четвъртък, 30 декември 2010 г.

ЧЕСТИТА НОВА 2011 ГОДИНА

НОВАТА ГОДИНА – НОВИЯТ БОЖЕСТВЕН ШАНС ЗА ПРОМЯНА
Битие 1:14-19
-“И Бог каза: Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините; и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така. Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите. И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята, да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро. И стана вечер, и стана утро, ден четвърти.”
2 Петрово 3:11-15
–“Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свето живеене и в благочестие, като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат! А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си. И считайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение; както любезният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост.”
Новата година означава най-вече това - Бог ни подарява още една година на тази земя.
Затова, нека в навечерието на Новата година, всеки от нас да се попита, не само: “Каква си пожелаваме да бъде за нас настъпващата година?”; но и да се замислим:”Какво Бог очаква от нас през тази още една подарена ни от Него година.”
I. СВЕТСКОТО ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗА НОВАТА ГОДИНА, НАЙ-ЯРКОТО ОТРАЖЕНИЕ НА КЛАСОВОТО РАЗДЕЛЕНИЕ В СВЕТОВЕН МАЩАБ
1. Най-богатите по традиция ще празнуват на световно известните курорти
2. Хората от средната класа, месеци напред ще си запазят места в ресторантите
3. По-бедните ще посрещнат Новата година вкъщи
4. Бездомните ще бъдат на улицата
II. ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА НА ВСИЧКИ - ЧЕСТИТА ПЪЛНА ПРОМЯНА
- Новата година е време за очакваната промяна, но тя трябва да стане,преди настъпването й
- Защото без промяна няма Нова година
1. Промяна чрез Бог на природата ни
2. Промяна чрез Бог на човечеството
А. Промяна на вярата
Б. Промяна на надеждата
В. Промяна на любовта
Г. Промяна на ценностната система
3. Промяна чрез Святия Дух на Църквата
А. От заспала на будна
Б. От апатична на заинтересована (бдителна, загрижена)
В. От алчна на щедра (от чакаща дарения, даваща дарения)
III. ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА – КАЗВАМЕ НИЕ
НО ДАЛИ ГОДИНАТА МОЖЕ ДА КАЖЕ ЗА НАС: ЧЕСТИТИ НОВИ ХОРА
1. За да честитим Нова година, трябва да бъдем нови хора
А такива ли сме?
Колосяни 3:9-10 –“Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му, и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е създал;”
2. За да искаме настъпващата година да бъде наистина Нова (без насилие, без войни, без омраза, без убийства), трябва да се запитаме ние самите имаме ли ново име
Откровение 2:17 –“Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите: На тогова, който победи, ще дам от скритата манна; ще му дам и бяло камъче, и на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен оня, който го получава.”
3. За да искаме настъпващата година да бъде Нова, трябва ние самите да бъдем нови създания – с ново сърце и нов дух
Старото сърце не може да има Нова година
Езекиил 36:26 –“Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.”
Езекиил 11:19 –“Аз ще им дам едно сърце, И ще вложа вътре във вас нов дух; И като отнема каменното сърце от плътта им, Ще им дам крехко сърце,”
4. За да очаква човек наближаващата година да бъде Нова за него, той самият трябва да ходи в нов път
Евреи 10:20 –“през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч, плътта Си,”
Йоана 14:6 –“Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.”
5. За да бъде настъпващата година нова за човека, той трябва да има нов език (говор)
Не може човек да кълне, да псува, да говори цинизми и с тази стара уста да празнува на трапезата настъпването на Новата година
Марк 16:17 –“И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;”
6. Настъпващата година ще бъде Нова, не чрез свинските пържоли и бутилката вино, а чрез фруктиерата пълна с новите плодове
Езекиил 47:12 –“А край реката, по бреговете й от двете й страни, ще растат всякакви видове дървета за храна, чиито листа няма да вехнат, нито плодът им да оскъдее; всеки месец ще раждат нов плод, по причина, че водата, която ги пои, изтича из светилището; и плодът им ще бъде за храна, а листът им за изцеление.”
- Новата година иска нови хора
- Не може грешникът да претендира за Нова година
IV. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ВЕЧНОСТТА ЧРЕЗ НОВАТА ГОДИНА
1. За възпоменаване на Божието царство чрез Новата година
Исая 11:1-2, 5-10 –“ И ще израсне пръчка из Иесевия пън, И отрасъл из корените му ще носи плод; И духът Господен ще почива на него, Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и на сила, Дух на знание и на страх от Господа;... Правдата ще бъде пояс на кръста му, И верността пояс на хълбоците му. Вълкът ще живее с агнето, Рисът ще си почива с ярето, Телето, лъвчето и угоените ще бъдат заедно; И малко дете ще ги води. Кравата и мечката ще пасат заедно; Малките им ще си почиват задружно; И лъвът ще яде слама както вола. Сучещо дете ще играе над дупката на аспида; И отбито дете ще туря ръката си в гнездото на ехидна. Те не ще повреждат, нито погубват в цялата Ми света планина; Защото земята ще се изпълни със знание за Господа Както водите покриват дъното на морето. И в оня ден, към Иесевия корен, - Който ще стои като знаме на племената, - Към него ще прибягват племената; И неговото местоуспокоение ще бъде славно.”
1 Коринтяни 2:9 –“А според както е писано: - "Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, И на човешко сърце не е дохождало, Всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят".”
2. За възпоменаване наследството на новото небе и новата земя чрез Новата година
Откровение 21:1 –“И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече.”
3. За възпоменаване на Новия град чрез Новата година
Откровение 21:2 –“Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си.”
Ако не си ходил в Ерусалим, не се притеснявай! Ерусалим ще дойде при теб!
4. За възпоменаване чрез Новата година на вълшебната река
Откровение 22:1 –“След това, ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше всред улицата му.”
5. За възпоменание чрез Новата година на Дървото на живота – неговата лечебна сила и плодоносност
Откровение 22:2 –“И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец; и листата на дърветата бяха за изцеление на народите.”
6. За възпоменаване на една нова трапеза чрез Новата година
Откровение 19:7 –“Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава; защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила.”
- Не се притеснявай, че не можеш да седнеш с богатите на една трапеза!
- Не се притеснявай, че нямаш бляскав тоалет за посрещане на земната Нова година!
Приеми Христа, за да участваш на една друга Нова година
- За да участваш в една друга небесна новогодишна трапеза
- За да се нахраниш с една друга небесна храна
- За да се напиеш с едно друго небесно пиво
- Да бъдеш облечен в един друг небесен тоалет
Само вярвай!
V. НОВАТА ГОДИНА, ВРЕМЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИИ
1. Резолюция да бъдем по-добри
2. Резолюция за прилагане на нови диети за отслабване
3. Новата година, време за забрава на старото и очакване на нещо добро
4. Обещание, че тази година ще предадем сърцето си, живота си, пътя си на Господа
5. Новата година е време за нова резолюция в живота ни
Вземи решение, че ще поставиш живота си под духовна диета!
Да! Важно е да не се храним с плодове и зеленчуци, съдържащи нитрати, но още по-важно е да не се храним духовно с отровната храна на дявола!


четвъртък, 23 декември 2010 г.

