понеделник, 23 февруари 2009 г.

ТЪРСЕНИЯТ ОТ БОЖИЕТО ПРАВОСЪДИЕ ЧОВЕК

(ЖИВ ИЛИ МЪРТЪВ)
НАГРАДАТА ЗА ДОБРОВОЛНОТО МУ ПРЕДАВАНЕТО - ВЕЧЕН ЖИВОТ


Йоан 3:16 –“Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде своя Единороден Син,за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”
Лука 23:39а, 40а, 42-43–“И един от обесените злодейци Го хулеше… А другият в отговор го смъмра, като каза: Ни от Бога ли се не боиш...И каза: Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си. А Исус му рече: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рай.”
І. ПРИЧИНАТА ЗА ТЪРСЕНИЯ ОТ БОГА ЧОВЕК
Исая 53:6
–“Всички ние се заблудихме, както овци. Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всинца ни.”
1. Търсеният от Бога човек е нарушителят на Божия път
2.Търсеният от Бога човек е нарушителят на Божиите заповеди (Божието Слово)
3.Търсеният от Бога човек е бягащият човек от Божията благодат
4. Търсеният от Бога човек е бягащият човек от Божията любов
Пример за търсения човек чрез татковата любов (действителен случай)
Американски младеж напуска дома си, поради нежеланието да спазва правилата на живот, установени в семейството му. Баща му, преди да премине във Вечността , независимо от причинената болка, завещава на сина си богато наследство, възлизащо на милиони долари. Пастирът, определен като изпълнител на завещанието, започна упорито да го издирва чрез средствата за масова информация. Съобщението, гласеше следното:”Издирва се... жив или мъртъв!”.
Младежът дълго време продължаваше да бяга от татковата любов и да се укрива, неосъзнавайки, че ощетява самия себе си.
ІІ. ТЪРСЕНИЯТ ОТ БОГА ЧОВЕК Е КРИЕЩИЯТ СЕ ЧОВЕК
1. Криещите се Адам и Ева
Битие 3:8 –“И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше из градината; и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между дърветата.”
2. Криещият се младеж в големия град
(Притчата за Блудния син)
Лука 15:11-13 –“Каза още: Някой си човек имаше двама сина. И по-младият от тях рече на баща си: Тате, дай ми делът, който ми се пада от имането. И той им раздели имота. И не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна, и там разпиля имота си с разпуснатия си живот.”
3. Криещите се Апостоли в тъмнината
Йоан 21:3 –“Симон Петър им казва: Отивам да ловя риба. Казват му: Ще дойдем и ние с тебе. Излязоха и се качиха на ладията; и през оная нощ не уловиха нищо.”
Криещият се от Бога човек е човекът, който отхвърля Божието благословение, а търси разрешението на неразрешимите си нужди чрез собствените си ограничени сили
4. Криещата се овца
“Загубената овца” отиде и се скри (омота) всред драките, и попадна по чукарите
Псалом 119:176 –“Скитах се като изгубена овца; Потърси слугата Си, защото не забравих Твоите заповеди.”
5. “Криещата” се драхма (талант)
Загубената драхма се търкули под леглото и изчезна от погледа на стопанката си, която я обичаше, ценеше и се грижеше за нея
6. Криещото се дете
Пример с действителен случай.
Това се случи в една страна, в която хората, когато си подменят мебелите, бялата техника и пр., изваждат в близост до контейнера ненужните вече вещи с цел, ако някой се нуждае от тях, да се възползва безвъзмездно.
Деца си игреели на криеница. Едно от тях се скрило в изхвърлен на улицата хладилник и затворило вратата. Системата на вратата била такава, че можела да се отваря само отвън. Когато намерили детето, то било мъртво, поради липсата на животоподържащия кислород.
7. Опасността от криенето
Когато някой се крие, рискува,
защото не знае кой може да го намери, т.е. в коя ръка може да попадне.
III. ХАРАКТЕРЪТ НА БЯГАЩИЯ ОТ БОЖИЯТА ЛЮБОВ ЧОВЕК
1. Бягащият от Бога човек ще го срещнем навсякъде
Това е човекът, за когото древният философ е казал:
- Очи има, но не вижда
- Уши има, но не чува
- Уста има, но не говори
- Сърце има, но не чувства
- Мозък има, но не разсъждава
2. Бягащият от Бога човек е неблагодарният човек
(Всички разгледани примери са доказателство за това)
3. Погрешният избор на бягащия от Бога човек
А. Изборът на проклятието пред благословението
- Изборът на криещите се от Бога Адам и Ева
- Изборът на бягащия и криещия се блуден син
- "Изборът" на заблудената овца
- “Изборът” на драхмата
(Избор на тъмнината и прахоляка, вместо почетното място)
Б. Божият избор за тях беше много по-добър от тяхния избор
1Коринтяни 2: 9 –“А според както е писано: - "Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, И на човешко сърце не е дохождало, Всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят".
4. Божието Слово до бягащия от Бога човек
Псалом 121:1-7 –“Издигам очите си към хълмовете, От гдето иде помощта ми. Помощта ми е от Господа, Който е направил небето и земята. Той няма да остави да се поклати ногата ти; Оня, който те пази, няма да задреме. Ето, няма да задреме нито ще заспи Оня, Който пази Израиля. Господ ти е пазач; Господ е твой покров отдясно ти. Слънцето няма да те повреди денем, Нито луната нощем. Господ ще те пази от всяко зло; Ще пази душата ти. Господ ще пази излизането ти и влизането ти От сега и до века.”
ІV. НАГРАДАТА НА ТЪРСЕНИЯ ОТ БОГА ЧОВЕК
Йоан 3:16
–“Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде своя Единороден Син,за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”
1. Прощение на греховете
( Измиване на съвестта )
Пример: Независимо къде е било детето и какви пакости е извършило, когато мама го намери, тя го изкъпва и преоблича. Така постъпва и нашият Господ с нас.
2. Вечен живот (вечен дом), наградата на търсения от Бога човек
Йоан 14:1-3 –“Да се не смущава сърцето ви! Вие вярвате в Бога; вярвайте и в мене! В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй щото дето съм аз да бъдете и вие.”
3. Условието за наградата на търсения от Бога човек
Римляни 10:9-10 –“Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш с сърцето си, че Бог го е възкръсил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце човек вярва и се оправдава; и с уста прави изповед, и се спасява. Защото писанието казва: Никой, който вярва в него, не ще се посрами.”
- Да повярваш със сърцето си
- Да изповядваш с устата си
4. Господ иде!
Готов ли си да го посрещнеш?!

