неделя, 30 ноември 2008 г.

ВИТЛЕЕМСКАТА РЕФОРМАЦИЯ ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

От.21:5 -"И Седящият на престола рече: Ето, подновявам всичко. И каза: Напиши, защото тия думи са верни и истинни"
1). Реформация чрез кого
2). Реформация на какво
3). Реформация за кого

I. РЕФОРМАЦИЯТА, СТРЕМЕЖЪТ ИЛИ ОЩЕ НАДЕЖДАТА НА СВЕТА
1. Опитите на света за промяната му чрез реформации
Ние сме били свидетели на много опити за реформации в света
2. Търсените промени и успехи чрез политическите реформации
3. Търсените промени чрез реформациите в нашето правосъдие
4. Търсеният успех и жизнено богатство чрез икономически реформации
- Малко от тези реформации са се увенчавали с успех
- Претърпелите провал са били или безбожни, или противоприродни

II. РЕФОРМАЦИЯТА ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
1. Реформацията на Словото - от глина на хартия
Първата печатница е открита от Църквата за печатане на Светото писание
2. Реформацията на музиката и музикалните инструменти
3. Реформация на архитектурата
4. Реформация на художественото изкуство
5. Реформация на индустрията
6. Реформация на земеделието
7. Реформация на семейството
8. Реформация на образованието
9. Реформация на медицината

III. РЕФОРМАЦИЯТА ЧРЕЗ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО НА РЕЛИГИЯТА
1. Реформация на вярата
2. Реформация на любовта
3. Реформация на надеждата
4. Реформация на мисленето
5. Реформация на поклонението
6. Реформация на пороците – реформирането им в добродетели
7. Реформация на омразата – реформирането й в любов
8. Реформация на страха - реформирането му в смелост
9. Реформация на смъртта във вечен живот
10. Реформация на характера
11. Реформация на поведението
12. Реформация на чувствата
2Кор.4:16-18 -"Затова ние не се обезсърчаваме; но ако и да тлее външният наш човек, пак вътрешният всеки ден се подновява. Защото нашата привременна скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, но на невидимите; защото видимите са временни, а невидимите вечни."

IV. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, НАДЕЖДАТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
Рождество Христово ни говори за две неща:
1. Въплощението на нетленното в тленно - въплощението на Божия Единороден Син в човешка плът
2. Въплощението на тленното в нетленно
Възкресението на човека и обличането му в безсмъртие
Едно ново Рождество Христово по обратен път - Рождество Христово не във Витлеемската ясла, а в Новия Ерусалим

вторник, 11 ноември 2008 г.

ДЕРЗАЙ - НЕ СЕ ПРЕДАВАЙ

Д.А.23:11 -"И през следващата нощ Господ застана до него и рече: Дерзай, защото, както си свидетелствувал за Мене в Ерусалим, така трябва да свидетелствуваш в Рим."
Йн.16:33 -"Това ви казах за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте Аз победих света."

I. ДЕРЗАЙ - НЕ СЕ ПРЕДАВАЙ В БОРБАТА С ЖИВОТА

1. Загубеното дерзание, поради:
А. Загубената вяра
Б. Загубената любов
В. Загубената надежда
2. Дерзай - не се предавай в борбата с учението
3. Дерзай - не се предавай в борбата с бизнеса
4. Дерзай - не се предавай в борбата със слуховете

II. ДЕРЗАЙ - НЕ СЕ ПРЕДАВАЙ В БОРБАТА С БОЛЕСТТА

1. Болестта идва, като исполин срещу човека
Бог ти казва: Дерзай! Не се предавай в тази неравна борба!
2. Дерзай - не се предавай във времетраенето на тази борба
Борбата с болестта не е като времетраенето на спортната борба
3. Дерзай, не се предавай - в усилната борба срещу болестта ти не си сам
А. Има моменти, когато лекарят ти идва на помощ
Но много пъти в тази борба той отстъпва и те оставя сам
Б. Има моменти, в които лекарствата ти идват на помощ
Но много пъти в тази коварна борба и те са безсилни да ти помогнат
В. В тази борба често при тебе остава само Един - Господ Исус Христос
Затова дерзай! Не се предавай! Бог грижи се за теб!