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – 2010

ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
НА БОЖИЯТА МНОГОРАЗЛИЧНА БЛАГОДАТ
Лука 2:13-14 –“И внезапно
(“в една минута, в миг на око” – 1Кор.15:52) заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.”
I. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО НА СТАРОЗАВЕТНИТЕ ПРОРОЧЕСТВА ЗА ВЪПЛОЩЕНИЕТО
(ВЪПЛОЩЕНИЕТО НА БОЖИЯ ЕДИНОРОДЕН СИН В ЧОВЕШКА ПЛЪТ )
Рождество Христово е анонсът на всички останали Християнски празници
1. Падението на човешкия род
Битие 3:15 –“Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.”
Исая 1:2-4, 18; 53:6 –“Чуйте, небеса, и дай ухо, земьо. Защото Господ е говорил, казвайки: Чада отхраних и възпитах; Но те се разбунтуваха против Мене. Волът познава стопанина си, И оселът яслите на господаря си; Но Израил не знае. Людете Ми не разсъждават... Дойдете сега та да разискаме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна... Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.”
2. Търсеният от Бога Спасител
Исая 6:8 –“После чух гласа на Господа, който казваше: Кого да пратя? и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.”
3. Божието откровение за Христовото въплощение
Исая 7:14 –“Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил.”
4. Месторождението на Божия Единороден Син - при въплощението Му в човешка плът
А. Пророчеството за месторождението
Михей 5:2 –“А ти, Витлеем Ефратов, Макар и да си малък за да бъдеш между Юдовите родове, От тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израиля, Чийто произход е от начало, от вечността.”
“Макар и да си малък” – “Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството.”
(Лука 12:32)
Б. Изпълнението на пророчеството
Лука 2:1-7 –“А в ония дни излезе заповед от Кесаря Августа да се запише цялата вселена. Това беше първото записване откакто Квириний управляваше Сирия. И всички отиваха да се записват, всеки в своя град. И тъй, отиде и Иосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, (понеже той беше от дома и рода Давидов), за да се запише с Мария, която беше сгодена за него, и беше непразна. И когато бяха там, навършиха се дните й да роди. И роди първородния си Син, пови Го и положи Го в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата.”
II. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО НА НЕБЕСНИТЕ БЛАГОВЕСТИТЕЛИ
Лука 1:30-32 –“И ангелът й рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение. И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида.”
Лука 2:13-14 –“И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.”
( Хорът на небесното войнство )
III. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО НА ЗЕМНИТЕ БЛАГОВЕСТИТЕЛИ
Матей 2:2 –“И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним.”
Лука 2:25-26
–“И ето, имаше в Ерусалим един човек на име Симеон; и тоя човек бе праведен и благочестив, и чакаше утехата на Израиля; и Светият Дух беше в него. Нему бе открито от Светия Дух, че няма да види смърт докле не види Христа Господен.”
Лука 2:36-38
–“Имаше и някоя си Анна, Фануилова дъщеря, от Асировото племе, (тя беше в много напреднала възраст, като бе живяла с мъжа си седем години от девството си, и беше вдовица за цели осемдесет и четири години), която не се отделяше от храма, дето нощем и денем служеше Богу в пост и молитва. И тя, като се приближи в същия час, благодареше Богу и говореше за Него на всички, които ожидаха изкуплението на Ерусалим.”
IV. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
1 Йоан 4:19 –“Ние любим [Него], защото първо Той възлюби нас.”
1 Йоан 3:1-3 –“Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както е. И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист.”
V. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО НА БОЖЕСТВЕНАТА ВЪПЛОЩЕНСКА МИСИЯ СРЕД НАС
Йоан 3:17 –“Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.”
Исая 53:5 –“Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.”
1. Спасителната мисия на въплотения сред нас Бог
2. Целебната мисия на въплотения след нас Бог
3. Миротворната мисия на въплотение сред нас Бог
4. Пастирската грижа на въплотения сред нас Бог
Йоан 10:9-11 –“Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира. Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно. Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.”
5. Закрилническата мисия на въплотения сред нас Бог
Марк 16:16-18 –“Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.”
6. Обещанието (Божият печат) на въплотения сред нас Бог
Матей 28:20б –“... и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].”
Псалми 23:4 –“Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.”
1 Коринтяни 2:9 –“А според както е писано: - "Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, И на човешко сърце не е дохождало, Всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят".”
7. За възпоменание чрез Рождество Христово на Славното Възкресение на Църквата “Мараната”
Йоан 14:1-4 –“Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене. В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие. И вие знаете за къде отивам и пътя [знаете].”
Д.А. 1:9-11 –“И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето.”
Лука 21:27 –“И тогава ще видят Човешкия Син идещ в облак със сила и голяма слава.”
Матей 25:6
VI. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО НА БОЖИЯ МИР, ПРЕТВОРЕН В ЧОВЕКА
Мирът на земята чрез въплощението на Божия Единороден Син
Лука 2:13-14 –“И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно войнство, което хвалеше Бога, казвайки: Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.”
1. Мир чрез прощението на греха
Римляни 5:1 –“ 1 И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос;”
2. Мир чрез церението на болестите ни
Исая 53:5 –“Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме.”
3. Мир чрез посрещане на нуждите ни
Йоан 10:11 –“Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.”
Псалми 23:1-2 –“Давидов псалом. Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява; При тихи води ме завежда.”
4. Мир чрез Божията закрила
Матей 28:20 –“като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].”
VII. ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО НА ВЕЧНИЯ МИР – БОЖИЯТ МИР ВЪВ ВЕЧНОСТТА
1. Грехът на човека, утробата на размирието
Битие 3:15 –“ Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.”
2. Рождество Христово, утробата на Вечния мир
( Божият мир няма да бъде само на тази земя, но и през Вечността )
Откровение 19:19-20 –“ И видях звяра и земните царе и войските им събрани да воюват против яздещия на коня и против Неговото войнство. И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ; те двамата”
Откровение 20:6 –“Блажен и свет оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години.”
Откровение 20:12-15 –“Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите. И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени всеки според делата си. И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това - присъдата за в огненото езеро е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.”
Откровение 21:1-7 –“И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина. И Седящият на престола рече: Ето, подновявам всичко. И каза: Напиши, защото тия думи са верни и истинни. И рече ми: Сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Който побеждава, ще наследи тия неща; Аз ще му бъда Бог, и той ще Ми бъде син.”
VIII.ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО НА БОЖИИТЕ МИРОТВОРЦИ (БЛАГОВЕСТИТЕЛИТЕ НА БОЖИЯ МИР)
Матей 5:9 –“Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада.”
2 Коринтяни 5:20 –“И тъй от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога,”

събота, 4 декември 2010 г.

БИБЛИЯТА, БОЖИЕТО ОТКРОВЕНИЕ

Йоан 1:1-14 –“В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана... Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна. У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха. А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име; които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога. И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.”
I. КНИГАТА БИБЛИЯ Е ОТКРИВАТЕЛЯТ НА ЧОВЕШКИТЕ ТАЙНИ
 

Евреи 4:12 –“Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето. ”1.Книгата Библия е духовното огледало
2. Книгата Библия е духовният ренген
II. КНИГАТА БИБЛИЯ Е ИЗЯВИТЕЛЯТ НА СВЕТА
1. Ние гледаме на света по два начина
А. С естествените очи
Б. С духовните очи или с очите на Библията
1Йоан 2:17, 21 ; 5:19 –“и светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века... Пиша ви, не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината... Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия. ”Книгата Библия е очилата на човека, с които човек най-реално вижда света
2. Книгата Библия ни запознава със светската мъдрост
1Коринтяни 1:21 ; 3:19 -“Защото, понеже в Божията мъдра наредба светът с мъдростта си не позна Бога, благоволи Бог чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите... Защото мъдростта на тоя свят е глупост пред Бога, понеже е писано: "Улавя мъдрите в лукавството им";”3. Книгата Библия ни запознава с вървежа на този свят
Ефесяни 2:2 -“в които сте ходили някога според вървежа на тоя свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действува в синовете на непокорството; ”4. Книгата Библия ни запознава с нечестието в света
Яков 3:6 -“И езикът, тоя цял свят от нечестие, е огън. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота, ни, а сам той се запалва от пъкъла. ” 
III. КНИГАТА БИБЛИЯ Е РАЗКРИВАТЕЛЯТ НА БОЖИИТЕ ТАЙНИ
Римляни 16:25-26 -“А на Този, Който може да ви утвърди според моето благовестие и проповедта за Исуса Христа, според откриването на тайната, която е била замълчана от вечни времена, а сега се е явила, и чрез пророческите писания по заповедта на вечния Бог е станала позната на всичките народи за тяхно покоряване на вярата,” 

IV. КНИГАТА БИБЛИЯ Е ОСВЕТЛЕНИЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
Неемия 9:19 –“Ти пак в голямото Си милосърдие не ги остави в пустинята; облачният стълб не престана да бъде над тях денем, за да ги води из пътя, нито огненият стълб нощем, за да им свети по пътя, през който трябваше да минат.”Псалми 119:105 -“Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.”
Вярата - прожектора на Християнина
Римляни 10:17 -“И тъй,вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово. ”Йоан 8:12 -“Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.” 
V. КНИГАТА БИБЛИЯ Е ОТКРОВЕНИЕТО ЗА БЪДЕЩИТЕ НЕЩА 
2 Петрово 1:19 -“И така, пророческото слово повече се потвърждава за нас; и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което свети в тъмно място, догде се зазори, и зорницата изгрее в сърцата ви.”1Тимотей 4:1-2 -“А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски учения, чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла,”2 Тимотей 3:1-5 -“А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни. ” 
VI. КНИГАТА БИБЛИЯ Е ДУХОВНИЯТ УМИВАЛНИК 
1Тимотей 4:4-5 -“Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро, и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение; понеже се освещава чрез Божието слово и молитва. ”Ефесяни 6:17 -“вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово; ” 
VII. КНИГАТА БИБЛИЯ ( СЛОВОТО БОЖИЕ ) Е ХЛЯБЪТ НА ЖИВОТА 
Матей 4:4 -“А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. ”
 VIII. КНИГАТА БИБЛИЯ Е СЕМЕТО НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ
Лука 8:11 -“Прочее, ето значението на притчата. Семето е Божието слово.”
След като се посее това семе, поникват плодовете - добродетелите.
Галатяни 5:22-23 -“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготър-пение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себе- обуздание; против такива неща няма закон.”IХ. КНИГАТА БИБЛИЯ Е ОРЪЖИЕТО НА ХРИСТИЯНИНА
 Ефесяни 6:17 -“вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово; ”Матей 4:7 -“Исус му рече: Писано е още: "Да не изпитваш Господа твоя Бог". ” 
Х. КНИГАТА БИБЛИЯ Е ДУХОВНИЯ ФИЛТЪР
Псалми 19:7-9 –“Законът Господен е съвършен, възвръща душата; Изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия; Повеленията Господни са прави, веселят сърцето; Заповедта Господна е светла, про- свещава очите; ” 

ХI. НЕИЗМЕНЯЕМОСТТА НА КНИГАТА БИБЛИЯ 
Матей 24:35 -“Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.”

четвъртък, 25 ноември 2010 г.

HAPPY THANKSGIVING

As Thanksgiving once again approaches, may the joy and love the holidays bring remind us of the love of our friends and family.
May your Thanksgiving be filled with God's love and blessings.Although we celebrate Thanksgiving day once a year, let every Christian’s life be full of thanksgiving days.
Rv.Dr.Stefan Bankov
Bulgaria

ЧЕСТИТ БЛАГОДАРСТВЕН ДЕН!

Благодарственият ден още веднъж се приближава до нас.
Нека радостта и любовта, които празникът носи със себе си, да ни напомнят за любовта на нашите приятели и семейство!
Вашият Благодарствен ден да бъде изпълнен с Божията любов и благословение!
Независимо от това, че Благодарственият ден се празнува само веднъж в годината (за всеки народ - на различни дати), нека животът на всички Християни по лицето на земята да представлява поредица от благодарствени дни!

сряда, 24 ноември 2010 г.

ОЛТАРЪТ НА БЛАГОДАРНОСТТА

Колосяни 3:15 -17 –“И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни. Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си.”
Благодарността на човека, везната на неговата духовност
I. БЛАГОДАРЯЩАТА НА БОГ ПРИРОДА
Римляни 8:22-23 –“Понеже знаем, че цялото създание съвокупно въздиша и се мъчи до сега. И не то само, но и ние, които имаме Духа в начатък, и сами ние въздишаме в себе си и ожидаме осиновението си, сиреч, изкупването на нашето тяло.”
Псалми 19:1-6 –“Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената. В тях Той постави шатър за слънцето, Което, излизащо като младоженец из стаята си, Се радва като юнак да тича в попрището. То излиза от единия край на небето, И обикаля до другия му край; От топлината му нищо не се укрива.”
Природата, като всеки жив организъм, има различни удове:
1. Природата диша
2. Природата слуша
3. Природата гледа
4. Природата говори
Битие 4:10 –“рече Бог: Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята.”
Матей 8:26 –“А Той им каза: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмра ветровете и вълните, и настана голяма тишина.”
Матей 21:19 –“ И като видя една смоковница край пътя, дойде при нея, но не намери нищо на нея, само едни листа; и рече й: Отсега нататък да няма плод от тебе до века. И смоковницата изсъхна на часа.”
Направило ми е впечатление, че цветята не във всеки дом виреят еднакво. Те като че ли са зависими от духа на човека. Едни и същи цветя в някой дом умират бързо, а в друг се развиват прекрасно.
II. БЛАГОДАРЯЩИЯТ НА БОГ ЧОВЕК
1. Историята на Благодарствения ден
Левит 23:9-14 –“Господ говори още на Моисея, казвайки: Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, и пожънете жетвата й, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жетвата си; и той да подвижи снопа пред Господа, за да ви бъде приет; на другия ден подир съботата да го подвижи свещеникът. И в деня, когато подвижите снопа, да принесете за всеизгаряне Господу едно едногодишно агне без порок; и хлебния му принос, две десети от ефа чисто брашно омесено с дървено масло, в жертва чрез огън Господу за благоухание; и възлиянието му, един четвърт ин вино. А хляб, или пържено жито, или пресни класове да не ядете до тоя ден, до деня, когато принесете приноса на вашия Бог. Това да бъде вечен закон във всичките ви поколения, във всичките ви жилища.”
2. Характерът на благодарността
А. Благодарни чрез какво
1). Духовната благодарност не се изразява само чрез плодовете на природата
Принесени пред олтара житни и царевични снопи, плодове, зеленчуци и пр.
2). Духовната благодарност не се изразява чрез жертване на някое животно в името на Бога
1 Летописи 29:14б –“... защото всичко е от Тебе, и от Твоето даваме на Тебе.”
3). Духовната благодарност, Божествен атрибут в човека
Новороденият човек трябва да притежава:
- Благодарно сърце
- Благодарни чувства
- Благодарен ум
- Благодарна душа
Б. Благодарни на кого
1). Благодарни на Бога
Благодарни на Бога не само за природните блага
- за земята
- за небесата
- за слънцето
- за дъжда
- за вятъра и пр.
Но благодарни на Бога, преди всичко за Неговата любов, изявена чрез многоразличната Негова благодат
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.”
2). Благодарни на човека

