неделя, 19 февруари 2017 г.

ЧОВЕКЪТ И НЕГОВИТЕ ИЗБОРИВторозаконие 30:19-20 –“Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклятието; за това, изберете живота, за да живееш, ти и потомството ти; избери да любиш Господа твоя Бог да слушаш гласа Му, и да бъдеш привързан Нему, (защото това е животът ти и дължината на дните ти), за да живееш на земята, за която Господ се е клел на бащите ти, на Авраама, Исаака и Якова, че ще им я даде.“
Човешкият живот е изтъкан чрез совалката на многоразличните избори на човека, по примера на совалките на тъкачния стан.
Ø Изборът, преди рождението на човека
Ø Личният избор, който всеки човек прави за себе си
Ø Общественият избор - изборът, който другите правят, вместо нас
Ø Сатанинският избор за човека
Ø Божият избор за човека
І. ИЗБОРЪТ, ПРЕДИ РОЖДЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
Ø Този избор не зависи от волята на човека (даденост)
Ø Този избор е предопределен и предузнат единствено от Бога.
Псалми 51:5 –„Ето родих се в нечестие, И в грях ме зачна майка ми.“
Псалми 139 :13-16 -„Защото Ти си образувал чреслата ми, Обвил си ме в утробата на майка ми. Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; Чудни са Твоите дела, И душата ми добре знае това. Костникът ми не се укри от Тебе, Когато в тайна се работех, И в дълбочините на земята ми се даваше разнообразната ми форма. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество; И в твоята книга бяха записани Всичките ми определени дни, Докато още не съществуваше ни един от тях.“
1.     Изборът, какъв да се родя:
мъж
- жена
2.     Изборът, къде да се родя:
- в града
- в селото, на полето
- в оборската ясла
3.     Изборът от кого да се родя:
- от бели или от черни родители
- от богати или от бедни родител
- от азиатски или от европейски родители, и пр.
ІІ. ЛИЧНИЯТ ИЗБОР, КОЙТО ВСЕКИ ЧОВЕК ПРАВИ
ЗА СЕБЕ СИ
1.     Изборът на своя Бог
Изборът, от който зависят всички останали избори
Псалми 16:8-9 –„Винаги турям Господа пред себе си; Понеже Той е от дясно ми, аз няма да се поклатя. Затова се зарадва сърцето ми, и развесели се душата ми, А още и плътта ми ще пребивава в увереност.“
2.     Изборът на своя път
3.     Изборът на своето образование
4.     Изборът на своята професия
5.     Изборът на своето местожителство:
- в селото или в града
- в България или в чужбина
6.     Изборът на своя дом
7.     Изборът на своята кола
8.     Изборът на своите приятели
9.     Изборът на своя тоалет и пр.
ІІІ. ОБЩЕСТВЕНИЯТ ИЗБОР - ИЗБОРЪТ, КОЙТО ДРУГИ ХОРА ПРАВЯТ, ВМЕСТО НАС
При този избор човек е принуден да приеме волята на мнозинството, но преди това има, и правото, и отговорността - да изрази своя личен избор.
1.     Общественият избор е политически избор
Политическият избор влияе върху всички останали обществени избори.
2.     Общественият избор е икономически избор
Той може да направи човека - беден или богат.
3.     Общественият избор е душевен избор
Той може да направи човека - роб или свободен.

Общественият избор не е за подценяване!
Ø Общественият избор оказва съществено влияние върху цялостния живот на човека.
Ø Общественият избор, причина за началото на Първото царството в Израил, е описан в 1 Царе 8 глава.
„...А Господ каза на Самуила: Послушай гласа на людете за всичко, що ти говорят, защото не отхвърлиха тебе, но Мене отхвърлиха, за да не царувам над тях. Според всичките дела, които те са вършили от деня, когато съм ги извел от Египет дори до тоя ден, като са Ме оставяли и са служили на други богове, така правят и на тебе...“ (7-8 ст.)
ІV. САТАНИНСКИЯТ ИЗБОР
Изборът, който Сатана прави вместо нас, ако позволим.
1 Петрово 5:8 –„Бъдете трезвени, будни. Противникът ви дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата...“
1.     Изборът да бъдеш атеист
2.     Изборът да бъдеш убиец
3.     Изборът да бъдеш крадец
4.     Изборът да бъдеш порочен
Този избор се осъществява чрез:
Ø Изкушението
Ø Алчността
Ø Насилието
Ø Лъжата
Ø Измамата
V. БОЖИЯТ ИЗБОР В ЖИВОТА НА ЧОВЕКА
Яков 4-6 - „Прелюбодейци! не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Или мислите, че без нужда казва писанието, че Бог и до завист ревнува за духа, който е турил да живее в нас?“
1.     Божият избор - за спасението на човека
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.
2.     Божият избор - за призванието на Новородения човек
Матей 5:13-14 –„Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие.
3.     Божият избор - за служението на Новородените
1Коринтяни 12:4, 28 –„Дарбите са различни; но Духът е същият… И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелитнелни дарби, други са с дарби на помагания, на управлявания, на говорене разни езици.“
4.     Божият избор – за просперитета на Новородените
Йоан 15:16 –„Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде. Това ви заповядвам да се любите един друг.“
Галатяни 5:22-23 –„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, верност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.
VІ. ДАДЕНОТО ОТ БОГА ПРАВО НА ЧОВЕКА ЗА СВОБОДЕН ИЗБОР
Второзаконие 30:19-20 –“Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклятието; за това, изберете живота, за да живееш, ти и потомството ти; избери да любиш Господа твоя Бог да слушаш гласа Му, и да бъдеш привързан Нему, (защото това е животът ти и дължината на дните ти), за да живееш на земята, за която Господ се е клел на бащите ти, на Авраама, Исаака и Якова, че ще им я даде.“
Личната отговорност и личните последствия, поради погрешния избор:
Лука 16:13 –„Никой служител не може да служи на двама господари; защото или ще намрази единия и другия ще обикне, или ще се привърже към единия а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона.“Лука 17:34-36 -„Казвам ви, в онази нощ двама ще бъдат на едно легло; единият ще се вземе, а другият ще се остави. Две жени ще мелят заедно; едната ще се вземе, а другата ще се вземе, а другата ще се остави. [Двама ще бъдат на нива; единият ще се вземе, а другият ще се остави].“
Лука 13:26-28 –„Тогава ще почнете да казвате: Ядохме и пихме пред Тебе; и в нашите улици си поучавал. А Той ще рече: Казвам ви, не зная откъде сте; махнете се от Мене всички вие, които вършите неправда. “

вторник, 7 февруари 2017 г.

НИКОЙ ЧОВЕК НЕ Е ГОВОРЕЛ, КАКТО ТОЗИ ЧОВЕКЙоана 7:46 -"Служителите отговориха: Никога човек не е така говорил, [както тоя човек]."
Ø За едни този говор бе богохулство
Ø За други - тежко учение
Ø За трети това бяха - Думи на Живот
I. НИКОЙ ЧОВЕК НЕ Е ГОВОРЕЛ, КАКТО ТОЗИ ЧОВЕК - ОЩЕ ОТ ДЕТСТВОТО СИ
Защото Той не бе само човек, а Богочовек - Бог, въплотен в човешка плът!
Лука 2:46-47 -"И след три деня Го намериха в храма, седнал между законоучителите, та ги слушаше и ги запитваше. И всички, които Го слушаха се удивяваха на разума и на отговорите Му."
II. НИКОЙ ЧОВЕК НЕ Е ГОВОРЕЛ, КАКТО ТОЗИ ЧОВЕК - В ЗАЩИТА НА СПРАВЕДЛИВОСТТА
Защото Той не е бе само човек, а Богочовекът Христос Исус!
Йоана 8:7 -"Но, като постоянствуваха да Го питат, изправи се и рече им: Който от вас е безгрешен (*невинен), нека пръв хвърли камък на нея."
III. НИКОЙ ЧОВЕК НЕ Е ГОВОРЕЛ, КАКТО ТОЗИ ЧОВЕК - ЗА НОВИЯ ОБРАЗ НА ЦЪРКВАТА
Защото Той бе повече от човек. Той бе Богочовек!
Матей 5:13-14 -"Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие."
IV. НИКОЙ ЧОВЕК НЕ Е ГОВОРЕЛ, КАКТО ТОЗИ ЧОВЕК ЗА НОВИЯ ПРОСПЕРИТЕТ НА ЧОВЕКА
Защото Той бе повече от човек. Той бе Богочовек!
Йоана 15:5 -"Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото отделени от Мене, не можете да сторите нищо."
V. НИКОЙ ЧОВЕК НЕ Е ГОВОРЕЛ, КАКТО ТОЗИ ЧОВЕК - ЗА ГЛАДУВАЩИТЕ ХОРА
Защото Той бе повече от човек! Той бе Богочовек!
Йоана 6:51 -"Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от тоя хляб, ще живее до века; Да! И хлябът, който аз ще дам, е моята плът [която аз ще дам] за живота на света."
VI. НИКОЙ ЧОВЕК НЕ Е ГОВОРЕЛ, КАКТО ТОЗИ ЧОВЕК - ЗА ЖАЖДАТА НА ЧОВЕКА
Защото Той бе повече от човек. Той бе Богочовек!
Йоана 7:37-38 -"А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана та извика казвайки: Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие. Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от вътре му..."
VII.НИКОЙ ЧОВЕК НЕ Е ГОВОРЕЛ, КАКТО ТОЗИ ЧОВЕК - ЗА ДУХОВНАТА СВЕТЛИНА
Защото Той бе повече от човек. Той бе Богочовек!
Йоана 8:12 -"Тогава Исус пак им говори казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота."
VIII.НИКОЙ ЧОВЕК НЕ Е ГОВОРЕЛ, КАКТО ТОЗИ ЧОВЕК - ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО И ЖИВОТА
Защото Той бе повече от човек. Той бе Богочовек!
Йоана 11:25 -"Исус й рече: Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее."
IХ. НИКОЙ ЧОВЕК НЕ Е ГОВОРЕЛ, КАКТО ТОЗИ ЧОВЕК ЗА ОБРАЗА НА НОВИТЕ ПОКЛОННИЦИ
Защото Той бе повече от чове. Той бе Богочовек!
Йоана 4:23-24 -"Но иде час, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина; защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят."
Х. НИКОЙ ЧОВЕК НЕ Е ГОВОРЕЛ, КАКТО ТОЗИ ЧОВЕК - за истинското политическо и социално отношение МЕЖДУ Хората
Защото Той бе повече от човек. Той бе Богочовек!
Матея 7:12 -"И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците."
ХI. ТОЗИ ЧОВЕК, КОЙТО Е ГОВОРИЛ И ГОВОРИ, КАКТО НИКОЙ ДРУГ НА ТОЗИ СВЯТ, Е - ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС
Лука 23:47 -"И стотникът, като видя станалото, прослави Бога, като каза: Наистина тоя човек бе праведен."