III. ДЕРЗАЙ - НЕ СЕ ПРЕДАВАЙ В БОРБАТА СРЕЩУ ДЯВОЛА

От.2:10 -"Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще тури някои от вас в тъмницата, за да бъдат под изпитание, и ще имате скръб десет дни. Бъди верен до смърт, и Аз ще ти дам венеца на живота."

1. В борбата срещу дявола ние не се борим с нашите сили, умение и професионализъм
Еф.6:10-18 -"Най-после, *заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу всесветските управители на тая тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. За това, вземете си Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и, като надвиете на всичко да устоите. Стойте прочее препасани с истина през кръста си, и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това вземете си вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия; вземете тоже за шлем спасението, и мечът на Духа, който е Божието слово. Молещи се в Духа на всяко време, с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии."

2. В борбата с дявола ние се борим чрез силата на Словото Божие
3. В борбата с дявола ние се борим чрез силата на Святия Дух
Той ни помага:
- В нашите молитви
- В нашия мир
- В нашия път
4. В борбата с дявола ние се борим чрез силата на Христовия кръст
1Кор.1:18 -"Защото словото на кръста е безумие за тия, които погинват; а за нас, които се спасяваме,то е Божия сила."
Йн.16:33 -"Това ви казах за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте Аз победих света."

събота, 8 ноември 2008 г.

БЛАГОДАРЕНИЕТО, БЕЛЕГЪТ НА ДУХОВНАТА ЦЪРКВА

2Кор.4:15 -"Защото всичко това е заради вас, тъй щото благодатта, увеличена чрез мнозината, които са я получили, да умножи благодарението за Божията слава."
- Благодарението го олицетворяваме с благоуханен горящ темян пред Господа
- Оплакването е роптание, недоволство и обида пред Господа

I. БЛАГОДАРЕНИЕТО, СТАРОЗАВЕТНАТА ЖЕРТВА

1. Божията заповед за благодарствената жертва
Лев.22:21 -"Който, за изпълнение на обрек или за доброволен принос, принесе от говедата или от овците в примирителна жертва Господу, нека я принесе без недостатък, за да бъде приета; никакъв недостатък да няма в нея."
А. Примерът за приетата и неприета благодарствена жертва
1.) Примерът с Каин и Авел
2.) Примерът с притчата за бирника и фарисея

2. Службата на благодарение в Стария Завет
1Лет.16:4 -"И определи известни левити да служат пред Господния ковчег, да възпоменуват, да благодарят и да хвалят Господа Израилевия Бог."

3. Възстановяването на благодарствените служби от Неемия
Неем.12:46 -"Защото отдавна, в дните на Давида и на Асафа, имаше главни певци и пеения за хвала и благодарения Богу."

4. Търсената причина за благодарение
Иов 22:3 -"Ако си ти праведен, Всемогъщият има ли за какво да се благодари? Или ползува ли се Той, ако правиш пътищата си непорочни?"

II. БЛАГОДАРЕНИЕТО В ЖИВОТА НА ИСУСА

1. Христовото благодарение за спасението на човешката душа
Мт.11:25 -"В онова време Исус проговори, казвайки: Благодаря ти, Отче, Господи на небето и земята, за гдето си утаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците."

2. Христовото благодарение за хляба и рибата
Йн.6:11 -"Исус, прочее, взе хлябовете и, като благодари, раздаде ги на седналите; така и от рибите, колкото искаха."

3. Христовото благодарение преди възкресението на Лазар
Йн.11:41 -"И тъй отместиха камъка. А Исус подигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря Ти, че Ме послуша."

4. Христовото благодарение на Господната трапеза
Мт.28:27 -"Взе и чашата, и, като благодари, даде им и рече: Пийте от нея всички!"

III. ДОКТРИНАТА НА БЛАГОДАРЕНИЕТО В НОВИЯ ЗАВЕТ, БЕЛЕГЪТ НА ДУХОВНАТА ЦЪРКВА

1. Божията благодат, причината или утробата за благодарението, белегът на духовната Църква
2Кор.4:15 -"Защото всичко това е заради вас, тъй щото благодатта, увеличена чрез мнозината, които са я получили, да умножи благодарението за Божията слава."