Римляни 12:10 –“В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници; изпреваряйте да си отдавате един на друг почит (благодарност).”
Благодарното сърце е уважителното сърце.
2. Благодарственият ден е ден за възпоменание на многоразличната Божия благодат
А. Благодарни на Бога за Христа, Божият Единороден Син
Б. Благодарни на Бога за Кръста на Христа
1 Коринтяни 1:18 –“Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.”
В. Благодарни на Бога за пролятата кръв на Голгота
1 Петрово 1:18-19 –“като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист,”
Г. Благодарни на Бога за Словото (Библията)
Д. Благодарни на Бога за Святия Дух
Е. Благодарни на Бога за Неговите ангели (Божиите служебни духове)
Псалми 91:11 –“Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе. Да те пазят във всичките ти пътища.”
Ж. Благодарни на Бога за Неговите ежедневни грижи
Псалми 23:1-3 –“Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява; При тихи води ме завежда. Освежава душата ми; Води ме през прави пътеки заради името Си.”
- Благодарни за хляба, който ядем
- Благодарни за водата, която пием и ползваме
- Благодарни за дрехите, с които се обличаме и завиваме
- Благодарни за покрива над главите ни и пр.
З. Благодарни на Бога за осиновлението
1 Йоаново 3:1-2 –“Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада; а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както е.”
4. Благодарността, белегът на Новородения човек
Матей 25:23 –“Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си.”
5. Олтарът на благодарността
Левит 6:12а –“А да се направи огънят, който е върху олтара, да гори на него непрекъснато;...”
А. Олтарът на благодарността не е жертвеният олтар
Б. Вечно благодарящото сърце е вечно горящият благодарствен олтар
Не може да има Благодарствен ден без благодарен човек
6. Липсващият олтар на благодарност в човек, причината за неговото проклятие
Римляни 1:21, 24, 28-32 –“Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи… Затова, според страстите на сърцата им, Бог и ги предаде на нечистота, щото да се обезчестят телата им между сами тях... И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично, изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза; пълни със завист, убийство, крамола, измама и злоба; шепотници, клеветници, бого-ненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, измислители на злини, непокорни на родителите си, безразсъдни, вероломни, без семейна обич, немилостиви; които, при все че знаят Божията справедлива присъда, че тия, които вършат такива работи, заслужават смърт, не само ги вършат, но и одобряват ония, които ги вършат.”
7. Търсеното от Бог благодарение
А. Благодарността към Бога не е църковна или национална традиция
Б. Благодарността към Бога не е случайно хрумване или нечия измишльотица
В. Благодарността е жертвата, която Бог очаква от теб и мен
Лука 17:17-18 –“А Исус в отговор му рече: Нали се очистиха десетимата? а где са деветимата? Не намериха ли се други да се върнат и въздадат слава на Бога, освен тоя иноплеменник?”
Г. Благодарни на Бога, независимо от обстоятелствата
III. БЛАГОДАРЯЩОТО НА БОГ СЕМЕЙСТВО
Йов 1:20-22 –“Тогава Иов стана, раздра дрехата си, и обръсна главата си, и като падна на земята поклони се. И рече: Гол излязох из утробата на майка си; гол ще и да се върна там. Господ даде, Господ отне; да бъде благословено Господното име. Във всичко това Иов не съгреши, нито се изрази безумно спрямо Бога.”
Има много неща, за които съвременното семейство трябва да бъде благодарно на Бога
1. Благодарни на Бога за хляба, който днес получаваме наготово от магазина
Съвременното семейство, за да има хляб на трапезата, не се налага да оре, да сее, да вършее, да мели, да меси, да носи тестото на фурната.
2. Благодарни на Бога за водата, която пием и ползваме
За да се снабди с вода съвременното семейство не трябва да ходи на далечна чешма или извор, защото водата ни е вкъщи
3. Благодарни на Бога за напредналата съвременна медицина- за добрите лекари- за добрите болници- за многообразните лекарства
4. Благодарни на Бога за Библията, която днес всяко българско семейство може свободно да притежава
Нека не забравяме, че имаше време, когато Библията беше забранена книга в България!
А. Библията не е само хартия
Б. Библията е отвесът на татко, на майка, на децата
Ако го няма този отвес, няма как да очакваме здрава, устойчива на житейските бури постройка.
5. Благодарящи на Бога чрез семейната молитваЗа съжаление семейната молитва се превръща във все по-рядко срещано явление в съвременното семейство
6. Благодарящи, не само на Бог за благословенията Му, но и взаимна благодарност един към друг
Битие 2:18 –“И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник.”
Ефесяни 5:22 –“Жени, подчинявайте се на своите мъже, като длъжност към Господа;”
Ефесяни 5:25 –“Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,”
Ефесяни 6:1 –“Деца, покорявайте се на родителите си в Господа;”
Римляни 12:10 –“В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници; изпреваряйте да си отдавате един на друг почит.”
А. Татко да благодари на мама
Б. Мама да благодари на татко
В. Родителите да благодарят на децата
Г. Децата да благодарят на родителите
- Колко прекрасно е да живееш с благодарен човек!
- Колко депресиращо е да живееш с роптаещ и вечно хленчещ човек!
Матея 12:25 –“А Исус, като знаеше техните помисли, рече им: Всяко царство, разделено против себе си, запустява; и никой град или дом, разделен против себе си няма да устои.”
7. Благодарението трябва да бъде вечно горящият огън на семейния олтар
Левит 6:12-13 –“А да се направи огънят, който е върху олтара, да гори на него непрекъснато; не бива да угасва; всяка заран свещеникът да тури дърва на него да горят, и да нарежда всеизгарянето на него, и да изгаря на него тлъстината на примирителните приноси. Да се направи огънят да гори непрекъснато на олтара; не бива да угасва.”
IV. БЛАГОДАРЯЩАТА НА БОГ ЦЪРКВА
Левит 6:12а –“А да се направи огънят, който е върху олтара, да гори на него непрекъснато;...”
1. Вечно горящият огън на благодарността в Христовата Църква, символ на вечно горящия Старозаветен огън на олтара
Благодарността на Христовата Църква за многоразличната Божия благодат
А. Благодарни за спасението
Б. Благодарни за церението
В. Благодарни за ежедневната грижа
Г. Благодарни за закрилата
Ж. Благодарни за многоразличните благословения
2. Благодарността на Християнина към Бога е благодарност и към човека
1 Йоаново 4:20 –“Ако рече някой: Любя Бога, а мразя брата си, той е лъжец; защото, който не люби брата си, когото е видял, не може да люби Бога, Когото не е видял.”
Ако някой каже, че е благодарен на Бога, а е неблагодарен на човека, то той лъже самия себе си.
Помнете!
Бог няма на земята други удове, чрез които да изявява любовта Си към човечеството, освен нашите (удовете на благодарния човек)
- Бог обича чрез сърцето на благодарния човек
- Очите на благодарния човек виждат нуждаещите си
- Ушите на благодарния човек чуват воплите на страдащите
- Чрез устата на благодарния човек Бог утешава наскърбения
- Чрез ръцете на благодарния човек Бог привдига падналия и превързва наранения
- Чрез благодарния човек делото на благовестието се разпространява по цялата вселена
3. Благодарността на Християнина към Бога е благодарност не само на думи, но и на дело
А. Благотворителността на Църквата, изявление на благодарността към Бога
Благодарното на Бога сърце е милосърдно сърце
Д.А.4:3-35 –“А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа; и ни един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, но всичко им беше общо. И апостолите с голяма сила свидетелствуваха за възкресението на Господа Исуса; и голяма благодат почиваше над всички тях. Па и никой от тях не беше в лишение; защото всички, които бяха стопани на ниви или на къщи, продаваха ги, и донасяха цената на продаденото, и слагаха я при нозете на апостолите; и раздаваше се на всекиго според колкото имаше нужда.
Максимата на Християнина не трябва да бъде:"Давам, за да получа", а – "Давам, защото вече съм получил!" – т.е. в знак на благодарност.
1 Летописи 29:14б –“...защото всичко е от Тебе, и от Твоето даваме на Тебе.”
Б. Делата на благодарността, утроба на Божието благословение
Евреи 6: 10 –“Защото Бог не е неправеден, та да забрави това, което извършихте и любовта, която показахте към Неговото име, като послужихте и още служите на светиите.”
4. Отговорността на Църквата пред обществото за поддържане огъня на благодарността
- Чрез Християнските добродетели (не само на думи но и чрез дела)
Църквата поддържа огъня на благодарността в обществото
- Благодарността и жертвата на Християнина стават вдъхновение за мнозина
Матей 5:14 –“Вие сте виделината на света...”
V. БЛАГОДАРЯЩАТА НА БОГ НАЦИЯ
Левит 6:12-13 –“А да се направи огънят, който е върху олтара, да гори на него непрекъснато;...”
1. Изявата на благодарността
- Благодарността от човек преминава в неговото семейство
- Благодарността от семейството преминава в Църквата
- Благодарността от Църквата преминава в обществото
Не може да имаме благодарен народ, ако тази връзка е нарушена.
2. Различните изявления на благодарността
А. Обществената благодарност към Бога е благодарност и към добродетелния човек в обществото
Б. Обществената благодарност се изразява чрез доизграждане на доброто, а не чрез разрушаването му
1 Коринтяни 3:6 –“Аз насадих, Аполос напои, но Господ прави да расте.”
- Благодарният Аполос не изкорени, а напои
В. Обществената благодарност се изразява чрез подкрепа на добрите дела (независимо от “цвета им”), а не чрез съботирането им
- Подкрепа чрез дела
Изход 17:12 –“А като натегнаха ръцете му, взеха камък и подложиха на Моисея, и той седна на него; а Аарон и Ор, единият от едната страна и другият от другата, подпираха ръцете му, така щото ръцете му се подкрепяха до захождането на слънцето.”
- Подкрепа чрез молитва
Филимон 1: 4-5 –“Винаги благодаря на моя Бог, когато те споменавам в молитвите си, като слушам за твоята любов и за вярата, която имаш към Господа Исуса, и която показваш към всичките светии.”
Г. Обществената благодарност се изразява чрез духовното послушание на Божията повеля
Йон 3:5 –“И Ниневийските жители повярваха в Бога; и прогласиха пост и се облякоха с вретище, от най-големия между тях до най-нищожния;”
(Това не беше нищо друго, а благодарение на Бог, че ги обича и ги предупреждава.)
3. Повелята на Словото Божие за неугасващия олтар на благодарението в съвременното общество
1 Солунци 5:18 –“За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.”
4. Благодарящото сърце прилича на чашата, за която четем в Псалми 23:5б -“...чашата ми се прелива.”
Нека “чашата” на Християнска България да се прелива от благодарение, а не от роптание, защото благодарността е отражение на духовния интелект на даден народ и утроба на Божието благословение!
Затова Благодарственият ден не трябва да бъде веднъж в годината, а всеки ден!

сряда, 10 ноември 2010 г.

