вторник, 29 декември 2009 г.

БЛАГОСЛОВЕНА НОВА ГОДИНА

ЗАВЕТЪТ НА БОЖИЕТО БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Исая 54:10-11 –“Защото, ако и да изчезнат планините, и да се поместят хълмовете; пак Моята благост няма да се оттегли от тебе; И заветът Ми на мир, няма да се помести, казва Господ, Който ти показва милост. От наскърбена, смутена, безутешна, ето, Аз ще постеля камъните ти в красиви цветове, и ще положа основите ти от сапфири.”
І. МНОГОРАЗЛИЧНИТЕ ИМЕНА НА БОЖИЯ ЗАВЕТ
1. Старият завет
А. Ноевият завет
Б. Заветът на Авраам (Заветът на Вярата)
2. Новият завет
3. Заветът на Божията Благодат
4. Заветът на Божията Любов
5. Заветът на Божия Мир
Римляни 5:1 –“И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос.”
ІІ. ЗАВЕТЪТ НА БОЖИЯТА НЕПРОМЕНЯЕМА БЛАГОСТ (БЛАГОДАТ)
Исая 54:10 –“Защото, ако и да изчезнат планините, и да се поместят хълмовете; пак Моята благост няма да се оттегли от тебе; И заветът Ми на мир, няма да се помести, казва Господ, Който ти показва милост.”
1. Заветът на Божията непроменяема благост е в непроменяемото благо име на Бога
Псалми 52:9 –“Винаги ще Те славословя, защото ти си сторил това; И пред Твоите светии ще призовавам името Ти, защото е благо.”
2. Заветът на Божията непроменяема благост е в непроменяемия благий дух на Бога
Псалми 143:8 –“Дай ми да чуя рано гласа на милосърдието Ти, защото на Тебе уповавам. Дай ми да зная пътя, по който трябва да ходя, защото към Тебе издигам душата си.”
3. Заветът на Божията непроменяема благост е във вечно непроменяемия Бог
Откровение 1:8 –“Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е, и Който е бил, и Който иде, Всемогъщият.”
Евреи 13:8 –“ Исус Христос същий вчера, днес и до века.”
4. Поканата до неопиталите Божията непроменяема благост
Псалми 34:8 –“Вкусете и вижте, че Господ е благ. Блажен оня човек, който уповава на Него.”
ІІІ. ЗАВЕТЪТ НА БОЖИЯ НЕПРОМЕНЯЕМ МИР
Исая 54:10-11 -”Защото, ако и да изчезнат планините, и да се поместят хълмовете; пак Моята благост няма да се оттегли от тебе; И заветът Ми на мир, няма да се помести, казва Господ, Който ти показва милост. От наскърбена, смутена, безутешна, ето, Аз ще постеля камъните ти в красиви цветове, и ще положа основите ти от сапфири.”
1. Заветът на обединяващия мир на Христа
Римляни 5:1 –“И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос.”
А. Мирът с кого? – Мирът с Бога
Б. Мирът за кого? - Мирът за човека грешник
Римляни 3:9-18 –“Тогава що следва? Имаме ли някакво предимство над езичниците? Никак; защото вече обвинихме юдеи и гърци, че те всички са под грях. Както е писано:"Няма праведен ни един; Няма никой разумен; Няма кой да търси Бога; Всички се отклониха, заедно се развратиха; Няма кой да прави добро, няма ни един; Гроб отворен е гърлото им; С езиците си ласкаят, аспидова отрова има под устните им; Тяхните уста са пълни с клевета и горест; Нозете им бързат да проливат кръв; Опустошение и разорение има в пътищата им. И те не знаят пътя на мира. Пред очите им няма страх от Бога."А знаем, че каквото казва законът, казва го за ония, които са под закона, за да се затулят устата на всекиго и цял свят да се доведе под съдбата на Бога.”
В.Мирът чрез кого? – Чрез Господа Исуса Христа
2.“Шалом!” - Еврейският поздрав
А. Шалом, пророчеството за Христовия мир
Б. Шалом, пророчеството при рождението на Христа
Лука 2:14 –“Слава на Бога във висините. И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.”
В. Шалом, обещанието на Христа
Йоан 14:27 –“ Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.”
Г. Шалом, казаното от Христа слово за довиждане
Йоан 20:19 –“А на вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, гдето бяха учениците беше заключена, поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам!”
ІV. ПРЕОБРАЖНИЕТО ЧРЕЗ ЗАВЕТА НА МИРА
Исая 54:11, 26:3
–“Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Тебе уповава.”
1. Преображение на наскърбените
2. Преображение на смутените
3. Преображение на безутешните
4. Преображение на страхливите
5. Преображение на нашата вяра
6. Преображение на нашата сила
7. Преображение на нашия характер
8. Преображение на нашето семейство
9. Преображение на нашия народ
Преобразени чрез Завета на Божието благоволение!
Лука 2:14 -"Слава на Бога във висините, И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение."

