понеделник, 28 януари 2013 г.

ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ПОСЛЕДНИЯ ФЕЙСБУК

ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ЧОВЕКА НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
2Тимотей 3:1-7 –А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни,горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни. Защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти, които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в познание на истината.
Пророчеството за хората на последните дни – причинителите на усилните времена
I. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ЧОВЕКА НА СЕБЕЛЮБИЕТО –
ПРИЧИНИТЕЛЯТ НА УСИЛНИТЕ ДНИ
2Тимотей 3:1-2 –А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат СЕБЕЛЮБИВИ...”
II. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ЧОВЕКА НА СРЕБРОЛЮБИЕТО –
ПРИЧИНАТА ЗА УСИЛНИТЕ ДНИ
2Тимотей 3:1-2 –А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат... СРЕБРОЛЮБИВИ...”
III. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ЧОВЕКА НА НАДМЕННОСТТА –
ПРИЧИНАТА ЗА УСИЛНИТЕ ВРЕМЕНА
2Тимотей 3:1-2 –А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат… надменни
IV. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ЧОВЕКА НА ГОРДОСТТА–
ПРИЧИНАТА ЗА УСИЛНИТЕ ВРЕМЕНА
(ДУХЪТ НА ГОРДОСТТА)
2Тимотей 3:1-2 –А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат... ГОРДЕЛИВИ...”
V. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ЧОВЕКА-ХУЛИТЕЛ (ПРИСМИВАТЕЛ)
ПРИЧИНАТА ЗА УСИЛНИТЕ ВРЕМЕНА
2Тимотей 3:1-2 –А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат... ХУЛИТЕЛИ...”
VI. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА НЕПОКОРНИЯ ЧОВЕК –
ПРИЧИНАТА ЗА УСИЛНИТЕ ВРЕМЕНА
(ДУХЪТ НА НЕПОКОРСТВОТО)
2Тимотей 3:1-2 –А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат... НЕПОКОРНИ НА РОДИТЕЛИТЕ...”
VII. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА НЕБЛАГОДАРНИЯ ЧОВЕК –
ПРИЧИНАТА ЗА УСИЛНИТЕ ВРЕМЕНА
2Тимотей 3:1-2 –А това да знаеш, че в последните дни ще настанат
усилни времена. Защото човеците ще бъдат... НЕБЛАГОДАРНИ... ”
VIII. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА НЕЧЕСТИВИЯ ЧОВЕК –
ПРИЧИНАТА ЗА УСИЛНИТЕ ВРЕМЕНА
2Тимотей 3: 1-2 –А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат... НЕЧЕСТИВИ...”
IX. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА БЕЗСЪРДЕЧНИЯ ЧОВЕК В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ – ПРИЧИНАТА ЗА УСИЛНИТЕ ДНИ
2Тимотей 3:1-3 –А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат... БЕЗ СЕМЕЙНА ОБИЧ...”
X. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА НЕПРИМИРИМИЯ ЧОВЕК – ПРИЧИНАТА ЗА УСИЛНИТЕ ДНИ НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
2Тимотей 3:1-3 –А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат... непримирими...”
XI. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ДУХА НА КЛЕВЕТАТА – ПРИЧИНА ЗА УСИЛНИТЕ ВРЕМЕНА
2Тимотей 3:1-3 –А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат... клеветници...”
XII. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА НЕВЪЗДЪРЖАНИЯ ЧОВЕК – ПРИЧИНАТА ЗА УСИЛНИТЕ ДНИ НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
2Тимотей 3:1-3 –А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат... невъздържни...”
XIII. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА СВИРЕПИЯ ЧОВЕК – ПРИЧИНАТА ЗА УСИЛНИТЕ ВРЕМЕНА
2Тимотей 3:1-3 –А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат... свирепи...”
XIV. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ЧОВЕКА-НЕПРИЯТЕЛ НА ДОБРОТО – ПРИЧИНИТЕЛЯТ НА УСИЛНИТЕ ВРЕМЕНА
2Тимотей 3:1-3 –А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат... неприятели на доброто...”
XV. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ЧОВЕКА-ПРЕДАТЕЛ, ПРИЧИНАТА ЗА УСИЛНИТЕ ВРЕМЕНА
2Тимотей 3:1-4 –А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат... предатели...”
XVI. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА БУЙНИЯ ЧОВЕК – ПРИЧИНАТА ЗА УСИЛНИТЕ ДНИ НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ
2Тимотей 3:1-4 –А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат... буйни...”
XVII. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА НАДУТИЯ ЧОВЕК – ПРИЧИНАТА ЗА УСИЛНИТЕ ВРЕМЕНА
2Тимотей 3:1-4 –А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат... надути...”
XVIII. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА НАРАСНАЛОТО СТРАСТОЛЮБИЕ В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ – ПРИЧИНА ЗА УСИЛНИТЕ ДНИ
2Тимотей 3:1-4 –А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат... повече сластолюбиви...”
XIX. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ДУХА НА АНТИХРИСТА В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ - ПРИЧИНАТА ЗА УСИЛНИТЕ ДНИ
2Тимотей 3:1-2, 4 –
А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат... не боголюбиви...”
XX. ПРОРОЧЕСТВОТО ЗА ДУХОВНОТО БЕЗСИЛИЕ В ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ - ПРИЧИНА ЗА УСИЛНИТЕ ДНИ (ДУХЪТ НА ЛИЦЕМЕРИЕТО)
2Тимотей 3:1-2, 4-5 –А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат... имащи вид на благочестие, но отречени от силата му...”