НЕБЕСНОТО ДОСИЕ

Откровение 20:12 –“Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.”
- Неизбежното отваряне на личните досиета в Съдния ден
- Ден и нощ всеки от нас пише своето лично досие
- От личното досие, което ще бъде разсекретено в Съдния ден, нищо не може да се изгуби (добро или зло)
І. ХАРАКТЕРЪТ НА НЕБЕСНОТО ДОСИЕ
(ЧОВЕКЪТ И НЕГОВИТЕ ТАЙНИ)
1. Личната секретна секция на човека, съдържаща неговите тайни
Американската преса не много отдавна писа за едно неразкрито убийство в Колорадо. Един човек от мексикански произход обичал често да ходи на реката за риба. Но веднъж, във време, когато риболовът не е бил разрешен, защото рибата си хвърляла хайвера, попаднал на охраната. Рибарят и пазачът се спречкали. За да избегне глобата или ареста, рибарят извадил пистолета си, застрелял пазача и избягал. Повече от тридесет и осем години убийството на пазача останало неразкрито. Убиецът пазел в пълна тайна случилото се.
Но грехът му го преследвал през целия му живот. Измъчвал го и на смъртния одър и удължавал предсмъртната му агония. Едва когато убиецът изповядал греха си, намерил покой и починал.
Всеки от нас има в сърцето си секретна (т.е. тайна) секция. Някои тайни се научават приживе. Други се изповядват в последната изповед на смъртния одър. Трети тайни никога не се научават от хората. Човек умира с тях. Но нека да не се успокояваме, че никой нищо не знае за нашите грехове!
Помни Небесното досие! В него всичко е записано!
2. Семейното досие
Всяко семейство си има в къщи секретна секция
3. Държавното досие
Днес се вдига голям шум дали трябва да бъдат отворени досиетата, които държавата пази. Поради страха от разкриване на позорни тайни се правят различни манипулации (засекретяване, унищожаване и пр.)
Помнете! Небесно досие е това, от което трябва да се страхуваме! Всички останали досиета, колкото и да са позорни и страшни, не могат да бъдат по-страшни от него, защото са преходни!
ІІ. БАЩАТА НА ЛЪЖАТА, ИЗМАМАТА И НАСИЛИЕТО, ПРИЧИНАТА ЗА НЕБЕСНОТО ДОСИЕ
1. Досието на Иов
2. Досието на Анания и Сапфира
Д.А.5:9 –“ А Петър й рече: Защо се съгласихте да изкусите Господния Дух? Ето нозете на тия, които погребаха мъжа ти, са на вратата, и ще изнесат и тебе.”
3. Досието на Христовия предател, Юда Искариотски
Йоан 13:2 –“И когато беше готова вечерята, (като вече дяволът беше внушил в сърцето на Юда Симонова Искариотски да Го предаде),”
4. Досието на сеяча на плевелите (лъжите)
Матей 13:37-39 –“А в отговор Той каза: Сеячът на доброто семе е Човешкият Син; нивата е светът; доброто семе, това са чадата на царството; а плевелите са чадата на лукавия; неприятелят, който ги пося, е дяволът; жетвата е свършекът на века; а жетварите са ангели.”
ІІІ. ОТВАРЯНЕТО НА ДОСИЕТАТА В ПОСЛЕДНИЯ СЪД
Откровение 20:12 –“Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.”
Откровение 21:8 –“А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.”
1. Досието на страхливите
2. Досието на невярващите
3. Досието на мръсните
4. Досието на убийците
5. Досието на блудниците
6. Досието на чародейците
7. Досието на идолопоклонниците
8. Досието на лъжците
9. Пазените небесни досиета от Всезнаещия Бог
Псалми 139:7-8 –“Къде да отида от твоя Дух? Или от присъствие- то Ти къде да побягна? Ако възляза на небето, Ти си там; Ако си постеля в преизподнята, и там си Ти.”
Битие 4:10 –“И рече Бог: Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята.”
Битие 18:20 –“И рече Господ: Понеже викът на Содома и Гомора е силен и, понеже грехът им е твърде тежък,”
Йоан 1:48 –“Натанаил му каза: Отгде ме познаваш? Исус в отговор му рече: Преди да те повика Филип, видях те като беше под смоковницата.”
ПОМНЕТЕ НЕБЕСНОТО ДОСИЕ!

неделя, 31 октомври 2010 г.

НОВОЗАВЕТНИТЕ БУДИТЕЛИ

Исая 61:1-3 –“Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените,Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните; Да проглася годината на благоволението Господно, И деня на въздаянието от нашия Бог; Да утеша всичките наскърбени; Да наредя за наскърбените в Сион, Да им дам венец вместо пепел, Миро на радост вместо плач, Облекло на хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на правда Насадени от Господа, за да се прослави Той.”
Новозаветните будители - Божието обещание, Божията любов и Божията благодат,
дадени на човечеството през вековете
- Днес за светските будители се говори и пише много (песни, книги и пр.)
- Но ние ще размишляваме за духовните будители и тяхното въздействие върху човечеството през вековете
I. МНОГОРАЗЛИЧНИТЕ НОВОЗАВЕТНИ БУДИТЕЛИ
1. Бог Отец, Новозаветният Будител
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
Дарителят на Божията любов Агапе, Будителят на грешниците по света
2. Христос (Божият Единороден Син), Новозаветният Будител на грешниците по земята
Евреи 1:1-2 –“Бог Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете,”
Откровение3:20 –“Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.”
Исая 61:1-3 –“Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните; Да проглася годината на благоволението Господно, И деня на въздаянието от нашия Бог; Да утеша всичките наскърбени; Да наредя за наскърбените в Сион, Да им дам венец вместо пепел, Миро на радост вместо плач, Облекло на хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на правда Насадени от Господа, за да се прослави Той.”

Христос, Дарителят на спасението
3. Словото Божие, Новозаветният Будител
Псалми 119:105 –“Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.”
Йоан 1:1-5,14 –“В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана... И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.”
Словото Божие, Дарителят на Небесната светлина
5. Святият Дух, Новозаветният будител
Йоан 14:15-18 –“ Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди. И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.”
Д.А.1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
Святият Дух, Дарителят на Божията сила
6. Църквата Христова, Новозаветният будител
Матей 16:18 –“Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.”
Марк 16:15-16 –“ И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.”
Матей 5:13-16 –“Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.”
Църквата Христова, Пътеводителят на човека грешник до Бога и Вечността
II. ПЛОДОВЕТЕ НА НЕБЕСНИТЕ ДАРИТЕЛИ,
ДАДЕНИ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
Матей 7:16 –“От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи?”
1. Вярата в Бога, Създателят на всичко видимо и невидимо
Лука 17:5 –“И апостолите рекоха на Господа: Придай ни вяра.”
2. Надеждата, Божият дар чрез Небесните Будители
1 Йоан 3:3 –“ И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист.”
3. Любовта, Божият дар Агапе, дадена на спасения грешник чрез Небесните Будители
1 Йоан 1:1 –“Това, което беше отначало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха,за Словото на Живота ”
4. Силата (плодът на Святия Дух), Небесен дар за Църквата Христова
Д.А.1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
III. НУЖДАТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
ОТ НОВОЗАВЕТНИТЕ БУДИТЕЛИ
Нуждата от Новозаветните Будители е нужда на всички хора по лицето на земята
1. Нужда на малки и големи
2. Нужда на бедни и богати
3. Нужда на учени и прости
4. Нужда на болни и здрави
5. Нужда на мъже и жени
6. Нужда на бели и черни хора
Исая 53:6 –“Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.”
7. Денят на Небесните Будители
Йоан 10:29 –“Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца.”
1 Йоан 1:7-10 –“Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях. Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в нас.”
Д.А.1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
Йоан 17:17 –“Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.”
Матей 16:18 –“Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.”
2Коринтяни 5:18-20 –“ А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез [Исуса] Христа, и даде на нас да служим за примирение; сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението. И тъй от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога,”

петък, 15 октомври 2010 г.

ДУХОВНА СЪПРОТИВА

1 Петрово 5:8-9 –“Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света.”
- Духовната съпротива на Християнина
В тази проповед няма да размишляваме за физическата съпротива в материалния свят, а за духовната съпротива в невидимия свят, т.е. -съпротивата срещу невидимите тъмни сили.
I. БИТКАТА НА ТЪМНИТЕ СИЛИ, ПРИЧИНАТА ЗА ДУХОВНАТА СЪПРОТИВА
1. Битката на дявола против Бог, причината за първата духовна съпротива
Исая 14:12 -15 –“Как си паднал от небето, ти Деннице, сине на зората! Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите; А ти думаше в сърцето си: Ще възляза на небесата, Ще възвиша престола си над Божиите звезди, И ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север, Ще възляза над висотата на облаците, Щe бъда подобен на Всевишния. Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, До най-долните дълбочини на рова.”
2. Битката на дявола против човешкия род чрез съмнението
Битие 3:4-5 –“ А змията рече на жената: Никак няма да умрете; но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото.”
3. Битката на дявола против Христа, Спасителят на света
Матея 4:1-11 –“Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня. И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син заповядай тия камъни да станат хлябове. А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Тогава дяволът Го завежда в светия град, поставя Го на крилото на храма и Му казва: Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: - "Ще заповяда на ангелите Си за Тебе: И на ръце ще Те дигат. Да не би да удариш о камък ногата Си". Исус му рече: Писано е още: "Да не изпитваш Господа твоя Бог". Пак Го завежда дяволът на една много висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му: Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш". Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.” 
4. Последната съпротива на Христа срещу дявола 
Откровение 20:10 –„И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето са и звярът и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.“ 
II. НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЛИЧНА ДУХОВНА СЪПРОТИВА НА ХРИСТИЯНИНА ПРОТИВ ДЯВОЛА
Стара евангелска песен казва:
“Борба непрестанна е този наш живот
- против Сатана и плътта, и греха.
Но ние сме войници – ще ги победим
и верно за нашия Вожд ще стоим!” 
Яков 4:7 –“И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.”Лука 22:31 –“[И рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито;”
 1. Духовната съпротива на Християнина против дявола, за да упази ума си
Първото нещо, което дяволът се стреми да нарани, е умът на човека
2. Духовната съпротива съпротива на Християнина против дявола, за да упази душата си
3. Духовната съпротива на Християнина против дявола, за да упази езика си
Яков 3:5-6 –“Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето, съвсем малко огън, колко много вещество запалва! И езикът, тоя цял свят от нечестие, е огън. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота, ни, а сам той се запалва от пъкъла.”
III. НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЕМЕЙНАТА ДУХОВНА СЪПРОТИВА НА ХРИСТИЯНИНА ПРОТИВ ДЯВОЛА
1. Атакуваният от дявола татко
2. Атакуваната от дявола майка
3. Атакуваните от дявола деца
Днес нашето семейство е повече от всякога под многоразлични атаки на дявола
А. Алкохол                      Г. Блудство
Б. Наркотици                  Д. Непокорство
В. Домашно насилие      Е. Алчност – пари, имоти и пр.
IV. НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЦЪРКОВНАТА ДУХОВНА СЪПРОТИВА ПРОТИВ ДЯВОЛА
Матей 26:40-41 –“Дохожда при учениците, намира ги заспали, и казва на Петра: Как! не можахте ли ни един час да бдите с Мене? Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото - немощно.”
Настоящото време, времето на спящата Църква
V. НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОБЩЕСТВЕНАТА ДУХОВНА СЪПРОТИВА ПРОТИВ ДЯВОЛА
1. За да бъде опазен града ни
2. За да бъде опазено селото ни
3. За да бъде опазено Отечеството ни
4. За за бъзе опазен света
1 Петрово 5:9 –“Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света.”
 VI. ОРЪЖИЕТО В СЪПРОТИВАТА ПРОТИВ ТЪМНИТЕ СИЛИ
Ефесяни 6:10-20 –„ Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите. Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия; вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово; молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии,…“

 1. Характерът на нашата съпротива или на нашия враг
Ефесяни 6:12 –„ Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.“ 
2. Облеклото на съпротивяващия се на дявола 
Ефесяни 6:11 – Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.“ 
3. Обувките на съпротивяващия се на дявола 
Ефесяни 6:15 – и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира.“неделя, 30 май 2010 г.

ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА БОЖИЕТО ЛОЗЕ

ПРЕОБРАЗ НА ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА
Исая 5:1-7 –“Сега ще пея на възлюбения си, песен на обичния си за лозето Му: Възлюбеният ми имаше лозе на много плодородно бърдо. Окопа го и го очисти от камъните, и насади го с отбрана лоза, съгради кула сред него, изкопа още илин в него; и очакваше сладко грозде, но то роди диво. И сега, ерусалимски жители и Юдови мъже, съдете между Мене и лозето Ми. Какво повече бе възможно да се направи за лозето Ми, от това, което направих за него? Защо, тогава, докато очаквах да роди сладко грозде, то роди диво? И сега, ето, ще ви кажа какво ще направя на лозето Си: Ще махна плета му и то ще бъде опостушено; ще разбия оградата му и то ще бъде изпотъпкано; и ще го оставя да запустее - без да се подрязва или прекопава, и ще обрасне то с тръни и бодили, и ще заповядам на облаците да изливат дъжд върху него. Защото лозето на Господа на силите е Израилевия дом, а Юдовите мъже са градината, която Го радва. И Той очакваше от тях правосъдие, но видя кръвопролитие; праведност, но чу вопъл.”
Книгата на пророк Исая, за мен е, първото Евангелие от Новия Завет
Ние не можем да четем и размишляваме или да проповядваме Новия завет отделно от Книгата на пророк Исая
І. ХАРАКТЕРЪТ НА ПОСАДЕНОТО ОТ БОГА ЛОЗЕ -
СПОРЕД ДУМИТЕ НА ПРОРОК ИСАЯ
1. Избраното от Бога място
2. Избраната от Бога лозова пръчка
Йоан 13:18 –“ Не говоря за всички вас; Аз зная кои съм избрал; но това стана, за да се сбъдне писанието:»Който яде хляба Ми, той вдигна своята пета против Мене.»”
Йоан 15:16 –“Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви определих да навлезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.”
Йоан 15:5 –“Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото отделени от Мене, не можете да сторите нищо.”
3. Построената от Бога ограда на посаденото то Бога лозе
Оградата е Словото Божие
4. Поставената от Бога врата на посаденото от Бога лозе
Йоан 10:9 –“Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира.”
Вратата на посаденото лозе е Христос
5. Кулата или наблюдателницата на посаденото от Бога лозе
6. Изкопаният кладенец в посаденото от Бога лозе
Йоан 4:10 -“Исус в отговор й каза: Ако би знаела Божият дар, и Кой е Оня, Който ти казва, Дай Ми да пия, ти би поискала от Него, и Той би ти дал жива (*текуща) вода.”
Йоан 7:37 –“А в последния ден, великия ден на праздника, Исус застана та извика казвайки: Ако е някой жаден, нека дойде при мене и да пие.”
ІІ. БОЖИЯТ ПРИЗИВ ЗА ОБЩАТА НИ РАДОСТ, ПОРАДИ ПОСАДЕНОТО ОТ НЕГО ЛОЗЕ
1. Призивът за песента към земните жители
Исая 5:1 –“Сега ще пея на възлюбения си, песен на обичния си за лозето Му: Възлюбеният ми имаше лозе на много плодородно бърдо.”
2. Пеещото небе, поради посаденото от Бога лозе, преобраз на Църквата Христова
Йоан 15:1 –“Аз съм истинската лоза, и Отец ми е земеделецът.”
Йоан 15:7 –“Ако пребъдете в Мене и думите ми пребъдат във вас, искайте, каквото и да желаете, и ще ви бъде.”
Христос бе небесната пръчка, от която се роди истинската лоза
ІІІ. БОЖИЯТА НАДЕЖДА ЧРЕЗ ПОСАДЕНОТО ОТ НЕГО ЛОЗЕ
Исая 5:4 –“ Какво повече бе възможно да се направи за лозето Ми, от това, което направих за него? Защо, тогава, докато очаквах да роди сладко грозде, то роди диво?”
Исая 61:1-3 –“Духът на Господа Иеова е на мене. Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките. Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените. Да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните. Да проглася годината на благоволението Господне и денят на въздаянието на нашия Бог. Да утеша всичките наскърбени. Да наредя за наскърбените в Сион. Да им дам венец вместо пепел ; миро на радост вместо плач облекло на хваление вместо унил дух. За да се наричат дървета на правда, насадени от Господа, за да се прослави Той.”
Матей 5:13-16 –“Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило не го турят под шиника, но на светилника, и то свети на всички вкъщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела,и да прославят вашия Отец, който е на небесата.”
ІV. ПОВЕДЕНИЕТО НА ДНЕСКАШНИТЕ ЛОЗАРИ, СЛУЖЕЩИ В ПОСАДЕНОТО ОТ БОГА ЛОЗЕ
Тук желая да започна с мисълта: “Божието дело в човешки ръце”
1. Захвърлената мотика при обработването на Божието лозе
Днес много служители търсят писалката, а не мотиката
Помнете: Лозето не иска само молитва, а и мотика!
2. Съборената ограда
Днес Библията много малко се използва, като ограда на Божието лозе
3. Изгорените врати на Божието лозе
4. Съборената вишка или наблюдателница в Божието лозе
Йоан 17:15 –“Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия.”
Йоан 15:17 -“Това ви заповядвам, да се любите един друг.”
5. Лозе без пазач
Лука 22:31 –“[И рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее, като жито”
6. Лозе, преобразено от дявола на дивачка
7. Запълнените с пръст кладенци, от които е текла Живата вода
Йоан 7:37 –“А в последния ден, великия ден на праздника, Исус застана та извика казвайки: Ако е някой жаден, нека дойде при мене и да пие.”
V. СКРИТИЯТ АПЕТИТ КЪМ ПЛОДА НА БОЖИЕТО ЛОЗЕ
1. Апетитът на лисиците
Песен на Песните 2:15 –“Хванете ни лисиците, малките лисици, които опостушават лозята; защото лозята ни са цъфнали.”
2. Апетитът на земните царе
3Царе 21:1-4 –“След тия събития, понеже езраелецът Нвавутей имаше лозе в Израел , близо до палата на самарийския цар Ахаава, Ахаав говори на Навутея, казвайки: Дай ми лозето си да го имам за бостан* (градина за зеленчук), понеже е близо до къщата ми; и вместо него ще ти дам лозе по-добро от него, или, ако ти се види добро, ще ти дам стойността му в пари. 3а Навутей рече на Ахаава: Да ми не даде Господ да ти дам бащиното си наследство. И Ахаав дойде у дома си тъжен и огорчен, поради думата, която израелецът Навутей му каза, като рече: Не ща да ти дам бащиното си наследство. И като легна на леглото си, отвърна лицето си и не яде хляба.”
3Царе 21:7 –“А жена му Езавел му рече: Царуваш ли ти наистина над Израиля? Стани, яж хляб, и нека е весело сърцето ти; аз ще ти дам лозето на Езраелеца Навутей.”
VІ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО НА БОГ ЗА СЪДБАТА НА НЕГОВОТО ЛОЗЕ, ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА
Исая 5:5-7 –“И сега, ето, ще ви кажа какво ще направя на лозето Си: Ще махна плета му и то ще бъде опостушено; ще разбия оградата му и то ще бъде изпотъпкано; и ще го оставя да запустее- без да се подрязва или прекопава, и ще обрасне то с тръни и бодили, и ще заповядам на облаците да изливат дъжд върху него. Защото лозето на Господа на силите е Израилевия дом, а Юдовите мъже са градината, която Го радва. И Той очакваше от тях правосъдие, но видя кръвопролитие; праведност, но чу вопъл.”
Йоан 15:6 –“Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън, като пръчка; и изсъхва; и събират ги, та ги хвърлят в огън, и те изгарят.”

