неделя, 19 март 2017 г.

ЧОВЕКЪТ С ИЗСЪХНАЛАТА РЪКАМарк 3:1-5 -И влезе пак в синагогата; и там имаше човек с изсъхнала ръка. И наблюдаваха Го, дали ще го изцели в съботен ден , за да Го обвинят. Той каза на човека с изсъхналата ръка: Изправи се насред. Тогава на тях казва: Позволено ли е да се прави добро в съботен ден, или да се прави зло? Да се спаси ли живот или да се погуби? А те мълчаха. А като ги изгледа с гняв, наскърбен, поради закоравяването на сърцето им, каза на човека: Простри си ръката. Той я простря; и ръката му оздравя.
Матей 12:9-10 -И като замина от там дойде в синагогата им. И ето човек с изсъхнала ръка; и, за да обвинят Исуса, попитаха го, казвайки: Позволено ли е човек да изцелява в събота?
Лука 6:6-11а -И в друга събота влезе в синагогата и поучаваше; и там имаше един човек, чиято дясна ръка бе изсъхнала. И книжниците и фарисеите Го наблюдаваха, дали в събота ще го изцели, за да могат да Го обвинят. Но Той знаеше помислите им, и каза на човека с изсъхналата ръка: Стани и се изправи насред. И той стана и се изправи. Тогава им рече Исус: Питам ви: Какво е позволено да прави човек в събота? Добро ли да прави или зло? Да спаси ли живот или да погуби? И като ги изгледа всички, рече на човека: Простри ръката си. И той направи така; и ръката му оздравя. А те се изпълниха с луда ярост...
I. ЧОВЕКЪТ С ИЗСЪХНАЛАТА ДЯСНА РЪКА - В ДОМА ГОСПОДЕН
1.     Човекът с изсъхналата дясна ръка в Дома Господен (тогава),
бе вярващ човек
2.     Човекът с изсъхналата дясна ръка, днес:
Ø Човекът с изсъхналата дясна ръка - в нашето общество
Ø Човекът с изсъхналата дясна ръка - в семейството
Ø Човекът с изсъхналата дясна ръка - на улицата
Ø Човекът с изсъхналата ръка - във влака
Ø Човекът с изсъхналата ръка - рейса
Ø Човекът с изсъхналата ръка - на пътя (на шосето)
Ø Човекът с изсъхналата дясна ръка - в Църква
Ø България с изсъхналата ръка
II. ПРИЧИНАТА ЗА ИЗСЪХНАЛАТА РЪКА
1. Болестта, наречена "индеферентност"
2. Болестта, наречена "омраза"
3. Болестта, наречена "завист"
4. Болестта, наречена "апатия"
5. Болестта, наречена "мързел"
6. Болестта, наречена "гордост"
7. Болестта, наречена "хитруване"
8. Болестта, наречена "егоизъм"
9. Болестта, наречена "сеирджилък"
10. Болестта, наречена "суеверие" и пр.
III. КАКВО ОЗНАЧАВА ДА Е ИЗСЪХНАЛА ДЯСНАТА РЪКА НА ЕДИН ЧОВЕК
Лука 6:6 -И в друга събота влезе в синагогата и поучаваше; и там имаше един човек, чиято дясна ръка бе изсъхнала.
Изсъхналата ръка означава - изсъхналото добро:
1. Този човек не може да се облече или да облече другите
2. Този човек не може да се нахрани или да нахрани другите
3. Този човек не може да носи товар или да помогне на другите
4. Точно това е човекът днес, човек с изсъхнала ръка:
А. Изсъхналата любов
Б. Изсъхналата вяра
В. Изсъхналата надежда
Г. Изсъхналото желание за добро
Д. Изсъхналото желание за молитва
Е. Изсъхналото желание за дарение
IV. ЦЕРЕНИЕТО НА ЧОВЕКА С ИЗСЪХНАЛАТА РЪКА
Лука 6:6-11а -И в друга събота влезе в синагогата и поучаваше; и там имаше един човек, чиято дясна ръка бе изсъхнала. И книжниците и фарисеите Го наблюдаваха, дали в събота ще го изцели, за да могат да Го обвинят. Но Той знаеше помислите им, и каза на човека с изсъхналата ръка: Стани и се изправи насред. И той стана и се изправи. Тогава им рече Исус: Питам ви: Какво е позволено да прави човек в събота? Добро ли да прави или зло? Да спаси ли живот или да погуби? И като ги изгледа всички, рече на човека: Простри ръката си. И той направи така; и ръката му оздравя. А те се изпълниха с луда ярост...
1. Заповедта на Исус към човека с изсъхналата ръка
Стих 8 -Но Той знаеше помислите им, и каза на човека с изсъхналата ръка: Стани и се изправи насред.
2. Негодуванието, роптанието на присъстващите в Храма против Исуса
Стих 7 -И книжниците и фарисеите Го наблюдаваха, дали в събота ще го изцели, за да могат да Го обвинят.
3. Властта на Господа Исуса
Стих 10а -И като ги изгледа всички, рече на човека: Простри ръката си.
4. Послушанието на човека с изсъхналата ръка
Стих 10б -
И той направи така; и ръката му оздравя.
V. СЛУЖЕНИЕТО НА ЧОВЕКА С ИЗЦЕРЕНАТА РЪКА
1. Простряната ръка на хваление
2. Простряната ръка на общение
3. Простряната ръка на помагане
4. Изборът, след целението на човека с изсъхналата ръка
Лука 6:13-19 -И като се съмна, повика учениците Си, и избра от тях дванадесет души, които и нарече апостоли: Симона, когото и нарече Петър, и брат му Андрея, Якова и Иоана, Филипа и Вартоломея, Матея и Тома, Якова Алфеев и Симона, наречен Зилот, Юда, Якововия брат, и Юда Искариотски, който и стана предател. И като слезе заедно с тях, Той се спря на едно равно място; спряха се там и голямо множество от учениците Му и голяма навалица от люде от цяла Юдея и Ерусалим и от Тирското и сидонското крайморие, които бяха дошли да Го чуят и да се изцелят от болестите си; тоже и измъчваните от нечестиви духове се изцеляваха. И целият народ се стараеше да се допре до Него, защото сила излизаше от Него и изцеляваше всичките.

Няма коментари: