четвъртък, 11 декември 2014 г.

ВЪОДУШЕВЕНАТА ЕЛХАЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО !
БЛАГОСЛОВЕНА 2015 ГОДИНА !
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
Честито Рождество Христово - чрез въодушевената Коледна елха, която ни служи, като Църковна камбана за възпоменаване на Новозаветното благовестие.
Коледната елха не е само едно обикновено дърво, а е въодушевен символ за възпоменание на Рождественото послание към човечеството.
І. КОЛЕДНАТА ЕЛХА Е СИМВОЛ, ЧРЕЗ КОЙТО ВЪЗПОМЕНАВАМЕ БОЖИЯТА ЛЮБОВ АГАПЕ
( ЛЮБОВТА НА НОВОЗАВЕТНАТА ДИСПЕНСАЦИЯ )
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
ІІ. КОЛЕДНАТА ЕЛХА Е СИМВОЛ ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА БИТКАТА ПОМЕЖДУ СВЕТЛИНАТА И ТЪМНИНАТА
Матей 2:2 –„И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним.“
Йоан 8:12 –„Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“
ІІІ. КОЛЕДНАТА ЕЛХА Е СИМВОЛ ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА БИТКАТА ПОМЕЖДУ ИСТИНАТА И ЛЪЖАТА
Малахия 4:2 -“А на вас, които се боите от името Ми, Ще изгрее Слънцето на правдата С изцеление в крилата си;”
Матей 4:1-11
ІV. КОЛЕДНАТА ЕЛХА Е СИМВОЛ, ЧРЕЗ КОЙТО ВЪЗПЯВАМЕ ОТКРИВАНЕТО НА НОВИЯ БОЖЕСТВЕН ПЪТ
Йоан 14:6 –„Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.
V. КОЛЕДНАТА ЕЛХА Е СИМВОЛ ЗА ВЪЗПЯВАНЕ РОЖДЕНИЕТО НА ИСТИНАТА (ХРИСТОС ИСУС ПОМЕЖДУ НАС)
Исая 7:14 –“Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил (*Бог с нас)
Йоан 14:6 –„Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“
VІ. КОЛЕДНАТА ЕЛХА Е СИМВОЛ ЗА ВЪЗПЯВАНЕ РОЖДЕНИЕТО НА ВЕЧНИЯ ЖИВОТ, ИЗЯВЕН ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Йоан 14:6 –„Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“
VІ. КОЛЕДНАТА ЕЛХА Е СИМВОЛ ЗА ВЪЗПЯВАНЕ НА БОЖИЯ МИР, ИЗЯВЕН НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Лука 2:13-14 –“И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.”
VІІ. КОЛЕДНАТА ЕЛХА Е СИМВОЛ НА ВЕКОВНАТА КАМБАНА, КОЯТО ВЪЗВЕСТЯВА ИСТИНСКОТО БЛАГОВЕСТИЕ
(РАЗЛИКАТА ПОМЕЖДУ БЛАГОВЕСТИЕТО ЗА СПАСЕНИЕТО НА ЧОВЕШКАТА ДУША, САТАНИНСКОТО СУЕВЕРИЕ И СВЕТСКАТА СУЕТА)
Йоан 1:29 –„На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!“
Д.А.4:12 –„И чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим.“
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
VІІІ. ОДУШЕВНАТА (ЖИВАТА) КОЛЕДНА ЕЛХА
1. Одушевената коледна елха не е елхата, чрез която се открива Лондонския коледен пазар
2. Одушевената коледна елха не е елхата, доставена от далечните скандинавски страни, за да бъде издигната на централния площад в Ню Йорк за откриване на коледните празници в Америка
3. Одушевената коледна елха не е елхата (естествена или изкуствена), украсена в нашите домове в чест на Рождество Христово
4. Одушевената коледна елха е елхата, за която Христос казва:
„Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“ (Матей 5:13-16 )
А. Одушевената коледна елха е жива, естествена, а не изкуствена елха
Б. Одушевената коледна елха не е отсечено дърво, а Новородения чрез Христа Исуса човек
В. Одушевената коледна елха не е изкуствено осветеното дръвче, а е осветеното сърце чрез Светлината на Живота
Г. За разлика от неподвижното коледно дръвче въодушевената коледна елха се движи постоянно и разнася по света Рождественото послание
Йоан 20:21-22 –„И Исус пак им рече: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас. И като рече това, духна върху тях и им каза: Приемете Светия Дух.“
ІХ. ВЪОДУШЕВЕНАТА КОЛЕДНА ЕЛХА Е ЕЛХАТА, ВЪЗПЯТА ЧРЕЗ БОЖИЕТО СЛОВО
Псалми 1:2-3 –„Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, Което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява.“
Въодушевената елха е:
1. Елха служи за поучение и за възпоменание
2. Елха, която не е отрязана, а посадена при потоци води
3. Елха, която не е изсъхнала, а дава плода на времето си
4. Елха, чиито листа не повяхват
Матей 5:13-16 –„Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“

Въодушевената Рождествена (Коледна) елха - Църковната камбана за възпоменаване на Новозаветното благовестие.

________________________________________________________________________
*Въодушевен - възторжен, вдъхновен, прочувствен, жарък, ентусиазиран, възхитен, разчувствуван, благоговеен, обнадежден, окрилен, ободрен, оживен, ликуващ и пр.
(Част от определенията за думата „въодушевен“ в Тълковния Инфо речник)
________________________________________________________________________