани къщи, Докато тоя дом остава пуст?"
·        Егоистичното сърце
·        Суетното сърце
II. ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ НЕОПРАВДАНОТО ИЗВИНЕНИЕ
1. Последиците на полето от неоправданото извинение
Агей 1:5-6а -"Сега, прочее, така казва Господ на Силите: Помислете за постъпките си. Посяхте много, но малко събрахте…"
2. Последиците на трапезата от неоправданото извинение
Агей 1:6б -"Ядете, но не се насищате; Пиете, но не се напивате…"
3. Последиците в сърцето, поради неоправданото извинение
Агей 1:6в -"Обличате се, но никому не му е топло…"
4. Последиците на индустриалния работник, поради неоправданото извинение
Агей 1:6г -"И надничарят приема заплатата за да я тури в скъсан мешец."
5. Последиците над природата , поради неоправданото извинение
Агей 1:10-11 -"И тъй, поради вас небето задържа росата си, И земята възпира плода си; Защото аз повиках суша на земята и по горите; На житото, на виното, и на дървеното масло; На всичко що произвежда земята; На човеците и на добитъка; И на всичките трудове на човешките ръце."
6. Личните, семейните и национални последици, поради пренебрегнатия дом Господен
Агей 1:9 -"Очаквахте за много, а, ето, излезе малко; И когато го донесохте у дома си, Аз духнах на него. Защо? казва Господ на Силите. Поради Моя дом, който остава пуст, Докато вие тичате всеки в своята къща."
7. Църковните последици, поради евангелието на просперитета
Съвременната Църква се е превърнала от Божий дом във финансова, икономическа и политическа институция.
1Коринтяни 3:16-17 -"Не знаете ли, че сте храм на Бога, и че Божият Дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали; защото Божият храм е свет, който храм сте вие. "
III. ПРИЗИВЪТ НА БОГА ДО НЕОПРАВДАНО ИЗВИНЯВАЩИЯ СЕ ЧОВЕК
Агей 1:7-8а -"Така казва Господ на Силите: Помислете за постъпките си. Качете се на гората та докарайте дърва И постройте дома…"
1.     Отидете !
2.     Донесете !
3.     Постройте !
IV. ОБЕЩАНИЕТО НА БОГА ДО СТРАДАЩИЯ ЧОВЕК, ПОРАДИ НЕОПРАВДАНОТО МУ ИЗВИНЕНИЕ
1.     Обещаното благословение на Бога
Агей 1:8 -"… И постройте дома; И Аз ще благоволя в него, "
Благоволя означава – благословя.
2.     Обещаната прослава на Бога
Агей 1:7-8 -"Така казва Господ на Силите: Помислете за постъпките си... И постройте дома… И ще се прославя, казва Господ. "
3.     Готов ли си да се включиш в строежа на Божия дом ?
Материалите, с които се строи Божия дом:
·        Вяра
·        Изповед
·        Покаяние
·        Хваление

неделя, 14 февруари 2016 г.

ДЕН НА БОГОВЪЗЛЮБЕНИТЕЙоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
Любовта Агапе – Всеопрощаващата любов
Днес светът е огласен от благовестието за любовта, по повод празника на влюбените ( СВЕТИ ВАЛЕНТИН - VALENTINE'S DAY ).
От празник, предназначен за възпоменаване на Християнската саможертвена любов (по примера на Християнския мъченик свети Валентин), през годините той се е превърнал в панаир на суетата.
Чрез светския дух, с който е пропит този празник, вече се възпява една различна любов – материалистичната любов.
В името на тази светска (плътска) любов, магазините ни са препълнени с многоразлични подаръци, символизиращи любовта - цветя, картички, бонбони, сувенири и пр. Това е прекрасно, но любовта не трябва да бъде изявявана само един ден в годината (или от празник на празник)! Освен това - изявите на любовта не трябва да имат само материален (плътски), но и духовен характер.
Чрез тази проповед ще направим точно това. Ние ще размишляваме чрез Божието слово, не върху светската (плътската) любов, възпоменавана в Деня на влюбените; а върху Любовта на Бога Отца, Любовта на Господа Исуса Христа, Любовта на Бог Дух Святи - Любовта, наречена Агапе (Всеопрощаващата любов).
Ако днес, никой не се е сетил да ти каже, че те обича и да потвърди това със специален подарък, ние искаме да ти кажем, че ти си обичан, обичана. Ти си обичан, не от свети Валентин, а си възлюбен с вечна любов от Господа на Славата и на Силите!
„Господ ми се яви отдавна и рече: Наистина те възлюбих с вечна любов; Затова продължих да ти показвам милост.“ (Еремия 31:3)
І. СПАСЕНИ ЧРЕЗ БОЖИЯТА ЛЮБОВ АГАПЕ - ВСЕОПРОЩАВАЩАТА ЛЮБОВ
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
1. Спасени чрез Божия Единороден Син, изявление на Божията любов Агапе
Йоан 1:1-4, 9 –„ В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците… И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.“
2. Пророчеството чрез Божията любов Агапе - за утробата, чрез която трябваше да се роди Христос, Богът на Любовта
Исая 7:14 –„Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил.“
Матей 1:21-23 –„Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им. А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка който казва: "Ето девицата ще зачне и ще роди син; И ще го нарекат Емануил" (което значи, Бог с нас).“
3. Кръщението със Святия Дух, изявлението на Божията любов Агапе Йоан 14:15-17 -„Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди. И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде.“
Йоан 16:14 –„Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява“
ІІ. ДАРЕНИ ОТ БОГА С ЛЮБОВТА АГАПЕ
1 Йоан 3:1-3 –„Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както е. И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист.“
ІІІ. ОСИНОВЕНИ ОТ БОГА - ЧРЕЗ ЛЮБОВТА АГАПЕ
Йоан 15:15 –„Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае що върши Господарят му; а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко що съм чул от Отца Си.“
Йоан 14:1-3 –„Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене. В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.“
Йоан 17:24 –„Отче, желая гдето съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света.“
Д.А.1:9-11 –„И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето.“
ІV. ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА НОВОРОДЕНИТЕ - ОТ БОГА НА ЛЮБОВТА АГАПЕ
1 Солунци 4:13-17 –„А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря Защото това ви казваме чрез Господното и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.“
V. БЛАГОСЛОВЕНИ ОТ БОГА НА ЛЮБОВТА АГАПЕ – С ВЕЧНИЯ НЕТЛЕНЕН ПОДАРЪК
Откровение 20:6 –„Блажен и свет оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години.“
Откровение 21:1-3 –„И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.“
Откровение 19:9 –„И каза ми: Напиши: Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. И казва ми: Тия думи са истинни Божии думи.“

ЛЮБОВТА АГАПЕ НИКОГА НЕ ОТПАДА
 


МИСИЯТА НА ЛЮБОВТА