неделя, 8 юли 2012 г.

КЪДЕ СА ДЕВЕТИМАТА

Лука 17:11-18 –“И в пътувануето си към Ерусалим Той минаваше границата между Самария и Галилея. И като влизаше в едно село, срещнаха Го десетина прокажени, които, като се спряха отдалеч, извикаха със силен глас, казвайки: Исусе, наставниче, смили се за нас! И като ги видя, рече им: Идете, пощажете се на свещениците. И като отиваха, очистиха се. И един от тях, като видя, че изцеля, върна се и със силен глас славеше Бога, и падна на лице при нозете на Исуса и Му благодареше. И той бе самарянин. А Исус в отговор му рече: Нали се очистиха десетимата? А где са деветимата?”
І. БИБЛЕЙСКАТА ДЕСЯТКА
Десет - едно от съвършените числа на Бога:
1. Десет девици
2. Десет рога
3. Десет таланта
4. Десет драхми
5. Десет мнаси
6. Десет прокажени
7. Десет града
Лука 19:17 –“И рече му: Хубаво, добри слуго! Понеже на твърде малкото се показа верен, имай власт над десет града. ”
ІІ. ДЕСЕТТЕ ПРОКАЖЕНИ, ПРИЯТЕЛИ ПО СЪДБА
1. Те всички бяха болни от една и съща болест
2. Те всички бяха анатемосани от обществото
3. Те всички молеха еднакво за Божията милост
4. Те всички бяха съвършено изцерени – на мига
5. На всички тях се каза едно и също слово
6. Но не всички се върнаха при Бога
ІІІ. ДЕСЕТТЕ ПРОКАЖЕНИ, ПРЕОБРАЗ НА РАЗДЕЛЕНИЯ СВЯТ
1. Разделен социално
2. Разделен духовно
3. Разделен във вечността
ІV. ТЪРСЕНИТЕ ОТ БОГА ПРОКАЖЕНИ
1. Бог не търси банкерите
2. Бог не търси богатите
3. Бог търси болните, за да ги изцери
4. Бог търси изцерените, за да провери дали са съвършено изцерени:
- изцерени физически
- изцерени духовно
5. Господ пита за теб, един от деветимата - не, за да си платиш или да те направи длъжник
- Той пита за теб, защото е загрижен за състоянието ти след изцерението
- Той потърси деветимата изцерени прокажени
- Днес Той търси теб!