четвъртък, 30 декември 2010 г.

ЧЕСТИТА НОВА 2011 ГОДИНА

НОВАТА ГОДИНА – НОВИЯТ БОЖЕСТВЕН ШАНС ЗА ПРОМЯНА
Битие 1:14-19
-“И Бог каза: Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините; и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така. Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите. И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята, да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро. И стана вечер, и стана утро, ден четвърти.”
2 Петрово 3:11-15
–“Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свето живеене и в благочестие, като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат! А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си. И считайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение; както любезният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост.”
Новата година означава най-вече това - Бог ни подарява още една година на тази земя.
Затова, нека в навечерието на Новата година, всеки от нас да се попита, не само: “Каква си пожелаваме да бъде за нас настъпващата година?”; но и да се замислим:”Какво Бог очаква от нас през тази още една подарена ни от Него година.”
I. СВЕТСКОТО ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗА НОВАТА ГОДИНА, НАЙ-ЯРКОТО ОТРАЖЕНИЕ НА КЛАСОВОТО РАЗДЕЛЕНИЕ В СВЕТОВЕН МАЩАБ
1. Най-богатите по традиция ще празнуват на световно известните курорти
2. Хората от средната класа, месеци напред ще си запазят места в ресторантите
3. По-бедните ще посрещнат Новата година вкъщи
4. Бездомните ще бъдат на улицата
II. ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА НА ВСИЧКИ - ЧЕСТИТА ПЪЛНА ПРОМЯНА
- Новата година е време за очакваната промяна, но тя трябва да стане,преди настъпването й
- Защото без промяна няма Нова година
1. Промяна чрез Бог на природата ни
2. Промяна чрез Бог на човечеството
А. Промяна на вярата
Б. Промяна на надеждата
В. Промяна на любовта
Г. Промяна на ценностната система
3. Промяна чрез Святия Дух на Църквата
А. От заспала на будна
Б. От апатична на заинтересована (бдителна, загрижена)
В. От алчна на щедра (от чакаща дарения, даваща дарения)
III. ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА – КАЗВАМЕ НИЕ
НО ДАЛИ ГОДИНАТА МОЖЕ ДА КАЖЕ ЗА НАС: ЧЕСТИТИ НОВИ ХОРА
1. За да честитим Нова година, трябва да бъдем нови хора
А такива ли сме?
Колосяни 3:9-10 –“Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му, и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е създал;”
2. За да искаме настъпващата година да бъде наистина Нова (без насилие, без войни, без омраза, без убийства), трябва да се запитаме ние самите имаме ли ново име
Откровение 2:17 –“Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите: На тогова, който победи, ще дам от скритата манна; ще му дам и бяло камъче, и на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен оня, който го получава.”
3. За да искаме настъпващата година да бъде Нова, трябва ние самите да бъдем нови създания – с ново сърце и нов дух
Старото сърце не може да има Нова година
Езекиил 36:26 –“Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.”
Езекиил 11:19 –“Аз ще им дам едно сърце, И ще вложа вътре във вас нов дух; И като отнема каменното сърце от плътта им, Ще им дам крехко сърце,”
4. За да очаква човек наближаващата година да бъде Нова за него, той самият трябва да ходи в нов път
Евреи 10:20 –“през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч, плътта Си,”
Йоана 14:6 –“Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.”
5. За да бъде настъпващата година нова за човека, той трябва да има нов език (говор)
Не може човек да кълне, да псува, да говори цинизми и с тази стара уста да празнува на трапезата настъпването на Новата година
Марк 16:17 –“И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;”