2. Пожеланието на апостола за дарбата на благодарението
2Кор.9:10-12 -"А Тоя, Който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеене, и ще прави да изобилват плодовете на вашата правда, та да бъдете във всяко отношение богати във всякаква щедрост, която чрез вашето служение произвежда благодарение на Бога. Защото извършването на това служение не само запълва нуждите на светиите, но и чрез многото благодарения се излива и пред Бога."

3. Изобилващата вяра с благодарение
Кол.2:7 -"Вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени и изобилващи [в нея с] благодарение."

4. Молитвата с благодарение
Кол.4:2 -"Постоянствувайте в молrтва и бдете в нея с благодарение."
Църквата Христова е била и ще си остане най-доброто училище за възпитанието на човека, изграждане на неговата култура, етики и добродетели.
Благодарението не е продукт на човешкия ум. Ние можем да имаме един много учен човек и той да бъде неблагодарен човек.
Благодарението е духовен атрибут, диктуван от сърцето и душата на човека. А сърцето и душата се култивират и възпитават само по духовен път

вторник, 4 ноември 2008 г.

ИЗОБИЛЕН ЖИВОТ

Йн.10:10 –“Крадецът дохожда само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат изобилно.”

І. ХРИСТОВОТО ЕВАНГЕЛИЕ ДО ДУХОВНО БЕДНИЯ СВЯТ
1. Днес светът е обеднял духовно, защото изобилства с:
А. Омраза
Б. Егоизъм
В. Завист
Д. Кръвопролитие
Е. Грехопадение
Ж. Пороци
З. Криминални деяния
И. Зло
Й. Разврат

2. Днес светът е беден и става все по-беден, защото е беден във:
А. Вярата
Б. Молитвата
В. Любовта Агапе
Г. Служението
Д. Дарението
Е. Гостопримството
Ж. Песента
З. Уважението

3. Днес много Църкви икономически са много богати, а духовно много бедни
От.3:17 –“Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол,”

И обратно: Църквата икономически може да бъде бедна, но духовно да бъде богата
От.2:9 –“Зная (твоите дела), твоята скръб и сиромашия (но пак си богат), и как те клеветят ония, които наричат себе си юдеи, но не са, а са сатанинската синагога.”
( Това е Петровата Църква )

ІІ. ПРЕДЛАГАНОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ПРОСПЕРИТЕТА
Йн.10:10 –“Крадецът дохожда само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат изобилно.”

1. Опасността от крадеца –“Внимавайте!”
- Той е навсякъде
- Неговото име е Сатана
- Той обира джобовете, чантите, домовете, църквите, държавата
2. “Аз дойдох” - казва Христос
Христос дойде за мене и за тебе
3. Подареният от Христа живот
4. Животът на изобилието (икономическо и духовно)
5. Предлаганият плод от Дървото на Живота
От.2:7 –“Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите: На този, който победи, ще дам да яде от дървото на живота, което е [всред] Божия рай.”
6. Предлаганата манна от Бога
От.2:11а –“Който има ухо, нека слуша, що говори Духът към църквите:…”

ІІІ. ДИЛЕМАТА ПОМЕЖДУ КРАДЕЦА И ХРИСТОС
Йн.18:39-40 –“А у вас има обичай да ви пущам по един на пасхата; желаете ли, прочее, да ви пусна юдейския цар? Тогава те пак закрещяха, казвайки: Не Тоя, но Варава. А Варава беше разбойник.”

1. Изборът на крадеца
А. Ти избираш да живееш с крадеца
Б. Ти избираш да работиш с крадеца
В. Ти избираш да приемеш крадеца в къщата си
Г. Тогава напразно са секретните брави, поставени на нашите врати

2. Изборът на Христа е изборът на изобилния живот
А. Икономическо изобилие
Б. Физическо изобилие
В. Духовно изобилие

Кого ще избереш: Варава или Христос?