ЧОВЕКЪТ НА ДУХОВНОТО БЕЗСИЛИЕ
Когато разглеждаме, през призмата на това Слово, статистиката за нарастващото население на Земята, няма как да не се замислим върху въпроса: Какво е съотношението между Христовите мисионери (Новородените Християни) и мисионерите на нечестивите духове.
Промяната на съотношението, в полза на злото, е единствената причина за усилните дни на последните времена, които вече са факт.
Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?
(Лука 18:9б)

четвъртък, 24 януари 2013 г.

СИЛА В НЕМОЩ


2Коринтяни 12:7-10 –А за да се не превъзнасям, поради премногото откровения, даде ми се трън (*мъченически кол) в плътта, пратеник от Сатана да ме мъчи, та да се не превъзнасям. Относно него три пъти се молих на Господа да се отдалечи от мене; И той ми рече: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И тъй, с преголяма радост по-добре ще похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. За това, намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христа; защото, когато съм немощен, тогава съм силен.
І. ЧОВЕК КАЗВА:“ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО!”
БОГ МУ КАЗВА:“ЗА БОГА ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО!”
Лука 18:27 –А Той каза: Невъзможното за човеците за Бога е възможно.
ІІ. ЧОВЕК КАЗВА:“ВЕЧЕ СЕ ИЗМОРИХ!”
БОГ МУ КАЗВА:“АЗ ЩЕ ТИ ДАМ МОЯТА ПОЧИВКА!”
Матей 11:28-30 –Дойдете при Мене, всички, които се трудите и сте ) обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото моето иго е благо, и моето бреме е леко.
ІІІ. ЧОВЕК КАЗВА:“НИКОЙ НЕ МЕ ОБИЧА!”
БОГ МУ КАЗВА:“АЗ ТЕ ОБИЧАМ ЧРЕЗ МОЯ ЗАВЕТ!”
Исая 49:15-16 –Може ли жена да забрави сучещото си дете, та да се не смили за чадото на утробата си? Обаче те, ако и да забравят, Аз все пак няма да те забравя. Ето, на дланите Си съм те врязал. Твоите стени са винаги пред Мене.
Йоан 3:16 –Защото Бог толкоз възлюби светът, щото даде своя Единороден Син,за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.
Йоан 10:11 –Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.
ІV. ЧОВЕК КАЗВА:“НЕ МОГА ПОВЕЧЕ ДА ВЪРВЯ!”
БОГ МУ КАЗВА:“МОЯТА БЛАГОДАТ ТИ Е ДОСТАТЪЧНА -
ВЪРВИ НАПРЕД!”
2Коринтяни 12:9 –И той ми рече: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И тъй, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила.
Псалми 91:15 –“Той ще Ме призове, и Аз ще го послушам; С него ще съм, когато е в бедствие; ще го избавя и ще го прославя.”
Захарий 4:6 –Тогава, отговаряйки говори ми, като каза: Ето, Господното слово към Зоровавела, което казва: Не чрез сила нито чрез мощ, но чрез Духа ми казва Господ на Силите. 
V. ЧОВЕК КАЗВА:“НЕ МОГА ПОВЕЧЕ ДА МИСЛЯ!”
БОГ МУ КАЗВА:“ДОВЕРИ МИ СЕ И АЗ ЩЕ ТЕ РЪКОВОДЯ!”
Притчи 3:5-6 –“Уповай на Господа от все сърце, и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него, и Той ще оправи пътеките ти.”
2Коринтяни 5:7 –Защото с вярване ходим, а не с виждане.
VІ. ЧОВЕК КАЗВА:“ТОВА АЗ НЕ МОГА ДА ГО НАПРАВЯ!”
БОГ МУ КАЗВА:“ТИ ВСИЧКО МОЖЕШ ЧРЕЗ МОЯТА
ПОДКРЕПА!”