6. Настъпващата година ще бъде Нова, не чрез свинските пържоли и бутилката вино, а чрез фруктиерата пълна с новите плодове
Езекиил 47:12 –“А край реката, по бреговете й от двете й страни, ще растат всякакви видове дървета за храна, чиито листа няма да вехнат, нито плодът им да оскъдее; всеки месец ще раждат нов плод, по причина, че водата, която ги пои, изтича из светилището; и плодът им ще бъде за храна, а листът им за изцеление.”
- Новата година иска нови хора
- Не може грешникът да претендира за Нова година
IV. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ВЕЧНОСТТА ЧРЕЗ НОВАТА ГОДИНА
1. За възпоменаване на Божието царство чрез Новата година
Исая 11:1-2, 5-10 –“ И ще израсне пръчка из Иесевия пън, И отрасъл из корените му ще носи плод; И духът Господен ще почива на него, Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и на сила, Дух на знание и на страх от Господа;... Правдата ще бъде пояс на кръста му, И верността пояс на хълбоците му. Вълкът ще живее с агнето, Рисът ще си почива с ярето, Телето, лъвчето и угоените ще бъдат заедно; И малко дете ще ги води. Кравата и мечката ще пасат заедно; Малките им ще си почиват задружно; И лъвът ще яде слама както вола. Сучещо дете ще играе над дупката на аспида; И отбито дете ще туря ръката си в гнездото на ехидна. Те не ще повреждат, нито погубват в цялата Ми света планина; Защото земята ще се изпълни със знание за Господа Както водите покриват дъното на морето. И в оня ден, към Иесевия корен, - Който ще стои като знаме на племената, - Към него ще прибягват племената; И неговото местоуспокоение ще бъде славно.”
1 Коринтяни 2:9 –“А според както е писано: - "Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, И на човешко сърце не е дохождало, Всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят".”
2. За възпоменаване наследството на новото небе и новата земя чрез Новата година
Откровение 21:1 –“И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече.”
3. За възпоменаване на Новия град чрез Новата година
Откровение 21:2 –“Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си.”
Ако не си ходил в Ерусалим, не се притеснявай! Ерусалим ще дойде при теб!
4. За възпоменаване чрез Новата година на вълшебната река
Откровение 22:1 –“След това, ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше всред улицата му.”
5. За възпоменание чрез Новата година на Дървото на живота – неговата лечебна сила и плодоносност
Откровение 22:2 –“И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец; и листата на дърветата бяха за изцеление на народите.”
6. За възпоменаване на една нова трапеза чрез Новата година
Откровение 19:7 –“Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава; защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила.”
- Не се притеснявай, че не можеш да седнеш с богатите на една трапеза!
- Не се притеснявай, че нямаш бляскав тоалет за посрещане на земната Нова година!
Приеми Христа, за да участваш на една друга Нова година
- За да участваш в една друга небесна новогодишна трапеза
- За да се нахраниш с една друга небесна храна
- За да се напиеш с едно друго небесно пиво
- Да бъдеш облечен в един друг небесен тоалет
Само вярвай!
V. НОВАТА ГОДИНА, ВРЕМЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИИ
1. Резолюция да бъдем по-добри
2. Резолюция за прилагане на нови диети за отслабване
3. Новата година, време за забрава на старото и очакване на нещо добро
4. Обещание, че тази година ще предадем сърцето си, живота си, пътя си на Господа
5. Новата година е време за нова резолюция в живота ни
Вземи решение, че ще поставиш живота си под духовна диета!
Да! Важно е да не се храним с плодове и зеленчуци, съдържащи нитрати, но още по-важно е да не се храним духовно с отровната храна на дявола!