вторник, 18 май 2010 г.

ЦЪРКВАТА СЪС И БЕЗ ПЕТДЕСЯТНИЦА

Йоан 16:7-16 –“Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба; за грях, защото не вярват в Мене; за правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате; а за съдба, защото князът на тоя свят е осъден. Имам още много неща да ви кажа; но не можете да ги понесете сега. А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща. Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява. Всичко, що има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето като взема, ще ви известява. Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко и ще Ме видите.”
Деяния на апостолите 19:2 –“И рече им: Приехте ли Светия Дух като повярвахте? А те му отговориха: Даже не сме чули дали има Светия Дух.”

- Рождество Христово е сърцето, душата на Християнството
- Великден и Петдесятница са обувките на Християнина
- Без тези обувки човек не може да се движи успешно в този свят
I. ПЕТДЕСЯТНИЦА - СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ
1. Петдесятница не е сектантска измишльотица, а е реалност
2. Петдесятница не е име на деноминация
3. Петдесятница е Еврейският Ден на Благодарността
Левит 23:16-19 –“Господ говори още на Моисея, казвайки: Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, и пожънете жетвата й, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жетвата си; и той да подвижи снопа пред Господа, за да ви бъде приет; на другия ден подир съботата да го подвижи свещеникът.
След Петдесятница, чрез Святия Дух, Новороденият човек принася на Бога вече - не земни плодове, а духовни
(Петдесятница - новата духовна реколта)
Галатяни 5:22-23 –“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон. ”Филипяни1:11 -“изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа, за слава и хвала на Бога.”
4. Петдесятница е изпълнението на Старозаветното пророчество
Йоил 2:28-29 -“И след това Ще излея Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Старците ви ще виждат сънища, Юношите ви ще виждат видения; Още и на слугите и на слугините Ще изливам Духа Си в ония дни.”
 5. Петдесятница е изпълнение на Христовото обещание
Лука 24:49 –“И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим] докато се облечете със сила от горе.”
6. Без Петдесятница е невъзможна физическа и духовна промяна на земята
Битие 1:1-2 –“В начало Бог създаде небето и земята. А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната; и Божият Дух се носеше над водата.”
Ако Бог вдигне Святия Си Дух от земята, ще настане пълен хаос
7. Петдесятница означава:
А. Възраждане
Б. Култура
В. Цивилизация
Г. Свобода
Д. Сила
II. ПЕТДЕСЯТНИЦА - НАДЕЖДАТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО 
Галатяни 5:5 -“Защото ние чрез Духа ожидаме оправданието чрез вяра, за което се надяваме.”
1 Коринтяни 1:26-31 –“Понеже, братя, вижте какви сте вие призваните, че между вас няма мнозина мъдри според човеците, нито мнозина силни, нито мнозина благородни. Но Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите; също избра Бог немощните неща на света, за да посрами силните; още и долните и презрените неща на света избра Бог, да! и ония, които ги няма, за да унищожи тия, които ги има, за да не се похвали ни една твар пред Бога. А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление; тъй щото, както е писано, "който се хвали, с Господа да се хвали".”
1. Петдесятница - надежда, не само за мъдрите, силните и благородните
2. Петдесятница - надежда за всички Новородени
А. Петдесятница - надежда за глупавите
Б. Петдесятница - надежда за немощните
В. Петдесятница - надежда за долните
Г. Петдесятница - надежда за презрените
Д. Петдесятница - надежда за обезличените
3. Петдесятница - Празникът на недискриминиращата Божия благодат
1 Коринтяни 1:30 –“А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление;”
А. Петдесятница - надежда за всички, поради Божията мъдрост
Б. Петдесятница - надежда за всички, поради Божията правда
В. Петдесятница - надежда за всички, поради Божието освещение
Г. Петдесятница - надежда за всички, поради Божието изкупление чрез Христа
4. Петдесятница - ден за равносметка
За мен и за теб - Петдесятница факт ли е или имитация?
А. Много от Християните вярват в силата на Петдесятница, но на теория, а не на практика
Б. Петдесятница не се изразява чрез шум, имитиран от човеци, а чрез изявление на Божията сила
Д.А.1:8а –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух...” 
Д.А. 2:2 –“И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха.”
Д.А.4:31а –“И като се помолиха, потресе се мястото, гдето бяха събрани; и всички се изпълниха със Светия Дух...”
5. Конфликтът на Петдесятница
- Няма по-конфликтна тема от темата за Петдесятница
- Конфликтът на Петдесятница не е помежду света и Християнството
- Петдесятната война е между Християните от различните деноминации
Д.А.19:2 –“И рече им: Приехте ли Светия Дух като повярвахте? А те му отговориха: Даже не сме чули дали има Светия Дух.”
III. ПЕТДЕСЯТНИЦА - БОЖИЯТ ПРОЖЕКТОР ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