Филипяни 4:13 –За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.
VІІ.ЧОВЕК КАЗВА:”АЗ НЕ СЪМ СПОСОБЕН!”
БОГ МУ КАЗВА:”ТИ НЕ СИ, НО АЗ СЪМ СПОСОБЕН!”
Коринтяни 9:8 –А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така щото, като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във вяско добро дело;
VІІІ.ЧОВЕК КАЗВА:”ТОВА НЕ СИ СТРУВА!”
БОГ МУ КАЗВА:”ТОВА Е ПОВЕЧЕ ОТ ДОСТОЙНО!”
Исая 55:8 -Защото Моите помисли не са като вашите помисли. Нито вашите пътища като Моите пътища, казва Господ.
Римляни 8:28 –Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призвани според Неговото намерение.!
ІХ. ЧОВЕК КАЗВА:”НЕ МОГА ДА СИ ПРОСТЯ!”
БОГ МУ КАЗВА:”АЗ ВЕЧЕ СЪМ ТИ ПРОСТИЛ!”
1Йоан 1:9 –Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.
Римляни 8:1 –Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, [които ходят, не по плът, но по Дух].
Х. ЧОВЕК КАЗВА:“НЕ МОГА ДА СЕ СПРАВЯ В ЖИВОТА!”
БОГ МУ КАЗВА:”АЗ ЩЕ СНАБДЯ ВСЯКА ТВОЯ НУЖДА!”
Филипяни 4:19 –“А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда, според Своето богатство в слава в Христа Исуса.
ХІ. ЧОВЕК КАЗВА:“СТРАХУВАМ СЕ!”
БОГ МУ КАЗВА:“АЗ НЕ СЪМ ТИ ДАЛ ДУХ НА СТРАХ”
2Тимотей 1:7 – Бог ни е дал Дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.
ХІІ. ЧОВЕК КАЗВА:“ВИНАГИ СЕ ПРИТЕСНЯВАМ”
БОГ МУ КАЗВА:“ВЪЗЛОЖИ ТОВАРА СИ НА ГОСПОДА”
1Петрово 5:7 –“И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.”
ХІІІ.ЧОВЕК КАЗВА:“АЗ НЯМАМ ДОСТАТЪЧНО ВЯРА”
БОГ МУ КАЗВА:“НА ВСЕКИ СЪМ ДАЛ ВЯРА,
СПОРЕД МЯРКАТА НА МОЯТА БЛАГОДАТ”
Римляни 12:3 –Защото, чрез дадената ми благодат казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да разсъждава така, щото да мисли скромно, според делата на вярата, които Бог е на всекиго разпределил.
ХІV.ЧОВЕК КАЗВА:“НЕ СЪМ УМЕН”
БОГ МУ КАЗВА:“АЗ СЪМ ТИ ДАЛ МЪДРОСТ”
1Коринтяни 1:30 –“А от Него сте вие в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление.”
ХV. ЧОВЕК КАЗВА:“САМОТЕН СЪМ”
БОГ МУ КАЗВА:“АЗ НИКОГА НЯМА ДА ТЕ ЗАБРАВЯ,
НИТО ДА ТЕ ОСТАВЯ!”
Евреи 13:5 –Не се впримчвайте в сребролюбието; задоволявайте се с това, що имате, защото сам Бог е рекъл:»Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя».
Исая 49:15 –Може ли жена да забрави сучещото си дете, та да се не смили за чадото на утробата си? Обаче те, ако и да забравят, Аз все пак няма да те забравя.
ХVІ. ЧОВЕК КАЗВА:“АЗ ЩЕ УМРА”
БОГ МУ КАЗВА:“ТИ ЩЕ ЖИВЕЕШ,
ЗА ДА РАЗКАЗВАШ ДЕЛАТА ГОСПОДНИ!”
Псалми 118:17 –“Аз няма да умра, но ще живея; И ще разказвам делата Господни.”
Йоан 14:3 –И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй щото дето съм аз да бъдете и вие.
Д.А.1:9-11 –“ И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето, двама човека в бели дрехи застанаха при тях. Които и рекоха: Галилеяни, защо стоите, та гледате към небето? Тоя Исус, Който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както Го видяхте да отива на небето.”
Откровение 22:17а –И Духът и невястата казват: Дойди. И който чуе, нека рече: Дойди!
Дойди, Господи!