четвъртък, 23 декември 2010 г.

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – 2010

ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
НА БОЖИЯТА МНОГОРАЗЛИЧНА БЛАГОДАТ
Лука 2:13-14 –“И внезапно
(“в една минута, в миг на око” – 1Кор.15:52) заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.”
I. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО НА СТАРОЗАВЕТНИТЕ ПРОРОЧЕСТВА ЗА ВЪПЛОЩЕНИЕТО
(ВЪПЛОЩЕНИЕТО НА БОЖИЯ ЕДИНОРОДЕН СИН В ЧОВЕШКА ПЛЪТ )
Рождество Христово е анонсът на всички останали Християнски празници
1. Падението на човешкия род
Битие 3:15 –“Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.”
Исая 1:2-4, 18; 53:6 –“Чуйте, небеса, и дай ухо, земьо. Защото Господ е говорил, казвайки: Чада отхраних и възпитах; Но те се разбунтуваха против Мене. Волът познава стопанина си, И оселът яслите на господаря си; Но Израил не знае. Людете Ми не разсъждават... Дойдете сега та да разискаме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна... Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.”
2. Търсеният от Бога Спасител
Исая 6:8 –“После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.”
3. Божието откровение за Христовото въплощение
Исая 7:14 –“Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил.”
4. Месторождението на Божия Единороден Син - при въплощението Му в човешка плът
А. Пророчеството за месторождението
Михей 5:2 –“А ти, Витлеем Ефратов, Макар и да си малък за да бъдеш между Юдовите родове, От тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израиля, Чийто произход е от начало, от вечността.”
“Макар и да си малък” – “Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството.”
(Лука 12:32)
Б. Изпълнението на пророчеството
Лука 2:1-7 –“А в ония дни излезе заповед от Кесаря Августа да се запише цялата вселена. Това беше първото записване откакто Квириний управляваше Сирия. И всички отиваха да се записват, всеки в своя град. И тъй, отиде и Иосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, (понеже той беше от дома и рода Давидов), за да се запише с Мария, която беше сгодена за него, и беше непразна. И когато бяха там, навършиха се дните й да роди. И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.”
II. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО НА НЕБЕСНИТЕ БЛАГОВЕСТИТЕЛИ
Лука 1:30-32 –“И ангелът й рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение. И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида.”
Лука 2:13-14 –“И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.”
( Хорът на небесното войнство )
III. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО НА ЗЕМНИТЕ БЛАГОВЕСТИТЕЛИ
Матей 2:2 –“И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним.”
Лука 2:25-26
–“И ето, имаше в Ерусалим един човек на име Симеон; и тоя човек бе праведен и благочестив, и чакаше утехата на Израиля; и Светият Дух беше в него. Нему бе открито от Светия Дух, че няма да види смърт докле не види Христа Господен.”
Лука 2:36-38
–“Имаше и някоя си Анна, Фануилова дъщеря, от Асировото племе, (тя беше в много напреднала възраст, като бе живяла с мъжа си седем години от девството си, и беше вдовица за цели осемдесет и четири години), която не се отделяше от храма, дето нощем и денем служеше Богу в пост и молитва. И тя, като се приближи в същия час, благодареше Богу и говореше за Него на всички, които ожидаха изкуплението на Ерусалим.”
IV. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
1 Йоан 4:19 –“Ние любим [Него], защото първо Той възлюби нас.”
1 Йоан 3:1-3 –“Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както е. И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист.”
V. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО НА БОЖЕСТВЕНАТА ВЪПЛОЩЕНСКА МИСИЯ СРЕД НАС
Йоан 3:17 –“Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.”
Исая 53:5 –“Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.”
1. Спасителната мисия на въплотения сред нас Бог
2. Целебната мисия на въплотения след нас Бог
3. Миротворната мисия на въплотение сред нас Бог
4. Пастирската грижа на въплотения сред нас Бог
Йоан 10:9-11 –“Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира. Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно. Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.”
5. Закрилническата мисия на въплотения сред нас Бог
Марк 16:16-18 –“Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.”
6. Обещанието (Божият печат) на въплотения сред нас Бог
Матей 28:20б –“... и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].”
Псалми 23:4 –“Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.”
1 Коринтяни 2:9 –“А според както е писано: - "Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, И на човешко сърце не е дохождало, Всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят".”
7. За възпоменание чрез Рождество Христово на Славното Възкресение на Църквата “Мараната”
Йоан 14:1-4 –“Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене. В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие. И вие знаете за къде отивам и пътя [знаете].”
Д.А. 1:9-11 –“И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето.”
Лука 21:27 –“И тогава ще видят Човешкия Син идещ в облак със сила и голяма слава.”
Матей 25:6
VI. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО НА БОЖИЯ МИР, ПРЕТВОРЕН В ЧОВЕКА
Мирът на земята чрез въплощението на Божия Единороден Син
Лука 2:13-14 –“И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.”
1. Мир чрез прощението на греха
Римляни 5:1 –“ 1 И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос;”
2. Мир чрез церението на болестите ни
Исая 53:5 –“Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.”
3. Мир чрез посрещане на нуждите ни
Йоан 10:11 –“Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.”
Псалми 23:1-2 –“Давидов псалом. Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява; При тихи води ме завежда.”
4. Мир чрез Божията закрила
Матей 28:20 –“като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].”
VII. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО НА ВЕЧНИЯ МИР – БОЖИЯТ МИР ВЪВ ВЕЧНОСТТА
1. Грехът на човека, утробата на размирието
Битие 3:15 –“ Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.”
2. Рождество Христово, утробата на Вечния мир
( Божият мир няма да бъде само на тази земя, но и през Вечността )
Откровение 19:19-20 –“ И видях звяра и земните царе и войските им събрани да воюват против яздещия на коня и против Неговото войнство. И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ; те двамата”
Откровение 20:6 –“Блажен и свет оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години.”
Откровение 20:12-15 –“Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите. И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени всеки според делата си. И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това - присъдата за в огненото езеро е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.”
Откровение 21:1-7 –“И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина. И Седящият на престола рече: Ето, подновявам всичко. И каза: Напиши, защото тия думи са верни и истинни. И рече ми: Сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Който побеждава, ще наследи тия неща; Аз ще му бъда Бог, и той ще Ми бъде син.”
VIII.ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО НА БОЖИИТЕ МИРОТВОРЦИ (БЛАГОВЕСТИТЕЛИТЕ НА БОЖИЯ МИР)
Матей 5:9 –“Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада.”
2 Коринтяни 5:20 –“И тъй от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога,”

събота, 4 декември 2010 г.