сряда, 23 декември 2009 г.

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВОСкъпи приятели, братя и сестри в Господа,
В навечерието на Рождество Христово (Зората или Утробата на Християнството) желанието ми е, не само да потърся сродни души (братя и сестри по Дух), за да се поздравим със светлия Празник и да си пожелаем здраве, щастие, благословение и пр...
Но желанието и молитвата ни (като Християни) трябва да бъде - Рождението на Христос да провокира Евангелския Дух (Духът на Благовестието) във всеки от нас, за да бъдем живи свидетели на Неговото Рождение. (“...и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби...“– Галатяни 2:20)
Благословени празници!
П-р Д-р Стефан Банков

МИСИЯТА ЧРЕЗ ХРИСТОВОТО ВЪПЛОЩЕНИЕ

Исая 7:14 –“Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил.”
Исая 53:6 –“Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.”
Йоан 3:16
–“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
Рождество Христово, надеждата на света
Рождество Христово означава – Бог е бил с нас, Бог е с нас и Бог ще бъде с нас (Емануил)
I. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
1. Рождество Христово, предопределено в Стария завет
Няколко от многото празници в Старозаветната диспенсация са преминали и в Новозаветната диспенсация
А. Първият празник е празникът на Божието обещание
Битие 3:15 –“Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.”
Б. Вторият празник е наречен Великата Пасха (познат и практукуван от съвременните Християни под името Господна вечеря)
В. Третият празник, който Християните празнуват се нарича Петдсятница
1). Петдесятница не е Християнски празник, а еврейски
Левити 23:9-14 –“ Господ говори още на Моисея, казвайки: Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, и пожънете жетвата й, тогава да донесете на свещеника един сноп от първите плодове на жетвата си; и той да подвижи снопа пред Господа, за да ви бъде приет; на другия ден подир съботата да го подвижи свещеникът. И в деня, когато подвижите снопа, да принесете за всеизгаряне Господу едно едногодишно агне без порок; и хлебния му принос, две десети от ефа чисто брашно омесено с дървено масло, в жертва чрез огън Господу за благоухание; и възлиянието му, един четвърт ин вино. А хляб, или пържено жито, или пресни класове да не ядете до тоя ден, до деня, когато принесете приноса на вашия Бог. Това да бъде вечен закон във всичките ви поколения, във всичките ви жилища.”
2). Петдесятница става Християнски празник, но не на земния просперитет (какъвто е при евреите), а на духовния просперитет
Д.А.2 глава
Галатяни 5:22-23 –“А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.”
Петдесятница е преобраз на въплощението на Бог Дух Святи в човешка плът
Г. Четвъртият празник е репетицията преди Рождество Христово
Битие 22:1-2 –“След тия събития Бог изпита Авраама, като му рече: Аврааме. А той рече: Ето ме. И рече Бог: Вземи сега единствения си син, когото любиш, сина си Исаака, та иди в местността Мория и принеси го там във всеизгаряне на един от хълмовете, за който ще ти кажа.”
2. Същността на Рождество Христово
Във връзка с централната мисъл: Рождество Христово - Емануил (Бог с нас), желая да кажа, че Рождество Христово е за нас, като сонда, чрез която проникваме не в недрата на земята, а в недрата на духовната история. От там проследяваме Великото Божество в Библейската история.
А. Рождество Христово не е детски празник – празник на елхата, сурвачката, подаръците; нито е празник на чревоугодниците
Б. Рождество Христово не е и Църковна икона
- Пълководец, облечен в бели дрехи
- Пълководец, възседнал на бял кон
- Пълководец, въоръжен с копие в въка
- Пълководец, воюващ против триглавия змей
(Тази иконата, която някои наричат “Иконата на свети Георги Победоносец”)
Това не е свети Георги Победоносец. Това е Господ Исус Христос, воюващ против Сатана, антихриста и лъжепророка, описан в Книгата
Откровение (19 глава)
3. Символът на Рождествената елха
А. Светлината и украсата на Рождествената елха са символ на Божията многоразлична благодат
Ефесяни 4:7-15 –“А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал; Затова казва: - "Като възлезе на високо, плени плен И даде дарове на човеците". (А това "възлезе" що друго значи, освен че бе и [по-напред] слязъл в местата по-долни от земята. Тоя, Който е слязъл, е същият, Който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко). И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите; докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота; за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости; но, действуващи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос,”
Б. Дървото на Рождествената елха, скрито под играчките и свелините, символ на Христовия кръст
4. Витлеемската звезда, символ на Пътеводителя до Бога
(Пътеводител - Словото Божие, Църквата Христова, благовестителят и пр.)
Рождество Христово, Витлеемската звезда и кръстът на Христа не могат да бъдат разделени. Те вървят заедно, обединени в единство.
II. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – ЕМАНУИЛ – БОГ Е С НАС И ДНЕС
- Рождество Христово не е веднъж в годината
- Рождество Христово е всеки ден
Пример - Честито Рождество Христово през август!
След една от Рождествените служби при мен дойде млад човек със сияещо лице, стисна ми сърдечно ръката и развълнуван каза: Брат Банков, моето Рождество Христово беше през месец август, миналата година. Тогава Христос се роди в мен, така както се роди във Витлеемската кошара. До него момент, аз приличах на кошара, обиталище на крави, волове, коне, кози, овце, и други животни.
1. Грехът на човечеството, причина за Рождество Христово
Исая 7:14 –“Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил.”
Исая 53:6
–“Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.”
2. Любовта на Бог Отец, причината за рождество Христово
Йоан 3:16 –“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:”
3. Рождество Христово, Божият дар на изкуплението по благодат
(Диспенсацията на благодатта)
Йоан 1:29 –“На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!”
(“Овенът” за интернационалния курбан)
III. МИСИЯТА НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Исая 61:1-4
–“Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните; Да проглася годината на благоволението Господно, И деня на въздаянието от нашия Бог; Да утеша всичките наскърбени; Да наредя за наскърбените в Сион, Да им дам венец вместо пепел, Миро на радост вместо плач, Облекло на хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на правда Насадени от Господа, за да се прослави Той. И ще се съградят отдавна запустелите места, Ще се издигнат досегашните развалини. И ще се обновяват пустите градове Опустошени от много родове.”
1. Изпратеният от Отца Месия (Божият Единороден Син)
2. Провъзгласеният от Святия Дух Месия (Исус Христос)
3. Освободителната мисия на Христос
4. Христос, Проповедникът на Великия и страшен съд на Бога
5. Христос, Утешителят
6. Христос, Добрият Пастир, който се грижи за нас
7. Чрез Христа, строители на запустелите места
8. Мисията на Рождество Христово е наша мисияВсеки Християнин трябва да има лична мисия:
А. Мисионер в собствения си живот
Б. Мисионер в своето семейство
В. Мисионер на работното си място
Г. Мисионер в обществото
Матей 5:13-16 –“Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.”
IV. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО ВО ВЕКИ
ЕМАНУИЛ - БОГ С НАС ВЪВ ВЕЧНОСТТА

Д.А. 1:10-11 –“И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде както Го видяхте да отива на небето. ”
1. Утехата на Християнина
(Временно разделени, но не духовно)
Йоан 14:1-3 –“Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене. В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие. А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, гдето бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам!”
2. Надеждата на Християнина чрез Рождество Христово (Емануил) - Бог с нас, не само на тази земя, но и през Вечността
1 Коринтяни 2:9 –“А според както е писано: - "Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, И на човешко сърце не е дохождало, Всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят".”
1 Солунци 4:13-17
–“ А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.”
3. Божието обещание за Новото Рождество Христово във Вечността
Откровение 7:14 –“И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето.”
Откровение 19:11,13 –“След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно... и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово.”
Откровение 19:6 –“И чух като глас от много народ, и като глас от много води, и като глас от силни гърмежи, които казваха: Алилуя! Защото Господ, нашият Бог, Всемогъщият, царува.”


събота, 5 декември 2009 г.

СИЛАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО

Йн.1:1-4 –"В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците."
Йоан 2:1-7 –"На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и Исусовата майка беше там. И Исус и учениците Му бяха поканени на сватбата. И когато се свърши виното, майката на Исуса му казва: Вино нямат. А Исус й казва: Какво има между мене и тебе, жено? Часът ми още не е дошъл. Майка Му казва на слугите: Каквото ви рече, сторете. А там имаше шест каменни делви, поставени по обичая на Юдейското очищение, които побираха по две или три мери. Исус им казва: Напълнете делвите с вода. И напълниха ги до горе."