петък, 6 февруари 2009 г.

БОГ ГРИЖИ СЕ ЗА ТЕБ

Фил.4:19 -"А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда, според Своето богатство в слава в Христа Исуса."
Пс.23:1-6 -" Господ е Пастир мой! Няма да остана в нужда! На зелени пасища ме успокоява. При тихи води ме завежда. Освежава душата ми; Води ме през прави пътеки, заради името Си. Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават. Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, помазал си с миро главата ми; чашата ми се прелива. Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми; И аз ще живея за винаги в дома Господен."
Пс.103:1-5 -"Благославяй, душе моя, Господа! И всичко що е вътре в мене, нека хвали святото Му име! Благославяй, душе моя, Господа! И не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния! Той е, Който прощава всичките ти беззакония; Изцелява всичките ти болести; Който изкупва от ров живота ти, Венчава те с милосърдие и благи милости; Който насища с блага душата ти, тъй щото младостта ти се подновява като на орел."

I. НЕ СЕ ОТЧАЙВАЙ НИКОГА
БОГ ГРИЖИ СЕ ЗА ТЕБ
Пс.23:1-2 -"Господ е Пастир мой! Няма да остана в нужда! На зелени пасища ме успокоява. При тихи води ме завежда."

II. НЕ СЕ ОТЧАЙВАЙ НИКОГА
ПРЕЗ МРАЧНИ
ПРЕЗ СКРЪБНИ
ПРЕЗ ТРУДНИ ДНИ
БОГ ГРИЖИ СЕ ЗА ТЕБ
Пс.23:4 -"Да! И в долината на мрачната сянка ако ходя, няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават."

III. НЕ СЕ ОТЧАЙВАЙ НИКОГА
БОГ ГРИЖИ СЕ ЗА ТЕБ
БОГ ЗАДОВОЛЯВА НУЖДИ ВСИ
Фил.4:19 -"А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда, според Своето богатство в слава в Христа Исуса."

IV. НЕ СЕ ОТЧАЙВАЙ НИКОГА

И В НАЙ-УЖАСНИ ИЗПИТНИ
БОГ ГРИЖИ СЕ ЗА ТЕБ
Пс.23:5 -"Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, помазал си с миро главата ми; чашата ми се прелива."

неделя, 1 февруари 2009 г.

МРАЗЕНАТА СВЕТУЛКА

Йоан 1:4-5 –“ В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината я не схвана.”

І. МРАЗЕНАТА СВЕТУЛКА, НАРЕЧЕНА АВЕЛ
Битие 4:4-5 –“а на Каина и на приноса му не погледна така. За това Каин се разсърди твърде много, и лицето му се навъси.”
ІІ. МРАЗЕНАТА СВЕТУЛКА, НАРЕЧЕНА ИОСИФ
Битие 37:3-4 –“А Израил обичаше Иосифа повече от всичките си чада, защото беше син на старостта му; и му беше направил шарена дрешка. Но братята му, като гледаха, че баща им го обичаше повече от всичките му братя, намразиха го и не можеха да му говорят спокойно.”
ІІІ. МРАЗЕНАТА СВЕТУЛКА, НАРЕЧЕНА МОЙСЕЙ
Намразена от собствената му сестра
Числа 12:1-6; 9-10 –“В това време Мариам и Аарон говориха против Мойсея, поради Етиоптянката, която бе взел за жена ;защото бе взел за жена една Етиоптянка); и рекоха: Само чрез Мойсея ли говори Господ? Не говори ли и чрез нас? И Господ чу това. А Мойсей беше човек много кротък, повече от всичките човеци, които бяха на земята. И веднага Господ рече на Мойсея, на Аарона, и на Мариам: Излезте вие трима към шатъра за срещане. И тъй, излязоха и тримата. Тогава Господ слезе в облачен стълб, застана пред входа на шатъра, и повика Аарона и Мариам; и те двамата излязоха. И рече: Слушайте сега думите Ми: Ако има пророк между вас, Аз Господ ще му се опозная чрез видение, на сън ще му говоря… И гневът на Господа пламна против тях, и Той си отиде. И като се оттегли облакът от шатъра, ето, Мариам беше прокажена, бяла като сняг; като погледна Аарон на Мариам, ето, тя беше прокажена.”
ІV. МРАЗЕНАТА СВЕТУЛКА, НАРЕЧЕНА ДАВИД
Мразен от собствените му братя
1Царе 17:28 –“ А като чу Елиав, най-големият му брат, как говореше на мъжете, гнева на Елиав пламна против Давида, и рече: Защо си слязъл тука? И кому си оставил онез малко овце в пустинята? Аз зная гордостта ти и лукавщината на сърцето ти; ти си слязъл, за да видиш битката.”
Царе 20:1
–“Тогава Давид побягна от Навиот у Рама, та дойде и рече пред Ионатана: Що съм сторил? Каква е неправдата ми? И какъв е грехът ми пред баща ти, та иска живота ми?”
V. МРАЗЕНАТА СВЕТУЛКА, НАРЕЧЕНА ПРОРОК ИЛИЯ
3Царе 18:17-18 –“А като видя Илия, Ахаав му рече: Ти ли си, смутителю на Израиля? А той отговори: Не смущавам аз Израиля, но ти и твоят бащин дом; защото вие оставихте Господните заповеди, и ти последва Ваалимите.”
VІ. МРАЗЕНАТА СВЕТУЛКА, НАРЕЧЕНА ХРИСТОС
Матей 8:34 –“И, ето, цял град излезе да посрещне Исуса; и като Го видяха, помолиха Му се да си отиде от тяхните предели.”
Йоан 6:60; 6:66 –“ И тъй, мнозина от учениците му, като чуха това, рекоха: Тежко е това учение; кой може да го слуша?.. Поради това мнозина от учениците му отстъпиха, и не ходеха вече с Него.”
VІІ. МРАЗЕНАТА СВЕТУЛКА, НАРЕЧЕНА АПОСТОЛИТЕ НА ХРИСТА
Деяния на апостолите1 7:6 –“Но като не ги намериха, завлякоха Ясона и някои от братята пред градоначалниците и викаха: Тия, които изопачиха света, дойдоха и тука;”
VІІІ.МРАЗЕНАТА СВЕТУЛКА, НАРЕЧЕНА ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА
Матей 5:14 –“Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие.”
Йоан 15:18 –“Ако светът ви мрази, знайте, че Мене е намразил преди вас”