БИБЛИЯТА, БОЖИЕТО ОТКРОВЕНИЕ

Йоан 1:1-14 –“В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана... Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна. У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха. А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име; които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога. И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.”
I. КНИГАТА БИБЛИЯ Е ОТКРИВАТЕЛЯТ НА ЧОВЕШКИТЕ ТАЙНИ
 

Евреи 4:12 –“Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето. ”1.Книгата Библия е духовното огледало
2. Книгата Библия е духовният ренген
II. КНИГАТА БИБЛИЯ Е ИЗЯВИТЕЛЯТ НА СВЕТА
1. Ние гледаме на света по два начина
А. С естествените очи
Б. С духовните очи или с очите на Библията
1Йоан 2:17, 21 ; 5:19 –“и светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века... Пиша ви, не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината... Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия. ”Книгата Библия е очилата на човека, с които човек най-реално вижда света
2. Книгата Библия ни запознава със светската мъдрост
1Коринтяни 1:21 ; 3:19 -“Защото, понеже в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите... Защото мъдростта на тоя свят е глупост пред Бога, понеже е писано: "Улавя мъдрите в лукавството им";”3. Книгата Библия ни запознава с вървежа на този свят
Ефесяни 2:2 -“в които сте ходили някога според вървежа на тоя свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действува в синовете на непокорството; ”4. Книгата Библия ни запознава с нечестието в света
Яков 3:6 -“И езикът, тоя цял свят от нечестие, е огън. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота, ни, а сам той се запалва от пъкъла. ” 
III. КНИГАТА БИБЛИЯ Е РАЗКРИВАТЕЛЯТ НА БОЖИИТЕ ТАЙНИ
Римляни 16:25-26 -“А на Този, Който може да ви утвърди според моето благовестие и проповедта за Исуса Христа, според откриването на тайната, която е била замълчана от вечни времена, а сега се е явила, и чрез пророческите писания по заповедта на вечния Бог е станала позната на всичките народи за тяхно покоряване на вярата,” 

IV. КНИГАТА БИБЛИЯ Е ОСВЕТЛЕНИЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
Неемия 9:19 –“Ти пак в голямото Си милосърдие не ги остави в пустинята; облачният стълб не престана да бъде над тях денем, за да ги води из пътя, нито огненият стълб нощем, за да им свети по пътя, през който трябваше да минат.”Псалми 119:105 -“Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.”
Вярата - прожектора на Християнина
Римляни 10:17 -“И тъй,вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово. ”Йоан 8:12 -“Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.” 
V. КНИГАТА БИБЛИЯ Е ОТКРОВЕНИЕТО ЗА БЪДЕЩИТЕ НЕЩА 
2 Петрово 1:19 -“И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас; и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, догде се зазори, и зорницата изгрее в сърцата ви.”1Тимотей 4:1-2 -“А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски учения, чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла,”2 Тимотей 3:1-5 -“А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни. ” 
VI. КНИГАТА БИБЛИЯ Е ДУХОВНИЯТ УМИВАЛНИК 
1Тимотей 4:4-5 -“Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро, и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение; понеже се освещава чрез Божието слово и молитва. ”Ефесяни 6:17 -“вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово; ” 
VII. КНИГАТА БИБЛИЯ ( СЛОВОТО БОЖИЕ ) Е ХЛЯБЪТ НА ЖИВОТА 
Матей 4:4 -“А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. ”
 VIII. КНИГАТА БИБЛИЯ Е СЕМЕТО НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ
Лука 8:11 -“Прочее, ето значението на притчата. Семето е Божието слово.”
След като се посее това семе, поникват плодовете - добродетелите.
Галатяни 5:22-23 -“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготър-пение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себе- обуздание; против такива неща няма закон.”IХ. КНИГАТА БИБЛИЯ Е ОРЪЖИЕТО НА ХРИСТИЯНИНА
 Ефесяни 6:17 -“вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово; ”Матей 4:7 -“Исус му рече: Писано е още: "Да не изпитваш Господа твоя Бог". ” 
Х. КНИГАТА БИБЛИЯ Е ДУХОВНИЯ ФИЛТЪР
Псалми 19:7-9 –“Законът Господен е съвършен, възвръща душата; Изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия; Повеленията Господни са прави, веселят сърцето; Заповедта Господна е светла, про- свещава очите; ” 

ХI. НЕИЗМЕНЯЕМОСТТА НА КНИГАТА БИБЛИЯ 
Матей 24:35 -“Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.”