1. Без Петдесятница, Божият прожектор, човек не може да види:
А. Божието обещание в Стария Завет
Б. Истинското Рождество Христово
В. Ангелския хор и да чуе песента му:”Мир на земята”
Г. Витлеемската звезда
Д. Агнеца Божий
2. Без Петдесятница, Божият прожектор, човек не може да види Голгота
(Преди и след Петдесятница)
А. Не може да види предателството на Христа
Б. Не може да види осъждането на Христа
В. Не може да види разпятието на Христа
Г. Не може да види пролятата кръв на Христа
Д. Не може да види Голготския кръст, на който Христос бе разпнат за нас
3. Без Петдесятница, Божият прожектор, човек не може да види Възкръсналия Христос
IV. ПЕТДЕСЯТНИЦА - БОЖИЯТ ПЪТЕВОДИТЕЛ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ 
Йоана 16:13 –“А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща.”
1. Без Петдесятница човек не може да повярва в Бога
2. Без Петдесятница човек не може да бъде облечен в Божията сила
3. Без Петдесятница човек не може да бъде Божий служител
4. Без Петдесятница човек не може да участва в грабването на Църквата
5. Без Петдесятница човек не може да участва в небесната награда
V. НУЖДАТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ОТ ПЪЛНА ПРОМЯНА ЧРЕЗ ПЕТДЕСЯТНИЦА
Не битието определя съзнанието, а съзнанието определя битието!
1. Страхът на човечеството, поради динамичните промени в съвременния свят
А. Страхът от промените в климата
Б. Страхът от промените в растителното царство
В. Страхът от промените на животинското царство
Г.Страхът от бързо променящия се в негативна посока човек
2. Човекът в ролята му на бог-създател на живот по изкуствен път
- Фаталните последици от създаване чрез модифициране и клонене не само на нови сортове плодове и зеленчуци, но и на животни и хора
3. Търсената от човека пълна промяна в живота по неправилен начин
А. Чрез промяна в местоживеенето
Б. Чрез промяна във външността
В. Чрез парите
Г. Чрез богатството
Д. Чрез насилието
4. Без Петдесятница истинска промяна е напълно невъзможна
А. Без Петдесятница е невъзможна външната промяна
- Промяна на природата
- Промяна на храната
- Промяна на водата
- Промяна на въздуха
Б. Без Петдесятница (без Святият Дух) е невъзможна истинската вътрешна (духовна) промяна
- Промяна на суеверната вяра
- Промяна на празната надежда без Бога
- Промяна на безплодната любов
- Промяна на суетния живот
- Промяна на негостоприемството
- Промяна на егоизма
- Промяна на прегорялата съвест и пр.
Без Петдесятница всяка промяна е само суета и гонене на вятъра!
5. Ролята на Святия Дух в живота на човека
Йоан 14: 16 –“И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде.”
А. Ходещи по Духа
Галатяни 5:25 –“Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим.”Б. Осиновени чрез Духа
Галатяни 4:6 –“И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни Духа на Сина Си, Който вика: Авва, Отче!”В. Освободени чрез Духа
Галатяни 5: 18 –“Но ако се водите от Духа, не сте под закон.”
Г. Съживени чрез Духа
Римляни 8:6 –“Понеже копнежът на плътта значи смърт; а копнежът на Духа значи живот и мир.”
Д. Утешени чрез Духа
Йоан 14: 16а – “И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител ...”
Е. Заредени със сила чрез Духа
Д.А.1:8а –“ Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух...”
Ж. Осветени чрез Духа
1 Петрово 1:2а –“избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа...”
З. Просветени чрез Духа
( Сондьори чрез Духа в Божиите дълбочини )
1 Коринтяни 2:10 –“А на нас Бог откри това чрез Духа; понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини.”
И. Умъдрявани с Божествена мъдрост чрез Духа
1 Коринтяни 2:13 –“което и възвестяваме, не с думи научени от човешка мъдрост, но с думи научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци.”
К. Подкрепяни чрез Духа – физически и духовно
Римляни 8:26а –“Така също и Духът ни помага в нашата немощ...”
Л. Насърчавани чрез Духа
Галатяни 5:5 –“Защото ние чрез Духа ожидаме оправданието чрез вяра, за което се надяваме.”
М. Свидетели за Бога чрез Духа
Д. А.1:8б –“и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
Н. Молещи се чрез Духа
Римляни 8:26 –“понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания;”
О. Обичащи чрез Духа
Римляни 15:30б ––“... и заради любовта, която е плод на Духа...”
П. Пребъдващи в Бога чрез Духа
1 Йоаново 4:13 -“По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, гдето ни е дал от Духа Си.”
Р. Утвърдени чрез Духа
2 Коринтяни 1:21-22 –“А тоя, Който ни утвърждава заедно с вас в Христа, и Който ни е помазал, е Бог, Който ни е запечатил, и е дал в сърцата ни Духа в залог.” 
VII. СЛУЖЕНИЕТО НА ЦЪРКВАТА
СЛЕД ПЕТДЕСЯТНИЦА
1. Дръзновеното свидетелство на Църквата чрез Духа на Петдесятница
Д.А.2:14-15 –“ А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа и и им проговори, казвайки: Юдеи, и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане знайно, това, и внимавайте в моите думи. Защото тия не са пияни, както вие мислите, понеже е едвам третият час на деня;”Д.А.4:7-10 –“И като поставиха Петра и Иоана насред, питаха ги: С каква сила, или с кое име, извършихте това? Тогава Петър, изпълнен със Светия Дух, им рече: Началници народни и старейшини, ако ни изпитвате днес за едно благодеяние сторено на немощен човек, чрез какво биде той изцелен, да знаете всички вие и всичките Израилеви люде, че чрез името на Исуса Христа Назарянина, Когото вие разпнахте, Когото Бог възкреси от мъртвите, чрез това име тоя човек стои пред вас здрав.”
2. Дръзновенната молитва на Църквата след Петдесятница
Д.А.4:31 –“И като се помолиха, потресе се мястото, гдето бяха събрани; и всички се изпълниха със Светия Дух, и с дързост говореха Божието слово.”
3. Служението чрез Дарбите на Святия Дух след Петдесятница
1 Коринтяни 12:8 –“Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия Дух;
4. Любовта на Християните след Петдесятница
Д.А.2:43-46 –“ И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо; и продаваха стоката и имота си, и разпределяха парите на всички, според нуждата на всекиго. И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие,”
5. Воюващата Църква чрез Духа на Петдесятница
Ефесяни 6:17 –“вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;”
 6. Петдесятница, духовният адреналин на Църквата, тогава и днес
Д.А.1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”  
VIII. ПЕТДЕСЯТНИЦА – НЕДИСКРИМИНИРАЩАТА БОЖИЯ БЛАГОДАТ 
1.      Петдесятница е за малки и големи 
2.      Петдесятница е бедни и богати 
3.      Петдесятница е за учени и прости 
4.      Петдесятница е за евреи, гърци, африканци и пр.четвъртък, 13 май 2010 г.

ТОЯ ИСУС

ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Деяния на апостолите 1:6-14 -"И тъй, еднъж, като се събраха, те Го попитаха, казвайки: Господи, сега ли ще възвърнеш на Израиля царството? А Той им рече: Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята. И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях. Които и рекоха: Галилеяни, защо стоите, та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето. Тогава се върнаха в Ерусалим от хълма, наречен Елионски, който е близо до Ерусалим, на растояние един съботен ден път. И когато влязоха в града, качиха се в горната стая, дето живееха; сиреч, Петър и Иоан, Яков и Андрей, Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зилот, и Юда Яковов.Всички тия единодушно бяха в постоянна молитва [и моление] с някои жени и Мария, майката на Исуса, и с братята Му. "
I. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ТОЯ ИСУС
ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
1. Как щеше да се роди Тоя Исус
Исая 7:14 -"За това, сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, и ще Го нарече Емануил (*Бог с вас)." 2. Кой щеше да бъде тоя Исус?"
2. Кой щеше да бъде Тоя Исус
Исая 9:6-7 -"Защото ни се роди дете, син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог Могъщ, Отец на вечността, Княз на Мира. Управлението Му и мира непрестанно ще се увеличават на Давидовия престол и на Неговото царство; за да го утвърди и поддържа чрез правосъдие и правда, от сега и до века."
3. Къде щеше да се роди Тоя Исус
Михей 5:2 -"А ти, Витлеем Ефрато, Ако и да си малък, за да бъдеш между Юдовите родове, От тебе ще излезе за Мене един, който ще бъде владетел на Израил; Чийто произход е от начало, от вечността."
4. Защо щеше да се роди Тоя Исус
Исая 53:5-6 -"Но Той биде наранен, поради нашите престъпления; Бит биде, поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир. И с Неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя си път; И Господ възложи на Него беззаконието на всинца ни."
II. ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ТОЯ ИСУС
ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
1. Тоя Исус бе изявен чрез Божия ангел
Лука 1:26-33 -"А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в Галилейския град наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария. И като дойде ангелът при нея, рече: Здравей благодатна! Господ е с тебе! [Благословена си ти между жените!] А тя много се смути от думата му; и в недоумение беше, като какъв ли ще бъде тоя поздрав. И ангелът й рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение. И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида. Ще царува над Якововия дом до века; и царството му не ще има край."
2. Тоя Исус бе изявен чрез свидетелството на Иосиф
Матей 1:20-23 -"Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото от нея е от Святия Дух. Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус (Спасител); защото Той е, Който ще спаси людете Си от греховете им. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: "Ето, девица ще зачне и ще роди син, и ще Го нарекат Емануил (което значи, Бог с нас)."
3. Тоя Исус бе изявен чрез Иоан Кръстител
Йоан 1:29 -"На утрешния ден Иоан вижда Исуса идещ към него, и казва: Ето Божият Агнец, който носи греха на света!"
4. Тоя Исус бе изявен чрез Петровия брат на име Андрей
Йоан 1:40-41 -"Единият от двамата, които чуха от Йоана за него и го последваха, беше Андрей, брат на Симона Петра. Той първом намира своя си брат Симона и му казва: Намерихме Месия (което значи Помазаника)."
III. ВЪЗНЕСЕНИЕТО НА ТОЯ ИСУС, БОЖИЯТ ЕДИНОРОДЕН СИН
Д.А.1:11 -"Които и рекоха:Галилеяни, защо стоите, та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето,така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето."
1. Мястото на Възнесение Христово
Д.А.1:12 -"Тогава се върнаха в Ерусалим от хълма, наречен Елионски, който е близо до Ерусалим, на разстояние един съботен ден път."
2. Знамението при Възнесението на Тоя Исус
Д.А.1:8-11 -"Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята. И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях. Които и рекоха: Галилеяни, защо стоите, та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето."
3. Отчаянието при Възнесението на Тоя Исус
Д.А.1:10-11 -"И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях. Които и рекоха: Галилеяни, защо стоите, та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето."
4. Обещанието при Възнесението на Тоя Исус
Д.А.1:11б -"Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето."