петък, 24 октомври 2014 г.

ДОСИЕТО ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ЖЕЛЯЗНАТА ЗАВЕСА

П-Р Д-Р СТЕФАН БАНКОВПОСВЕЩЕНИЕ

Днес се говори много за финансовата и икономическа разруха на България, но не се говори за разрухата на човека.
Помнете! Падналото може да се изгради! Изкъртеното може да се възстанови! Откраднатите пари могат отново да се спечелят! Но не може един унищожен човешки живот (морално, духовно и интелектуално) да бъде възстановен!
Аз публикувах моето досие, за да помогна на потомците на България да съумеят - никога повече да не допускат подобни извращения с български синове и дъщери в собствената ни Родина, от собствените ни управници!
Защото капиталът на един народ е ЧОВЕКЪТ!
                                        П-р Д-р Стефан Банков