І. КАКВОТО ВИ КАЖЕ, СТОРЕТЕ - СИЛАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО, ИЗЯВЕНА ЧРЕЗ ТВОРЕНИЕТО НА НЕБЕСАТА, ЗЕМЯТА И ВСИЧКО, ЩО Е В ТЯХ
Битие 1 и 2 гл.
ІІ. КАКВОТО ВИ КАЖЕ, СТОРЕТЕ - СИЛАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО, ИЗЯВЕНА ПРЕДИ И СЛЕД ПОТОПА
Битие 6:5-8 –“И като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята и, че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята, и огорчи се в сърцето си. И рече Господ: Ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох, - човеци, зверове, гадини, и въздушни птици, - понеже се кая, че ги направих. А Ной придоби Господнето благоволение.”
ІІІ. КАКВОТО ВИ КАЖЕ, СТОРЕТЕ – ВЯРАТА В СИЛАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО, ИЗЯВЕНА ЧРЕЗ ПРИЗВАНИЕТО НА АВРАМ
Битие 12:1-3 –“Тогава Господа каза на Аврама: Излез из отечеството си, измежду рода си и из бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ; ще те благословя, и ще проглася името ти, и ще бъдеш за благословение. Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена.”
ІV. КАКВОТО ВИ КАЖЕ, СТОРЕТЕ – ВЯРАТА В СИЛАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО, ИЗЯВЕНА ЧРЕЗ ПРОРОК ИСАЯ
Исая 7:14 -“За това, сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, и ще Го нарече Емануил (*Бог с вас).”
V. КАКВОТО ВИ КАЖЕ, СТОРЕТЕ – ВЯРАТА В СИЛАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО, ИЗЯВЕНА НА ГРОБИЩАТА В СЕЛО ВИТАНИЯ
Йоан 11:25; 43-44 –“ Исус й рече: Аз съм Възкресението и Животът; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее… Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез вън! Умрелият излезе с ръце и нозе, повити в саван, и лицето му бе забрадено с кърпа. Исус им каза: Разповийте го и оставете го да си иде.”
VІ. КАКВОТО ВИ КАЖЕ, СТОРЕТЕ – ВЯРАТА В СИЛАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО, ИЗЯВЕНА В ЕРИХОН
Лука 18:35-43; 19:1-9 –“А когато Той се приближаваше до Ерихон, един слепец стоеше край пътя да проси. И като чу, че минава народ, попита какво е това. И казаха Му, че Исус Назарянинът минава. Тогава Той извика, казвайки: Исусе, Сине Давидов, смили се за мене... Исус му рече: Прогледай; твоята вяра те изцели. А тия, които вървяха отпред го смъмриха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се за мене! И тъй, Исус се спря и заповяда да Му Го доведат. И като се приближи, попита го: Какво искаш да ти сторя? А той каза: Господи, да прогледам. И Исус му рече: Прогледай! Твоята вяра те изцели. И той веднага прогледа, и тръгна след него, като славеше Бога. И всичките люде, като видяха това, въздадоха хвала на Бога…
Слез това Исус влезе в Ерихон и минаваше през града. И, ето, един човек, на име Закхей, който беше началник на бирниците, и богат, искаше да види Исус кой е, но не можеше, поради народа, защото беше нисък. И завтече се напред, та се покачи на една черница, за да го види; понеже през оня път щеше да мине. И Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Закхее, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти. И той побърза да слезе, и прие Го с радост. И като видяха това, всички роптаеха, казвайки: При грешен човек влезе да преседи. А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно. И Исус му рече: Днес стана спасение в този дом; защото и този е Авраамов син.”
VІІ. КАКВОТО ВИ КАЖЕ, СТОРЕТЕ – ВЯРАТА В СИЛАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО, ИЗЯВЕНА ЧРЕЗ НЕОБИЧАЙНИЯ РИБОЛОВ
Лука 5:4-6 –“И като престана да говори, рече на Симона: Оттегли ладията към дълбокото и хвърлете мрежите в ловитба. А Симон в отговор рече: Учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме; но по Твоята дума ще хвърля мрежите. И като сториха това, уловиха твърде много риба, така щото се прокъсваха мрежите им.”
Матей 17:27 –“ Но, за да не ги съблазним, иди на езерото, хвърли въдица, и измъкни рибата, която първо се закачи, и като разтвориш устата й ще намериш един статир; вземи го и дай им го за Мене и за тебе.”
VІІІ.КАКВОТО ВИ КАЖЕ, СТОРЕТЕ – ВЯРАТА В СИЛАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО, ИЗГОВОРЕНО ПРЕДИ НЕГОВОТО ВЪЗНЕСЕНИЕ
Марк 16:15-18 –“И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите; в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.”
Деяния на апостолите 1:8 –“Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.”
ІХ. СИЛАТА НА БОЖИЕТО СЛОВО, ИЗЯВЕНА ЧРЕЗ ДУМИТЕ НА ХРИСТОС
Йоан 15:7 –“Ако пребъдете в Мене и думите ми пребъдат във вас, искайте, каквото и да желаете, и ще ви бъде.”