неделя, 10 януари 2010 г.

БЛАГОВЕСТИЕТО НА БОЖИЯ МИР ЧРЕЗ НЕГОВИТЕ СЪРАБОТНИЦИ

1Коринтяни 3:9 –“…защото сме съработници на Бога…”
Лука 10:1-2, 5-6 –“След това Господ определи други седемдесет души, и ги изпрати по двама пред Себе Си във всеки град и място, гдето сам Той щеше да отиде. И каза им: Жетвата е изобилна, а работниците малко; за това молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници в жетвата си… И в която къща влезете, първо казвайте: Мир на тоя дом! И ако бъде там някой син на мира, вашият мир ще почива на него; но ако няма, ще се върне на вас. ”
Съработник - на кого, за какво, къде
- Съработник на Бога
- Съработник, благовестител на Божия мир
- Съработник, изпратен до всички, а не до специално подбрано общество
или отделни личности
( Божият избор, белегът на спасението )
І. НУЖДАТА НА ЧОВЕКА ОТ БОЖИЯ МИР
Исая 40:1 –“Утешавайте, утешавайте людете Ми, казва вашия Бог.”
Божият мир включва в себе си:
- Спасението на човешката душа
- Прощението на греховете
- Церението на физическите и душевните болести
- Божията многоразлична благодат, изразена материално и духовно
- Природен мир
1. Човекът във война със себе си
А. Резултатът войната, водена със самия себе си
1). Нервни болести
2). Депреси
3). Психично заболяване
4). Полудяване
2. Човекът във война с ближния
А. Семейната война
Б. Църковната война
В. Гражданската война
3. Човекът във война с природата
4. Човекът във война с Бога
За този човек, който е във война със себе си, с ближния си, с природата и с Бога, няма мир.
Ние всички (всеки в различна степен) участваме в някакъв вид война.
ІІ. ШАЛОМ, МИРЪТ НА БОГА
1. Пророчеството за Божия мир
Исая 9:6 –“ Защото ни се роди дете, син ни се даде. И управлението ще бъде на рамото му. И името му ще бъде Чудесен, Съветник, Бог Могъщ, Отец на Вечността, Княз на Мира.”
2. Възпятият от Бога мир - Шалом
Лука 2:14 –“Слава на Бога във висините. И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. ”
3. Подареният от Бога мир - Шалом
Римляни 5:1 -“И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос.”
Ефесяни 2:13-15 -13 -“А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа. Като в плътта си унищожи враждата, сиреч, закона със заповедите му, изразени в постановления, за да създаде в Себе Си двата в един нов човек, и тъй да направи мир.”
4. Бранени чрез Божия мир - Шалом
Филипяни 4:7 -“И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.”
ІІІ. БЛАГОВЕСТИТЕЛЯТ НА БОЖИЯ МИР “ШАЛОМ”
1. Благовестеният от ангелите мир, наречен “Шалом”
Лука 2:14 -“Слава на Бога във висините. И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. ”
2. Благовестеният от пророците мир, наречен “Шалом”
Михей 4:3 –“Бог ще съди между много племена, И ще решава между силни народи до далечни страни; И те ще изковат ножовете си на палечници, И копията си на сърпове; Народ против народ няма да дигне нож, Нито ще се учат вече на война.”
Иоил 3:10 –“Изковете палечниците си на ножове, И сърповете си на копия; Слабият нека каже – Аз съм юнак!”
Исая 11:8 –“Сучащо дете ще играе над дупката на аспида; И отбиено дете ще туря ръката си в гнездото на ехидна.”
3. Благовестеният от Христа мир, наречен “Шалом”
Йоан 14:27 -“Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.”
4. Изпратените от Христа благовестители на Божия мир
Лука 10:5 –“И в която къща влезете, първо казвайте: Мир на тоя дом!”
А. Божият мир е духовен мир
Римляни 5:1 –“И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос.”
Б. Божият мир е физически, телесен мир
Лука 10:9 –“И изцелявайте болните в него,и казвайте им: Божието царство е наближило до вас.”
В. Божият мир е икономически мир
Матей 6:25 –“За това ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си какво ще облечете! Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото?”
Филипяни 4:19 -“А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда, според Своето богатство в слава в Христа Исуса.”